ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Huaröds socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 62 Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 124
Huaröd sn /Se Allmänningen Saknas Huaröds sn sn Asketäppet åker
Huaröd sn *Becke maa f. äng Huaröds socken sn Björnhängslabacken backe
Hufvaröd (Huaröd) sn Borsalyckan dunge Huaröd sn och by Blåkullabacken skog
Huaröd sn *Brendeboe f. åker Huaröd sn och by Bolbrokärr kärr
Huaröd sn *Brendestadseng f. äng Huaröd sn och by Bolvasabacken åker
Huaröd sn *Budde, Store och Lille f. åkrar Huaröd sn och by Bonabacke åker
Huaröd sn Bålbrokärr skogsmark huaröds sömnare inbyggarbeteckning Bonatäppe betesmark
Huaröd sn *Feste iord Saknas Abullaberga kronodomän Brännaboabacken skogsbacke
Huaröd sn Fjällmossen mosse Abullaberga by Buddarna åker
Huaröd sn Fjällmossen mosse Bingstorp by Buseholm åker
Huaröd sn /Se Fjällmossen myrmark Bingstorp by Brödstycket åker
Huvaröd sn /Se Fåglasång skog /Se Brännaboa åkrar Degrasten gränssten
Abullaberga by Galgabacken backe /Se Brännestad by Drahasabacken backe
Abullaberga gd /Se *Galten sten /Se Brännestad by Dömanskärret kärr
Bingstorp gdr *Grisen sten /Se Brännestad by Dönebacken åker
Bingstorp gdr *Gåsabacken backe (?) /Se Brödlösa del av Flensma Ebbekull åker
Bingstorp gdr *Hauffre lycke f. åker Eke by Ekekull skog
Bingstorp gdr Hundabacken skogsmark /Se Eke by Ekeled grind
Bingstorp by *Hunds eng f. äng Flensma by Ellet åker
Bingstorp by *Kråkan backe /Se Flensma by Elmelshejdan betesmark
Brännestad by *Kråkan åker /Se Flensmagård gård Eskelkärrret kärr
Brännestad by /Se *Kråkerna ängsmark? /Se Flodaryd del av sn Eskelskärret kärr
Brännestad by /Se *Kråkäng ängsmark? /Se Galenby del av Vebäck Fjällmossen mosse
Eke by Lärkebo skogsmark Gräsma by Flensma skog skog
Flensma by Mjöån å Gräsma by Floa Ry åker
Flodaryd område /Se *Musvågebacken backe /Se Gräsma by /Se Fåglasång skog
Galenby del av Vebeck /Se *Mölle agir f. åker Gräsma boställe gård Fästebacken backe, åker
*Glussryd förr gd? Nyvång skog /Se Gräsma boställe gd /Se Galgabacken åker
Gräsma by Onsvale lokalitet /Se Huaröd traktnamn Galtabohultet skog
Huaröd by Onsvalebacken backe /Se Huaröd by Gamestabacken åker
Huaröd by Onsvalebacken backe /Se Hultet Saknas Gammelsta åker
Huaröd by *Preste eng f. äng Höghult by (gård?) Gastabacken betesmark
Huaröd by Prästgården f. äng Höghult by Genabacken skog
Huaröd by *Ramnaängen ängsmark /Se Höghult by Geralien lid
Huaröd by Ryttareäng äng /Se Höghults boställe statsdomän Getabacken åker
Höghult by Ryttarsåker åker /Se Knallen gård Getalyckerna åkrar
Höghult by Rytterskorran vattensaml. /Se Knallen gård Goeltahejdan betesmark
Höghult by *Rönnekiers eng f. äng Kråkan gård Grävingakärret kärr
Höghult by *Röns tofft f. åker Lärkeboa t. Gungebacken skog
Höghult by *Rörs kier, Lille f. äng Orehuset hus Gärakärr kärr
Höghult by *Sand agir f. åker Rotsberg gård Helvetesbacken åker
*Kråkan gd /Se Sissebäck bäck /Se Ryet by Hjälmäng äng
