ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Näsums socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 188 Naturnamn : 378 Bebyggelsenamn : 304 Naturnamn : 483
Nordansjö förr namn på Näsums sn *Abelle agerenn f. åker Näsums sn sn Amerikamossen betesmark
Näsum sn /Se *Abulle ryggenn f. åker Näsum sn och by Anettelyckan åker
Näsum sn *Albobäcken förmodlingen bäck Näsum sn Barnahåla skog
Näsum sn Albobäcken bäck /Se Näsum sn Bekymret åker
Näsum sn *Albäcken förmodl. bäck Näsum sn /Se Bengtagården åker
Näsum sn *Amin å Näsum socken socken Birkeborg begravningsplats
Näsum sn Ammings å å Näsa-Jössen inbyggarbeteckning Birkemossen mosse o. kärr
Näsum sn *Ammingså Saknas /Se Arken bs Bjärabacken höjd
Näsum sn Ammingså å /Se Arvidagården hmd Bjärahallen sten
Näsum sn *Angemossen mosse Axeltorp by Bjäret höjd
Näsum sn Aspeslätt åker Axeltorp by Björkelyckan åker
Näsum sn *Asseltorpavik, se Axeltorpsviken vik Axeltorp by Björkesåkern åker
Näsum sn /Se Axeltorpsviken vik Backagården hmd Björkesängen åker
Näsum sn Axeltorpsviken vik /Se Backagården hmd Björkåkern åker
Näsum sn Axeltorpsviken vik Backagården bebyggelse Björnalyckan åker
Näsum sn *Axiltorpe wong f. vång Backa-Pellens gård Björnastycket åker
Näsum sn *Becke agerenn f. åker Basagården hmd Blistorpssjön sjö
Näsum sn /Se *Bendis agerenn f. åker Ben-Erika-Svennens lägenhet Blistorpsvägen väg
Näsum sn /Se *Bircked f. äng Bengtanissagården hmd Boaholmen udde
Näsum sn /Se Birkehölen del av å Bengtperskallagården hmd Bockaberg höjd
?Näsum, ?Näsom by o sn /Se Bispatoften Saknas /Se Birgagården hmd Bockaberget skogsås
?Näsum, ?Näsom by o. sn /Se *Bispatoften åker? Björkeborg slott Bodels lycka avs. lägenhet
Näsum sn /Se *Blielille bro f. bro Björnagården hmd Bokabacken åker
Näsum by o. sn. /Se *Blielille bro f. bro Blankatorpet t. Bolle veke åker
Näsum sn /Se Blijelille bro förr bro /Se Blistorp by Bosabacken åker
Näsum sn /Se Blistorpasjön sjö Blistorp gård Brinkarna åker
Näsum kyrka (Maria kyrka) Saknas Blistorpssjön sjö Blistorp by Brinkarna åker
Northansiø sogn, se Näsum sn Blistorpssjön sjö /Se Blistorpa-Bengts gård Brinkarna åker
Axeltorp by *Blistorps vång vång Blistorpa-Jösses gård Brobergs lycka åker
Axeltorp by Boafalls backe höjd Blistorps kyrka gravkapell Brodala badställe, förr bränneri
Axeltorp f. torp, nu by Bockabjär höjd Blistorps kyrka gravkapell Brudhallarna skogsmark
Birkeborg (Björkeborg) f. borg *Bolbro agerenn och Lille bolbro ager f. åkrar Bollagården hmd Brunnastycket åker
Birkeborg = Björkeborg slott? Boseberg hög /Se Bos Nisses lägenhet *Bräkenabacken utmark
Birkeborg förr slott /Se *Boseberg berg Brava-Håkans lägenhet Bränneriåkern åker
Birksborg = Björkeborg slott? *Bre engen f. äng Brokagården hmd Brännevången avsöndrad lägenhet
Birtingsborg = Björkeborg slott? *Bree wege f. äng Brokens f.d. skogvaktareboställe Byggesåkern åker
Birtingsborg förr slott *Bregne agir f. åker Bullagården gård Bysbacke höjd
Björkebergaborg = Björkeborg? slott? *Bremme f. åker *Bökeholm gård Bäckalyckan åker
Björkeborg slott? *Brödlenge f. åker Chefagården hmd Bäckavången åker
?Björkeborg slott? Djupadal skog Dalagården hmd Bägarehålan åker
Björkeborg slott? Djuphallsberget höjd Djupdal hmd Bökeshagen åker
Björkeborg slott? *Drögsperyds mark skogsmark? Dortas lägenhet Bökeåkern åker
Blistorp by Edneån Saknas /Se Drejerstorpet nerlagt torp Bölamosse mosse
Blistorp f. torp, nu by *Edre å å Driftagården hmd Dalasträtet väg
