ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kvidinge socken : Södra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 277 Naturnamn : 213 Bebyggelsenamn : 149 Naturnamn : 153
Kvidinge sn Agerhöj ägomark Kvidinge sn sn Bengts hall stenhall
Kvidinge sn *Biscopsager f. åker Kvidinge sn o. by Bjarnabäcks liden backe
Kvidinge socken *Biscopslien f. åker Kvidinge sn /Se Bjernabäckslid backe
Kvidinge sn /Se Bjarnabäcken bäck /Se Backahus torp Bjälkåkrarna åker
Kvidinge sn *Borgestrengenn f. åker Backahus torp Björnabäckslid backe /Se
Kvidinge sn *Borre ager f. åker Björket traktnamn Blekeängen Saknas
Kvidinge sn *Bred agerenn f. åker Brånhus, se Brånnhus Saknas Bromöllan Saknas
Kvidinge sn *Bröden f. åker Brånhus gård Brännhult backe
Kvidinge sn *Brödet f. åker Brånnhus traktnamn Bungatts lid backe
Kvidinge sn *Bygrofften f. äng Ekehus, se Ekeshus Saknas Böckarehus torp
Kvidinge sn *Bönager f. åker Ekeshus traktnamn Galavången vång
Kvidinge sn *Dalssagger f. åker Eljahus, se Äljahus Saknas Dalavången åker
Kvidinge sn Dampebäck bäck /Se Erikshus torp Domporna skogsmark
Kvidinge sn *Deye ryggenn f. åker Falehus gård Domporna sänka
Kvidinge sn *Diigis ager, Lille f. åker Falehus gård Enevången åker
Kvidinge sn *Diigis ager, Vestre f. åker Femvingamöllan kvarn Enesbackarna terrängnamn
Kvidinge sn Domporna skogsmark Flodahemmanet Saknas Filboren äng
Kvidinge by o. sn Domporna sänka? Flodarna annexhemman Flagorna del av å
Kuinninge? Saknas Dynget terräng Floderna Saknas /Se Flakarna krök
Kvidinge sn *Egestychit f. åker Flohus gård Flisehålan Saknas
Kvidinge sn *Egis ager f. åker Flohus gård Fårabron bro
Kvidinge sn *Egissager f. åker Forsgård gård Fäladen del av sn
Kvidinge sn *Endelöss f. åker Fruemölla, se Fruemöllan Saknas Fältet åker
Kvidinge sn *Endelössagger f. åker Fruemöllan traktnamn Gamle stamp Saknas
Kvidinge sn »Endelössager» åker (åkrar?) /Se Furulundshuset gård Garvarebacken Saknas
Kvidinge sn »Endelöss(e)» åker (åkrar?) /Se Fyrkappan hus Goentorps mosse mosse
Kvidinge sn *Endelösse(n) f. åker Fågelsång gård Gåsahålan plats vid Rönneån
Kvidinge sn *Endlösse(n) f. åker Fåraböket gård Heden hed
Kvidinge sn *Erthelandt, Lille och Store f. åkrar Fåraböket gd /Se Hingsthagen skogsmark
Kvidinge sn *Esborns ager, Lille f. åker Givaktshuset Saknas Humlebäcken bäck
Kvidinge sn *Espis eng f. äng Goentorp by Humlebäcken bäck
Kvidinge sn *Faste strengenn f. åker Goen torp by /Se Humleryd skog
Kvidinge socken socken /Se Filboren äng /Se Goen torpsgården gård Humlerydshult backe
Kvidinge sn sn /Se *Floeager f. åker Grubbahus traktnamn Hämningadalen Saknas
Kvidinge by o. sn /Se *Flouager f. åker Grubbahuset hus (gård?) Hättedalarna åker
Kvidinge sn /Se *Flue streng f. äng Grubbhus, se Grubbahus Saknas Höga rör höjd
