ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ausås socken : Södra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 56 Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 52
Achæsas, se Ausås sn Andrebäck bäck /Se Ausås sn Backen = Spannarps backe höjd
Achæsaas, se Ausås sn Ausås hed åkrar Ausås sn Bygatan väg
Adesaas, se Ausås sn *Backe eng äng Ausås socken och by Dammarna dammar
Adesaas, se Ausås sn *Bedin f. äng Ausås sn /Se De sjutton tunnlanden åker
Hathasaas, se Ausås sn *Birckis eng f. äng Ausås traktnamn Donationsbacken Saknas
Ausås sn /Se *Blegis höyenn f. äng Ausås eller Ågårdshus, se Aurås traktnamn Floen terrängnamn
Ausås sn *Borgestiis ager f. åker Backa mölla väderkvarn Fäladen terrängnamn
Ausås sn *Buske eng f. äng Bjärhus hus Gatlyckan åker
Ausås sn *Byager f. åker Bjärlyckehus, se Ausås traktnamn Grytevadliden vägsluttning
Ausås sn *Engebackind f. äng Bostället gård Grävlingagraven håla i skog
Ausås sn *Fiire hiörnne stickid f. åker Brukstorp gård Grönaled f.d. grind och gränsmärke
Ausås sn /Se *Halnne eng f. äng Donationshuset f.d. ålderdomshem el. fattighus Gröna led grind
Ausås sn *Hiorte söllen f. äng Finahus hus Gårdsvången åker
Ausås sn /Se *Hullen f. åker Grindhus(et) hus Gårdsvången åker
Ausås sn *Hullen f. åker Gröna lund torp Hasslättabacken åker
Ausås sn Humlebäcken bäck Heagård gård och jv-station Hospitalsbacken vägsluttning
Ausås sn Humlebäcken bäck /Se Heljarp, se Häljarp traktnamn Huslyckorna åker
Ausås sn Humlesten gränssten /Se Heljarp by Härninge backe skogbevuxen höjd
Ausås sn »Hwar huset» natn? /Se Heljarp by /Se Hästhagen f.d. betesmark, nu åker
Ausås sn *Hyllis ager f. åker Hospitalshuset f.d. ålderdomshem el. fattighus Hästhagen åker
Ausås sn Härninge backe skogsområde? Humlarp traktnamn Kohagen eller kohagarna betesmark
Ausås sn /Se Härninge backe backe Humlarp by Kolabränna åker
Ausås sn /Se *Jdewads ager f. åker Humlarp by /Se Kolabrännavägen väg
Ausås sn /Se Karpadamm damm /Se Humlarpe by Saknas /Se Kullakällan källa
Ausås sn /Se *Korrestycket äng /Se Humlemöllan vtn.kvarn Kärrhyttebacken åker
Ausås by *Kropperne f. åkrar Humlemölla gård Logvången åker
Ausås by Lerie, Store, Lille och Lange f. åkrar Humlarp by Logvången åker
Ausås by *Lyckenn f. åker Häljarp traktnamn Luffareskogen skogslund
Ausås by *Maën f. äng Härninge by Mardalavägen väg
Ausås by *Maërne f. ängar Härninge by Mossen terrängnamn
Ausås by Möllebacken skogsbacke Härningegården gård Mossen f.d. mosse
Ausås by *Møllerpe eng f. äng Härninge skola skolhus Möllebacken höjd
Ausås by *Orekiers eng f. äng Karidal gård Möllerännan bäck
Ausås sn /Se *Prestehullen f. äng Karindal gd /Se Nattalyckan åker
Ausås by /Se *Raa kiers eng f. äng Kolbrännorna gårdar Norra lycke backe åker
Backa mölla kvarn /Se *Sandgaden f. åker Krabbegården f.d. gård Norrelycke backe höjd
Bjärhus lht /Se *Skiiffted y Syndre enge f. äng Kronhult gård Norre ängar ängsmark
Bjärlyckehuset hmd /Se *Skiiffted y østre enge f. äng Karindal gård Nyvång åker
*Boråshuset lht /Se *Strengene f. åker Kellsfält gård Ola Spels källa källa
Bostället lht /Se *Strengene (hoss tofftenn) f. åkrar Kolabrännorna gårdar Ormagraven håla
Brockstorp gd /Se *Strengenn f. åker Kuskahuset hus Prästamarken skog
*Brunstorp Saknas /Se *Sudere holmindtt f. äng Ladufogdahuset f.d. hus Rabbahagen åker
