ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tostarps socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 55 Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 309
Tåstarp sn *Aallebeck f. åker Tostarp sn o. by Abullaåkern Saknas
Tostarp sn *Biörn beck f. äng Tostarp sn /Se Allehagen Saknas
Tostarp sn Bohlet förr ägor /Se Backen bebyggelse Allmänningen betesmark
Tåstarp sn Bohlet ägonamn /Se Björkeslund bebyggelse Aspångslyckan åker
Tåstarp sn Bohlhagen försvunnet ägonamn /Se Brandsvig by Aspångsängen Saknas
Tåstarp sn /Se Bohlåker försvunnet ägonamn /Se Brandsvik gård Backalyckan åker
Tostarp sn Bolhagen hage? /Se Stora Brandsvig by Backalyckan åker
Tåstarp sn Bolåker åkermark? /Se Södra Brandsvig bebyggelse Barremaden Saknas
Tostarp sn Brand- förled i natn. /Se Brasakallt Saknas Bjeramossen Saknas
Tostarp sn *Brands wiig ager f. åker Buragården bebyggelse Björnaryd skog
Tostarp sn *Bredingen f. åker Buragården Saknas Björnarydsmossen Saknas
Tåstarp sn Brunebäck bäck /Se Dalagården bebyggelse Blixtens lycka åker
Tåstarp sn Danskesjö sjö Dalagården bebyggelse Blixtens äng Saknas
Tåstarp sn *Dreffte agir f. åker Dalagården gård Bläsaliden vägbacke
Tåstarp sn Dränganedamm natn? /Se Dalamöllan bebyggelse Boabjer skogsbacke
Tåstarp sn Ekebjärsknall höjd Dalamöllan kvarn Boabjers mosse Saknas
Tåstarp sn Ekebjärs knall triangelpunkt Danskahemmanet bebyggelse Bonnabacken (Bondabacken?) skogsbacke
Tostarp = Tåstarp sn *Engebro ager f. åker Danska hus lht Bonnakärret (Bondakärret?) Saknas
Tåstarp sn *Espe, Lille och Store f. ängar Ellsbo bebyggelse Boställsåkern Saknas
Tostarp sn /Se *Gedeby f. äng Frigården bebyggelse Brandsvigskroken åker
Tåstarp sn /Se Gudebäcken bäck Frigården gård Brandsvigs kärr kärr
Tåstarp sn /Se Gudebäcken bäck Gånarp Saknas Bredingen äng
Tostarps kyrka Saknas /Se Gudebäcken bäck /Se Gånarp by Bredingen äng
Brandsvig, Lilla, stora o. Södra byar *Guen Saknas Gånarp by /Se Broåker Saknas
Brandsvig, Lilla, Stora och Södra byar *Guen f. äng Hjortagården bebyggelse Broåker Saknas
Brandsvig, Lilla by »Guen» äng /Se Hosehansens t Brune bäck Saknas
Brandsvig, Stora by »Guen» äng /Se Kuntsgården bebyggelse Brune mosse Saknas
Brandsvig, ?Södra by Guenäng äng /Se Kärragårda säteri Brunnslerjan åker
Brandsvig, Stora by »Habäcksäng» natn /Se Kärrgården bebyggelse *Brunnsåkern Saknas
Brandsvig, Stora by *Halleboaberg bergknallar Kärrgården bebyggelse Brytstugbacken skogsbacke
Brandsvig by /Se *Hauffren f. äng Kärrgården gård Brytstuglyckan åker
Brandsvig, Stora-, Lilla-, Östra- gdr /Se *Hogetofften f. åker Lilla Brandsvig Saknas Brände mosse Saknas
Gånarp by *Högis ager f. åker Lille sjö Saknas Brände mosse Saknas
Gånarp by *Kaag ager f. åker Luses (Lucias?) gård Brännesspjällen skog
Gånarp by Lille sjö sjö Lybeck t Byakällan Saknas
Gånarp by *Liungager f. åker Lyckan bebyggelse Byaledet f.d. grind
Gånarp by *Lunde engen f.äng Mickelsgård bebyggelse Byaliderna backar
Gånarp by /Se *Mulager f. åker Nedangården gård Byhultamossen Saknas
Gånarp by /Se *Nörskiifftid f. äng Norra Kärragårda Saknas Bäckamaden Saknas
Kärragårda by Rössjöholmsån å Nygård bebyggelse Bäckamaden Saknas
Kärragårda by Rössjöholmsån å Nygård gård Bäckaängen Saknas
*Oberup se ?Övratorp by *Stocke ager f. åker Pellagården gård Dalamöllan vattenkvarn
Prästgården Saknas *Storcke bro eng f. äng Persagården gård Dammsängen Saknas
?Stubbarp gård *Storckebro eng äng /Se Persagården bebyggelse Danske sjö Saknas
Stubbarp gd Storesjö sjö Persberg bebyggelse Driftaängen Saknas
Toarp by Store sjö sjö Plantehuset t. Drifterna åker
Toarp by Svartahål damm /Se Riddaregården bebyggelse Ekebacken Saknas
Toarp by *Taa engen f. äng Riddaregården Saknas Ekebacken Saknas
Toarp by *Toarpe eng f. äng Ryssatorpet t. Ekebjer skogsbacke
Toarp by *Tofften f. åker Sjöhultet t. Ekebjär höjd
Tostarp, se även Tåstarp Saknas *Tofftenn wid gaarden f. åker Skoghuset t Ekebjer höjd
Tostarp by o. sn *Tornne agir f. åker Skräddarehuset t. Ekebjers knall Saknas
Tåstarp by o sn *Vrångabäck bäck? /Se Slottet Saknas Elnas lycka åker
Tåstarp by *Ydre krogen f. äng Slottet Saknas Forsa lycka åker
Tåstarp by Ålabäcken bäck /Se Stora Brandsvig bebyggelse Frasers torp åker
Tåstarp by /Se   Store sjö Saknas Fäladen skogsmark
    Stubbarp bebyggelse Fäladsintagan åker
    Toarp Saknas Fältingslyckan åker
    Tostarp Saknas Gamle äng Saknas
    Vennerstorp bebyggelse Gateledet grind
    Ängarna bebyggelse Gateledsåkern Saknas
    Östergård bebyggelse Gatelyckan åker
    Östergårda bebyggelse Gatemossen Saknas
    Östra Brandsvig Saknas Getalerjan åker
    Övratorp bebyggelse Getarydet skog
      Getarydsåkern Saknas
      Grusaåkern Saknas
      Grusgravaåkern Saknas
      Grusgraven sandtag
      Grusgropen åker
      Gräskärret Saknas
      Gröna bjer skogsbacke
      Grönabjersmossen Saknas
      Gudebäcken vattendrag
      Guängen Saknas
      Gånarpeåkern Saknas
      Gånarpe vång skog
      Gånarps backar del av by
      Gånarps lid vägbacke
      Gånarps ängaväg väg
      Havrevången Saknas
      Heledagslyckan åker
      Hjortnamossen Saknas
      Hosehansens lycka åker
      Husalyckan åker
      Husaåkern Saknas
      Husaängen Saknas
      Häggetoften åker
      Häggetoften Saknas
      Hällan åker, sluttning
      Hällorna sluttning
      Hästakull skogsbacke
      Högalid vägbacke
      Högsåker Saknas
      Iglabäcken Saknas
      Innerst täppe betesmark
      Intagan åker
      Johnsa äng Saknas
      Jordbomossen Saknas
      Kalkörabacken åker
      Kalvahagen skogsmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen Saknas
      Kattabacken skogsbacke
      Kattamossen Saknas
      Kokroken betesmark
      Kringeltoften åker
      Kringelängen Saknas
      Kroken skog
      Krokåker Saknas
      Kråkemossarammerna Saknas
      Kråkemossen Saknas
      Kråkemossen Saknas
      Kröken åker
      Körsgårdsängen Saknas
      Kullabacken skogsbacke
      Kullaåkern Saknas
      Kyrkebjer höjd
      Kyrkebjersåkern Saknas
      Kyrkeliden vägbacke
      Kyrkelidsåkern Saknas
      Kålahagen åker
      Kärret åker
      Kärrhålan åker
      Kärrännet bäck
      Kölnesbacken skogsbacke
      Lerjan åker
      Leråker Saknas
      Lilla Getamossen Saknas
      Lilla lerja åker
      Lilla lycka åker
      Lilla lycka åker
      Lille mad Saknas
      Lille mosse Saknas
      Lille mosse Saknas
      Lille Plantehusmossen Saknas
      Lille plantering granskog
      Lillesjö del av sjö
      Lille sjös åker Saknas
      Lille vång åker
      Lille åker Saknas
      Lille äspesängen Saknas
      Lingebjer (Lindebjer??) Saknas
      Ljungbacken åker
      Ljungbacken åker
      Ljungåkern Saknas
      Logåker Saknas
      Lundsängen Saknas
      Lusses åker Saknas
      Lybeckamossen Saknas
      Lyckan åker
      Lyckegatan markväg
      Lyckemaden Saknas
      Långa åkrar Saknas
      Långeängarna Saknas
      Mellanmossen Saknas
      Mossamyren äng
      Mossarammerna betesmark
      Mossasidden betesmark
      Mullåker Saknas
      Myllehålan åker
      Nederst lycka åker
      Nederst äng Saknas
      Nedrabyhult skog
      Nils Nils hage skogsmark
      Norre vång skog
      Ny lycke åker
      Nyodlingen åker
      Nötaåkern Saknas
      Ormakull skogsbacke
      Orrhönebacken skogsbacke
      Pelesåkern åker
      Pelesängen äng
      Pella toft åker
      Pellaviken vik
      Per Bengts hage åker
      Per Gabrielsa lycka åker
      Plantehagarna granskog
      Planteringsliden vägbacke
      Platos lycka åker
      Platos mosse Saknas
      Plöjningsängen Saknas
      Prästaåkern Saknas
      Prästaängen skog
      Pumpan övergång
      Pumpeåkern Saknas
      Pålaliden Saknas
      Pålaåkern Saknas
      Ryssalyckan åker
      Ryttarelyckan Saknas
      Rågvången åker
      Rågångsbacken skogsbacke
      Rågångssidden äng
      Rävabacken höjd
      Rävakärr Saknas
      Rönnakärret Saknas
      Röramossen Saknas
      Rössjöholmsån å
      Sande backe åker
      Sandåker Saknas
      Sidden äng
      Sjöhultaliden vägbacke
      Skiftesröret gärdsgård
      Skiftesrörsängen Saknas
      Skiftesåkern Saknas
      Skiftesängen Saknas
      Skinnamaden Saknas
      Skoghusaåkern Saknas
      Skoghusaängen Saknas
      Skogledet grind
      Skoglyckan Saknas
      Skoglyckan åker
      Skogåker Saknas
      Skräddarejorden åker
      Skräddarelyckan åker
      Skållebacken skogsbacke
      Slåttaängen Saknas
      Släte åker Saknas
      Slättäng Saknas
      Smedens lid vägbacke
      Smååkrarna Saknas
      Soldaten eller Soldatbusken slånbuske
      Soldaten slånbuske
      Stene håla åker
      Stenflyet äng
      Stenhällan skogsbacke
      Stenhälleåkern Saknas
      Stora Getamossen Saknas
      Stora lerja åker
      Stora lycka åker
      Stora lycka Saknas
      Store mosse Saknas
      Store Plantehusmossen Saknas
      Store plantering granskog
      Storesjö del av sjö
      Store sjös åker Saknas
      Store äng Saknas
      Store äspesängen Saknas
      Svarta dynga åker
      Svarta dyngsbacken skogsbacke
      Svarta hål damm
      Svarta håls kärr Saknas
      Svedjan åker
      Sven Jakobs åker Saknas
      Svältebacken åker
      Svältebacken åker
      Säterisåkern Saknas
      Sönnerbacke åker
      Toarpakroken åker
      Toarpalyckan åker
      Tobaksängen Saknas
      Toftalyckan skogslott
      Toftaåker Saknas
      Toften åker
      Tolerjorna åker
      Torbjörnsa skifte åker
      Tornåker Saknas
      Torpabacken skogsbacke
      Torpahagen skog
      Torpaåkern Saknas
      Torplyckan åker
      Tostarpekroken Saknas
      Tostarpe sjö Saknas
      Tostarpe ängar Saknas
      Tostarps backar del av by
      Tostarps sjö sjö
      Tostarps sjö sjö
      Trinda kärr Saknas
      Troeda skifte åker
      Troens lycka åker
      Ulvabacken skogsbacke
      Vattenhålan åker
      Vennerstorpskroken åker
      Viet åker
      Vångalyckan åker
      Vångaåkern Saknas
      Vångaängen Saknas
      Vägabacken åker
      Vägaskälsåkern Saknas
      Vägastycket åker
      Vägaåkern Saknas
      Vägaåkern Saknas
      Välabacken åker
      Västra remsa åker
      Västre hage skogsmark
      Västre krok åker
      Västre krok åker
      Västre kråkemossen Saknas
      Yxan åker
      Åkroken åker
      Ålabäcken Saknas
      Ålabäcken Saknas
      Ålabäcksåkern Saknas
      Ället Saknas
      Ället skog
      Ängabron bro
      Ängarna Saknas
      Änkans hage åker
      Äpplarenen Saknas
      Örakullen åker
      Ören åker
      Örledet f.d. grind
      Örvången terrängnamn
      Österbergs hage skogsmark
      Österbergs lycka åker
      Östra remsa åker
      Östre Kråkemossen Saknas
      Östre vång skog
      Övrabyhult skog

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.