Kvidinge sn /Se *Fölisseng f. äng Grubbhus gård Hörnesjön göl
Kvidinge sn /Se *Fölisseng, Lille f. äng Gröndal gård Jens Ols byxor del av å
Kvidinge sn *Fölisseng, Store f. äng Gustafsfält gård Jorddalsliderna vång
Kvidinge sn /Se *Gaardsens bröde ägogräns Halahus gård Jorddalsliderna backar
Kvidinge sn o. m:e /Se *Gaardtz ager, Lille f. åker Halen gårdar Kalvahagen skogsmark
Kvidinge sn /Se *Gadeagger f. åker Hallarödshus torp Kindhög Saknas
Kyrkan Saknas Goentorpsmosse mosse Heahus, se Kollinge Saknas Klintabackarna backar
Kvidinge kyrka Saknas *Gresschiffet f. äng Heahus torp Klintabackarna backar
Kvidinge kyrkogård Saknas *Gydinge maën f. äng Heden del av sn Kohagabacken terrängnamn
Backahus torp /Se *Gäddedammen f. damm Holegården gård Kohaga näsor Saknas
Bjäret gd /Se *Haager f. åker Humleryd torp Kråkevången betesmark
Björket Saknas /Se *Hanebech ägogräns Håhult gård Kullaboliden backe
Brandshus gd Heahus kronobete /Se Ingelsgården hemman Kungabäcken Saknas
Brandshus hmd /Se Heamosse mosse Jutahus hus Kurtiseregränden Saknas
Brånhus gd *Hede eng f. äng Killehus gård Kvidinge hed område i sn
Brånhus gd /Se *Hede leith led Killåkra gård Kämlingahög Saknas
[Brännemølle] Saknas *Heen f. äng Kohagahemmanet gård Kärreberga skog område i sn
Böckarehus torp /Se *Hemmings kors lämningar av kors Kohagahuset hus Kärret Saknas
Bösgård hmd /Se *Hestehaffueeng f. äng Kohagen hemman Käxa hall stenhall
*Degne gaardenn f. gd *Hestehaffuen f. äng Kohagen hemman Käxa kärr kärr
Falehus lht /Se *Hexhule(n) (Hegshule) f. åker Kohalls jordbod f.d. torp Laubäck bäck
Femvingamöllan kcarn /Se *Hijsseuæstychet f. åker Kohuset hus (el. torp) Laxagårdssval fors
Floahemmanet gd /Se *Huedelöche gräns Kollinge traktnamn Lerbäck bäck
Floarna el. Floastället gd /Se *Hulte ägogräns Kollinge torp Lerbäck bäck
Floastället el. Floarna gd /Se *Humble gräns Kroglyckan torp Lerjorna åkrar
Flohus lht /Se *Humblemose gräns Kronobetet f.d. lägerplats Lerlyckan vång
Forsgård gd /Se Humlebäcken bäck Kullabostället gård Lerlyckan åker
Framnäs hmd /Se Humlebäcken bäck Kvidinge traktnamn Lindbergs kull höjd
Fågelsång gd /Se Humlebäcken bäck Kyrkoeken, se Rönnarslöv traktnamn Linnebjärs kull höjd
Fåraböke gd /Se Humlebäcken bäck Källåkra, se Tranarp Saknas Lilla, Mad ängsmark
Fåraböket Saknas /Se Humlemosse matn /Se Källåkra gård Lilla rör stenrös
Goentorp by Humleryd del av skog /Se Källåkra gd /Se Lindebergs kull skogsbacke
Goentorp hg Hålebäck bäck Kärrarp by Låbäck bäck
Goentorp by *Högsager f. åker Kärreberga by Madkärr äng
Goentorp by *Höigsager f. åker Kärreberga by Maglabystenen stenblock
Goentorp by *Höjlundt f. åker Kärreberga by /Se Magleby sträte väg
Goentorp by *Höjlundzager f. åker Kärreberga by /Se Magleby vång Saknas
