ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fjälkinge socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 112 Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 77
Fjälkinge sn *Abilde spielditt f. åker Fjälkinge sn sn Bastubacken höjd
Fjälkinge sn *Archels agir f. åker Fjälkinge socken socken Bjälkaryggarna åkrar
Fjelkinge sn *Aschels höy f. höjd Fjälkinge sn, by och jv. station Bockastenar stenar
Fjälkinge sn *Archels liidt f. lid Fjälkinge sn Boddasträtet byväg
Fjälkinge sn *Badstu engen f. äng Fjälkinge sn och by Bosabacken höjd
Fjälkinge sn *Billis agir f. åker Fjälkinge sn Bosträngarna åkrar
Fjälkinge sn *Birckis eng f. äng Bengtsist lht Bykorran plats, göl
Fjälkinge sn /Se *Boels engen f. äng Bergahuset lht Byåkragropen dike
Fjälkinge sn *Boëls iordt åkermark Bergdala sandskifte Byåkrarna omr.
Fjälkinge sn *Boëls iordt f. åkermark Boddatrulsens hmd Becklerjorna åkerstycke
Fjälkinge sn Bol åkermark? /Se Bosahuset lht Erikas åker
Fjälkinge sn Bol, Västra åkermark? /Se Bostället bebyggelse Fesfallet åker
Fjälkinge sn Bol, Östra åkermark? /Se Brötabondens hmd Fjälkinge backe backe
Fjälkinge sn (Östra) Bolerna åkermark? /Se Brötahuset hus Fjälkinge backe höjd
Fjälkinge sn (Västra) Bolerna åkermark /Se Brötens bebyggelse Floavången åker
Fjälkinge sn Bolsängen ängsmark? /Se Bäckaskog kungsgård Fårabäck bäck (dike)
Fjälkinge sn *Byagir f. åker Djäknens hus Fädrevlarna omr.
Fjälkinge sn *Bybierg höjd Distigers lht Galgavägen väg
Fjälkinge by, sn *Bybiers agir f. åker Dröntalarsens hmd Grisadal fure
Fjälkinge sn *Dals agre f. åkrar Fallet hmd Gårsakull åkerbacke
Fjälkinge Saknas /Se *Dödis agre f. åkrar Fjälketorp g. Harakärrsängarna ängar
Fjälkinge by o. sn /Se *Fielckinge wong f. vång Fjälkinge by Hyllesträngarna åkrar
Fjälkinge sn /Se *Filkinge berg höjd Fjälkinge by och sn Hålsbackarna åkrar
Fjälkinge sn /Se *Fjälkinge backar backe Fjällbo hmd Hörängarna ängar
Fjälkinge sn /Se *Fjälkinge backar backe Floarna Saknas Jarlsfure skogsomr.
Fjälkinge sn /Se Fjälkinge backe backe Flodala g. Kajekroken åker
Fjälkinge sn /Se Fjälkinge backe Saknas Flodalagård hmd Kiabyspjällen sandbacke
Fjälkinge sn /Se Fjälkinge backe höjd Frälsegården g. Killevad plats
Fjälkinge Saknas /Se Fjälkinge backe (= Storesbacke) backe Frälset Saknas Korreryggarna åkrar
Fjälkinge socken Saknas /Se Fjälkinge backe höjd Gamlegården bebyggelse Kullsängarna Saknas
Felckendt, se Fjälkinge by Fjälkinge backe höjd *Gossas g. Kyrkodalen åker
Eg, Lille (nu Lille backe) backe Fjälkinge backe höjd /Se Grötasvenens hmd Kyrkohög backe
Eg, Store Saknas Fjälkinge backe höjd /Se Gårsahuset hus Kyrkohögsåkrarna åkrar
Eg, Store Saknas *Fjälkinge södra vång f. vång Göingens gård Kyrkokroken äng
Fjälkinge by *Fledis eng f. äng Hallingagården g. Lammaryggarna åkrar
Fjälkinge by *Gierdis löd f. äng Hallingagården gård Ledsåkrarna åkrar
Fjälkinge by *Guelöffs agir f. åker Jarls lht Lilles backe höjd
Fjälkinge by »Guelöffs agir» åker /Se *Jejnens hmd Lillesbacke backe
Fjälkinge by *Guelöss agre f. åkrar Jutahus torp Lille backe höjd
Fjälkinge by »guelöss agre» åkrar /Se Karlsgård bebyggelse Luebackarna höjd
Fjälkinge by *Hare kiers eng f. äng *Klämmehusen lht Lyckan åker
Fjälkinge by *Hastaa lycke f. åker Knorrastället hmd Lönnerna åkrar
Fjälkinge by *Holme engen f. äng Knuts g. Malttorrebacken åker
Fjälkinge by *Hundebiergs agir f. åker Korregården gård Mjöhög gravhög
Fjälkinge by *Husse boëdt f. åker Korrematsens hmd Mjöhögskulle höjd med gravplats
Fjälkinge by *Kalvekulle hög Korrenilsens hmd Mjöhögskulle backe
Fjälkinge by Kalvekulle höjd /Se Korrens bebyggelse Mjöhögsåkrarna åkrar
