ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Munka-Ljungby socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 177 Bebyggelsenamn : 147 Naturnamn : 474
Munka-Ljungby sn *Abileeng f. äng Munka Ljungby sn Abullaåkern Saknas
Munka-Ljungby sn *Allesöd Saknas Munka Ljungby sn Annas mosse Saknas
Munka-Ljungby sn /Se *Almindingen f. allmänning Munka Ljungby bebyggelse Axtorpamaden Saknas
Munka-Ljungby sn *Aschetofft jord f. åker Munka Ljungby sn o. by Backahuslyckan åker
Munka-Ljungby sn *Barsagger f. åker Munka Ljungby sn Baneåkern Saknas
Munka-Ljungby sn *Bierrissager f. åker Munka Ljungby sn Baneåkern Saknas
Munka-Ljungby sn *Bierssagger f. åker Munka Ljungby sn Barkesåkern Saknas
Munka-Ljungby sn *Bisch(o)pagger f. åker Munka Ljungby Saknas Barket Saknas
Munka-Ljungby sn Blankemosse mosse Munka Ljungby socken och by Barket björkdunge
Munka-Ljungby sn *Blobereng f. äng Munka-Ljungby sn /Se Barket Saknas
Munka-Ljungby sn Bockamossen sank mark Aggarp Saknas Bastuåker Saknas
Munka-Ljungby sn /Se *Bredagger, Östre och Västre f. åker Aggarp by Bendersljungen betesmark
Munka Ljungby sn /Se *Brödet f. åker Angersmünde Saknas Bengt Påls lycka åker
Munka-Ljungby sn /Se *Brödet f. äng Axtorp Saknas Berchshillsåkern Saknas
Munka-Ljungby sn /Se *Bulbro bro Axtorp by Betesstyckena Saknas
Munka lijng Saknas /Se *Busche(ager) f. åker Axtorp gårdar /Se Betesängen Saknas
Aggarp by *Bönehöigseng f. äng Backahuset lht Bjeret skogsbacke
Aggarp by *Böneleggen f. åker Backarna del av M. Ljungby Bjeret höjd
Aggarp by *Damssagger f. åker Bender t. Blanke mosse mosse
Angersmünde tp /Se *Danmark f. äng Berlin bebyggelse Blöten äng
Axtorp by Dorskullsbacken (Dorskullsliden) backar Björkeslund bebyggelse Boabjersmosse Saknas
Axtorp by *Egelundtzeng f. äng Boje Saknas Bockabacken skogsbacke
Axtorp by *Egissager f. åker Boje by Bojaåkern Saknas
Axtorp by *Ellehöjgsager f. åker Boje by Bokebacken skogsbacke
Axtorp by *Flachen f. åker Boje by Bonnare hall höjd
Bender tp /Se *Fruen(g) f. äng Boje by /Se Branta lid vägbacke
Berlin tp /Se *Galievadzeng f. äng Boje by /Se Brede åker Saknas
Boje by *Ganlen f. åker Brantahus bebyggelse Bredåker Saknas
Boje by *Ganlissager f. åker Brohuset bebyggelse Bredåker Saknas
Boje by /Se *Gierdzlöden f. äng Brännegården bebyggelse Brobergs backe åker
*Borssholm Saknas *Gierdzlödden f. äng Böckersberg bebyggelse Bronten mosse
*Borssholm Saknas »Gier(e)d(t)zlöd(den)» äng(ar?) /Se Diringstorp bebyggelse Brudabacken skogsbacke
Bukarest tp /Se *Gresschifften f. äng Diringstorp torp Brunnabacken Saknas
Ellekärr bebyggelse /Se *Gödenöden f. åker Ellekärr Östra, se Munka Ljungby traktnamn Brunnakärret Saknas
Ellenberga by *Hede gaards wads wong f. vång Ellekärr Västra, se Munka Ljungby traktnamn Brunnmossen mosse
Ellenberga by *Hierlösse moese f. mosse Ellenberga, se Ällenberga Saknas Brushålan skogsbacke
Ellenberga by *Holmen f. åker Ellenberga Saknas Brytstugbacken skogsbacke
Ellenberga by *Hulen f. åker Ellenberga by Brände mosse Saknas
Fredriksborg tp /Se *Hull(e)ager f. åker Ellenberga gårdar /Se Brännesplatsen skog
Fältenborg tp /Se *Hundzrödz vad vad Forstorp, se Munka Ljungby traktnamn Bränningen åker
Heagården by Hunserödsbäcken bäck Freden bebyggelse Byggareängen Saknas
