ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brönnestads socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 119 Bebyggelsenamn : 205 Naturnamn : 447
Brøndesløff, se Brönnestad sn *Aaffs agir f. åker Brönnestads sn sn Algrensåkrarna åkrar
Brönneslöf, se Brönnestad sn *Aassagir f. åker Sagesmän förteckning Bastubacken betesmark
Brönnestad sn *Abram f. åker Sagesmän förteckning Bastuvången åker
Brönnestad sn *Almendingen f. äng Sagesmän förteckning Bastuåkern åker
Brönnestad sn *Attekuldt f. äng Brönnestad socken Bedarör backe
Brönnestad sn /Se Biblioteket fornl. Brönnestad sn Bedarör stenrös
Brönnestad socken *Biörnnekierridt f. äng Biskopahuset förr hus Bjeret åker
Brönnestad sn *Brantebierg f. skogslott Björsgård bebyggelse Bjälkakärret kärr
Brönnestad sn *Bredals agir f. åker Boketorp hus Bjälken, Lille åker
Brönnestad sn *Breds agir f. åker Bomhusen gård Bjälken, Store åker
Brönnestad sn *Brundspiellid f. åker Bomhuset t. Bjärsåker åker
Brönnestad sn *Brunkinne f. äng Brackan t. Björkesäng åker
Brönnestad sn *Brystquern f. kvarn Brackan småbruk Björkesängsliden backe
Brönnestad sn *Dammen paa heden f. äng Brackan Saknas Björkqvista täppe betesmark
Brönnestad by *Deine tofften f. åker Bracketorpet Saknas Björnakärren kärr
Brönnestad sn *Diegnne stallen f. äng Brohus hmd Björnakärret kärr
Brönnestad sn *Drabiers agir f. åker Broslätt t. Blankehög sten
Brönnestad sn *Dye hullen f. åker Broslätt arrendatorsgård Blankehögsliden backe
Brönnestad sn *Egebierg f. åker Brostorp t. Blankehögstenen sten
Brönnestad sn Filesjö sjö Brönnestad traktnamn Blankehögsåkrarna åkrar
Brönnestad sn Filesjö sjö Brönnestad Saknas Blötarna kärrmark
Brönnestad sn Filesjön sjö Bygget lht Bockholmarna åkrar
Brönnestad sn Filesjön sjö Bygget hemman Bockholmen Saknas
Brönnestad sn Filesjön sjö /Se Byssingahyttan förr jordstuga Bokalyckan åker
Brönnestad sn Finjasjön sjö Byssingens Saknas Brackelyckan åker
Brönnestad sn Finjasjön sjö Böljehus t. Brönnestads ryd ljungmark
Brönnestad sn Finjasjön sjö Böljehusen gård Brönnestadån å
Brönnestad sn Fläckebäck bäck /Se Böljehuset småbruk Brötet åker
Brönnestad sn *Gaare tofftenn f. åker Dallaröd, se Lörup traktnamn Buska änghage förr sjömad, nu odlat
Brönnestad sn /Se *Greditt f. åker Dallaröd bebyggelse Byxan åker
Brönnestad by o. sn /Se Gräshallen triangelpunkt Dalleröd gård Bållyckorna åkrar
Brönnestad sn /Se Göingaåsen ås Dalleröd bebyggelse Bålstättan grindöppning och stätta
Brönnestad sn /Se Hammarmölle damm damm Ebbjörnarp Saknas Bäckabengtens åker
Brönnestad by Hammarmölledammen damm Ebbjörnarp by Bäckamånsens åker
Brönnestad by *Hammirsko engen f. äng Ebbjörnarp by Bökesåkrarna åkrar
Brönnestad by *Handkleditt f. åker Elestorp Saknas Böljehusmossen mosse
Brönnestad by *Hasle agir, Lille och Store f. åkrar Elestorp småbruk Bönehålan vattensamling
?Brönnestad by *Hielsrödt f. äng Elestorp by Dalbergs änghage betesmark
?Brönnestad by Holmbäcksåkern åker /Se Finjasjön förslag t. namn å hp Dalleröds hallar höjd
Brönnestad by *Huede spiellidt f. åker Fiskaretorpet bebyggelse Dallerödhatt udde
Brönestad sn /Se *Hulege Kierridt kärr Fiskartorpet t. Dalleröds hatt höjd
