ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Visseltofta socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 426 Bebyggelsenamn : 287 Naturnamn : 411
Visseltofta sn /Se *Aa, Lille å Visseltofta sn sn Agnö ö
Visseltofta sn *Aalengen f. äng Visseltofta socken Agnö ö
Visseltofta sn *Aamoss eng, Lille f. äng Visseltofta sn Bagareliden landsvägslid
Visseltofta sn *Aamoss, Store, eng f. äng Visseltofta sn Basta bro bro
Visseltofta sn Agnö ö Visseltofta sn Bastekroken höstnadskärr
Visseltofta sn Agnö ö Visseltofta sn Basteryet höjd
Visseltofta by o. sn *Ahleknölen backe Visseltofta sn Biliabackarna höjd
Visseltofta sn *Almenning, Lille och Store f. ängar Visseltofta sn Biliakärret kärr
Visseltofta sn Aspö ö Visseltofta sn Biskopsbacken höjd
Visseltofta sn Basteryet ägomark Visseltofta by o. sn Biåker åker
Visseltofta sn Bejstorpaviken vik Vittseltofta, se Visseltofta socken Bjärön udde
Visseltofta by Biliakärret kärr Visseltofta sn Bjäröviken vik
Visseltofta sn *Bjällehult skogshult Visseltofta sn Björnablöten äng
Visseltofta sn Bjällerbacken natn. /Se Visseltofta sn Björnlången äng
Visseltofta sn Bjällermossen mosse /Se Visseltofta sn Björnshult höjd
Visseltofta sn Bjällermyren myr Applehult gd Björnäng äng
Visseltofta sn /Se Bjällermyren myr /Se Abilt by Bodarpa backar höjd
Visseltofta sn /Se Bjällerammen natn. /Se Applehult bebyggelse Bodarpa näs näs
Visseltofta by o. sn /Se Bjällerännan natn. /Se Applehult gård Bodarpssjön sjö
Visseltofta sn /Se Bjäröahöljen Saknas Applehult by Bodarpsjön sjö
Visseltofta sn /Se Björkerås triangelpunkt Applehultagården gård Bodelsängen äng
Visseltofta sn /Se *Björkesbacken höjd Backagården bebyggelse Bokö ö
Visseltofta kyrka sn *Björkö ö Bejshult by Bokön ö
Visseltofta kyrka kyrka /Se Björkön ö Bejstorp gd Bokö ö
Visseltofta pastorat Saknas Björnablöten ägomark Bejstorp bebyggelse Bokö ö
Abelholt = Applehult by Björnlången ägomark Baijstorp bebyggelse Bollebacke höjd
Applehult by *Blodskiidin f. äng Bajstorp gård Bolåker åker
Bejstorp gdr *Boast sjö sjö Bejstorp by Brede höl djupt ställe i Helgeå
Bejstorp by (gård) Bodarpa sjö sjö Bejstorp by Brede höl djupt ställe i Helgeå
Bejstorp by /Se *Bodarpehult skogshult Bejstorp gd Bredning, Norre odling
Björkerås by Bodarpsjön, (resp. Bodarpa sjö) sjö /Se Betlehem torp Broje höl utvdgning
Björkerås by /Se Bolle backe ägomark Björkerås bebyggelse Brunnshagsåkern åker
Boalt gdr *Bredehall gränspunkt Björkesås by Brunnåker åker
?Bodarp by Brede höl göl o. gränsmärke Björkerås gård Brunnåker åker
Bodarp by *Brehöl f.d. gränsmärke Björkerås by Brunnäng äng
Bodarp by Bråtens Wång, se Brötan vång f.d. äng Björkerås by Bråddöden vattenkvarn
Bodarp by *Brönane hög Björkerås gd Bränneriskroken höstnadsvång
