ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ravlunda socken : Albo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 103 Naturnamn : 103 Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 90
Ravlunda by o.sn Anders Tors drätt, kallas Träsko och anders Tors åldrätt /Se Ravlunda sn sn Alleguskärr kärr
Ravlunda sn Björndrätten åldrätt /Se Ravlunda sn Alguskärr kärr
Ravlunda sn Bäckedrätten åldrätt /Se Ravlunda socken sn Andahögen backe
Ravlunda sn /Se Baltasten stenblock /Se Ravlunda socken Backaskogen skog
Ravlunda sn Baltasten sten /Se Ravlunda sn Bjeret skogsbacke
Ravlunda sn Balthasten granitblock /Se Ravlunda sn Bobbesängen äng
Ravlunda by o.sn *Biscops holme f. äng Ravlunda sn och by Bokehällorna sluttningar
Ravlunda by o sn *Boes eng f. äng Killehusen inbyggarbeteckning Bolen skog, utmark
Ravlunda sn *Byhöys agir f. åker Anders Lars drätten åldrätt Bosaåkrarna åker
Ravlunda sn *Byhöys agir f. åker Backadrätten åldrätt Brunsbjer backe
Ravlunda sn *Börssenn f. åker Bassaboden ålfiske med sjöbod Brännehöj gravhög
?Ravlunda sn Dammersryet jord /Se Bassaboden ålbod Bysskog skog
Ravlunda f. län, nu sn *Deelhoffne f. åker Björndrätten åldrätt Dansarebacken backe
Ravlunda sn Degnekrok kyrkojord /Se Bosagårdarna gårdar Degnekrok, se Kyrkokullen Saknas
Ravlunda sn *Dronningsteens agir f. åker Brostorp gård Drahasabacken backe
Ravlunda sn *Egebiergs ange f. ängar Brostorp by Drottningastenen sten
Ravlunda sn *Ellebeck sticke f. åker Brösarp station station Dyngesängarna ängar
Ravlunda sn *Enekulle f. åker Bäckahus hus Flahulten skog
Ravlunda sn *Enekulle, Syndre f. åker Bökedrätten åldrätt Galgahålan åker
Ravlunda sn /Se *Flädkorran natn /Se Charlottenlund gård Gamla ting backe
Ravlunda sn /Se Gamla ting backe /Se Dammersryet åker Grönahälla backe
Ravlunda sn /Se *Gamble tings agir f. åker Dammåker gård Hästen stenar
Ravlunda sn /Se Hallaån å /Se Degnekrok, se Ravlunda traktnamn Hästen skogsdunge
Ravlunda sn /Se *Halle f. äng Dunkelsdrätten åldrätt Högedal dalsänka
Ravlunda sn /Se *Halle, Vestre och Østre f. havreåkrar Elvakärrsdrätten åldrätt Kalvhagabäcken bäck
Ravlunda sn /Se Hanöbukten bukt Flodahus t. Kalvhagakillan källa
Ravlunda sn /Se Håledrätten åldrätt /Se Gårdarna bebyggelse Killehusakulle backe
Ravlunda sn /Se Hästen höjd /Se Halladrätten åldrätt Kisteknort betesmark
Ravlunda kyrka kyrka /Se Höstedrätten åldrätt /Se Havängen gård Klammersbäck bäck
Kyrkan Saknas Höste drätten åldrätt /Se Havängen gård Klammers bäck bäck
Boarödshus, kallat Kubbahus eller Burahus torp /Se Julebodaån å Höstedrätten åldrätt Kloabacken backe
Brostorp torp /Se *Kiillestickid f. åker Juleboda, Lilla gård Klöverdal dalgång
?Brösarp Saknas /Se Killehusen triangelpunkt Kamperogård gård Knäbäck fiskläge
Burahus, se Boarödshus torp /Se *Kircke korre agir f. åker Killehusalänning ålbod Knäbäckalandningen landstigningsplats
