ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Oppmanna socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 114 Naturnamn : 115 Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 231
Oppmanna sn *Beckagre f. åkrar Oppmanna sn sn Abingsbrunn brunn
Oppmanna sn /Se *Bielckager f. åker Opmanna sn o. by Abingsheja åker
Oppmanna sn *Bircke enge f. ängar Oppmanna sn o. by Allarpaöarna öar
Oppmanna sn *Boeskoffs ager f. åker Oppmanna sn och by Amerikaliden lid
Oppmanna sn *Degnne agerenn f. åker Oppmanna by och sn Amerikaliden backe
Oppmanna sn *Egis hamre f. åker Oppmanna sn och by Andakorran vattensaml.
Oppmanna sn *Ekeberg höjd Oppmanna sn Arkelstorps marknadsplats marknadsplats
Oppmanna sn *Fiere mosse mosse Oppmanna socken och by Aspafallet åker
Oppmanna sn *Fiskesties agir f. åker Oppmanna socken socken Barahuvudet udde
Oppmanna sn /Se *Fjäramossebäck bäck Oppmanna socken och by Bastuåkern åker
Oppmanna by o. sn /Se Fjäramossen dalsänka Oppmanna sn och by Bengts kyrka sten
Oppmanna sn /Se *Flenge, Syndre f. åker Allarp by Bitalyckan åker
Oppmanna sn /Se *Flenge, Vestre f. åker Allarp by Bjäralyckan åker
Oppmanna sn /Se Fransa dammen natn? /Se Allarp by Björkeslyckan åker
Ommeting, se Oppmanna sn *Fäön holme Allarp by Bokebacken åker
Allarp by *Haffue enge f. ängar Amerikahuset hus el. torp Boket åkeromr.
Allarp by *Halde berg Arkelstorp by Bollebacke backe
Allarp by Hinnabjär skogsbacke Arkelstorp by Bossalycke åker
Allarp by ?Hinnabjärs korra vattensamling Arkelstorp by Boställsliden backe
Allarp by Hinnekilder = ?Hinnabjärs korra vattensamling Arkelstorp by Boställsskogen skogsomr.
Allarp by »Holk rännan» natn. /Se Arkelstorp by och kurort Brostuliden lid
Arkelstorp by *Horssebierg f. åker Arkelstorp by och jv-station Byamossen mosse
Arkeletorp by *Huides lyckerne f. ängar Arkelstorp by och jv-station Bys allmänning jord
Arkelstorp by *Huleke kille engen f. äng Backagårdarna gårdar Bålabroslyckan skogsomr.
Arkelstorp by Immeln sjö Backagårdarna gårdar Bäcka bäck
Arkelstorp by /Se Immeln sjö Backa-Jönsens gård Bökekillan källa
Arkelstorp samhälle /Se Immeln sjö Backa-Karlens gård Bökenäset näs
Arkelstorp by /Se Immeln sjö Backa-Pers bygge hus Den norre vången åker
Biirødt, se Byröna by Immeln sjö Backastället gård Den östre vången åker
*Bockegaarden f. gd Immeln sjö Backens hmd. Farfaralyckan åker
Brunstorp gd Immeln sjö Bengtsboda t. Farmorsvång åker
Brunstorp gd Immeln sjö Bengtsboda torp Farmorsängavång åker
Byrødh, se Byröna by *Imsjö, se Immeln sjö Bjärajössens gård Fjäramossen dalsänka
Byröna by »Intaga backen» natn. /Se Blekingens hmd. Fjärdingstäppet åker
Byröna by /Se »Intaga korran» natn. /Se Bo-Olans gård Fjäringshejan åker
Byröna by »Intaga-Lyckan» natn. /Se Bostället gård Fransamarken skogsomr.
Byröna by *Ivre sjö, se Ivösjön sjö Bostället gård Fåglalyckorna åker
Byröna by /Se Ivösjön sjö Boställsgården gård Fårabacken höjd
Byröna by Ivösjön sjö Brinkagården hmd Fåramarken åker
Degnne gaarden f. klockaregård *Jette Springett klyfta Brinkens el. Brinkagården gård Fårön ö
Hillehaga by Saknas gränsmärke Brostugan torp Fårön ö
Hillehaga by *Kagis Eg f. åkrar Brostuhuset ghs Gamlehage åker
Hillehaga by Kajebäcken bäck /Se Brukgården gård Gamlehage åker
Hillehaga by *Karsholms sjö, se Oppmannasjön sjö Brunnen brunnsinrättning Gasten stenröse
Hillehaga by *Katterumpen f. åker Brunstorp gårdar »Grajnahallarna» hallar
Hillehaga by *Kiaby sjö, se Oppmannasjön sjö Brunstorp gård Gröna håla håla
Hillehaga by *Kiempegraffven f. stenar (numera borta) Byröna lilla, se Lilla Byröna traktnamn Grönmossalyckan åker
Hillehaga by *Kille engen f. äng Lilla Byröna traktnamn *Gulikeskär stenigt område
Hillehaga by *Kirckebiergid f. höjd Byröna, Lilla gård Gullyckeskär skogsomr.