Drakeberga by Bröna sjö sjö Blicksåkes hmd Brännerisåker åker
*Eskils gaardtt f. gd Bröna sjö sjö Boalt Saknas Brännåkern åker
Gräsljunga by Bröna sjö sjö Boalt gård Bröteland åker
Gräsljunga by Bröna sjö sjö Boalt by Bäckaledet grind
Gräsljunga by Bröna sjö sjö Boalt by Bäckaledsåkern åker
Gräsljunga by Bröja jär udde Boalt gd Bökö ö
Gräsljunga by Bröta jär udde Bodarp Saknas Bölaledet grind
Gräsljunga by *Brötan vång f.d. äng Bodarp by Bölavången åker
Gräsljunga by /Se *Byrckis engen f. äng Bodarp by Dals backe höjd
?Hanavrå by *Böckön ö Bodarp by Dammarna vattenfall
Hanavrå by *Böckön ö Bodarp by Dammbacken höjd
Hanavrå by Bögö ö Bostället bebyggelse Drakeberga mosse mosse
Hanavrå by Bögö ö Broslätt (by) Drakåker åker
Hanavrå by /Se Bögö ö Broslätt bebyggelse Drängaskammen åker
Hanavrå by /Se Bögö ö Broslätt hus Drängastycket äng
Hanenbo, se ?Hanavrå by Bögö ö Broslätt by Ekebacken höjd
Hesslehult gd Bökö ö Brunkolans ödet. Ekebacken höjd
Hässlehult by Bökön, se Bögö ö Böckarens t. Ekekull åker
Hässlehult by *Bösin f. äng Daniels t. Ekesåker åker
Hässlehult by *Degnne backind f. åker Drakalassens hmd Ekesåker åker
Hässlehult by Djursnabbe udde Drakeberga bebyggelse Eliasa svedja åker
Hässlehult by *Drakaklint klint Drakeberga gård Eneshålan höstnadsvång
Hässlehult by *Drakeberga vång vång Drakeberga by Farabjär höjd
Hässlehult by /Se *Egis agir f. åker Drakeberga gd Fermossen ö
Hässlehult by /Se *Eskils bro f. bro Dövenissas avs. Fermossen ö
Hässlycke by *Espins agir, Lille och Store f. åkrar Finketorpet ödet. Fjäderhanadungen höjd
Hässlycke by /Se Faraltsjö = Bodarpa sjö sjö Fittandersens ödet. Flyet odling
Hässlycke by /Se Fermossen ö Flinkatorp hmd Flåhackebacken åker
Knaggatorpet ödetorp /Se Fermossen mosse Flottatorpet ödet. Furmossen ö
Knaggatorpet, Nya ödetorp /Se *Ferön, Lilla ö Frännabondens hmd Fårahagamossen åker
*Kulden Saknas Fjärhanadungen terräng Frännas hmd Färdkarlakärret kärr
Kulhult gd Fjärhanadungen höjd /Se Gammalanders t. Fästningsudden udde
Kulhult gd Furumossen mosse Grimmatorpet lht Fästningsudden udde
Kulhult gd /Se *Fågelsten gränsmärke Grims ödet. Gamla tegarna åker
Kulhult gård /Se *Fågelsten gränsmärke Gräsljunga Saknas Gammals äng äng
Kulleröd gd *Fåglahall gränspunkt Gräsljunga by Gastabackarna höjd
Kulleröd gd Fåglasten sten Gräsljunga by Gatebacken höjd
?Kylen by *Fåglasten höjd eller gränssten Gräsljunga by Gonnafere höjd
Kylen by *Fåglasten möjl. gränssten Gräsljunga by Grimmatorpastättan grind
Kylen by »Fällesbäckssten» sten /Se Gräsljunga by Grimsa backe höjd
Kylle by Fälleslid = *Hässlehultehult skogshult Gräsljunga by Grims myr myr
Kylle = Kylen by Fästningsudden udde Gräsljunga by Grims myr myr