Bäckahus hmd /Se Klammersbäck bäck Killehusen smågårdar Knäbäcksbäck bäck
Camp(e)rogård hmd /Se Klammersbäcken bäck /Se Killehusen by Kornittadalen dalsänka
Charlottenlund, se Camp(e)rogård hmd /Se Knäbäck bäck /Se Kneklaboden ålbod Kongagraven gravplats
Dammersryet hmd /Se Kyrkokorra vattensaml. /Se Knäbäck fiskeläge »Kungagraven» gravhög
Dammåkra hmd /Se *Kyrkokorra vattensaml? /Se Knäbäck fiskläge Kungslandsledet landsvägsgrind
Flodahus Saknas /Se Lövdalsdrätten, kallas Lövdalen åldrätt /Se Knäbäck fiskeläge Kyrkokullen åkerbacke
Flodahus torp /Se Lövdalen, se Lövdalsdrätten åldrätt /Se Knäbäck fiskläge Kyrkokullen område i Ravlunda sn
*Frorum fornlämning /Se *Kongens Ore skog Knäbäck fiskläge Laxboden fiskebod
Haväng gård /Se *Korre agir f. åker Knäbäckalänning ålbod Ljungboa backar
Haväng Saknas /Se *Krog agir f. åker Knäbäckslyckan åker Maglehems ora skogsområde
Haväng hmd /Se *Leerbier, Söndre, Vestre och Norre f. åkrar Kongsmöllan, se Skepparp traktnamn Maglehems Ora skog
+Hovgården hmd /Se *Leersmutthe agir f. åker Kubbahuset hus Mellanskogen skog
Juleboda, Lilla gd /Se *Lingekuls agir f. åker Kungslandshus gård Nyavångsled grind
Killehusen hmd /Se *Maë, Syndre och Norre f. ängar Kungsmölle kvarn Nålastenen sten
Knäbäck fiskläge /Se Maglehems ora terräng Lövdalen ålbod Oran skog
Knäbäck fiskläge *Male toffte f. åkrar Lövdalsdrätten åldrätt Ormadalsrännan bäck
Knäbäck fiskeläge *Perretræss agir f. åker Maglehems ohra, se Maglehems ora traktnamn Puggedalen dalgång
Knäbäck fiskeläge *Preste korrenn f. äng Maglehems ora traktnamn Ravlingabäcken bäck
Knäbäck fiskläge /Se *Prestelienn f. åker Maglehems Ora skog Ravlunda kalvhage utmark
Knäbäck fiskl /Se Prästakorran vattensaml. /Se Oredrätten åldrätt Ravlunda sandar sandbackar
Knäbäck hmd /Se Ravedrätten, eller Rävedrätten, kallas Rävdalen åldrätt /Se Orehus hus Robberskullen åkerbacke
Knäbäck fiskeläge /Se *Ravlunda källa Saknas Pershusen hus Rugestensdal skogsmark
Knäbäckslyckan gd /Se Ravlunda lund, se Stigelund skogslund /Se Ravlunda by Rumpeboden fiskebod
Kongslandshus torp /Se Ravlunda skjutfält terräng Ravlunda traktnamn Råskullen åkerbacke
Kristinehovs ora, se Maglehems ora gd /Se *Reffhale agir f. åker Ravlundabro station Röla åker
Kubbahus, se Boarödshus torp /Se *Roëbrödtt f. åker Ravlunda Lund eller Stigelund, se Ravlunda traktnamn Siverskullen åkerbacke
Kungsmölle kvarntorp /Se Rävdalen, se Rävedrätten åldrätt /Se Ravlunda Lund, se Stigelund Saknas Sjöbacken backe
Kungsoran, se Maglehems ora gd /Se Rävedrätten eller Ravedrätten, kallas Rävdalen åldrätt /Se Rovedrätten åldrätt Sjöfuret (eller Östra furet) furuskog
Maglehems ora gd /Se *Sandagir f. åker Röale t. Skars backe höjd
Persahusen torp /Se *Sibberydt f. havreåker Skadedrätten åldrätt Skatelyckan åker
Ravlunda by Skade drätten åldrätt /Se Skipparp by Skelaröven stenar
Ravlunda by Skepparpsån å Skepparp by Skrivarehålorna furuskog
