ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Matteröds socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 68 Bebyggelsenamn : 182 Naturnamn : 528
Matteröd sn Björkebjär skogsmark Matteröds sn sn /Se Abulabacken skogsmark
Matteröd sn *Degnne agerenn f. vång Sagesmän förteckning Anders gunna krok betesmark
Matteröd sn /Se Delemossen sank mark Sagesmän förteckning Bastubacken skogsmark
Matteröd sn Finjasjön sjö Sagesmän förteckning Bastuliden backe
Matteröd sn Finjasjön sjö Sagesmän förteckning Bastulyckan åker
Matteröd sn Finjasjön sjö Sagesmän förteckning Bengte lycka åker
Matteröd sn »Fjela bäcken» natn.? /Se Matteröd socken Berkebjer skog
Matteröd by o. sn /Se *Gaaretofftenn f. åker Matteröd sn Berkeslyckan åker
Matteröd sn /Se Fjärhanamossen sank mark Matteröd sn Betinastycket åker
Matteröd sn /Se Gatemossen sank mark Matteröd sn och by Betinastycket åker
Bromanselnehyttan lht /Se Grösjögylet sjö Matteröd socken och by Bjällekärr ängsmark
Gylleboda gd /Se Grösjögylet göl Matteröd by och socken Bjäret höjd
Hjortaröd by /Se Grösjön sjö Avskärningen avs. Bjärsbackarna åkrar
Häglinge län län Grösjön sjö Backatorpet torp Blåkölerna sank mark
Häringstorp hemman /Se Grösjön sjö /Se Boahult bebyggelse Boabacken åker
Kitte hytta lht /Se Hagstads mosse mosse Boahult bebyggelse Bockamossahultet skog
Kittepersahyttan lht /Se Hundarumpan åker /Se Boahult gård eller by Bockamossahultet skogsmark
Kyrkan Saknas »Hålbäck» natn. /Se Bos förr hus Bockamossen mosse
Meglehult by Högahult skogsmark Boställshusen gårdar Bockamossen mosse
Maglehult by /Se Hyttelyckorna åkrar /Se Bromansalnehyttan förr torp Bockamossen mosse
Matteröd by Hålamossen sank mark Bränner, Västra bebyggelse Bosa lycka åker
Morettorp, se Myrarp by Jeriko skog /Se Bränner, Västra by Bos backe åker
Myrarp by Kladda Backen backe? /Se Bränner, Östra bebyggelse Brackeängen ängsmark
Måleböke gd:ar /Se Kladdadammen damm /Se Bränner, Östra by Brunnbiten åker
Olastammershyttan lht /Se Kladens Lycka äng? /Se Brennerna, Västra, se Bränorna traktnamn Bräkenlyckan åker
*Oluff Jeppessens gaardtt f. gd Knallabacken höjd Västra Bränner by eller gård Brännekroken skog
Prästgården prästgård Knallabacken skogsmark Brennerna Östra, se Maglehult traktnamn Brännevången åker
Sissela hytta lht /Se *Kringell eng, Store och Lille f. ängar Östra Bränner by Brännevången åker
Skräddaresisselahyttan lht /Se Kroppedamm dammar? /Se Brännorna traktnamn Bröda backe ekbacke
Skyrup hg Kråkebacken backe /Se Brännerna bebyggelse Bröda rammar kärr o. delvis skogsmark
Skyrup, Stora by Kråkebäck bäck /Se Brännerna bebyggelse Brödlännen åker
Skyrup hg Kyrkemossebacken höjd o. triangelpunkt Brännerna Saknas Brödvången åker
Skyrup hg Kyrkemossebacken triangelpunkt Bullerhuset skifte Brönnestadsvägen väg
?Skälsböke by Kårtabäcken bäck /Se Deleberga bebyggelse Byastenen sten
Stammer Hacksa hytta lht /Se *Kölle quern f. kvarn Deleberga by Bytareåkern åker
Stinnestubbsahyttan lht /Se *Lange eng f. äng Deleberga by Bärtan åker
Svenstorp by *Lille wong f. vång Erikstorp bebyggelse Böckarebackarna backar
Svenstorp by Linnebjärsmossen sank mark Erikstorp by Böckareliderna backar
