ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hörja socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 124 Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 784
Hörja sn /Se *Aakillissbech gränsmärke Hörja sn sn Adamsor gränsknä
?Hörja sn *Ager beckindt f. äng Hörja socken socken Adamsor gränssten
Hörja sn *Albue f. åker Hörja sn Adamsor gränssten
Hörja sn *Almending, Store och Lille f. ängar Hörja sn Aggarpa nabbar Saknas
Hörja sn Angsholma sjön sjö /Se Sagesmän förteckning Aggarpaängen ängsmark
Hörja sn Barsebäck bäck /Se Sagesmän förteckning Albua åkrar
Hörja sn Barsjön sjö /Se Sagesmän förteckning Albuabackarna backar
Hörja sn *Biörneschouff gränsmärke Sagesmän förteckning Albågabacken backe
Hörja sn Bonnebacke natn. /Se Sagesmän förteckning Albågarna höjdsträckning
Hörja sn »Bonnedam» natn? /Se Aggarp Saknas Albågaåkern åker
Hörja f. län Bonnekärr natn /Se Aggarp by Anbökakällan källa
Hörja sn Bonnemosse natn /Se Aggarp by Andakull holme
Hörja sn /Se Brackemossen sank mark Anders Åkas hus Andakull kulle
Hörja by o. sn /Se *Bröndejer gränsmärke Angsholm bebyggelse Anders Eriks lycka åker
Hörja by o. sn /Se Byttefloen vattensaml. /Se Angsholm by Angsholmamossen mosse
Hörja sn /Se *Bögeskulle gränsmärke Angsholm Saknas Angsholmasjön sjö
Hörja sn /Se *Eldis engen f. äng Barkhult bebyggelse Angsholmasjön sjö
Hörja sn /Se *Eschebölliehall gränsmärke Barkhult Saknas Bakåker åker
Hörja sn /Se Eskils backe skogsmark Barkhult by Ballerbjär skog
Hörja sn /Se *Espissager f. åker Barkhult by Ballerbjär skog
*Hörnne S, se ?Hörja sn *Etussekille gränsmärke Barkhultabengtens hus Ballerkärr kärrmark
Aggarp by *Fielldissbergit gränsmärke Björkeröd Saknas Barnabacke backe
Aggarp by Flatebäck bäck /Se Björkeröd by Barnabacken skogbacke
Aggarp by Franka dammen damm /Se Björkeröd by Barnabacken skogbacke
Angsholm by Förstebäck bäck /Se Björkeröd by Barsebäck bäck
Agnsholm by Getådran sank mark Blankans hus Barsjön sjö
Angsholm by /Se *Graffsuinebergit gränsmärke Bollsaeks gård Barsjön sjö
Barkhult by »Hejbäcken» natn /Se Bollsaeks gård Barsjön sjö
Barkhult by /Se *Hie gränsmärke Bosabygget bebyggelse Bastuåkern åker
Björkeröd by *Holmene f. ängar Bosabygget gård Basteåkern åker
Borabygget gårdar /Se *Horsaflo natn /Se Bosabygget Saknas Bengtsa lycka åker
Brantahyttan lht. /Se Hundahällan skogsmark /Se Brackan gård Bengt-Boels lycka åker
*Bøgerup Saknas Hundasten gränssten /Se Brandabygget bebyggelse Bengts Boela lycka åker
*Elliolt Saknas *Husstofftenn f. åker Brandinahyttan hus Bengts lycka åker
Horja, se Hörja by o. sn *Höys agir f. åker Brantahyttan hus Bengts Mats åker åker
*Hovgården Saknas Hökabäck bäck /Se Brantaperahyttan jordstuga Berkalyckan åker
*Hovgården f. gd *Hörie by wong vång Brånabygget gård Berkebacken skog
Hågnarp by Hörlingeån å /Se Buskanilsens gård Berkenabb björkskog
Hågnarp by *Jeneis ager f. åker Byggesbengtsa gård Berket björkskog
?Hörja by Kattabäck (även Snusebäck) bäck /Se Bygge(t)s avsöndring Beskan betesmark
Hörja by /Se *Keldstorpe wong f. vång Båsuddahuset hus Beskan betesmark
Hörja by /Se Killebäcken bäck /Se Bönadagsskomakarens hus Beskasträtet väg
Jonstorp by /Se *Kircke agerenn f. åker Bönadagsskomakarens hus Bjerabacken bokbacke
Jonstorp by /Se *Kircke agir f. åker Ekedal gård Bjäret höjd
Kampahyttan lht /Se *Kircke biergid f. äng Ekedal Saknas Bjeret bokbacke
