ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Höja socken : Södra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 102 Naturnamn : 102 Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 88
Höja sn *Aaffuerge ager mark /Se Höja sn o.by Anders Pålssons lid landsvägsbacke
Höja sn /Se *Aa eng f. äng Höja sn Aspebacken backe
Höja sn sn *Almendingen f. äng Höja socken Billingaliden landsvägsbacke
Höja sn *Auffuerge ager f. åker Höja sn /Se Bjäret höjd
Höja sn *Becke ager f. åker Billestorp gård Blöten åker
Höja sn *Bertils heed Saknas Bjäret gårdar Blöten åker
Höja sn *Bertils eng, Lille f. äng Bonnarp by Bramarkull backe
Höja sn *Bertin f. äng Brödragården gård Brammarekull höjd
Höja sn *Blancken f. åker Färjestället gård Broholmarna holmar
Höja sn *Blancken f. åker Gategården gård Döngadalen vång
Höja sn *Bredingen f. åker Hornastället gård Dyngadalsvången vång
Höja sn *Brymlen f. åker Husaraden hussamling Elsas lider landsvägsbackar
Höja by och sn /Se *Bröd enge ager f. åker Höjagården gård Fias lid Saknas
Höja sn /Se *Bybecks ager f. åker Höjagården gård Fäladen åkrar
Höja sn /Se *Daaritho f. åker Höja Krok gård Gatan väg
Höja sn /Se *Dals eng f. äng Höja prästgård Saknas Gåsahalsen sträcka
Höja sn /Se *Dals wegindt f. äng Jägersberg gård Gåsdammen damm
Höja sn sn /Se *Degnnekuldt, Vestre och Østre f. åkrar Järregård gård Gåshalsen åkrök
Höja sn /Se *Degnne Kullen f. åker Klockarebondstället boställe Hagadammen damm
Aaberpe, se Åvarp by *Dyffuedals eng f. äng Kocksa gård Helveteskärret dal
*Bent Siuendis gaard f. gd *Forbeyringerne f. ängar Kullabostället gård Högåkern åker
Bjäret gd /Se *Gellere engen f. äng Kvarngården gård Höjaplanen ägor
Bjäret gd /Se *Griffs hög backe Mardal by Höja pram plats
Bonnarp by Grustäkten täkt Mardal by Höja pråm gammalt färjeställe
Bonnarp by Grustäkten triangelpunkt Mossagården gård Jonsingahålan håla
Bonnarp by *Haffue engen f. äng Möllarestället gård Jällareängen äng
Bonnarp by *Haffue tofftenn f. åker Möllegården gård Kattarumpan plats
Bonnarp by /Se Hagadammen damm /Se Nordgården gård Kattarumpan eklund
Brödragården gd /Se *Hedin Saknas Perstorp by Kattrumpan sluttning
Färjestället, jfr Pråmstället gd /Se *Hobe å Pramhuset hus Kroken åker
Gategården hmd /Se *Höja vång f. vång Prammastället gård Kroken utmark
Hornastället hmd /Se *Höye wong f. vång Rönnesfält gård Källevång vång
Höja by *Höys ager f. åker Skörpinge by Kärret äng
Höja by *Katterumpen ängsmark Skörpinge by Lavesavången vång
Höja f. sn *Kierlinge borin f. åker Skörpinge by Lillahöl djup
Höja by /Se *Knessnöden f. åker Svarta tuvor gård Lusorna mader
Höja krok gd:ar /Se *Korss ager f. åker Turabygget gård Lyckan äng
Höjatorp gd /Se *Kringelin f. åker Åkarpsgården gård Långa drätt sträcka
Jägersberg lht /Se *Krogöxenn f. åker Åvarp by Långa drätt del av Rönneå
Järregård hmd /Se *Leds engen f. äng Åvarp by Länsmansbacken landsvägsbacke
*Knud Jens gaardtt f. gd *Leeds ager f. åker Änkegården gård Länsmansbacken åker
Kocksa gd /Se *Leergraffs eng, se *Vestre madeskiiffte f. äng Österskans hussamling Mardala lid backe
Kullabostället hmd /Se *Lerien f. åker   Mardals lid landsvägsbacke
Kyrkan Saknas *Lunden f. äng   Möllareängen äng