Heagården by Hörfrömossen sank mark Fredriksberg bebyggelse Bäckamad Saknas
Hillarp by Ilsbjärsmosse mosse Fridhem bebyggelse Bäckavången skog
Hillarp by *Jordbroen f. åker Fridstorp bebyggelse Bäckaängen Saknas
Hunseröd by *Jordtofften f. åker Furulund Saknas Bästesäng Saknas
Hunseröd by Järnlöse mosse sank mark Fältenborg bebyggelse Dalen skogslott
Hunseröd gd /Se *Kallehuden f. åker Grannahus bebyggelse Dammen äng
Hunseröd by /Se *Kieldevad vad Grönalund bebyggelse Dorskullsbacken skogsbacke
Hålan gd:ar /Se *Kielleager f. åker Gästgivarehuset hus Dorskullsliden vägbacke
*Höllinge Saknas *Kierssager f. åker Heagård Saknas Ekebacken Saknas
Jassy tp /Se *Kiersseng f. äng Heagården gård Ekebjer ekbacke
Kedebircke f. gd Killebäck bäck /Se Heagård gård Ekebjers backe åker
Kolberg beb.namn /Se *Killeeng f. äng Heagård gård Ekelunden Saknas
?Kollinge gd *Kircheageren f. åker Hillarp Saknas Ekesåker Saknas
Kollinge gd /Se *Klochen f. åker Hovgården herrgård Ekran åker
Kollinge gd /Se Klockarmossen sank mark Hunseröd Saknas Ekran åker
Kollinge tp /Se *Koblehuden f. åker Hunseröd by Ekran åker
Kroppåkra by *Korssagger f. åker Hålan Saknas Ellenbergaåkern Saknas
Kroppåkra by *Krogager f. åker Hålan Saknas Ferdinandsvången skog
Kungshult gd Krokhusmossen sank mark Hålan gårdar /Se Fjäderhanamossen Saknas
Kyrkan Saknas *Kropager f. åker Kalkmöllan gård Flaskebacken åker
Lefflersborg tp /Se *Kropager wong f. vång Kalkmöllan vattenkvarn Flaskebacken backe
Lyungemölle Saknas *Kröning(s)ager f. åker Kollinge bebyggelse Floen bäck
Mecklenburg tp /Se *Kædekullen f. åker Kollingetorp bebyggelse Flohålan äng
?Munka-Ljungby by *Langager f. åker Krokhusen bebyggelse Flyet äng
?Munka-Ljungby by Laxabäcken bäck /Se Kroppåkra Saknas Flyet äng
Munka-Ljungby by *Laxmaen f. äng Kroppåkra gård Flyhallen skogsbacke med klippa
Munka-Ljungby by *Leij(r)ensager f. åker Kroppåkra gd /Se Flymossen Saknas
Munka-Ljungby by *Lindekullen f. åker Lilla Tingberga bebyggelse Furebackaliderna vägbacke
Neuhof tp /Se *Longager f. åker Ljungby socken och by Furebacken skogsbacke
Nyborg tp /Se *Longebierg f. åker Ljunghuset t. Furebacken skogsbacke
Pettersburg tp /Se *Longeengen f. äng Ljungsgården bebyggelse Furebacken skogsbacke
Poltava tp /Se *Lundekullen f. åker Ljungsgård gård Fädriftasidden äng
Riga tp /Se *Lyssager f. åker Lugnet bebyggelse Fädriften skogsväg
Rävatofta by *Lysstofften f. åker Lugnet bebyggelse Fägatan fägata
Rävatofta by /Se *Lyungager f. åker Lundatorp bebyggelse Fäladen betesmark
Rävatofta gd:ar /Se Långemosse sank mark Mecklenburg bebyggelse Fäladen betesmark
Röamölla kvarn *Lærittager f. åker Munka Ljungby traktnamn Fäladen skogsmark
Sjöborg tp /Se *Löchen f. åker Munka Ljungby Saknas Fäladen Saknas
Skeling Saknas /Se Maglemosse sank mark Munka Ågård station Galebacken skog
?Skillinge hg /Se *Manfredzager f. åker Munka Ågård järnvägsstation Gamla stället åker
Skillinge hg och by *Melssmaden f. åker Neuhof bebyggelse Gatebacken åker
Skillinge by *Munchegaards wong f. vång Norregård bebyggelse Gatekärret Saknas
Skillinge by *Museeng f. äng Nya mölla gård med kvarn Gatemossen Saknas
Skillinge by *Muuss(eager) f. åker Nyborg bebyggelse Gateåker Saknas
