ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rya socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 169 Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 1005
Rya sn Abborrasjön sjö Rya socken Abborrsjön Saknas
Rya sn Abborrasjön tjärn Rya sn o. by Allekärret Saknas
Rya sn /Se *Algudtzlie ägogräns Arröd by /Se Allekärret Saknas
Rya sn *Bancke kull f. åker Brödingahuset f.d. torp Anböket skog
Rya sn *Barckendall f. åker Ekebo, se Eket Saknas Annas backe skogsbacke
Rya sn *Bijrche(ager) f. åker /Se Eket traktnamn Arkenahultet skog
Rya sn *Birchebechsagger f. åker Eket bebyggelse Arvidsa mosse Saknas
Rya sn *Biscopseng f. äng Eket by Askebacken skogsbacke
Rya sn /Se Bjärasjö sjö /Se Eket by Askekärret Saknas
Rya sn /Se *Borsebechseng f. äng Ekets kyrka kyrka Aspebacken skogsbacke
*Degnne gaarden f. gd *Bredagger f. åker Ekets missionshus missionshus Aspebacken skogsbacke
Eket by Bredemosse sankmark Eketsparken, se Rya Saknas Aspebacken skog
Eket by »Bremles bäcken» natn. /Se Eketsparken Saknas Aspebacken skogsbacke
Eket by *Brogen f. åker Eketsvång, se Rya Saknas Backaåker Saknas
Esborrarp by *Brödilsseng f. äng Eketsvång Saknas Badingen kärr
Essborrarp by /Se *Danmarch f. åker Esborrarp bebyggelse Bankekull skogsbacke
Hytteängen lht /Se *Degnne hullen f. äng Esborrarp by Barkebadingen äng
Ingeborrarp gd *Deigneengen f. äng Esborrarp by Barkesdal björkskog
Ingeborrarp gd *Egisstuffue f. åker Esborrarp by /Se Barkesåker Saknas
Kyrkan Saknas Ekerydet skog Gamla Rya kyrka kyrkoruin Barket björkskog
Lingahuset by? /Se Eket triangelpunkt Gustav Jöns torp Saknas Barket björkskog
Ljungaskog by *Eng agerlöd f. äng Hallabygget bebyggelse Barkesåker Saknas
Ljungaskog by »Eng agerlöd» äng /Se Hallabygget gård Bassholmasidden äng
Ljungaskog by *Eschehaffue(n) ägogräns Hallabygget gård Battensborg äng
Ljungaskog by Fantehåla pass /Se Holmen gård Bengtsa kärr Saknas
Ljungaskog by /Se *Fiire hiörningen f. åker Hultasjön Saknas Bernhards håla åker
Persköp by *Fleggidtt f. äng Hundahuset torp Besahuvud höjd
Persköp by Flinkabäcken bäck Nunnahuset avs. Besebacken skogsbacke
Persköp by /Se *Folen f. äng Husaratorpet t. Bjeraåker Saknas
Persköp by /Se *Fradtzbög gräns Hägnaden, se Ingeborrarp Saknas Bjeraåker Saknas
Persköp by /Se Fredagsmossen mosse Hägnaden Saknas Bjeret höjd
Pryglarehyttan torp /Se *Fredestiene gräns Ingeborrarp traktnamn Bjeret höjd
Rya by *Fællitzmaen f. äng Ingeborrarp bebyggelse Bjerlid vägbacke
Rya by *Gaarsto(fft)en f. åker Ingeborrarp by Bladabacken bokskog
Rya by *Gademaen f. äng Ingeborgarp by Blekebacken skogsbacke
Rya by *Gedekiersseng f. äng Ingeborgarp by /Se Blommedalen skogsmark
Rya län län Geven å /Se Ingeborrarpstorp avs. Blommeängen Saknas
Sandestrop, se Sonestorp by *Gierdtzeng f. äng Jägersborg avs. Blöta kärr Saknas
Selebäck bebn. /Se *Gressevadtzeng f. äng Klockaregården klockarboställe Blöte krok kärr
Sjunkamossa by *Guldagger ägogräns Lingahuset Saknas Blöte mosse Saknas
Sjunkamossa by *Götzbech f. äng Ljungaskog bebyggelse Boahultet skog
Sjunkamossa gd /Se »Götzbech» äng /Se Ljungaskog by Bockabacken skogsbacke
Sjunkamossa by /Se Hallabygget åker Ljungaskog by Brammareholmen äng
*Skottegarden f. gd Halladammen kärr /Se Ljungaskog by Branta lid vägbacke
*Skudgaarden f. gd Hallen triangelpunkt Ljungaskog by Breda kärr Saknas
Sonestorp by Hallen triangelpunkt Ljungaskog by och skyddshem Breda kärr Saknas
Sonestorp by *Halssengen f. äng Ljungaskog by och skyddshem Breda kärrs mosse Saknas
Sonestorp by /Se *Hampe landet f. åker Ljungaskog by Breda kärrs mosse Saknas
Sånnestorp by *Helffuedissdall f. äng Ljungaskog by Bredbacken skogsbacke
