ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vittskövle socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 171 Bebyggelsenamn : 107 Naturnamn : 113
Vittskövle sn *Aass(e)ager f. åker Vittskövle sn sn Beset äng
Vittskövle sn Annebacke kulle /Se Vittskövle sn och by Bille backe backe
Vittskövle sn *Badstuetofft f. åker Vittskövle socken socken Bille bäck uttorkad bäck
Vittskövle socken *Badzager f. åker Vittskövle sn och by och herrgård Bruasängen kärr, nu åker
Vittskövle socken *Bechekiersseng f. äng Vittskövle sn, by och hgd Dundersbäcken bäck
Vittskövle sn /Se *Biers agir f. åker vittskövling inbyggarbeteckning Dragonlyckan åker
Vittskövle sn Billebäck uttorkad bäck /Se Billebacke del av Vittskövle Dövan åkermark
Vittskövle sn *Boessager f. åker Byaraden hussamling Dövebron bro
Vidtsköfle sn *Boessager f. åker Böke, Lilla gård Egesidesjö moras med ngt skog
Vittskövle sn *Bre agir f. åker Lilla Böke gård Egeside sjö f.d. sjö, numera sumpmark
Vittskövle sn *Broge agir f. åker Böke, Stora gård Egesideängarna ängsmarker
Vittskövle sn *Brödlengen f. åker Böke gård Emmaslyckan skog
Vittskövle sn *Bröndtzager f. åker Djuringsholm gård Flö, Lilla åker
Vittskövle sn *Bröndtzager f. åker Djuringsholm gård Flö, Stora åker
Vittskövle sn *Bundespiellit f. åker Djuringsholm gård Flöet förr ängsmark, nu åker
(?)Vittskövle sn *Böllekier f. åker Djuringshus gård Friebille åkermark
Vittskövle sn *Böllekierssager f. åker Dundershuset hus Friebillenäbb åkermark
Vittskövle sn *Dalleagre f. åkrar Dundershuset hus Friheden sandmark
Vittskövle sn *Dalssager f. åker Egeside gård Friskogen skog
Vittskövle sn *Damb eng f. äng Eskilstorp gård Färjan f.d. färjeställe
Vittskövle sn *Dambiers agre f. åker Eskilstorps krog hus Gamlegård vång
Vittskövle sn /Se *Dambtofften f. åker Frisebodagården gård Getaryggen äng
Vittskövle sn *Dambvang(s)ager f. åker Furuhusen hus Getaryggarna äng
Vittskövle sn *Diigis agre f. åkrar Furehusen småställen Glasbacken område
Vittskövle slott o. sn /Se Dundersbäcken bäck /Se Fåglahuset hus Gröne väg väg
Vittskövle sn, by o. hg /Se *Dyssdisseng f. äng Fåglahuset hus el torp Gyngakällan nu uttorkad källa, betesmark
Vittskövle sn /Se *Egenissager f. åker Fåglshusgården = Fåglahuset gård Gängesbacken skog
Vittskövle sn /Se [Egeside] skog Fäladsgården gård Gängeslyckan skog
Vittskövle sn /Se »egeside» skog Fäladsgården gård Helge å å
Vittskövle sn /Se *Eggestinebet f. äng Fästorna gårdar Helgeå å
Böke by *Ellessager f. åker Fästorna torp Helvetesbacken skogsbacke
Bökemölla Saknas *Engager f. åker Fästorna gårdar Helvetetshålorna åker
Egeside gd /Se Ennissager f. åker Gamle fästor gårdar Helvetetskärret odlat kärr
Eskilstorp gård /Se *Esspissager f. åker Gamle Fästor gårdar Hjortholmen område
Eskilstorp gd. *Espissager f. åker Glasbacken gård Hultalyckorna åker
Eskilstorp g. *Fellieager f. åker Glasbacken gård Humlehagen förr äng, nu åker
Eskilstorp gd *Fijllhatzager f. åker Grave gård Hundahålan äng
Eskilstorp gd *Flintehöxager f. åker Gravö gård Härasvad vadställe
Eskilstorp gd *Flyhögsager f. åker Grave gård Häradsvadet vadställe
Eskilstorp g Forsakarsbäcken bäck Gården gård Hästhagen betesmark
Eskilstorp gd *Fåglahusvången skogsmark? /Se Herremöllan vattenkvarn Iglegrop dike
Eskilstorp gd *Gaass(e)ager f. åker Herremöllan kvarn Illebäck bäck
Eskilstorp gd *Gedetofft f. åker Herremöllan gård och vattenkvarn Järnbäcken bäck
Eskilstorp by *Grydzager f. åker Hjortholmen gård Kastalyckan åker
Eskilstorp by *Grydztofften f. åker Hjortholmen gårdar Kattadamm damm
