ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Mellby socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 202 Bebyggelsenamn : 242 Naturnamn : 83
Mellby, norra sn *Abulde agir f. åker Norra Mellby sn sn Bastuvången åker
Mellby, Norra sn *Almendings Kier f. äng Mellby, Norra socken Björnakärren kärr
Mellby, Norra sn *Alminding f. åker Mellby = Norra Mellby sn och by Bleke mosse mosse
Mellby, Norra sn /Se *Aspissager f. åker Mellby by och sn Bleke mosse mosse
Mellby, Norra sn *Asspisshöxager f. åker Mellby, Norra sn Bredabjer backe
Mellby, Norra sn *Becheeng f. äng Adseke Saknas Brudhålan betesmark
Mellby, Norra sn *Bielcke agir f. åker Adseke by Bräknebacken backe
Mellby, Norra sn *Biernnelycke agre f. åkrar Adseke by Djupadal dal
Mellby, Norra sn *Birchisseng f. äng Adseke by Djupadal dal
Mellby, Norra sn *Birckis agir f. åker och äng Arastorp bebyggelse Foddaliden backe
Mellby, Norra sn *Blanchebrou gränsmärke Arastorp by Franka kärr kärr
Mellby, Norra sn Bleke mosse mosse Arastorp gård el. by Gatebjer åker
Mellby, Norra sn *Bredager f. åker Asmoarp Saknas Gängabron bro
Melby, Norra sn *Bredingen f. åker Asmoarp by Hagkrokabjeret backe
Mellby, Södra sn *Brödemossejegger gränsmärke Barrastället gård Hallabacken åker
Mellby, Norra sn *Dalssager f. åker Björkaberga by Harabacken backe, lid
Mellby, Norra sn *Dammen f. äng Björkeberga Saknas Haralyckan åker
Mellby, Norra sn *Degnne engen f. äng Björkeberga by Hemmingstoften utj, bete
Mellby, Norra sn *Digissager f. åker Björkeshus lht Hästahöga skogbacke
Mellby, Norra sn *Drenge Spiellid f. åker Björkeshusen gårdar och hus Hästakärret kärr
Mellby, Norra gd o. sn /Se *Dyckers eng f. äng Björkshus lht Högabjer backe
Mellby, Norra gd o. sn /Se *Dyckers Jere f. ängsmark Björsbygget gård Isjön sjö
Mellby, N:a sn /Se *Döden f. åker Björsbygget torp Isjön sjö
Mellby, Norra sn /Se *Egissager f. åker Björkåsa lht Kalvahagen åker
Adseke by *Egis agir f. åker Björsbygget lht Kidahagen betesmark
Adseke by *Egitt f. äng Björsbygget lht Klackabacken backe
Asie, se Adseke by *Eng, Store och Lille f. ängar Björsbygget torp Klackabacken backe
Asmoarp gd *Flaage agir f. åker Brohus hus Klackabacken backe
Asmoarp gd *Flaager f. åker Brohus hus Kluten åker
Asmoarp gd *Flodenn f. äng Bränderna gård Klövahall stenar
Asmoarp gd Elyhallsmossen myr Brännerna lht Kråkehagen betesmark
Asmoarp gd /Se Fläskabjär skogsmark Brännorna lht Kråkehög backe
Asmoarp gd /Se *Fulebech bäck och gränsmärke Brännorna gård Kullåkra åker
Asmoarp gd /Se *Gaass(e)ager f. åker Bärkeshusen lht Kulpesbjer backe
Asmoarp gd /Se *Ganis agir f. åker Dammhus hus Kyrkobacken backe
Bjurbyggehuset Saknas /Se Gosseager, se Gaass(e)ager f. åker Dröblahus hus Kärlingelid backe
Björkeberga gård »Hallabäckskärret» natn. /Se Dröblahusen lhtr Lerkullen åker
Björkeberga gd /Se *Hampedall f. åker Drövlahusen hus Lindet skog
Heldeboda torp /Se *Heluede f. åker Drövlahus gård Ljungarummamosse mosse
*Jons gaardt f. gd *Heste haffuenn f. hage Duvehus lht Lundshallen stenberg
Jorhytta = Vinterhyttan lht /Se *Hestehöye, Lille och Stora f. ängar Duvehus lht Lundshallen backe
Krogsjö by *Heyrydtz eng f. äng Ekedal lht Malmarna backar
