ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Källna socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 222
Kylne, se Källna sn Genahålan skog /Se Källna sn sn Abullahålan skog
Tælna, se Källna sn Geven, nuv. Pinnån å /Se Källna sn Abullasträngen åker
?Källna sn *Kielle ager f. åker Källna sn Allebackalyckan åker
Källna sn Killebäck bäck /Se Källna sn Allebacken skogsbacke
Källna sn Källna källa offerkälla /Se Aspehuset t Allmänningsåkern Saknas
Källna sn *Lerie f. åker Bolestad bebyggelse Aspehusalyckan åker
Källna sn *Lerup skog Saknas Bolestad by Aspesåker Saknas
Källna sn Lunds backe, Lille backe? Bolestad Saknas Aspesåker åker
Källna sn /Se *Maën f. äng Bolestadsgården bebyggelse Backaåker Saknas
Källna sn Pinnån å Bolestadgården gård Barket björkskog
Källna sn Pinnån å Brohuset hus Bastuåker Saknas
Källna sn Pinnön, förr Geven å /Se Chalottenborg t Bellsåkern Saknas
Källna sn Rönne å Fågelsång t Bjeret höjd
Källna sn Trollbacken ättehögar Hjälmslund Saknas Blandsädsåkern Saknas
Källna sn /Se   Hjälmslund gård Bläsingemaden Saknas
Källna sn /Se   Hjälmslund gård Bolestadbäcken bäck
Källna sn /Se   Hjälmslund gd /Se Bolestadplanen ägor
Källna sn /Se   Källna bebyggelse Bomliden backe
Källna sn /Se   Källna brohus hus Bredingen äng
Källna kyrka kyrka /Se   Lundsgården bebyggelse Brunnlyckan åker
*Asmindis gaar f. gd   Lundsgården gård Buskesängen Saknas
Bolahus hus? /Se   Mölla, Stora gård och vattenkvarn Bökebacken skogsbacke
Bolestad by   Norrekrok gård Bökelyckan åker
Bolestad by   Silvåkra bebyggelse Bönestycket åker
Bolestad by   Silvåkra by Dalsåker Saknas
Bolestad by   Silvåkra gd /Se Dyngemaden Saknas
Bolestad by   Silvåkra gd /Se Dönehöjden Saknas
Bolestad by   Stora mölla bebyggelse Ekebacken skogsbacke
Bolestad by /Se   Stora Mölla kvarn Ekesåker Saknas
Bolestad by /Se   Storegårdsmölla, se Öja Saknas Eket skogsdunge
Bolestad by /Se   Tjuder olen gård Eriksa åker Saknas
Bolestad by /Se   Tyskeriet, Norra gård Eskils åker Saknas
Hjälmslund Saknas /Se   Tyskeriet, Södra gård Fiskarelyckan skog
Kyrkan Saknas   Öja traktnamn Flinkalyckan åker
Källna gd   Öja bebyggelse Flintan åker
Källna Saknas /Se   Öja by Flöjet äng
Ljung by /Se   Öja by /Se Forskobacken skogsbacke
Lundsgården gd   Öja hög gård Furelunden skog
Lundsgården gd   Öjamölla Saknas Furulunden furudunge
Mölla, St. gd /Se     Fågelsångsbacken skogsbacke
Prästgården Saknas     Fäladen betesmark
Saallagre, se Silvåkra by     Fäladen betesmark
Sallagher, se Silvåkra by     Fäladen betesmark
Seealger, se Silvåkra by     Fäladen betesmark
Silvåkra by     Fäladsledet grind
Silvåkra by     Fäladslyckan åker
Silvåkra hg o by     Gamle hage betesmark
Silvåkra by     Gamle toft åker
?Silvåkra gd     Genahålan skog
?Silvåkra by o. sn     Grunditz lycka åker
Silvåkra by     Gudeveken äng
?Silvåkra gård     Gåsabacken skog
Silvåkra by     Gåsabacken skogsbacke
Silvåkra by     Gåsamaden Saknas
Silvåkra by     Harakull höjd
?Silvåkra by     Harakullsåkern Saknas
Silvåkra gd     Hedalyckan åker
Silvåkra by     Hedalyckan åker
Silvåkra by /Se     Hedanäbbet kärr
Silvåkra gd /Se     Heden kärr
Silvåkra gd /Se     Heden betesmark
*Suendtt Nielssens gaardtt f. gd     Hjulshålan åker
Suldagere, se Silvåkra by     Humlehagen åker
Ugglarp Saknas /Se     Humlehagen åker
Öja by     Husareåkern Saknas
Öja by     Hyllesåker Saknas
      Hällorna åker
      Höjden skogsbacke
      Jordkullen skogsbacke