Hillehaga gdr /Se *Kirckebiergs flenge f. åker Byröna, Stora gård Gylabäcken bäck
Hjularens gd /Se *Kircke mossenn f. äng Stora Byröna by Gylarna tjärnar
Kaffatorp gd Klockarebäcken bäck /Se Bäckagården gård Gölarna vattensaml.
Killeboda gård *Korssager f. åker Enevalls gård Hall omr.
Killeboda by Kronodammen damm /Se Fastas gård Hallaboken bok
?Killeboda by *Kulpenn f. åker Fastas gård Hallabjäret skogshöjd
?Killeboda by Kyrkbacken backe Fattiggården gård Hallebacken åker
Killeboda gd *Kyrkoberg berg Fjärakull hmd Halte-Elne-åker åker
Killeboda gd Kälkestadsjön sjö Fjärdingens gård Handskamossen omr.
Kyrkan Saknas Kälkestad Sjö, nuv. Oppmannasjön sjö /Se Fjärdingsmöllan f.d. väderkvarn Hansahålan del av Kullavången
Kyrkan Saknas Kälkestads sjö, nuv Oppmannasjön sjö /Se Fjäringens del av gård Hasslebacken höjd
Mannestad by *Kämpagraven f. stenar (numera borta) Fransagården hmd. Hejan åker
Mannestad by Lerbäck bäck /Se *Fåglastället gård Hejebacken åker
Mannestad by Lerjesjön sjö /Se Glasbruket gård Helvetet, Lilla åker
Mannestad by Lortabäck bäck /Se Glasbruket by Helvetet, Stora åker
Mannestad by *Lycke f. åkrar Gunnarp torp Hinnabjär skogsbacke
Mannestad by *Maë f. ängsmark Hallaboda avs. Hinnabjärs korra vattensamling
Mannestad by /Se Mellangylet göl /Se Hallaboda gård Hjortenebacke backe
*Möllegaarden f. gd Mussekuls agir f. åker Hamsingens gård Hjulareberget höjd
*Norreby f. by *Neseth näs Hillehaga traktnamn Hjulare fure skogsomr.
Nygård gd, /Se Nessliiden f. äng Hillehaga by Hovgårdakrajten åker
Nørreby, se Oppmanna by Nywong f. vång Hillehaga gård *Igarneliden backe
Omating, se Oppmanna by Oppmannasjön sjö Hillehaga by Immelsjön = Immeln sjö
Oppmadinge, se Oppmanna by o sn Oppmannasjön sjö Lilla Hillehaga traktnamn Isnörabacken backe
Oppmanna by Oppmannasjön sjö Hillehaga, Lilla gård Isnöravången åker
Oppmanna by Oppmannasjön sjö Stora Hillehaga traktnamn Jutemansberg bergshöjd
Oppmanna by Oppmannasjön sjö /Se Hillehagen, se Hillehaga traktnamn Jyttaliden lid
Oppmanna by Oppmannasjön sjö /Se Lilla Hillehagen, se Lilla Hillehaga traktnamn Jyttevångsåkern åker
Oppmanna by Preste agre f. åkrar Stora Hillehagen, se Stora Hillehaga traktnamn Kajebäcken gränsbäcken
Oppmanna by *Prestelycker f. åker Hillingagården gård Kajebäcken bäck
Oppmanna by *Prestemusse f. äng Hjularegården gård Kajesträdet vägstycke
Oppmanna by Prästabäcken bäck /Se Hjularens gård Kajhejan åker
Oppmanna by Prästabäcken bäck /Se Hjularens gård Kalvahagen åker
Oppmanna by Prästamossen mosse /Se Hovgården gård Kalvakroken el. kroken åker
Oppmanna by Rygengen f. äng *Hullingagården gård Kalvaviken åker
Oppmanna by Rågångsbäcken bäck /Se Håletrudens gård Kanonbacken backe
Oppmanna by *Rör engen f. äng Hålordens gård Karstahall Saknas
Oppmanna by *Rörmossen mosse Höjelycke ort, gård Kattarumpan åker
Oppmanna by Rövbäcken bäck /Se Höjelycke gård Kedsammesbacke skogsbacke
Oppmanna by *Saandagerenn f. åker Höjelycke gård »Kladort» åker
?Oppmanna by *Sebedaall gränsmärke *Igarnetorpet f.d. torp, nu lägenhet Klockarebäcken del av Kajebäcken
Oppmanna by *Sielle engen f. äng Jyttahuset ghs Klockenekärret åkeromr.