Svenstorp by Malsjön sjö Erikstorp gård Böckareyckan åker
Tommaholma by Malsjön sjö Ernanilsatorpet torp Böckarevången åker
Tostarp by Matterödsån å Fittan bebyggelse Böljordagropen grop
Tostarp by Matterödsån å Fittebygget torp Böljordakärren kärr
?Tostarp gd Matterödsån å Färmsa hytta förr hus Bönelyckan åker
Tranikehyttan lht /Se Matterödsåsen ås Gylleboda bebyggelse Centhios(?) lycka åker
  Myarps mosse sank mark Gylleboda bebyggelse Delebergavägen väg
  Myrarp triangelpunkt Gylleboda gård Delemossen mosse
  Myrarps mosse mosse Gylteboda bebyggelse Den lille Tuvens åker
  Nederstadsdammen damm /Se Hallaböke avs. Den trinde backen åker
  Pellapöl vattensaml. /Se Hallaböke område med hus Djuradalen sankmark
  Per-Olsabäcken bäck Hanne tomtområde o. ruin Draghorsalid backe
  Per-Olsabäcken bäck Hanne tomtområde o. ruin Drakakärren kärr
  Rondsbäck bäck /Se Hjortaröd bebyggelse Edvallsvången åker
  Rotabäcken bäck /Se Hjortaröd by Ekebackarna skog
  Ryttersmossen sank mark Hjortaröd by Ekebacken skog
  Rågångsbäcken bäck /Se Hultet bebyggelse Ekelundslyckan åker
  Rävamossen mosse Hurtigstorpet skifte Ekesliden backe
  Rävängen skogsmark Hålegården Saknas Ekeslyckan åker
  Skvaderbäcken bäck /Se Hålegården bebyggelse Ekeslyckan åker
  Sme(d)abäcken bäck /Se Hålegården gård Erika lycka åker
  Snapphanestenen sten Häringstorp traktnamn Erika äng ängsmark
  Snogebäck bäck /Se Häringstorp eller Skälsböke bebyggelse Farfarsa höstnad ängsmark
  Snog ängen äng? /Se Häringstorp traktnamn Fie källare förr källare
  Snokebacken höjd? /Se Häringstorp by Finjasjön sjö
  Svartåsmossen sank mark Häringstorp by Finjasjön sjö
  Svenstorp triangelpunkt Höringstorp, se Häringstorp el. Skälsböke bebyggelse Fjäderhanekärret kärr
  Svältebäck bäck /Se Innanhusen bebyggelse Fjärhanakällan källa
  Viekorran vattensaml? /Se Isakstorp traktnamn Fjärhanamossen mosse
  Överstadammen damm? /Se Isakstorp Saknas Fjärhusarammen sank mark
    Isastorp, se Isakstorp traktnamn Flyet ängsmark
    Isastorp Saknas Flygeln åker
    Isastorp by Fläsvis backe backe
    Isastorp by Fläsvis backe backe
    Isastorpa bastua förr bastua Froelyckan åker
    Juugfruhuset förr hus Fyllnadsängarna ängsmark
    Kassa förr hus Fyllnadsängen ängsmark
    Kassatorpet förr torp Fårabacken åker
    Killegubbahuset förr hus Fåramarken förr betesmark, nu åker
    Kitte hytta förr hus Fåraåkern åker
    Kitte hytta förr hus Färmabacken backe
    Kittepersahyttan förr hus Fölamaden ängsmark
    Kitte Persas torp Fölarammarna kärr
    Kittsatorpet torp Gamle damm ängsmark
    Kluderholm avs. Gamledammskärret kärr
    Kluderholm egendom Gamlegård betesmark
    Knutstorp bebyggelse Gamlegård betesmark
    Kuutstorp by /Se Gatelyckan åker
    Knutstorp by Gatemaden åker
    Kortholmen t. Getabackarna höjdsträckning
    Kyrkogården kyrkogård Getaryet höjdsträckning
    Kårteholm förr hus Granelyckan åker
    Källetorpet förr torp Grytsjön sjö
    Kärlinge Saknas Grävsvinabacken samf. grustag
    Kärlingehus förr torp Grön hallen skogs mark
    Kärlingehus gård Gröne knölar kullar
    Laddestockahyttan förr hus Grösjö sjö
