ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Österslövs socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 169 Naturnamn : 119 Bebyggelsenamn : 162 Naturnamn : 99
Österslöv sn /Se *Abiilde agre f. åkrar Österslövs sn sn Aspabacken höjd
Österlöv sn *Becke kur agre f. åkrar Österslöv sn, by och jv.station Benvassen vass
Österslöv sn *Bieragre f. åkrar Österslöv sn och by Bjäret höjd
Österslöv sn *Bierre agir f. åker Österslövs socken socken Bjärnön ö
Österslöv sn *Bjällerbäck synbarl. f.d. bäck Österslöv sn och by Björnön ö
Österslöv sn Biällerbäck försv. bäck /Se österslövssocknare inbyggarbeteckning Bolebacken höjd
Österlöv sn *Björnö ö Andersmåns hmd Brändebacke höjd
Österslöv sn Björnön ö Backatorpet hmd Byorren holme
Österslöv sn Björnön ö Baggavången åkeromr. Bökenäset näs
Österslöv sn Björnön ö Baggeboda hmd Bökenäset näs
Österslöv sn Björnön ö Balsvik hmd Dagahålan håla, med bs.
Österslöv socken socken /Se Björnön ö Bastens bebyggelse Dammängen omr.
Österslöv sn /Se Björnön ö Bengtsjunnas (?) förr hmd, nu åkeromr. Dyarna gammal sjöbotten, nu skogbevuxen
Österslöv sn »Birønøø» ö? Bertenilsas bebyggelse Filopsaknuta skär
Österslöv sn /Se Björnön ö Bjäratorpet t. Fjärhanamossen mosse
Österslöv samh. o. sn /Se Björnön ö Björs åkerskifte Flackarpafasta skär
Österslöv by o. sn /Se *Bröditt åkrar Brinkahuset bs. Flackarpa gyl Saknas
Österslöv sn /Se »byø» ö Byorren ö Flackarpa täppe omr.
Österslöv sn /Se *Byö ö Dagahuset bs. Fläskenabbe udde
Österlövs kyrka Saknas *Byö ö Dammhuset torp Getahallarna höjd
Balsvik gd /Se »Byøropmading nes» troligen udde Dammhuset hmd Gylet sjö, »gyl»
Bokenäset gd /Se *Bösse eng f. äng Dobbens bebyggelse Gyllen, se Gylet sjö, »gyl»
*Bullbroen f. nybygge *Bösseholm f. äng Doktarens bebyggelse Gårresjöhallarna plats, hallar
Ekestad gd *Deynnebrogen f. åker Ekestad by (gård), stationssamhälle Hallarna omr.
Ekestad gd *Diigis agir f. åker »Filopas» hmd Halvön landtunga
Ekestad by *Drenge f. åker Flackarp by Hojabacken höjd
Ekestad by Fjärhanamossen mosse /Se Flackarp gård (by) Huggekärret kärr, ängsomr.
Ekestad by *Flyntring f. åker Flackens bs. Husön ö
Ekestad gd /Se *Fårön, se Husön holme Gammals bebyggelse Håstagropen dike
Ekestad gd /Se *Gaar eng f. äng Gavelns bs. Häradshallakärret kärr
Ekestad by /Se *Gaasse kiille agir f. åker Gislas hmd Häradshallen bergknalle
Flackarp by *Gangerness Saknas Gnölens hmd Hökatäppet omr.
Flackarp by *Grönehöffds agir f. åker Gusens hmd Iglebäck förr skogvaktarbost., nu område
Flackarp by Gyllen sjö Gylleboda, se Gylsboda traktnamn Iglebäck bäck
Flackarp by *Gylsboagöl, se Gyllen sjö Gylleboda gård Iglebäcksbryggan brygga, omr.
Flackarp by *Gårsjön (eller *Jårsjön) f.d. sjö Gylsboda traktnamn Jydavången åker
Flackarp by /Se *Hastaa bylöcke f. åkermark Gylsboda avs. Karsholms bjär område (med bebyggelse)
*Gangernes f. nybygge *Hastaa hoffgaardtz tofft f. åker Gårrö jv.station Klangsbacke höjd (med gammalt soldatt.)
Gorffuemølle, se ?Gårrö gd m. såg *Hastaa wong f. vång Gårrö gård (by) Kobås skogsområde
Gwrwe, se Gårrö gd *Hulbirckis agre f. åkrar Gårrögård hmd Krokajorden omr.
Gårrö gård med såg Husön ö Hallaboda förr torp, nu tomtomr. Kyrkorren undervattensskär
Gårrö gd med såg Husön ö Hallahuset arrendegård Kvigehaven skogsomr.
