ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vinslövs socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 134 Naturnamn : 189 Bebyggelsenamn : 101 Naturnamn : 22
Wignigzlöfva, se Vinslöv sn »Aabechseng» förr äng /Se Vinslövs sn sn Aleholmsån å
Vikingslöf, se Vinslöv sn *Abulle agerenn f. åker Vinslöv sn Bjära led grind
Vinslöv sn /Se *Aabech(s)eng f. äng Vinslöv sn Bondeskogen skogsområde
Vinslöv sn *Abulle agir f. åker Vinslöv sn Branta bjär backe
Vinslöv sn /Se *Almissager f. åker Vinslöv sn Hjärseke skog skog
Vinslöv sn *Arine nöden f. åker Vinslöv sn Håborgs väg väg
Vinslöf sn *Biellager f. åker Vinslöv by o. sn Hökatäppet markområde
Vinslöv sn *Bielleng f. äng Vinslöv sn o. by Kialta bäcken bäck
Vinslöv sn *Bierge f. åker Vinslöv sn o. by Kruglyckan åker
Vinslöv sn *Bierg engen f. äng Vinslöv sn, by och köping Lommarps fure furuskog
?Vinslöv sn *B(i)örnerödzager f. åker Vinslöv sn o. by Rövarekulan stenar med grotta
Vinslöv sn *Biörnn engen f. äng Vinslöv sn o. by Skofföan äng
Vinslöf sn *Biörnne engen f. äng Vinslöv samhälle och socken Sonalid backe
Vinslöv sn *Brunssmae(n) f. äng Aleholm bebyggelse Stångabjär höjd
Vinslöv sn *Brödett f. åker Aleholm gård Stånge bjär höjd
Vinslöv sn *Buncke agir f. åker Aleholm gård Sure vång åker
Vinslöv sn *Buscheager f. åker Bjära Saknas Svarte mosse mosse
Vinslöv sn *Dalssager f. åker Bjära by Sösdalavägen väg
Vinslöv sn *Eiegnne kierrid f. äng Bjära by Vinnån å
Vinslöv sn *Drenge agerenn f. åker Bjärsgården gård Vinnö å å
Vinslöv sn *Duelychen f. äng Boarp Saknas Vinslövs ljung förr ljungmark
Vinslöv sn *Ebberydt f. äng Boarp by Vinslövs torg torg
Vinslöv sn *Egissager f. åker Boarpsgården gård  
Vinslöv sn *Eijerkier f. äng Bokeberg utj. t. prästgården  
Vinslöv sn *Eng hauffuen Saknas Byamöllan kvarn  
Vinslöv sn *Espe snabit f. äng Bymöllan gård  
Vinslöv sn *Feldzager f. åker Bymöllan bebyggelse  
Vinslöv sn /Se »Forbeck» natn. /Se Damhus, se Dammhuset traktnamn  
Vinslöf köping o. sn /Se *Gaasseager f. åker Dammhus bebyggelse  
Vinslöv sn o. köping /Se *Gaasseeng f. äng Dammhuset gård  
Vinslöv sn o. köping /Se *Gerris lödenn f. åker Dammhuset traktnamn  
Vinslöv sn *Gierris lod f. äng Dyckamöllan kvarn  
Vinslöv sn /Se *Gierris lödir f. ängar Dygamyllan förr mjölkvarn  
Vinslöv sn /Se *Grobagir f. åker Dykamöllan kvarn  
Vinslöv sn /Se *Gryden f. åker Eka bebyggelse  
Vinslövs kyrka kyrka /Se *Haalm agir f. åker Ekamöllan förr mjölkvarn  
Vithingslöf, se Vinslöv sn *Hamingsæde f. åker Hjerseke Saknas  
Aridzlöf, se Åraslöv by *Harekier f. äng Hjärseke by  
?Boarp by *Hiortesehouft f. äng Hjärseke by  
?Boarp by *Hiorteschouffseng f. äng Hjärseke, se Järseke traktnamn  
Boarp by *Hoillengen f. åker Hynnarp gård  
Borrup, se Boarp by *Holmagir f. åker Hålabäck Saknas  
*Degnne gaarden f. gd *Holmagre f. åkrar Hålabäck by  
Hjänseke by *Huileberg, Store f. åker Hönnemölla bebyggelse  
Hönnesnölla by /Se *Hulengen f. äng Järseke traktnamn  
*Js pouelssis gaard f. gd *Hullebergissager f. åker Kialt Saknas  
Kettholt, se Kialt by *Humblevigen f. åker Kialt by  