      Kakebjer höjd
      Kakebjers lid vägbacke
      Kalvahagen betesmark
      Kalvakull betesmark
      Kanalaåkern åker
      Karkushålan åker
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Komad Saknas
      Kringlan åker
      Kristens äng äng
      Krokaåker Saknas
      Kronebjer höjd
      Kyrkegårdahålan åker
      Kålahagen åker
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källekärret Saknas
      Källestycket åker
      Källna källa offerkälla
      Källnaåkern Saknas
      Kärrlången äng
      Kärrängen Saknas
      Kölan åker
      Körlingslyckan åker
      Körnesåker Saknas
      Körnesåker Saknas
      Lammamaden Saknas
      Larsa lyckan åker
      Ledsåker Saknas
      Ledsåker Saknas
      Lerbacken åker
      Lerjan åker
      Lerjan åker
      Lerjeängen Saknas
      Lerkroken åker
      Lilla skifte åker
      Ljungbacken betesmark
      Lundalöden äng
      Lundbergs lycka åker
      Lunden ekbacke
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe äng Saknas
      Lärkehålan skog
      Mad, Södre äng
      Maden äng
      Mellankärr Saknas
      Mellanören åker
      Mölledammen Saknas
      Möllers toft åker
      Mölleskiftet åker
      Nye toft åker
      Ny lycka åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvångsängen Saknas
      Norra lycka åker
      Norre toft åker
      Norre åker Saknas
      Ornadal skog
      Ornadal skog
      Petesåker Saknas
      Pelet äng
      Per Jönssons äng äng
      Pilehagen skog
      Pinnån Saknas
      Risaåker Saknas
      Risaåker Saknas
      Risaåker Saknas
      Ryttareåkern Saknas
      Rävahalen skog
      Rävakärret Saknas
      Rönneå å
      Rörmad Saknas
      Sallesåker Saknas
      Sandbergs lycka åker
      Sandbjer åker
      Silvåkra ljung Saknas
      Silvåkralyckan åker
      Skaftet åker
      Skallaliden backe
      Skallen höjd
      Skansamaden Saknas
      Skansan skogsbacke
      Skarpe backe åker
      Skatelöden äng
      Skitenpinn å
      Slättingen äng
      Smedalyckan åker
      Smedavången skog
      Sobacken skogsbacke
      Spännesåker Saknas
      Stallyckan åker
      Starby pråm gammalt färjeställe
      Starra backen skogsbacke
      Stekebacken skogsbacke
      Stenslyckan åker
      Stjärnet äng
      Stora kärr Saknas
      Stora skifte åker
      Stora skifte åker
      Store åker Saknas
      Storkaåker Saknas
      Stridsäng Saknas
      Strädalyckan åker
      Strädet väg
      Strängaängen Saknas
      Strängaängen Saknas
      Strängen åker
      Strängen åker
      Systerdal äng
      Söndra lid vägbacke
      Söndra mad Saknas
      Söndra skifte åker
      Söndre mad Saknas
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tolandet åker
      Tonamaden Saknas
      Torshålan åker
      Tranarpe bro bro
      Tranarps bro landsvägsbro
      Trekanten åker
      Trollbackarna Saknas
      Trallbackarna ättehögar
      Tuvedal kärr
      Tväräng Saknas
      Tvättesmaden Saknas
      Tyska lyckan åker
      Tången åker
      Täppet betesmark
      Velesbjer höjd
      Vägstycket åker
      Västra lycka åker
      Västre ör åker
      Åbacken skog
      Ålaängen Saknas
      Åldermansbacken skogsbacke
      Ålid vägbacke
      Åmotsbacken åker
      Åmotsängen Saknas
      Åslängeåkern Saknas
      Åveken äng
      Åäng Saknas
      Öraåker åker
      Östra lycka åker
      Östre ör åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.