Ravlunda by *Stakarlle kullen f. havreåker Skepparp by Smedjebacken åkerbacke
Ravlunda by *Stenkullen f. havreåker Skepparp by Smedjebacken gravhög
?Ravlunda by Stenören, se Öredrätten åldrätt /Se Skepparp traktnamn Snickarehögen sandbacke
?Ravlunda by *Stiebacke f. äng Skipparp laxörefiske Stenöraboden fiskebod
Ravlunda by *Stora ting kulle Skogdala gård Stenörafisket fiskeområde
Ravlunda by Stigelund skogslund Skogdala traktnamn Stenören stenar
Ravlunda by Stigelund, även kallat Ravlunda lund skogslund /Se Skogsdalahus, se Skogdala traktnamn Stenören område i Ravlunda sn
Ravlunda by Stora ting, förr namn på Gamla ting backe /Se Skogvaktarebostället t. Svanshög backe
Ravlunda by /Se *Stöffhaffue f. åker Stenören ålbod Svärtingskulle backe
Rödaled torp /Se *Suertings kulle f. åker Stigelund, se Ravlunda traktnamn Sölebrunn håla
Skepparp by /Se Svärtingskulle backe Stigelund gård Tingsbacken höjd
Skepparps ora, se Maglehems ora gd /Se Svärtingskulle backe /Se Strömshäll gård Tjuvallsängar ängar
Skipparp by *Ting agir f. åker Söderboda t. Tjörnekullen kulle
Skepparp by *Tingshög kulle /Se Taberödslyckan åker Täppet skog
?Skepparp by *Tiuffue wads agir f. åker Tegelhusen hus Täppet skog
Skepparp by /Se *Tofftenn f. åker Tostaröd gårdar Vallabacken ättehög
Skepparp by Trindeflo vattensaml. /Se Tostaröd traktnamn Älvakullen backe
Skepparp by Truedsdrätt åldrätt /Se Torstaröd, se Tostaröd traktnamn Äspekullen bökebacke
Skipparp Saknas /Se Trulsadrätten åldrätt /Se Truedsdrätten åldrätt Ökabacken höjd
Skyberp, se Skepparp by Träsko och Anders Tors, se Anders Tors drätt åldrätt /Se Trulsadrätten åldrätt Öradakaren laxöringsodling
Skäpparp, jfr Skepparp by *Tuvekorra vattensaml? /Se Tullekille t. Öradekarsån å
Strömshåll hmd /Se Vallabacken ättehög /Se Tåbrolyckan, se Taberödslyckan Saknas Örakaren laxörekar
Söderboda, se Rödaled torp *Vandlöbitt f. åker Vallaboden ålbod Örnahögen sandbacke
Taberödslyckan, även kallat Tåbrolyckan gd /Se Vedalen åldrätt /Se Vedalen åldrätt Östra plantering skog
Tostaröd by Verkaån å Veste Larsdrätten åldrätt  
Tostaröd gdr /Se Verkaån å /Se Västerboda skogv.bost.  
Tostaröd, även kallat Torstaröd by /Se *Vestre enge f. ängar Åldätten åldrätt  
Torstaröd, se Tostaröd by /Se Vikorran vattensaml? /Se Älvkullssätter ålfiske med sjöbod  
Tullekille torp *Vång, Södra f. vång Ängdala gård  
Tullekille gd /Se *Vång, Västra f. vång Änglaboden ålbod  
Tåbrolyckan, se Taberödslyckan gd /Se *Vång, Östra f. vång Öståkra gårdar  
*Wales hög fornlämning /Se åldrätt /Se Öståkra gård  
*Örekarenn ?ortnamn Västre Pers drätt åldrätt /Se    
Örakaren gd /Se Ådrätten åldrätt /Se    
Öståkra by Älvakullsdrätten, Norra och Södra åldrätt /Se    
Öståkra by /Se Öredrätten, kallas Stenören åldrätt /Se    
Öståkra gd /Se *Østre enge f. ängar    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.