Kialt by *Husstofftenn f. åker Kialt by  
Kialt by *Husstofften f. åker Kialt by  
Kialt by /Se *Husstofftenn hoss Degnne gaarden f. åker Kopparslagarstället gård  
*Kirckegaarden f. gd *Höjstensager f. åker Lillaskog gårdar  
Kyrkan Saknas *Höytz ageenn f. åker Lillaskog by  
?Ljungamölla kvarn *Kallehauffuen f. äng Ljungamölla bebyggelse  
Ljungamölla kvarn *Karls agerenn f. åker Ljunga mölla kvarn  
Ljungamölla kvarn *Kattissnabe(n) f. åker Ljungamölla, se Vinslöv traktnamn  
Ljungamölla kvarn *Kielnoderne f. åker Lommarp Saknas  
Ljungamölla kvarn *Kiermoeseleere(n) f. åker Lommarp el. Leråkern Saknas  
Lommarp by *Kijuadtzeng f. äng Lommarpa krog krog  
Lommarp by *Kircke eng f. äng Lovisedal gård  
Lommarp by *Kiörolin Saknas Nanneberga by  
Lommarp by *Klacke wads engen f. äng Norregård gård  
Lommarp by Klockareån å /Se Oreberg gård  
Lommarp by *Korssager f. åker Oretorp bebyggelse  
Lommarp Saknas /Se *Korss agerindt f. åker Oretorp gods  
Lommarp by /Se *Korsseng f. äng Ringleslätt bebyggelse  
*Mattis Simenssens gaardtt f. gd *Krogager f. åker Roseulund bebyggelse  
*Mortens gaardtt, Lille f. gd *Krogberg(s)ager f. åker Seneberga gårdar  
Oretorp hg *Kulpen f. åker Skankabygget smågårdar  
Oretorp hg Kärrkorran vattensaml. /Se Skogmöllan bebyggelse  
Oretorp hg *Köllen f. äng Skogmöllan kvarn  
Oretorp gd *Langagir f. åker Skogmöllan traktnamn  
*Piilegaarden f. gd *Langagir, Lille och Store f. åkrar Skogmöllan, Lilla lht.  
Prästgården prästgård *Langagre waid Saknas Stenkulan lht.  
Ringlemölla kvarn /Se *Lang agrene f. åkrar Stilleberg, se Åraslöv traktnamn  
Ringleslätt by /Se *Ledzeng f. äng Tjurängen äng  
Seneberga gd:ar /Se *Leids agerenn f. åker Vanneberga Saknas  
Strö län sn jämte byar Lerbäck bäck /Se Vanneberga by  
Vanneberga by *Lerien f. åker Vanneberga by  
Vanneberga by *Lille wong vång Vanneberga by  
Vanneberga by *Lundztofften f. åker Vanneberga by  
Vanneberga by *Löchen f. äng Vanneberga by  
Vanneberga by Lökadamm damm /Se Vanneberga grannhälles gemensamma grund Saknas  
?Vanneberga by *Maën wid orme Korre f. äng Vinslöv Saknas  
Vanneberga by *Maglemae(n) f. äng Vinslöv el. Ljungamölla bebyggelse  
Vanneberga by Myrkorran vattensaml. /Se Vinslöv traktnamn  
Vanneberga by *Mölleager f. åker Vinslövs Grannhälle Saknas  
Vanneberga by *Mörchen f. äng Vinslövs municipalsamhälle Saknas  
Vanneberga by *Oberödt f. äng Västergårda gård  
Vanneberga by *Ollebeckindtt f. äng Åraslöv Saknas  
Vanneberga by *Ollebiergs agerenn f. åker Åraslöv by  
Vanneberga by »Ollebiergs agerenn» förr åker /Se Åraslöv gård  
Vanneberga by *Ollin f. äng Åraslöv bebyggelse  
Vanneberga gästgivargd Ollin förr äng /Se Åraslöv äng  
Vanneberga Saknas /Se *Orm agerindt f. åker Åraslöv by  
Vanneberga by /Se Ormakorra vattensaml. /Se Åraslöv by och herregård  
Vinonagård gård /Se *Orme Korre Saknas Åraslöv by och herregård  
Vinonagård gård /Se *Piiletofften f. åker Åraslöv traktnamn  
Vinslöv municipalsamhälle *Presteng f. äng (Åraslövs Allmänning) Saknas  
Vinslöv by »Ram(b)lösseager» åker /Se Öllstorp bebyggelse  
