ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Knislinge socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 95 Naturnamn : 64 Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 139
Knislinge sn *Abelde agir, Lille f. åker Knislinge sn sn Almaån å
Knislinge socken *Alme slett f.äng Knislinge sn Almeå å
Knislinge by *Atteholm f.äng Knisslinge sn Attaholm ö
Knislinge sn *Biva å /Se Knislinge sn Baronsbacke backe
Knislinge sn Bivarödsån å /Se Knislinge socken socken Bastuvången åker
Knislinge sn Bivarödsån å Knislinge socken och by Bastuvången åker
Knislinge sn /Se Bockabäcken bäck /Se Knislinge församling församling Billsålla utvidgning
Knislinge sn Branddammen damm /Se Knisslinge sn /Se Bivaröd bro bro
Knislinge sn *Bro eng f.äng Alfhem, se Torrahem Saknas Bivarödshagar ängs-och skogsomr.
Knislinge sn Dunkehöl håla /Se Backagården gård Bivaröds skog skogsområde
Knislinge sn *Färöå å Beateberg gård Bivaröds ljung ljung-o. skogsomr.
Knisslinge sn *Helödt f. äng Beateberg gård Bivaröd(s) mölla gård och vattenkvarn
Knislinge sn Hjärsåsån å /Se Beateberg gård Bivaröds skog skogsområde
Knislinge sn *Höllerygh f.åker Bivaröd gård Bivaröds storskog skogsområde
Knislinge sn *Jere agir f.åker Bivaröd by Bivarödsvägen väg
Knisslinge sn *Kallehauffue f.äng Bivaröd by och gård Bivarödsån å
Knislinge sn /Se Kalväbäck bäck /Se Bivaröds gård gård Bivarödsån å
Knislinge sn /Se *Kiersteens wong f. vång Bivarödsmölla gård Björkelyckan omr.
Knislinge samh.o.sn /Se *Kirckeleids agir f.åker Bivaröds skola skolhus Bockabäcken bäck
Knisslinge sn *Kirckestickid f.åker Bockahuset bs. Bondlyckan tomtomr.
Knislinge sn /Se *Kloën f.åker Bodels torp Branddammen dann
Knisslinge sn /Se Knislingebacke backe Bondhuset ghs Brinkåker åker
Knisslinge sn /Se *Knisslinge bro bro Bremsens hmd Brinkåker åker
Knislinge sn /Se *Knislinge hulle f. äng Bråttoms t. Brinkåkersliden lid
Knisslinge socken socken /Se *Knislinge Sloäng markområde Bussatorpet torp Brinkåkersliden landsvägsbacke
Knisslinge socken socken /Se *Kringell Kore agir f.åker Dammens hmd Bråttomsbackar backar
Knyklinge, se Knislinge sn *Kringell Kore agir åker /Se Dröftens ghs Dammhagen skogsdel
Bivaröd by Kringlekorra vattensaml /Se Esperöd, se Äsperöd traktnamn Ekebjär höjd
Bivaröd by *Krobierris agir f.åker »Flånkörs» ghs Eket skogsområde
Bivaröd by *Lere f.ängar »Frågötts» ghs Elåker åker
Bivaröd by /Se *Lien f.åker Främlinge gård Fans farstu backe (åkeromr)
Bivaröd by /Se *Lina, urspr.namn på Linebäck?,(även Lineå) vattendrag /Se Främlinge gård Framvången åker
Bivaröd by /Se Linebäck, (även Lineå) vattendrag /Se Fästans gård Friskogvången åker
Bivarödsmölla by Linebäcken bäck /Se Hillestorp gård Getakärret kärr
Esperöd by /Se Lineå, annat namn på Linebäck vattendrag /Se Hillestorp gård Gråkull backe
Frågöttens förr hus /Se *Liusse agir f.åker Hjortaryd gård Hagagärde gärdsgård
Främlinge gd /Se Långakorra f.d. damm /Se Hjälmaboda gård Hagarna beteshagar