Kampsa = Kampahyttan lht /Se Knektabacken skogsmark Gammalsbygget by Bjeret skogbacke
Kolahyttan lht /Se *Korssetofften f. åker Gammalsbygget bebyggelse Bjeret åker
Krampahyttan lht /Se *Korsse tofftenn f. åker Gammalsbygget by Björnabölet skogbacke
Kyrkan Saknas *Korsskille gränsmärke Gräsabygget bebyggelse Björnamossen mossmark
Källstorp by *Korsskullebech gränsmärke Gräsabygget by Björnamossen mossmark
Källstorp by Krummabäcken bäck /Se Hallahyttan hus Björnaskuggarna skog
Källstorp by Kvarnbäcken bäck /Se Harabygget bebyggelse Blacka bjer skogbacke
Källstorp by Kärrsbäck bäck /Se Harabygget by Blacka bjers kärr kärrmark
Källstorp by *Laetofft f.åker Harabygget by Blankans kulle höjd
Källstorp by *Landeweyen landsväg Hillabygget bebyggelse Blankans källa källa
Prästgården prästgård *Laurechehale(n) gränsmärke Hillabygget gård Blankans lid backe
Puffahyttan lht /Se Laxamossen sankmark Hillabygget gård Blekehålan ängsmark
Ravnehall by *Lerbrödehall gränsmärke Hillabygget by Bleken åkrar
Ravnehall by *Lilleeng f. äng Hinstugfarsa »undantagsstuga» Bleken, Lille åker
Ravnahalla gdr /Se *Longager f. åker Hinstugfarsa »undantagsstuga» Bleken, Store åker
Rullabygget gdr /Se *Lundevad gränsmärke Hinstugfarsa »undantagsstuga» Blåan Saknas
Rullabygget by /Se Lunnabäcken bäck /Se Hjularehuset hus Boaåkern åker
Rya by Lyckan skogsmark Hjärpahyttan jordstuga Boelskälla källa
Rya by *Lycke marck, En f. äng Husaratorpet torp Bolesten sten
Rya by *Madekierssböllie gränsmärke Hågnarp bebyggelse Bosabygge mark skogsmark
Rya by /Se Maglefloe vattensaml. /Se Hågnarp by Bosabygge mosse mosse
Röshult by Mammarpasjön sjö Hågnarp by Bosakärret åker
Röshult by *Norre agir f. åker Hågnarp by Bosaliden backe
Röshult by *Ny lycke, Den f. åker Hägnadanilsens gård Bosaliden backe
?Saxtorp gd *Nöreng f.äng Hägnaden gård Bosalyckan åker
Saxtorp gdr /Se Olbäck bäck? /Se Hägnarp bebyggelse Bossaliden backe
Saxtorp gård /Se Olsbäck bäck /Se Hättingamånsahyttan hus Bossamossen mossmark
Skinnmårtenahyttan = Skinnmårtenens lht /Se Orabäcken bäck /Se Höganilsens gård Bossamossen mossmark
Skomakrehyttan lht /Se Osabäck bäck /Se Hörja Saknas Brackaliden backe
*Skottegården f. gd *Porsse engen f. äng Hörja kyrkby Brackan Saknas
Slagarehyttan lht /Se Porsse engen Saknas /Se Hörja by Brackestället Saknas
Tegelhyttan lht /Se *Preste engen f. äng Jonstorp by Brackeängen äng
Vedema by *Rafna = Ravneå, nuv. Hörlingeån? å /Se Jonstorp bebyggelse Brandabygget Saknas
Vedema by Rammabacke höjd Jonstorp by Brandamarken skog
Vedema by /Se Rammevad vadställe /Se Jonstorp traktnamn Brandinalyckorna åker
Vedema by /Se Ravneå, nuv. Hörligeån å /Se Jontastorp bebyggelse Brantalyckan åker
  Rullabackarna höjder /Se Jontustorp bebyggelse Breda kärr kärr
  Rullabäck bäck /Se Jontustorp by Brede drätt sankmark
  *Russeager f. åker Jontustorp by Brede ramm kärr
  Ryttersängen skogsmark Jontustorp by Brimsaställen gräsmark
  Rödeflod vattensaml. /Se Järpalyehan ödetorp Brobacken åker
  Rö(e)sjön sjö /Se Jönsagubbens hus Brobacken backe
  *Röffuerehulen f. äng Kampahyttan hus Brokabjär skog
  *Sandbäck bäck? /Se Kampsa Saknas Broängen ängsmark
  Saxabäck bäck? /Se Kjällstorp, se källstorp traktnamn Brudamossen mosse
  Saxahällan backar? /Se Kjällstorpsmaden se Källstorpsmaden traktnamn Brunnåker åker
  Saxakullen höjd /Se Klubbarehuset Saknas Brunnåker åker
