ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Vrams socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 65 Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 36
Vram, Östra el. Västra snr *Axell eng f. äng Östra Vrams sn sn Axelängen äng
Vram, Östra och Västra snr *Biernne kier f. äng Östra Vram sn och by Ballaröd åker och betesmark
Vram, östra sn *Bagstaë Saknas Vram, Östra o. Västra sn:ar /Se Ballarödlyckan åker
?Vram, Östra sn *Bredingen f. åker Broddåkra gård Bankabacken åker
Östra Vram sn *Bröditt f. åker Hommentorp by Bjerabacken åker
Vram, Östra sn *Böne agir f. åker Mariedal gård Bjärnakärr åker
Vram, Östra sn /Se *Dufveryggar Saknas /Se Marielund by Drottningskår åkant (äng)
Vram, Östra förr gård, nu by /Se *Egekuldt f. åker Marielund gård Dynemarakorran betesmark och ny odl. åker
Vram sn *Enghauffue f. äng Rotahuset hus Grisslan äng
Vram, Östra sn *Fyldebings ij agre f. åkrar Stollastället eller Stallstället gård Hällekärr kärr
Vram, Östra sn »Fyldebings ij agre» f. åkrar /Se Tasseboda gård Hällekärrsåkern åker
Vram, Östra el. Västra snr *Grauffsuine eng f. äng Tottastället gård Höratoft åker
Vram, Östra sn *Gullebirekehöys agir f. åker Trobro gård Iglakorran nu åker
Vram, Östra sn *Gullebircke iij agre f. åkrar Trobro gård Kalvahagen betesmark
Vram, Östra sn *Haffre hauffue eng f. äng Trobrodal gård Kavakil äng
Vram, Östra sn *Harne struben f. äng Trobro möllor vattenkvarnar Kaffekitteln, se Kavakil Saknas
Vram, Östra sn *Hauffre kulpe f. åker Vram, Östra by Klockarefästan åker
Vram, Östra sn *Hauffre kulpen f. åker Östra Vram traktnamn Klämmestad äng
Vram, Östra sn *Hestehauffuen hage Östgård gård Kullavången åker
Vrams, Östra, socken socken /Se *Hunds bierg f. åker   Kärlingaåkern åker
Östra Vram sn /Se *Kiörnes ager f. åker   Lisebrunn äng
Vram, Östra sn /Se *Kore kyll f. äng   Läsnebacken åker
Vram, Östra sn /Se *Kringell engen f. äng   Magle höjd åker
Vram, Ö. sn /Se *Krogen wid gierrid Saknas   Mosters krok åker
Vram, Östra sn /Se *Kulpe agir f. åker   Norrelycke åker
*Degnne festin f. gård *Kyllinge gordtz ij agre f. åkrar   Norrevång åker
*Faghreholt gd *Kyllinge ryggar Saknas /Se   Rotahagen åker
*Faghreholt försv. gård *Langebiergs agir f. åker   Sjundelyckan åker
*Faurahult Saknas *Leir agir f. åker   Slättarebacken åker
*fagerhult Saknas *Lille kier f. äng   Snapphanehölen höl i en bäck
*Farhult Saknas *Löcke agir f. åker   Snärjekullen åker
*Faurholt förr torp *Maglehöy höjd   Stenorakärret kärr
*Farolt försv. gd *Mellösse Saknas   Stigvad, Lilla äng
*Hoffgaarden f. gd *Norre toffter, De f. åkrar   Stigvad, Stora äng
Hommentorp by *Piilekrog Saknas   Vägaskällsaåkern åker
Hommentorp by *Preste eng, Store f. äng   Ängakroken åker
Hommentorp by *Ramna Kulls äng ängsmark /Se    
Hommentorp Saknas /Se *Rende agre f. åkrar    
Kyrkan Saknas *Sandager f. åker    
*Per Moënssens gaardt f. gd *Skallenn f. äng    
*Prestefestin f. gd Släbäck bäck /Se    
Trobro gd med kvarnar *Smaa agre f. åkrar    
Trobro mölla kvarn *Sponne agir f. åker    
Vram, Östra by *Steins leedt f. led    
Vram, Östra by *Stiwads eng f. äng    
Vram, Östra by *Storcke reden Saknas    
Vram, Östra by *Store agir f. åker    
Vram, Östra by *Sty wadtz agre f. åkrar    
Vram, Östra by *Tofft, Lille och Store f. åkrar    
Vram, Östra by *Tornn eng f. äng    
Vram, Östra by *Trane agir åker /Se    
Vram, Östra by *Trane engen f. äng    
Vram, Ö. by *Trane engen äng /Se    
Vram, Östra by *Tranemaden mad(?) /Se    
?Vram, Östra by *Trane ryggar Saknas /Se    
Vram, Östra by *Tranne agir f. åker    
Vram, Östra by Tranne agir åker /Se    
Vram, Östra el. Västra snr *Trobro ?bro    
Vram, Östra by *Vång, Södra f. vång    
Vram, Östra by *Vång, Västra f. vång    
Vram, Östra by *Vång, Östra f. vång    
Vram, Östra by *Ymellum bode weye äng    
Vram, Östra by och sn /Se *Örnakull Saknas /Se    
  *Ørnnekulds agir f. åker    
  *Örnakulls åker åker /Se    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.