Sånnestorp by *Hellis becks eng f. äng Ljungaskog by /Se Bredbacken skogsbacke
Sånnestorp by /Se »Hellis becks eng» äng /Se Låsahuset lht Brede mosse Saknas
Västrarp by *Hielme eng f. äng Manhem avs. Brede mosse Saknas
Västrarp by *Holmagre f. åker Pershult by Brede åker Saknas
Västrarp by Holmasjön tjärn Persköp bebyggelse Brekillevägen Saknas
Västrarp by Holmasjön sjö /Se Persköp by Brobackaliden vägbacke
Åkarp by *Holmeagger f. åker Persköp by Brobacken vägbacke
Åkarp by *Holmeeng f. äng Persköp by Brobacken åker
Årröd by *Holmekier f. äng Pryglarehyttan torp Broddaliderna backar
Årröd by *Holmen, Lille f. åker Påskebjär f.d. torp Brohultet skog
Årröd by /Se Hultasjön sjö Ramnekärr bebyggelse Bromaden Saknas
Årröd Saknas /Se Hultasjön sjö /Se Ramnakärr by Bromossen Saknas
  Hundakull höjd /Se Ramnekärr by Broramm betesmark
  Hundshall höjd /Se Ruinstället gård Bruda busken Saknas
  Hyttebacken skog /Se Rya traktnamn Brumman åker
  Hytteåkern Saknas /Se Rya bebyggelse Bruna kärr Saknas
  *Höneberg f. åker Rya kyrkoruin ödekyrka Brunnlyckan åker
  *Hönsebech bäck o. gräns Rya nya kyrka kyrka Brunnlyckan åker
  *Hönsemosekille f. gräns Ryet torp Brända ryd åker
  Hövdingagraven fornlämning Ryssamöllan f.d. vattenkvarn Brända backe skog
  *Kallehaffuen hage Sjunkamossa traktnamn Brände backe åker
  *Kattejorden åker Sjunkamossa bebyggelse Brände backe åker
  Killebäck bäck /Se Sjunkamossa by Brände hall höjd
  *Kirckegaards ager f. åker Sjunkamosse by Brände kalls myr Saknas
  *Knollen Saknas Sjunkamossa by /Se Brände åker Saknas
  *Krog ager f. åker Sjunna ort Brännekärret Saknas
  *Krogagger f. åker Sjöbygget gård Bränneriåkern Saknas
  Kroppedamm dammar /Se Sjönna bebyggelse Brännesbacken skogsbacke
  Kungabäcken bäck Sjönna gård Brännesängen Saknas
  Kungabäcken bäck /Se Snurrehuset torp Bränningen åker
  Kungamossen sankmark Solhem avs. Bränningsbacken skogsbacke
  Lingasjön sjö Sonarpsängen, se Ingeborrarp Saknas Bräskesbacken skogsbacke
  Lingasjön tjärn Sonarpsängen Saknas Bräskesbacken skog
  Lingasjön sjö /Se Sonestorp by *Brödaliderna backar
  *Liusstofften f. åker /Sonestorp/ Saknas Buken åker
  *Liusstofften, Store f. åker Sonestorp by Bullrabacken skogsbacke
  Ljungbäck bäck /Se Sonestorp by /Se Bullrahålan åker
  Ljungmarken bete Sonestorpsgården gård Byaåker Saknas
  *Longagger f. åker Sonestorps mölla vattenkvarn Byggeskroken åker
  *Lundtzagger f. åker Spelebygget bebyggelse Byggesåker Saknas
  *Lyungebech bäck och ägogräns Spelebygget gård Byxorna åker
  *Lyungeeng f. äng Sånnestorp traktnamn Byxorna åker
  *Lyungemarcheslett ägogräns Torpet Saknas Byxorna åker
  *Magle ager f. åker Troedsberg avs. Bålbrobacken vägbacke
  *Mar(e)kulldzeng f. äng Troedstorp bebyggelse Bålbron Saknas
  Markaskälsmossen sankmark Troedstorp by Bäckakrokarna äng
  Mon terräng Troedstorp by /Se Bäckakroken åker
  *Mosekloe, Lange ägogräns Vestrarp bebyggelse Bäckastycket åker
  Mossatrösken kärr /Se Väderön, se Sånnestorp Saknas Bäckastycket åker
  *Musseagger f. åker Väderön gård Bäckaängen Saknas
  *Mussen mosse och äng Västrarp by Bästa ränne kärr
  *Mölle ager f. åker Ågrenstorp avs. Bäste äng Saknas
  *Mölleagger f. åker Ågrenstorp torp Böckraåkern Saknas
  Möllebäcken bäck Åkarp bebyggelse Bökebacken skog
  *Olegaardtzeng f. äng Åkarp by Bökebacken skogsbacke
  Ondakärrsbäcken bäck Åkarp by Bökebacken skogsbacke
  Pantafloen sankmark? /Se Åkarp by Bökebacken skog
  *Pilleagger f. åker Åldersro avs. Bökebacken skog
  Pinnån å Årröd bebyggelse Bökebacken bokskog
  Pinnån å Årröd by Bökebacken skog
  Pinnån, förr Geven å /Se   Bökehultet skog
  *Plöffningen f. äng   Bökehultet skog
  *Preste wong vång   Bökehultet skog
  *Reffkulstreng f. åker   Bökehultet skog