Blistorp f. torp, nu by Edreån Saknas /Se Driftagården hmd Dammen kärr
Blistorp f. torp, nu by Edre å = Lillån å Driftagården gård Dammen betesmark
Bokeholm gd Edreån å /Se Drängagården hmd Dammen betesmark
Bonarp by /Se *Egis agerenn f. åker Drängagården gård Dammhässjan skogsparti
Brattingsborg = Björkeborg slott? *Egis engenn f. äng Dränga-Svennens lägenhet Dammåkern åker
Brattingsborg, se Birkeborg förr slott /Se Ekeberg berg /Se Drögsperyd by Den store åkern åker
»clawstorp», se Klagstorp by Ekebjär höjd Drögsperyd by Djupadal skog
Drysberga = Drögsperyd by *Elmenge riis f. äng Eke-Pellens gård Dragakärret skog
Dræspered, se Drögsperyd by Enegylet göl Erik(e)s lägenhet *Dragkärret kärr
Drögsperyd by Enegylet tjärn Eriks Bengtas gård Dragamossen mosse
Drögsperöd by Enegylsbäcken bäck Eskekärra, se Äskekärra traktnamn Drängalyckan torp
Drögsperöd by *Eries höll f. äng Eskekärrsåkern, se Östad traktnamn Ekbacken skog
Drögsperöd by *Eskekiers agir f. åker Fixagården hmd Ekebjär höjd
Drögsperyd by *Eskelkärrvik vik Fixagården bebyggelse Ekebjär kulle
Drögsperyd by *Eskelkärrvik vik Fixagården gård Ekekullen höjd
Drögsperyd by *Espe agrene f. åkrar Flygare-Olans lägenhet Enegylet göl
Drösberga = Drögsperyd by Fallabäck bäck /Se Froeryd gård Fallabäck bäck
Drösberga by /Se Fallet åker /Se Froeryd by Fallet åker
*Ekebergs kloster f. kloster? Femsjöå Saknas /Se Frostens hmd Farfarabiten åker
Ekebergs kloster förr munkekloster /Se Femsjöå å /Se Fårajonens hmd Farfarabäcken bäck
Eschekier by /Se Finkelman höjd Fårolans t. Farmors vång åker
Froeryd by *Fjärhanadra höjd? Fäll-Jössens lägenhet Farses äng äng
Froeryd gd Fjärhanadra höjd? /Se Gamlegård bebyggelse Finnabackarna skogsmark
Froeryd by /Se Fjärhanahallen bergshöjd /Se Gamlegårds kvarn gård m. kvarn Finnamossen markjord
Gonarp by *Fjärhanahallen bergshöjd /Se Gamlegårds Kvarn kvarn Fiskaryet åker
Gonarp by *Fjärhanahallen bergshöjd Gamlemånsasvenas hmd Fixatorpet åker
Gonarp by *Fjärhanahallen bergshöjd Garnanäs bs. Flommen åker
Gonarp by *Fjärhanahallen bergshöjd Garnanäs del av by Flyhejan skogsmark
Gonarp by *Fjäranahallen höjd Gastatorpet t. *Formasåkern åker
Gonarp by *Fjärhunahallen höjd Gonarp by Forsavången åker
Gunderup = Gonarp by Flommen åker /Se Gonarp by Frostenastycket åker
Gunnerup = Gonarp by *Forenestofften f. åker Gonarp by Fruktahålan åker
Hagstad by Furekärret kärr Grundsjötorpet t. Furrabacken betesmark
Hagstad f. torp, nu by *Fyllebing f. åker Gräshallen hmd. Fårahallen sten
Hagstad f.torp, nu by »Fyllebing» f. åker /Se Gullegården hmd. Fåramarken skog
Hagdstad by /Se Fäbrobäcken bäck Gullgården gård Fäbodbäcken bäck
Hagstad by /Se Gemsjö å = Holjeån å Gullgården gård Fädriften väg
Klagstorp by *Gonarps mark skogsmark? Gumpe-Bengtans lägenhet Fähusåkern åker
Klagstorp by Granbacken höjd *Gunnar-Hans-Olas gård Fähusåkern åker
Klagstorp by *Gravarekärret sumpmark Gunnels Anders gård Fähusåkern åker
Klagstorp by *Gravarekärr kärr Gussagården hmd. Fähusåkern åker
Klagstorp by *Gravarekärret myr Gussagården hmd. Fällelyckan åker
Klagstorp by Grundsjön sjö Gustavsberg t. Fördärvet åker
Klagstorp by Grundsjön sjö Gåsens lägenhet Garnanäs holme
Klagstorp by Grundsjön sjö /Se Gökastället gård Getahagen skog
Klagstorp by *Grävingeskärvet stenröse? Hagstad by Getamarken skogsskifte
Klagstorp by /Se *Guldryggenn, Lille och Store f. åkrar Hagstad by Getavången åker
Klagstorp by /Se Gungehall terräng? Hagstad by Gonarpamark skogsomr.