Kylle by /Se *Goakull hög Gullas ödetorp Grims myr mosse
Kyrkan Saknas Gonnafere terräng Gullas ödetorp Grimsmyrabackarna höjd
Kärsetorpet torp /Se Graesliunga Siö, se Norra sjö sjö Hackapellens bebyggelse Gräshagen äng
Mjöbygget gd Grimsa backe ägomark Hackatorpet avs. Grönnsjön Saknas
Mjöbygget gd /Se Grims myr myr Hanavrå Saknas Gubbens håla åker
Mjöböke, se Mjöbygget gd Grims myr myr Hanavrå by Gubbens äng äng
Möllegården gd Grimsmyrabackarna terräng Hanavrå by Gubbens äng äng
Prästgården prästgård Gräsön ö Hanavrå by Gubbåkern åker
Ravnarp by *Grönsjökälla trol. f.d. sjö Hanavrå by Gudmorns äng äng
Ravnarp by *Grönsjö källa gränsmärke Hanavrå, Norra bebyggelse Gylabackarna höjd
Ravnarp by /Se Grönsiön, se Bröna sjö sjö Hanavrå, Norra bebyggelse Gylavången vång
Ryssagubbens ödetorp /Se Grönsiön, se Bröna sjö Saknas Hanavrå Norra Saknas Gylet göl
Ryssatäppet backstuga /Se Grönsjön sjö /Se Hanavrå, Södra bebyggelse Gylsbjäret höjd
Råstad by Gubbens äng terräng Hanavrå, Södra bebyggelse Gylsbäckaodlingen åker
Råstad by *Gundis eng f. äng Hanavrå Södra Saknas Gylsbäcken bäck
Råstad by /Se *Gundis kalle hauffue f. hage Hanavrå by Gylskärret kärr
Råstad by /Se Gylet göl Herrmans ödetorp Gylsäng äng
Sjöalt by Gylet tjärn Heslingatorpet t. Gyltan, Stora åker
Sjöalt by Gylsbjäret höjd Hesslehult gård Gölavången vång
Sjöalt gd /Se Gylstorpegöl = Gylet göl Hesslycke gård Hallakull höjd
Stavshult by *Hallaböke göl trol. f.d. sjö Hesslycke by Halsåker åker
Stavshult by /Se Helga å å Hojaby ödet. Hassåker åker
Söndragård gd Helga å å Hojapellens t. Helge å å
Torslehult by Helga å å Hopparestugan t. Helgeån å
Torup by Hjortnabjär terräng Husaratorpet t. Herarnas svedjor åkrar
Torup by Hobatäppet terräng Husaratorpet t. Herrmannabackarna höjd
Tylle, se Kylle by Holmabacken backe Hyltetorpet t. Herrmannaängen äng
Vesljunga by Holmamyren myr Hässlehult by Hjortronamossen mosse
Vesljunga by /Se Horsaryet terräng Hässlehult Saknas Holmabacken höjd
Vesljunga gd /Se *Horsse mussen f. äng Hässlehult by Holmamyren mosse
Vesljunga by /Se Hultatorpet ägomark Hässlehult by Holmens gyl göl
Vejsljunga by /Se Hultängarna äng Hässlehult Saknas Hopparelyckan åker
Vinnatäppet ödetorp /Se Husarängen äng Hässlycke bebyggelse Hopparemossen odling
Vinnatäppet, Nya torp /Se Husarängen ägomark Hässlelycke by Horsanäbbarna äng
Visseltofta by Hyltesjön sjö /Se Hässlycke by Horsaryet mosse
Visseltofta by /Se Hårhulta gyl göl Hässlycke by Horsarysängen äng
Vitahem torp /Se Hyltesjön sjö Hästhagen hmd Hultet skogsbacke
  Hyltesjön sjö Höjavång hmd Hultåkern åker
  Hålabäck bäck Kimmanissens t. Hultängarna äng
  Hårhulta gyl tjärn Klockaregården bebyggelse Humlalyckeåkern åker
