ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kristianstads stad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 63 Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 51
Kristianstad stad Allö ö Kristianstads kommun kommun Amaliebron bro
Kristianstad stad Allö ö Kristianstads stad o. län anteckningar Araslövsjön sjö
Kristianstad stad Allö ö Kristianstads stad o. län anteckningar Barbacka område
Kristianstad stad Allö f.d. ö /Se Kristianstads stad o. län anteckningar Björket Saknas
Kristianstad stad Araslövsjön sjö Kristianstad stad Bäckis omr.
Kristianstad stad Araslövssjön sjö /Se Kristianstad stad Fiskarebacken plats (tidigare höjd)
Kristianstad stad *Blekedammen trol. f.d. damm Kristianstad stad Fisktorget salutorg
Kristianstad stad *Blekedammen trol. f.d. damm Kristianstad stad Fängelsebron bro
Kristianstad stad *Blekedammen område, möjl. f.d. myr Kristianstad stad Fängelsebron bro
Kristianstad stad *Blekedammen område Kristianstad stad Galgabacksbron bro
Kristianstad stad Blekedammen trol. f.d. damm /Se Kristianstad stad Galgbacken höjd
Kristianstad stad *Blekeholmen f.d. holme Kristianstad stad Gamla skjutbanan plantering
Kristianstad stad *Borgmästarebacken höjd Kristianstad stad Halsabäcksgropen (igenlagt) dike
Kristianstad stad Boskapsstupan ängar Kristianstad stad Hammarsbjörke Saknas
Kristianstad stad *Bäckholmen f.d. holme Kristianstad stad Hammarsjön sjö
Kristianstad stad *Gåsakroken trol. plats eller terrängområde Kristianstad stad Hammarsjö Saknas
Kristianstad stad *Gåsen höjd Kristianstad stad Helgeå å
Kristianstad stad *Gässlingen synbarl. höjd Kristianstad stad Isternäset näs, äng
Kristianstad stad *Halsebäck vattendrag Kristianstad stad Kommendantens trädgård park
Kristianstad stad *Halsebäck vattendrag Kristianstad stad Kommendantsträdgården Saknas
Kristianstad stad Hammarsjön sjö Kristianstad stad Kommendantsängen park
Kristianstad stad Hammarsjön sjö /Se Kristianstad stad Lejonbacken höjd
Kristianstad stad Hammarsjön sjö /Se Alikebygget fastighet Lilla torg torg
Kristianstad stad Hammarsjön sjö /Se Allön kvarternamn Lilla torg torg
Kristianstad stad *Hasslebäck bäck Barbacka stadsdel Lindenäset näs
Kristianstad stad Helgenäs udde /Se Beckhovet kvarter Lindenäset, Lilla näs
Kristianstad stad Helgesjön (= Hammarsjön el. Hornasjön) sjö /Se Blomman Saknas Lindenäset, Stora näs
Kristianstad stad *Helga sjö, se Hammarsjön sjö Bränningen kvarter Lyckanshöjd höjd
Kristianstad stad Helvete terräng /Se Dygdens tempel fastighet Långebro bro
Kristianstad stad Helvetesviken vik(?) /Se Egna Hem egnahemsomr. Långebro bro
Kristianstad stad Helvetesängen äng(?) /Se Finland bryggeri och kvarternamn Norra bastionen plats
Kristianstad stad Hjärtrebacke terrängformation /Se Fornstugan kafé Norreport plats vid stadsport
Kristianstad stad *Högabro bro Frimus frimurarehotell Norrevall plats
Kristianstad stad /Se *Högabro (Höjenebro) bro Fröknagården gård Näsbyfält regementenas övningsfält
Kristianstad stad /Se Höjenebro, se *Högabro bro Fyrs lht Prästgropen dike
Kristianstad stad Isternäs, L. ö Fältahusen lhtr Pynten Saknas
Kristianstad stad /Se Isternäs, St. ö Gamlegården gård Rosenbergs trädgård kvarter
Kristianstad stad /Se Internäset kvarter Hammarsjögården gård Sankthelena udde, förr ö
Kristianstad stad /Se Isternäset näs /Se Hammarspynt omr. med pumpverk Skjuts stallahålan plats (håla)
Kristianstad stad /Se Kristianstads fästning fästning Helgenäs fastighet, stadsäga Sommarlust trädgård och nöjesetablissement
Kristianstad residens- o. stapelstad /Se Kvinneholm holme Kristianstad kommun Stavers backen höjd
Kristianstad stad /Se Kvinneholm holme Himlabengtens fastighet Stora torg torg
Kristianstad stad /Se Kvinneholm holme Hotell Brissman hotell Södra bastionen plats
Kristianstad stad /Se Lindenäset näs /Se Hovrätten kvarter Tegelbruksvägen väg
Kristianstad stad /Se Lingenäset, se Lindenäset näs Indus Saknas Tivoli park
Kristianstad stad /Se *Nesby norre wong f. vång Isternäset kvarternamn Tvättavägen väg
Kristianstad stad /Se *Nosakyviken f.d. vik Karettagården fastighet Udden park
Allön kvarter /Se Näsby fälad fält /Se Knabbelund fastighet Ällingahålan vattensamling
Beckhovet kvarter Näsby fält f.d. militärt övningsfält /Se Kristianstads central station Östra kanalen kanal
Elmetorp f.d. översteboställe /Se Prästgropen sänka /Se Kulltorp lht Östra ängar ängsmark
Fröknegården gd /Se *Rådmansbacken höjd Laboratoriet kvarter, militärt ammunitionsförråd Överstens ö ö
Helgenäs stadsd. /Se *Scaffsiøe ?udde Lusasken fastighet  
Helvetes Husen hus /Se *Skottbacken höjd Majes lht  
Hospitalet f. sjuk- och fattighus *Skottbacken höjd Mårten Perssons valskvarn  
Klåbarp försv. gd /Se *Skruffue Nabbe ?udde Nilslass hmd. (g.)  
*Kristianstads skola f. skola *Staversbackarna höjder (eller ev. terrängområde) Norringen kvarter  
Länkakulan kvarter /Se *Staversbacken höjd Näsby f.d. by  
Länkakulan pensionat /Se Tivoli park /Se Näsby by  
*Norra gatan gata *Wætli sjö /Se Näsbygård gård  
Näsby gårdar o. lhtr Årännan, Gamla vattendrag? /Se Näsbyholm kvarter  
Näsby egnahemsområde Åsums fure terräng /Se Perbondas hmd  
Näsby f. by Ällingahålan vattensaml. /Se Perladufogdes Saknas  
Näsby egnahemsområde *Ällingen höjd Pickarens lht  
Näsby f. by   Rosendalagården fastighet  
Näsby f. by   Rödaled stations samhälle  
Näsby egnahemsområde   Rödaled hmd  
Näsby f. by   Rödaled stationssamhälle  
?Näsby f. by   Skottenborg fastighet  
Näsby f. by   Skotten borg fastighet  
Näsby stadsdel /Se   Smålänningastallarna stallbyggnad  
Skottenborg beb.namn /Se   *Stejlens lht  
Tvedegård gd /Se   Södra Kasernen Saknas  
Utanverket, Norra stadsdel /Se   Tredala huset hus  
Åsum by   Tredalahuset hus  
Åsumtorp samh.   Tröskemansperens lht  
    Tvedegård gård  
    Tvedefält, se Tvedegård gård  
    Utanverket kvarter  
    Vilan samhälle  
    Vilan tätort  
    Väktaremilsens lht  
    Yllan Saknas  
    Östermalm stadsdel  
    Österrike ä. benämning på Östermalm  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.