Klagstorp by /Se »Gussadammen» natn. /Se Handbära-Månsens lägenhet Gonarpehejan åker
Kyrkan Saknas Gussamossen natn. /Se Hansajössas t. Granakullabacken skogsmark
Kyrkoborg förr slott /Se Gussatäppet natn /Se Hinnedal t. Granatäppet åker
Lindbygård Saknas /Se Gustavsberg berg Hintzegården bebyggelse Granelyckan åker
Mariakyrkan = Näsums kyrka Saknas Gylabäcken bäck Hintzegården hmd Grenalyckan åker
*Mariakyrkan f. kyrka *Hagstadgölen göl Hintzegården gård Grimåkern åker
*Mariakyrkan f. kyrka *Hagstads mark skogsmark? Hintzegården gård *Groans lycka åker
*Mariakyrkan f. kyrka Halla täppet höjd Hintzegården gård Grundsjön sjö
*Mariakyrkan förr kyrka Hasslehall höjd Holmagården hmd. Grundsjön sjö
Mariakyrkan annat namn på Näsums kyrka /Se Hatten höjd Holmagården gård Gruvemarken skog
Maria kyrka, se Näsum kyrka Saknas Hava gyl sjö Holma-Nils-Olans gård Gråamossen åker
Nordanskog = Näsum sn /Se Hava gyl sjö Howardsgården gård Gräshagen åker
*Nordeste gaardtt, Den gd Hava gyl sjö /Se Hultagårdarna hmd. Gräshallen skogsmark
Norragården gd Heda väss-sten sten /Se Hultagårdarna gårdar Gräshallen skogsmark
*Norragården gd /Se *Heda vättsten slipsten /Se Hulta-Pellens gård Gubbabacken åker
Näsum by Hejhölen utvidgning av å Hult-Olans gård Gubbahagen åker
Näsum by *Hels engen f. äng Humlatorpet t. Gylabäcken bäck
Näsum by *Heye f. äng Hökagården hmd. Gylabäcken bäck
Näsum by *Hierbeck bäck Hönegården hmd. Gylahall sten
Näsum by Hinnedalsåsen ås Hönegården hmd. Gårdstugsåkern åker
Näsum by ?Holjeån å Hönegården gård Gåsamarken betesmark
Näsum by ?Holjeån å /Se Höne-Svennens gård Gölamossen åker
Näsum by Holjeån å Hönstorpet t. Gölamossen mosse
Näsum by Holjeån å Hörningamannastället hmd. Gölamossen åker
Näsum by Holjeån å Ingemans gård Gölamossen betesmark
Näsum by /Se Holjeån å Ingemansgården hmd. Götsåkern åker
Näsums kyrka Saknas Holjeån å /Se Ingemanstorpet t. Hacket åker
Näsums kyrka Saknas *Horsse hauffue engen f. äng Jepsagården hmd. Hacket åker
Prästgården Saknas *Hullen f. åker *Jyspagården hmd. *Hagagyl göl
Sibbarp by Hultet skogsparti Kajegården hmd. Hallabacken åker
Sibbarp by *Hummenehall höjd ? Kajegården hmd. Hallatäppet höjd
Sibbarp by *Höffde agerenn f. åker Kajegården löneboställe Halvmånen åker
Sibbarp by Högabjer f. berg, nu skog Kajesvenas hmd Halvnadehagen beteshage
Sibbarp by Högamo kulle /Se Karlanissagården hmd. Hansalyckan åker
Sibbarp by Högamo backe /Se Karlisaks hmd. Harabackarna skogshöjd
Sibbarp by Höjaberg hög /Se Karljonsagården hmd. Hasslehall skogshöjd
Sibbarp by Höjabjär berg Kaptenagården hmd. Hatten höjd
Sibbarp by *Höll engen f. äng Kassabondens hmd. Hatten dans- och nöjesplats
Sibbarp by Ivöklint Saknas /Se Kassagården hmd. Hejan åker
Sibbarp by /Se Ivösjön sjö Kassagården bebyggelse *Hejan åker
*Sibbarps kvarnar kvarnar Ivösjön sjö Kaxa-Svennens gård Hejan åker
Sibberup = Sibbarp by Ivösjön sjö Kax-Åkens lägenhet Hejan åker
Slagstorp by /Se Ivösjön sjö Kitte-Pellas lägenhet Hejan åker
Sonarp by Ivösjön sjö Kjellatorpet torp Hejan åker
Sonarp by Ivösjön sjö Klagstorp by Hejasn skogsmark
Sonarp by Jämshögs å = Holjeån å Klagstorp by Hejdeviken vik
Sonarp by Järabacks mosse mosse /Se Klagstorp by Hejorna utjord
