ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Önnestads socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 105 Bebyggelsenamn : 95 Naturnamn : 59
Önnestad sn *Abelle eng f. äng Önnestads sn sn Askehagen hage
Önnestad sn *Agerlöder f. ängar Önnestad sn Backaskogen skogsområde
Önnestad sn /Se *Aggerlöde f. ängar Önnestad socken Beteslyckan åker
Önnestad sn *Becke eng f. äng Önnestad sn Bjärnhultabäcken bäck
Önnestad sn *Bieleke eng f. äng Önnestad sn Björka område
Önnestad sn *Bierröd f. äng Önnestad sn Bockebäck bäck
Önnestad sn »Bjeradam» natn? /Se Önnestad sn Bockebäck bäck
Önnestad sn Bockebäck bäck /Se Önnestad samhälle o. sn Brudahöl vtnsaml.
Önnestad sn *Bole snabin f. åker Önnestad sn och by Byasträtet vägstycke
Önnestad sn Bolesnaben naturnamn? /Se Önnestad sn och by Djurhagen skogsoråde
Önnestad sn Bolskiftet åkermark? /Se Önnestad sn och by Djurahagen område
Önnestad sn Bolsnaba naturnamn? /Se Annelund gård Fläskabacken höjd
Önnestad sn *Boselum f. äng Annelund gård Färlöv å å
Önnestad sn *Breding f. åker Assaretorp djurhage Gravakärr kärr
Önnestad sn *Brenningh f. åker Assaretorp by Heden åker, förr hed
Önnestad sn *Brönds eng f. äng Backalyckan Saknas Helvetet område
Önnestad sn *Buggen f. åker Berte lht Herremanskogen skog
Önnestad sn *Dals agir f. åker Berte gård Herremansmossen mosse
Önnestad förr län, nu sn *Degnne engen f. äng Bolleholm gård Herremansskogen skog
Önnestad f. län, nu sn *Deleholmen f. åker Bolleholm gård Himlamosse mosse
Önnestad sn *Diigis agir f. åker Brogården gård Himlamosse mosse
Önnestad sn *Diurhögs agir f. åker o. äng Bäckebo gård Himlamosse mosse
Önnestad sn Djurahagen Saknas /Se Djurhagen djurhage Himla mosse mosse
Önnestad sn *Dode agir f. åker Djäknelyckan Saknas Hålevägen väg
Önnestad sn *Ferilds agir f. åker Dunkagården hmd Hästahagen beteshage
Önnestad sn *Flinting f. åker Dunkagården gård Intäppan avsöndring
Önnestad sn /Se *Færilde eng f. äng Emmedal gård Kalvabodaskogen skog
Önnestad sn /Se *Gieffs agir f. åker Emmeholm lht Killebro bro
Önnestad samh. o. sn /Se *Gildis tofftenn f. åker Emmeholm gård Klinten höjd
Önnestad sn /Se *Glimmagger f. åker Emmeholm gård Kråkebäcken bäck
Önnestad sn /Se *Gryde agir f. åker Erikas gård Kråkebäcken bäck
Assaretorp by *Gryde eng f. äng Flygaregården gård Käringabacken backe
*Degnnegaarden f. gd *Gryds lycke f. åker Fridhem bebyggelse Käringabacken backe /Se
Fridhem by o. stn /Se *Heste agir f. åker Fridhem gård Kärlingebacken höjd
Göinge-Fridhem by /Se *Hiulbröde f. åker Fridhem gård Möllebacken backe
Kampahus Saknas /Se *Holstens eng f. äng Fågelsång gård Nils Månssons Pers lycka åker
Kråkeholm, förr Kråkehus gd /Se *Huals eng f. äng Fåglasång lht Påskaliden hd
Kråkehus, tid. namn på nuv.Kråkeholm gd /Se *Hulle eng f. äng Färlöv(s) bro äldre namn på Brogården Romele klint höjd
Kyrkan Saknas *Hullen f. äng Grisa-Petterens Saknas Sivrahusen åkerlycka
Prästgården prästgård *Hullenn f. åker Grönalund småbruk Sivrakrogen åkerlycka
Skoglösa by *Hör Kacken f. äng Gustavs minne lht Sivrakroken markområde
Skoglösa by *Jppe agir f. åker Hagedal hmd Skabbelyckorna beteshagar
Skoglösa by *Kelle brendtt f. åker Hagedal gård Skoleskogen skogslott