Främlinge (förr Skräneboda) gd /Se Långakorra försvunnen damm /Se Hjärsås lilla, se Hjärsåslilla traktnamn Harabjär backe
Hillestorp gd Maglebäck bäck /Se Hjärsåslilla traktnamn Hasslekull kulle
Hjortaryd t /Se *Nybro bro Hjärsåslilla by Helgeå å
Hjärsås lilla by *Nörre eng f.äng Hjärsås lilla by Helgeå å
Hjärsås,Lilla by *Nörre maë f. äng Hjärsåslilla by Hjärsås mark gränsskog
Hjärsås , Lilla by Persbäck bäck /Se Holm gård Humlaröds bäck bäck
Hjärsåslilla by /Se Persdamm damm /Se Holm gård Humlarödsmörke skogsområde
Hjärsåslilla by /Se *Prestereb f. äng Humlaröd gård Högabjär bergbacke
Holm gd Prästasjön sjö /Se Humlaröd gård Hökalyckan torplycka
Humlaröd by /Se *Quinnista eng f.äng Humlaröd gård Hökön ö
Humlaröd by /Se *Rönnis agir f.åker Hökens f.d. torp Hölen, Höjle utbuktning
Humlaröd gd /Se *Sanetj hans agir f.åker Isaks torp Hölen utvidgningav Hegeå
Kilsmo gd /Se *Sandbäck bäck? /Se Jankas gård Kallbrunnskillan källa
*Klockaregården Saknas Simringabackarna backar /Se Kassagårdarna bebyggelse Kalvalyckan åker
Knislinge by Simringabäcken gren av Bockabäcken /Se Kassagården gård Kalvarumpan åker
Knislinge by *Stobe agir f. åker Kilsmo gård »Klausebjär» backe
Knisslinge by *Stockabäck bäck /Se Kilsmo gård Knislinge bro bro
Knislinge by Stockarännan bäck /Se Klockaregården gård Knisslinge fure skogsomr.
Knislinge by Storkakärret kärr /Se Knislinge pst Knisslinge fure furuskog
Knislinge by *Sty agir f. åker Knisslinge by Kohagen åker
Knisslinge by *Suends hyffs agir f.åker Knisslingemölla Saknas Kråbjär äldre namn på Åke backe
Knisslinge by Svalebäcken bäck /Se Knislinge mölla vattenkvarn Kråkeholm åker
Knislinge by *Tjockabäck bäck? /Se Kopparöd gård Kullavången åker
Kopparöd gård /Se *Tofftenn f. åker Kopparöd by Kumlebro bro
Kopparöd by /Se Vegabäcken krökning av Helgeån /Se Krogaboda t. Kuskabacken backe
*Krone gaardt f.gd *Vång, Norra f.vång Kruet ghs Kuskaliden lid
*Krone gaardt f.gd *Vång, Södra f.åker Kuskens torp Kvarnbron bro
Kyrkan Saknas   Kyrkolid, Svenshög, Ängabulla utj. Kyrkomaden utj.
Kyrkan Saknas   Lassagården gård Kyrkoängen åkeromr.
*Leveryd ödetorp   Lassas gård Käringabron bro
Luceboda Saknas /Se   Led-Tuvens gård Käringaliden lid
Lusseboda tp. /Se   Letuvens gård Ladaren väg
Norup gd /Se   Lill-Åkes gård Lassmans ek ek
Olinge by   Liaboda t. Liavasen åker -o. ängsområde
?Olinge, (numera Östra) by   Ljungstorp t. Lilleån å
Olinge by   Luseboda t. Lilleön ö
Olinge, Östra by   Lusseboda torp Linnebäck bäck
Olinge, Östra hg   Lyckens hemman Långa korra f.d. damm
Olinge, Östra by   Långaraden ghs Lyckebacken backe
Olinge, Ö. by   Markahuset t. Mallebäck bäck
Olinge, Östra by   Markahuset gård Mellanvången åker
Olinge, Östra by   Matpåsens t. Myrbackarna backar
Olinge byar /Se   Mickels hmd Månadabjäret höjd
Olinge, Östra Saknas /Se   Mickels gård Neravången åker
*Perre Mölla f. kvarn   Neragård gård Olastorpahage skogsomr.