Sonarp by Järbäck bäck /Se Kleinagården hmd Hejåkern åker
Sonarp f. torp, nu by Järbäcksmosse mosse Knaggagården hmd. Hejåkern åker
Sonarp f. torp, nu by Jättefjätshallen sten /Se Knösen åker Hellbergalyckan åker
Sonarp by /Se *Jättefjätshallen sten Korsaslätt t. Hellbergs slätt skog
Spånhyvel torp? Kalvabäck bäck /Se Korseslätt ort Herregårdsåkern åker
Syliarp, se Sibbarp by *Kampe kulle agerenn f. åker Korsaslätt gård o. by *Hintzekorran åker
*Synderste gaardt, Den f. gd Kattadammen damm /Se Kristnatorpet hmd. Hintzevången vång
*Synderste gaardt, Denn gd *Ker engen f. äng Kråke mosse torvtäkt Hintzeåkern åker
*Tangen f.d. ladugård *Kircke agerenn f. åker Kullagårdarna bebyggelse Holje-ån å
Tangen Saknas /Se *Kircke engen f. äng Kullagården gård Holmarna sandstenslager
Trollstugan »en holl sten» /Se *Kircke hullen f. äng Kunga-Jössens lägenhet *Horsatäppet betesmark
Västanå by Klacken höjd Kungatorpet t. Hundfjätshejdan omr.
Västanå by Klagstorpauddar uddar Kvarnagården hmd. Husåkern åker
Västanå by *Klagstorps mark skogsmark? Kvarngården gård Hyvlemosse mosse
Västanå by *Klövhall bergshöjd? /Se Kvarngården gård Håkenabacken höjd
Västanå by /Se *Klövhall höjd? Kvista-Pellens gård *Hälet (Helvete?) (urfjäll), åker
Västanå by Kollpis hall berg /Se Kyrkogården, se Näsum traktnamn Hästa göl göl
Västanå by Kol(l)pis Hall = Kulpens hallar bergstup Kyrkohemmanet gård Hästhagaslätten åker
Västanå by Kollpis källa Saknas /Se Källegården hmd. Hästhagen betesmark
Västanå by Kol(l)pis källa = Kulpens källa källa Källstorp t. Hästhagen skog
Västanå by Korrydsdammen vattensaml? /Se Källasvenas t. Hästhagen åker
Västanå by Korsaslätt åker Lillemånsa hmd. Höga bjer skog
Västanå by /Se Krogsjön = Kroksjön sjö Lillepellagården bebyggelse ´Höjamon´ höjd
Västanå by /Se Kroksjön sjö Lille-Pelles gård Högaryd höjd
Äskekärra by Kroksjön sjö Linnagården hmd. Hönevången åker
Äskekärra by Kroksjön sjö /Se Linnagården gård Hönsabacken åker
Åskekärra by *Kronbök föremål Linneslätt torp Ingemans torp betesmark
Äskekärra by *Kronbök gränsmärke Liten-Kalles lägenhet Ingemansåkern åker
Äskekärra by Kräkebäck bäck /Se Ljungqvistens lägenhet Ivösjön sjö
Äskekärra by /Se Kulpens hallar bergstup Ljungsvenolagården hmd. Jakobabjär höjd
Äskekärra by /Se Kulpens källa källa Lundgrens lägenhet Jakobafasta vik
Östad by /Se Kvarnabäcken bäck Lussagården hmd. Jakoba-åkern åker
Östad by Kvarnabäcken bäck Länsmannagården gård Jordkistehallarna hallar
Östad by Kyrkekorra vattensaml. Länsmanna-Nissens lägenhet Järbäck bäck
Östad by Kyrkogylet, även Kyrkokorra vattensaml. /Se Läppa-Hansens lägenhet ´Järbäcksmosse´ mosse
Östad by Kyrkogöl = Kyrkekorra vattensaml. Markatorpet t. Järbäcks mosse mosse
Östad by Kyrkogöl göl /Se Markatorpet betesmark Järbäckstäppe åker
Östad by Kyrkokorra, även Kyrkogylet vattensaml. /Se Matsagården bebyggelse Kalla-Nissagården gård
Östad by Källstorps mosse mosse Mattsagården gård Kalvahagen åker
Östad by Laagöl göl Mellomgårdarna bebyggelse Kalvahagen åker
Östad by Laagyl tjärn Murare-Augustens gård Kalvaliden betesmark
Östad by Laamossen sank mark Murare-Nissens gård Kalvalyckan åker
?Östad by Labäck bäck /Se Månsaboda åker Kalvalyckan bete
