ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gryts socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 41 Bebyggelsenamn : 179 Naturnamn : 103
Gryt sn Almaån å Gryt sn Backalyckeledet grind
Gryt sn *Dals agir f. åker Gryt sn Birkesmaderna åkeromr.
Gryt sn *Degnne hoffuidditt f. äng Gryt sn Björnakärr skogsomr.
Gryt sn *Degnne kierrid f. äng Gryt by och sn Björnakärr skogsbevuxet kärr
Gryt sn Egön ö Gryt socken och by Bångaliden lid
Gryt sn *Fremröd eng f. äng Andersas gård *Bökeskogen skog
Gryt sn *Gryds kierre agir f. åker Andersas torp Ekeskogen skogsomr.
Gryt sn Gryts gata Saknas /Se Baggens gård Eket åker
Gryt sn »Håkenabäckskärr» natn /Se Baggens gård Fastan betesmark
Gryt sn Jägarebacken Saknas /Se Bjärens eller Bjäret gård Frännarps å å
Gryt sn Kallsjön sjö Bjäret område-torp Fåra bokarna bokar
Gryt sn Kallsjön sjö /Se Bjäret torp Galgabacken backe
Gryt sn Karlsjön sjö Bjärlingens gård Gryts lid sluttning
Gryt sn Kimmarebäck vattendrag? /Se Bladdens hmd Gräingabacken backe
Gryt sn Kimmaredahl dalgång? /Se Bodela-Olas t. Gubbabacken skogsbacke
Gryt sn Kimmarekärr kärr /Se Bodels hmd. Gullkroken åker
Gryt sn *Kircke agin f. åker Bodels torp el. gård Helge å å
Gryt sn *Krog agir f. åker Bosens gård Nerarnas höjd backe
Gryt sn Kvittinge triangelpunkt Bostället bebyggelse Herdarnas höjd backe
Gryt sn Kvittingsborg sagoborg /Se Breda Hult t. Himmelkullen höjd
Gryt sn /Se Lodsbäck bäck /Se Bångens ghs, gård Hjärtamosse mossomr.
Gryt sn /Se *Lods becks engen f. äng Bökesbacken skogsbacke Hultet område
Gryt sn /Se Milpålavägen väg Daniels torp »Häles» skogsmark
Gryt sn /Se *Mölle engen f. äng Eles gård Hästhagen skogsomr.
Gryt sn /Se *Olinge preste agir f. åker Eskels hmd. Kalvahagen skogsomr.
Gryts kyrka kyrka /Se *Olinge wong f. vång Eskils gård el. torp Kane hall sten
*Aagis ... gaard Saknas Olingeån å Faringens gård(riven) Karlsjön sjö
*Boes gaard f. gd Pere eng f. äng Farstorpens torp Killekulle höjd
Frennarp gd /Se Pors Engen Saknas /Se Farstorpens torp Kohagen omr.
Frännarp gd *Prestekrogen f. åker Fattighuset fastighet Kohagen hagmark
Frännarp gd *Rynnis agir f. åker Fiskarens torp Korsgata vägmöte
Frännarp gd *Sandbäck bäck? /Se Fiskarens torp Korsåker omr.
Frännarp gd *Saxehöys agir f. åker Fiskaretorpet bs Kravset kärrmark
Fränarp gård *Skielgers agir f. åker Frännarp gård Kvistakärren kärr
Grefftorp = Grästorp by Skogshultsvägen väg Frännarp by Kvittingemosse mosse
Gryt by *Steen agir f. åker Fästans gård Kvittinge vångar skogsomr.
Gryt by *Stenhullen f. äng *Genesas torp Kvittinge vångar åkrar
Gryt by *Sædekiers agir f. åker Gladers gård Kvittinge vång åkermark
Gryt by *Tofften f. åker Gladers torp Kvittinge ängar ängomr.
Gryt by *Valhöys agir f. åker Gladers torp Kvittinge ängar ängsmark
Gryt by *Viiddegabs agir f. åker Getaboda t. Kyrkebacken skogsomr. med höjd
Gryt by   Gryt by Kyrkebacken höjd
Gryt poststation /Se   Gryt by och sn Kyrkobacken backe
Grästorp by   Grästorp gård Kyrkåker åker
Grästorp gårdar o. lhtr   Grästorp by Käringa backen backe
?Grästorp by   Grästorp by Körs lycka åker
Grästorp by   Haddis bs(flyttad!) Lammabackarna skogsbacke
Grästorp gårdar och lhtr   Haddis torp »Lejlahålan» vattensamling
Grästorp gd   Hades torp Liaslätt omr.
Göinge-Gryt poststation /Se   Hajers hmd Lilledamm damm
Kamparp by   Hen(d)reks torp Långängarna ängsomr.
Kamparp by   Henrikas gård Mossakärret kärromr.
Kamparp by   Henriks torp Mårtenahällorna backsluttningar
Kamparp by /Se   Hultastället bs Mårtenshällorna backsluttningar
Kamparp by /Se   Håkans gård Mörks backe åker
Kvittinge by   Håkans gård el. torp Neravången åkeromr.
Kvittinge by   Igane-Olans gård Norrevång omr.
Kvittinge by   Jenesas torp Norre Vång åker
Qvittinge by   Jensas gård Norre vång åkermark
Kvittinge by   Kallsjötorpet torp Nyvång åker
Kvittinge by   Kamparp gård Olingemark skogsomr.
Kvittinge by   Kamparp by Olingeån å
Kvittinge by   Kampens gammal gård Orabackarna höjder
Kvittinge by   Kamparp by Oxahagen skogsomr.
