ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Everöds socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 94 Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 37
Everöd sn *Annekorss ij agre f. åker Everöds sn sn Altarehölen höl
Everöd sn /Se *Anna Korrsåker åker /Se Everöd sn och by Bassakull mark
Everöd sn *Annavads åker åker /Se Everöds socken socken Bjerabacken sandbacke
Everöd sn *Badstu tofftenn f. åker Everöd sn och by Bjerabacken sandbacke
Everöd sn Birckagre f. åkrar Everöd sn och by Bågnabacken backe
Everöd sn *Birckelundseng f. äng Everöd sn och by Dammhålan äng
Everöd sn *Bircke möstin f. åker Everöd sn och by Erlingarnas höl djup i å
Everöd sn *Birckis agir f. åker everöds bo inbyggarbeteckning Eskiltorpabäcken bäck
Efveröd sn *Birckis agir, Syndre f. åker Lyng byna inbyggarbeteckning Flyan backe
Everöd sn *Birck wongen f. vång ävling inbyggarbeteckning Fyramarkahåla åker
Everöd sn *Breeflodtt f. åker Ävling inbyggarbeteckning Fädriften förr sträte
Everöd sn »Breeflodt» åkrar /Se Anneborg gård Gatevången förr åker, nu bebyggt
Everöd sn *Cisse Clemeds hulle f. åker Annexhemmanet gård Hattakullen kulle
Everöd sn *Dege hulle f. åker Axeltorp gård Havradal dalsänka
Everöd sn *Diube daall f. äng Bjeravången gårdar Horsadal håla
Everöd sn *Duehöys agir f. åker Björkhagen hus Korsabacken bebyggt område
Everöd sn *Dufvehögs åker åker /Se Bäcksro gård Korsabacken backe
Everöd sn /Se *Dufvehögsåkers sand sandfält? /Se Den gärdska banan järnväg Kvarnstigen stig
Everöd sn /Se *Egge sye f. äng Everöd by Kyret mosse
Everöd sn /Se *Fleden Saknas Everöd, Gamla del av by Kyrkostigen stig
Everöd sn /Se *Flöendid Saknas Everöds gamla (station) f.d. järnvägsstation Maabackarna backar
Everöd sn /Se Fågelholms bading område /Se Everödsgård gård Maderna äng
Everöds kyrka kyrka /Se *Fågelholmsängen ängsmark /Se Everödsmölla kvarn Mjöån å
ävling inbyggarbeteckning /Se *Fære dals agir f. åker Everöds skola skolhus Pipehuvudet äng
Æwærthe, se Everöd sn *Gaassestruben f. åker Everöds station järnvägsstation Rumpebjersbacken backe
Axeltorp Saknas /Se *Gede mögen f. åker Fridhem gård Rödjet mosse
Everöd by *Gerenn f. åker Furulund gård Sjuttingasanden sandmark
Everöd by *Geslingehöys agerenn f. åker Gamlegård gård Skaddakull backe
Everöd by *Gåsastrupen Saknas /Se Gamlegård gård Skogsmad kärr?