?Gårrö gd med såg Husön förr sätesgård /Se Hansapers bebyggelse Kyssöarna öar
?Gårrö gd med såg Husön ö Helmershus hmd, slott Kämpalannat kustremsa, udde
?Gårrö gd m. såg Husön ö Hojens (Hedens) hmd Kämpasträdet väg
Gårrö gd Husön ö Hommenas hmd Kössöarna öar
Gårrö by Husön ö Huggareåkens gård Långaremossen mosse
Gårrö by »Husø» säkerligen ö Huggetorpet (Huggerns) ghs Lövens backe höjd
?Gårrö gd Husön ö Håkans hmd Lövhall område
Gårrö gd /Se Husön holme Håstad by Mittstättan rågång
Gårrö kvarn /Se *Hönedals agir f. åker Håstad by Norreskog skogsomr.
Heagården gd /Se Iglebäck bäck /Se Hägrahuset hmd ´Norroväss´ landtunga
*Hullen f. ödebol Jungfrustenen stenhäll Hälede bs. Odrahallarna hallar
Husön förr sätesgård *Kallehöffte backe f. åker Högstorp t. Olahommes åker
Husö f. sätesgård Karsholm holme Hönnedal bebyggelse Olajonsbacke höjd
Håstad by Karsholm halvö »Inammarens» bs. Oppmannasjön sjö
Håstad by *Keltestad kulpe f. åker Jensamånsas hmd Perhallsvång åkeromr.
Håstad by *Kircke agir f. åker Jeppas bebyggelse Perstorpaudden udde
Håstad by *Kornö ö Jydens hmd Pestgården åker
Håstad by *Kornö ö Jyllsboda ort Piparekorran håla
Håstad by *Kornö ö Kajens bebyggelse Pippens ö ö, holme
Håstad by *Kornö ö Kajens bebyggelse Rungedyarna Saknas
Håstad by *Kornö ö Karlsholm gård Råbelövsjön sjö
Håstad by »Kornø» säkerligen ö Karsholm gård Råbockakärret kärr
Håstad by *Kors agir f. åker Karetens (Karetatorpet) hmd Rännan ränna
Håstad by *Krog öxenn f. åkrar Karls bebyggelse Röbäckaliden lid, höjd
Håstad by Kyssöarna öar Karsholm herregård Röbäcken vattendrag
Håstad by Kössöarna öar Karsholm säteri Rövarestugan remnor i berg
Håstad by Kyssöarna öar Karsholm herregård Sannsta slätt
Håstad by Kyssöarna öar Karsholm herregård Skramlarehallarna hallar, plats
Håsta Saknas /Se Kyssöarna öar Karstad by Skållevasagropen bäck
Håstad by /Se Kyssöarna öar Karstad by Smedjekärret skogsomr.
Håstad by /Se Kälkestadsjön sjö Karstadsgård arrendegård Sohallaskäret höjd
Håstad by /Se *Langebröds agre f. åkrar Kassens hmd Spegelvikskroken omr.
Håstad by /Se *Leerrenn f. åker Kittens bebyggelse Stampabackarna höjder
*Illers gaffuett Saknas *Lunds agir f. åker Kjälkestad, se Kälkestad traktnamn Stubbaryviken vik
Karsholm hg *Lyssagir f. åker Kjells hmd Surskiftavägen väg
Karsholm herresäte *Mose engenn f. äng Klockaregården gård Surskiftet område
Karlsholm herresäte Oppmannasjön sjö Knutstorp hmd Svartagylet göl
Karsholm herresäte Oppmannasjön sjö Korrens hmd Söndrabyöarna öar
Karsholm herresäte Oppmannasjön sjö /Se Kottatorpet t. (rivet) Söndreskog del av skog
Karlsholm hgd Oppmannasjön sjö /Se Kristnas förr hmd, nu åker Tammavången åkeromr.
Karsholm hg *Perre agre f. åkrar Kristnas hmd Tinkesten sten
Karsholm hg Piparekorran vattensaml. /Se Kullaboda bs. Tjärlidarna lidar
Karsholm herresäte *Plögningenn f. åker Kulladal bebyggelse Toppekull höjd
Karsholm hg *Prestebrogenn f. åker Kvarnakroken t. (riv.) Trulsabacke höjd
Karsholm hg *Prestelycke agir f. åker Kälkestad traktnamn Trulsakrok omr.
Karsholm gammalt herresäte /Se *Prestelycken f. åker Kälkestad by Trömans vång åkeromr.