    Linningaannans hytta förr hus Grösjömyren mosse o. kärrmark
    Linningahuset förr hus Grösjön sjö
    Ludvigsberg, se Skyrup, Stora gd Gubbabacken åker
    Ludvigsberg bebyggelse Gubbadammen förr ängsmark
    Länsmansgården gård Gubbalyckan åker
    Maglehult traktnamn Gubbalyckan åker
    Maglehult Saknas Gubbalyckan åker
    Maglehult by Gubbens bo koja
    Maglehult by Guldgruvan ängsmark
    Maglehultagården bebyggelse Gunna lycka åker
    Matpåsastället gård eller torp Gunna äng ängsmark
    Matteröd Saknas Gyllebodavägen väg
    Matteröds bastua förr bastua Gylle mosse mosse
    Mickelsa ände del av goodtemplarhus Gylle mosse mosse
    Myrarp bebyggelse Gyleboda göl damm
    Myrarp Saknas Gyleboda mosse mosse
    Myrarp by Gyllet vik
    Myrarp by Gyllstycket åker
    Måleböke bebyggelse Gästgivaren åker
    Möleböke by Hagskullsbacken skog o. åker
    Måleböke by Hagskullsbacken skog o. åker
    Måleböke smedja smedja Hagskullsliden backe
    Måsslunda t. Hallasnaben skogsmark
    Oberöd, Lilla bebyggelse Hallavången åker
    Oberöd, Lilla by Halte Karlens skog o. betesmark
    Oberöd, Stora Saknas Handlarelyckan åker
    Oberöd, Stora by Hasslekullen åker
    Oberöd (Stora o. Lilla) gårdar Hejdan betesmark
    Olastammershyttan förr torp Helene lid backe
    Olsa Svenens förr hus Helenelyckan åker
    Pilatorp bebyggelse Hjeltsa krok åker
    Pilatorp bebyggelse Hjulahultet skog
    Pilatorp gård Hjulahultet skog
    Pisse-Bengtens hus Holket bassäng
    Prästabondagården bebyggelse Hornströms led grind
    Prästbondasvenens förr hus Hornströms lycka åker
    Påskvrån gård Hultabacken skog
    Rävbygget torp Hultabjeret höjd
    Röda hus förr hus Hultabjär skogshöjd
    Sissela hytta förr hus Hultahällorna åkrar
    Skräddarehuset hus o. tomt Hulltaliden backe
    Skräddaresisselahyttan förr hus Hultaåkern åker
    Skyrup, Lilla gd Hultet skogsmark
    Skyrup. Lilla bebyggelse Hultsåker åker
    Skyrup, Lilla by Huudarumpan åker
    Skyrep, Stora el. Ludvigsberg gd Husarevången åker
    Skyrup, Stora el. Ludivgsberg gd Husplatsen betesmark
    Skyrup, Stora el. Ludvigsberg bebyggelse Hyttelyckorna åkrar
    Skyrup, Stora by Håleåkern åker
    Skyrup (Stora och Lilla) bebyggelse Hålldammsåkern åker
    Stora Skyrup herrgård Häggholmarna skogsmark
    Skälsböke, se Häringstorp traktnamn Häringstorps skog skogsområde
    Skälsböke bebyggelse Högakorshultet skog
    Skälsböke by Höga renen kärr
    Skälsböke bebyggelse Högahult skog
    Skälsböke by Högahult skog
    Smedabygget traktnamn Hölakärret kärr
    Smedabygget förr torp Hölen, Svarte hål
    Smedebygget, se Smedabygget traktnamn Hösvången åker
    Smedebygget bebyggelse Ingare port del av väg
    Smedjebygget torp Isatorpasjön sjö
    Smålehyttan hus Isastorpaån å
    Snällsa krok avs. Isatorps kärr kärr
    Spiraolans förr hus Isastorps skog skogsmark
    Stammer Hacksa hytta förr hus Jakobaåkern åker
    Stinnestubbsahyttan förr torp Jeppa lycka åker
    Svarvarestället gård Jeppelille kärr kärr
    Svensatorpet förr torp Jeppelille kärr kärr
    Svenstorp Saknas Jeppelille åker åker
    Svenstorp by Jeriko skogsmark
