ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Djurröds socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 109
Djurröd sn *Aagelyckenn f. åker Djurröds sn sn Bakhagen betesmark
Djurröd sn *Byastenen f.d. stenhall /Se Djurröd sn Bastugeåkern åker
Djurröd sn Hallen, se Slätthulta hall stenhall Djurröd sn Bjäringen åker
Djurröd sn /Se *Hasta agerenn f. åker Djurröd sn och by Björnalyckorna åker
Djurröd sn »hasta agerenn» åker /Se Djurröd sn och by Björnasnabe skog
Djurröd sn »hasta eng» äng /Se Berget gård Björnängsbacken åker
Djurröd sn Jorabäcken natn /Se Djurröd traktnamn Blöteängar sankmark
Djurröd sn Katten gränssten /Se Djurröd by Bockavången åker
Djurröd sn Killebäcken bäck /Se Ebbelund gård Bodalyckan Saknas
Djurröd sn *Kircke tofftenn f. åker Forshult gård Bolbrokärret kärr
Djurröd sn Kluvhults hall stenhall /Se Harastorp by Bollabacken Saknas
Djurröd sn Puke hall stenhall /Se Harastorp by Brunnbackarna åkrar
Djurröd sn *Ramna backar backar? /Se Helgestad by Brännareholmen åker
Djurröd sn *Ramnabrötet Saknas /Se Helgestad by Böljeåkern Saknas
Djurröd sn /Se *Ramnabröts åker åker /Se Horsaröd by Deleskogarna skogar
Djurröd by o. sn *Ramnakittans tomt Saknas /Se Håkanköp by Drängastycket äng
Djurröd sn /Se *Ramnakärren kärr /Se Håkanköp by Dunken åker
Djurröd by *Ramnasidden Saknas /Se Jordboden hemman Enebacken betesmark
Djurröd by *Ramna åker åker /Se Knutstorp gård Enelyckorna åkrar
Djurröd by *Ramna åkerlott åker /Se Knutstorp by Farmorskan åker
?Forshult by *Ramna äng ängsmark /Se Kuberup by Flinkaliden backe
Forshult by *Ramnaängen ängsmark /Se Kuberup by Gamlatäppe betesmark
Görröd gd /Se *Ramna änghage hage? /Se Kvastagården gård Gamlehage åker
*H...abergh Saknas Rindelen bäck /Se Långaröd by Gastaäng äng
Harastorp by Rågångsbäcken bäck /Se Långaröd by Gatetäppet betesmark
Harastorp by Rävahallsten stenhall /Se Maglehult by Gateåkern Saknas
Harastorp by *Skata-stycken åkrar? /Se Maglehultagården gård Gilleskroken åker
Harastorp by Slätthulta hall stenhall /Se Prästabonastället gård Gotter åker
Helgestad by Stubby åker Slätthult by Haragap åker
Helgestad by *Tranåkern åker /Se Stenshult by Harastorpakärr Saknas
Helgestad by Trollarrkärret kärr /Se Stenshult by Helgestaängen äng
Helgestad by /Se *Ugglan äng /Se Wenestad, se Djurröd traktnamn Holyckan åker
Horsaröd by Ug(g)lan äng /Se Venestad område Horsarödhagen, se Bakhagen Saknas
Horsaröd by *Uggle backe backe? /Se Åkaboda by Humlehagen åker
Horsaröd by *Uggle sten sten /Se Åkeboda hemman Hägnaden betesmark
Håkanköp by *Uglan äng? /Se Åkeboda by Högetoft åker
Håkanköp by *Ugleängen ängsmark /Se Åkeboda by Jordabäcken åker
Knutstorp by *Vång, Norra f. vång Åkeboda by Kalmarkrok Saknas
Knutstorp by *Vång, Södra f. vång Årröd by Kattakroken betesmark
Knutstorp by   Årröd by Killebäcken bäck
Knutstorp by   Årröd, Lilla gård Killemaderna åkrar
Kuberup gd   Öllestorp by Kluvhultahall hall
Kuberup by   Öllestorp by Knadran åker
Kuberup by     Knöset äng
Kyrkan Saknas     Kopannan äng
Lillaröd område     Kotta(s)lycka åker
Långaröd indr. militieboställe     Kringlekärret kärr
Långaryd by     Krulyckan åker
?Långaröd by     Krusebacke, se Krulyckan Saknas
Långaröd by     Kyrkeåkern Saknas
Långaröd by     Kålikan åker
Maglehult by     Lesåkern åker
Maglehult by     Lillamad mad
Maglehult by     Lillaröd område
Maglehult by /Se     Lillevång höstmad
Prästgården prästgård     Lingevång skog
Slätthult by     Lingholmaåkern Saknas
?Slätthult by     Långabjer skogsmark
Slätthult by     Långarödskog område
Slätthult by     Massäng äng
Slätthult by     Moäng äng
Slätthult by     Musten åker
Slätthult by     Musten åker
?Stenshult by     Månsatäppe betesmark
Stenshult by     Möllehagabäcken bäck
Åkeboda by     Möllehagen äng
Åkeboda by     Möllemaden mad
Åkeboda by     Norrlyckebacken åker
Åkeboda by     Nyehage betesmark
Årröd by     Nötagapet äng
Årröd by     Oxahagen betesmark
Årröd by     Pukehall stenblock
Årröd by     Pågastycket äng
?Årröd by     Roligalycka Saknas
Årröd by     Roligalycka åker
Årröd by     Ryssland åker
Årröd by     Rysslyckan Saknas
Årröd by     Röingslyckan, se Rysslyckan Saknas
Öllestorp gd     Ryttersbacken åker
Öllestorp gård     Rännebackarna åker
Öllestorp gd     Rävahagen betesmark
Öllestorp gd     Rövarekärret kärr
Öllestorp herrgd /Se     Skogtäppet betesmark
      Skälsmaden mad
      Skörkan betesmark
      Slätthultahall hall
      Smedjebacken åker
      Smörhålan åker
      Snababrötet åker
      Snabarna skogsmark
      Snaben skog
      Spelevången Saknas
      Stabon åker
      Stattute åker
      Stubby åker
      Stutarammen betesmark
      Svartestall sten
      Sönnerlycke åker
      Tjuvalyckan åker
      Troastan ängsmark
      Trollarekärret kärr
      Tormastabacken åker
      Täppet betesmark
      Ugglan äng
      Uggleängen äng
      Vallareliden backe
      Vådran kärr
      Äskesåkern Saknas
      Ösevången Saknas

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.