  Rydsdammen damm /Se   Bökehultet skog
  *Ryes agre f. åkrar   Bökelyckan skog
  *Röerli ager f. åker   Bökemossen Saknas
  *Rögsagger f. åker   Böket bokskog
  *Rönnelieseng f. äng   Dalsåkern Saknas
  *Schoffbech bäck och ägogräns   Dammahällan åker
  »Schoffbech» skiljebäck /Se   Dammakärret Saknas
  *Sellemyre myr och ägogräns   Dammalyckan åker
  Sellemyre myr? /Se   Dammaåkern Saknas
  *Siunchemoeseeng f. äng   Dammen Saknas
  Sjöbäck bäck /Se   Dammen Saknas
  *Skalningen f. äng   Den store vägen landsväg
  Skitenpinn å /Se   Djurabacken skogsbacke
  Skogbäck, se »Schoffbech» skiljebäck   Djuramossen Saknas
  *Slettedall gräns   Djuraåkern Saknas
  *Sneriet Saknas   Djuraängen Saknas
  *Snörisseng f. äng   Djurhall höjd
  *Stabillmosse mosse och ägogräns   Djurhallskärret Saknas
  *Stienbech bäck och ägogräns   Drakabacken skogsbacke
  »Stienbeck» bäck o. gränsmärke /Se   Ekebacken Saknas
  *Stocke eng f. äng   Ekebacken skog
  *Storcheengen f. äng   Ekebacken Saknas
  *Storche engen äng /Se   Ekelunden Saknas
  Store mosse sankmark   Ekerydet skog
  Strangen f. åker   Ekesryd åker
  *Stutesteenrör ägogräns   Ekesåker Saknas
  *Sudbech bäck och ägogräns   Ekesåker Saknas
  Sudbäck bäck o. gränsmärke /Se   Eket skog
  Suredamm damm? /Se   Eket skog
  *Syndre eng f. äng   Eket skog
  Sånnestorps sjön sjö /Se   Ekran åker
  *Söeholt gräns   Ekran åker
  *Sönnarps eng f. äng   Ekrastycket åker
  *Thiedammen f. äng   Ekreåker Saknas
  *Thorkilss kirche, se Torkel bergshöjd   Elisa åker Saknas
  *Thraneagger f. åker   Esborrarpekroken åker
  *Thyugedall f. åker   Esborrarpelyckan åker
  *Thyugedalsseng f. äng   Evas lycka åker
  Tiedammen förr äng /Se   Fantahåla dal
  *Tijstillssager f. åker   Fante håla skog
  *Tingbierrig(s)eng f. äng   Farmorsa åker Saknas
  *Tofften f. åker   Firbo hålor åker
  *Torebenes tofft f. åker   Flammen Saknas
  Torkel bergshöjd   Flata håla åker
  Torkel bergshöjd   Flathultet skog
  Tranefloen bäck /Se   Flyen äng
  *Tuerne f. äng   Flyen äng
  *Wasskuld f. åker   Flyet äng
  Vattenhålan damm /Se   Flyet kärr
  *Wechekulle(n) f. åker   Flykärret Saknas
  *Veijeng f. äng   Flykärret Saknas
  *Veischielsskullen Saknas   Flymossen Saknas
  *Viekier f. äng   Flymossen Saknas
  Årröds mosse mosse   Flymossen Saknas
  Årröds mosse sank mark   Flymyr Saknas
  *Örlierne f. åker   Flänget åker
      Fläjden åker
      Furebacken Saknas
      Fureplanteringen skogsdunge
      Fyrstaden skog
      Fårarammen betesmark
      Fädriften markväg
      Fägatan väg
      Fägatan väg
      Fägatemossen Saknas
      Fäladen betesmark
      Fäladen betesmark
      Fäladen betesmark
      Fäladen betesmark
      Fäladsmossen Saknas
      Galea åker
      Gamla-moss lycka åkerlycka
      Gamle åker Saknas
      Gamle åker Saknas
      Gamle äng Saknas
      Gamle ängs källa Saknas
      Gatan skogsväg
      Gatebacken skog
      Gatekroken åker
      Gatekärr Saknas
      Gatekärrsåkern Saknas
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan åker
      Gatemaden Saknas
      Gatemaden Saknas
      Gatemossen Saknas
      Gateåker Saknas
      Gateåkern Saknas
      Gateåkern Saknas
      Gerabackarna skog
      Geramossen Saknas
      Gerarna skog
      Gläntebacken glänta
      Grebbebacken skogsbacke
      Greingaåkern Saknas
      Greingaängen Saknas
      Gringels lycka åker
      Gropahörnan åker
      Gropamossen Saknas
      Gropen damm
      Grusabacken åker
      Grusarännet bäck
      Gränskroken skog
      Gräshålan åker
      Gräslyckan betesmark
      Gröna håla kärr
      Gröna kärr Saknas
      Gröna ränne bäck
      Gröne sidd äng
      Grötahålan åker
