ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rebbelberga socken : Bjäve härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 70 Bebyggelsenamn : 48 Naturnamn : 39
Rebbelberga sn *Aager höys agerenn f. åker Rebbelberga sn o. by Björnbacken backe
Rebbelberga sn /Se *Agerlödenn f. äng Rebbelberga by och sn Bläsarevången åker
Rebbelberga sn *Agerlöder f. ängar Rebbelberga sn och by Brödagården vång
Rebbelberga sn *Almendingen f. åker Rebbelberga sn Den gamla bron bro
Rebbelberga sn *Bohuede stickid f. åker Rebbelberga sn o. by Den lilla rännan sidoflöde
Rebbelberga sn *Bro engenn f. äng Rebbelberga sn Errarpsån å
Rebbelberga sn *Dele maën f. äng Rebbelberga sn Fanjunkarens damm damm
Rebbelberga sn *Dunckeryds engenn f. äng Rebbelberga sn o. by Gåsahalsen udde
Rebbelberga sn /Se *Gadehöys ager f. åker Rebbelberga sn och by Gåsahalsen udde
Rebbelberga sn /Se Gudebäcken bäck Rebbelberga sn Hemmaplanen ägor
Rebbelberga sn /Se *Guu engenn f. äng Rebbelberga Saknas Håve vattensamling
Anders Petters el. Bro-Andersens hmd /Se *Hampe Spiellitt f. åker Rebbelberga Saknas Häradsstenen gammal gränssten
Annehill hmd /Se *Heslis agerenn f. åker Rebbelberga sn /Se Häradsvägen landsväg
*Boës gaardtt f. gd Håve tidigare damm /Se Rebbelberga sn /Se Korsvägen vägmöte
Bro-Andersens el. Anders Petters hmd /Se *Kircke lyckenn f. åker Anders Petters gård Kungsgårda vången jordägor
Brohuset gd /Se *Knobben f. åker Annehill gård Kungsgård fälad förr betesmark
Böckrastället hmd /Se *Krog agerenn f. åker Bro-Andersens gård Kyrkovången åker
Eriksfält hmd /Se Kägleån å Brohuset f.d. hus Kyrkovägen väg
Haradal(shusen) el. Haran lht:er /Se Kägleån å Böckrastället gård Liderna åker
Haran el. Haradal(shusen) lht:er /Se *Lange ager f. åker Gatan vägsträcka Långevång åker
Karlslund hmd /Se *Langkerds engenn f. äng Haradal hussamling Margretetorpavägen landsväg
Karlslätt hmn /Se *Leds agerenn f. åker Haradalshusen = Haradal hussamling Måns Påls-vången åker
Krögarehemmanet hmd /Se *Lerie stickidt f. äng Haran, Haradal hus-samling Rebbelberga backar landsvägsbackar
Kyrkan Saknas *Lerien f. åker Husaraden hus-samling Rebbelberga broar broar
Månstorp gd /Se *Lie agerenn f. åker Karlslätt gård Rebbelberga broar landsvägsbroar
Nordala hmd /Se *Lille ager f. åker Kronojägarebostället hus Rebbelberga lider landsvägsbackar
Nordalaställena hmd:ar /Se *Loërs krog f. åker Krögarehemmanet gård Rönneholm holme
Osbyholm gd /Se *Lyckenn f. åker Krögarehemmanet gård Rönneå å
*Planteringshusen lht /Se *Maën f. äng Kungsgården gård Rössjöholmsån å
Prästgården Saknas *Mudere Kerds ager f. åker Kungsgårds längor utgård Skälderviksvägen väg
Rebbelberga by *Muncke engen f. åker Månstorp gård Stadsvången åker
Rebbelberga by *Musse engenn f. äng Möllerännan bäck Stridsvången åker
Rebbelberga by *Raen å, se Rönne å å Nordala del av by Stålagårdsvägen väg
Rebbelberga by *Raffnehöys agerenn f. åker Nya kungsgården del av kungsgård Svältevången förr åker, nu tomtmark
Rebbelberga by Ramnadammen damm /Se Osbyholm gård Svältevången förr åker, nu tomtmark
Rebbelberga by *Rebelbierge wong vång Prästgården prästgård Tostarpevägen väg
Rebbelberga by *Riis höys agerenn f. åker Rebbelberga husrad (samling av småbruk) Veken äng
Rebbelberga by /Se *Rojn å, se Rönne å å Rebbelberga krog f.d. krog Åkersholms mölla vattenkvarn
Rebbelberga krog lht /Se *Rögle agerenn f. åker Salomonsa gård Ängarna utmark
?Rebbelberga kungsgård militärboställe *Röins agerenn f. åker Storevång gård  
Rebbelbergamaden gd /Se Röins agerenn åker /Se Stålagården gård  
*Rebbelberga planteringshus, jfr *Planteringshusen lht /Se *Röjn å, se Rönne å å Västergårda del av by  
*Reste(gårds)farmen gd /Se *Röjn å, se Rönne å å Västra småskolan skolhus  
Rönnegård förr gods /Se Rönneholm ö Ysbyholm gård  
Salomons hmd /Se Rönneholm ö /Se Åkersholm gård  
Skiterdal, jfr Älvdalen hmd /Se Rönne å vattendrag Åkerslund gård  
Store Vång hmd /Se Rönne å å Östergårda del av by  
Stålagården hmd /Se Rönne å å Östra småskolan skolhus  
Åkerslund hmd /Se Rönne å å    
Åkesholm gd /Se Rönne å å    
*Ällebäckshuset lht /Se Rönne å å    
Älvdalen, jfr Skiterdal hmd /Se Rönne å å    
  Rönneholm ö /Se    
  Rössjöholmsån å    
  *Sellis engen f. äng    
  *Skindroffuen f. åker    
  *Spaanne stickid f. åker    
  *Sten ketten f. åker    
  *Stregis agerenn f. åker    
  *Strengen f. åker    
  *Stubbe spiellid f. åker    
  *Stue stickid f. äng    
  *Stuffue agerenn f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Torehöys ager f. åker    
  *Tuer engenn f. äng    
  *Vege agerenn f. åker    
  *Vestre eng f. äng    
  *Vongen f. åker    
  *Ängelholms å, se Rönne å å    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.