Skillinge f. län, nu by Mysingebacken fornlämning Nybygget bebyggelse Getakull skogsbacke
Skillinge by *Mölleager f. åker Nybylund bebyggelse Glasmästarekärret Saknas
Skillinge by *Möllehöjgs(eng) f. äng Nygård bebyggelse Glasmästaremossen Saknas
Skillinge hg *Möllelien f. äng Nykterheten t. Gode mosse mosse
Skillinge hg *Möllerehullen f. åker Nytorp bebyggelse Gode äng äng
Skillinge hg *Naboeeng f. äng Pelikanen t. Granekull höjd
Skillinge hg *Nebeng f. äng Pilahuset t. Grusabacken åker
Skillinge Saknas /Se *Nöremae(n) f. äng Poltava lht Gröna bro bro
Skillinge gd /Se *Orager f. åker Pråmhuset bebyggelse Grötabacken åker
Skillinge by o. gd /Se *Orm(e)strengen f. äng Pråmmöllan bebyggelse Gubbens backe skogsbacke
Skilllinge by o. gd /Se *Osseager f. åker Pråmmöllan Saknas Gungemad Saknas
Skillinge gård /Se *Osseeng f. äng Pultava, se Munka Ljungby Saknas Gungemossen Saknas
Skillinge by /Se *Oxeeng f. äng Ramnasjön Saknas Gårdstadbacken åker
Skillinge by /Se Piledammen damm /Se Rektangeln bebyggelse Gårdstadåkern Saknas
Skillinge län län *Pungager f. åker Riga bebyggelse Gåsatoften åker
?Skillinge län län *Rafne, nuv. Ramnasjö? *torrlagd sjö /Se Roteringstorpet Saknas Gärdesåker Saknas
Skillinge län län Ramnasjö torrlagd sjö /Se Rävatofta Saknas Gässlingabacken skogsbacke
Skillinge län län Ramnasjömossen sank mark Rävatofta by Görkull höjd
Skillinge län län Ramnasjömossen mosse Rävatofta gårdar /Se Görkullskärret Saknas
*Skottegården f. gd Ramnasjömossen mosse /Se Röda mölla bebyggelse Hagalandet åker
*Skudgården Saknas *Reffskull gränsmärke Röda mölla Saknas Hagatoften åker
Skälderhus stationssamhälle /Se *Reffs siö sjö Rössjöfors bebyggelse Harahålan skog
Skälderhus samh. /Se *Reffuegraff f. äng Sjöborg Saknas Harakärret Saknas
Skönhagen tp /Se Rockadammen damm /Se Stora Sjöborg bebyggelse Havralyckan åker
Stettin tp /Se *Rogebech Saknas Skillinge Saknas Heagårdsängen Saknas
Tingberg, Stora resp. Lilla by, gd Rågabäck bäck /Se Skillinge herregård Heavången åker
Tingberg, St. o. L. gd:ar /Se *Rögebechseng f. äng Skillinge herrgård Heden åker
Torvgårda by *Rönningen f. äng Skillinge troligen by /Se Hedängen Saknas
Torvgårda by *Rönssager f. åker Skillingegården gård Helvetet äng
Warnemünde tp /Se Rössjöholmsån å Skräddarehuset lht Hillarpe damm äng
Warschau tp /Se Rössjöholmsån å Skälderhus station Hjortakällan Saknas
Ågård hg *Sandagger f. åker Skälderhus jvgsstat. Hunseröde mosse Saknas
Ågård gd *Schad(e)nebbet f. äng Skälderhus jv.-station Hunserödeån vattendrag
Älekärr by *Sletteeng f. äng Skälderhus jv.-station Hunseröd-ån biflod
Älekärr by *Snijbeeng f. äng Skälderhus jv-station Husahagen skogsdunge
  Spångamossen sank mark Skönhagen bebyggelse Husalyckan åker
  Spångamossen mosse Stettin t. Husavången skog
  *Staffuehöge gränsmärke Stubbahuset lht Hålan åker
  *Starcharleaasen f. äng Stättehuset bebyggelse Hålan åker
  *Stensager f. åker Sågmöllan Saknas Hålan åker
  *Stiengen f. åker Tingbjer gård Håletoften Saknas
  *Stienssager f. åker Tingberg gårdar /Se Håleäng Saknas
  *Stiensseng f. äng Tingberg gårdar /Se Hägrabacken skogsbacke
  Storeeng f. äng Stora Tingberga bebyggelse Hällan åker
  *Strengen f. åker Tockabro bebyggelse Hälleåker Saknas
