ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Sandby socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 72 Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 201
Sandby, Norra sn *Aalestiis Ager f. åker Norra Sandby sn sn Almaån å
Sandby, Norra sn Almaån biflod Sandby, Norra socken Almaån biflod
Sandby, Norra sn Almaån å Agnesborgen gård Backareskogen skogsområde
Sandby, Norra sn *Aske wangh vång Almfors, se Aska traktnamn Bastuåkern åker
Sandby, Norra sn *Bacheuig gränsmärke Aska traktnamn Bengtsavången åker
Sandby, Norra sn Bohlahus kiär kärr? /Se Aska Saknas Bärtens kull kulle
Sandby, Norra sn Bohlahus kiär kärr? /Se Aska by Bissatorpet torp
Sandby f. län, nu sn Bolbrobron bro? /Se Backarens gård Bjärevägen åker
Sandby, Norra sn Bolbrokärret kärr? /Se Bissahusen gathus Bjäret backe
Sandby, Norra sn Bolbrokärret kärr /Se Blistorp gård Björnhallen hall
Sandby f. län, nu sn Bolskorran naturnamn? /Se Bondes torp Bolbrobron bro
Sandby f. län, nu sn Bolskorran natn. /Se Brasakalt gård Bondskogen skogsmark
Sandby, Norra sn *Egiitt f. äng Brasa kallt torp Bondes bok bok
Sandby, Norra sn /Se Egön ö Bredahult gård Boskogen skogsmark
Sandby sn /Se *Engeager f. åker Brittedal kraftverk, förr pappersbruk Brante backe backe
Aska by *Feebroubechen gränsmärke Brohuset hus Bredahult område
Aska by *Fierlöffeng f. äng Brännare-Olans torp Brosträtet väg
Aska by *Gaasekierssager f. åker Bäckastugan hus Brunnsvången åker
Aska by *Grönnedall gränsmärke Edensky gård Brännerivången åker
Aska by *Gundegraffue(n) gränsmärke Edensky gård Bäckavik vik
Aska by *Gölsseng f. äng Edensjö gård Bäckströms lycka åker
Aska by *Hasleeng f. äng Ekamölla traktnamn Carlsjön sjö
Aska by *Huedis Kuhaen f. åker Ekamölla kvtp Carlsjön (Kallsjön) sjö
Bolbrobron bro /Se *Hylhultsjön sjö (eller f.d. sjö) Ekemölla, se Ekamölla traktnamn Dals mosse mosse
Ekemölla kvarn Hylhultsjö sjö /Se Ekemöllan kvarn Dammen damm
Ekemöllan kvarn Håleflo natn. /Se Ekemöllan kvarn Damvången åker
Ekemöllan kvarn *Högekulle gränsmärke Elias Jepps torp Ekebacken skogsbacke
*Gregers Nörregaardt f. gd *Kalffsiöö sjö el. gränsmärke Femmarens gård Ekön ö
Hylhult by Kallsjön sjö Fere-Åkens torp Eles lycka åker
Hylhult by Kallsjön sjö /Se Gabrielshus gathus Eliasabäcken bäck
Hyhult by *Kircke iorden f. åker Gunnas torp Ettarelotten skifte
Hyllshult by /Se *Klidzvadt gränsmärke Gösahuset torp Ettarens hemman
Hylshult Saknas /Se *Kobevasse(n) gränsmärke Gösalotten hemman eller torp Ettareskiftet skifte
Hälleberg Saknas /Se Krankebäck bäck /Se Hultet bebyggelse Femmareskogen skog
Judahuset gd Kärrkorran vattensaml. /Se Hultet gård Fiskarebacken område
*Korsegården Saknas *Langresen f. åker Hylhult bebyggelse Fiskaremossen mosse
Kyrkan Saknas Liadammen damm /Se Hylthult by Furet skog
Källstorp by Longager f. åker Hyttikestugan hus Furet furuskog
Källstorp by *Raarödtz leid led Hyttike-Nilsens förr hus Fåratäppet område
Källstorp by Ranseröd triangelpunkt Hökatorpet torp Fästamperna område
Källstorp by Ranseröds väg väg Isakslotten hemman eller torp Fördärvet åker
Laxbromölla gd o. kvarn Ranseröd vång Saknas Jantatorpet torp Fördärvet område
Laxbromölla gd *Reffuestiert f. äng Jantens torp Gamla hage område, förr trädgård
Laxbromölla gård *Rögelunds ager f. åker Judahemmanet torp Grådderna område
Laxbromölla g. *Rönssager f. åker Judahuset gård Gröna bäck område
Laxbromölla gd *Saltsjö sjö (eller f.d. sjö) Judahuset torp Gungerna åker
