ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hörröds socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 62 Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 130
Hörröd sn Agusabäcken bäck Hörröds sn sn Andakorran vattensamling
Hörröd sn Agusabäcken bäck Hörröd sn och by Arnaäng äng
Hörröd sn *Almending ängsmark Hörröd sn och by Baggatorpskärr kärr
Härröd sn Andkorran vattensaml. /Se Hörröds socken sn Bjeret åker
Hörröd sn *Annakorrehällan Saknas /Se Hörröd sn Borgarebacken skogsbacke
Hörröd sn /Se *Aukortt f. åker Hörröd sn och by Brudbänkarna åker
Gaddaröd by *Bohullir f. äng Hörröd by och sn Byxorna åker
Gaddaröd by *Degnnekier f. kärr Hörröd sn och by Bålvasen äng
Gaddaröd by *Engekulde agir f. åker Hörröd sn och by Bökeslyckan åker
Gaddaröd by *Fækerrin f. äng Hörröd sn och by Dala lertag
Gaddaröd by Gaddarödsån å Hörröd Saknas Djupahål äng
Gaddaröd by Gaddarödsån å Gaddaröd by Drakabacken höjd
Gaddaröd by Grönhult triangelpunkt Gaddaröd by Dörrakärret äng
Gaddaröd by *Haffuekuldt f. åker Gadderöd by Dörråkern åker
Gaddaröd by Hallabjär skog Gaddaröd by Ebbestakärr kärr
Gaddaröd by Hallabjär terräng Grönhult by Ekedala Kyrka Saknas
Gaddaröd by *Hoffmande lyckenn f. åker Grönhult by Ekedala skog
Gaddaröd by *Humblekier f. äng Håleklöva gård Ekekullen skog
Gaddaröd by *Högeuad gränsmärke Hultet traktnamn Ekesäng äng
Gaddaröd by Hörröds skog skog Hultet eller Västra Stenshult, se Hultet traktnamn Fingatoften åker
Gaddaröd by *Illejeijer gränsmärke Hörröd by Flackhult åker
Gaddaröd by *Kallehauffue agir f. åker Hörröd sn och by Flinterna äng
Gaddaröd by Klyngena mossen myr Krokarna gård Fädriften väg
Gaddaröd by *Kulden f. åker Lars Nissas hus Fäkärren kärr
Gaddaröd by Käppens äng sank mark Ma(d) möllan vattenkvarn Förtappelsens knall bergknalle
Gaddaröd by *Leermaen gränsmärke Mamölla gård Gaddarödsbäcken bäck
Gaddaröd by *Lugusse gränsmärke Mamölla gård och vattenkvarn Gaddarödsån å
Gaddaröd by Maderna odlad mark Ribbetuaröd by Gommenabacken skogsbacke
Gaddaröd by *Mellum wongen f. vång Rebbetuaröd traktnamn Gröne äng äng
Gaddaröd by /Se Offerstenen sten Rebbetuaröd by Gudmunda backen skogsområde
Grönhult by Ormastenen sten Rebbetuaröd by Hagarna betesmark
Grönhult by Påbäck bäck /Se Rebbetuaröd by Hallaberg skog, utmark
Grönhult by *Raakier gränsmärke Rebbetuaröd Saknas Havrestubbs ren åker
Grönhult by *Ramnarås kärr /Se Ribetuaröd, se Rebbetuaröd traktnamn Helveteshult fälad
Grönhult by *Ramsekier f. äng Rimmelse gård Hylte madäng
Hathoryd, se Hörröd sn Ramsekier Saknas /Se Rimmelse gård Hålamosse mosse
Hörröd sn /Se *Rellinge holme gränsmärke Rotahuset soldattorp Håleklöva åker, fälad, stenbacke
Hörröd by Russebäcken bäck /Se Rotahuset gammalt soldattorp Håleklövabacken backe
Hörröd by *Räfvarumpan lokalitet /Se Skidhult gård Hålekärr kärr
Hörröd by Rävla terräng Skribbekulle gård Hålemad äng
Hörröd by *Schumsted gränsmärke Skribbekulle gård Högaren backe
Hörröd by *Skatakiärret kärr /Se Skribbekulle gård Högnäbb lertag
