ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vankiva socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 94 Bebyggelsenamn : 242 Naturnamn : 371
Vankiva sn /Se Abrahams kök skog Vankiva sn sn Almaån å
Vankiva sn *Agerbro f. åker Sagesmän förteckning Almaån å
Vankiva sn Almaån å Sagesmän förteckning Annaliselyckan åker
Vankiva sn *Alme kier f. äng Sagesmän förteckning Barna sjö sankmark
Vankiva sn Barnasjö sjö /Se Vankiva socken socken Bastabacken skogbacke
Vankiva sn Bockafloen sankmark /Se Vankiva sn Bastuvången åker
Vankiva sn *Bro engen f. äng Vankiva sn Berkebjär skog
Vankiva sn /Se *Brödlendit f. åker Vankiva sn Berkesåkrarna åkrar
Vankiva sn /Se Brötebjärsmossen mosse /Se Vankiva sn Bjärabackarna skogbackar
Vankiva sn /Se *Böditt f. äng Vankiva sn Bjärabackarna skogbackar
Vankiva socken socken /Se »Furukurran» natn. /Se Vankiva sn och by Björkesängen äng
Björnholm gård /Se Grundasjö sjö /Se Andersatorpet torp Björnabjär grusås
Gäddastorp gd »Gunnadam» natn /Se Bjärröd lht Björnalid lid
?Gäddastorp gd *Heslis agir f. åker Bjärröd bebyggelse Björnmossen sankmark
Gäddastorp Saknas /Se *Hullin f. åker Björnholm bebyggelse Blindingalyckan åker
Kattatorp gård /Se *Hullind ond f. åker Björnholm by Blåkulla hus
Kattatorpet gd /Se Hörlingeån å Björröd lht Blåseberg Saknas
Kyrkan Saknas Hörlingeån å Bokalyckan lhtr Bockafloen sankmark
Kärråkra by *Kallehauffuen f. äng Bokeberg lhtr Bobacken skogbacke
?Ljungsmölla kvarn Kattabäck (även Snusebäck) bäck /Se Bondas bebyggelse Bobacken skogbacke
Ljungsmölla kvarn *Kiille engen f. äng Brackan soldattorp Bondamosse sankmark
Ljungsmölla kvarn Klockarebäcken bäck /Se Bronissens hus Bos åker åker
Ljungamölla lghtr *Korss agir f. åker Broperens bebyggelse Breda mad åker
Mala by *Korss engen f. äng Djeppastorp gård Bredäng äng
Mala el. Malan by *Kroppin f. åker Djupadal bebyggelse Bredängshöl fördjupning i Farstorpsån
Mala by Krugkorran vattensamling /Se Dumbenilsahuset Saknas Bredängs Bredarum plats
Mala by Krugkorran vattensaml. /Se Dumbenilsens jordstuga Brändamosse mosse
Möllarp gd Kråkedamm damm /Se Eksa(s) hus Brödstenen sten
Piltahuset Saknas /Se Kvarnbäcken bäck /Se Enehustorpet torp Brötebjär skogsmark
Prästgården prästgård Kvarnsjö sjö /Se Erika Celje huset förr hus Brötebjärsmossen moss- o. sankmark
Röe by *Kylle agir f. åker Femdansarens hus Brötsliden lid
Röe by Kärråkra å = Almaån å Fideikommisset bebyggelse Bytarebiten åker
Röe by *Laëfyllit f. åker Fittan bebyggelse Byxorna åker
Röe by /Se Ledfloen vattensaml. /Se Fittan bebyggelse Bäckakärr (äng) åker
Röe by /Se Liasjö vattensaml. /Se Florröd bebyggelse Bäcka kärr åker
Skönabäck gdr /Se Liasjömosse (även Brötebjärsmossen) mosse /Se Floröd gård Böljet kärr
Stolpeberga by Malbäcksgropen bäck Flårröd by Dalabjär höjdsträckning
Stolpaberga by /Se Malbäcksgropen, även Rättelövsbäcken bäck /Se Fläskabengtens Saknas Dammakillorna källor
Tullstorp by *Malmkier f. äng Frankarnas bebyggelse Dammsmaden sankmark
?Tullstorp by Malsjön sjö /Se Fågelens bebyggelse Dammsängen, Lille äng
Tullstorp by Malsjön sjö /Se Fåglahuset hus Dammsängen, Store äng
Tullstorp by *Mölle engen f. äng Gadehuset gård Danskalyckan åker