Goentorpsgården hg *Höjlundzeng f. äng Körslätt traktnamn Mossebacke betesmark
Goentorp by /Se *Höjlundzenge f. ängar Körslätt by Myrliderna åker
Grubbhus gd /Se Hörnsjön göl /Se Lathög torp Myrlidsmossen mosse
*Grödby gd /Se *Hörssestöchet f. åker Lathög torp Mörka hult skogsdunge
Gröndal torp /Se *Jordals damm f. damm Lathög Saknas /Se Nils Sonas kulle ättehög
*Göingahuset lht /Se *Kilde agre Krog Saknas Ljungen, se Skrivarehus traktnamn Norre Ledskiften(a) vång
Halahus torp /Se Killebäcken bäck /Se Madkärr, se Tommarp traktnamn Norre ledskiften(a) grind
Halen lht:er /Se *Kircheegit gräns Maglaby traktnamn Norrelycke jordlott
Hallarödshus torp /Se *Kircke ager f. åker Magleby by Näbbe krök
*Hammeslöv Saknas *Kircke ager, Store f. åker Magleby by /Se Näbbe udde
Hedendal hmd /Se *Kircke engen f. äng Magleby by /Se *Näbbe hövl bråddjup
Hedentorp hmd /Se *Knallen f. äng Maglaby skola, se Maglaby traktnamn Odensdal dalsänkning
Holegården hmd /Se *Knösen f. åker Mellangården gård Odensdal dalgång
*Hulegardhen gård *Kors kulden f. åker Micklaboet hus Onsdal dal
*Hulegården förr gd *Korssager f. åker Mårtenstorp gård Onsdal dalsänkning /Se
*Hulegården gd *Korss ager, Medium f. åker Piparehuset torp Odensdals lid backe
Humleryd gd:ar /Se *Kringeleng f. äng Piparehuset torp Ola Svens backe åker
Humleryd torp /Se *Kringelstychet f. äng Rännehus torp Palten åker
Humleryd torp /Se *Krogespi(e)llet f. åker Röasmedja, se Kvidinge traktnamn Per Johans backe åker
Humlerödshult gdr /Se *Kulberne f. åker Röasmedja torp Petro hall stenhall
Humlerödshult gd:ar /Se Kvidinge hed åkrar Röda smedja smedja Piparelyckan skogsplanterad betesmark
Humlerödshult gd:ar /Se Körebäck bäck Rörspjell, se Rörspjäll traktnamn Primorna åker
Hundedal gd /Se Körslättabäcken bäck Rörspjäll traktnamn Prästamarken skogsmark
Håhult torp /Se Körslättamossen mosse Rörspjäll by Prästavägen väg
Ingelsgården hmd /Se *Langerödtzdall gräns Salshult torp Rävabacken terrängnamn
Jutahus gd /Se *Lang tinghögis eng f. äng Segelstorp ort Rävakärr skogsmark
*Kalvhagstorp torp /Se *Langis ager f. åker Segelstorp torp Rävastenen sten
Kareberga, se Kärreberga förr sn, nu by *Leds ager, Lille f. åker Segelstorp Saknas /Se Rönnevången vång
Killäkra gd /Se *Leij(r)en f. åker Seretsehuset gård Rörhuddan f.d. äng
Killåkra gd /Se Lerbäck bäck Seretsehus gård Rörhuddan, Rör(hå)ddan åker
Kohagahemmanet hmd /Se Lerbäck bäck /Se Seretsehuset gd /Se Salshult skog
Kohagahuset torp /Se *Lillehögsager f. åker Skattagården gård Sexstyversrumpan Saknas
Kohagen gd:ar /Se *Lille höys ager f. åker Skrivarehus traktnamn Sjöbergsvången vång
Kohalls jordbod lht /Se Lindbergs kulle kulle Skrivarehus gård Skallet Saknas
Kollinge torp /Se *Liung ager f. åker Skräddaregården hemman Skiftet Saknas