Östad by Labäck bäck /Se Månsasvenas t. Kalvhagen skog o. bete
Östad by Ladugyl sjö /Se Månsa-Svennagården gård Kalvö holme
Östad by /Se Lafveberg natn? /Se Mörkagården gård Kalvö ö
Östad by /Se *Laveberg berg Niskegården gård Kampaskullaåkern åker
Östad by /Se Lavegölet = Laagöl göl Niske-Nissens lägenhet Karl Petters-lyckan åker
Östad by /Se Lerbäck bäck /Se Nissagården bebyggelse Karlsalyckan åker
  *Lererne f. åker Nissagården gård Karnas Svens´ gård
  *Lidis engen f. äng Norragården hmd. Kassamossen utjord
  Lillegölet = Lillesjö sjö Norragården gård Kattadammen åker
  Lillesjö sjö Norregård bebyggelse Kidalyckorna åker
  Lillesjö sjö Norregården gård Killändsviken vik
  Lillsjöbäcken bäck Nyegård bebyggelse Klacken höjd
  Lillån å Nyhult t. Klagstorpsauddar uddar
  Lillån å Näsa-Bengtens gård ´Klajabacken´ höjd
  Lillån å Näsa-Jössens lägenhet Klumpeliderna lid
  Lillån å Näsum traktnamn Klumpetäppet åker
  Liseboke höjd Näsum by Kneblabacken åker
  Ljungarydabäcken bäck Näsums by kyrkby Knektahagen åker
  *Ljungryda damm damm Ola-Jonsagården gård Knösen åker
  Ljungry(a)damm damm Oredalassegården hmd. Kohagen skog
  *Ljungry(a)damm damm Oreda Lassa-gården gård Kohagen skog
  *Ljungryadamm damm Oreda-Nissagården gård Kohagen skogsparti
  *Lohall höjd Oredanissas hmd Kohagen skogsområde
  *Lohall höjd Oretorpet samhälle Kolpers hallar stenberg
  *Lohall höjd Oretorpet torp Komarken skog
  *Lohall, Nya höjd Per Jeppssons torp *Kopparlyckerödseln åker?
  Lohallen berghäll(ar)? Persagården hmd. Korsbackaåkern åker
  Lortabäck bäck /Se Persagården bebyggelse Korsbackaåkern åker
  *långemussekällan källa Persagården gård Korsbackaåkern åker
  Lögesjö = Blistorpssjön sjö *Perssons Nisses Pelles gård Kringlan åker
  Löjtnantsdammen damm /Se Perstorp t. Kristabacken del av Västanåberget
  Lökasjö sjö /Se Pettra-Jönsens lägenhet Kristabacken åker
  *Maa agerne åkrar och äng Post-Perssons gård Kristavången åker
  *Maglefors fors eller fall? Pottemakarens lägenhet m. f.d. krukmakareverkstad Krokabacken höjd
  *Maglefors fors eller fall? Prästalyckan torp Kroken åker
  *Maglefors fors eller fall? *Regnlide-Håkans lägenhet Kroksjön sjö
  *Maglefors fors eller fall? Ringare-Månsens gård Krokåkern åker
  *Maglefors fors? Rubbagården bebyggelse Krokåkern åker
  *Maglefors sten sten Rubbens gård *Kryddmölleholmen urfjäll
  Moa gylet tjärn Rullagården bebyggelse *Kräktakällan åker
  Moagylet, nuv. Mörtagylet göl /Se Rusagården gård Kullalyckan åker
  Moagylet sjö /Se Rusagården gård Kullen del av Västanå
  Moagöl(en) sjö Russagårdarna hmd. Kullen åker
  *Mos agerenn f. åker Råtte-Erikens gård Kulpas hallar berg
  Mossagylet göl /Se Rävastallet gård Kulpen åker
  Mustakorra vattensaml. /Se Rödfärgarens t. Kulpens hallar bergstup
  Mustatäppet odlingsmark? /Se Rödfärgaretorpet betesmark Kulpens källa källa
  Märkesbäcken skiljebäck /Se Rönndals(?) gård Kulpåkern åker
  Mölleskärret åker, uppodlad sank mark? Sibbarp by Kungabacken höjd
  Mörkehall höjd Sibbarp by Kvartéren åker
  Mörtagylet, förr Moagylet göl /Se Sibbarp by Kvarteren åker
  *Neyskiifftis ryggene f. åkrar Silvergården gård Kyrkebacken höjd
