ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lyngsjö socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 184 Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 56
Lyngsjö sn *Aane Vasagerenn f. åker Lyngsjö sn sn Allekärret utjord
Lyngsjö sn /Se *Aane Vassagir f. åker Lyngsjö sn och by Assarängen äng
?Lyngsjö sn *Aasle kuldt f. åker Lyngsjö socken socken Björnbacken åkerbacke
Lyngsjö by *Aasle kurre f. åker Lyngsjö by och sn Björnhålan kärrhåla
Lyngsjö sn »Aasle kurre» förr åker /Se lyngsjöna inbyggarbeteckning Dalabrinkarna brinkar
Lyngsjö sn *Asser engs agir f. åker Barkatorp gård Dalen dalgång
Lyngsjö by o. sn *Backagir f. åker Bjerabacken backe Drövelen sträte
Lyngsjö sn *Backind förr åker Bjert bebyggd högbacke Elvasjö kärr
Lyngsjö sn *Bie osne kuls agir f. åker Bäcklunda kvarn och gård Flädabacken åkerbacke
Lyngsjö sn *Biergin Saknas Furunäs gård Fläskahålan vattenhåla
Lyngsjö sn *Bierie riiss agir f. åker Homentorp by Fästan åkermark
Lyngsjö sn *Biernen kiers agir f. åker Hommentorp by Galgabacken hög sandbacke
Lyngsjö by o. sn /Se *Biernnekull Saknas Lyngsjö by Galgahagen äng
Lyngsjö sn /Se *Bong agir f. åker Lyngsjö boställe gård Gulhästen backe
Lyngsjö by o. sn /Se »Bong agir» åker /Se Lyngsjö hovgårdar gårdar Gulhögsbacken backe
Lyngsjö sn /Se *Bröditt f. åker Lyngsjömölla kvarn Gulhögshålan åkerhåla
Lyngsjö sn /Se *Daall agir f. åker Lyngsjö skola skolhus Hampahålorna åkerhålor
Lyngsjö socken socken /Se *Daall agre höys agir f. åker Lyngsjö station järnvägsstation Hörlekärr kärr
Lyngsjö socken socken /Se *Dröffuill agir f. åker Stampen gård Hörmabacken åkerbacke
Hammwntorp, se Hommentorp by »Dröffuill agir» åker /Se   Ilohålan vattenhåla
Hommentorp by *Due agir f. åker   Ilakorran dalgång med vattensamling
Hommentorp by *Duehögs agir f. åker   Jungfrukällan källa
Hommentorp by *Duehöys agir åker /Se   Killedynget sankmark
Hommentorp by *Dufve Ryggen Saknas /Se   Killehagen äng
Hommentorp by /Se *Dyffuedals agir f. åker   Klockarejorden jord
Hommentorp gd /Se *Effueryds weyen väg   Knutskorra dalgång med vattensamling
*Kyrkogården Saknas *Egis agir f. åker   Korrerna åker
Lyngsjö by *Egis agir f. åker   Korsabacken backe
Lyngsjö by *Ellesiö agir f. åker   Kringelibjörket åker
Lyngsjö by *Ellesiö backind backe   Kullavägen väg
Lyngsjö by /Se *Faare rumpen f. åker   Kyrkovägen väg
Lyngsjö by »Faarerumpen» ägonamn /Se   Kärrabacken backe
Lyngsjö by *Fledden f. åker   Kärrabacken backe
Lyngsjö by Fläskahålan vattenhåla /Se   Körnekorra vattensamling
Lyngsjö by Fläskahålan vattenhål /Se   Lertaget gräshåla
Lyngsjö by *Gad agerem f. åker   Lyngsjö fästa sandmark
Lyngsjö by *Galiebiers agir f. åker   Lyngsjö sjö sjö
Lyngsjö by *Gallebiergs wong f. vång   Långa sträte väg
Lyngsjö by »Gallebiergs wong» ägonamn? /Se   Möllelyckan åker
Lyngsjö by *Gallebiers agerem f. åker   Möllevången åkerområde
Lyngsjö by »Gallebiergs ageren» åker? /Se   Norrängar ängar
Lyngsjö by »Gejn åker» åker /Se   Pingskidehög backe
Lyngsjö by »Gejn åkra(r)» åkrar /Se   Pittakroken åkermark
Lyngsjö mölla kvarn *Guldhöye Saknas   Prästavägen väg
Prästgården prästgård *Hampe spiellid f. åker   Pälsabacken åkerbacke
  *Harels angen f. äng   Ryssbacken sandbacke
  *Heslebierg Saknas   Rörstäpporna stenrör
  *Hesles agir f. åker   Snabertäpporna åkrar
  *Heslis agre f. åkrar   Snärjekull ljungbacke
  *Hey agerenn f. åker   Snärjekullsvägen väg
  *Hiörnen f. åker   Stora rör backe, stenrör
  *Huide skiifftenn f. åker   Tingbrohölan bråddjup
  *Huilebiergs agre f. åker   Tingbrohölskällan källa
  *Hyllis agir f. åker   Tohålan åker
  »Häledesåker» åker /Se   Ålabäcken bäck
  »Hälledes skiftet» ägonamn /Se   Ängavägen väg
  *Hässlekorra natn /Se    