Kroglyckan lht /Se *Liungagrene f. åkrar Skyttahus torp Skogslyckan åker
Kullabostället gd /Se *Longager f. åker Smedstorp torp Snickarekärret kärr
Kvidinge by *Longeagger f. åker Snickarehus torp Snurkaliden Saknas
Kvidinge by *Lundzager f. åker Sonagården hemman Sommarstugehult backe
Kvidinge by *Lyung, Östre f. åker Stabbahus torp Starre klader Saknas
Kvidinge by *Lyuss(e)ager f. åker Stimmers lycka gård Starre slätt Saknas
Kvidinge by Låbäck bäck /Se Storegård gård Stenorsvägen väg
Kvidinge by Maglaby skog skog Stubbagården gård Stockholmsvägen landsväg
Kvidinge by Magleby skog = Maglaby skog skog Stubbagården f.d. gård Stora, Lycka åker
Kvidinge by Magleby skouff skog Sylstorp by Stora, Mad ängsmark
Kvidinge by *Manderebit f. äng Syllstorp by Stora Mark terrängnamn
Kvidinge by /Se *Manderebit, Vestre o. Östre f. ängar Syllstorp by /Se Stora rör stenrös
Kärrarp by /Se *Mansedekullen f. äng Sylstorp by /Se Store Dal terrängnamn
Kärreberga by /Se Mar(ka)bäck bäck /Se Sylstorpastället Saknas Store Flo(d)e vattensamling
Körslätt by *Markbäcken bäck Sålidhuset Saknas Stubbahult backe
Körslätt gd:ar /Se *Meelrebit f. äng Sånna by Stubbalyckan åker
Källåkra, se Killåkra gd *M(e)ilager f. åker Sånna by Stubbamaden madskifte
Kärrarp by *Meileng f. äng Sånna by /Se Stutamaden åker
Kärrarp by *Meilstrengin f. äng Sänkevad gårdar Surpissan åker
Kärrarp by *Myelager f. åker Sönnarslöv traktnamn Svinabackarna terrängnamn
Kärrarp by *Mölleagger f. åker Sönnarslöv, se Sönnarslöv traktnamn Svingelängen äng
Kärrarp by /Se *Möllissager f. åker Sönnarslövs krog, se Björket traktnamn Såliden Saknas
Kärreberga by *Möllissagger, Vestre och Östre f. åkrar Tjuderolen gård Sånna damm område i sn
Kärreberga by, förr egen sn /Se *Nörstrengen f. åker Tjurslätt, se Körslätt traktnamn Sånna damm gräsmark
Kärreberga by *Paltehulen f. äng Tomarp, se Tommarp traktnamn Sånna fälad ägor
Kärreberga by *Paltevigen f. äng Tommarp traktnamn Sånna fälad betesmark
Kärreberga by *Preste ager f. åker Tommarp traktnamn Sånna gata gata
Kärreberga by *Preste engen f. äng Tomarp kungsgård Sänkevad vadställe
Kärreberga by *Prestrup lyung gräns Tranarp traktnamn Söndrelycke jordlott
Kärreberga by *Quidinge wong vång Tranarp by Söndre Löcke jordlott /Se
Körslätt by *Reffsbech ägogräns Tranarp by Söndre mark terrängnamn
?Körslätt gd *Reffshalen f. åker Tranarp by /Se Toften åker
Körslätt hemman /Se Rävsbäck bäck /Se Tröskarehus torp Tomarpe eke ekskog
Körslättsgård gd /Se Rönne å å Tuveköpinge torp Tomarpe mark skogsmark
Lathög gd /Se Rönne å å Tuveköpinge torp Tranarpe bro bro
Ljungen, jfr Skrivarehus hmd /Se Rörbäck bäck /Se Ullhall torp Tranarpe bro Saknas /Se
Madkärr hmd /Se *Sadelsteen gräns Valldammen hemman Trettiotvåendelsmaden mad?