Oppmanna by Skatebäcken bäck /Se Jyttens hus el. torp Knappavången åker
Oppmanna by Skobäckaröret bäck o. gränsmärke /Se Kaffagården = Kaffatorp gård Kobacken el. Kobjäret höjd
Oppmanna by *Smede agir f. åker Kaffatorp jv.station Krogvången åker
Oppmanna by /Se *Spiellid f. åker Kaffatorp gård Krokekärr kärromr.
*Oppmannanäs Saknas *Spundager f. åker Kaffatorp by Kronoskogen skogsområde
Prästgården Saknas *Spundett f. äng Kaffatorp gård Kråkebacken höjd
Ramelstorp f. torp *Stubbery f. äng Kaffatorp gård och jv.- station Kullaliden lid
Ramelstorp f. torp *Suortmandt f. åker Kaffatorps station jv.-station Kullavången åker
Sandbäck gd /Se Sågdammen damm? /Se Kaffens hmd Kulleliden backe
Sandvik by Sågmöllebäcken bäck /Se Kaffens gård Kullestenen byamännens samlingssten
Sandvike by *Thohals agir f. åker Kajegårdarna gårdar Kyrkostigen gångstig
Sandvik (Stora) gd /Se *Thokorris agir f. åker Kajens gård Lantavången el. Lantan omr.
Staversvad, Norra, Södra och Västra byar *Thokorris agir åker /Se Kiabyns gård Lerjesjöbäcken bäck
*Stockholm f. gd »Thokorris agir» åker /Se Killeboda gård Lerjesjön Saknas
Stubbaryd gd /Se *Tollerups wong f. vång Killeboda gård Lerjesjön sjö
Söndraby by *Tuings engen f. äng Killeboda gd Lertagsvången åker
Söndraby by Tö(j)ekorre vattensaml? /Se Klockaregården gård Lilla Allarpsön holme
Söndraby by *Wallagrene f. åkrar Krokaboda t. Lillatäppe åker
Söndraby by *Vång, Norra f. vång Kullagården gård Lillekrok åker
Söndraby by /Se *Vång, Södra f. vång Kullakvarnen vattenkvarn Limugnsbacken backe
?Tollarp by Åkesdamm damm? /Se Kullesta lantställe Limungnsliden backe
Tollarp by Ängrännan vattendrag? /Se Kungahuset torp Lindorren ö
Tollarp by *Äspekullarna kullar Liahuset f.d. torp *Lindören ö el. holme
  Äspekullarna Saknas /Se Lilla Byröna gård Linnekulle höjd
    Lilla Mannestad gård Ljungkullen udde
    Lussingens gård Lortabäck bibäck
    Mannestad by Lortabäck bäck
    Mannestad gård Långabruna kärr skogsomr.
    Mannerstad by Långebacke skogshöjd
    Melanders torp Långekulle område
    Mellbloms torp Långelott åker
    Mossastället gård Långåkervången åker
    Månsatruedas gård Madagropen skogsomr.
    Månstorp hemmansdel Magra lycke åker
    Möllegården gård Maltahacket åker
    Nilsåkas hmd Mellanvången åker
    Nils Åkessons gård Mossen terrängnamn
    Norregård gård *Myljesudden udde
    Norregård gård Norra Täppet åker
    Norregårdarna Saknas Näsudden udde
    Nygård bebyggelse Oppmannahallar skogsomr.
    Nygård gård Oppmannasjön sjö
    Nyhem gård Oppmannaskog skogsomr.
    Oppmanna by Oppmanna snära del av Oppmanna
    Palms gård Oppmanna snärje omr. med småskog
    Prästgården gård Oppmanna snärje skogsmark
    Prästgården gård Oxahagakillan källa
    Raskaboda gård Oxahagen åker
    Raskaboda gård Pepparhacket åker (i skog)
    Romelia gård, ort Perlarsåkern åker
    Romelia gård Prästabacken höjd
    Romelia gård Prästabäcken bäck
    Rosentorp gård Prästaledet f.d. grind
    Rosentorp gård Prästamarken utm.