Kyrkan Saknas *Spangen f. äng Ryet by Horshult skog
Lärkeboda torp /Se Starraängen ängsmark /Se Ryeets mölla kvarn Hulla hejder betesmark
Skillingstorp gd *Sten tofft f. åker Skillingstorp gård Humlahålorna äng och skog
Skorphult by *Stora Ramnan Saknas /Se Skillingstorp gård Hundabacken skogsmark
Skorphult by /Se *Stuffuetofften f. åker Skorphult by Häggebärsängen äng
Stensma by *Tuex agir f. åker Skorphult by Högalycke åker
Stensma by *Svalebacken backe? /Se Skorphult by Imparehejdan betesmark
Stensma by *Södre Svale backe backe /Se Skorphult by Iskärrshejdan betesmark
Stensma by Trollahålan åker /Se Stensma by Jären område
Stensma by Trollahålet sjö /Se Stensma by Killsboda åker
Tyngby del av Flansma /Se *Uggler Saknas /Se Stianderöds Ry åker Klockekilla källa
*Ugletorpet torp? /Se Uggletäppet betesmark /Se Strängatoften åker Knallabacken skogsbacke
Vebäck by Ugglorna ängar? /Se Strängetoftan, se Huaråd traktnamn Knallen del av Flensma
Vebäck by /Se *Ugla Saknas /Se Tyngaby bebyggelse Krotäppet betesmark
Vebäck beb.namn /Se *Ugle backe backe? /Se Vakullahuset hus Kråkan åker
Vebäck by /Se *Uglekroken Saknas /Se Vebäck by Kullabackarna åker
  Uglemaden mad /Se Vebäck by Kungakull åker
  Ungesvalabacken, se Onsvalabacken skogsbacke /Se Vebäcksgården gård Kvarnstensbacken skog
  Ungesvalabacken skogsbacke /Se Åkerbjer t. Kyrkehultet skogsmark
  Örnahult skog? /Se   Källspångsbacken åker
      Käskebacken skog
      Lahängsrännan höstnad
      Liggestabacken skog
      Lilla rummet åker
      Länsmansåkern åker
      Lönnebjeret skog
      Lönnhultsåker åker
      Marestabacken åker
      Massahult åker, äng och skog
      Mjöån bäck
      Mögabacken skog
      Mölledammen åker
      Möllevången höstnad
      Norra Ry skog
      Norrlyckan åker
      Nyvång skog
      Nyvångsbacken skogsbacke
      Oran skog
      Pepparhejan betesmark
      Pepparäng äng
      Profossahejdan betesmark
      Pruhultan åker
      Prästabacken skog
      Pysslingabacken åker
      Rabackarna åker
      Roelsta åkrar
      Rumlyckan åker
      Råseboa åker
      Råsaboabacken skog
      Råseboarör stenrör
      Rävabacken skog
      Savlagsbacken betesmark
      Sissebäck bäck
      Skjulshejdan skogs-och betesmark
      Skogsnuvestenen sten
      Slättelycke åker
      Smörkullen åker
      Spelemansmaden mad
      Stackhult åker
      Staffena täppe skog
      Starraängen äng
      Stenkroken skogsmark
      Stugehultsbacken betesmark
      Svartakärr kärr
      Svinamaden mad
      Tattersrumpan skogsmark
      Trollahålan åker
      Trollahög skog
      Truedaängen äng
      Tubbagap betesmark
      Tågesåkern åker
      Täppesängen höstnad
      Tättakärr kärr
      Ugglemaden mad
      Uggletäppet betesmark
      Ungesvalabacken skog
      Vaxholmen åker, äng o. skog
      Videsmaden mad
      Vinterhålet infartsväg
      Västerkull åker
      Åbjer skogsmark
      Ållan skog

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.