      Gubbakroken åker
      Gubbaåkern Saknas
      Gubbaåkern Saknas
      Gårdstabacken skogsbacke
      Gårdstakällan Saknas
      Gåsabacken skog
      Gåsabacken skogsbacke
      Gåsahällan skogsbacke
      Gåsahällan skogsbacke
      Gåsalyckan åker
      Gåsalyckan åkerlycka
      Gärakull skogsbacke
      Gärdesåker Saknas
      Gärdesåker Saknas
      Hagakärret Saknas
      Hagaledet grind
      Hagalyckan åker
      Hagalyckan åker
      Hagaåkern Saknas
      Hagaåkern Saknas
      Hagen skog
      Halen åker
      Halladammen kärr
      Hallakullen åker
      Hallavången skog
      Hallen höjd
      Hallen höjd
      Hallen stenklippa
      Hansa lycka åker
      Haramossen Saknas
      Havrelyckan åker
      Havrelyckan åker
      Helges hage skog
      Helveteskroken äng
      Hjulaåker Saknas
      Holländareliden vägbacke
      Holmakärr Saknas
      Holmamaden Saknas
      Holmamossen Saknas
      Holmasjön Saknas
      Holmasjön sjö
      Holmaåker Saknas
      Holmen kärr
      Holmen äng
      Horsabacken skog
      Horsabacken skog
      Horsabacken skog
      Horsabacken skog
      Horsahagen skog
      Horsahagen skog
      Horsahagen bete
      Horsaholmen skog
      Horsalyckan skog
      Horsalyckan åker
      Horsasegen kärr
      Horsasidden äng
      Hultabackarna skogsbacke
      Hultabacken skog
      Hultalyckan åker
      Hultamossen Saknas
      Hultamossen Saknas
      Hultamossen Saknas
      Hultet skog
      Hultet skog
      Humlehagen åker
      Humlehagen skog
      Humlehagen åker
      Humlekärr Saknas
      Humlesidden skog
      Humleåker Saknas
      Hundakull höjd
      Hundakulls dal Saknas
      Hundamossen Saknas
      Hundastycket åker
      Hunds hall höjd
      Husahagen skog
      Husaravången skog
      Husaravången skog
      Husaraåkern Saknas
      Husarevången skog
      Husareåkern Saknas
      Husareängen Saknas
      Husaåker Saknas
      Husaåkern Saknas
      Husåkrarna Saknas
      Hyttebacken skog
      Hytteåkern Saknas
      Hytteängen Saknas
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålemossen Saknas
      Håleåker Saknas
      Håleåker Saknas
      Hålledammen Saknas
      Hägnadakärret Saknas
      Hägnadamossen Saknas
      Hägnaden betesmark
      Hägnaden bete
      Hägnaden betesmark
      Hägnadseket skog
      Hägnadskärret Saknas
      Hägnadsmossen Saknas
      Hällan åker
      Hällan åker
      Hällorna åker
      Häramossen Saknas
      Hässlehultet skog
      Hässlemossen Saknas
      Höga lid vägbacke
      Höge backe vägbacke
      Höge hall höjd
      Höge hall höjd
      Höge halls backe skog
      Höge lid vägbacke
      Höjden skogsbacke
      Höjsåker Saknas
      Hökabacken skogsbacke
      Hökanäbbet skogsbacke
      Hökärret Saknas
      Höralyckan åker
      Höralyckan åker
      Hörnebacken skogsbacke
      Hörnebacken åker
      Höstnaden betesmark
      Inpelan äng
      Intagan åker
      Intagan åker
      Intagebacken skogsbacke
      Intäktet betesmark
      Intäppeshällan skog
      Intäppesåkern Saknas
      Intäppet betesmark
      Intäppet bete
      Intäppet bete
      Ishultaåkern Saknas
      Jonsa åker Saknas
      Jordbobacken skogsbacke
      Jämrarehålorna Saknas
      Jättabacken skogsbacke
      Jönsa åker Saknas
      Jönsa ålla skog
      Jönsaåkern Saknas
      Kaffehultet skogsbacke
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen beteshage
      Kalvarumpan äng
      Kalvaåker Saknas
      Karlsa mosse Saknas
      Karne damm Saknas
      Kattalyckan åker
      Kerstins åker Saknas
      Klaven åker
      Klyngenabacken skogsbacke
      Klyngenabacken skogsbacke
      Klämmeshålan åker