Laxbromölla gd Saltsjö sjö /Se Judatorpet torp Gungorna åkrar
Laxbromölla gd m. kvarn *Schielgaardzager f. åker Jägersro gård Gunne hall sten
Laxbromölla gd *Schorstenstuen gränsmärke Järbohuset torp Gunne tuva mosse
Laxbromölla gd o. kvarn *Sengkleidtt f. åker Jöns Tuvessons torp Gösakällan källa
Laxbromölla gd Skvalehall holme o gränsmärke /Se Karlsnäs lht? Gösakällan källa
Lien by *Spongeager f. åker Kjällstorp, se Källstorp traktnamna Gösalyckan åker
*Over Lothen Saknas *Stenbrou(ager) f. åker Kjällstorp gård eller by Helgonabacken backe
Prästgården Saknas *Store engh f. äng Knekens torp Hallavången åker
Ranseröd by Stållebäck bäck /Se Knubba-Svenens Saknas Hannevången åker
Ranseröd by /Se *Sualesteen gränsmärke Knubbens förr hus Helvetet mosse
Ranseröd by /Se *Söndrevadt gränsmärke Kroppa-Perens gård Holmabacken backe
Sandby, Norra by Tistelfloen vattensaml? /Se Kroppatorpet torp Holmalyckan åker
Sandby, Norra by *Tofftenn f. åker Kungsgården Saknas Humlehagen åker
Sandby, Norra by by *Tornebergissuad gränsmärke Kungsgården Saknas Hålejönsahagen område
Sandby, Norra by o. kronopark *Traissbölle gränsmärke Kyrkoåkern utjord Hästhagen område
Sandby kungsgård (förr kloster) *Triillen f. åker Kälehuset förr hus Hästvedavägen väg
Sandby kungsgård Tydingen sjö Käle-Maris bebyggelse Höge Lycke åker
Sandby gd *Vasshalde(n) gränsmärke Kälens förr hus Isaksskiftet torpområde
Sandby kungsgård Vattenkurran vattensaml? /Se Käle-Nissens bebyggelse Isnaskyliden backe
Sandby gd *Verissager f. åker Källstorp traktnamn Jantavången åker
Sandby, Norra by *Vång, Norra f. vång Källstorp Saknas Jeppa täppe markområde
Sandby, Norra by *Vång, Västra f. vång Kättehus gathus Järnhattabackarna skogsbackar
Sandby, Norra by, förr kloster o. kungsgd *Vång, Östra f. vång Laxbro by Järnhattabackarna skogsbackar
Sandby, Norra förr hg. nu by Västersjön del av sjö Laxbromölla Saknas Järnhattarne område
Sandby g. *Östre eng äng och gränsmärke Laxbromölla kvarn Jungfruängen ängsmark
Sandby, Norra by o kronopark (förr kloster o kungsgård) *Öxne skeden f. åker Lien bebyggelse Jönspersalotten jordområde
Sandby gd   Lien gård Jössa backe backe
Sandby by   Liden gård Kalvabacken åker
Sandby gd   Liahuset hus Kalvatäppet betesmark
Sandby, Norra by   Lilla Lien hus Karlsjön sjö
Sandby, Norra by   Lindells lycka torp Kattamossen mosse
Sandby, Norra by   Linnhuset lht? Kattele Korra kärrhåla
Sandby, Norra by   Lindhuset torp Klint berg
?Sandby, Norra by (förr kloster, sedan kungsgård)   Modenahuset hus Klintabacken kulle
Sandby gd   Nille-Månsas torp Klintaberget kulle
Sandby gd   Olyckan bebyggelse Klintaån å eller bäck
Sandby, Norra förr kloster, sedan kungsgård   Orelyckan bebyggelse Knektabackarna åker
Sandby, Norra by   Orelyckan gårdar Korsbacken backe
Sandby, Norra förr kungsgård, nu by   Pjyckatorpet torp Koängen åker
Sandby, Norra förr kungsgård, nu by   Pjyckasmedjan smedja Krekenalyckan åker
Sandby, Norra förr kungsgård, nu by   Pjöckasmedjan förr torp Kronoparken skogsområde
Sandby gd   Posthuset hus Kronoskogsvägen väg
Sandby by   Rammatorpet torp Kronotäppet område
Sandby, Norra by   Ramnahuset hus Kronovägen väg
Sandby hg   Ramnatorpet torp Kroppakärret kärr
Sandby säteri   Ranseröd Saknas Kullbrobron bro
Sandby, Norra by   Ranseröd by Kungsgårdsskogen skogsområde
Sandby by   Ranseröd by Kvarnakroken markområde
Sandby kungsgård Saknas   Ranseröd Saknas Kvarteret åker
Sandby, Norra by   Ranseröd utj. Käle mosse mosse