Vankiva hg *Mölleholm f. äng Gamlegård Saknas Degnetrågshålan håla
Vankiva by *Möllestickid f. äng Getajohannans hus Dra lider backar
Vankiva by *Ny bo agir f. åker Gläntans hus Dörrhallen sten
Vankiva by *Olden f. äng Gläntejohannans hus Enehuslyckan åker
Vankiva by *Orthebiers agir f. åker Gläntepallans Saknas Enhandingaliden lid
Vankiva by /Se Prästakorran vattensaml. /Se Gottajohannesens bebyggelse Erika Celje lyckan åker
Vankiva Saknas /Se Raggabäcken (även Röebäck) bäck /Se Granasvenens hus Fideikommisslyckorna åkrar
Vasahus Saknas /Se *Reuekier f. äng Granbergs kittes hus Flötasleven håla
  *Riisbier f. åker Granbergs Kittes hus Fredskogstättan stätta
  *Rockehullen f. åker Grens Johannesa hus Fårabäcken bäck
  Rockehullen Saknas /Se Gäddastorp bebyggelse Fårabäcksmaden sankmark
  Rättelövsbäcken, även Malbäcksgropen bäck /Se Gäddastorp förr by Fäsvalebjäret höjd
  Rödebäck, (även Raggabäcken) bäck /Se Gärboelnans bebyggelse Fäsvalebjäret höjd
  Röesjö sjö /Se Gärbohuset Saknas Gatekroken slåttermark
  Rörsjö sjö /Se Gärbons backstuga Gatelyckan åker
  *Sandbier f. åker Nallaannans hus Getatäppet åker
  *Sjöbäck bäck? /Se Holgeslätt lht Grunda sjö igenväxt sjö
  *Skielgiers agir f. åker Holmahuset lht Gunnele mosse mosse
  *Skielgers agrene f. åkrar Horrödssmedens hus Grytan Saknas
  *Skinbier f. åker Hultahuset hus Gråmossaledet led
  *Skindreffuin f. äng Hultahyttan jordstuga Gråssans vång åker
  *Skuldrin f. åker Hultaperens hus Grönna sjö sjö
  *Smedeboo f. äng Håsakristinans hus Grötahålan försänkning i terräng
  Snusebodabäck bäck /Se Häggehuset lht Gubbalyckan åker
  Snusebäck, även Kattabäck bäck /Se Häggehuset hus Gubbalyckekärret sankmark
  Snusebäck bäck /Se Häggeshuset lht Gunna åker åker
  Sparrsjön sjö /Se Jeppatorp bebyggelse Gunnela lycka åker
  Sparrsjön sjö /Se Jeppatorp by Gunnele mad ängsmark
  *Spiellitt f. åker Jerikohuset hus Gåsaspjället åker
  *Stauebiers agre f. åkrar Johannisholm lht Hallabjer backe
  *Stendamm damm? /Se Järås lht Hallabjär höjdsträckning
  Stenfloen vattensaml? /Se Kajses hus Handlarevången åker
  *Stiis agir f. åker Kaser(n)aperens hus Handlarelyckan åker
  *Stribin f. åker Kasernen hus Hans Ole lyckan åker
  *Ströbäck bäck? /Se Kaskahuset hus Hejekärr kärr
  *Stub eng f. äng Kattablindingens hus Helsike, Lilla åker
  Svinafloen mosse /Se Kattasvenens bebyggelse Hinstubjär ljungbackar
  *Tofften f. åker Kattätorpet hmd Hinstukrok åker
  *Tofftenn f. åker Kattatorpet bebyggelse Hjulahultet skog o. åker
  *Tongekulds agir f. åker Kattatuvens bebyggelse Holgeslätt område
  Tranefloen mosse /Se Kattet hmd Holken ängsmark
  Trintafloe vattensaml? /Se Kattet småbruk Holkarenen ren
  *Tulstorp wong f. vång Kattet Saknas Horsajär grusås
  Valhall åker Kjeluhuset hus Horsajärs håla försänkning i mark
  Vattenkurran vattensaml? /Se Klintahuset hus Horsjärshåla håla
  *Viekorra vattensaml? /Se Klintajakobens jordstuga Hultaängarna åkrar
  Vieskurran vattensaml? /Se Klintajonens bebyggelse Hundabacken kulle
  *Vång, Norra f. vång Knallen hmd Huslyckan åker
  *Vång, Södra f. vång Knallen bebyggelse Hustuvalyckorna skogsmark
  *Vång, Östra f. vång Koboda lht Hålevången åker