  Saxakärr kärr? /Se Klubbet hus Brände myr myrmark
  Saxamossen mosse? /Se Knorraperens gård Brödlandet åker
  *Schadebykull gränsmärke Knutsahyttan hus Brödlännet åker
  *Sellekulle gränsmärke Knäpparens hus Bya kvarndamm kvarnfall
  Sivarefloen vattensaml? /Se Kolahyttan hus Bys brunn brunn
  Skatebacken skogsbacke /Se Krampahyttan hus Byttefloen mossmark
  Skatebäcken bäck /Se Krattabygget by Bytteflosmossen mossmark
  *Smaa ager f. åker Krattabygget bebyggelse Byxerenen åker
  Snokafloen vattensaml. /Se Krattabygget by Bålabollsbäcken bäck
  Snusebodabäck bäck /Se Krattamöllan nu nedriven kvarn Bålahålan sänka
  Snusebäck, annat namn på Kattabäck bäck /Se Krukabengtens f.d. hus Bålahålan sänka
  Snusebäck bäck /Se Krukahuset hus Båsuddabacken skog
  *Steen agerenn f. åker Krummajohannesens Saknas Båsuddalyckan åker
  *Stensager f. åker Krummamånsens bebyggelse Båsuddalyckan åker
  *Stette agerenn f. åker Krumman bebyggelse Båsuddaängen äng
  *Stubbend f. åker Kulladal gård Båsuddaängen, Lille äng
  *Suorteböllie gränsmärke Kulladal Hörja sn Båsuddaängen, Store äng
  Svedjorna ängsmark Källsahuset Saknas Bäckadelen åker
  Svinabäck(en) bäck /Se Källsatorpet = Källsahuset Saknas Bökaltsåker åker
  *Söndreeng f. äng Källstorp bebyggelse Bökesåkern åker
  *Themmerager f. åker Källstorp gård Dammåker åker
  *Thissebech gränsmärke Källstorp by Dammåker åker
  Tissebäck bäck o. gränsmärke /Se Källstorp traktnamn Dammåker åker
  Tvätteskålen konstgjord sjö /Se Källstorpsgården stamgård De arge tuvorna ängsmark
  Tyskafloen vattensaml. /Se Källstorpsmaden traktnamn De gamle kvarteren ängsmark
  *Vedevadt gränsmärke Laxabygget bebyggelse Den haltes källa källa
  Viekorrorna vattensaml. /Se Laxabygget gård Den skallige backen backe
  Vångamossen sank mark Laxabygget bebyggelse Det mörka böket bokskog
  *Åkillebäck bäck o. gränsmärke /Se Lilleby del av Hörja sn Djupahöl djupt ställe i Vedemaån
  *Åladamm damm? /Se Malmahuset hus Drängastycket ängsmark
  *Örchelyche gränsmärke Malmatuvens Saknas Drängastycket ängsmark
  *Östreager f. åker Mårtensbygget bebyggelse Drängastycket ängsmark
    Mårtensbygget by Dödermansängen ängsmark
    Möllergrändstorpet ödetorp Edvalls täppe betesmark
    Nilles hus Eliasa tå skogs- o. ljungmark
    Nilles hus Else källa källa
    Nils Kamps träskobod lada (hus) Enebjär backe
    Nilstafäets gård Enebäck bäck
    Nurkaperens gård Enebäck bäck
    Nygård Saknas Erikabacken åker
    Ola pernille hus hus Erikamossen mossmark
    Osvalds Hanne huset hus Eskils backe skogbacke
    Pellingatorpet torp Eskilskärrsängen ängsmark
    Pellingens torp Faderyd skogsmark
    Per Gammals bebyggelse Falka Hall stenparti
    Pernille Nilles hus Farfaralyckan åker
    Piket gård Farfaravången hagmark
    Profossabostället gård Farmoderns lycka åker
    Puffahyttan hus Farmors lycka åker
    Puffeperens Saknas Farmors lycka åker
    Rafnehalla gård Farmors lycka åker
    Rafnahalla bebyggelse Fastebäck bäck
    Ravnahalla by Femprickan skeppssättning
    Ramnehalla bebyggelse Femprickan hagmark
    Rensbygget gård Fiskaremossen mossodling
    Riksnilsens torp Fiskaremossen mosse
    Rullabygget bebyggelse Fjärdingspälsåkern åker
    Rullabygget by Flate bäck bäck
    Rullabygget by Flodmanslyckan åker
    Rullabygget by Flyet slåttermark
    Rya Saknas Flyet åker
    Rya by Flädjan åker