Everöd gd Gärds Lyngby triangelpunkt Granstugan hus, nu ålderdomshem Slottsbacken ruinhög
Everöd by *Gäslingahögs åker åker /Se Gretelund gård Slottsbacken ruinhög
Everöd by *Hollehöys agir f. åker Gärds Lyngby hjol, se Lyngby station Saknas Svälteberga åker
Everöd by o. sn *Holle was engen f. äng Jerusalem gård Sylen skog
Everöd by *Hö agerenn f. åker Lyngby by Tranemossen äng
Everöd by *Höagerenn f. åker Lyngby by Vasen förr mosse, nu åker
Everöd by *Hö agir f. åker Lyngbygård gård Vershålan förr äng, nu åker
[Æwetha] Saknas *Kirckegaards agerenn f. åker Lyngby gård gård Värlingedamm åker
Everöd samh. *Korssagerenn f. åker Lyngby by  
Everöd by *Kråkeholmsskiftet åker? /Se Lyngbymölla kvarn  
Everöd by *Lammelöcke agir f. åker Lyngbyskola skolhus  
Everöd by *Lange gildis agir f. åker Lyngby station järnvägsstation  
Everöd by *Lauffagerenn f. åker Mjöholm gård  
Everöd by *Leeds engen f. äng Mjövik gård  
Everöd by *Leinhögs agre f. åkrar Möllegården gård  
Efveröd by *Lerge agerenn f. åker Nybo gård  
Everöd by *Leringen f. åker Nybo gd  
Everöd by *Leringen f. åker Nyhem gård  
Everöd by *Liunghöys agir f. åker Prästgården gård  
Everöd by *Lyngby å, se Mjöån å Prästgården gård  
Everöd by *Lynbyån, se Mjöån å Riksdagsmannastället gård  
?Everöd by *Madhögs agir f. åker Rybogård gård  
Everöd by *Magnilde kors agerenn f. åker Sjuttingahusen hus  
Everöd by *Mellum bröds agir f. åker Stationsskolan skolhus  
Everöd by Mjöån å Vasahuset hus  
Everöd by Mjöån å Vårhem hus  
Everöd by Mjöån å Öredal gård  
Everöd by Mjöån å /Se    
Everöd by *Mölle agir f. åker    
Everöd by *Nödhauffue tiörnne ij agre f.åker    
Everöd by *Olle agerenn f. åker    
Everöd by *Quinde sprenge, LIlle och Store f. åker    
Everöd by /Se *Röddenn f. åker    
*Hwlebrvttagordh förr gd Rörkorra vattensaml. /Se    
Kyrkan Saknas *Skadekulds agir f. åker    
Lyngby by *Skadeskulds agir åker /Se    
Lyngby by *Skatakulls åker åker /Se    
Lyngby by *Skerringenn f. åker    
Lyngby hg *Skieldenn f. åker    
Lyngby hg /Se *Skioldenn f. åker    
Lyngby hg *Skuffs maë agerenn f. åker    
Lyngby by *Skyrringen f. åker    
Lyngby hgd *Snogen f. åker    
Lyngby by *Sodeflodtz iij agre f. åkrar    
Lyngby by *Sotaflod vattensaml? /Se    
Lyngby hg *Suerekulds ij agre f. åkrar    
Lyngby by *Sundtz engen f. äng    
Lyngby gd *Togeholmen f. äng    
Lyngby by Tolebäcken bäck    
Lyngby by +Tolebäcken bäck o. gränsmärke /Se    
Lyngby hg *Torn agre f. åkrar    
Lyngby by Tranemossen mosse /Se    
Lyngby by *Truetsån å    
Lyngby hg o. by Truets ån å /Se    
Lyngby hg *Truedsåran å    
Lyngby hg *Vmas agir f. åker    
Lyngby by *Wegakrokarna ängsmark /Se    
Lyngby by *Veylenge agerenn f. åker    
Lyngby by *Vång, Södra f. vång    
Lyngby hg *Vång, Västra f. vång    
Lyngby by Värlingedamm åker /Se    
Lyngby hg Öabäck bäck? /Se    
Lyngby by Öaåkrar åkrar? /Se    
Lyngby hg *Örnastens åker åker /Se    
Lyngby hg *Ørnnesteens agir f. åker    
Lyngby by      
?Lyngby hg      
?Lyngby hg      
Lyngby by      
Lyngby hg      
?Lyngby hg      
Lyngby by      
Lyngby by      
Lyngby by      
Lyngby by      
Lyngby by      
Lyngby by      
Lyngbymölla kvarn      
Mjöholm gd /Se      
Mjönäs gd /Se      
Mjövik gd /Se      
Prästgården prästgård      
Prästgården Saknas      
*Rasmusgaardt f. gd      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.