*Böckarehuset Saknas /Se *Syndre enge f. ängar Ljusstöparehuset hus Rabbehagen åker
*Degnne gaarden f. gd *Toffte ager f. åker Mossvägen, se Humlarp traktnamn Rokulle höjd
Donationshuset lht /Se *Tofftenn f. åker Målycke gård Ryktareliden vägbacke
Finahus lht /Se *Trefierringenn f. åker Mårtenstorp torp Sibirien terrängnamn
Flotorpet gd /Se *Tuæ eng f. äng Möllebo torp och f.d. vattenkvarn Spannarps backe skogsbacke
*Hallingehuset lht /Se *Årebäck bäck? /Se Möllebo gård Spannarps skog skogbevuxen höjd
Harahuset gd /Se Örjabäcken bäck Möllebo gård Spelekärret skogslott
Heagården hmd /Se Örjabäcken bäck /Se Norregård gård Trädgårdskroken åker
Heden gd /Se Örjabäcken bäck /Se Norregård gård Trädgårdskroken åker
Henriks(Lycke)hus lht /Se Örjakroken äng? /Se Nygård gård Västra kärr kärr
Horsahuset gd /Se Örjarna natn. /Se Oppegård gård  
Humlarp förr egen sn, nu del av Ausås sn /Se Örjasten natn. /Se Pysabostället f.d. gård  
Humlarp by *Østre enge f. ängar Pålsgård f.d. gård  
Humlarp by *Øxenn f. åker Rabbagården gård  
?Humlarp by   Rusthållaregårdarna = Rusthållet gårdar  
Humlarp by   Rusthållet gårdar  
Humlarp by   Ryktarehuset hus  
Humlarp by   Sjunnagård(a) gård  
Humlarp by   Sjunnagård gård  
Humlarp by /Se   Sjunnagård gd /Se  
Humlarp by /Se   Sjunne Saknas /Se  
Humlarp by /Se   Sköljet banvaktsstuga  
Humlarp by /Se   Slottet gård  
Humlarp by /Se   Smedjehus hus  
Humlarp by /Se   Smörhemmanet f.d. gård  
Humledal, se Flotorpet gd   Spannarp herregård  
Humlemölla gd /Se   Spannarpsgården = Spannarp herregård  
Humlemölla gd /Se   Spelehuset hus  
»Hwar huset» bebn? /Se   Stenrörshus hus  
Hælgetorp,se Häljarp gd   Stora huset slott  
Häljarp gd /Se   Svarvarehuset hus  
Häljarp by   Svensgård gård  
Häljarp gd   Tranehus hus  
Häljarp gd   Trädgårdshuset hus  
Häljarp gd   Tuahuset gård  
Häljarp gd   Tuvahuset hus  
Häljarp gd /Se   Tvengstorp by  
Härninge by   Tvängstorp by  
Härninge by   Tyskastället gård  
Härninge by   Täckarehus hus  
Härninge by   Vipehuset torp  
Härninge by   Vänbo mölla kvarn  
Härninge by /Se   Örjamöllan vtnkvarn  
Härninge by /Se   Örtahus hus  
Härninge by /Se      
?Kassagården by      
Kassagården gdr /Se      
Kassagården gd /Se      
Kolabrännorna gd:ar /Se      
Krabbegården hmd /Se      
Kuskahuset lht /Se      
Kyrkan Saknas      
Källsfält hmd /Se      
Ladufogdahuset lht /Se      
*Ljunghuset lht /Se      
Mållycke hmd /Se      
*Månsahuset Saknas /Se      
Möllarehuset gd /Se      
Möllebo lht /Se      
*Nackebolet Saknas      
Oppegård hmd /Se      
*Pettersborg lht /Se      
Pysabostället lht /Se      
Prästgården Saknas      
Rabbagården hmd /Se      
Sjunkahuset gd /Se      
Sjunnagård gd /Se      
Skeakärr hmd /Se      
Sköljet lht /Se      
Slottet hmd /Se      
Smörhemmanet hmd /Se      
Spannarp hg      
Spannarp hg      
Spannarp gods /Se      
Spannarp by /Se      
Spelarehuset gd /Se      
Stenrörshus lht /Se      
Tranehuset torp /Se      
Trädgårdshuset lht /Se      
Tuvahus lht /Se      
Tvängstorp by      
Tvängstorp by /Se      
Täckarehus lht /Se      
Vipehuset gd /Se      
*Vänbohuset lht /Se      
Ågård hmd /Se      
*Örjahuset lht /Se      
Örjamöllan förr kvarn /Se      
Örjamöllan kvarn /Se      
Örjamöllan kvarn /Se      
Örtahus lht /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.