  *Nya Fjärhanahallen = *Fjörhanahallen bergshöjd Sissas Nisses lägenhet Kyrkekorra vattensamling
  Näsum bro bro Sjudaregården gård Kyrkeliden höjd
  *Näsums mark skogsmark? Sjömannens gård Kyrkeåkern åker
  *Näsums myr moras? Skedagården Saknas Kyrkojorden åker
  Näsum vång f. vång Skedagården hmd. Kyrkolyckan åker
  Näsum å Saknas Skedagården gård Kyrkomossen åker
  *Näsum öre udde el föremål å udde Sked-Jössens lägenhet Kyrkospjället åker
  Näverkärret sank mark Skrivarehagen gård Källarebacken åker
  *Odir hullen f. äng Skäkte-Petters lägenhet Källareåkern åker
  *Oe engen f. äng Smedgården bebyggelse Källareåkern åker
  Ormagylet tjärn Smedjegården gård Källareåkern åker
  Ormagylet sjö /Se Snickare-Jössens lägenhet Källareåkern åker
  Orudden udde Snusläppens lägenhet *Källetäppet åker
  *Ostkarahallarna höjd eller höjder? Snäggapellens hmd. *Käringahejan skog
  *Ostkarahall(arna) höjd ? Sonaolas hmd. Kärren åker
  *Ostkarahall(arna) höjd? Sonarp by Kättehall sten
  *Ostkarahallarna höjd (ev. gränssten)? Sånarp by *Köckens-åkern åker
  Paddebäcken bäck /Se Sonarp by *Köckens-åkern åker
  *Rahallarna, Ö. höjder? Sonas t. Köksåkern åker
  Ramsjön sjö Stark-Andersens gård Lammahagarna åker
  Ramsjön, (resp. Rammsjön) sjö Stenkilagården hmd. Landergrenahagen åker
  Ramsjön (resp. Rammsjön) sjö Stenkelagården löneboställe Lasteplatsen åker
  Rammsjön sjö Stens hmd. Ledalyckan? åker
  Rammsjön sjö /Se Stolla-Bengtens lägenhet Ledåkern åker
  *Rompe sjö, se Ramsjön (resp. Rammsjön) sjö Stor-Nisses lägenhet Lerbacken åker
  Rompesjö, Rammsjön sjö /Se Storsvenas hmd. Lertaget åker
  Ruebäcken bäck Stor-Svens gård Lids lycka åker
  Ruebäcken bäck /Se Stuge-Jössens lägenhet Lillelycke åker
  *Runte strengen f. åker Stuge-Svennens gård Lillelycke åker
  Ryssberget berg Sturskatorpet f.d. torp Lille vång åker
  Ryssberget höjdparti Sundalagården hmd. Lillevång åker
  Ryssberget berg Svansornas lägenhet Lilleå å
  Ryssberget berg Svenajössagården hmd. Lillån å
  *Råstenarna stenar? Svenolsagården hmd. Lilläng åker
  Rägnebäck bäck /Se Syaregården hmd. Linnavången vång
  Rägneliden höjd? /Se Synnegård Saknas *Lisas böke skogsparti
  Rönningakärr kärr Synnegården hmd. Liseboke skogsbacke
  Rövareskäret stenskärv /Se Sölvegårdarna bebyggelse Ljungbacken åker
  *Rövarskärvet stenröse Sölvesborgs Augustens lägenhet Ljungbacken åker
  Rövarestugan, se Rövareskärvet stenskärv /Se Tomsa-Svennagården gård Ljungön ö
  Rövarstugan =*Rövarskärvet stenröse Truedagården hmd. Lortabäck bäck
  *Sandagir f. åker Torklagården hmd. Lycke-Bengtens gård
  Sibbarpsdalen slättland med åker Torklamark gård Lyckorna skog o. bete
  *Sibbarps vång vång Torre-Pelles gård gård Långa Kvarteret åker
  Sibbarpsvången vång /Se Träskomakarens gård Långa lycka åker
  *Siellin f. åker Tulpane-Kallens lägenhet Långåkern åker
  Sjsöbacken backe Tuva-Svens lägenhet Madbacken åker
  *Sjökirka föremål Tygagården hmd. Maden åker
  *Sjökörka föremål Tykagården gård Maden åker
  *Sjökörka gränssten? Vinga-Lasse-Pellens lägenhet Maden åker
  *Sjökörka föremål Vässagården hmd. Maden åker
  *Sjökörka sten sten Västanå by Maden åker
  Skabbe lyckan hagmark? Västanå by Maderna åker
  Skallabacke backe Västanå by Madviken vik