      Klövabacken skogsbacke
      Knallen höjd
      Knattabacken skog
      Knutan åker
      Knutsa sten sten
      Knutsa sten sten
      Kohagamossen Saknas
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen skog
      Kohagen betesmark
      Kohålet kärr
      Kornbacken åker
      Kotäppet betesmark
      Kringlan åker
      Kristensa kärr Saknas
      Kristensa lycka åker
      Krokahagen skog
      Krokamossen Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokåker Saknas
      Kronoslätten åker
      Kroppedammen Saknas
      Kroppedammen Saknas
      Kråkeåker Saknas
      Krösenamossen Saknas
      Kullaåker Saknas
      Kullen höjd
      Kullen höjd
      Kungabacken skogsbacke
      Kungabäcken Saknas
      Kungaliden vägbacke
      Kungalyckan område
      Kungamossen Saknas
      Kungamossen mosse
      Kurrebacken skogsbacke
      Kvastabacken skogsbacke
      Kyrkebacken skog
      Kyrkebacken åker
      Kyrkeekran åker
      Kyrkegeren skogsbacke
      Kyrkehultet skog
      Kyrkeliden vägbacke
      Kyrkeliden Saknas
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkemossen Saknas
      Kyrkestigen Saknas
      Kyrkestycket åker
      Kyrkevången skog
      Kyrkogårda åkern Saknas
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen Saknas
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Käcksa åker åker
      Källan Saknas
      Källarebacken åker
      Källarebacken åker
      Källarelyckan åker
      Källarelyckan åker
      Källareåker Saknas
      Källebacken skogsbacke
      Källebacken skogsbacke
      Källebredan äng
      Källebäck Saknas
      Källebäcks mosse Saknas
      Källekärret Saknas
      Källekärret Saknas
      Källemaden Saknas
      Källemaden Saknas
      Källemaden Saknas
      Källesekran åker
      Källeåker Saknas
      Käringabacken skogsbacke
      Kärleksstigen markväg
      Kärrbacken skog
      Kärrbacken skogsbacke
      Kärret Saknas
      Kärrhålan åker
      Körnesåker Saknas
      Ladufogdalyckan åker
      Ladumossen Saknas
      Lammamossen Saknas
      Lars Blondsa lycka åker
      Laxabacken skogsbacke
      Ledbacken skog
      Ledsmossen Saknas
      Ledstycket åker
      Ledstycket åker
      Lergravabacken åker
      Lergraven Saknas
      Lidamossakärret Saknas
      Lidamossen Saknas
      Lidastycket åker
      Liderna åker
      Lilla bjer höjd
      Lilla hult skog
      Lilla tolandet åker
      Lilla ö äng
      Lille backe vägbacke
      Lille fälad betesmark
      Lille källeåker Saknas
      Lille krösenabacken skog
      Lille mosse Saknas
      Lille myr Saknas
      Lille myr Saknas
      Lille sönneråker Saknas
      Lille toft åker
      Lille åker Saknas
      Lille äng Saknas
      Lille ör åker
      Lindesbjer höjd
      Lindeshall höjd
      Lingasjön Saknas
      Ljungaskogs marknadsplats f.d. marknadsplats
      Ljungbacken betesmark
      Ljungbacken åker
      Ljungbacken betesmark
      Ljungbergs åker Saknas
      Ljungen betesmark
      Ljungmarken bete
      Ljungnabben betesmark
      Ljusa hälla björkdunge
      Lunden skogsbacke
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckebacken skogsbacke
      Lyckeljungen betesmark
      Lyckemaden Saknas
      Lyckemaden Saknas
      Lyckerenarna betesmark
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeäng Saknas
      Lyckeängen Saknas
      Långa breda äng
      Långa lycka åker
      Långa kärr Saknas
      Långa kärr Saknas
      Långa kärrs mosse Saknas
      Långa mad Saknas
      Långa mad Saknas
      Långa mads kärr Saknas
      Långa ö äng
      Långe backe vägbacke
      Långe backe vägbacke
      Långe backar vägbacke
