ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjärnarps socken : Bjäve härad : Kristianstads län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Askogekilla föremål /Se    
  *Askogekälla (möjl. f.d.) sjö    
  *Askomskälla källa    
  *Bokeholtsgrav föremål    
  *Brötahall gränssten    
  *Drakakull trol. höjd    
  *Drakakulla höjd    
  *Dögehöljer möjl. ett par (ev. f.d.) sjöar    
  *Ekestenshall höjd    
  *Hallahultsgrav förmodl. terränfördjupning    
  *Halleboaberg bergknallar /Se    
  *Hässlebergssten gränssten    
  *Jugmossen myr    
  *Konungs(näs) föremål    
  *Krokhö(ll) trol. udde    
  *Lerbäcken å    
  *Märksten gränssten    
  *Nattstalla synbarl. myr    
  *Rävahall höjd    
  *Sjömosse myr    
  *Vanghorn föremål    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.