    Rya by Flänsingarna åker
    Ryaskomakarens hus Frankadammen damm
    Ryllabygget by Frankadammen damm
    Ryssahuset bebyggelse Frankamårtens Saknas
    Ryssahuset bebyggelse Fröabäck bäck
    Ryssanilsens Saknas Fuglamossen mosse
    Röshult Saknas Fåraböken bok
    Röshult by Fårahusaängen äng
    Röshult by Fälleslidarna backar
    Saxtorp bebyggelse Fällesliden backe
    Saxtorp gård Fällesåkrarna åkrar
    Saxtorp by Fället berg
    Sjudaretuvens torp Fället skogsmark
    Sjudaretuvens torp Färadsvägen väg
    Sjöbygget gård Fästningen Saknas
    Sjöbygget bebyggelse Fölamossen mossmark
    Sjöbygget gård Fölamossen mosse
    Skinnmårtenens hus Galthultabäcken bäck
    Skinnmårtenahyttan Saknas Galthultsbäcken bäck
    Skoghem bebyggelse Gamlegården plats
    Skogjohannesens hus Gapersten sten
    Skogskräddarens hus Gapersten sten
    Skomakarehyttan hus Gaperstensbacken skogbacke
    Skräddarehuset hus Gastabacken backe
    Skyttasvennens jordstuga Gastabacken ljungbacke
    Stagarehyttan hus Gatelyckan åker
    Slomanslycka ödetorp Gatemaden åker
    Släbobygget bebyggelse Gatestripen åker
    Släbobygget gård Gatestripen åker
    Slättbobygget by Gatestättan stätta
    Smedanilsens hus Getaådran sankmark
    Småpers torp Granatsåkern åker
    Snuseboda hus Grytebjär ås
    Stallingens Saknas Grytebjer backe
    Stalljohannesa Saknas Grytebjersbacken backe
    Stockmakarebostället ödegård Gräsäng ängsmark
    Storeby del av by Gröna håla kärr
    Tegelhyttan hus Gröne håla gräsmark
    Tegelhyttan hus Gubbalyckan åker
    Timmermansnilsens hus Gubbalyckan åker
    Torstensbygget bebyggelse Gubbalyckorna åkrar
    Torstensbygget Saknas Gubbatuvorna ängsmark
    Träskoslaktarens gård Gullbergslyckan åker
    Träskoslaktarens gård Gunna åkrar åkrar
    Tuvatorpet Saknas Gunnelestycket åker
    Vedema Saknas Gylabäcken bäck
    Vedema by Gärs hålor skogsmark
    Vedema by Göingasvennens Saknas
    Vedema by Hackehålan åker
    Vedema traktnamn Hackehålan åker
    Åhuset hus Hacket åker
    Ällingapetterens torp Hades hagmark
    Ängsholm bebyggelse Hades hagmark
    Ängsholm gård Hagaåkern åker
      Hallahålan åker
      Hallajönsens Saknas
      Hallakällan källa
      Hallalyckan åker
      Hallamossen sankmark
      Halldanskärret kärr
      Halmstadsvägen väg
      Halvnadebacken åker
      Harakroken vägkrök
      Harakroken vägkrök
      Hasslerenen ren o. del av åker
      Havreåkrarna åkrar
      Helgedagskroken ängsmark
      Hillahålan åker
      Hillamossen mosse
      Hillamyren mosse
      Hinstug torvmosse mosse
      Hjortabjer skogbacke
      Hjortahålorna ängsmark
      Hjortenamossen mosse
      Hjularehultet skogbacke
      Hjularekroken hagmark
      Hjulareledet led
      Hjularelyckan åker
      Hjularelyckan åker
      Hjularetäppet skogsskifte
      Hjuls hålor åker
      Hjälmaljung ljunghed
      Hjälma ljung åkrar
      Hjälmaljungsmossen mosse
      Hjärpalyckan åker
      Holmarna kullar
      Holmarna skogsbackar
      Holmarna öar
      Holmarna Saknas
      Holmäng äng
      Horsabackarna skog
      Horsabacken skogbacke
      Horsabrantan skogbacke
      Horsalid backe
      Horsastycket slåttermark
      Hultalyckan åker
      Hultet skog
      Hundagäddebäcken bäck
      Hundakällan skogsmark
      Hundasten gränsknä
      Hundasten gränssten