  *Värabäck bäck? /Se Koboda bebyggelse Häggehusvångarna åkrar
  Åladammsmaden förr äng, nu delvis åker /Se Kristinetorp bebyggelse Häggehusvångaliden lid
    Krämarehuset hus Hägnadamossen mosse
    Kuskans hus Hägnaden område i Vanskiva sn
    Kyrkotorpet gths Hässes åker åker
    Kyrkotorpet, se Tullstorp traktnamn Hästhallabacken skogbacke
    Kyrkäugen gths Höga jär ås
    Kärra-Jönsens bebyggelse Hölarna åutvidgningar
    Kärrhuset lht Hönekull skogbacke
    Kärråkra Saknas Hörjaån å
    Kärråkra by Hörsängen äng
    Kärråkra by Intäppet åker
    Liljans hus Jantabackarna skogbackar
    Liskaperens hus Jantakroken åker
    Ljungamölla kvarnt. Jerikobäcken bäck
    Ljungamölla gård Jerikoledet led
    Ljunghuvajönsens Saknas Jerikoåkern åker
    Ljunghuset Saknas Jungfrudammen åker
    Lundsa-Nissens bebyggelse Jävarebacken åker
    Lundsmånsens Saknas Jävarebacken åker
    Mala Saknas Jävareledet led
    Mala by Jöns Pers kvarteren åkrar
    Mala by Kalldalen dalgång
    Mala röv Saknas Kasernalyckan åker
    Marieberg lht Kattabäck Saknas
    Mariefred lht Kedelätten gräsmark
    Markeshuset lht Kedelätten gräsmark
    Matteröd Saknas Kinnabjär grusås
    Matteröd by Kinnabjär grusås
    Matteröd by Kinna mosse sankmark
    Matteröd by Klintabacken lid
    Modighus lht Klippekällan källa
    Modighus hus Klockarebäcken bäck
    Muggehuset hus Klockarevången åker
    Myreholm bebyggelse Korsbacken skogbacke
    Myreholm gård Korsatoften åker
    Myreholm by Korsbackaledet led
    Månsatorpet bebyggelse Kringelåkers backe skogbacke
    Märkeshuset hus Kringle mosse sankmark
    Märkeshuset hus Kroksmaden åker
    Möllarp bebyggelse Krogkårran vattensamling
    Möllarp Saknas Krogkårran vattensamling
    Nordahuset hus Kråkesten sten
    Norrigård bebyggelse Kråmarekärret kärrmark
    Nyboda Saknas Kungagraven stenrös
    Nyboda by Kungsängarna ängsmark
    Nyhus, se Vankiva traktnamn Kuskabacken skogbacke
    Olsakristianens torp Kvarnbäcken bäck
    Oretorp bebyggelse Kvarnvrån betesmark
    Oretorp by Kvartersvången åker
    Ortorp gård Kyrkoliden lid
    Osttryckar(e)huset hus Kyrkestättan öppning i gärdesgård
    Palmelöv(?) bebyggelse Källarevången åker
    Pauls bebyggelse Källevångamossen sankmark
    Pellinga-Karlens Saknas Källstorpsån å
    Pellingens hus Käringamaden åker
    Per Ljugares bebyggelse Käringaträtan område
    Per Sehulers hus Kärr, Svarta mossmark
    Petrahuset hus Kärråkra å å
    Pilta-Augustens bebyggelse Ladufogdaliden lid
    Piltahuset lht Lidalyckan åker
    Piltahuset hus Lida sjö sankmark
    Piltanilsens Saknas Lidasjö mosse mossmark
    Piltaottons bebyggelse Lillevångs kärr åker
    Piltens bebyggelse Ljungalid lid
    Plognissens hus Lunda mosse mosse o. sankmark
    Prästatorpet bebyggelse Lundsbäcken bäck
    Prästatorpet bebyggelse Lundsmaderna åker
    Pugahuset hus Lundsåkern åker
    Pålstorp bebyggelse Lyestenen sten
    Pålstorp by Ly jär ås
    Rackarehuset hus Långäng äng
    Rotatorpet rotetorp Läktesbacken skogbacke
    Ryadal bebyggelse Lövjärsbacken ås
    Ryadal bebyggelse Madabäcken Saknas
    Ryedal bebyggelse Mala backar skogbackar