    Rynke-Olans gård Prästamossen mosse
    Ryttersgården gård Prästaskogen skog
    Rävens gård Prästatäppet område
    Rödåkerns gård Prästavången åker
    Rödåkrarens gård Putteliden vägsluttning
    Rölens gård Pysslingakullen kulle
    Rövkvarnen gammal kvarn Påls nabbe omr.
    Sandvik lilla, se LIlla Sandvik traktnamn Pålåker åker
    Lilla Sandvik traktnamn Rammarna åker
    Sandvik, Lilla gård Rorkersliden vägsluttning
    Stora Sandvik traktnamn Rännan del av Oppmannasjön
    Sandvik stora, se Stora Sandvik traktnamn Rävabacken åker
    Sandvik, Stora gård Rävalyckan åker
    Sandvik ort Rölarna del av Tollarpamark
    Sandvik gård Rövbäcken bäck
    Sjöberga gård Sibbaliden vägsluttning
    Skomakarens hmd Sjöbackarna åker
    Skrivarens gård Skalleboda åker
    Smedstorp by Skarslid lid
    Smedstorp gård Skarslidbacken åkerbacke
    Snorretorp gård Skatabäck Saknas
    Snurretorp gård Skramlarehallarna stenigt omr. i skogsmark
    Staversvad by Skäddarebesväret skogsomr.
    Staversvad norra, se Norra Staversvad traktnamn Slätteudde udde
    Norra Staversvad traktnamn *Smedjesträtet vägstycke
    Staversvad, Norra gårdar Snapphanehålan håla
    Staversvad södra, se Södra Staversvad traktnamn Snapphanevägen väg
    Södra Staversvad traktnamn Snärjeslotten skogsomr.
    Staversvad, Södra gård Snärjet skogsmark
    Staversvad västra, se Västra Staversvad traktnamn Solkskensbacken åker
    Västra Staversvad traktnamn Spegelvik (spegelviken) del av Oppmannasjön
    Staversvad, Västra gård Spegelvik vik
    Stubbaryd gård *Spängerstigen gångstig
    Surbrunnen brunnsinrättning Stadbovägen väg
    Sven Olssons Svens´ gård Staversvadbäcken bäck
    Sverkerdal hemmansdel Stora Allarpsön ö
    Södregård gård Stormavången åker
    Söndraby by Strafflyckan åker
    Söndraby by Strätet vägsträcka
    Söndraby by Strätet vägstycke
    Söndraby by Stubbaryd område
    Söndraby by Stutaliden lid
    Söndregårdarna gårdar Stycket, Norra åker
    Söndringens förr torp, nu åker Sundet sund
    Sörnas gård Surbrunnsbäcken bäck
    Tollarp by Surbrunnskillan källa
    Tollarp by Surbrunnsvägen väg
    Tollarp by Svenslycke del av Kullavången
    Trulsas gård Svultens lycka åker
    Trädgårdsberg, se Hovgården Saknas Sågmöllebacken åkerbacke
    Trädgårdsberg gård Sågmöllebäcken bäck
    Ture Truedas gård Söndrabyskog skog
    Tuvagården gård Söndraeke skogsomr.
    Tuves gård Tiggareliden backe
    Tuves gård Tingbacken höjd
    Venegården gård Tingbänkarna berg
    Venegården gård Tjuvabacken höjd
    Västregårdarna gårdar Tjuvahallarna stenar
    Änkens gård Tollarpabjär höjd
    Östergård hmd. Tollarpabäck bäck
    Östergård gård Tollarpaklint Saknas
    Överstagården gård Tollarpamark skogsomr.
    Överstegården gård Tollarps bjär skogbevuxet berg
      Torparebackarna backomr.
      Torpareliden lid
      Torpareliden backe
      Torparelyckan åker
      Trintehatt bergshöjd
      Tuvens lid vägsluttning
      Tuveängar ängsmark
      Tvåstyverslyckan del av Arkelstorp
      Täckavången åker
      Täppeslyckan åker
      Täppet åker
      Vallåkern åker
      Vingen åker
      Vångavägen väg
      Välen vik
      Västre hage åker
      Västre vång åker
      Ängavången åker
      Äskehall sten
      Östergårds skog skog
      Östran åker
      Östra täppet åker
      Överstekillan källa

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.