Maglaby by *Schippen f. åker Via backe gård Träbens kärret ängsmark
Maglaby by *Schrineeng f. äng Vångaledhuset Saknas Trätekroken ängsmark
Malgaby by *Schrinen f. äng Vången hemman Vidabacke åker
Magleby by *Schrin(e)sseng f. äng Äljahus traktnamn Väjningsbackarna backar
Magleby by *Schrinisseng, Westre o. Östre f. ängar   Åkerhög allmänning
Maglaby by *Schröneeng f. äng   Åkerhög höjd
Magleby by /Se *Sedehöjen f. åker   Ägghult backe
Magleby by /Se *Sjunkebäck bäck? /Se   Örteåkrarna åker
Magleby Saknas /Se *Skrijnnisseng f. äng    
Maglaby by /Se *Skrinen, se under *Schrinen f. äng    
Maglebye lehn, se Magleby by *Smörfadztett f. äng    
Manhem hmd /Se *Stabe(ager) f. åker    
Mellangården hmd /Se *Stabeeng f. äng    
*Mellum gaardenn f. gd *Stavredt gräns    
Micklaboet lht /Se *Steenlien gräns    
Monumentsgården gd /Se *Steen strengen f. åker    
Murarehus torp /Se Stenbäck bäck? /Se    
*Norre gaarden f. gd *Stentofften f. åker    
Piparehuset lht /Se *Stiis ager f. åker    
Prästgården Saknas *Stocke broeng, Medium f. äng    
Rosendal lgt:er /Se *Storchbögen gräns    
Rännehus lht /Se *Storeagger f. åker    
Röasmedja gd /Se *Strengen f. åker    
Rörspjäll by *Stubager f. åker    
Rörspjell by *Sudere nöden f. åker    
Rörspjäll gd:ar /Se *Suensche Part f. åker    
Salshult torp /Se *Suinnebechseng f. äng    
Sande, se Sånna by *Svin(k)ebäck bäck? /Se    
Sande = Sånna by *Syndre tofft f. åker    
Segelstorp gd:ar /Se *Sönderstrengen f. åker    
Seretsehus gd /Se *Taschen f. åker    
Seretsehus lht /Se *Thalissager, Vestre f. åker    
Skandersborg torp /Se *Thallissager f. åker    
*Skottegården f. gd *Thiehöjlundzager f. åker    
Skrivarehus, jfr Ljungen hmd /Se *Thiörnissager f. åker    
Skyttahuset torp /Se *Thiörnisseng f. äng    
*Smedehuset Saknas *Thiörslet vang gräns    
Smedstorp gd /Se *Thueeng f. äng    
Snickarehus gd /Se Tingsbacken backe    
Sonagården hmd /Se *Tinghögis eng f. äng    
Stabbahus gd /Se *Tiörolenn f. skog    
Stenröshus lht /Se *Tofften f. åker    
Stimmers lycka hmd /Se *Tofften f. åker    
Stubbagården hmd /Se *Toffte strengen f. åker    
Syllstorp by Tommarps ene skogsmark?    
Syllstorp gd:ar /Se Tranarpavad vadställe    
Syllstorpastället hmd /Se Tranarps vad förr vad /Se    
Sånna by *Tranne ager f. åker    
Sånna by *Tyredammen f. damm    
Sånna by *Tönnesteen gräns    
Sånna by *Ulvedammen f. damm    
Sånna by Valldammen damm /Se    
Sånna by *Vase engen, Medium f. äng    
Sånna by *Weikorren f. åker    
Sånna by *Veikorssagger f. åker    
?Sånna by *Veikorsstychet f. åker    
Sånna by /Se *Vejkiersagger f. åker    
Sänkevad gd /Se *Vestereng f. äng    
*Södra gården f. gd *Vestre wong vång    
*Södra gården f. gd *Viekierssagger f. åker    
Sönnarslövskrog torp /Se *Vijs eng f. äng    
»Tiøderslet», se Körslätt by *Ørliidenn f. åker    
Tjurslätt, se Körslätt gd:ar *Österager f. åker    
Tjörebäck bäck o. gränsmärke /Se *Österstrengen f. åker    
Tjörolen, jfr Körslätt o. Tjurslätt gd /Se *Östrebjerssager f. åker    
Tomarp hg *Østre tofft f. åker    
Tomarp bost. Østre wong vång    
?Tomarp gd *Østre wongs eng f. äng    
Tom(m)arp gdar      
Tommarp gård      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg o. by      
Tommarp gd      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg /Se      
?Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
?Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hd      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tommarp hg      
Tomarp by      
Tomarp indr. överstebost.      
Tomarp indr. överstebost.      
Tomarp gd      
Tomarp gd      
Tommarp (Tomarp) kungsgård /Se      
Tommarp gd:ar /Se      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by?      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by      
Tranarp by /Se      
Tranarp by /Se      
Trøderslet, se Körslätt gd      
Tröskarehus torp /Se      
Tuveköpinge torp /Se      
Ullhall torp /Se      
Valldammen gd /Se      
Valldammen gd /Se      
Vida backe lht /Se      
Vindsvale hmd /Se      
Vången hmd /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.