    Ryamånsens hus Mala gyl vattensamling
    Ryktarejönsens bebyggelse Malmängen äng
    Ryolofens Saknas Malsjön sjö
    Ryttershusen husartorp Maltabacken backe
    Råttefällebengtens hus Maltalyckan åker
    Råttefällebengtens hus Matterödängen ängsmark
    Rävatorpet torp Meraftonspycket slåttermark
    Rödalidsnissens hus Meraftonspycket slåttermark
    Röde Nisses hus Mellanvången åker
    Röe Saknas Mickelsäng åker
    Röe by Myssingakroken backe
    Rövasvenens hus Myringakroken backe
    Röven bebyggelse Månen åker
    Rövolofens hus Märkesbredan åker
    Sareshuset hus Möllebjär höjd
    Sigga-Bengtens hus Mölleholmarna ängsmark
    Sjudareladan skjul Norens odlingskärret kärrmark
    Sjudareladan skjul Olavege åkrök
    Sjötorpet gård Olavegen ö
    Sjötuvens gård Ormabackaåkern åker
    Skeröd-Nisses Saknas Ormakärret åker
    Skoghuset lht Orrafället åker
    Skräddareåkens hus Orrafället åker
    Skönabäck gårdar Oråkern åker
    Skönabäck bebyggelse Oråkrarna åkrar
    Slipolans hus Orängastättan stätta
    Slätta-Annans hus Orängen ängsmark
    Smedaandersahuset hus Osttryckarelyckan åker
    Smedahuset hus Palmalyckan åker
    Smedanissens bebyggelse Palme hissa lycka åker
    Smedjehus lht Palmesåkern åker
    Sparren bebyggelse Parkavången åker
    Sparren Saknas Pellingalyckan betesmark
    Sperahuset bebyggelse Pellingalyckan betesmark
    Sperolans Saknas Pengabacken betesmark
    Speraolans Saknas Petralidarna backar
    Spoltapallans hus Pilakull skogbacke
    Stampenilsens Saknas Pilakullsåkern åker
    Stjärneholm gårdar Piltabacken skogbacke
    Stolpaberga bebyggelse Piltafloen sankmark
    Stolpaberga gård Piltaliden lid
    Stolpaberga by Piltamossen mosse
    Svaneholm hmd Porsmad åker
    Svarvarens hus Prästamarken skogsmark
    Sven Hans hus Pugaliden backe
    Svenstorp lht Påls gyl fördjupning i Farstorpsån
    Sypallans hus Påls lycka åker
    Troeda(s) avsöndring Raggabäck bäck
    Troedas torp Raggabäck bäck
    Trulsahuset hus Raggabäck bäck
    Tullstorp Saknas Ringesbron bro
    Tullstorp el. Kyrkotorpet lghts Ringlakärret kärrmark
    Tullstorp by Rismaden sankmark
    Tullstorp traktnamn Rockekärr sankmark
    Tura hytta jordstuga Ros Kitte backe åker
    Tuvas jordstuga Rotalyckan åker
    Ulvahuset hus Rovesvedjan backe
    Ulvajohannesens Saknas Ruters snuta skogbeväxt backe
    Ulvshala förr gård Ryolofaliden lid
    Vaktholm lht Rytterslyckorna åkrar
    Vankiva Saknas Ryttersstenen sten
    Vankiva traktnamn Råttelövbäcken gränsbäck
    Vasahuset gårdar Rävabacken skogbacke
    Vasahuset bebyggelse Rävabacken skogbacke
    Vasahuset traktnamn Rävabjär skogbacke
    Vilan lht Rövakvarteren åker
    Vävekristinano Saknas Rävarammen nyodling
    Åhus lhtr Rävarammen åker
    Åhus gård gård Röe sjö sjö
    Åhus gård Rögeån å
    Åhusamånsens Saknas Rövlyckan åker
    Åkestorp lht Rövarestugbacken backe
    Åkestorp bebyggelse Rödalid backe
    Ällebäckshuset hus Rödebäck del av Raggabäck
      Röe mosse mossmark
      Rörsjön sjö
      Rövarebacken skogbacke
      Rövarekällan källa
      Sanden åker
      Sandåslyckan Saknas
      Sandåsåkern åker