Brönnestad sn /Se Hästes mosse marknamn /Se Flathallahyttan småbruk Dalleröds klint höjd
Byssingahyttan jordstuga /Se Hästes mosse kärret Saknas /Se Flathallahyttan förr hus Dammkärret kärr
Byssingens, se Byssingahyttan Saknas *Höbeeks engen f. äng Fredholmen förr torp Danska täppet nu odlad mark
*Bønestedt, se ?Brönestad by *Hörrödtz agir åker Furulund bebyggelse Delesåker åker
Dallaröd by »Iersmebäck» natn. /Se Gamleby gårdar Delåkers håla åker
Dalleröd Saknas /Se Isjön torrlagd sjö Gökastället bebyggelse Djurhagen betesmark
*Degnne gaarden f. gd Isjön sjö /Se Götrikahuset hus Drängagatan plats
Elestorp by *Kaarsse agir f. åker Hallahyttan Saknas Drängagatan väg
Elestorp by *Kair Spiellid f. åker Hallastugan hmd Drängagatan väg
Elestorp by *Kallehauffue f. hage Hallastugan gård Eket skog
Elestorp by *Kallehauffuen f. äng Hallastugan bebyggelse Eket ekskog
Flathallahyttan lht /Se Karussedamm damm /Se Hammarmöllan t. Elestorpa vång skogsmark
Gårdstalien plats /Se Kattabäck bäck /Se Hermesgård bebyggelse Elestorpa ängar ängar
Gårdstalien plats /Se *Kircke skallen f. äng Hjeltahyttan förr hus Enesåker åker
Hallahyttan, se Hallastugan Saknas *Kircked skouffuen skog Horröd by Farfarsa krok ängsmark
Hallastugan hemmansdel /Se Klårröd dunge Horröd traktnamn Femprickan hörn av sn
Hjeltahyttan lht /Se *Korsse agir f. åker Hovdala Saknas Filesjö Saknas
Horød, se Hörröd by *Kraagen f. äng Hovdala gods Filesjön sjö
Hovdala hg /Se *Kringell engen f. äng Hovdala fideikomiss Filesjön sjö
Hovdala hg Kroppedamm damm /Se Hovdala säteri Finjasjön sjö
Hovdala hg *Kroppe Kierridt f. ängsmark Hovdala gods Finjasjön sjö
Hovdala hg Kroppe Kierridt damm /Se Husaratorpet förr torp Fjä(de)rhanabäcken bäck
Hovdala fideikommissegendom *Kroppekiers agir f. åker Högaberg gård Fjärhanakärren kärr
Hovdala gd /Se *Krögling f. åker Hörröd, se Horröd traktnamn Fjärhanakärren kärr
Hovdala fideikommissegendom Kvarnbäck bäck /Se Hörröd eller Kyrkoskogen, se Horröd Saknas Fjärhanamosse mosse
Hofdala hg *Laë agir f. åker Hörröd Saknas Flaga mad mad
Hovdala gd *Lange agir f. åker Hörröd by Flagamad odlat kärr
Hofdala hg *Lange eng f. äng Hörröd el. Kyrkoskogen utj. Flagamad odlat kärr
Hovdala hg *Leergraffs engen f. äng Ingemansgård bebyggelse Fläckebäck bäck
Hovdala gd *Lille sticke hoss veyenn f. åker Jordhyttan t. Fläckebäck bäck
Hovdala hg Lortabäck bäck /Se Jordhyttan gård Fredrika lindre skogsmark och odlat
Hovdala hg *Lunde agir f. åker Jättahyttan förr hus Fredsskogen skog
Hovdala hg *Lundebecks agir f. åker och äng Kajsahuset förr hus Friskogen skog
Hovdala hg *Lunde engen f. äng Klårröd bebyggelse Friskogen skog
Hovdala hg Lunnabäck bäck /Se Klårröd gård Fyllnadsstycket kärr
Hovdala hg *Lycken f. åker och äng Klåröd bebyggelse Fårabackaliden backe
Hovdala hg *Lyckenn f. åker Knutstorp hmd Fårabacken betesmark
Hovdala hg *Löörpe agir f. åker Kolahyttan förr hus Fårakullsbacken skogsbacke
Hovdala hg /Se *Maglaaltea agir f. åker och äng Korsaröd gatehus Fårakullsmossen mosse
Hovdala gods /Se Matterödsåsen ås Korssaröd gård Fåraliden backe
Hörröd by *Miödals agir f. åker Korsaröd bebyggelse Fädriften väg
