ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Emmislövs socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 115 Naturnamn : 151 Bebyggelsenamn : 149 Naturnamn : 39
Emislöv sn *Aaes agir f. åker Emmislöv sn Baggabäcken bäck
Emmislöv sn *Aarager f. åker Emislöv sn Birkebjär höjd
Emislöv sn *Aaseager f. åker Emitslöv sn Bjäret höjd
Emmislöv sn /Se *Aaseeng f. äng Emitslöv sn Bosebacke höjd
Emmislöv sn *Agermae(n) f. åker Emitslöv sn Dragonalyckan skogsomr.
Emi(t)slöf sn *Almendingen f. äng Emitslöv sn Friskabacken höjd
Emmislöv sn *Alminding f. äng Emmislöv sn /Se Gadds täppe åker
Emmislöv sn *Apellwads engen f. äng Emmislöv sn /Se Gode-Nissa bjär backe
Emmislöv sn *Bachevad f. äng Anas ghs Goenissabjär höjd
Emmislöv sn *Badstueager f. åker Assingens hmd Goenissatäppe åker
Emmislöv sn Baggabäck bäck /Se Baggens hmd Hojsaspjället åker
Emmislöv sn Baggabäcken bäck Beckarens hmd Herrestycket skogsomr.
Emmislöv sn *Barsebäck natn /Se Björkhult by Höjesvång åkeromr.
Emmislöv sn /Se *Birckis engen f. äng Björnsas hmd Jeppabacke åker
Emmislöv sn /Se *Biörns tofft f. åker Björnsas t. Klebers lid backe /Se
Emmislöv sn *Blistre engene f. äng Blåkullens hmd Kleborsbacke höjd
Emmislöv sn /Se Broestorps skog höjd /Se Bos hmd Linebäck bäck
Emmislöv sn /Se *Brudde eller Nibble vad vad Bos hmd Ljusakull höjd
Emmislöv sn /Se *Brödager f. åker Broestorp gård Lundsbacken höjd
Emislöv sn /Se *Daaneken f. äng Broestorp by Majnissavången åker
Emmerslö (Emitslöf) sn /Se *Dalen f. åker Broestorp gd Marebäck bäck
Emitslöf (Emmerslö) sn /Se *Dalen f. åker Broestorp gd Ola Holms vång åker
Emmislöv by o. sn /Se Dunkehöl håla /Se Bråttoms hmd Oreda täppe åker
Emislöv sn /Se *Egeager f. åker Brännarens hmd Pärsketäppet åker
Emmislöv sn /Se Getaberga kulle Saknas /Se Bröllens hmd Rydet skogsområde
Emislöv sn /Se *Gierssehifftedt f. äng Buskens hmd Ryskavången åker
Emmislöv by och sn /Se *Grydeager f. åker Buskens hmd Rävskulle höjd(med sandtag)
*Baggernis gaard f. gd *Grydzager f. åker Bygges el. Byggesmedens bs. Sibbhultaån å
Broerstorp by /Se *Hammeren f. åker Bångasonens hmd Skansebacken åker
Broestorp by /Se *Hammeren f. åker Emislöv by Skohusabacken skogsomr.
Broestorp by /Se *Harsholmen holme Emmislöv by /Se Smedvången åker
Emmislöv by *Helffuedisseng f. äng Erkas hmd Snaben skogsområde
Emmislöv by *Heslekuldt f. åker Fajlens hmd Sticksmosse skogsomr.
Emmislöv by *Hesle speldt f. åker Feleberga by Tingsbacken höjd
Emmislöv by *Hesslespiellit f. åker Feleberga by Tolandsvången åker
Emmislöv by *Holmagir, Store f. åker Feleberga by Tuvalycka skogsomr.
Emmislöv by *Holmagit, Syndre och Store f. åkrar Feleberga by Västerlycke åker
Emmislöv by *Holmeager f. åker Flygarens hmd Alebäck bäck
Emmislöv by *Horssevadzeng f. äng Fästens hmd Ödestycket åker
Emmislöv by *Horssholmen f. äng Gadds t.  
Emmislöv by *Humble hauffuen f. äng Gaparens t.  