Kvittinge by   Kamparp by Oxhagen skogsområde
Kvittinge torp   Kampens torp Pantängen ängsomr.
Kvittinge torp   Kejsarens torp Rackareåkern omr.
Kvittinge by   Kejsarens torp Rammen skogsområde
Kvittinge by /Se   Kejsarens torp Ramshultaskogen skog
Kvittinge by /Se   Kjellgrens torp Rytterskroken åker
Kvittinge by /Se   Klockarebondens gård Sandbäckalyckorna åkrar
Kyrkan Saknas   Klockaregården gård Skallan åker
?Olinge, (numera Västra) by   Knislinge håla utjord Skyttamarken omr.
Olinge, Västra by   Kristens gård Snapphameken ek
Olinge, Västra by   Krösnahuset t. Snokakällan källa
Olinge, Västra by   Kungens gård Solberga mosse mossmark
Olinge, Västra by   Kvastapågens hmd Spannridareliarna backar
Olinge, Västra o. Östra byar   Kvistahusen bs Spånga mölla vattenkvarn
Olinge, Västra by   Kvistahusen hus Spånga å Saknas
Olinge, V. by   Kvistatorpet t. Stenängen omr.
Olinge, Västra by   Kvittinge by Storedamm damm
Olinge, Västra by   Kvittinge by Store Mosse mosse
Olinge, V. by /Se   Kvittinge by Store Åker åker
Prästgården Saknas   Kvittinge by Storskog skogsomr.
Solberga by   Kvittinge by Strö stenar stenar
Solberga by   Källarens bs Svinamarken skogsmark
Solberga by   Lassas hmd. Tegelvångarna åkermark
Solberga by   Lassas gård Tegelvångavägen väg
Solberga by /Se   Lille-Olas gård Tegelvången omr.
Solberga by /Se   Mickels hmd. Tegelvången åker
Solberga by /Se   Mickels gård Toften åker
Tryggaröd by   Micklagårdarna sammanslagna gårdar Tollsalien backe
Tryggaröd by   Myrahuset ghs Tryggaröds skog skogsmark
Tryggaröd by /Se   Myrehuset hus Tryggaröds öar område
Tryggaröd by /Se   Mårtens torp Ugglorna omr.
Wannebsse, se Vanås slott   Mårtens torp Utängarna ängsomr.
Vanås herresäte   Nilingens riven gård Vana bjär? backe
Vanås by   Nilingens torp Vassäng ängsmark
Vanås fideikommissegendom   Nils Jepps bebyggelse Vassängen omr.
Vanås fideikommissegendom   Norregård gård(nu styckad) Villebjär höjd och skogsomr.
Vanås hg   Norregård gård Villebjär höjd
Vanås hg   Olas torp Ängarna ängsmark
Vanås hg   Olinge, Västra by Ödevången backe
Vanås hg   Olinge by  
Vanås fdkm   Västra Olinge by  
Vanås hg   Orrastugorna bs  
Vanås hg   Orrastugorna hus  
Vanås hg   Perpåls hmd.  
Vanås hg   Porthuset bs  
Vanås hg   Prostens gård  
Vanås hg   Prostens torp  
Vanås hg   Prästabondestället gård  
Vanås slott   Purkens hmd  
Vanås hg   Pusahuset torp  
Vanås hg   Pusahuset torp  
Vanås hg   Pusas torp  
Vanås hg   Pusatorpet torp  
Vanås hg   Pusens gård, numera hus  
Vanås hg   Pusens torp  
Vanås hg   Pålahuset t.  
Vanås hg   Ramshult torp  
Vanås hg   Rusthållarens gård  
Vanås hg   Rytterns torp  
Vanås hg   Skallens gammalgård  
Vanås hg   Skallens torp  
Vanås fideikommissegendom   Skallens torp  
Vanås hg /Se   Skoghult (försvunnen) bs.  
Vanås hg /Se   Skoghult torp  
Vanås hg /Se   Skomakarens el. Skomakarebondens hmd  
Vanås slott /Se   Skrikens torp  
Vanås gods /Se   Skrikens torp  
Vanås hg /Se   Skräddarens hmd  
Vanås fideik. /Se   Skyttahuset bs  
Van(n)ås hgd /Se   Slöttens gård  
Vanås gods /Se   Solberga by  
    Solberga by  
    Solberga by  
    Sonas gård  
    Sonas gård  
    Sonas torp  
    Spånga område (by, gård)  
    Stackalehuset urspr.fattighus  
    Stackarestugan (riven)bs.  
    Store Svens torp  
    Storsvens gård  
    Sumpens bebyggelse  
    Sumpens gård  
    Sumpens torp  
    Sumpens torp  
    Syrkels bs  
    Söndragård gård  
    Söndragård gård  
    Tilens torp  
    Tilens gård  
    Tilens torp  
    Tolsahuset bs  
    Tollsahuset torp  
    Trulsas gård  
    Tryggaröd by  
    Tryggaröd by  
    Tryggaröd by  
    Tryggaröd by  
    Tuves torp  
    Walters torp  
    Vanås traktnamn  
    Wanås, se Vanås traktnamn  
    Vanås herrgård  
    Vanås fideikomiss  
    Vanås fideikomiss  
    Vanås herrgård  
    Vanås herrgård  
    Vanås egendom  
    Vanås fideikommiss  
    Vanås herregård  
    Vanås gods  
    Vanås Saknas  
    Vanås gård  
    Vanåsa-godset gods  
    Vångens Saknas  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.