    Svenstorp by Johannesa lycka åker
    Tallbo villa Jonasa lycka åker
    Tockahyttan hus Jonasalyckan förr åker, nu betesmark
    Tommaholma bebyggelse Jären grusbacke
    Tommaholma by Jöns Anders lycka åkrar
    Tostarp by Jönsa hörna åker
    Tostarp, Lilla avs. Jönsa vång åker
    Tostarp, Stora avs. Kalvahagen betesmark
    Tranikehyttan förr hus Kampalyckorna betesmark
    Tulsatorpet förr torp Kanalen dike
    Tågeröd bebyggelse Karmshult skog
    Tågeröd by Karmshult betesmark
    Tågeröd gård eller by Kattakroken åker
    Tåstarp bebyggelse Kattakroken åker
    Tåstarp by el. område Kattalyckan åker
    Ärlasissela förr hus Kattaängen äng
    Ärnasissele Saknas Kitte lycka åkerbit
      Kittesalyckan åker
      Kladdadammen kärr
      Klamran ängsmark
      Klunkelyckan åker
      Klöversvedan åker
      Knallabacken åker
      Knallaliden backe
      Knallaängen äng
      Knekerbom backe
      Knekerbom backe
      Knekerbomsbacken backe
      Knektabacken höjd
      Knutsalyckan åker
      Knutstorps mosse mosse
      Kockabacken åker
      Kotäppet betesmark
      Kotäppet betesmark
      Krampabacken tomtplats
      Kringlevången åker
      Krokabacken åker
      Kroppedammsåkern åker
      Kroppedammsåkern åker
      Kråkebacken grustag
      Kråkeliden backe
      Kråketårsbiten ängsmark
      Kungaboken bok
      Kupevången åker
      Kvarnbacken backe
      Kvarnlyckan åker
      Kvarnvången, Gamle åker
      Kvarnvången, Nye åker
      Kvarnåkern åker
      Kylabacken förr ängsmark, nu odlat kärr
      Kylarna kärr
      Kyrkebacken åker
      Kyrkebiten åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkemossebacken kulle
      Kyrketäppet betesmark o. åker
      Kyrkeåkern åker
      Kyrkeåkern åker
      Kyrkovridan vägkrök
      Kålhagamossen förr sankmak
      Kålhagen åker
      Kårtabäcken bäck
      Källalyckan åker
      Källarelyckan åker
      Källarelyckan åker
      Källareåkern åker
      Källareåkern åker
      Källareåkern åker
      Källeliden backe
      Källelyckorna åkrar
      Källemossarna ängsmark
      Källemossen sank mark
      Källeåkern åker
      Källeåkern åker
      Källeåkern åker
      Kärringahålan åker
      Käringaåkern åker
      Käringaåkern åker
      Käringekärret åker
      Käringens lycka åker
      Kärlingehusvägen väg
      Lassa lycka åker
      Lergravakärret kärr
      Lergravastycket åker
      Lille äng ängsmark
      Lindebjer höjd
      Linneskällan källa
      Linneskällarenen ängsmark
      Ljungabacken skogbacke
      Lobacken åker
      Loglängebiten åker
      Loglängeåkern åker
      Lottingen åker
      Lyckan på marken åker
      Lyckebacken åker
      Lyckorna åker
      Lönnelyckan åker o. skogsmark
      Lövstreet sankmark
      Maglehultsbäcken bäck
      Maglehultsvägen väg
      Marken betesmark
      Marken betesmark
      Marken, Den lille åker
      Marne kärr kärr
      Matteröda grusbacke Saknas
      Matterödaån Saknas
      Matterödsvägen väg
      Tuellanvången åker
      Mellanåkern åker
      Misterholmen betesmark
      Misterholmen ängsmark
      Mokullaåkern åker