Vinslöv by *Ramlösseager f. åker Ölsala gård  
Vinslöv by *Ramlösseeng f. äng Östergård gård  
Vinslöv by o. sn »Ramlöseeng» äng /Se    
Vinslöv by *Reffuegraffs engen f. äng    
Vinslöv köping *Reffuegraffs eng, Lille f. äng    
Vinslöv kyrkby Ringelehage hage /Se    
Vinslöv by Ringele Lycka åker /Se    
Vinslöv kpg Ringele Madäng ängsmark /Se    
Vinslöv by Ringeleåker åker /Se    
Vinslöv by Ringlesten rågångsmärke? /Se    
Vinslöv by *Rödebröge(n) f. åker    
Vinslöv f. by, nu m:e *Rödien f. åker    
Åraslöv by *Röir engen f. äng    
Åraslöv by *Rönis agerenn f. åker    
Åraslöv by *Rörvadzeng f. äng    
?Åraslöv by *Sandryggenn f. åker    
Åraslöv by *Schouffsager f. åker    
Åraslöv by *Seelssager f. åker    
Åraslöv by *Senebierge f. åker    
Åraslöv by *Skaaff agir f. åker    
Åraslöv by, gd *Skorphöyenn, Lille och Store f. ängar    
Åraslöv by, gd *Skreidstens agir f. åker    
Åraslöv by *Slettager f. åker    
Åraslöv by Smedens damm damm? /Se    
Åraslöv by *Sneriit Saknas    
Åraslöv by *Sondagre f. åkrar    
Åraslöf herrgård /Se Stangebierg = Stångabjär höjd    
Åraslöv hg /Se *Stangbiers agir f. åker    
Åraslöv Saknas /Se *Stangebiergs agerenn f. åker    
Åraslöv by, gd /Se *Starkors ager f. åker    
Öllstorp by »Starkors ager» åker /Se    
Öllstorp by Starkors ager, Sterkorss agir Saknas /Se    
Öllstorp by *Stenbäck bäck? /Se    
Öllstorp gd:ar /Se *Stendalisseng f. äng    
Öllstorp by /Se *Stendamm damm? /Se    
  *Stenhoffuid f. åker    
  *Stenklippen f. åker    
  *Stenn agerenn f. åker    
  Sterkorss agir, se Starkors ager Saknas /Se    
  »Stiiffue agir f. åker    
  *Stixager f. åker    
  *Stockagerenn f. åker    
  *Striben wden for enghauffuen §f. äng    
  *Striben y harekier f. äng    
  *Stribin f. åker    
  *Stubagerenn, Lille f. åker    
  *Stubeng, Store och Lille f. ängar    
  Stångabjär höjd    
  Stånge bjär = Stångabjär höjd    
  *Sualen f. äng    
  *Suinegraffseng f. äng    
  Svartaån å? /Se    
  *Svinegaardtzeng f. äng    
  *Synebierg Saknas    
  *Synebiergs agir, Lille f. åker    
  *Sörby leid led    
  *Sörby stock Saknas    
  *Sösterydt f. äng    
  *Thorn(e)dall f. åker    
  *Tiörnissager f. åker    
  *Tiörnnis ager, Lange f. åker    
  *Tiörnnis agir f. åker    
  *Toffteberigsager f. åker    
  *Tofften f. åker    
  *Wben f. åker    
  Vattenkurran vattensaml? /Se    
  *Vedberig f. åker    
  Vesslebäck bäck? /Se    
  *Vestre husstofft, den f. åker    
  *Weyelengenn f. åker    
  *Veyespiell, Try f. åker    
  *Veylengen, Den lille f. åker    
  *Veyllengen paa Synebierg f. åker    
  Vieå å /Se    
  *Vijssager f. åker    
  *Vinslövs vång Saknas    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  *Åbäcksäng, se »Aabechseng» förr äng    
  Ålabäck äng /Se    
  Åleback backe? /Se    
  Ällingakorran vattensaml? /Se    
  Ängrännan vattendrag? /Se    
  *Øeris lyder f. ängar    
  *Öijeeng f. äng    
  *Øill salle agerenn f. åker    
  *Øres ryggene f. ängar    
  *Østre tofft, Den f. åker    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.