Kroksjö by /Se *Hierids becks eng f. äng Ekedal lht Mellby mosse mosse
*Kronegaarden f. gd *Hiulls agir f. åker Eketorp lht Mellby mosse mosse
*Kronegaarden f. gd *Holenn f. äng Elimä, se Kärrhuset Saknas Möllehagen ängsmark
*Kronegaardt, Nordeste f. gd *Honedeeng f. äng Elimä gård Möllehagen ängsmark
*Krone gaardt, Nörre f.gd *Horssemosse mosse och gränsmärke Elymæ lht Nyvång åker
*Krone gaardt, Syndre f. gd *Huedstenen f. åker Enedal villa Rovelyckan åker
Kyrkan Saknas *Huedzager förr åker Farmagården bebyggelse Runissasjön sjö
Ljungarum g *Huedzeng f. äng Farmagården bebyggelse Runissasjön sjö
Ljungarum gd *Hullebech f. äng Farmen bebyggelse Runissasjön sjö
Ljungarum hrgd? Hunaängen natn. /Se Farmen bebyggelse Ryhus åker (förr lht)
Ljungarum hg *Hundzeng f. äng Farmen Saknas Rårö åker
Ljungarum by Hunsrörs höjderne natn /Se Foddagårdarna lht Rävabacken backe
Ljungarum by Hunsrörskulle natn /Se Foddagårdarna lhtr Rävningen åker
?Ljungarum hg *Hvedzager f. åker Fredriksberg Saknas Rödtorpa kull åker
?Ljungarum hg *Höhusager f. åker Fredriksberg Saknas Rörängarna ängar
Ljungarum by Isjön, F.d. torrlagd sjö Fridhem lht Sjunkevase betesmark
Ljungarum by /Se Isjön sjö /Se Furutorp lht Skallbackarna backar
Ljungarum by /Se *Jereskouff skog Fyhrsa hus område Skallbackarna backar
Ljungarum Saknas /Se *Kalffuehaffuen f. hage Grindshus hus Skeaskogen skog
Ljungarum by /Se *Kampholen f. åker Gripstorp lht Snaben skogsområde
Ljungbrohyttan lht /Se *Karls agir f. åker Gripstorp lht Stenabäck betesmark
Ljungstorp gd Karls agir, Lagen och Lille f. åkrar Hallen lht Stenbrolyckan åker
Lunnahöja by *Karls agir, Store f. åker Hallen lht Sträntemölla kvarnt.
Lunnahöja by *Karpeager f. åker Helteboda, Lilla lht Stutahagen betesmark
Lunnahöja by *Katte wads eng f. äng Helteboda, Stora lht Svalehultet gräns mellan snr
Lunnahöja by /Se *Kesegrin f. åker Helvete, Lilla torp Sömmalid backe
Maglö hg *Kierlingager f. åker Helvete, Stora torp Sörlebro bro
Maglö hg *Kierlingeng f. äng Hemmingstoften utj. Tavlebacken backe
Maglö hg *Kircke tofftenn f. åker Hälde, Lilla lht Tinghöga åker
Maglö hg *Korssagger f. åker Hälde, Lilla lht Trollehall berg
Maglö hg *Krog, Øffuirste f. äng Lilla Hälde gård (förr torp) Tvillingstenen Saknas
?Mellby, Norra by *Krogenn och Store Krog f. ängar Hälde, Stora lht Tyssängar ängar
Mellby, Norra by *Kropager f. åker Hälde, Stora lht Under ramm betesmark
Mellby, Norra by Kroppedamm damm /Se Stora Hälde gård Valebjer åker
Mellby, Norra by *Kroppeeng(e) f. ängar Hälde, Stora o. Lilla försv. torp Verkakällan källa
Mellby, Norra by Kråkeflo vattensaml. /Se Jonbrohus, se Jongbrohuset lht Verkhult skog
Mellby, Norra by *Kröglingen f. äng Jonbrohus lht Vintergapstättan grind
Mellby gd /Se *Kull(e)schouffsberg gränsmärke Jongbrohuset = Jonbrohus lht Väderhusbacken Saknas
Munkahyttan lht /Se *Kulpeberig höjd och gränsmärke Jonstorp lht Vätteryd hedmark
?Näs by *Kulpe(n) f. åker Jorhytta lht Vätteryds hed Saknas
Näs by *Kurre agir f. åker Kallthus lht Åsen skog
Näs by Kärrfloen vattensaml. /Se Kalthus förr lht  
Näs by *Langeberig höjd Kalvhus lht  