      Mokullaåkern åker
      Mormorsa väg skogsväg
      Mossakärren kärr
      Mossbergs lycka åker
      Mosset åker
      Myrekull åker
      Målebökabäcken bäck
      Måleböka lid vägbacke
      Målebökaliden backe
      Målebökaliden vägbacke
      Mårtens krok åker
      Mölledammen sank mark
      Mölledammen åker
      Mölledammsbäcken bäck
      Mölleledet led
      Möllelyckorna skog o. betesmark
      Mörka kärr kärr
      Nils Tiva lyckor åkrar
      Norrevång åker
      Nödjehult skog
      Nödjehultet skog
      Nötavången åker
      Okerödabäcken bäck
      Oberödjasjön sank mark
      Oberödsjön sjö
      Oberöds kärr kärr
      Oliveåkern åker
      Olofa lycka åker
      Olsalyckan åker
      Onde krok kärrmark
      Orakärret åker
      Oråker åker
      Oxavadsbacken åker
      Pengakärret kärr
      Pengakärret kärr
      Pengaröret stenrös
      Per Gunna äng äng
      Per Jons lycka åker
      Per Jons rammar sankmark
      Per Lars´ täppe betesmark
      Per Måns rammer betesmark
      Per Månsa hage betesmark
      Per-Olsa-bäcken gränsbäck
      Per Olsa-ledet led
      Per Tuva äng ängsmark
      Pettersa kärr kärr
      Pettersalyckan åker
      Pilabäcken bäck
      Pinekroken, Lille slåttermark
      Pinekroken, Store slåttermark
      Pjyckabacken skogsmark
      Postsa bjer höjd
      Posta lycka åker
      Postsa äng ängsmark
      Prigen betesmark
      Priggen område
      Prästabondaliderna backar
      Prästabondatäppet betesmark
      Prästamarken skogsområde
      Prästarammarna ängsmark
      Prästbondabacken backe
      Prål Måns´ lycka åker
      Påskavrån åker o. betesmark
      Pärelyckan åker
      Pölsakroken åker
      Rabaled åker
      Rammarna åker o. kärrmark
      Rammen ängsmark
      Rammtäpet sankmark
      Revlen skogbacke
      Rismossen mosse o. sankmark
      Rundbäcksbron bro
      Rundbäcksliden backe
      Ryavångarna åkrar
      Ryet betesmark
      Ryet ljungmark
      Ryet område
      Ryssa täppe åker
      Ryttersalyckan åker
      Ryttersaängen ängsmark
      Ryttersamossen mosse
      Råse mosse mosse
      Råsery höjdsträckning
      Rännet betesmark
      Rännet betesmark
      Rävabacken skog o. ljungmark
      Rävabacken grusbacke
      Rävalyckan åker
      Rävalyckan åker
      Rävalyckan åker
      Rödahusvången åker
      Rödahusvången åker
      Rödavadskärr kärr
      Rödhusbäcken bäck
      Röke slog betesmark
      Rökeskogslyckorna åkrar
      Rönneliderna betesmark
      Rörvången åker
      Sandbergsåkern åker
      Sass(a)ra krok utmark
      Segalyckan åker
      Sibylle källa källa
      Sillagubbakärret åker
      Sissele lycka åker
      Sjöhöstnaden ängsmark
      Sjömossen mossmark
      Skalle backe åker
      Skatakärret kärr
      Skedalyckan åker
      Skedamakarevången skog o. åker
      Skogbrinksliden backe
      Skogledet led
      Skräddarelyckan åker
      Skräddarevången åker
      Skvaderbäck bäck
      Skvaderbäcksliden backe
      Skyupa berg berg
      Skyrupa ryd skogsmark
      Skyrupaön åker
      Skälsbökebacken backe
      Skälsbökevägen väg
      Slättbolyckan åker