  *Störeeng f. äng Tofta, se Rävatofta gårdar /Se Hässlebjer höjd
  Svartabäcken bäck Toftahus bebyggelse Hässlemossen Saknas
  *Suerchebech bäck Torvgårda Saknas Hässlet skog
  Svärkebäck bäck o. gränsmärke /Se Tranehuset lht Hässletoften åker
  *Syndre hordtt f. äng Udden t. Hättestycket åker
  *Sönneager f. åker Warnemünde t. Höja bro bro
  *Tackebrou f. åker Warsehau t. Höjden skogsbacke
  *Tafflen f. äng Vasatorp bebyggelse Höjden skogsbacke
  *Thachebrödet f. åker Vesslehuset lht Höralandet åker
  *Thachebroen f. äng Vipehuset t. Ilsbjers mosse Saknas
  *Thagetofften f. åker Välahus bebyggelse Innerst håla skogsmark
  *Thiörnissager f. åker Västra Ällekärr Saknas Jordbobacken skogsbacke
  *Throlleager f. åker Ågård Saknas Jordbomossen Saknas
  *Thuelien f. äng Ågården gård Jordboåkern Saknas
  *Thuelodzeng f. äng Åkrokahuset Saknas Jungfrukärret Saknas
  »Thuelodseng» äng /Se Ällenberga Saknas Järnlöse mosse Saknas
  *Tijen Saknas Östra Ällekärr Saknas Kalvahagen betesmark
  *Tinbech Saknas   Kalvahagen skog
  Tingberget berg? /Se   Kalvahagen betesmark
  Tingbergs tomt, Stora o. Lilla odl. mark? /Se   Kalvakärret Saknas
  Tingbergs åker, Stora o. Lilla åkrar? /Se   Klockarebacken åker
  Tingbäck bäck /Se   Klockaremossen Saknas
  Tinghögen, Lilla o. Stora gravhögar? /Se   Klubbalyckan åker
  *Tiörnestöchet f. åker   Kohagen betesmark
  Tobasjön sjö /Se   Kolareängen Saknas
  *Toffteager f. åker   Kolareängen Saknas
  *Tofften f. åker   Kolareängen Saknas
  *Tofften, Östre f. åker   Kornlyckan åker
  *Trelleager f. åker   Korset kors
  ?Tågetoft(erna) åkrar? /Se   Krattet äng
  *Töchelöchen f. åker   Kringelåker Saknas
  *Vlffuegraffuen Saknas   Krokabacken åker
  *Vallsager f. åker   Krokamaden Saknas
  Vattningabäcken skog /Se   Kroka åker Saknas
  Vattningabäcken bäck? /Se   Kroken åker
  *Veggerdalsseng f. äng   Krokhusmossen Saknas
  *Vesterganlen f. åker   Krokigeksbacken åker
  *Vexager f. åker   Krokäng Saknas
  *Vidtofften f. åker   Krösenakull skog
  *Viegrunden f. åker   Krösenakullsmossen Saknas
  *Vigerdalsseng f. åker   Kullabackarna skog
  *Öreagger f. åker   Kullarågången Saknas
  *Örnssass skog   Kvastabacken backe
  *Österbierrigsager f. åker   Kvastamossen Saknas
  *Österbierigseng f. äng   Kvastastigen Saknas
  *Österganlen f. åker   Kyrkelyckan Saknas
  *Östre Tofft tofft   Kyrkestigen stig
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Källarebacken åker
      Källareåkern Saknas
      Kärråker Saknas
      Kölsaliden vägbacke
      Kölsbjer höjd
      Körsbärabacken skogsbacke
      Laxabäcken Saknas
      Lerkroken Saknas
      Leråker Saknas
      Lilla å Saknas
      Lille backe skogsbacke
      Lille Hjärtenamossen Saknas
      Lille ljung betesmark
      Lille vång skog
      Ljungbacken åker
      Ljungby mosse Saknas
      Ljunghuslyckan skog
      Ljunglyckan åker
      Ljungåker f.d. ljungbacke
      Ljungåker odlad ljungbacke
      Ljungåkern Saknas
      Lundakull skogsbacke
      Lundakullabacken åker
      Lundakullafallet åker
      Lustigs hage skogsmark
      Lyckan åker
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Långe mosse Saknas