      Långe ljung betesmark
      Långe mosse Saknas
      Långe mosse Saknas
      Långe mosse Saknas
      Långe mosse Saknas
      Långe ryggar åker
      Långe sönneråker Saknas
      Långe åker Saknas
      Låsavången skog
      Låsavångsängen Saknas
      Madaängen Saknas
      Maden Saknas
      Madliden vägbacke
      Magleåkern Saknas
      Mellanbacken åker
      Mellanbacken skogsbacke
      Mellanhall höjd
      Mellanmossen Saknas
      Mellerstaåkern Saknas
      Meraftonsbacken äng
      Morkullekärret Saknas
      Mossabadingen äng
      Mossahultet skog
      Mossahultet skog
      Mossalyckan åker
      Mossarammen äng
      Mossaträsken kärr
      Mossatuvorna kärr
      Mossaåker Saknas
      Mossaåkern Saknas
      Mossaängen Saknas
      Mossaängen Saknas
      Munken äng
      Myrakullen skog
      Myrebacken skog
      Myrebacken skogsbacke
      Myren Saknas
      Månsa hage skog
      Märkesbacken skogsbacke
      Möllebacken skog
      Möllebacken skogsbacke
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen damm
      Möllehultet skog
      Möllekroken åker
      Möllekärret Saknas
      Möllekärrsmossen Saknas
      Möllesidden äng
      Mölleåker Saknas
      Mörka hult skog
      Mörka hult skog
      Nederst hage betesmark
      Nederst ränne bäck
      Nederst åker Saknas
      Nils Pers åker Saknas
      Nilsa åker Saknas
      Norre backe åker
      Norre hage betesmark
      Norre åker Saknas
      Norre åker Saknas
      Norre åker Saknas
      Norre åker Saknas
      Norre ände åker
      Norre äng Saknas
      Norr om vägen åker
      Nya täppe betesmark
      Nybergs lycka åker
      Nyckla sten sten
      Nye åker Saknas
      Ny lycka åker
      Ny lycka åker
      Ny odlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyvång åker
      Nyvångs backe skogsbacke
      Näbbet åker
      Nötamossen Saknas
      Ola Anders lycka åker
      Olas backe skogsbacke
      Olas backe skog
      Olas hage skog
      Onda kärr Saknas
      Onda kärrs backe skogsbacke
      Onda or åker
      Onde ramm bete
      Ormabacken skogsbacke
      Ormakärr Saknas
      Ornakärr Saknas
      Ornakärr Saknas
      Ornakärrs bäck bäck
      Ornakärrs led grind
      Pantafloen bäck
      Pantaåkern Saknas
      Pelebacken bete
      Pelefloen bäck
      Pellas backe åker
      Pengabacken skogsbacke
      Per Måns hage skog
      Persa lycka åker
      Persa lycka åker
      Persa toft åker
      Pilaåkern Saknas
      Pinnån vattendrag
      Pinneå(n) å
      Platte åker Saknas
      Plauren äng
      Plaurliden vägbacke
      Plättastycket åker
      Plätten åker
      Plöjningsbacken åker
      Porsabacken skogsbacke
      Porsabacken skog
      Porsamossen Saknas
      Porsamossen Saknas
      Portåker Saknas
      Prästakroken åker
      Pukavrån skog
      Påhall höjd
      Påls backe åker
      Påls hage skog
      Påls lycka åker
      Påls åker Saknas
      Pälaliden vägbacke
      Raspen äng
      Ramnabacken skogsbacke
      Ramnahultet skog
      Ramnahult skog
      Ramnahultshällan skogsbacke
      Risaholmen skog
      Risbjer höjd
      Rullebacken skogsbacke
      Rumpebacken skogsbacke
      Runde backe åker
      Runde backe skogsbacke
      Runde mosse Saknas
      Runde åker Saknas
      Runtenomsbacken åker
      Rybacken skog
      Rydet åker
      Rydmarksa lycka åker
      Rydsdammen Saknas
      Rydstycket åker
      Rydsåker Saknas
      Ryttarelyckan åker
      Ryttaremossen Saknas
      Ryttarestycket åker
      Ryttareåkern Saknas
      Ryttareåkern Saknas
      Råglyckan åker
      Rågångsbacken skogsbacke
      Rågångsljungen betesmark
      Rågångsljungen betesmark