      Slättingen förr ängsmark, nu åker
      Smedabäcken bäck
      Smedakärren kärr
      Smedalyckan åker
      Smedalyckan åker
      Smedalyckan åker
      Smedalyckan åker
      Smedalyckan åker
      Smedalyckan åker
      Smedatoften åker
      Smedavången åker
      Smedaåkern åker
      Smålänningahålan åker
      Snabavången skog
      Snaben bokskog
      Sniparna åker
      Snipen åker
      Sostycket åker
      Spirabackarna skog
      Spiraklevet övergång
      Spiraklevet övergång
      Spättebjer höjdsträckning
      Spättebjerskärr kärr
      Spöjtan åker
      Spökehålan skog
      Stenbackaliden backe
      Stenbacken åker
      Stenraden åker
      Stenshult skog
      Stora kärr kärr
      Stora Oceanen ängsmark
      Store äng äng
      Stormalyckorna åkrar
      Streekaängen åker
      Stubbabacken åker
      Stubbakällan källa
      Stubbakärret kärr
      Sutarekärret kärr
      Svarta hål betesmark
      Svarta håla sankmark
      Svarta led grind
      Svarta vad kärr
      Svedan åker
      Svedan skogsmark
      Svedjeåkern åker
      Svedorna skog
      Sven Bengts åkern åker
      Svenstorpalyckan åker
      Svinabobacken skogsbacke
      Svinabobacken backe
      Svältebacke åker
      Svältebäck bäck
      Syringabacken åker
      Syringakällan källa
      Söndre krok åker
      Sönnermarkaledet led
      Sönnermarken åker
      Talrikabacken skog
      Tallrikabacken skogsbacke
      Tuskemossestenen sten
      Tjörnesåker åker
      Tobacken ängsmark
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Torparemarken skog o. betesmark
      Torvladubacken åker
      Torvströmossen mosse
      Tosta mosse åker
      Tosta mosse mossmark
      Tostarpabäcken bäck
      Tostarpamaden ängsmark
      Tostarpaön åker
      Trekantingen skog
      Trekantingen åker o. skogsmark
      Trelleborgskroken åker o. ängshöstnad
      Trinte mosse mosse
      Troedaåkern åker
      Trångahultsmossen mosse
      Trädgårdshålan betesmark
      Trädgårdsvången åker
      Trädgårdsåkern åker
      Tuva lycka åker
      Tuva lycka åker
      Tuvemossen betesmark
      Tuvestycket åker
      Tyskland betesmark
      Tysklandslyckan åker
      Täppeledet grind
      Täppet skog
      Täppet, Stora betesmark
      Töstalyckan åker
      Töstalyckan åker
      Ulabackarammarna sankmark
      Vaddermanslyckan gräsmark
      Vaddermanslyckan gräsmark
      Vasakärret kärr
      Videkorreåkern åker
      Vormsalyckan åkerbit
      Vådelden åker
      Vångakärret kärr
      Vångamossen sankmark
      Vångavägen väg
      Vången, Den lille betesmark
      Vången, Den store betesmark
      Vången markområde
      Vädermöllebacken åker
      Väramossen mosse mosse
      Västan betesmark
      Åkervången åker
      Åkärren kärr
      Ålahålan ängsmark
      Ålegången kärr
      Älgamossen mosse
      Ängavången åker
      Ängavången skogsmark
      Ängavångshästen sten
      Ängahagen betesmark
      Äpplalyckan åker
      Örnakullsbacken höjd
      Öster skog skog
      Övången betesmark
      Övångsliderna backar

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.