Hörröd by *Myreholm f. åker och äng Kronogården bebyggelse Fäledet grind och öppning
Hörröd by *Mölle agir f. åker Krusatorpet förr torp Fästrätet fägata
?Hörröd by *Mölle engen f. äng Kråkehyttan förr hus Gastaliden backe
Hörröd by *Mölle tofften f. åker Kullaberg Saknas Gatelyckan åker
?Hörröd by *Ny ege f. äng Kullahyttan t. Getapulien kärr
Jordhyttan gård /Se Ormafloarna kärr /Se Kullahyttan bebyggelse Getapulien kärr
Kolahyttan lht /Se *Piile maërne f. äng Kyrkoskogen, se Horröd traktnamn Getaryggarna skog
Kråkehyttan lht /Se *Reffkuls agir f. åker och äng Kyrkogården kyrkogård Getaryggarna ås
Kullahyttan ortnamn /Se *Riisbiergs agir f. åker Kyrkoskogen utj. Getaryggarna skogsmark
Kyrkan Saknas *Seg agir f. åker Källsgård bebyggelse Glibetånge kärr
*Laëgaarden f. gd Skakelvad vadställe /Se Lergravahusen hmd Gode Nisse höl ställe med djupt vatten
Lörup by *Skalle, Lille och Store f. åkrar Lergravahuset bebyggelse Gode Nisse höl ställe med djupt vatten
Lörup by *Skallen f. äng Liljeholmen t. Gru ängar ängsmark
Malmahyttan = Malmahuset hus /Se Skogdamm damm Liljeholmen hus Gryte skog skog
*Mannis gaard f. gd Skogdamm damm Lillsjödal bebyggelse Grytorna ängsmark
Nördala by Skogdamm damm /Se Lillasjödala småbruk Gräshallen höjd
Nösdala by Skärbäck bäck /Se Lillesjödal småbruk Gräsäng ängsmark
?Nösdala by *Stengaardtz agir f. åker Lillsjödal hmd Grävlingahallen skogsmark
Nösdala by *Stens agir f. åker Lindholmen bebyggelse Gubbakärret ängsmark
Nösdala by *Stiis agir f. åker Lindholmen gård Gubbalyckan åker
Nösdala by Stora Sjödala skog Lindholmen bebyggelse Gubbäng kärr
Nösdala Saknas /Se *Ströbäck bäck? /Se Lise hytta förr hus Gårdstadliden backe
Ormaflohyttan ortnamna /Se *Stubbe maden f. äng Lyckåsa lht Gårdstadvången åker
Palmahyttan lht /Se Svarta kärr kärr Lörup traktnamn Gårdstalien plats
*Poffuils gaardtt f. gd Svartekärr kärr Lörup Saknas Gåsahallen skog och stenhall
Prästgården prästgård *Taafften f. åker Lörup by Gåsakärret snårskog och delvis sankmark
Rallahuset, se Rallahyttan Saknas *Tofftenn f. åker Lörup by Gåstaliderna backar
Rallahyttan lht /Se *Vedbiergs agir f. åker Lörupshus hmd Gäddjäbbarna mark
Sjödala, Stora förr bebyggelse? *Widbiers agir, Store och Lille f. åkrar Lörups hus bebyggelse Gäddnäbbarna kärr
Stångeryd Saknas /Se *Vidbiers agir, Syndre f. åker Mjölmöllan t. Gäddnäbben åker
Stångeryd gd *Vie Kaarrenn f. äng Mjölmöllan arrendatorsgård Gärakärret betesmark
?Tormastorp by *Vie Kaarrenn äng /Se Nybo hmd Göingaåsen ås
Tormastorp by Viekurran äng /Se Nybo bebyggelse Gökakärret kärr
Tormastorp Saknas /Se *Vång, Västra f. vång Nyby del av by Gökakärret kärr
Tormestorp samh. /Se *Vång, Östra f. vång Nyhem villa Hage, Nye skogsmark
Åkehyttan lht /Se Årbäck bäck? /Se Nösdala Saknas Hagen, Nye skog
  Äspehöjden höjd Nösdala by Hallaängen ängsmark
    Nösdala by Hammarmöllan förr kvarn
    Nösdalagården gård Hammarmölledammen damm
    Nösdalagården bebyggelse Hansa backe åker
    Ormafloder t. Harakullsåkern åker
    Ormaflohyttan t. Haraledsåkern åker
    Ormaflohyttan småbruk Heden skog
    Ormaflohyttan förr hus Heden betesmark