  *Sko engen f. äng Västanå mark del av Västanå Marken skog
  Skott bergen berg? Åkapers hmd. Marken skog
  Skottbergsbäcken bäck Åke Pers-gården gård Mellanmarken skogsmark
  *Skoff engen f. äng Åsatorpet torplycka Mellanvången åker
  *Skollendtt f. äng Åsen by Mellanvången åker
  *Skårbäck bäck? Äskekärra traktnamn Mellanvången åker
  Skårbäck gränsbäck /Se Äskekärra by Mellanåkern åker
  *Smörlocken höjd eller gränssten Äskekärra by Mellanängen åker
  *Smörtocken gränssten? Äskekärra by Mossagylet göl
  *Smörtocken gränssten? Östad traktnamn Mossakroken åker
  *Spiellid f. åker Östad traktnamn Mossarna åker
  *Spiellitt f. åker Östad by Mossen utjord
  *Stens agerenn f. åker Östad by Mossen åker
  *Strengene f. åkrar Östad by Mossen åker
  *Stue agir f. åker Östafors bruk traktnamn Mossen åker
  Stålabacken höjd Östafors Bruk, se Östafors bruk Saknas Mossen åker
  Svarta gyl tjärn   Månsaboda åker
  Svartagyl sjö /Se   Möllehejan åker
  Svarta göl göl   Mölleskärren åker
  *Syndre tofft f. åker   Mörkehall kulle
  *Syrre kubbin f. åker   Nedersta vången åker
  Sävekärret kärr   Nickatäppet skog
  Tjuvahall höjd?   Norre-krok åker
  *Tjuvehall stenhäll   Norra lycka åker
  Tjuvehall stensättning /Se   Norre mad äng
  *Tofften f. åker   Norre vång åker
  Torklamark skog   Norre vång åker
  Tornbacken triangelpunkt   Norre vång åker
  To(r)stenedamm damm? /Se   Norre vång åker
  Tostenedammskärret kärr /Se   Norre vång åker
  Tovmossen sank mark   Norre vång åker
  *Trananaeken höjd   Norrlyckebacken åker o. betesmark
  *Tranenacken höjd   *Nybrottet åker
  *Tranenacken höjd   *Nybrottet åker
  *Tranenacken höjd /Se   Nye vång åker
  *Trehörnarör bergstopp?   Näsatorpet åker
  *Trehörnarör höjd?   Näset udde
  *Trehörnarör höjd (ev. gränsstenar)?   Olasvik vik
  *Trehörnarör höjd (ev. gränsstenar)?   Orudden udde
  *Trehörna Rör höjd (ev. gränsstenar)?   Orudden del av Näsum
  *Trehörnarör föremål   Oxahagarna åker
  *Trehörnehall = *Trehörnarör höjd? (ev. gränsstenar)   *Paltarekullaåkern åker
  Tritepölen vattensaml. /Se   Pellatäppe skogsomr.
  *Trollstugan sten /Se   Pella udde udde
  Trollstugan häll /Se   Persalyckan åker
  *Trä Gyl = Tvegylen vattensaml. /Se   Pilahagen åker
  Trä Gylsbackar = Tvegylsbackar backar? /Se   Pilaryggarna åker
  Trä Gylshejorne = Tvehylshejorna åkrar? /Se   Pisleholme holme
  Trä Gyls Mossarne = Tvegyls Mossarne mossar? /Se   Pisleholme holme
  *Tuerlunde agir f. åker   Pisleön ö
  *Tuerlundsryg, Lille f. åker   *Pjäddan åker
  *Tueryggene f. åker   Porskärret skogsmark
  *Tunglos engen f. äng   Prästalyckan åker
  Tvegylen vattensamlingar   Pukakärr torrlagt kärr
  Tvegylen tjärnar   *Pulsarna åker
  Tvegylen sjöar /Se   Pärhall sten
  Tvegylshejorna terräng   Pölatäppet åker
  *Tvättebäck bäck? /Se   Rackarehålet plats för döda djur
  Tången udde   Ramsjö sjö
  Täbrokärret kärr   Ramsjön sjö
  Täppet betesmark   Remsan åker
  Valla kulle höjd   Rubbabacken åker
  Vattenkurran vattensaml? /Se   Ryssbjär berg
  *Vattningbäck bäck? /Se   Ryssberget berg
  *Veyelengerne f. åker   Ryssberget gräns
  *Viekiers agir f. åker   Ryttareslätten åker
  *Wongeleid f. led   Rävatäppet skogsomr.