Emmislöv by Hönekullen höjd /Se Gatejonens t.  
Emmislöv by *Jliner f. åkrar Gatemånsens t.  
Emmislöv by Jliner Saknas /Se Gatenissens t.  
Emmislöv kvarn kvarn *Kaabe agerenn f. åker Gatens t.  
Emmislöv kvarn *Kierlingeröds agir f. åker Getaberga by  
Emislöv by *Killeeng f. äng Glasmästarens hmd  
Emmislöv by *Kircke eng f. äng Goenissas t.  
Emmislöv by *Kirckens ager och Eng f. åker och äng Goe-Nissas torp /Se  
Emmislöv by *Korssespiell f. åker Gormens hmd  
Emislöv by *Korssestöchet f. åker Gökens t.  
Emmislöv by *Kraage agre f. åkrar Hansas hmd  
Emmislöv by Kringlekorra vattensaml. /Se Hemmarepettorns t.  
Emmislöv by /Se *Kubbeager f. åker Hemmarens utm.  
Emmislöv by /Se Kvarnbäcken bäck /Se Herrgården torp  
Emmislöv by /Se *Laeager f. åker Hotellet bs.  
Emislöv by o. sn /Se *Leerbrechit f. åker Hovgården hmd  
Emitslöv, V. (nu Västraby) by /Se *Lendagir Kirckegabitt f. åker Håkans bs.  
Feleberga by Lerbäck bäck /Se Hårrens bs.  
Feleberga by /Se *Lerie(n) f. åker Höjasvennens hmd  
Feleberga by /Se *Lerien, Store och Lille f. åkrar Jaens hmd  
Feleberga by /Se *Lerienn f. åker Jeppas t.  
Feleberga by /Se *Lidzeng f. äng Jonsas hmd  
Frågöttens förr hus /Se *Lierien f. åker Kaffens hmd  
Getaberga by /Se *Liueeng f. äng Kittas bs.  
Getaberga by /Se *Lina, ursprungligt namn på Linebäck?,(även Lineå) vattendrag /Se Klämdas hmd  
Getaberga by /Se *Linebeck Saknas Klämmens hmd  
Getaberga by /Se Linebäck vattendrag Knubbas hmd  
Hansa fure Saknas /Se Linebäck bäck Kogubbens bs.  
*Klokarebohlet Saknas Linebäck, (även Lineå) vattendrag /Se Korrens t.  
*Klockaregården Saknas Linebäcken bäck /Se Krokens eller Krokaboda t.  
Klämdas gd(ar) Line eng f. äng Kvarna-Åkens hmd  
Kyrkan Saknas Lineå, annat namn på Linebäck vattendrag /Se Lillaskog by  
Lillaskog by Linnebäcken bäck /Se Lille-Karlens t.  
Lillaskog by »Ljusakull» jordhög (gravhög) /Se Lille-Månsa t.  
Lillaskog by *Longager f. åker Lillepers t.  
Lillaskog by *Longeng f. äng Lillevackers t. (numera hmd)  
Lillaskog by /Se *Lunds agir f. åker Mainsingens hmd  
Lindgrens björke Saknas /Se *Lundtzager f. åker Majsens el. Majsahemmet hmd  
Långager Saknas /Se *Lundzeng f. äng Matsas hmd  
*Mandisgordt f. gd *Lyckenn f. åker Mossens hmd  
Nis Moënssens gaardt f. gd *Maals agir f. åker Neglasa (Nicklas?) hmd  
*Nis Suendssens gaardt f. gd *Maeeng f. äng Norregård hmd  
Norregården gd /Se *Maglass engen f. äng Norregård hmd  
Nymölla gd *Malleager f. åker Nymölla gård(med utjord)  
Nymölla gd /Se *Marbeckis eng f. äng Nämndamannens bs.  
Nymölla gd /Se *Marckebeckseng f. äng Oredes t.  
Orrarp gd /Se Mar(ka)bäck bäck /Se Orrarp gård  
Orrarp gd *Moensagir engen f. äng Orrarp gård  
Plans gd /Se Mossdammen, Norra o. Södra dammar /Se Pella backe t.  