      Långe mosse Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe äng Saknas
      Långe äng Saknas
      Lövkull skogsbacke
      Lövkullsmossen Saknas
      Maderna Saknas
      Magle mosse Saknas
      Mammeköps mosse Saknas
      Mellanåker Saknas
      Milebacken skogsbacke
      Mitten åker
      Mossavägen väg
      Mossaåker sankmark
      Mossaåkern Saknas
      Möllefallet åker
      Nedanlerjan åker
      Nederst kärr Saknas
      Norr om ån åker
      Norra håla åker
      Norre åker Saknas
      Norre äng Saknas
      Norre äng Saknas
      Norråker Saknas
      Nya mölla kvarn
      Nyodlingen Saknas
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyäng Saknas
      Olstoften åker
      Ornamossen mosse
      Orrafuret skog
      Ovanlerjan åker
      Parken skogsdunge
      Pella gryta åker
      Pella åker Saknas
      Persa mad Saknas
      Piladammarna äng
      Pilastigen Saknas
      Pilaåker Saknas
      Pråmbacken skogsbacke
      Pråmgropen Saknas
      Pråmvången åker
      Prästaängen Saknas
      Pugakärret Saknas
      Pugamossen Saknas
      Pål Johans lycka åker
      Rammerna äng
      Ramnamossen Saknas
      Ramnasjömossen Saknas
      Remsan åker
      Reuters äng Saknas
      Rockadammen Saknas
      Roteringskärret Saknas
      Roteringslyckan åker
      Rovelandet åker
      Rumpan åker
      Råbjer Saknas
      Råbjersåkern Saknas
      Rågstycket åker
      Rågångshagen skog
      Rågångsängen Saknas
      Rågångsängen Saknas
      Råhög skogsbacke
      Råhögsmossen Saknas
      Rååker Saknas
      Rävabackarna skogsbacke
      Rävabacken backe
      Rävakroken skog
      Rävatoftaåkern Saknas
      Rödaled f.d. grind
      Rödastuglyckan skog
      Röde sand åker
      Rönneslyckan skogsbacke
      Rönne å Saknas
      Rönneå å
      Rörmad Saknas
      Rörmossen Saknas
      Röräng Saknas
      Rössjöholmsån Saknas
      Rössjöholmsån å
      Salsliden vägbacke
      Samsstycket åker
      Sandgraven sandtag
      Sidden äng
      Sidden äng
      Sisselas täppe åker
      Skarpe åker åker
      Skelettakärret Saknas
      Skiftena åker
      Skillinge utmark utmark
      Skillingevången skog
      Skoghagen betesmark
      Skogmossen Saknas
      Skvattemaden Saknas
      Skvattemaden Saknas
      Slätte floe äng
      Slätte floes mosse Saknas
      Smale åker Saknas
      Smedjeåkern Saknas
      Små lider vägbacke
      Snorrakärret Saknas
      Snorramossen Saknas
      Solbron Saknas
      Solen Saknas
      Spetsige sten Saknas
      Spångamossen Saknas
      Spångamossen Saknas
      Spångamossen mosse
      Spännet åker
      Stackabacken åker
      Stampehagen betesmark
      Stampelyckan skog
      Stampen lht
      Stegehöjden höjd
      Stena lider vägbacke
      Stene backe åker
      Stene lid vägbacke
      Stene lids mosse Saknas
      Stene ramm kärr
      Stenhagabackarna åker
      Stenhagakällan Saknas
      Stenhagen skogsmark
      Stenhagen skog
      Stenklämman åker
      Stenrösaåkern Saknas
      Stenröset skogsbacke
      Stensåker Saknas
      Stensäng Saknas
      Stensäng Saknas
      Stockamossen Saknas
      Store backe skogsbacke
      Store Hjärtenamossen Saknas
