ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rinkaby socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 46 Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 36
Rinkaby sn *Almending allmänning Rinkaby sn sn Berkeskärret omr.
Rinkaby sn *Bielle eng f. äng Rinkaby sn Björket åkeromr, tidigare björke
Rinkaby sn /Se *Brene backer f. backar Rinkaby sn och by Bykorran allm., (vattning)
Rinkaby sn *Brödagir f. åker Rinkaby by o. sn /Se Båtarännan landningsplats för båtar
Rinkaby sn *Bröid agir f. åker Rinkaby sn, by och jv.-station Dalakorre plats, vattens.
Rinkaby sn *Deynne iordtt f. åker Rinkaby sn Djävlasträckorna åkerremsor
Rinkaby sn *Ellet terrängområde Anderstruls hmd Fyllarebacken höjd
Rinkaby sn *Fielckinde eng f. havreåker Backanissens lht Fyllarekärret åkeromr.
Rinkaby sn *Flintebiers agerenn f. åker Backasvenens lht Gåsakärr åkeromr.
Rinkaby sn /Se *Gaars agir f. åker Bondasgubbes g. Hammarsjön sjö
Rinkaby sn /Se *Grÿstene f. stensättning Boställskvickens g. Hampavägen vägstycke
Rinkaby sn /Se *Gårdsager förr åker Esbjörns hmd Helgeå ben. på Hammarsjön
Rinkaby sn /Se *Hampe agir f. åker Fajerjons lht Holmalotterna höstnadslotter, allm.
Rinkaby sn /Se Helgasjön sjö /Se Fajerjöns bebyggelse Hörlekärr omr., (åker)
Rinkaby sn /Se *Helnne lyd f. äng Fajersvensmånsas g Kokorre betesmark med vattningsplats
Rinkaby sn /Se *Hobe sten gränssten Friskalarsens lht Krokakorran plats med vattensamling
Gälltofta by *Holm f. äng Gamlenilstrulsens lht *Kulparna plats (åker)
Kyrkan Saknas *Holm agir f. havreåker Gamlenämndamannens bebyggelse Kärret åker-, ängsomr.
Olapersolas gd /Se *Huide lycke f. åker Gyngasvenens g. Lerjeskiften åkeromr.
Rinkaby by *Höuffde ryg f. åker Gyngens bebyggelse Lilleholme plats (åker)
Rinkaby by *Ketlehögen (resp. Kitlahögen) höjd Gårrydens hmd Ljungen åker, tidigare ljungomr.
Rinkaby by *Kitlahögen höjd Gälltofta traktnamn Madagatan väg
Rinkaby by Kokorra damm /Se Gälltofta by Maden väg
Rinkaby by *Korre agir f. havreåker Gälltofta by Markaskiftet åkerskifte
Rinkaby sn Krokakorran vattensaml. /Se Hanasvenens lht Matsashåla sandhåla
Rinkaby by *Kulp f. åker Hansakarls ghs Rackarebacken höjd
Rinkaby by *Lang agir f. havreåker Hermens bebyggelse Rinkaby norra mosse förr mossomr.
Rinkaby by *Lange skiiffte f. åker Hillesjensas lht Rinkaby södra mosse tidigare mossomr, nu åkeromr.
Rinkaby by *Leer agir f. åker Hovbysvenens g. Ryttershaven åkerskifte
Rinkaby by *Lerviken vik Huggesvenens lht Rörsbäcken bäck
Rinkaby by *Liung ryg f. åker Hultens g. Rörsbäcken bäck
Rinkaby by *Lycke agre f. åkrar Humlagubbens lht Smedkärret åkeromr., allm.
Rinkaby by *Lögebreds agir f. åker Husmannens lht Storeholme plats (åker)
Rinkaby by, sn *Ny eng f. äng Isakens lht Tobbesten höjd med sten
Rinkaby by /Se *Ny skiiffs agir f. åker Jenstrueds hmd Vadet(?) vattningsställe
Sandsjöborg gd /Se Rörsbäcken bäck /Se Jälltofta, se Gälltofta traktnamn Vibyholmen, se Holmalotterna höstnadslotter
  *Spyd agir f. åker Jälltofta by  
  *Trollestene f. åkermark Karlabengts lht  
  *Tvehög höjd Kristnas hmd  
  *Tvehögen höjd Kruperens lht  
  Vattendammen damm? /Se Kvistas lht  
  Vattenkurran vattenssaml? /Se Kämpas lht  
  *Vegis eng f. äng *Kölens lht  
  *Vikhagen terrängområde Lagras hmd  
  Vång, Norra f. vång Lerdala bebyggelse (nu styckat)  
  *Änglahögen höjd Luftas lht  
    Långesvens lht  
    Massagården bebyggelse  
    Modigas lht  
    Månsringsolas lht  
    Mårtenjepps lht  
    Mårtensvens hmd  
    Mökas lht  
    *Nummernissens lht  
    Nämndamannens bebyggelse  
    Olafajers gård  
    Olafajers bebyggelse  
    Olapersolas bebyggelse  
    Perjakobs gård  
    Persvensolas hmd  
    Peråkas lht  
    Pestgården allm.  
    Pileperens lht  
    Riksdagsmannens hmd  
    Rimbergsgrebbors lht  
    Rimfältsas lht  
    Rinaldoshansa hmd  
    Ringens olas hmd  
    Rinkaby sn och by  
    Rinkaby by  
    Rinkaby by och sn  
    *Samlas (Samuels?) lht  
    Sanders lht  
    Sandsjöborg hmd  
    *Schippors hmd  
    *Schippors hmd  
    Skettens hmd  
    Skomakaregubbens hmd  
    Skomakaretuvens lht  
    Släboens lht  
    Släboens lht  
    Smedelussens lht  
    Smedens hmd  
    Springarens lht  
    Stubbasvenens hmd  
    Sveneriks hmd  
    Svenmats hmd  
    Sventruls hmd  
    Tassatrulsens lht  
    Trudas bebyggelse  
    Trudas ghs  
    Trulsmånsfajras lht  
    Tuvas hmd  
    Tuvesvans hmd  
    Vaktarekottens lht  
    Östringens förr hmd, nu tomtområde  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.