  Hårhults gyl göl Kobbens ödet. Humlasåker åker
  Hårhults gyl göl Kribo t. Hylteliderna lider
  Hässkälla = Hästkilla källa Kristens, se Husaratorpet t. Hyltesjölidarna lider
  *Hässlehultehult skogshult Kulhult bebyggelse Hylte sjön sjö
  Hästkilla källa Kulhult gård Hyltesjön sjö
  Hästmyr myr Kulhult by Hylteskäret äng
  *Häst myr myr Kulhult by Hålabäck bäck
  Hörhults gyl sjö Kulhult gd Hålegårds lycka åker
  Ismyr(en) myr Kulleröd bebyggelse Hålldammslyckan skogsskifte
  *Jndtect f. äng Kulleröd gård Hålåkern åker
  Jättarör stenröse Kulleröd by Hälstkärret kärr
  Jättarör fornlämning? Kulleröd by Hästberga myr myr
  *Kaalhauffuen hage Kulleröd by Hästhagabacken höjd
  *Kalffuehauffen f. äng Kulleröd gd Hästmyr myr
  *Kalvshult kvarn f.d. kvarn Kungakillan källa Högabjär höjd
  *Kalvshult vång äng Kylen Saknas Högelycka åker
  *Kalsos föremål Kylen by Högåker åker
  *Kalsos föremål Kylen by Hökakroken vång
  Kalvsos sund Kylen by Intäkten åker
  Kalvsos sund Kylen by Ismyren mosse
  *Kalvsos, Östra bäckmynning o. f.d. gränsmärke Kylen by Ismyr myr
  Kalvö ö Kylen by Johans täppe åker
  Kalvö ö Kylle bebyggelse Jonasa stätta grind
  Kalvö ö Kylen by Jongummas äng äng
  *Kiahall gränsmärke Kyrkogården kyrkogård Jättarör stenröse
  *Kiahall gränsmärke Kyrkogården Saknas Kajsnäs udde
  *Kijahall gränspunkt Kyrkohult plats Kalvhagen skogsskifte
  *Kircke agir f. åker Kyrkåkern bebyggelse Kalvoset åmynning
  *Klockabacken höjd Källedal hmd Kalvshultsbäcken bäck
  Klockarebäcken bäck /Se Kärsetorpet avs. Kalvudden udde
  Kluten ägonamn /Se Kölsatorpet t. Kalvudden udde
  Kläddegyl göl /Se Lars ödet. Kalvö ö
  *Klädekulla fly myr Lasatorpet torp Kalvö ö
  *Klättegruva föremål Lekaretorpet ödet. Kalvö ö
  *Knappekuls agir f. åker Lillejons ödet. Karlslund dansbana
  Korsakärr kärr Lusses ödet. Kisabacken höjd
  Korsakärr kärr Lyckejonens t. Kittensåker åker
  Korsarännan vattendrag /Se Långahult gårdar Klinkeledet grind
  Kribo terräng Långenissas t. Klockarebäcken bäck
  Kringbysjön = Kringlesjön f. sjö, nu mosse Mellangården bebyggelse Kluten vång
  Kringlesjön f. sjö, nu mosse Mjöbygget by Klädde gyl göl
  Kringlesjön sjö /Se Mjöbygget by Knottehåla kärr
  *Krog agir f. åker Mjöbygget by Kobbalyckan åker
  Krogssjön = Kroksjön sjö Mjöbygget by Koblöten mosse
  Kroksjön sjö Mjöbygget by Kohagen skogsskifte
  Kroksjön sjö Mjöbygget by Kohagen hage
  Kroksjön sjö /Se Mjöbygget by Kongskällan källa
  Kroppedamm damm /Se Mjöbygget by Korslyckan åker
  Kråkön ö Mjöbygget by Kringlesjön sjö
  Kubbatorpet ägomark Månsagullans ödet. Kringlesjön göl
  *Kulhultsjö sjö Månsaregellans (?) ödetorp Kroksjön sjö
  Kungakillan källa Möllegården bebyggelse Kroksjön sjö