Fjälkinge by *Kasse kiernn f. tjärn Korreolans bebyggelse Mjöhögsängarna ängar
Fjälkinge by *Klædeseckindt f. äng Krabbes lht Nilsmilssand Saknas
Fjälkinge by *Krogenn åkermark Kumlan omr. Norre vång del av bymark
Fjälkinge by Legeveds vång f. vång Kämpes lht Prästaskiftet åker
Fjälkinge by *Lerie f. åker Ledstorp torp Rackarehålan plats i by
Fjälkinge by Lille backe höjd /Se Legeved by *Ravaskiftet åker
Fjälkinge by Lilleke = Lillesbacke höjd Legeved by Reddaregatan vägsträcka
Fjälkinge by Lillesbacke höjd Legeved by Rännetäppet åker
Fjälkinge by Lillöe = Lillesbacke höjd Legeved by Sandavägen väg
Fjälkinge by *Lillön Saknas /Se Luehuset lht Skallpannorna åkrar
Fjälkinge by *Liunglyckenn f. åker Lyckås hmd Skörlid backe
Fjälkinge by *Lonckiers lycken f. åker Länsmannastället bebyggelse Solfjädrarna åkrar
Fjälkinge by *Longe agir f. åker Mossagårdarna Saknas Spunden åker
Fjälkinge by *Longeröss agir f. åker Mossagården bebyggelse Stenkällorna åkerstycke
Fjälkinge by *Long kiers eng f. äng Mossahusen lhtr Stores backe höjd
Fjälkinge by *Løi høje högar Möllehuset hus Storesbacke höjd
Fjälkinge by *Maë agir f. åker *Nebblins lht Stores backe backe
Fjälkinge by *Maësticke f. ängar Niskahusen Saknas Stugdala åker
Fjälkinge by /Se *Mahe agir f. åker Niskasvenens lht Säljesåkrarna åkrar
Hallingagården gd /Se *Marckeskiels eng f. äng Niskens Saknas Torndala åker
Kjuge by /Se *Miøie høig hög Niskens gård Tokashålorna åker
Kyrkan Saknas *Mobierg f. höjd Nybodal hmd Trintarp åker
Legeved by *Mobiers agir f. åker Olagummas lht Tuvekroken sankt markomr.
Legeved by *Muss agir f. åker Olagyngs bebyggelse Tuveängarna ängar
Legeved by *Mussfraa f. åker Olasonas g. Vanningalyckan åker
Legeved by *Prestens tofft f. åker Perlass bebyggelse Vommarna åkrar
Legeved by *Raass agre f. åkrar Pilehuset hus Västre mosse mosse
Legeved by *Raasse wongh f. vång Prinsastället (Prinsahuset) hmd Åldermansåkrarna åkrar
Legeved by *Rings agre f. åkrar Simonas bebyggelse Ängskroken åker
Legeved by *Röde agir f. åker Sjöbäckahemmanet bebyggelse Östremosse mosse
Legeved förr sätesgård, nu by /Se *Röers dall dal Skatabjär bebyggelse  
Legeved by *Saande rygge f. åkrar Skatens hmd  
Legeved by *Sandrygge f. åkrar Sofielund bebyggelse  
Legeved by *Senckis agir f. åker Sofielund gård  
Legeved by *Skadebierg f. höjd Spelas lht  
Legeved by.? *Skadebiergs eng f. äng Spinkahuset hus  
Legeved by *Skarpens lycka f. åker Stora smedens lht  
Legeved by *Skeggelycke agir f. åker Strömmahuset lht  
Legeved by *Skiug f. åker Städes hmd  
Legeved by *Skiug saandt f. åker Trudas g.  
Legeved by Smedjedammen damm? /Se Trued(a)s gård  
Legeved by *Spunditt f. äng Ängelsfarm hmd  
Legeved by *Steenleds ager f. åker Österrike omr.  
Legeved by *Steenlycke f. åker    
Legeved by *Steens agir f. åker    
Legeved by *Steens agre f. åkrar    
Legeved by *Steens engen f. äng    
Legeved by *Steffns agir f. åker    
Legeved by Store backe höjd /Se    
?Legeved by Store backe = Fjälkinge backe höjd /Se    
Legeved by Storeke = Storesbacke backe    
Legeved by Storesbacke (= Fjälkinge backe) backe    
Legeved by Storöe = Storesbacke backe    
Legeved by /Se *Tinghöys agir f. åker    
Legeved by /Se *Tjuvstenen sten    
*Niels gydens gaardt f. gd *Tofftenn f. åker    
»palnes gard» gd *Trollebröd f. åker    
Sjöbäckahemmanet gd /Se *Tubbelycke agir f. åker    
Sofielund gd /Se *Tyffuedals agir f. åker    
  Ugglan äng /Se    
  *Vgle f. åker    
  Vattenfloe vattensaml? /Se    
  *Vogne sjö sjö    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Øxne kuldtt f. äng    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.