*Lauritz Bentssens gaardt f. gd Lyckerne f. ängar   Möllebacken höjd
Luntertun fiskeläge *Made eng, Lille och Østre f. ängar   Palmadammen damm
Luntertun (även Rynestad) förr stad,nu by o.fiskeläge /Se *Made eng, Vestre och Østre f. ängar   Plitet åker
Mardal by *Mardalle ager f. åker   Prammen plats
Mardal by *Miöeng f. äng   Prästastigen gångstig
Mardal by *Mylen f. åker   Pål Perssons lid vägbacke
Mardal by *Norre skiiffte f. äng   Romarehålan badställe
Mardal by Palmadammen damm /Se   Rödhatten åker
Mardal by *Pliidenn f. åker   Rönneå å
Mardal by *Raen å, se Rönne å å   Rördalen mosse
Mardal by *Reffuegraffs ager f. åker   Rördalen dal
Mardal by *Rojn å, se Rönne å å   Rördalsbäcken bäck
Mardal by *Rumpen f. äng   Röttralyckan plats
Mardal by /Se Rygnæholm, se Rönneholm holme   Röven höjd
Mardal by /Se ryna bro bro   Skabban plats
Mossagården gd /Se *Röjn å, se Rönne å å   Skabban åker
Nordgården hmd /Se Rönneholm holme   Skabban åker
Perstorp by Rönne å vattendrag   Skabbebacken backe
Perstorp by Rönne å å   Skammeln backe
Perstorp gd /Se Rönne å å   Skörpabäcken bäck
Pråmhuset lht /Se Rönne å å   Skörpabäcken bäck
Pråmstället, jfr Färjestället gd /Se Rönne å å   Skörpingeliden landsvägsbacke
Prästgården Saknas Rönne å å   Slaktarestycket åker
Rynestad (även Luntertun) förr stad, nu by o. fiskeläge /Se *Selabäck bäck? /Se   Smedvången vång
Rynestad, Luntertun f. stad, nu by o. fiskläge *Seyelsten sten   Stensängen åker
*Rönnengod förr slott Seyersten = *Seyelsten sten   Storahöl djup
Skörpinge by *Skede ager f. åker   Stora höl bråddjup
?Skörpinge by *Sker agerenn f. åker   Svarta egra åker
Skörpinge by Skiörpan äng /Se   Svarta skola fiskeplats
Skörpinge by *Skiörs heed Saknas   Svarta skola del av Rönneå
Skörpinge by *Skiörs hulle f. äng   Svarta tuvor ängsmark
Skörpinge by Skörpebäcken bäck   Sönderlycke plats
Skörpinge by Skörpebäcken bäck /Se   Tansåkern plats
Skörpinge by Skörpe-bäcken bäck /Se   Tjuratäppet f.d skog
Skörpinge by Skörpe-bäcken bäck /Se   Toddyliden plats
Skörpinge by *Skörpinge vång f. vång   Toddyliden vägbacke
Skörpinge gårdar o lhtr *Skörpinge vång vång   Toddys lid = Toddyliden landsvägsbacke
Skörpinge by Skörpinge-vägen väg   Torparekärr kärr
?Skörpinge by *Stens ager ellir Korss ager f. åker   Torpare lid vägbacke
Skörpinge by *Sten stickid f. åker   Torpare kärr kärr
Skörpinge by *Stenn engenn f. äng   Vindvången vång
Skörpinge by *Stiigis ager, Store och Lille f. åkrar   Vrimlan åker
Skörpinge by *Strengene f. åkrar   Ån = Rönneå å
Skörpinge by *Syllebecks ager f. åker   Ängavången plats
Skörpinge gd *Syndre skiiffte f. äng    
Skörpinge by /Se *Tiörolen f. äng    
Skörpinge gd /Se *Tofftenn f. åker    
Skörpinge by /Se *Tofften f. åker    
Skörpinge by /Se *Tofftenn åker    
Svarta tuvor hmd /Se *Tofftenn f. åker    
Söndergårda hmd /Se *Torpere ager f. åker    
*Trægaardenn f. gd *Traffne halssenn f. åker    
Turabygget lht /Se *Tue eng f. äng    
Åvarp by Ugglerör gränsmärke /Se    
Åvarp by *Vestre madeskiiffte eller *leergraffs eng f. äng    
Åvarp by *Vestre skiiffte f. äng    
Åvarp by *Ängelholms å, se Rönne å å    
Åvarp by /Se *Østre skiiffte f. äng    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.