?Eskilstorp gd *Haandöxe(n) f. åker Lilla Hjortholmen gård Killorna betesmark
Eskilstorp gd *Hampeager f. åker Hästhagen hus Klöderkorra åker, skog
Eskilstorp by *Hampespiellit f. åker Järnbäckamöllan kvarn Klöderkorra skog
Eskilstorp by *Handöx f. vång Kjellslund gård Klöderkorrevägen väg
Fåglahuset hus /Se *Hee agerenn f. åker Klockarestället gård Kockalyckan beteshage
Fäladsgården gd /Se *Herrens äng äng Kroget torp (f.d. värdshus) Kockalyckan betesmark
Herremölla kvarn *Holmeager f. åker Kråkekroken hus Kockalyckebäcken bäck
Hjortholmen gård *Hulleager f. åker Kråkekroken hussamling Konstanläggningen trädgård el. park
Hjortholmen gårdar *Hullen f. åker Kullahålen hus Kullaryggerna ängs- och buskmark
Hjortholmen by *Höffueager f. åker Källegården gård Källegropen grop
Hjortholmen gd *Höjen f. åker Kärrfästorna gårdar Källslund skog
Hjortholmen gd *Hörre gränsmärke Ladeboa hus Kärrfästorna område
Hjortholmen gd *Höueager f. åker Ladeboda gårdar Lervägen väg
Hjortholmen by Ilebäck(eller Illegropen) bäck /Se Lilla Ladeboda gård Linnekull backar
Kråkekroken hus /Se Illegropen (eller Ilebäck) bäck /Se Stora Ladeboda gård Märsingskällan källa
Kyrkan kyrka *Ingissager f. åker Norregård gård Möllehällorna backhällor
»Lidha», se Norrlia by *Isseager f. åker Nöjet hus Möllekullebäcken bäck
Lidha, se Norrlia by *Jess(e)ager f. åker Pottehuset hus Möllekullen backe
Lye, se Österlia by Järnbäcken bäck /Se Pottehuset hus Möllekullen höjd
Navladal Saknas /Se *Kalgaardt(z)ager f. åker Pälsahuset hus Mölläng äng
Rosenlund beb.namn /Se *Kalleuadstofften f. åker Råholmen småbruk Navladal äng, dalgång
Sankt Annas kapell Saknas *Kallsuadtzager f. åker Segesholm gård Navladalspilten Saknas
*Skottegården f. gd Kattadamm damm /Se Segesholm gård Norrefälad betesmark
Tolegården, Norra o. Södra gdr /Se *Kiille f. åker Segesholm gård Norrevång område
Tolevik lht /Se *Killsberg gränsmärke Skadde torp Nummer två vång
Vittskövle hg /Se *Killen f. äng Skaddehuset = Skadde torp Nyängskroken skog
Vittskövle slott *Kinde agir f. åker Skogvaktarehuset hus Prästaskogen skog
Vittskövle hg *Kinde wong f. vång Skälaholmshuset Saknas Prästavägen väg
Vittskövle hg *Kladrit f. åker Skövle herrgård och sn Rammsryggen åkermark
Vittskövle herresäte *Koreager f. åker Smedkroken hus Ramnakull skog, dalgång
Vittskövle hg *Korreager f. åker Smedkroken hussamling Rockelsmosse åker
Vittskövle hg *Korssager f. åker Starkahuset hus el. torp Rolyckan åker
Vittskövle hg *Krogager f. åker Stänkelryggen gård Rovelyckan äng
Vittsköfle gds *Kullager f. åker Stänkeryggen gård Råholmen område
Vittskövle hg *Kullelöche gränsmärke Sumpadal gård Rävabacken åkerbacke
Vittskövle hg *Kulpe(n) f. åker Sumpadal gård Rävavången åker
Vittskövle hg *Kulpen, Vestre f. åker Tegelbruket tegelbruk Sanddrivan sandås
Vittskövle Saknas *Kureager f. åker Tolegård, Norre gård Segarna åkerområde
Vittskövle hg *Lang agre f. åkrar Tolegård, Södre gård Segavägen väg
Vittskövle by *Ledzager f. åker Tremannahus hus Skaddefuret furuskog
Vittskövle hg *Leergraffsager f. åker Vittskövle by Skidebro bro
Vittskövle hg *Lidzager f. åker Wittskövle herrgård och socken Skiderna kärrmark
Vittskövle slott *Lillebechssager f. åker Vittskövle färja f.d. färjställe Skogtången skog
Vittskövle hg o. by *Lillebechsstofft f. åker Vittskövle färjegård förr gård Skälaholmen backe med skog
Vittskövle hg *Liøcke wongen f. vång Wittskövle fästor gårdar Snapphanegraven djuphåla
Vittskövle hg *Lunespiel f. åker Vittskövlegård herrgård Stenlyckorna åker
Vittskövle by *Mad(e)ager f. åker Vittskövle prästgård gård Stenvången åker