Skoglösa by /Se *Kilde agir f. åker Hallaröd gård Skramhöjden höjd
Skoglösa by *Klögnes f. äng Johannesberg gård Skramhöjen backe
Skoglösa by *Kolle brende f. åker Kalvaboda gård Skärlösaliden backe
Skoglösa by *Komle grydtt f. äng Kalvaboda gård Skärlösan område med vattendrag
Skoglösa by *Kors agir f. åker Kampahuset lht Syltrakärr kärr
Skoglösa by *Kraka, urspr. namn på Kråkebäcken? bäck /Se Kampahuset gård Tegelbacken backe
Skoglösa by *Kroge agir f. åker Karabygget hmd Torremölla f.d. vattenkvarn
Skoglösa by *Kroge byrcke f. åker Killegården hmd Trollhålet hål
Skoglösa by /Se *Kroge lycke f. äng Killegården gård Tvätta Dammen vattensamling
Skoglösa by /Se *Kragenn f. åker Killegården bebyggelse Ullstorps vång skogsområde
Skoglösa by /Se Kråkebäcken bäck /Se Kjellsagården gård Vinge å å
Skoglösa Saknas /Se Kråkekärr kärr /Se Kråkeholm hmd Vinne ån å
Skoglösa Saknas /Se *Lange ager f. åker Kråkeholm gård Vinnö ån å
Skoglösa by /Se *Laue agir f. åker Kråkehuset hmd Ånnafloen damm
Skolløff, se Skoglösa by *Leergraffs agir f. åker Kungakrogen förr krog Önnestads klint höjd
Skowløff, se Skoglösa by *Lereeng f. äng *Kungakroget Saknas Önnestads klint bergknalle
»sywertorp» förr beb. /Se *Lerie, Store och Lille f. åkrar Kungsborg förr krog, hmd  
*Syuertorp Saknas *Lerienn f. äng Kyrkohejdan Saknas  
Ullstorp by *Lille kloff f. åker Kälsagården bebyggelse  
Ullstorp by *Linds ager f. åker Kärrdala hmd  
Ullstorp by Lunnadamm damm /Se Kärrdala bebyggelse  
Ullstorp by *Læren f. åker Lilla Norregård gård  
Ullstorp by *Mölle agir f. åker Minnet lht  
Ullstorp by *Mölle kuldt f. åker Mossadal gård  
Ullstorp by *Møye agir f. åker Mossaholm gård  
Ullstorp by /Se *Nybröde f. äng Nils-Jons lht  
Önnestad by *Nödeskoffs ager f. åker Norregård hmd  
Önnestad gd *Okiers agir f. åker Norregård gård  
Önnestad by *Prestehaffuen f. åker Nyboholm hmd  
Önnestad samh. /Se *Rödenn f. åker Nyboholm gård  
  *Rör agir f. åker Nyhem hmd  
  *Sandbäck bäck? /Se Ola Håkens hmd  
  *Sanden f. åker Rallerup hus eller gård  
  *Seg agir f. åker Sigridslund Saknas  
  *Skaldrenn f. äng Sivarekroken by-del  
  *Skoësholm f. åker Skoglösa Saknas  
  *Spangs eng f. äng Skoglösa by  
  *Spenditt f. åker Skoglösa, se Fridhem Saknas  
  *Staffs agir f. åker Skoglösa by  
  *Steens agir f. åker Skogsholma, Stora hmd  
  *Stens agir f. åker Snärarpaolans hmd  
  *Sten spieldtt f. åker Torremölla tullmjölkv.  
  *Store agir f. åker Ugglehem Saknas  
  *Styes eng f. äng Ullstorp by  
  *Syende kille f. åker Ullstorp by  
  *Tofften f. åker Ullstorp Saknas  
  *Tolangs agir f. åker Västergården gård  
  *Torskels eng f. äng Ådal gård  
  *Tue eng f. äng Önnestad Saknas  
  Tvättadammen vattensaml. /Se Önnestad, se Kälsagården Saknas  
  Vattenkurran vattensaml? /Se Önnestads stärka stärkelsefabrik  
  Vattningsdammen damm? /Se Östergården gård  
  *Viekorra vattensaml? /Se    
  *Viide Spieldtt f. åker    
  *Vintirgabs eng f. åker    
  *Vrie agir f. åker    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  Ängkorran vattensaml? /Se    
  *Østre eng f. äng    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.