      Sibirien åker
      Sibirien skogsmark
      Sigurds hög skogbacke
      Sillabacken skogbacke
      Sillaliden backe
      Silverkällan källa
      Sjudekällan källa
      Sjöängen åker
      Skallbertan åker
      Skansavägen väg
      Skerån bäck
      Skinnorskärr betesmark
      Skinnrevikan ängsmark
      Skoghagaskogen skogmark
      Skoghagen skogsmark
      Skyttakroken åker
      Skälans ledet led
      Slättlyckekärret åker
      Slättåkern åker
      Smedhålorna åker
      Smedjebodabacken skogbacke
      Smedjerumpan åker
      Snaben skogsmark
      Snabaledet led
      Snaben åker
      Sniglahålan ängsmark
      Snokahålan vattensamling
      Snokavaden del av åker
      Snusebäck gränsbäck
      Snusliden backe
      Sokärret kärr
      Sparrklinten grusås
      Sparrsjön sjö
      Sparrängen ängsmark
      Spelemannaängen åker
      Spoltaklöet stätta
      Spoltakärret kärr
      Spoltaliden lid
      Spoltalyckan slåttermark
      Spoltamossen sankmark
      Spärrsjön sjö
      Spökebacken skogbacke
      Stampaöarna ängsmark
      Statsvenaåkern åker
      Stavskroken åker
      Stenmarken åker
      Stigastättan öppning i gärdesgård
      Surbrunnsbacken skogbacke
      Surbrunnskärret sankmark
      Surbrunnskärret sankmark
      Svarvarevången åker
      Svarvareängen ängsmark
      Svedjekärret sankmark
      Svedjeslättingen åker
      Sven Pers kärr kärr
      Svensingaängen ängsmark
      Svinabobacken skog
      Svinafloen mossmark
      Svinasundet stig
      Svärds Nissa krok åker
      Syarelada salpeterlada
      Söndre vång åker
      Terkastycket åker
      Terkastycket åker
      Terkastycket åker
      Tjurängarna betesmark
      Toften åker
      Toften, Västre åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toftahällan del av Toften
      Tokonekärret ängsmark
      Torkels åker åker
      Torkelshusaliden backe
      Torparevången åker
      Tranefloen mossmark
      Trehörningen åker
      Trinte backe åkern åker
      Troeda kärr sankmark
      Troeda lycke hall sten
      Troeda mosse mossmark
      Trulsmad ängsmark
      Tvålassastycket ängsmark
      Tyssborgs krok åker
      Ugglebackarna skogbackar
      Ugglebackamossen sankmark
      Ugglekroken skogbacke
      Ugglekärret sankmark
      Ugglestenen sten
      Utterfallet nipbildning
      Utterfallet nipbildning
      Valingsbjer backe
      Vallingamaden ängsmark
      Vallingamossen mossmark
      Vankiva ry fäladsmark
      Vasabacken skogbacke
      Vasabäcken del av Åkerbäck
      Vassen äng
      Vinkelvång åker
      Vålensbjär backe
      Vållingsbjer skogsbacke
      Vållingsbjär skogbacke
      Vårfoderkroken åker
      Västgötahallen sten
      Åkerblom åker
      Åkerbro bro
      Åkerbrobäck Saknas
      Åkerbrolid lid
      Åkerbrovång åker
      Åladammsmaden åker
      Åttingen åker
      Åtting, Långe äng
      Ååkrarna åkrar
      Ällebärskroken åker
      Ängabacken skogsmark
      Ängakroksliden lid
      Öhagen åker
      Ön skogbacke
      Ön skogbacke
      Örlid lid
      Österkull åker
      Östervångs ängar åkrar

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.