Vittesköfle gd? *Maeager f. åker Vittskövle skola skolhus Svaneholmsdammen damm
Vittskövle hg *Maë eng f. äng Vittskövle station järnvägsstation Säjebacken backe
Vittskövle by *Meilschifftet f. åker Vittskövle vångar småställen Söndre sand sandmark, nu skog
Vittskövle hg *Mellemjesseager f. åker Åhultshusen hus Söndreängar äng, åker
Vittskövle hg *Mellum wongen f. vång Åhultshusen gårdar Söndran äng
Vittskövle hg *Miellschifftetz(ager) f. åker Ängagården gård Tegelhagen skog
Vittskövle hg *Mäager f. åker Ängsvattnarehuset hus Tolebäcken bäck
Vidtsköfle g *Naffle dals ager f. åkrar Österlia by Tranekull åkerbacke
Vittskövle hg *Naffnissager f. åker Österlia by Trädgården nyttoträdgård
Vittskövle slott *Ner sandtwong f. vång Österlia, se Österliaby hållplats Vasakärr kärr
Vittskövle by *Nör(e)ledzager f. åker Österlia by Vasakärr kärrmark
Vittskövle hg Ramnakull skog /Se Österlia traktnamn Vilhelmslust källa, skog
Vittskövle hg *Reens agir f. åker Österliaby hållplats Vilhelmslust park
Vittskövle hg *Ribelenn f. äng Österliagården gård Vittskövle allé herrgårdsallé
Vittskövle hg *Röden f. äng Ostholmen, se Österlia traktnamn Vittskövle vångar område
Vittskövle hg o. by *Röesticke f. åker   Åhultsbacken backe
Vidtsköfle hg o. sn *Rör eng f. äng   Ängshulten skog och betesmark
Vittskövle hg *Sandager f. åker   Äsphulten beteshage
Vittskövle hg *Sandager f. åkrar   Öryggerna förr betesmark
Vittskövle hg *Sandagir f. åker   Österliar hallar bergknallar
Vittskövle hg *Sandagre f. åkrar   Öståkra åkrar
Vittskövle hg *Sandkulpe(n) f. åker    
Vittskövle by *Sandwongen f. vång    
Vittskövle hg *Schifftisseng f. äng    
Vittskövle by *Schouffsager f. åker    
Vittskövle hg *Schuderödt gränsmärke    
Vittskövle by Segesholmsån å    
Vittskövle by *Siel agerenn f. åker    
Vittskövle hg *Skade agir f. åker    
Vittskövle hg *Skade agir åker /Se    
Vidtsköfle gd? *Skade enge f. ängar    
Vidtsköfle gd? *Skatalyckan Saknas /Se    
Vittskövle hg *Steenbrouager f. åker    
Vittskövle slott *Stetteager f. åker    
Vittskövle hg *Stiensager f. åker    
Vittskövle slott *Stixager f. åker    
Vittskövle hg *Thiörnissager f. åker    
Vittskövle hg *Thuenessager f. åker    
Vittskövle hg *Tofften f. åker    
Vittskövle by Tolebäcken bäck    
Vittskövle hg *Tors agir f. åker    
Vittskövle hg Tolebäcken bäck o. gränsmärke /Se    
Vittskövle hg Tranekull åker /Se    
Vittskövle hg *Tranespiel f. åker    
Vittskövle by *Tranespiel(lit) åker? /Se    
Vittskövle hg Truets ån å /Se    
Vittskövle hg *Tönbing f. åker    
Vittskövle hg *Vandager f. åker    
Vittskövle hg *Vandlöbssager f. åker    
Vitskövle län *Vedzeng f. äng    
Vittskövle län by och sn *Vegerssager f. åker    
Yngsjö by /Se *V(e)ijager f. åker    
Ängagården gd /Se *Veijkierssager f. åker    
?Österlia by *Veilssager f. åker    
Österlia by /Se *Verchsager f. åker    
Österlia by *Verelssager f. åker    
?Österlia by *Vester Jsseager f. åker    
?Österlia by *Vigersager f. åker    
Österlia by *Vigersager f. åker    
Österlia by *Vigerspiellit f. åker    
  Vittskövla sjö /Se    
  *Vittskövlan sjö    
  Vittskövlesjön sjö /Se    
  Vittskövle Sjö sjö /Se    
  *Vittskövlesjö sjö    
  *Vittskövle åleleje Saknas    
  *Vittskövle åleleje Saknas    
  Vittskövleån å    
  *Vång, Södra f. vång    
  Yngsjön sjö /Se    
  Yngsjösjön sjö    
  Yngsjösjön sjö /Se    
  Yngsjösjön sjö    
  Yngsjösjön sjö /Se    
  Yngsjösjön sjö    
  Yngsjösjön sjö    
  Yngsjösjön sjö    
  Yngsjösjön sjö    
  Yngsjösjön (=Vittskövlesjön) sjö /Se    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.