    Osttryckarehuset hus Hemmakärret kärr
    Palmahyttan förr hus Herrarnes håla sänka
    Postnillehuset hus Herrarnas håla plats i sn
    Prästgården stomh. Hjelmåker?? åker
    Påbro gårdar Hjortahagen skog
    Påbro torp Holmbäcksåkern åker
    Påbro gårdar Horrödabäcken bäck
    Påbrohusen gårdar Horrödakullen skogsbacke
    Rallahuset förr hus Horröda mosse mosse
    Rallahyttan förr hus Horrödsvång skog
    Resla fes förr hus Horrödsån bäck
    Resla Fäs förr hus Hovdalaån bäck
    Råbockamöllan hmd Hundakrängan åker
    Råbockamöllan kvarn Husaraplanen skogsområde
    Råbockamöllan bebyggelse Husarekärren kärr
    Råbockamöllan kvarn Husarekärret kärr
    Rännarehus hmd Husareledet förr led
    Rännarehusen bebyggelse Husarevången åker
    Rännarhusen hus Husolans vädjetru sjö
    Sandkillehuset småbruk Husolans vädjetru sjö
    Sandkällehus torp Husolans vädjetru sjö
    Sandkällehus gård Hålan åker
    Sjödala, Lilla hmd Hålekärren kärr
    Sjödala, Lilla bebyggelse Hålldammskärret kärr
    Sjödala, Stora hmd Hällan åker
    Sjödala, Stora bebyggelse Hällbjärsliden backe
    Sjöholmen t. Hästahagen ängsmark
    Sjötorpet bebyggelse Hästahagen betesmark
    Skogholmen hmd Hästaslätt förr smedja och hus
    Skoghusen bebyggelse Hästhagen betesmark
    Skoghusen hmd Höga bjer bergknalle
    Skoghusen hus Högakasshultet skog
    Skönadal förr namn å hus Högebacke skogsbacke
    Skönadal förr namn å hus Högebacke åker
    Smedatorpet hus Högelid backe
    Smedstorp gatehus Högeåker åker
    Smedstorp Saknas Högskull backe
    Solhaga lht Höravången åker
    Solhem arrendatorsgård Isjöhagen betesmark
    Spragleröd gårdar Isjöhagen skog
    Spragleröd bebyggelse Isjön sjö
    Spragleröd by Isjön sjö
    Språglaröd bebyggelse Isjön sjö
    Spröjtebygget, se Brönnestad traktnamn Jeppas mad åker
    Spröjtebygget bebyggelse Johannesa backe åker
    Spröjtebygget bebyggelse Jäms källa källa
    Spöjtebygget bebyggelse Kalvahagen inhägnad
    Spöjtebygget gård Karusedamm damm
    Spökhuset bebyggelse Kattabäck bäck
    Storasjödala småbruk Kattabäck bäck
    Stångeryd hmd Kattavad kärr
    Stångeryd bebyggelse Klockarekärren kärr
    Stångry gård Klövakärret kärr
    Sven Töffes förr hus Knösen mark
    Svertebygget, se Brönnestad Saknas Kobackahålan åker
    Svärtebygget bebyggelse Kobackakärret betesmark och kärr
    Svärtebygget gård Kobacken skogsbacke
    Svärtebygget bebyggelse Kobodaliderna backar
    Säljalt, Lilla t. Koeket skog
    Säljalt, Lilla förr torp Kohagakärret odlat kärr
    Säljalt, Stora t. Kohagalyckan betesmark
    Säljalt, Stora förr torp Kohagen betesmark
    Toppahuset småbruk Kohagen betesmark
    Toppahuset Saknas Kokroken betesmark
    Tormarstorp Saknas Kolalyckan åker
    Tormastorp by Kolerabacken åker
    Tormastorp by Kolängen åker
    Tormestorp by Korran sankmark
    Tormestorp by Krokeled förr grind
    Tormestorpa ladugård bebyggelse Krokelid backe
    Täckarestället bebyggelse Krokelyckeåkern åker
    Wennerbergs Saknas Kroklyckan åker
    Åkehyttan förr hus Kroktoften åker
    Äspehuset gård Kroppedammsåkern åker
    Äspeshuset t. Kråkeliden backe
