ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Strö socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 54 Bebyggelsenamn : 95 Naturnamn : 53
Strö, Norra sn *Abechsslije(n) gränsmärke Norra Strö sn sn Backagrarna åkrar
Strö, Norra sn »Abechslijen» sockenskilje /Se Strö, Norra socken Fjälahult höjd
Strö, Norra sn Angelbäcken bäck /Se Strö sn Gräsåkern åkerom.
Strö socken *Bredeuad gränsmärke Strö sn Gåsabacken höjd
Strö, N. sn *Brendemölle gränsmärke Strö socken, by och herrgård Görans vång åker
Strö, Norra sn /Se *Brendemöllested gränsmärke Brogården bebyggelse Hassnäs åkeromr.
Strö, Norra sn *Brendeuad gränsmärke Brogården gård Hemige skog
Strö, Norra sn *Bögissholm gränsmärke Bråttoms gård Hemekesmosse mosse
Strö, Norra f. län, nu sn *Bögisshullen gränsmärke Dockop bebyggelse Hemige skog
Strö, Norra f. län, nu sn Bökeholm höjd /Se Ekehem skogv.bost. Hovgårdadammen åker (f. damm)
Strö, Norra sn *Espholm höjd /Se Enelund bebyggelse Hullingarna åkeromr.
Strö, N. sn /Se *Huideberg(s)ryd Saknas Enelund, se Kockanders Saknas Hunds mosse mosse
Strö, Norra by o. sn /Se *Höjnehullen gränsmärke Fruehåkans hmd Högabok gammal, hög bok
Strö, Norra sn /Se *Hedemosse myr Fruenilsens hmd Högahult höjd
*Degnne gaarden f. gd Kladerbäcken bäck /Se Fruens bebyggelse Killebro bro
Dockarp gd /Se *Klödzhullen gränsmärke Fästan bebyggelse Kladerbäcken bäck
Kullebierg, se även Kålaberga by *Klöff(e)hald gränsmärke Gamlemölla bebyggelse Kladret åker
Kyrkan Saknas *Klöffuekille gränsmärke Gamlemölla gård Klövakille skogsomr.
Kålaberga by *Klöuerby kille gränsmärke Gunnardal bebyggelse Komarken Saknas
Kålaberga by *Korssegen gränsmärke Gökalund bebyggelse Kvarnbjär backe
Kålaberga by /Se *Krogbech gränsmärke Gökalund, se Vanningens Saknas Kvarnberga backe höjd
Kålaberga mölla kvarn *Krogkier gränsmärke Hansas gård Kålabergaån å
Prästgården Saknas Krokbäck bäck /Se Håkans hmd Käglan åker
*Skottegården f. gd Kroppedamm damm /Se Hörröd by Käglebackavången åker
?Strö, Norra by *Kulleuad gränsmärke Hörröd bebyggelse Kägle mosse mosse
?Strö, Norra by Källedammen damm /Se Hörröd gård (by) Källemosse mosse
?Strö, Norra by Källemosse myr Jeppas gård Källemosse mosse
Strö hg Källemosse myr Jonolsavången åker Lassavången åker
Strö, Norra hg Källemosse myr Killebrohuset bs. Lockakull höjd
?Strö, Norra hg Källemossen Saknas /Se Killehemmanet hmd Lunkeskog utmark
?Strö, Norra hg *Mascheschielssbech gränsmärke Knorrevången åker Lunkeskog utmark
Strö, Norra by Markaskälsbäck skiljebäck /Se Kockanders hmd Lunkeskog skogsomr.
Strö by Ormakorran vattensaml. /Se Kransas t. Micke skog skog
Strö, Norra by *Ry[e]kiersskulle gränsmärke Kronejensas hmd Nilsjonsavången åker
Strö hg *Sanduadet gränsmärke Kronohemmana Saknas Norrekulle höjd
Strö by /Se *Slettebokier gränsmärke Kullaberg hmd Nummerniovången åker
Strö, Norra by o. sn /Se *Sorttroen gränsmärke Kullaberg hmd Nämndamansbacken skogshöjd
Strö län län *Steenliden gränsmärke Kvarntorpet, se Kålaberga mölla Saknas Perjonsavången åker
Strö län Saknas *Steenljden gränsmärke Kyrkefästan bebyggelse Rytterslyckan åkeromr.
Övarp by *Stissmasse kier gränsmärke Kyrkogården kyrkogård Sillebro bro
?Övarp by Strö hemeke Saknas /Se Kålaberga bebyggelse Skarpalyckan åker
Övarp by *Tossebro bro Kålaberga by Skogvången åker
Övarp by *Trolleho[llet] gränsmärke Kålaberga Saknas Smedjevången åker
Övarp by *Trollehullen gränsmärke Kålaberga by Struttelidsbacken höjd
Övarp by /Se *Tröggemaeholt gränsmärke Kålaberga mölla bebyggelse Strö backe höjd (med bebyggelse)
Övarp by /Se *Tönnesteen gränsmärke Kålaberga Mölla Saknas Strö fälad betesmark
  *Vlffuemose gränsmärke Lerdala bebyggelse Strö tynge skogsmark med hus
  Vattenkurran vattensaml? /Se Lokehus lht Sötemossabjär höjd
  Vinnöån å Lokehus ghs Tyngebacken backe
  *Åbäcksliden, se »Abechslijen» sockenskilje Lågehuset lht Ullagråssan mosse
  Ödebäcken bäck /Se Matsas hmd Valleberg höjd
  *Öluemose mosse och gränsmärke Mossadal bebyggelse Vie å å
  *Örebäck bäck? /Se Myllers t. Vinge å å
  *Örebechissleed gränsmärke Nämndamannens bebyggelse  
    Nämndamanstuvens bebyggelse  
    Perols gård  
    Piskens hmd  
    Per Erlands hmd  
    Rasmusas hmd  
    Rolvatorpet t.  
    Rolvslycka åker (f.d. t.)  
    Rålambsdal bebyggelse  
    Rålambsdal gård  
    Rålambsdal gård  
    Rålambsdal gård  
    Skarpalyckan ä.t., nu åker  
    Skeahuset torp  
    Smedjan lht  
    Stensnäs lht  
    Strö Saknas  
    Strö by  
    Lilla Strö gård  
    Strö Saknas  
    Strö, Lilla bebyggelse  
    Strö, Lilla gård  
    Strö Gård bebyggelse  
    Strö Gård säteri  
    Strö gård herregård  
    Strö Station järnvägsstation  
    Tegelbruket hmd  
    Trulsas hmd  
    Trulsmors hmd  
    Tynge, Strö tynge gårdar  
    Vanningens hmd  
    Verahult hmd  
    Västerskog Saknas  
    Västre skog hmdr  
    Västerskog gårdar  
    Åkas hmd  
    Ädels t.  
    Övarp by  
    Övarp Saknas  
    Övarp by  
    Övarp by  
    Övarp by  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.