  *Hörma agerenn f. åker    
  *Karrebiergs milen, Lille f. åker    
  *Kiels agir f. åker    
  *Killespiellidt f. åker    
  *Klockere holmendt f. äng    
  Koflo vattensaml? /Se    
  *Kofloë weyen f. väg    
  *Kofloes weyen väg    
  *Korssebackindt f. åker    
  *Kraagen Saknas    
  *Kulp agerenn f. åker    
  *Kur agerem f. åker    
  *Kæils agir f. åker    
  *Laë agir f. åker    
  *Lamekier kulpenn f. åker    
  *Lands weyen landsväg    
  *Lauue kiers agir f. åker    
  *Leergraffs agir f. åker    
  *Leergraffs agre f. åkrar    
  *Liungholms agir f. åker    
  *Ljungholms leed f. led    
  *Lompebierg f. åker    
  *Loppebierg f. åker    
  *Lycke kull f. åker    
  *Lyckerne f. åkermark    
  *Lyngbergis agir f. åker    
  *Lyngby leith led    
  Lyngbyvägen väg    
  Lyngsjöbro bro    
  Lyngsjön sjö /Se    
  *Lönesager f. åker    
  *Magle agir f. åker    
  *Maglebiers agir f. åker    
  Marriskorran vattensaml. /Se    
  *Marris kurrenn f. åker    
  *Marris kurrenn åker /Se    
  *Mosse steenn Saknas    
  *Mussagerenn f. vång    
  *Mögis agir f. åker    
  *Mölle agerenn f. åker    
  *Mölle krogen f. åker    
  *Mölle lycke agre f. åkrar    
  *Mölle sty ager f. åker    
  *Mölle weyen f. väg    
  *Möllirne f. kvarnar    
  *Norre engh f. äng    
  *Norre lycke f. åkermark    
  *Nörre enge f. ängar    
  *Oor agir f. åker    
  *Ore ryitt f. åker    
  *Orlommen f. åker    
  *Orme kiers agir f. åker    
  *Pithe agre f. åkrar    
  *Pithe agre f. åkrar    
  *Preste hullenn f. åker    
  *Preste leditt f. led    
  *Prest eng f. äng    
  *Prest engs agir f. åker    
  *Prestengs agir f. åker    
  *Prestetofftenn f. åker    
  Rambrobäck bäck /Se    
  *Ramma, förr Rammebäck?, nuv. Rambrobäck bäck /Se    
  Rammebäck, nuv. Rambrobäck bäck /Se    
  *Rammebecks agir f. åker    
  Rammebecks agir, ..agre Saknas /Se    
  *Rammebecks leed f. led    
  Rammebecks leed Saknas /Se    
  *Ramme kulpe f. åker    
  Rammekulpe åker /Se    
  Ramme kulpe Saknas /Se    
  *Reffuegraffs agre f. åkrar    
  *Saandagerenn f. åker    
  *Saand agir f. åker    
  *Saand klippe agir f. åker    
  *Saandklippen f. åker    
  *Sandklippenn f. åker    
  *Saannen Saknas    
  *Sandagir f. åker    
  *Siöagerenn f. åker    
  *Siö agerenn f. åker    
  *Siöagir f. åker    
  *Skouffweyenee f. skogsvägar    
  *Skouffweys agre f. åkrar    
  *Skrumpe agerenn f. åker    
  *Skrumpelees agir f. åker    
  *Skrumpen f. åker    
  *Smaa ege lycken f. åkermark    
  *Snaffuegabs agir f. åker    
  *Snogehöys agir f. åker    
  *Steen dals agarenn f. åker    
  »Steglebjörksåker» åker /Se    
  »Stegle björks Åkrarne» åkrar /Se    
  *Stelebiers agir f. åker    
  »Stelebiers agir» åker? /Se    
  *Stendals agir f. åker    
  *Stiis agerenn f. åker    
  *Stiis agir och Lille stiis agir f. åker    
  *Sti vas agerenn f. åker    
  *Stuekuldt f. åker    
  *Sty was greskiifflid f. äng    
  *Suannis agir f. åker    
  *Suenne agir f. åker    
  *Sönnis höys agir f. åker    
  *Tad agir f. åker    
  Tingbron försvunnen bro /Se    
  *Tingwongen f. vång    
  *Ting wongen f. vång    
  Tingvången ägonamn? /Se    
  *tiörnne Kur agre åker /Se    
  *Tiörnne kurre Saknas    
  *Tiörnnis agir f. åker    
  Tjörnekorra(n) vattensamling /Se    
  *Tockagirs höye Saknas    
  *Tocke wasagerenn f. åker    
  *Tord agerenn f. åker    
  *Tornskiifft f. åker    
  *Trint agerenn f. åker    
  *Vellenge f. åker    
  *Vers eng agir f. åker    
  *Viis engs agir f. åker    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  Ålabäcken bäck /Se    
  *Åslekorra, se »Aasle kurre» förr åker    
  Älvasjö kärr /Se    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.