Näs by *Langeseegt gränsmärke Krogsjö, se Kroksjö traktnamn  
Näs gd *Leeragir f. åker Krogsjö Saknas  
Oskarsfarm gd /Se *Leeragir, Lille och Store f. åkrar Krogsjö by  
Prästgården Saknas *Leergraffsager f. åker Krokledshus lht  
Raffentorp beb. namn /Se *Leffningen f. åker Kroksjö traktnamn  
Sandåkra by *Lie Saknas Kroksjö bebyggelse  
Sandåkra by Lille mosse mosse Kroksjö by  
Sandåkra by *Liungager f. åker Kryckebygget lht  
Sandåkra Saknas /Se *Longager f. åker Kryckebygget lht  
*Skottegården f. gd? Lundshallen skog Kryllebygget lht  
Snogerup lht *Lye agir, Lille och Store f. åkrar Kryllebygget lht  
Snogerup gård /Se *Maen f. äng Krylleshusen lht  
*Strenthe Saknas *Marchestien gränsmärke Kärrhuset lht  
+Stränte gd o. kvarn /Se *Marcheberig höjd Kärrhuset, Mellom lht  
Sträntemölla f. kvarn *Meenlössenn f. äng Kärrhuset, Västra lht  
Sträntemölla gd o. kvarn /Se Mellby mosse mosse Kärrhuset, Västra lht  
Stränte(mölla) gd /Se *Mölleeng f. äng Kärrhuset, Östra lht  
Sösdala by *Mölle engen f. äng Kärrhuset, Östra lht  
Sösdala by *Nödeeng f. äng Lagården gård  
Sösdala by *Oër agre f. åkrar Lagården gd  
Sösdala municipalsamhälle *Peneng f. äng Lindhus hus  
Sösdala by *Piile tofftenn f. åker Ljungadal lht  
Sösdala by *Plöjningen f. äng Ljungadal lht  
Sösdala by /Se *Plöjningen f. åker Ljungadal lht  
Sösdala m:e /Se *Prestemöllen f. kvarn Ljungarum Saknas  
Sösdala gästgivaregård Saknas /Se *Puge daalle f. åker Ljungarum by  
Torrahem gd /Se Puggedammen damm /Se Ljungbrohuset torp  
Torrahem Saknas /Se *Reffuerumpen f. åker Ljungbrohyttan hus  
Torrahem Saknas /Se *Renden f. äng Ljunghus lht  
Tågarp by *Renden f. äng Ljungstorp by  
Tågarp by *Roesseng f. äng Ljungstorp Saknas  
Vannaröd hgd *Roesslöche(n) f. åker Ljungstorp by eller gård  
Vannaröd hg *Rosslöchen f. åker Lunnahäja traktnamn  
Vannaröd by Runissasjön F.d. torrlagd sjö Lunnahäja, se Lunnahöja traktnamn  
Vannaröd by Runissasjön sank mark Lunnahöja, se Lunnahäja traktnamn  
Vannaröd gårdar +Runissasjön sjö /Se Lunnahöja traktnamn /Se  
Vannaröd gårdar Ryhus skogomr. Lunnahöja by  
Vannaröd gårdar Ränsledamm damm /Se Lunnahöja Saknas  
Vannaröd by +Ränsle Leds åkrarne åkrar /Se Maglö bebyggelse  
Vinterhyttan lht /Se *Rönssager f. åker Maglö by  
»Ørsøe» by /Se *Rönsseng f. äng Maglö gård  
  *Rör agir f. åker Mellby Saknas  
  *Rör eng f. äng Mellby gård gård  
  *Rörödt, Lille gränsmärke Mellby, Norra Saknas  
  *Rörödt, Store gränsmärke Mellby, Norra Saknas  
  *Rörödzeng f. äng Mellby gård gd  
  *Saanden f. åker Mellby Lertag hus  
  *Sandagre weyenn väg Mellomkärrhuset lht  
  *Sandt, Store och Lille f. åkrar Mimmerbygget torp  
  Sassaredamm damm? /Se Minnerbygget f.d. torp  
  *Schidne Kull(sager) f. åker Munkahus lht  
  ?schiffted kier f. äng Munkahuset lht  
  *Schouffsager f. åker Munkahyttan lht  
  *Schuggen f. åker Munkatorpet lht  
  *Senekessiö sjö Munktorp lht  
  *Sijrdall f. åkr Murhus lht  
  *Skaffted f. åker Murtorp lht  
  *Skaldenn f. äng Murtorp lht  
  Skalleflo äng /Se Mymbobygget lht  
  *Skelgers agir, Lille och Store f. åkrar Mymborbygget lht  
  *Skellteppid Saknas Mymmerbygget lht  
  *Sköre maër f. ängar Myrnbobygget gård  