  Kungakillan källa Möllegården gård Krokåker åker
  Kungakillan terräng Möllegården gård Kråkön äng
  Kvarnagölen tjärn Möllegården gd Krämareoren plats i skog
  Kvarnagölen eller Kvarngylet sjö /Se Möllegården gård Kulhulta mosse torvmosse
  Kvarndammen terräng Möllegården gd Kullsbackaåkern åker
  Kvarngylet eller Kvarnagölen sjö /Se Möllegården gd Kungakällan källa
  Kvarntäppet terräng Norregård bebyggelse Kvarnalyckan åker
  Kylen by /Se Norregård bebyggelse Kvarndammen äng
  Kylleåbäck = Kylleån å Nygård hmd Kvarnängen äng
  Kylleån å Nygård hmd Kylle göl sjö
  *Kyrkohult skogshult Nygård gård Kylle göl, se Gylet göl
  Kyrkvägen väg Nygård gård Kyllesliden lid
  *Käringekull hög Pellatäppet ödetorp Kylleån å
  *Käringe-kull Saknas /Se Perolsatäppet ödetorp Kyrkebacken höjd
  Kärrkorran vattensaml. /Se Portland bebyggelse Kyrkesskälet åker
  Kärsesjön f. sjö, nu mosse Pottajöns´ ödet. Kyrkoåkern åker
  Kärsesjön mosse? Prästgården bebyggelse Kyrkåker åker
  Kärsesjön sjö /Se Påvelstorpet ödet. Kyrkåkersrenen äng
  Kärsejsön mosse /Se Rabbatäppet ödet. Kålhagsåker åker
  *Körsberg höjd Ravnarp Saknas Källareåkern åker
  Lammaviken vik Ravnarp by Källekärret kärr
  *Landemärkesbäcken bäck Rafnarp by Källmans lid lid
  *Landemärkesbäcken bäck Ravnarp by Käringensäng äng
  Landemärkesbäcken bäck /Se Ravnarp by Käringåker åker
  *Landsweyen landsväg Ravnarp Saknas Käringängen äng
  Lannö ö Ryssagubbens ödet. Kärrsesjön sjö
  *Leergrauffs enge f. ängar Ryssapellens ödet. Kärrsesjön sjö
  Lekareliden terräng Rågetorpet ödet. Kärsepernsåker åker
  Lia sjö sjö Råstad bebyggelse Ladängen åker
  Liasjö(n) sjö /Se Råstad gård Lammaviken vik
  *Lille bro f. bro Råstad by Landö ö
  Lillsjö sjö Råstad by Larsaäng åker
  Lillån å Råstad gd Lassäng äng
  Lillån å Rävatorpet ödet. Lekarebacken lid
  Lillån å Sjöalt bebyggelse Lekareliden lid
  Lillån å /Se Sjöalt gård Lekarliden, se Bagareliden Saknas
  *Lima myr f.d. myr Sjöalt by Lia s. sjö
  Linnebäck bäck /Se Sjöalt by Lia sjö sjö
  *Luveblocken gränssten Sjö-Eliasens, se Skönadal hus Lillesjö vik
  *Luveblocken gränsmärke Sjöholmen ödet. Lillsjö vik
  *Lyckeberg hög Sjötorpet torp Lillåker åker
  *Långebacke terräng Sjötorpet avs. Lillån å
  *Mellum agir f. åker Skifte, Norra hmd Lillån å
  Mjöbyggeö = Bökö ö Skinnevik avs. Lillån å
  Mjölbjäret terräng Skrinanetorpet ödet. Lindestoft åker
  *Mjörås trol. höjd Skräpparetorpet ödet. Lindesåker åker
  *Mudekällan källa Skönadal nu rivet hus Lindåker åker
  *Mundsten gränssten Skönalund t. Loglycka åker
  *Munsten gränsmärke Skönelund torp Logåkern åker
  *Munsten trol. höjd eller gränssten Slättö bebyggelse Lusse källa källa
  *Munsten möjl. gränssten Socknasmedjonsas t. