ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hästveda socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 147 Naturnamn : 109 Bebyggelsenamn : 256 Naturnamn : 1242
Hästveda sn *Amen spiellid f. åker Hästveda m:e m:e Agra mosse mosse
Hästveda sn Birkö ö Hästveda sn Alehall sten
Hästveda sn *Biergid f. åker Hästveda sn Alehall sten
Hästveda sn /Se *Biers enge f. ängar Hästveda sn o. kyrkby Alekärret skogsmark
Hästveda sn *Biörnne agir f. åker Hästveda sn Alekärret kärr
Hästveda sn *Boarp åker och äng Hästveda kyrkoby o. sn Alerör annat namn på Alehall
Hästveda sn *Broëng f. äng Hästveda sn, by o. jv-station Alerör sten
Hästveda sn *Brödeng, Store och Lille f. ängar Alms torp Alevången åker
Hästveda sn *Böyis agir f. åker Amundtorp by Amundtorpaklint bergknalle
Hästveda sn Egesön (resp. Ekesön) ö Amundtorp by Amundtorpa klint backe
Hästveda sn Egesö ö Andreasas torp Ankön ö
Hästveda sn *Fledden f. åker Askustorp by Askestubbahålan åkerbit
Hästveda sn *Gerenn f. åker Askustorp by Askeviken vik
Hästveda sn *Hasle agir f. åker Asmastorp by Askustorpsöarna öar
Hästveda sn *Homble agir f. åker Asmastorp by Aspebacken skogsmark
Hästveda by o. sn Hundakullsbacken backe /Se Backatorpet gård Backarna vid Gloen utm.
Hästveda sn Hunebjär backe /Se Ballarna gård el. torp Backarna vid Gloen backar
Hästveda sn Hundsbjär , Södra natn /Se Benarp by Badingen slättbit
Hästveda sn Hunnekärr , Södra natn /Se Benarp by Banevången åker
Hästveda sn *Husse agir f. åker Bengtsastugan torp Banmästarelyckan åker
Hästveda socken socken /Se Höjskull höjd Berggrenatorpet torp Bastuan markområde
Hästveda sn /Se Jädern rullstensås /Se Bergströms torp Bastuan skogsmark
Hästveda sn /Se Jäjnabäcken bäck /Se Bjäratorpet torp Bastubacken backe
Hästveda sn /Se Kallsjön sjö /Se Blesetruedatorpet torp Bastuvången åker
Hästveda sn /Se Kroppedamm dammar /Se Boarp by Bastuvången skogsmark
Hästveda sn /Se Kvarnabäcken bäck Boarp by Bastuvången åker
Hästveda sn /Se Kvarnabäcken bäck /Se Bodaholm torp Bengtsåkern åker
Hästvita sn /Se Kvinnö ö Båtmanshuset båtsmanstorp Bertet åker
Amundtorp by Kärrfloen vattensaml. /Se Båtmanshuset torp Bibacken backe
Amundtorp by Ladkorran vattensaml. /Se Båtmanshuset hus el. mindre gård Bibacken backe
?Amundtorp by Lakorran göl /Se Bäckaröd by Bjälsan kärr
Amundtorp by *Lasjö sjö Bäckaröd by Bjälsefuret furuskog
Amundtorp by Lasjö, nuv. Lillasjö sjö /Se Bäckaröds Jösses torp Bjälsmarken skogsmark
Asgustorp, se Askustorp by *Leds agir f. åker Bänarp by Bjälserydet kalmark
?Askustorp by Lillasjö sjö Bödkare-Andersens torp Bjälsevångarna åkrar
Asgastorp (Askustorp) by /Se Lillasjö, förr Lasjö sjö /Se Böllens torp Bjärabackarna backar
Askestorp by /Se Lillsjön (resp. Lillasjö) sjö Dalastället torp Bjäralotten markområde
Askustorp by /Se *Linds ager f. åker Dalatorpet t. Bjäralyckan åker
Asmastorp by Lindön Stora ö Dalatorpet torp (nu rivet) Bjäralyckan åker
Asmastorp by Lursjön sjö Dalhem gård Bjäralyckan åker
Asmastorp by Lursjön sjö Daniels t. Bjäranabben del av Fredsskogen
Asmastorp by /Se Lursjön sjö Daniels torp Bjäravången åker
Asmatorp by /Se Lursjön sjö Esestorp Saknas Bjäret åker
Asmundtorp ortnamn /Se Lursjön sjö Esestorp by Bjäret backe
Benarp by /Se Lursjön sjö Esestorp by Bjäret åker
Boarp by Lursjön sjö Essestorp by Bjäret åker
?Boarp by Lursjön sjö Esestorp, Norra by Bjäret åker
Boarp by Lursjön sjö Norra Esestorp by Bjäret åker
Boarp by Lursjön sjö /Se Esestorp, Södra by Bjäret utmark
Boarp Saknas Långö ö Söndra Esestorp by Bjäråkern åker
Boarp by /Se *Maglekier ängsmark Eskeberga, se Äskeberga traktnamn Björkö ö
Brunnsållan Saknas /Se Märkesbäcken skiljebäck /Se Filipsro gård Björkön ö
?Bäckaröd by Näset näs Finnastället torp Björkön ö
Bäckaröd by /Se Ottarpasjön sjö Fittan torp Björkös kringel ö
Bäckaröd by /Se Ottarpasjön sjö Fittan Saknas Björnakärret kärr
*Degnnegaarden f. gd Ottarpsjön sjö /Se Fitte-Perens gård Blesetruedalyckan åker
*Egesgorden Saknas Ottarpssjön sjö /Se Fristedts torp Boahall råmärke
*Egesgorden Saknas *Otti sjö /Se Frostenstorp by Boaholmsbackarna backar
*Egesgården förr gd *Reffuinge wong f. vång Frostenstorp by Boamossen mosse
Eskeberga by /Se *Ry ager f. åker Frännas gård Boarpamosse mosse
Essestorp by Råbäck bäck /Se Gastahuset hus Boarpavången åker
Essestorp, Norra resp. Södra by resp. gd Saxabäck bäck /Se Gatuhuset hus Bockabacken skogsmark
Essetorp by /Se Saxalisbackarne backar /Se Gatutäppet torp Boda hall gränsmärke
Frostenstorp by /Se Saxalishallan backar /Se Gerastorp traktnamn Bodaholmsbackarna backar
Frostenstorp by /Se *Silmusio äldre namn på Ottarpssjön Gerastorp by Bokalyckan åker
Frostenstorp Saknas /Se Silmusjö sjö /Se Gerastorp by Bonakull stenröse
Frostenstorp by o. gd /Se *Skiel giers agir f. åker Grönalund gård Bonakull rågång
?Gärastorp by Skogsbäcksrör bäck /Se Gussans torp Bonarör annat namn på Bonakull
Gärastorp by Skvala bäck /Se Gärastorp, se Gerastorp traktnamn Bonda kull stenröse
Gøruerstrop, se ?Gärastorp by S(k)valebäcken bäck /Se Hallabjärstorpet torp Bonda rör stenröse
Hästveda by Skvalehall holme o. gränsmärke /Se Halladal gård Bosamaden mad
Hästveda by *Skärbäck bäck? /Se Hejderidarebostället gård Boställsängen ängsmark
Hästveda by *Skärsjö bäck ?bäck Hejderidarebostället gård Bosåker åker
Hästveda by *Skärsjöbäck ?bäck Holmatorpet torp Britte backe backe
Hästveda by Skärsjön sjö Husaratorpet torp Britte källa källa
Hästveda by Skärsjön sjö och gränsmärke Husaratorpet torp Britte åker åker
Hästveda by Skärsjön sjö Husaratorpet torp Brojtet åker
Hästveda by Skärsjön sjö Hyltepärens torp Brovången åker
Hästveda by /Se Skärsjön sjö /Se Håkenalyckan torp Brunnåkern åker
Hästveda m:e /Se *Slette eng f. äng Hålegården gård Brygghusvången åker
Hästveda m:e /Se Snokakorran vattensaml. /Se Höga bjär egendom Bråddjupet håla
Hästvita by /Se Spångabäcken bäck /Se Höja Gästhem pensionat (förr) Bråddjups hallar stenblock
Kyrkan Saknas Stenbäcken bäck /Se Hönsatorpet torp Bräkonabacken backe
Ottarp by *Svalahall, se Svalö holme Hörnejössakvarnen kvarn Brännemossen mosse
Ottarp by *Svala hall holme /Se Jaeobastället torp Bränneriet åker
Ottarp gård (by) /Se Svalebacken backe? /Se Kalvahagen egendom Brännerisvången åker
Ottarp by /Se Svalö holme Kannitzas torp Bränneriåkern åker
Ottarp by /Se Telnebäcken bäck /Se Klockaregården gård Bränne(s)backarna backar
Ottarp by /Se Telneskärret kärr /Se Klockarestället klockarebost. Bränneskorran sankmark
Patarp, se Påarp by *Tofften f. åker Knuttens förr hus Bränneskorrekärret kärr
Perstorp gård *Tofftenn f. åker Knöttens torp Brödavångarna åker
Perstop gd Tursadammen damm? /Se Krampa-Bengtens förr hus Brödet åker
Perstorp gd Tursatoft åker? /Se Krantzatorpet torp Bröningen delvis odlat område
Perstorp by /Se Tydingen sjö Krattatorpet torp Brötavångarna åker
Prästgården Saknas Tydingen sjö /Se Krösenakullstorpet torp Brötavången åker
Påarp by *Verrilds eng f. äng Krösenatorpet torp Brötet åker
Påarp by *Vibeckis agir f. åker Krösenatorpet torp Bulvobacken backe
Rävninge by Viebäck bäck? /Se Kärra-Niklasens torp Buskabacken åker
Rävninge by *Vång, Norra f. vång Lene Nissas torp Buskabacken åker
Rävninge by *Vång, Södra f. vång Lille-Kalles torp Bya lycke åker
Rävninge by Västersjön del av sjö Lille-Tuva-täppe torp Byamossen mosse
Rävninge by /Se Yxnebäcken bäck /Se Linatorpet t. Byamossen mosse
Rävninge by /Se Ållan åker /Se Lindatorpet torp Byamossen mosse
Röfwinge, se Rävninge by Ållan äng /Se Lindatorpet torp Byamossen mosse
Saxalid Saknas /Se Ållebäcken bäck /Se Maitels torp Byaretoften åker
Sjöröd g Ållebäcken bäck /Se Maitels torp Byavången åker
Sjöröd by Ållebäckskärret kärr /Se Malbergs rivet t. Byggeslycka åker
?Sjörröd hg Ållegången sankmark /Se Mannarp by Bålabron bro
Sjörröd by Ållegången sankmark /Se Mannarp by Bålahultet skog
Sjöröd by /Se   Mannarp by Bålalyckan åker
Sjörröd by /Se   Minnet torp Bålalyckan åker
Skottatorpet tp /Se   Murkels torp Bålbrobacken backe
Skärseröd by   Norregård gård Båtastaden del av strand
Skärseröd by   Norregård gård Bäckareåkern åker
Skärseröd by   Norreskog by Bäckarödsvägen väg
Skjerseröd Saknas   Nygård egendom Bäckarödsåkern åker
Skärseröd by   Näset gård Bänarpavägen väg
Skärseröd by   Näset gård Bökebacken åker
Skärseröd by   Oahuset hus Bökelundsåkern åker
Skärseröd by   Oahuset förr hus Bökelyckan åker
Skärseröd by /Se   Ottarp by Bökesåkern åker
Skärseröd by /Se   Ottarp by Bökeåkern åker
Skärseröd by /Se   Ottarp by Böljan allmänning
Skärseröd by (gård)   Per-Johanna-torpet torp Böljan allmänning
Smörby by /Se   Perstorp by Böljebackarna skogsbackar
Smörby by /Se   Perstorp by Böljebackarna skogsbackar
Smörby by /Se   Perstorp gård Böljekärret kärr
Smörby by /Se   Per-Svensa-Bengtans torp Böljeledet grind
Sonaboda by /Se   Pickaregården gård Böljemossen mosse
Stenkeslycke gd   Pickaregården gård Böljerydet ljungmark
Stenkeslycke gård /Se   Pickaregården Saknas Dammen åker
Stigsållan Saknas /Se   Pickareperens rivet t. Dammen åker
Stänkeslycke gd   Pickare-Perens gård Dammlyckan åker
Stänkeslycke gd   Pickare-Perens torp Danielsalyckan åker
Stänkeslycke gd /Se   Pickare-Perens hus Danielslyckan åker
Tottarp by /Se   Piggatorpet torp Davids håla djup i sjön
?Tubbarp by   Piggatorpet torp Den höge backen åker
Tubbarp by   Pockers äldre namn på gård Den höge backen skogsmark
Tubbarp by   Postahuset hus Det svarta ledet grind
Tubbarp (Tubbatorp) by /Se   Prästa-Petterns gård Djurabjärsbacken skogsmark
Tubbarp by /Se   Påarp by Djurabjärsåkern åker
Tubbatorp (Tubbarp) by /Se   Påarp by Dragabjärsbacken åker
Vivarp torp   Påarp by Drahasaliden backe
Åbuen by /Se   Raks hus Draghasaliden backe
Ålläng Saknas /Se   Raskahuset hus Draghasalidar vägbackar
Äskeberga by   Raskahuset hus Drakabacken backe
Äskeberga by   Refninge, se Rävninge traktnamn Drakabjär backe
    Reiniekas torp Drakabjärsbacken åker
    Roskyllatorpet torp Drängaskammen odlad remsa
    Ryktarens torp Dyskällerör gränsmärke
    Ryssastället gård Ekebacken skogsmark
    Rytterstorpet torp Ekebacken skogsmark
    Rågestället torp Ekebacken åker
    Råge-Svenens torp Ekesö Saknas
    Rövajössatorpet torp Ekesön ö
    Rävastället gård Eket skogsmark
    Rävninge traktnamn Else lycka åker
    Rävninge by Erika lycka åker
    Rävninge by Erikalyckan åker
    Rävninge by Essestorpalidarna backar
    Rävninge by Fadderkull åker
    Röv-Jössens gård Fadokull åker
    Saxalid gård Fadokullen backe
    Selinstorpet torp Fajerkull åker
    Silversvärdatorpet torp Fajerkullsbacken backe
    Sjörröd by Farfarsåker åker
    Sjörröd by el. gård Farfars åker åker
    Sjöröd by Farlång sjö
    Skog(s)stugan torp Farmors äng ängsmark
    Skogvaktarelarssons t. Farmorsa äng äng
    Skogvaktare-Larsens torp Farsåker åker
    Skogvaktaretorpet torp Fars-åker åker
    Skomakaretorpet torp Femprickan stenröse
    Skottatorpet hus Femprickan kulle
    Skottatorpet hus Fiskahänget område
    Skräddare-Jeppans gård Fiskarebacken backe
    Skräddare-Perens torp Fjärdingsmannaön ö
    Skärseröd by Flodsåker åker
    Skärseröd by Flods äng ängsmark
    Skärseröd by Flosåker åker
    Skärseröd by Fläden åker
    Skärseröd by Fläden åker
    Smed-Per(a)-Jössens torp Flädåker åker
    Smörby by Flädåker åker
    Smörby by Flädön backe
    Smörby by Flädön stenhög
    Smörby by /Se Fredrikamaden åker
    Snickare-Åkens torp Fredriksmaden åker
    Snickare-Åkens ställe torp Fredskogen skogsmark
    Solhem gård Fristedtalyckan åker
    Sonaboda by Fränäng åker
    Sonaboda by Fåfängan skogsmark
    Sonaboda by Fårahagen skogsmark
    Sparvatorpet torp Fåramarken skogsmark
    Spöiters torp Fåramarken skogsmark
    Stampe-Nissens torp Fåramarken skogsmark
    Stampestället torp Fåramarken skogsmark
    Starökans hus Fägatan kreatursstig
    Stenkalyckan torp Fägatan väg
    Stenkatorpet torp Fällebacken skogsmark
    Stenkeslycke by Fällekärret odlat kärr
    Stenkeslycke by el. gård Fällekärrsåkern åker
    Stumpatorpet torp Gamle gård äng
    Stumpatorpet torp Gamle gård åker
    Stumpatorpet torp Gamle vång åker
    Stänkeslycke by Gastabacken skogsmark
    Stöttingens torp Gastakärret kärr
    Svans torp Gatan väg
    Sven-Karlsatorpet torp Gatetäppet t.
    Säggastugan torp Gatubacken backe
    Säggastugan torp Gatubacken åker
    Sändregård gård Gatukärret kärr
    Tellatorpet rivet t. Gatulyckan åker
    Tellatorpet torp Gatuvången åker
    Tellatorpet torp Gatuvången åker
    Torstens gård Gatuåkern åker
    Torstens gård Gatäng åker
    Tottarp by Gatängen äng
    Tottarp by Gatängen äng
    Tottarp by Gedabäcken bäck
    Tottarp by Gedastorpsbäcken annat namn på Gedabäcken
    Trollåkatorpet torp Gerastorpaviken vik
    Trollåkatorpet torp Gerastorpaviken vik
    Trollåkens torp Getabackarna backar
    Trudagård gård Getabäcken bäck
    Truedagården gård Getastorpabäcken bäck
    Truedagården gård Getaviken vik
    Tubbarp by Gisla kärr kärr
    Tubbarp by Glavshultet råmärke
    Tubbarp by Gloen vik
    Tubbarpagårdarna gårdar Gloen vik
    Tulinatorpet torpet Granerör råmärke
    Tulsagården gård Granön ö
    Tulsagården gård Gråten ängsmark
    Tulsastället bebyggelse Gräingebacken backe
    Tulseholm gård Gräshoppebacken backe
    Ugglestället torp Gräshoppebron bro
    Ugglestället torp Gunnelegravar råmärke
    Vileberga by Gunille gravar gränsmärke
    Villeberga by Gunille-Lille-lyckan åker
    Vileberga by Gylbacken backe
    Vivarp by Gylet sjö
    Vivarp by Gylet göl
    Vivarp Saknas Gylet sjö
    Vivarp by Gylet göl
    Västregård gård Gylsbacken backe
    Åbuen by Gylskvarteren mark
    Åbuen by Gylsåker åker
    Åbuen by Gysselid backe
    Ålapatorpet rivet t. Gysselidbackarna backar
    Ålarpatorpet torp Gårdsplanen åker
    Äskeberga traktnamn Gåsabacken åker
    Äskeberga by Gåsadammen ängsmark
    Äskeberga by Gåsaflon kärr
    Äskebjära by Gåsaflon ängsmark
    Östregård gård Gåsahålan åker
      Gåsahålan ängsmark
      Gäddön ö
      Gökamaden sankmark
      Hagaklipporna stenblock
      Haga lid vägbacke
      Hallabjär backe
      Hallabjär åker
      Hallabjärsbacken odlat område
      Hallabjärslyckan åker
      Hallabjärslyckan åker
      Halla snärje bergområde
      Hanladehagen skogsmark
      Harabackarna backar
      Harakull åker
      Havaklipporna stenblock
      Hedalyckorna åker
      Hejderidareskogen skogsmark
      Hiet åker
      Hjortronamossen mosse
      Holkahagen åker
      Holkakällan källa
      Horsa kärr kärr
      Horsalyckorna åkrar
      Hultet skogsmark
      Humlahagakärret åker
      Humlahagakärret åker
      Humlahagen åker
      Humlahagen åker
      Humlehagen åker
      Humlahagen åker
      Humlahagen område
      Humlahagen område
      Humlahagen åker
      Humlahagen åker
      Humlahagen åker
      Humlahagen åker
      Humlahagen åker
      Humlahagen åker
      Humlehagen åker
      Humleåkern åker
      Hundakullsbacken backe
      Hunebjär backe
      Hunnakullsbacken backe
      Hunnebjär bergknalle
      Husaralyckan åker
      Husaravångarna åker
      Husaravångarna åker
      Husåkern åker
      Husåkern åker
      Hylkultamossen mosse
      Hyltekärret åker
      Hyltekärret åker
      Håkenandersalyckan åker
      Håkena äng ängsmark
      Hålan åker
      Hägnaden höstnad
      Hälede kärr åker
      Hällaveka backe
      Hällavekabackarna skogsbacke
      Hällavekakärret kärr
      Hälsingevången åker
      Hässleholmsvägen väg
      Hästahagen skogsmark
      Hästhagabacken åker
      Hästhagakroken höstnad
      Hästhagakroken höstnad
      Hästhagen åker
      Hästhagen utmark
      Hästhagen åker
      Hästhagen skogsmark
      Hästahagen skogsmark
      Hästveda kärr kärrmarker
      Hästvedamossen mosse
      Hästveda Norra Skog by
      Hästveda Norreskog område
      Hästveda ryd område
      Häståker åker
      Häståker åker
      Höga bjär backe
      Högakull råmärke
      Högskull bergknalle
      Hökabacken åker
      Höka hage hagmark
      Hökarör gränsmärke
      Hönsalyckan åker
      Hönsavången åker
      Hörnan betesmark
      Intaget åker
      Intäppevången åker
      Jacoba krok åker
      Jeppas krok åker
      Jeppas öar öar
      Jonsalyckan åker
      Jungfrubacken backe
      Jungnabben udde
      Jädern rullstensås
      Jädern rullstensås
      Jäjern grusås
      Jäjnabäcken bäck
      Jäjnabäcken bäck
      Jäjnabäcken bäck
      Jämmern ängsmark
      Jämmern änsmark
      Järabäcken bäck
      Järabäcken bäck
      Järabjärsbacken åker
      Järabjärsvången åker
      Järaåkern åker
      Järntäppeledet grind
      Järntäppevången åker
      Jöns Bengts äng äng
      Jössavången åker
      Kakehall sten
      Kalvabacken ängsmark
      Kalvabacken Saknas
      Kalvahagabacken åker
      Kalvahagabacken backe
      Kalvahagen gård
      Kalvahagen åker
      Kalvahagen hagmark
      Kalvahagen skogsmark
      Kalvahagen åker
      Kalvalyckan åker
      Kalväng åker
      Kannitzalyckan åker
      Karlalyckan åker
      Katrinedal skogslott
      Katrinedal skogslott
      Katrines lycka åker
      Kattabackarna backar
      Kattabackarna backar
      Kattabacken område
      Kattahall ö
      Kattåkern åker
      Kattäng åker
      Kattäng åker
      Kedan stenig bit (höstnad)
      Klapporör gränsmärke
      Klasadamm åker
      Klasadamm åker
      Klintakällan källa
      Klintäng äng
      Klintäng äng
      Klockarebacken backe
      Klockarebjäret skogsmark
      Klockareskogen skog
      Klövet, Lilla åker
      Klövhall ö
      Knebet sund
      Knepet sund
      Kobben åker
      Kohagakärret kärr
      Kohagakärret kärr
      Kohagalyckan åker
      Kohagaåkern åker
      Kohagen utm.
      Kohagen utäga
      Kohagen åker
      Kohagen ängsmark
      Kohagen skogsmark
      Kohagen skogsmark
      Kohagen utmark
      Kohagen åker
      Kohagen skogsmark
      Kohagen skogsmark
      Kohagen utmark
      Kohagen hagmark
      Kohagen skogsmark
      Kohagen skogsmark
      Komossarammen kärrlagg
      Komossen mosse
      Komosse ramm odlat kärr
      Korstoften åker
      Kostycket skogsmark
      Krantza lycka åker
      Krantzavångarna åkrar
      Krattalyckan åker
      Krattaängen ängsmark
      Kringeläng åker
      Krokabacken backe
      Krokaliden backe
      Krokalidsåkern åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Kråkemad åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krutlyckan åker
      Kråkelyckan åker
      Kråkelyckan åker
      Kråkelyckekärret kärr
      Kråkelyckevångarna åker
      Kråkemad(en) ängsmark
      Kråkevången åker
      Krösenakull kulle
      Kullsåkern åker
      Kungavägen gammal väg
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnadammen damm
      Kvarnadammen damm
      Kvarnahagen hagmark
      Kvarnahagen åker
      Kvarnakroken åker
      Kvarnavången åker
      Kvarnavången åker
      Kvarnavången åker
      Kvarndammen åker
      Kvarnhagen åker
      Kvarnkroken åker
      Kvartersvången åker
      Kvinnö ö
      Kvinnö ö
      Kyrke kärr kärr
      Kyrke kärr kärr
      Kyrkobacken åker
      Kyrkobacken åker
      Kyrkobacken utmark
      Kyrkobacken åker
      Kyrkogården Saknas
      Kyrkoledet grind
      Kyrkoledet grind
      Kyrkoriset åker
      Kyrkoriset åker
      Kyrkostigen gångstig
      Kyrkostycket åker
      Kyrkostycket åker
      Kyrkovägen väg
      Kyrkovägen väg
      Kyrkoängen ängsmark
      Kålhagen åker
      Kålhagen åker
      Kålhagen åker
      Kålhagen område
      Källarebacken tomt med jordkällare
      Källarebacken tomt område
      Källarebacken åker
      Källarebacken backe
      Källarevången åker
      Källareåkern åker
      Källareåkern åker
      Källareåkern åker
      Källareåkern åker
      Källestycket område
      Källåker åker
      Källäng ängsmark
      Källäng ängsmark
      Käre källa källa
      Käringakärret kärr
      Käringalid backe
      Käringelid backe
      Kärringelyckan åker
      Kärralyckan åker
      Kärranicklassons t.
      Kärravången åker
      Kärre killa källa
      Kärre källa offerkälla
      Kärrekällebäcken bäck
      Kärren åker
      Kärret utm
      Kärret utmark
      Kärret kärrmark
      Kärret vid Rävatångsudden utm.
      Kärralyckan åker
      Ladubacken skogsbacke
      Ladurännan rännan (sundet)
      Ladurännan sund
      Lakorran göl
      Lammahagen ängsmark
      Landshövdingakärret kärr
      Landshövdingaoren stensättning
      Landshövdingaoren stensättning
      Landsledet grind
      Landslyckan åker
      Landsvägen väg
      Landvinningen landvinning
      Landvinningen område
      Lassalyckan åker
      Lassäng åker
      Lassäng ängsmark
      Lataren åker
      Lataren åker
      Lavelycka åker
      Ledåker åker
      Legan ängsmark
      Lekebacken åker
      Lidabacken ängsmark
      Lenenissens t.
      Lilalasbackarna backar
      Lilla Klövet äng
      Lilla-Larsbackarna backar
      Lilla Mark skogsmark
      Lilla Mark skogsmark
      Lilla sjö sjö
      Lilla sjö vik
      Lilla skog skogsmark
      Lilla Toft åker
      Lillatå åker
      Lilla tå åker
      Lille bökeåker åker
      Lille Markavången åker
      Lilleperslycka åker
      Lille Pers lycka åker
      Lille sjön del av Ottarpssjön
      Lille Toften åker
      Lillevång åker
      Lille vång åker
      Lille vång skogsmark
      Lille vång åker
      Lille vång åker
      Lille vång åker
      Lille vång ängs- o. skogsmark
      Lillsjön sjö
      Lillöskroken vik
      Lillöskroken vik
      Linbanestycket åker
      Linbaneåkern åker
      Lindamossen mosse
      Lindebacken skogslott
      Lindebacken backe
      Lindes kärr kärr
      Lindestubbarna skogsmark
      Lindestubbavången åker
      Lindestubbaåkrarna åkrar
      Lindes udde udde
      Lindesåkern åker
      Lindes öar öar
      Lindes öar öar
      Lindåkern åker
      Lindåkern åker
      Lindö ö
      Lindö ö
      Lindön ö
      Lindösören sandbank
      Linnebacken skogslott
      Linnestubbaåkrarna åker
      Ljungkullen rågång
      Ljungnabben udde
      Ljusebacke skogsmark
      Ljuse backe skogsbacke
      Lobacken åker
      Lort krok ängsbit
      Lortekrok vik
      Lortekrok vik
      Lundqvistatäppet område
      Lursjön sjö
      Lursjön sjö
      Lyckeåkern åker
      Långa kvarter åker
      Långa kvarteret åker
      Långa måset Saknas
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långängarna åker
      Långängarna ängar
      Långängen äng
      Långö ö
      Långö ö
      Långö sjö sjö
      Långören äldre namn på Långö
      Läktesbacken skogsbacke
      Läktesbacken skogsbacke
      Löjtnantahålet område
      Lövängen ängsmark
      Madakroken vik
      Madakroken annat namn på Madviken
      Madaviken vik
      Madaviken vik
      Maden åker
      Maden kärrmark
      Maden åker
      Malene lycka åker
      Markakärret kärrmark
      Markalyckan åker
      Markalyckan åker
      Markastycket åker
      Markavångarna åker
      Markavångarna åker
      Markavången åker
      Markavången åker
      Markavången åker
      Markavången åker
      Markavången åker
      Markaåkern åker
      Matsa täppet åker
      Mattes äng åker
      Mellanbacken åker
      Mellanbacken åker
      Mellanmarken skogsmark
      Mellanstycket åker
      Mellanvången åker
      Mellanvången åker
      Mellanvången åker
      Mellanåkern åker
      Morfars lycka åker
      Mossabacken åker
      Mossabadingen område
      Mossalyckan åker
      Mossalyckan åker
      Mossalyckan åker
      Mossastycket åker
      Mossastycket åker
      Mossastycket åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen äng
      Mossen utmark
      Mossen mosse
      Mossen vid Gloen utm.
      Mossen vid Gloen mosse
      Munkahålan sankmark
      Munkahålorna hålor
      Munkahålorna hålor
      Murklalyckan åker
      Murklalyckan åker
      Musthålan sankmarksområde
      Musthålebacken backe
      Myren odlat kärr
      Måke hall ö
      Månsakroken annat namn på Skärserödskroken
      Månsakroken vik
      Månsa lyckor åkrar
      Märkesbäcken bäck
      Märkesbäcken bäck
      Märkesrör gränsmärke
      Mökkullavången åker
      Mökkullavången åker
      Mökkullavången åker
      Mökkullaåkern åker
      Möllevägen väg
      Mölleåkern åker
      Nils-Bengtsa-vången åker
      Nissa lycka åker
      Nisslyckan åker
      Nissudde halvö
      Nissöarna öar
      Norra kärr kärr
      Norra lycka åker
      Norrekrok utm.
      Norre krok utmark
      Norrelycka åker
      Norre skog skogsmark
      Norreskog, se Hästveda Norra Skog Saknas
      Norreskogsvägen väg
      Norre slätt slättmarksområde
      Norre Toft åker
      Norre vång åker
      Norre vång åker
      Norre vång åker
      Norre vång åker
      Norre åker åker
      Nummer-tres-hage åker
      Nummer-tres-marken ljungbacke
      Nybrötet åker
      Nyodlingen åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nämndamanslyckan åker
      Näsbacken udde
      Näset äng
      Näset halvö
      Näsudden udde
      Oahagen torkplats
      Oahänget torkställe
      Oahänget ställe för torkning
      Oakroken markområde
      Oakroken område
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen kärrmark
      Odlingen odlat kärr
      Olyckan åker
      Ore hall sten
      Ormalyckan åker
      Ottarpa bjär skogsbacke
      Ottarpa bjär skogsbacke
      Ottarpa klint backe
      Ottarpa sjö sjö
      Ottarpssjön sjö
      Ottarpssjön sjö
      Oxabackarna åker
      Oxabackarna åker
      Oxahagabackarna skogsbackar
      Oxahagabackarna skogsbackar
      Oxahagaliden backe
      Oxahagen skogsmark
      Oxastampen vik
      Oxastampen vik
      Persa ö ö
      Perstorpabacken backe
      Perstorpa kanal bäck
      Perstorpa kanal å
      Perstorpakroken åker
      Perstorpakroken förr vik
      Perstorpavången åker
      Per-Trulsa-vången åker
      Pickarekärret åker
      Pickarekärret åker
      Pickareledet grind
      Pickareledet grind
      Pickarekärret kärr
      Pickarelyckan åker
      Pinkakroken område
      Pladderbron bro
      Planteringen område
      Porsbuskamarken skogsmark
      Postalyckorna åkrar
      Prästaskogen skogsmark
      Prästaskogen skog
      Prästängen ängsmark
      Pysslingakroken utmark
      Pysslingekroken höstnad
      Påarpa gyl göl
      Påarpakanal bäck
      Påarpa kanal å
      Påarpa krok skogsmark
      Påarpakvarnen vattenkvarn
      Påarpa åker åker
      Påarpa åker åker
      Påskaliljehagen hage
      Ragsli väg
      Raks lid backe
      Rammen utm.
      Rammen utmark
      Ranserödsbacken skogsmark
      Raskavången åker
      Raskavången åker
      Rasmus åker
      Roskullabackarna åker
      Roskyllabackarna backar
      Roskyllalyckan åker
      Rullestrussåkern åker
      Rumpan ängsmark
      Rumpan skogsområde
      Rumpeåkern åker
      Russamosse mosse
      Russa mosse mosse
      Ruterstrutsvången åker
      Ruttehåla åker
      Rydabackarna backar
      Rydet ljungmark
      Rydskiftet skifte
      Ryn(ne)såkern åker
      Ryssakällan källa
      Ryssakällan källa
      Ryssamossen mosse
      Ryssamossen mosse
      Rytterskärren kärr
      Rytterslyckan åker
      Rytterslyckan åker
      Rytterslyckan åker
      Rytterslyckekärren kärr
      Ryttersvången åker
      Ryttersåkern åker
      Ryttersängen ängsmark
      Ränkas gård
      Rävakroken ängsmark
      Rävatången äng
      Rävatången äng
      Rävatångsudden annat namn på Nissaudde
      Rävatångsudden udde
      Rävningemossen mosse
      Rävninge ryd kalmark, ljungmark
      Rävningevägen väg
      Röda led grind
      Rörmossen kärr
      Rörmossen odlad kärrmark
      Rörs killa källa
      Rörvången åker
      Rötte håla röjning
      Röäng(en) område
      Sale hall sten
      Salorsbacken åker
      Salorsbacken åker
      Salsbacken backe
      Salshålan sankmark
      Sandbjäret backe
      Sandbjärsbacken backe
      Sandbyvägen väg
      Sandkroken vik
      Sandkroken vik
      Sandåker åker
      Sandåker åker
      Saxalid backe
      Saxalid backe
      Saxalidbackarna backar
      Selinalyckan åker
      Senapsbacken åker
      Siktemöllevägen väg
      Silvergruvan råmärke
      Silvergruvan gränsmärke
      Silversvärdalyckorna åkrar
      Sisses toland åker
      Sissestolan åker
      Sisse vång åker
      Sjöbacken åker
      Sjöbacken åker
      Sjöbacken åker
      Sjöbacken backe
      Sjölidahålan åker
      Sjölidaåkrarna åkrar
      Sjöliderna backar
      Sjöliderna backsluttningar
      Sjölidåkrarna åker
      Sjömaden sankmarksområde
      Sjömaden mad
      Sjömaden sankmark
      Sjörröds backe skogsbacke
      Sjörrödsviken vik
      Sjörör råmärke
      Sjövången åker
      Sjövången åker
      Sjövången åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöängakroken udde
      Sjöängen ängsmark
      Skaglabjär åker
      Skakla bjär åker
      Skarpbacken gammalt namn på Kalvhagabacken
      Skinnerna kärrmark
      Skinnerna områden
      Skinnerna områden
      Skinnorna åker
      Skitön ö
      Skoghagaåkern åker
      Skoghagaåkern åker
      Skogkärret åker
      Skogkärret åker
      Skogskiftet skifte
      Skogsåker åker
      Skogvaktarelyckorna åker
      Skogvångarna åkrar
      Skogvången åker
      Skogvången åker
      Skogvägen väg
      Skogängen äng
      Skogängen äng
      Skolebacken vägbacke
      Skomakarebacken backe
      Skomakarevången åker
      Skräddareled åker
      Skräddareledet grind
      Skräddareledet åker
      Skräddareledet grind
      Skräddareliden vägbacke
      Skräddareliden backe
      Skräddarelyckan åker
      Skräddarevången åker
      Skräddarevången åker
      Skärserödhålan åker
      Skärserödshålan åker
      Skärserödkroken vik
      Skärserödskroken vik
      Skärseröd mosse mosse
      Skärserödssjön sjö
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Smale åker åker
      Smeaperajussens t.
      Smedbacken åker
      Smedjekärret kärr
      Smedjetoften åker
      Smedjetoften åker
      Smedjeörarna områden i åker
      Smedtoften åker
      Smedvången åker
      Smedåkern åker
      Smedåkern åker
      Smedåkern åker
      Smällavången åker
      Smörby lider backar
      Snapphanabacken skogsbacke
      Snapphanavången åker
      Snapphanavången åker
      Snokakorran åker
      Snokakorran åker
      Snokakorreledet grind
      Snokakorrevången åker
      Snärkesåkern åker
      Snärket skogslott
      Snärket område
      Snärket skog
      Snöbjär backe
      Snöbjärsbacken backe
      Snöbjärsbacken backe
      Sparvakärret kärr
      Sparvalyckan åker
      Spångabackarna backar
      Spångabackarna backar
      Spångabäcken bäck
      Spångabäcken bäck
      Spångaliden vägbacke
      Spångaliden vägbacke
      Stampabackarna skogsmark
      Stampekällan källa
      Stampekällan källa
      Stampekärret kärr
      Starkevångarna åkrar
      Starrmossen mosse
      Starramossen mosse
      Starrarna åker
      Starrarna åker
      Stenbäckaliden backe
      Stenbäckaliden backe
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenjeppaliden backe
      Stenjeppekärret kärr
      Stenkärret kärr
      Stenstycket åker
      Stenvången åker
      Stenvången åker
      Stenö ö
      Stenö ö
      Stenö ö
      Stigsåkern åker
      Stine lycka åker
      Stinelycke åker
      Stora kärr odlat kärr
      Stora Mark skogsmark
      Stora Sjö del av Tydingen
      Stora Toft åker
      Store Lycke åker
      Store Markavången åker
      Store Mosse mosse
      Store sjön del av sjö
      Storevång åker
      Store vång åker
      Store vång åker
      Store vång åker
      Store vång åker
      Store vång åker
      Store åker åker
      Store åker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Striekersåkern åker
      Strömdahlsmånsalyckan åker
      Stumpalyckan åker
      Stumpalyckan åker
      Stöttingavångarna åker
      Sumpen kärr
      Sumpen kärr
      Surhålan område
      Svalehall råmärke
      Svale hall gränsmärke
      Svalesten, se Svalehall Saknas
      Svalös kringel ö
      Svansen åker
      Svansen åker
      Svarta vad vad
      Svartevik vik
      Svartevik vik
      Svinabacken rastbacke
      Svinakärret åker
      Svinakärret kärr
      Sågmöllebacken backe
      Säggafuret furuskog
      Säggatäppet område
      Sällan-god vik
      Sällango vik
      Sällangodsudden udde
      Sälskebäcken lopp
      Sälskebäcken bäck
      Söndra böke skogsmark
      Söndra hage hagmark
      Söndra hål sund
      Söndra Toft åker
      Söndrekrok utm.