  *Steen eng, Store och Lille f. ängar Mölletorpet lht  
  *Steen engen f. äng Nedagårdarna lhtr  
  Stenabäck bäck /Se Nemmorbygget lht  
  *Stem agir f. åker Nyboda by  
  *Stenspiellit f. åker Nyboda bebyggelse  
  Store mosse mosse Nyhus lht  
  *Strænta bäck /Se Nyhus lht  
  Sträntebröt åker? /Se Nytorp lht  
  +Sträntebäck bäck /Se Näs traktnamn  
  Sträntegjeren skogsmark? /Se Näs by  
  Stränteled väg? /Se Näs Saknas  
  Sträntelycken åker? /Se Nääs, se Näs traktnamn  
  Sträntevägen väg? /Se Oskarsfarm bebyggelse  
  +Sträntevång åker? /Se Oskarsfarm gd  
  *Strente agre f. åkrar Oskarsfarm gård  
  Stränteåker förr åkrar /Se Pålstorp gd  
  Stångsjö sjö? /Se Pålstorp lht  
  *Syredall f. äng Raffentorp lht  
  Sänkessjö sjö /Se Raffentorp lht  
  *Taagerup sty agir f.åker Raffentorp torp  
  *Thoespiellit f. åker Raffentorp gård  
  *Thossmandeng f. äng Raffentorp gård (förr torp)  
  Thostenchisseng f. äng Runissahuset Saknas  
  *Thrielssmossesteen gränsmärke Runissahuset lht  
  *Thueeng f. äng Rydhuset lht  
  *Thuetzager f. åker Ryhus lht  
  Tinghöja skog- o. ängsmark Sandåkra Saknas  
  *Tiörnnis agir f. åker Sandåkra by  
  *Tofft, Vestre och Østre f. åkrar Sandåkra by  
  *Tofften f. åker Sandåkra by  
  *Tofftenn f. åker Sandåkra by  
  Toftabäck bäck? /Se Savmyllan lht  
  *Tranewads eng f. äng Sjöhus lht  
  Tuabäck bäck? /Se Sjöhuset lht  
  *Tue engen f. äng Skabbarp Saknas  
  Tullfloe vattensaml? /Se Skea Saknas  
  +Tulls äng äng? /Se Skea by  
  *Vaallebierg agir f. åker Skoghus lht  
  *Vadzager f. åker Skoghus lht  
  Vattenkurran vattensaml? /Se Skoghusen lht  
  *Ve(r)chsager f. åker Skoghusen lhtr  
  *Vijsshullen f. åker Skogvaktarehuset lht  
  *Vind(ter)stue f. äng Skrähall förr hus  
  *Vrisshullen, se *Vijsshullen f. åker Snabahuset gård  
  *Vång, Norra f. vång Snogerup lht  
  *Vång, Södra f. vång Snogerup gård  
  Vätteryd skogsmark Stenshult lht  
  Vätterydshed ängsmark Stenshult lht  
  Åkadamm damm? /Se Stenskog lht  
  Ängavången åker Stenskog lht  
  *Øe Saknas Sträntemölla kvarnt  
  *Örcheliunge(n) f. åker Stuebacken lht  
  Østre aas eng, Store och Lille f. ängar Stugebacken lht  
  *Östreeng f. äng Stugubacken lht  
  *Øxenn f. åker Stugubacken torp  
    Stuvebacken lht  
    Svenstorp hus  
    Sågmöllehus lht  
    Sösdala m:e Saknas  
    Sösdala Saknas  
    Sösdala Saknas  
    Sösdala by  
    Sösdala jv.stat.  
    Sösdala by och jv- station  
    Sösdala by  
    Sösdala by och stationssamhälle  
    Sösdala by  
    Torrahem lht  
    Torrahem lht  
    Torrahem gård  
    Tranebygget lht  
    Tranebygget lht  
    Tranebygget gård  
    Tranebygget gård (förr torp)  
    Tågarp Saknas  
    Tågarp by  
    Tågarp by  
    Vannaröd by  
    Vannaröd Saknas  
    Vannaröd by  
    Vannaröd by  
    Vannarödsgården gård  
    Veabygget gatehus  
    Veabygget lht  
    Vinterhyttan lht  
    Väderhuset lht  
    Vätteryd lht  
    Vätteryd lht  
    Vätteryd gravfält  
    Vävarehus lht  
    Vävarehuset lht  
    Öa tp  
    Öa t.  
    Öahus t.  
    Öahus tp  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.