Ramshuset Saknas /Se   Norregård gård Olastorpasjön äldre sjöområde
Simringens tp /Se   Norup gård Olingevägen väg
Skalleboda tp /Se   Norup gård Orlidarna skogsväg
Skräneboda = Främlinge Saknas /Se   Norup gård »Ormalee» bergbacke
Skräneboda (nu Främlinge) gd /Se   Norupsgården gård Oxaspåret »vall»
Spången gd /Se   Olas gård Perebackarna backar
Talamo gd /Se   Olastorp gård Peremöllan f.d vattenkvarn
Äsperöd by   Olastorp gård Petterssons ö ö el. hage
Äsperöd by   Olinge,Östra by Piskebjär bergshöjd
Äsperöd by   Olinge = Ö. Olinge by Prästasjön sankåker
Äsperöd by   Östra Olinge by Prästasjön f.d. sjö
Äsperöd by   Parkens torp Pysahallen sten
Östergård beb. /Se   Peremöllan kvarn Rackarebacken backe
    Pilastugan bs. Selahögsgravarna sandgravar
    Piskens gård Simringabackarna backar
    Plaaboda hmd Simringabäcken gren av Bockabäcken
    Porthuset hus vid gr. Slumpabackarna backar
    Prästgården gård Slumpabacken backe
    Pugamöllan Saknas Smedjelyckan åker
    *Pugens torp Smedvången åker
    Pysens eller Pysahuset bs. Sonakrok åker
    Påls hmd. Stenvången åker
    Påls gård Stigskullen fornlämning
    Påttens bs. Storeön ö
    Rotatorpet f.d. soldattorp Storkakärret kärromr.
    Rännarens t. Stor-Åkes backe höjd
    Rännaretorpet torp Storån Saknas
    Sandkrybens bs. Strulid lid
    Sankt Hansåkern Saknas Stättabackarna backar
    Simringens t. Surbrunnskillan källa
    Sjåckas gammal gård, nu ghs Surbrunnskillan källa
    Skalleboda hmd Surbrunnskillebäcken del av bäck
    Skalleboda gård Svalebäcken bäck
    Skofabriksgården gård Svedjan skogsomr.
    Skoghus torp Svedjan del av skog
    Skräneboda gård Svinahallarna stenar
    Skräneboda gård Svältegnälla udde
    Slumpatorpet f.d. torp Svältorna åker
    Slumpen t. Södreäng äng
    Spånga område Söndramark betesmark, nu åker
    Spånga gård Söndraängavång skogs- och åkeromr.
    Spångamöllan kvarn Tingshög åker
    Spången gård Tjugabackarna backar
    Strandhem lht »Tjäcksbrase» kärr
    Stättatorpet gård Trycksbacken backe
    Stättatorpet torp Trycksliden Saknas
    Svenshög, se Kyrkolid Saknas Vargahallarna stenar
    Sönnanvid utjord »Vinsällakroken» åker
    Talamo gård Vinsällsbacke höjd
    Talamo gård Åke backe höjd
    Tjugastugan stugan Åkebacke höjd
    Torrahem gård Äggebäck bäck
    Torrahem gård Älåker åker
    Trueds torp Ängavången åker
    Trycket bs. Ängavången, Norra område
    Vanås pst., jvstat. Ängavången skog
    Vanås station jv.station Äsperöds kohage åker
    Vanås, se Knislinge pst,  
    Vargastugan stuga  
    Väktaretorpet t.  
    Väktaretorpet torp  
    Västergård gård  
    Västregård gård  
    Åstringagården gård  
    Åstringens gård  
    Ängabulla, se Kyrkolid Saknas  
    Äsperöd traktnamn  
    Äsperöd gård  
    Äsperöd by  
    Övre mölla kvarn  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.