Hörröd by Skröntebro bro /Se Snuseholm del av by Hörröds höl fördjupning i Hörrödsån
Hörröd byar o. gdar /Se Skröntebäck bäck /Se Snuseholm vägmöte och hussamling Järabacken höjdsträckning
Mamölla gd Smörstacken höjd Västra Stenshult, se Hultet traktnamn Järabacken skogsås
Prästgården prästgård *Spields agir f. åker Stenshult, Västra skogsmark Järabacken höjdsträckning
Rebbetuaröd by *Subekier gränsmärke   Klockareängen äng
Rebbetuaröd by /Se *Suerlöchestige gränsmärke   Klyngenabacken skogsbacke
Rebbetuaröd gd /Se *Tallesteeneng gränsmärke   Klyngenamossen mosse
*Skÿshuusz f. torp Tremarkastenen gränsmärke   Klyngenamossen mosse
»Skÿshuusz» f. torpf. torp *Tuinge lycke f. åker   Klyngenamossen mosse
Stampemöllan (Stampen), se Furumölla gd *Tyelycke f. äng   Knallen skogsbacke
Stenshult by Ugglebackarna åker /Se   Krogåkra åkrar
  Ugglesängen äng /Se   Krokkärret kärr
  *Uglebacken backe? /Se   Kroktofterna åker
  *Uglebacken backe /Se   Krokängarna ängar
  *Ugle kiärr kärr /Se   Kyrkelyckan åker
  *Ulffue steens agir f. åker   Kyrkevägen väg
  *Ullekier gränsmärke   Kyrkeäng äng
  *Vilhult gränsmärke   Källarebacken åkerbacke
  *Vång, Stora f. vång   Laves backe åkerbacke
  *Vång, Västra f. vång   Ljungmossalyckan åker
      Lostmad mad
      Långabjershult fälad
      Långarödskärr sankmark
      Långåkra åkrar
      Lönsingabron bro
      Lönsingaledet grind
      Maderna äng
      Maderna äng
      Morfars åkrar åkrar
      Månskattarygge åker
      Mölledammen damm
      Norrevång bete
      Norre vång åker
      Norrhällorna åker
      Ola Nilssons byxor = Byxorna åker
      Ola Nilssons äng äng
      Pantoffletäppet åker
      Per Månssons backe åkerbacke
      Per Månssons äng äng
      Per Pers täppe åker
      Perstoften åker
      Pinnhejderna betesmark
      Prästavägen vägsträcka
      Påbäck bro
      Påbäck bäck
      Påbäck bro
      Ramskärret kärr
      Rebbetuarödsbäcken bäck
      Rockesten sten
      Rofället åker
      Ryarebacken skogsbacke
      Ryet betesmark
      Rytterskullarna åker, äng, skog
      Räckebacken höjd
      Rävla skog o. åker
      Röddebro bro
      Sjöakärret kärr
      Skidhult skogsbacke
      Skribbekullsåkern åker
      Skrädderiet åker, äng
      Skräppelyckan åker
      Skräppens knall bergknalle
      Skröntebro bro
      Skröntebäck bäck
      Slättakärr äng
      Slättalycka åker
      Smörstacken sten
      Spolemaden mad
      Stallbackarna skog
      Stensegen bete
      Svinamaden mad
      Sämjan åker, förr äng
      Timans äng äng
      Timans ängabacke åker
      Tjurabjeret skog
      Tjörneringen skogslund
      Tjörneringen skogslund
      Tjörnesäng äng
      Toften åker
      Toften åker
      Tuvängarna ängar (nu odlat)
      Tvättastället äng
      Tölastaängen äng
      Ugglesbackarna åker, skog
      Ugglesängen äng
      Vinarelyckorna åkrar
      Äskelycke åker
      Ökatäppesbacken åkerbacke

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.