      Store mosse Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store äng Saknas
      Strängen åker
      Stubbahusåkern Saknas
      Stughultet skog
      Stättehuslyckan åker
      Stättesäng Saknas
      Svarta kärr Saknas
      Svarta led grind
      Svarta leds lid vägbacke
      Svartadyngsmossen Saknas
      Svartan äng
      Svarte mosse Saknas
      Svedjan skog
      Svenjönskans backe skog
      Svenskingabackarna skog
      Svenkingamossen Saknas
      Svinstibacken skogsbacke
      Svinstiekärret Saknas
      Sågmöllevången Saknas
      Sämsta kärr åker
      Sämste mosse Saknas
      Sättesplatsen Saknas
      Sävestycket äng
      Södra lycka åker
      Sönnertoft åker
      Sönneråker Saknas
      Sönneråker Saknas
      Tegelbrännarelyckan åker
      Tegellyckan åker
      Tingbergavången Saknas
      Tjurakullen skogsbacke
      Tjurakullshålan åker
      Tjörnesstycket åker
      Tobakärret f.d. Tobasjön
      Tobasjön Saknas
      Toftabjer höjd
      Toftahålan åker
      Toftamossen Saknas
      Toftaåker Saknas
      Toften åker
      Tolandsåkern Saknas
      Torpaodlingen åker
      Torvladebacken skogsbacke
      Torvladeåkern Saknas
      Tranehuslyckan åker
      Trekanten åker
      Trettiotrappebacken Saknas
      Trinda lycka åker
      Trinde kulle skogsbacke
      Trollstenen Saknas
      Turesa mad Saknas
      Tuviga kärr Saknas
      Tvärstycket åker
      Tvättesmaden Saknas
      Täppet skog
      Uggleboket skog
      Ugglemossen Saknas
      Ungatoften åker
      Uthålorna Saknas
      Vasamossen Saknas
      Vattenhålan damm
      Vattningabacken skog
      Veken äng
      Veken äng
      Vesslehusmaden Saknas
      Videsåker Saknas
      Vite mosse Saknas
      Vångabacken skogsbacke
      Vångamossen Saknas
      Vångaodlingen åker
      Vångavägen Saknas
      Vångaåker Saknas
      Vångaåkern Saknas
      Vången skogsbacke
      Vägaodlingen åker
      Vägaåker Saknas
      Välabacken skogsbacke
      Vällingabacken skog
      Västerbacke skogsbacke
      Västerbacke åker
      Västermosse Saknas
      Västra kärr Saknas
      Västra lycka åker
      Västre mad Saknas
      Västre åker Saknas
      Västre åker Saknas
      Västre åker Saknas
      Västre ände åker
      Ysnakärret Saknas
      Ysnamossen Saknas
      Ådalen äng
      Ågatan Saknas
      Ågårdsmaden Saknas
      Ågårdsängen Saknas
      Åkravången åker
      Åkrok skog
      Ålagårdsmossen Saknas
      Ålagårdsåkern Saknas
      Ålagårdsåkern Saknas
      Ålagårdsängen Saknas
      Ålatäppet äng
      Åttakanten plats i trädgård
      Ååker Saknas
      Äggebjer höjd
      Äggebjers lid vägbacke
      Ällekärrsfallet åker
      Ällekärrsmaden Saknas
      Ängalyckan åker
      Ängelholmsvägen landsväg
      Ömaden Saknas
      Örahöjden skogsbacke
      Öralyckan åker
      Örarna betesmark
      Öraåker Saknas
      Ören åker
      Örkelljungavägen landsväg
      Össjövången skog
      Östast backe åker
      Österhage skogsmark
      Österåker Saknas
      Östra lycka åker
      Östre hage skog
      Östre hage åker
      Östre ljung betesmark
      Östre mad Saknas
      Östre ände åker
      Övre mosse Saknas

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.