  *Vång, Västra f. vång   *Rödjan åker
  *Vång, Östra f. vång   Rödjan? åker
  *Vårsmosse sten sten   Rönnelyckan åker
  Värmanet å   »Sandjärskroken» vik
  Västanåmark terräng   Sibbarps göl göl
  *Åbäck bäck? /Se   Sibbarps göl göl
  Åkamossen mosse   Sjöhejan åker
  Ålabäcken bäck   Sjöhejan åker
  Ålabäcken bäck /Se   Sjölyckemossen utjord
  Älgakärret sank mark   Sjölyckemossen Saknas
  Ängabäcken bäck   Sjölyckemossen mosse
  *Äskekärra mark skogsmark?   Sjölyckorna skogsmark
  Øers agerenn och Lille öers agerenn f. åkrar   Sjövången åker
  Örebäck bäck?   Skansahejdan del av Drögsperyd
  Örebäck bäck? /Se   Skansahejan åker
  Örnagylet sjö /Se   Skatabacken torp och skogsmark
  *Örnagölet göl   Skinkan åker
  Örnagölet göl   Skoghusamossen mosse
  *Östads mark skogsmark?   Skoghusmossen Saknas
  Östadsvangen vang /Se   Skoghusmossen (Skogssnuvemossen) mosse
  *Östads vång vång   Skogs backe jord
  *Östarhallen bergshöjd?   Skogs lycka åker
  *Östrevik vik   Skyakyrka höjd
      Skybergakullen skogshöjd
      Slättalyckan åker
      Slätte lycke åker
      Slättängarna åker
      Slättön ö
      Smedjebacken höjd
      Smedjebacken höjd
      Smedjebacken åker
      Smålidarna höjd
      Smålänningatäppet åker
      Smååkrarna åkrar
      *Spjerkafallet åker
      Spånåkern ?åker
      Stallänge-åkern åker
      Staravången åker
      Stenbacken åker
      Stenkåsahallarna hallar
      Stenlycke åker
      Storehansatäppet åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storäng åker
      Stugeåkern åker
      Supalyckan åkar
      Su(r)killan källa
      Svanahatten berg
      Svarta göl göl
      Svedbergahagen åker
      Svinahallarna skogsmark
      Svinalyckan åker
      Sävekärret kärr
      Sävekärret skog
      Södre-hage urfjäll, åker
      Södre krok åker
      Södre mad äng
      Södre vång åker
      Södrevång åker
      Södreåker åker
      Södreäng betesäng
      Tegelbrukaudden udde
      Tegelbrukaviken vik
      Tiesvången åker
      Tjurabacken åker
      Tjuralyckan åker
      Tobakshölen hål i Holjeån
      Tobakslycan åkerlycka
      Toelid höjd
      Toftaåkern åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tomsåkern åker
      Torkel-åkern åker
      *Torneboda åker
      Torparelyckan åker
      Torpet åker
      Torpet åker
      Tostenedammskärret kärr
      Tregårdsåkern åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Treryggen åker
      Trintemossen utjord
      Trintemossen utjord
      Trueda vången vång
      Trueds åker åker
      Trueds åker åker
      Trulsåkern åker
      Trädesvången åker
      Trädgårdsåkern åker
      Träteskogen skogsparti
      Träteskogen utmark
      Trätteskogen skogspark
      Tutebacken höjd
      Tvegylen vattensamlingar
      Tvegötahejan åker
      Tången landtunga
      Tången åker och skog
      Täppet betesmark
      Täppet åker
      Uddaviken vik
      Ugglehall sten
      Undantagslyckan åker
      Upplandningen betesmark
      Vasamossen mosse
      Vången åker
      Vången åker
      Västanåån å
      Västrevik vik
      Åbrikarna åker
      Åhejan åker
      Ålabäcken bäck
      Åminnet åmynning
      Åsen del av Näsum
      Ängabäcken bäck
      Ängarna åker
      Ängarna åker
      Ängen åker och äng
      Örnakulle höjd
      Östrevik Saknas
      Östre åker åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.