    Äspet t. Kröglingen åker
    Äspet skolhus Kublalyckan åker
    Äspet gård Kullabackarna backar
    Östantorp t. Kullabackarna skog
      Kullabacken berg
      Kullabacken backe
      Kullabacken skogsmark
      Kullahagen betesmark
      Kullahyttan småbruk
      Kullåker åker
      Kungakroken skogbacke
      Kvarnbäck bäck
      Kysse Håla dalgång och glänta
      Kålhagen åker
      Källarelyckan åker
      Källekärret kärr
      Källevången skogsmark
      Källevången åker
      Källeåker åker
      Källshult skog
      Källstorpabacken backe
      Källstorpabacken skogsbacke
      Kärleksstenen sten
      Kärr, Stora kärr
      Kötte håla åker
      Ladugårdslyckan åker
      Ledsåker, Västra åker
      Lertaget grus- och lertäkt
      Lid, Store backe
      Lid, Store backe
      Liljedalskärret kärr
      Lilleskog skog
      Lilleskogdamm damm
      Lilleskogdamm vtndamm
      Lillevång åker
      Lillevång åker
      Lillön holme
      Lindaubrötet åker
      Lindelyckekroken åker
      Linderöd skog
      Lindesåkern, Mellerste åker
      Lindesåkern, Nederste åker
      Lindesåkern, Överste åker
      Lindret skogsmark och delvis odlat
      Ljungbrobäcken bäck
      Ljungbromaden ängsmark
      Ljungen åker
      Ljusemad odlat kärr
      Ljuse sege kulle
      Lortabäck bäck
      Lundaängen ängsmark
      Långahult skog
      Långasan ängsmark
      Långasan ängsmark
      Långelid backe
      Långeåker åker
      Lörupabackar backar
      Lörupavägen väg
      Markahålan förr äng, nu odlat
      Markalyckan åker
      Meiers backe skogbacke
      Mellanlyckan åker
      Mellanvången åker
      Mellanvången åker
      Mossakärret kärr
      Mossaledshällan åker
      Mossalöten åker
      Mossarammerna kärr
      Mossen åker
      Murningalyckorna åkrar
      Myreholmen åker
      Myringabacken åker
      Mårtenskrok åker
      Märrspringsliden backe
      Möllebäcken bäck
      Mölledammen damm
      Möllefallet skogslott och äng
      Möllerskärr odlat kärr
      Möllevången åker
      Mölleängen ängsmark
      Möllåker åker
      Möllåkerslyckan åker
      Mörkakärrsliden backe
      Nedanvången åker
      Nils Bengts backe skog
      Norrarna åkrar
      Norska gränsen stengärdesgård
      Näbbgäddorna kärr
      Nösdala hed betesmark
      Obenöden åker
      Odlingarna åkrar
      Odlingen nyodlad åker
      Odlingen förr åker, nu betesmark
      Ola Turs Or upphöjning
      Olsakärren kärr
      Olsalyckan åker
      Oremossen mosse
      Ormafloerna kärr
      Ormanäs udde
      Os, Lille sandbank
      Os, Store sandbank
      Ovanvången åker
      Palmanillelyckan förr åker, nu betesmark
      Parasollsbacken skogbacke
      Per Hans åker åker
      Per Truls eke skog
      Prästaskogen skog
      Puggelyckan ängsmark
      Pålemaden mad
      Pålamaden kärr
      Pålamaderna kärr
      Rallabacken åker
      Ruinen gråstensmur
      Rullelid backe
      Rumpan åker
      Ry(d)backarna betesmark
      Byet skogsmark
      Råbacken åker
      Råbacken höjd
      Rå, Lille höjd
      Rå, Store höjd
      Råen höjdsträckning
      Råen höjdsträckning
      Råen mark