Prinkens gd /Se *Mosse eng f. äng Pettragårdarna hmd  
*Rasmus Gammilssens gaard f. gd Myrabäcken Saknas /Se Petters jössas t.  
Sankarna Saknas /Se Mårtensdamm damm /Se Plans hmd  
Stor-Eskelas gd /Se Märkesbäcken bäck /Se Pluggens hmd  
Stor-Äskelas gd /Se Märkesskäret natn. /Se Prinkens hmd  
Stor-Äskelas gd /Se *Mölle engen f. äng Prästabondens gård  
?Svinaberga by *Mölle engen f. äng Pyramidens bs.  
Svinaberga by *Mölssager f. åker Påls hmd  
Svinaberga by /Se *Mölsseng f. äng Påsens t.  
Svinaberga by /Se Neglasa backe höjd /Se Rammens hmd  
Svinaberga Saknas /Se *Node Kulden f. åker Rammens hmd  
Svinaberga (-bjera) by /Se Olafsdamm damm /Se Ruggas f.d. t. nu avs.fr.  
Svinaberga by /Se *Osseager f. åker Råmens t.  
Svinabjera (-berga) by /Se *Osseagersseng f. äng Sibirien hmd  
Sävlacka by /Se *Ossene f. åker Signes hmd  
Södregården gård /Se *Plöyningen f. åker Skomakarebygget bs.  
*Truidt Nielssens gaardt f. gd *Preste effne f. åker Skräddareandersens hmd  
Västraby by Prästadamen damm /Se Skäktebygget bs.(riv)  
Västraby by Pukakorran vattensaml. /Se Skäktebygget bs.  
Västraby by /Se Rammabäcken bäck /Se Slättens hmd  
Västraby by /Se Ryttaredammen damm /Se Slättåkra hansas hmd  
Västraby Saknas /Se *Röen f. äng Smedens hmd  
Västraby (förr V. Emitslöv) by /Se *Rönnes agir f. åker Snickarens avs.  
Västraby by /Se *Schindeng f. äng Snickareperens bs.  
*Östraby f. by *Senderne f. åkrar Snus-Nissens hmd  
  *Skinde eng f. äng Solabengtens bs.  
  *Slett agir f. åker Sones hmd  
  *Sonetofft f. åker Spelemannens hmd  
  *Spende engen f. äng Spiksmedens hmd  
  *Staehe(eng) f. äng Spultareperens t.  
  *Sten agir f. åker Stegelns hmd  
  *Stenvadzeng f. äng Stenemölla hmd  
  *Sties agir f. åker Storesklas hmd  
  *Sties agre f. åkrar Storingagårdarna bebyggelse  
  *Store eng f. äng *Storängens gd(ar) /Se  
  *Stubbeeng f. äng Svinaberga by  
  *Sudere maën f. åker Svinaberga by  
  Svenborgsdamm damm? /Se Sävlacka by  
  *Söndermaen f. åker Sävlacka by /Se  
  *Taange f. åker Sävlacka-Matsas hmd  
  *Thalbeck f. äng Sävlackaåkes hmd  
  »Thalbeck» äng /Se Söndregård hmd  
  *Thangager f. åker Söndregård gård  
  *Thangeeng f. äng Tammens t.  
  *Thiörnissager f. åker »Tjoiskens» t.  
  *Thueeng f. äng Trallekarlens hmd  
  *Tijudekiersseng f. äng Träskostugan bs.  
  *Tiörnnis agir f. åker Tuva-Truedas hmd  
  *Tofften f. åker Tvättamöllan kvarnanl.  
  *Tofftenn f. åker Tvättens bs.  
  *Tollen f. äng Tygens t.  
  *Tyre kulde f. åker Vispebygget bs.(riv.)  
  *Vandlekullen f. åker Vällbackens t.  
  *Vommen, Store och Lille f. åkrar Västelycke t.  
  *Vor froë agir f. åker Västraby by  
  *Vrien f. åker Västraby by  
  *Vång, Norra f. vång Västraby by /Se  
  *Vång, Södra f. vång Västraby, Lilla omr.  
  *Vång, Västra f. vång Älebäck hmd  
  *Vång, Östra f. vång    
  *Västrabyvång udde udde /Se    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.