      Husaralyckan åker
      Huslyckan åker
      Huvudet backe
      Huvudet Saknas
      Hålbröten åker
      Håleskogen skog
      Hålledammen damm
      Häckåker åker
      Häckåker åker
      Hägnadaliden backe
      Hägnadamossen mosse
      Hägnaden Saknas
      Hägningens Saknas
      Häkulls backe björk- o. gräsbeväxt backe
      Häleskroken sankmark
      Hästskokärret sankmark
      Höbäckarammen ängsmark
      Höbäcken bäck
      Höbäcken bäck
      Höbäcks källa källa
      Högabjär höjd
      Högabjersbacken backe
      Högabjersängen ängsmark
      Högadelen åker
      Högahult skog
      Höjabron bro
      Höjarna kullar
      Hökabjer höjd
      Hökabäck bäck
      Hökamosse mosse
      Hökaveken ängsmark
      Hörahålan åker
      Höralyckan åker
      Höramossen mossmark
      Höramossen mosse
      Hörjabron bro
      Hörja torg plats i Hörja
      Hörjaån å
      Hörningen åker
      Höstnadasvedjan hagmark
      Intäppet åker
      Jakoba höstnad ängs- o. hagmark
      Jakobaängen äng
      Jonsa åker åker
      Jontusa häjeled led
      Jontuslidarna backar
      Jordbohålorna skogsmark
      Jumpelund skogsbacke
      Järabackarna grusåsar
      Järarna grusåsar
      Jären ås
      Jären grusås
      Jättastenarna skeppsättning
      Jättastenarna skeppssättning
      Jättastycket åker
      Jöns Anders Nilles Saknas
      Kalle ramm kärr
      Kallramm åker
      Kallram åker
      Kalvahagen skogs- o. betesmark
      Kalvahagsjären grusås
      Kalvaängen ängsmark
      Kidalyckan åker
      Kidalyckan åker
      Kinnekulle backe
      Klädalid backe
      Klädalid backe
      Klöva hallar skogsås
      Knallabacken skogbacke
      Knektahålan åker
      Knektaliden backe
      Knektaliden backe
      Knektalyckan åker
      Knutsabacken lid
      Knutsaåkern åker
      Knäpparelyckan åker
      Kodden, Lille åker
      Kodden, Store åker
      Kolarekällan källa
      Kola(re)kärret hag- o. slåttermark
      Koudden skogsmark
      Krabbastenarna stenar
      Krampagatan skogsväg
      Krampamossen mossmark
      Krampatäppet åker
      Krattabron bro
      Krattabron bro
      Krattahölen djupt ställe i å
      Krattahölen höl i Rökeån
      Krattalyckan åker
      Krattavången betesmark o. skog
      Kringehöl födjupn. i å
      Kristine lycka åker
      Krokakärren kärr
      Krokarna mossmark
      Krokeåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krukalyckan åker
      Krummabron bro
      Krummabäcken bäck
      Krummamarken skog
      Krummamyren mossmark
      Krummavången skogs- o. slåttermark
      Krummaängen ängsmark
      Kryckeperaåkern åker
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnhålet del av skogsväg
      Kvarnåkrarna åkrar
      Kyrkeholmarna hagmark o. skog
      Kyrkekärr kärr
      Kyrkelidarna Saknas
      Kyrkestigen stig
      Kyrkeåkern åker
      Kyrkeäng ängsmark
      Kålhagsåkern Saknas
      Kålåkern åker
      Källarelyckan åker
      Källareåkern Nederste åker
      Källareåkern, Överste åker
      Källebacken grustag
      Källebäcken bäck
      Källemaden ängsmark
      Källstorpamaden mosse
      Källstorpaängar ängsmark
      Källsveken ängsmark
      Kämpakroken gräsmark
      Käringabacken skogbacke
      Käringakroken mosse
      Käringakroken skogsmark
      Käringekroken ängsmark
      Kärrsebäck bäck