      Råsbäck bäck
      Ränneled förr led
      Räva hallar skogsmark
      Rävakull skog
      Rävasnärjet skogsmark
      Rävhallsvägen skogsväg
      Rödavasskärret odlat kärr
      Röingebacken åker
      Rörängarna åkrar
      Rörängarna ängsmark
      Sandbacken samf. grustag
      Sandåker åker
      Sandåkern åker
      Sega källa källa
      Sisse höl källsprång
      Sisseleåker åker
      Sjömaden, Store nu odlad äng
      Sjöreveln åker
      Skallberta ängsmark
      Skallerbacken åker
      Skata källa källa
      Skataskiftet åker
      Skinnekrok åker
      Skoglyckan åker
      Skogsnuvekärret kärr
      Skrehall sten
      Skrompabacken skog
      Skrubban ängsmark
      Skäljasledet förr grind
      Skärbäck bäck
      Skärbäcksmaden kärr
      Slätte änghage ängsmark
      Smedahallen åker
      Smedalyckan åker
      Snaben skogsmark
      Snapphanaskansen stenrös
      Snorpalyckan åker
      Snärjet betesmark
      Spragleröds hallar plats
      Spragleröds hallar berg
      Stagamad nu kärr och åkrar
      Stentoften åker
      Stentoften åker
      Stentoften åker
      Stenåker åker
      Stersledet grind
      Stockabokärren kärr
      Storeskogdamm damm
      Storeskogdamm vtndamm
      Sträte, Långe vägsträcka
      Stubbakvarteren åkrar
      Stubbaledet grind
      Stubbaliden backe
      Stugukärr ängsmark
      Stugusten sten
      Stunnastycken åkrar
      Suren, Lille åker
      Suren, Store åker
      Svinabokällan källa
      Svinalyckan åker
      Svältekrok förr åker, nu betesmark
      Svältekroken förr åker, nu betesmark
      Svälteåkern åker
      Tippeli sten sten
      Tjuvahultet skog
      Tjuvaryet skogsdel
      Tjörnesåker åker
      Toftarna åkrar
      Toftaåkrarna åkrar
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tormestorpa klint höjd
      Tormestorpa-ån å
      Trekantingen åker
      Troeda floe försänkning
      Troeda kärr kärr
      Troeda lindre skogsmark och odlat
      Troeda åker åker
      Trättebacken skog
      Tvättaledet grind
      Tvättaryet skog och nu åker
      Tvättataget tvättställe
      Tvättavägen väg
      Tvättavägen väg
      Tyrekull sandkulle, grustag
      Ulabjer skogsbacke
      Ullkärrsängen förr äng, nu odlat
      Utländskbacken? backe
      Vasalyckan åker
      Vase, Fulle upphöjning
      Vasen Saknas
      Vattningahällan skogsmark
      Vingen åker
      Vång, Lille skogsmark
      Vång, Store skogsmark och delvis odlad mark
      Vång, Store åker
      Vången skog
      Västermad kärr
      Västra led led
      Ysna mosse Saknas
      Åbacken skogbacke
      Ågapet utlopp
      Åker, Långe åker
      Åker, Store åker
      Åker, Store åker
      Åkervång åker och ängsmark
      Åkervången åker
      Älgaskiftet skogsmark
      Äng, Lille Saknas
      Ängavången åker
      Ängavången åker
      Ängavången åker
      Äspehusaliden backe
      Äspesliden backe
      Äspet betesmark
      Äspets vång betesmark och skog
      Ökatäppet skog
      Ön holme
      Örnhultet skogsmark
      Östermad kärr
      Östervång skogsmark

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.