Karsholm hg *Pygetings agre f. åkrar Kälkestad by Ullansbjär höjd
Karsholm hg *Rammestenhald stenhäll Kämpagården, Kämpens hmd Vagnlidbacken höjd
Karsholm hg *Reffuegraffs agir f. åker Lidens bebyggelse Vagnlidmossen mosse
Karsholm hg *Ryzenn f. äng Lyckedal hmd Vajlen hals till Halvön
Karsholm hg /Se Råbelövssjön sjö Lövens hmd Vigramossen mosse
Karsholm gods /Se Råbelövssjön sjö Massingens hmd Vildgåsakärret kärr
Karsholm hgd /Se Råbelövsjön sjö Matsas bebyggelse Vitehall sten
Karsholm gd /Se Råbelövsjön sjö Matsas hmd Västreskog del av skogsområde
Karsholm hgd /Se Råbelövssjön sjö Miklas bebyggelse Vävablekan omr.
Karstad by Röbäcken bäck /Se Mårtenas hmd Åkevass ö
Karstad by *Rödenn f. äng Mäjsagården (Mäjsens) bebyggelse Österslövferet fure
Karstad by *Sandskiiffter f. åkrar Mölleröd gård  
Karstad by *Siöagre f. åkrar Niklasa bebyggelse  
Karstad by Skållevasagropen bäck /Se Niklasberg gård  
Karstad by Skållevasen bäck /Se Niskastället hmd  
Karstad by *Steen agir f. åker Norregård förr hmd, nu åker  
Karstad by /Se Stora backe höjd /Se Nybodal bebyggelse  
Karstad by *Styrte lies agre f. åkrar Nyhem hmd  
Karstad by *Suare nabe f. äng Slottet bs.  
Karstad by /Se Svartagylet sjö Offas hmd  
Karstad by /Se Svartagylet sjö /Se Offas bebyggelse  
Karstad by /Se *Tofftenn f. åker Olajens hmd  
Karstorp = Karsholm hg *Tolff rygge agir f. åker Ordas bebyggelse  
Karstætheholm, se Karsholm gammalt herresäte *Tue engenn f. äng Orrekas bebyggelse  
»Kelstede» medeltida sätesgård *Vdels agir f. åker Perlass bebyggelse  
Kiettelstada, se Kälkestad by *Viiffuedals agre f. åkrar Perstorp gård  
Kyrkan Saknas *Viiffuedals prestelycke f. åker Perstorp gård  
Kälkestad by *Vång, Norra f. vång Pröttarp torp  
Kälkestad by *Vång, Södra f. vång Pröttarp bs.  
Kälkestad by *Österlöff bylöcke f. åkermark Pröttens hmd  
Kälkestad gdr *Österslöv sjö, se Råbelövsjön sjö Pukens bebyggelse  
Kälkestad by   Pysens hmd  
Kälkestad by   »Päjens» (Perjens) bs.  
Kälkestad by   Päjens förr g., nu »fall»  
Kälkestad by   »Ransbers» hmd  
Kälkestad by   Rasmusas hmd  
Kälkestad hg   »Raubbas» hmd  
Kälkestad by   Rosendal bebyggelse  
Kälkestad by   Rävens bebyggelse  
Kälkestad by   Salens hmd  
Kälkestad by   »Sanners» hmd  
Kälkestad by   Sassaröd t. (riv.)  
Kälkestad by   »Sixens» bebyggelse  
Kälkestad by   Sixtorp bebyggelse  
Kälkestad medeltida sätesgård   Sjövik hmd  
Kälkestad by   Snålarp gård  
Kälkestad by   Snålarp gård  
Kälkestad by   Storegård Saknas  
Kälkestad by /Se   Storpens bebyggelse  
Mölleröd gd /Se   Surskiftahåkans hmd  
Näsby by /Se   Susens hmd  
Perstorp by   Söndrevång Saknas  
Perstorp by   Söndringens bebyggelse  
Prästgården Saknas   Söndringens förr hmd, nu åkeromr.  
Tegelgården gd   Tarmahuset bs.  
Tegelgården gd /Se   Tegelgården gård  
*Thönnerup f. torp /Se   Timmermannens hmd  
?Tommarp ?by   Tommarp g., by  
Tommarp by   Tomarp by  
Österslöv by   Tommarpens hmd  
Österslöv by   Trudas hmd  
Österslöv by   Trulsas förr gård, nu åkeromr.  
Österslöv by   Tuvas hmd  
Österslöv by   Tuvas bebyggelse  
Österslöv by   Valdemars bebyggelse  
Österslöv by   Valdemars förr g., nu åkeromr.  
Österslöv by, sn   Vipedal hmd  
Österslöv by   Åkesholm bebyggelse  
Österlöv by   Älgagården bebyggelse  
Österslöv by   Älgens bebyggelse  
Österslöv by   Älletorp t.  
Österslöv förr gård, nu by /Se   Östarens bebyggelse  
Österslöv by   Österslöv by  
Österslöv by   Österslöv socken  
Österslöv by      
Österslöv by      
Österslöv by      
Österslöv by      
Österslöv by      
Österslövs hovgård f. hg      
Österslövs hovgård f. hg      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.