      Söndre krok utmark
      Söndrevång åker
      Söndre vång åker
      Söndre vång åker
      Söndre vång åker
      Söndre vång åker
      Söndre vång ängsmark
      Söndre äng äng
      Söulashålan åker
      Tamme mosse mosse
      Tasle äng ängsmark
      Tellabackarna backar
      Telnebäcken bäck
      Telnebäcken bäck
      Telneskärret kärrmark
      Telnesmossen mosse
      Tiggareledet grind
      Tiggareledet grind
      Tiggarestigen gångstig
      Timmerkullsbacken skogsbacke
      Timmerkullsbacken skogsbacke
      Timmerkärret kärr
      Timmerkärret kärr
      Timmeråkern åker
      Tjerne källa källa
      Tobaksbacken åker
      Tobaksbacken åker
      Tockabjär åker
      Tocka bjär åker
      Toft, Lilla åker
      Toft, Norra åker
      Toft, Stora åker
      Toft, Västra åker
      Toft, Östra, se Vång, Östra Saknas
      Toftastycket åker
      Toftastycket åker
      Toftaåkern åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tokull kulle
      Torpalyckan åker
      Torpareskogen skogsmark
      Torpatäppet åker
      Torpatäppet åker
      Torpängabacken backe
      Torpängen ängsmark
      Torre vång åker
      Torstekärret kärr
      Torstekärret kärr
      Tottarpa skog skogsmark
      Tremarkahallen gränsten
      Tremarkahallen gränsmärke
      Tremarkahallen stenhall
      Tresocknahall stenblock
      Tresocknahall stenblock
      Trinte kulle kulle
      Trollahultet skog
      Trollahultet skog
      Trollaledet grind
      Trollaledet grind
      Trollalyckan åker
      Trollbacken skogsbacke
      Trollbacken skogsbacke
      Trollbacken backe
      Trollstenen sten
      Trudamosse åker
      Trueda östre vång åker
      Trulsakrok åker
      Trulsa krok åker
      Trädan åker
      Trädgårdsvången åker
      Trädgårdsvången åker
      Trädgårdsåkern åker
      Trättesudde område
      Trättes udde del av Bänarp
      Tua lycka åker
      Tulatorpa myr annat namn på Store mosse
      Tulins backe backe
      Tulius-Hansa-täppet område
      Tullbergabackarna backar
      Tullbergavången annat namn på Linnestubbavången
      Tulsaliden backe
      Tulsavången åker
      Tvättastenarna stenar
      Tvättastället udde
      Tybergs backe backe
      Tydingen sjö
      Tydingen sjö
      Tydingen sjö
      Tydingensjön sjö
      Tydingesjön sjö
      Tångeveken odlat kärr
      Ugglerör gränsmärke
      Ularna åker
      Ularna åker
      Ularna kärr
      Utemyren myrmark
      Utterlång del av Ottarpssjön
      Uttratuvan ö
      Uttratuvan ö
      Vaktabacken skogsbacke
      Vaktaåkern åker
      Valsäng ängsmark
      Valsäng ängsmark
      Vattningamossen mossmark
      Vedabacken åker
      Vedemossakroken åker
      Vedkastatoften åker
      Vegarna åker
      Vekarna åker
      Verkaklippan berghäll
      Verkaklippan berghäll
      Vileberga bjär backe
      Vilberga bjär backe
      Vilbergalyckan åker
      Vilberga skog skogsmark
      Villeberga bjär bergknalle
      Villeberga skog skog
      Vinterhålabacken backe
      Vinterhålabacken backe
      Vitan sand strandmark
      Vitemossakroken åker
      Vång, Norra åker
      Vång, Västra åker
      Vång, Östre åker
      Västeräng ängsmark
      Västra Snärket skogsområde
      Västra Toft åker
      Västra äng ängsmark
      Västre sjön del av sjö
      Västrevång åker
      Västre vång åker
      Västre Vång skogsmark
      Västre vång åker
      Vävabackaliden backe
      Vävabacken backe
      Yxnakull skogsbacke
      Yxnahall sten
      Åbnamossen mosse
      Åbnavägen väg
      Åbnaåkern åker
      Åkerlyckan åker
      Åkerlyckehålan åker
      Åkerlyckehålan åker
      Ålakistebacken backe
      Ålakistehålan håla
      Ålan åker
      Ålapalyckan utm.
      Ålarpaledet grind
      Ålarpalyckorna utmark
      Ållan åker
      Ållebäcken bäck
      Ållegången sankmark
      Ällefällekärret kärr
      ?Ällfenakärret kärr
      Ällfällekärret åker
      Ängabackavången åker
      Ängabacken backe
      Ängabäcken bäck
      Ängarna ängsmarker
      Ängarna ängsmark
      Ängavångarna åker
      Ängavångavägen väg
      Ängavången åker
      Ängavången utm.
      Ängavången skogsmark
      Ängavången åker
      Ängavången skogs-o. ängsmark
      Ängavången åker
      Ängavången utmark
      Ängavången höstnad
      Ängavången skogs-o.ängsmark
      Äsket ängsmark
      Äsket äng
      Äspebacken åker
      Äspesbacken åker
      Ödevångsbackarna backar
      Ön område
      Örarna åker
      Örarna områden
      Ören åker
      Ören åker
      Öster krok skogsmark
      Östra hage hagmark
      Östra hål ingång
      Östra Snärkeshålan skogsmark
      Östra Snärket skogsområde
      Östre Toft åker
      Östre Toft åker
      Östre Vång skogsmark
      Östre vång åker
      Östrevångskärret åker
      Östrevångskärret åker
      Övången åker
      Övången utmark

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.