Sandby by /Se   Ranseröd by Källarebacken åker
Sandby län län   Riskroken gård Lade toft område
Sandby län län   Rispans torp Larsa lid backe
Siktemöllan gd   Rosentorp gård Lia böken bok
Skottatorpet tp /Se   Rubbahuset torp Liaböket bokskog
*Skottegården f. gd   Rubbastugan ruin Lille Bjäravången åker
Sommby, se Sandby by   Rubbens hus (torp) Lille Nyvång åker
*Torup Saknas   Rullehus gathus Lorta krok vik
*Øxnebierg Saknas   Ryktaretorpet torp Lundabovången åker
    Ryssahemmanet gård Luveskärmen åker
    Ryssalotten hemman eller torp Långa Kärr kärr
    Rälikens hus Löjtnantamossen mosse
    Räntången gård Löjtnantamossen mosse
    Sandby Saknas Löjtnantastenen sten
    Sandby Kungsgård bebyggelse Lövkvistsbacken backe
    Sandby Nygård gård Magasinsvången åker
    Sexarens hamman Myrevången åker
    Siktemöllan bebyggelse Norregårdstoft åker
    Siktemöllan kvarn Norre toft markområde
    Skomakarehuset hus Norre Toft åker
    Skottatorpet torp Norre vång åker
    Skottens torp Norre åker åker
    Skrubbatorpet torp Nyvång åker
    Skrubbens torp (förr) Näs mosse mosse
    Skräddarehuset hus (förr) Orelyckaliden backe
    Snusmöllan förr kvarn Orlyckeliden backe
    Spetans torp Ormakull område
    Spetetorpet torp Oxahagen skog
    Skrubbens torp Perstorpslyckan åker
    Snusmöllan förr kvarn Per Åkas lycka åker
    Storgård gård Prästbondeägorna områden
    Storgård gård Prästaskogen skogsmark
    Söndragård gård Rammalyckorna lyckor
    Söndregård gård Rammens skogsmark
    Tarrens torp (förr) Rammalyckan åker
    Tiarens gård Ranserödsbackar backar
    Truedas gård Ranseröds gärde gränsgärdesgård
    Tvåarestället gård Ramseröds kärr kärr
    Åttarens gård Ranserödsgropen dike
      Ranserödskanalen dike
      Ranseröds lider backar
      Ranseröds liar backar
      Risekroken område
      Rombergslycka åker
      Rubbabacken backe
      Rubbabron bro
      Rubbakällan källa
      Ryafuret rödja
      Ryamarken rödja
      Ryssalyckorna åkrar
      Rytterskroken område
      Rårödsgränsen gräns
      Rårödvången åker
      Ränntången gård
      Rävabacken backe
      Rävakull område
      Rönnesållan sankmark
      Sandarna område
      Sandby bondskog skog
      Sandby fure furuskog
      Sandby klint berg
      Sandby ljung ljungmarksområde
      Sandby mosse mosse
      Sandby ängar ängsmark
      Sandgravavången åker
      Skedaled grind
      Skoglyckan åker
      Skogslyckan åker
      Skolevången åker
      Slaktareskiftet markområde
      Slånbärsvången åker
      Smedabacken kulle
      Smedkroken åker
      Smed Peravången åker
      Smällevången åker
      Sniglakärret kärr
      Snärjesbacken område
      Sona Jössa backe backe
      Spets udde udde
      Stollebäck bäck
      Stollebäck bäck
      Stollebäck bäck
      Stolle bäck bäck
      Store Bjäravången åker
      Storegårds Jär ås
      Storkabacken backe
      Svarte mosse mosse
      Sven Jonsa kärren kärrmark (åker)
      Sven-Jonsamossen mosse
      Sven-Jonsa vången åker
      Svältorna betesmark
      Söndre backe backe (delvis åker)
      Söndre Vång åker
      Tingbacken backe
      Trueds åker åker
      Tua mosse mosse
      Tydingen sjö
      Tålamodet åker
      Ularebacken skogsbacke
      Ularemossen mosse
      Väster åker åker
      Västre åker åker
      Ålastycksängarna ängsmark
      Ängen förr ängsmark, nu åker
      Öarna öar

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.