      Laggan ängsmark
      Lammakroken betesmark
      Lammaljungen åker o. betesmark
      Larsalyckan åker
      Larsa lycka åker
      Lassäng äng
      Latelid lid
      Laxaandersens brimsastall hagmark
      Laxaandersens brimsastall hagmark
      Laxabygge mosse Saknas
      Laxamossen sankmark
      Lejorna förr blötmark, nu odlat
      Lidahålan åker
      Lidakärret ängsmark
      Lidamånsakroken skogsdel
      Lidatuvorna förr äng, nu åker
      Lidatuvorna äng
      Lillasjö del av sjö
      Lindehåla åker
      Ljungarna åkrar
      Ljungarna åkrar
      Ljungbäcksåkern Saknas
      Ljungsa lycka åker
      Ljungåkern åker
      Logbacken åker o. skog
      Logstenen sten
      Logstenslyckan åker
      Logåker åker
      Logåkrarna åkrar
      Losa källa källa
      Lundabäck bäck
      Lundabäcken bäck
      Lundaled grind
      Lundaledsåkern åker
      Lusse lid backe
      Långa lusse lid Saknas
      Långebacke höjd
      Länsmansbacken backe
      Länsmansbacken skog
      Lögnarekroken ängsmark
      Lönnsåker åker
      Maggahögarna höjder
      Maggehögen skogbacke
      Maglebjär höjd
      Maglebjer höjd
      Magle floe mossmark
      Mammarpasjön sjö
      Manbackaledet led
      Manbackaliden backe
      Manbackaliden backe
      Mannebackarna berg
      Mark, Lille skog
      Mark, Store skog
      Mellomkärret kärr
      Mokullatoften åker
      Mokullaåkern åker
      Morfaratoften åker
      Morsa rumpa hagmark
      Morsystersängen ängsmark
      Mosten betesmark
      Mustaåkern åker
      Musten skogsmark
      Myrakvarteren åkrar
      Myralyckan åker
      Myraltabäcken gränsbäck
      Myraltet skog o. åkrar
      Myrsåker åker
      Myråkersände gräsmark
      Mårtenshult skog
      Möllebacken höjd
      Möllebjer skogbacke
      Möllebäcken bäck
      Möllebäcken gränsbäck
      Mölledammen ängsmark
      Möllergrändslyckan åker
      Mölleholmen åker
      Möllehålan åker
      Möllemaden ängsmark
      Mölleåker åker
      Mölleängen ängsmark
      Mörka Hult skog
      Mörka kärr kärr
      Mössekärmen betesmark
      Nabbagylet mossmark
      Nabbarna del av Aggarp
      Nils Johans huvud backe
      Norre håla ängsmark
      Nya bron bro
      Näbbet hagmark
      Närmste kvarteren åkrar
      Nävrakärret förr ängsmark, nu fiskdamm
      Nörkaliden backe
      Nörkaliden backe
      Nötabacken hagmark o. åker
      Ola-Pernilla ängsmark
      Ola-Pernillestycket Saknas
      Orabäcken bäck
      Orabäcken bäck
      Oråker åker
      Oset håla
      Osrammen sankmark
      Ovanhögen åker
      Paddebacken skogbacke
      Paddemossen mossmark
      Pellingalyckan åker
      Per Nils backe kulle
      Pernille Nille höstnad slåttermark
      Petronille lycka åker
      Pite källa källa
      Prästabondaängen äng
      Prästaskogen skog
      Puffeslättingen åker
      Puka kärr åker o. betesmark
      Pukaliden lid
      Påkarnas kärr kärr
      Påls lycka åker
      Påls lycka åker
      Rabban ängsmark
      Rabbehög sandbacke
      Rabbehög sandbacke
      Ramnabackarna skogbackar
      Ramnamossen mosse
      Ranslakärren kärr
      Ravnahalla damm utbuktning av Hörjaån
      Ravnahalla Nille lid lid
      Ravnahallar åsar
      Ravnevad vadställe
      Ravnevadsbro bro
      Rismorshultet sankmark
      Roligebacken höjd
      Rovebacken skog
      Rullabackarna skog