      Rågångsmossen Saknas
      Rännebacken skogsbacke
      Rännet bäck
      Rännet bäck
      Rävabacken skogsbacke
      Rödaled grind
      Röraåkern åker
      Rösevången skog
      Rössjöholmsåkern Saknas
      Rövarebacken skogsbacke
      Sandbacken åker
      Sandmylleåkern Saknas
      Sandmylleåkern Saknas
      Sanka mad Saknas
      Segarna äng
      Segen äng
      Segen kärr
      Sekbäck Saknas
      Sekbäcks åker Saknas
      Sjunkamossalyckan åker
      Sjöbäck Saknas
      Sjömossen Saknas
      Sjöstycket äng
      Skabbabacken skogsbacke
      Skabben åker
      Skallabacken skogsbacke
      Skallamossen Saknas
      Skalningen åker
      Skarpakälla Saknas
      Skarpe backe åker
      Skarpe backe åker
      Skarpsa Marias lycka åker
      Skarpsa Marias mosse Saknas
      Skedesbacken vägbacke
      *Skitenpinn å
      Skogger skog
      Skogkärr Saknas
      Skoglyckan åker
      Skoglyckan åker
      Skolehålorna åker
      Skrubbet åker
      Skräddarelyckan skog
      Skåningen åker
      Skännelyckan åker
      Slynglalyckan åker
      Släta kärr Saknas
      Släte backe åker
      Slättabacken bete
      Slätten åker
      Slätten åker
      Slätten åker
      Slättingen åker
      Slättingen åker
      Smale backe vägbacke
      Smalet åker
      Smedabacken skog
      Smedahålan åker
      Smedakärret Saknas
      Smedaåker Saknas
      Smedjeåkern Saknas
      Smedkärret Saknas
      Smedåker Saknas
      Småkulten skog
      Småmaderna Saknas
      Småmossarna mossar
      Smörmossen Saknas
      Snipen åker
      Snissen åker
      Snutan åker
      Solyckan åker
      Spelebyggaån Saknas
      Spetsen åker
      Starrabacken skogsbacke
      Starrabacken skogsbacke
      Stene backe åker
      Stene ramm skogsmark
      Stenhall höjd
      Stenhalls mosse Saknas
      Stenhålan åker
      Stenhålan åker
      Stenige åker Saknas
      Stenkrok åker
      Stenkrok åker
      Stenkrok skogsbacke
      Stenkärr Saknas
      Stensmad Saknas
      Sterskärr Saknas
      Sterslyckan åker
      Sters(lycke)mossen Saknas
      Sterssidden äng
      Stersåkern Saknas
      Stivels mosse Saknas
      Stjärten åker
      Stockabacken skogsbacke
      Stockabron Saknas
      Sockabroskärret Saknas
      Stockakärret Saknas
      Stollebacken åker
      Stora bjer höjd
      Stora bok bok
      Stora hult skog
      Stora håla kärr
      Stora kärr Saknas
      Stora kärr Saknas
      Stora kärr Saknas
      Stora skifte åker
      Stora tolandet åker
      Store backe skogsbacke
      Store fälad betesmark
      Store krösenabacken skog
      Store källeåker Saknas
      Store landsvägen landsväg
      Store mosse Saknas
      Store myr Saknas
      Store myr Saknas
      Store myr Saknas
      Store sidd äng
      Store toft åker
      Store toft åker
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store äng Saknas
      Storåker Saknas
      Strädet väg
      Strädet väg
      Strädet väg
      Strängen åker
      Stubbabacken skogsbacke
      Stubbalyckan åker
      Stubbalyckan åker
      Stubbalyckan skogsbacke
      Stubben åker
      Stubben åker
      Ståsalyckan åker
      Stängesbacken betesmark
      Stängesbacken betesmark
      Stängesremsan betesmark
      Stängesåkern Saknas
      Stänget bete
      Stättesbacken skogsbacke
      Sudarebacken skog
      Sudarehuvudet höjd
      Sumpan kärr
      Svansa lycka åker
      Svarakroken skog
      Svarta hål kärr
      Svarta led grind
      Svarte backe åker
      Svarte grav mosse
      Svarte ramm äng
      Svensa hage betesmark
      Svinabohultet skog
      Svinastigsbacken skogsbacke
      Svinastigskärren Saknas
      Svinastigskärret Saknas
      Svinastigskärret Saknas
      Svältekroken åker
      Svängelid vägbacke
      Svättorna åker
      Sysles mad Saknas
      Sämste backe åker
      Söndra eke skogsbacke
      Sönnerbacke skogsbacke
      Sönnerflamm äng
      Sönnerlycka åker
      Sönneråker Saknas
      Sönneräng Saknas
      Tistlabacken åker
      Tittemossaåkern Saknas
      Tittemossen Saknas
      Tjocka kärr Saknas
      Toftahallen sten
      Toftahagen skog
      Toftaåker Saknas
      Toftaängen Saknas
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tolandsåkern åker
      Tolandsåkern åker
      Torbjörnsa toft åker
      Tordönebacken skog
      Torkel bergshöjd
      Torparevången skog
      Torre backe åker
      Torre backe åker
      Torre mosse Saknas
      Torstensa toft åker
      Torvgravarammen kärr
      Torvgraven mosse
      Torvmossabacken åker
      Torstensa stycke åker
      Torvmossen Saknas
      Totorkebacken skogsbacke
      Tongnaåkern Saknas
      Tranebacken skog
      Tranefloen bäck
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Trinda kärr Saknas
      Trinda kärrs backe skogsbacke
      Trinde lejd kärr
      Trinde mosse Saknas
      Trinde åker Saknas
      Troeda hult skog
      Troeda lycka åker
      Troedstorpaåkern Saknas
      Trollehälla skog
      Trånga lid vägbacke
      Trälakroken äng
      Turas backe skogsbacke
      Tustyckeskroken åker
      Tuves hage skog
      Tuves lycka åker
      Tuvestycket äng
      Tuvorna äng
      Tväråker åker
      Tvättesbacken skogsbacke
      Tvättestaden skogsbacke
      Tyskland åker
      Tångabacken åker
      Tångbacken skogsbacke
      Täppet skog
      Täppet betesmark
      Täppet betesmark
      Täppet betesmark
      Täpporna åker
      Udden äng
      Undantagshöjden Saknas
      Undantagskroken åker
      Undantagskärret Saknas
      Undantagsängen Saknas
      Vadbro Saknas
      Vadbrobacken skogsbacke
      Varamaden Saknas
      Vasabacken skog
      Vasabacken skog
      Vasamossen Saknas
      Vasarammen äng
      Vasen äng
      Vattenhålan damm
      Vattningen bäck
      Vedbyvägen väg
      Vetesåkern åker
      Villners lycka åker
      Våndningen äng
      Vångamossen Saknas
      Vångarammen skog
      Vången betesmark
      Väderbacken skogsbacke
      Väderösbacken åker
      Vägabacken åker
      Vägamossen Saknas
      Vägaåkern Saknas
      Vägaängen Saknas
      Vänsteråker Saknas
      Västerbacke skogsbacke
      Västerbacke skog
      Västergrensa hälla åker
      Västerholme äng
      Västerkärr Saknas
      Västerkärr Saknas
      Västerlycka åker
      Västerlycka åker
      Västerslätt åker
      Västervång åker
      Västeräng Saknas
      Västra fly äng
      Västra hälla skogsbacke
      Västra lycka åker
      Västre åker Saknas
      Yttersta stycke åker
      Åbacken åker
      Åholmen äng
      Åholmen äng
      Åkes mad Saknas
      Åkrabacken skog
      Åkramaden Saknas
      Åkravången skog
      Åkroken åker
      Åkärr Saknas
      Ålagårdsängen Saknas
      Åmaden Saknas
      Årröds hall klippa
      Årröds myr Saknas
      Årröds sjö Saknas
      Åsakärr Saknas
      Åsamossen Saknas
      Åäng Saknas
      Åön äng
      Älgabacken skogsbacke
      Ängakärret Saknas
      Ängavången skog
      Ängavägen väg
      Ängen Saknas
      Änkekroken åker
      Ärtebacken åker
      Ören betesmark
      Örtabacken skog
      Österbacke skogsbacke
      Österkärr Saknas
      Östermosse Saknas
      Österäng Saknas
      Östra fly kärr
      Östra hälla skogsbacke
      Östre hage skog
      Överst ränne bäck

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.