      Rullabackarna åsar
      Rullabäcken bäck
      Russekull åker
      Ryabäcken bäck
      Ryabäcken bäck
      Rya huvud backe
      Rya mark skog
      Ryastycket åker
      Rydet skogsmark
      Rydlyckan åker
      Ryttersbacken åker
      Rytterslyckan åker
      Ryttersstycket äng
      Ryttersåkrarna åkrar
      Ryttersängen äng
      Ryttersängen äng
      Ryttersängen ängsmark
      Ryåkrarna åkrar
      Rågsvedjan skog
      Råsen skogsparti
      Rännet ängsmark
      Rännet åker
      Rännet ängsmark
      Rävabackarna skogsbackar
      Rävabacken höjd
      Rödbenan äng
      Rödbenan äng
      Röde floe vattensamling
      Röesjön sjö
      Rökeån å
      Röraledet grind
      Rörevad gränsknä
      Röre Vad gränssten
      Röravägen väg
      Röråker åker
      Röshultalyckan åker
      Röshultsvägen väg
      Rösjön sjö
      Rövarebacken skogbacke
      Rövarekulan håla
      Rövarekulan stenig terräng
      Rövarekullen Saknas
      Sandhölen fördjupning i å
      Sandlidavägen skogsväg
      Saxikan gräsmark
      Saxikebäcken bäck
      Saxtorpaåkrarna åkrar
      Sillaön ängsmark
      Sine håla stenparti
      Sine håle åker åker
      Sisse håla hag- o. slåttermark
      Sissele åker åker
      Sissele åker åker
      Sivaren åker
      Sjudareklämmorna hag- o. slåttermark
      Sjudarelyckan åker
      Sjunna täppe betesmark
      Sjöbackarna skogsbackar
      Sjöbergssträtet fägata
      Sjöbyggesjön sjö
      Skabbige hålor förr åkrar, nu skogsmark
      Skallerängen äng
      Skalleråkern åker
      Skallrorna Saknas
      Skansalyckan åker
      Skatebacken förr skogbacke
      Skatebäcken bäck
      Skidrikebäcken bäck
      Skitrikabäcken bäck
      Skitrikan gräsmark
      Skogjären grusås
      Skoglyckan åker
      Skogängabäcken bäck
      Skogängen äng
      Skomakaremarken skog
      Skottebacken skogbacke
      Skräddarevången skogsmark
      Skullerlid lid
      Skyttabacken kulle
      Skyttabengtens Saknas
      Skyttalyckan åker
      Skyttalyckan åker
      Skyttamarken skog
      Skyttatäppet skogsparti
      Skyttatäppet kärrhåla
      Skäret stenparti
      Slabbekrok mosse
      Slagarebacken skogbacke
      Slättbobyggemossen torvmosse
      Slättbomossen mosse
      Slättbomotet gräsmark
      Slättbosvennens krok slåttermark
      Slättingen åker
      Slättingen, Nederste åker
      Slättingen, Överste åker
      Slättingerna åkrar
      Slättäng äng
      Smedaliden lid
      Smedalyckan åker
      Smedjeåker åker
      Smedolamarken skogsmark
      Smedolalyckan åker
      Småpers lycka åker
      Småperslyckorna åkrar
      Smörhålan ängsmark
      Smörjeberken björk
      Smörjeberken björk
      Smörjeberken björk
      Snabarna bokskog
      Snaben hagmark
      Snapphanekullen kulle
      Snippakällan källa
      Snokafloen vattensamling
      Snokagären grusås
      Snokastättan stätta
      Snusebacken backe
      Snusebodabäcken bäck
      Snusebodaliden vägbacke
      Snusebäck bäck
      Snärjet skogsmark
      Soasan skogbacke
      Sofittan källa
      Sotarehacket åker
      Spjället åker
      Spångakullsbacken skogbacke
      Stallhagen åker
      Stampaåkern åker
      Stenbjär höjd
      Stenbjär, Lilla höjd
      Stenbroliden lid
      Stenebjär höjd
      Stjärnekull skogbacke
      Stjärnevad vadplats
      Stjärnevadsbäcken bäck
      Storeåker åker
      Struttebacke höjd
      Stubbalyckorna åkrar
      Stugekärr hag- o. ängsmark
      Stutatäppet betesmark
      Ståbacken skogbacke
      Stätteslyckan åker
      Stätteåker åker
      Stöveln åker
      Sumpalyckan sankmark
      Surabulahålan sankmark
      Surbrunn åker
      Surskrabbeåkern åker
      Svanskärret kärr
      Svarte Backe betesmark
      Svedjebäcken bäck
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjorna åker
      Svedjorna åkrar
      Svinabodarna skog
      Svinabodskärret kärr
      Svinabo(d)skärret åker
      Svinabäcken bäck
      Syrkärr äng
      Sågmöllebacken förr sågverk o kvarnplats, nu skog
      Särkahöl fördjupning i å
      Särkahöl fördjupning i å
      Sönder backe åker
      Söndre krok hagmark
      Söndre äng äng
      Tanne Skede åker
      Tanne skedeåkrarna åkrar
      Tapprockastycket gräs- o. slåttermark
      Tapprockastycket gräs- o. slåttermark
      Tigebrudshall sten
      Tigebrudshall sten
      Tigebrudshall sten
      Timmermansliden backe
      Tjuramosson mossmark
      Tjurarumpan betesmark
      Tjurastycket hagmark
      Tjurastycket ängsmark
      Tjurastycket ängsmark
      Tjuvabacken skog
      Tobakarumpan åker
      Toft, Lille åker
      Toft, Store åker
      Toftaåkern åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Torkels lycka åker
      Torparelyckan Saknas
      Torveken äng
      Tosänket förr ängsmark, nu fiskdamm
      Trindemosse kärr
      Trinta toland åker
      Trollahålet hål
      Trollasträtet dalgång
      Trollbacken skog
      Trulsa källa källa
      Trulsa källa källa
      Trången ängsmark
      Träskobodabacken skogbacke
      Träskobokärret kärr
      Träskomakareängen äng
      Träskoåkern åker
      Turlabacken grusbacke
      Tuveträsket kärr
      Tvättaskålen konstgjord sjö
      Tyskafloen vattensamling
      Tyskalyckan åker
      Tyskaängen ängsmark
      Tån Saknas
      Täppeskrokskärret ängsmark
      Täppesrydet betesmark
      Undantagslyckan åker
      Undantagsstycket hagmark
      Underhögen åker
      Upprödjeslyckan åker
      Vargaliden backe
      Vasängen sankmark
      Vedabacken allmänning
      Vedabacken allmänning
      Vedabacken allmänning
      Vedemahall berg
      Vedema hall berg
      Vedemavägen väg
      Vedemaån å
      Vedemaån å
      Vetestoften åker
      Videhålan sankmark
      Videkorrorna vattenhålor
      Villans rör gränssten
      Villansrör gränsknä
      Vitakärr kärr
      Vitakärrsbacke skogbacke
      Vita kärrs håla sankmark
      Vitakärrs mosse mossmark
      Värakull skogbacke
      Åkabo håla Saknas
      Åka(s) lycka åker
      Åka stuga äng
      Åkerbäck bäck
      Åkerbäck bäck
      Åkerbäckslid backe
      Åkerbäcksliden backe
      Åklynnan ängsmark
      Åkravången åker
      Åkröken krökning i Vedemaån
      Ålagången bäck
      Åsekullen skogsmark
      Åvägen väg
      Ällingatäppet utmark
      Ängabäcken bäck o. sankmark
      Ängsholmasjön sjö
      Ängstuglyckan åker
      Ängstugtäppet åker
      Ärtasvedjan skog
      Äskers källa sluttning
      Äskeshultet skogbacke
      Äspesbäcken bäck
      Örlid backe
      Örlidsbacken skogbacke
      Örlidsmossen mosse
      Örnakull skogbacke
      Örnakullebacken skogbacke

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.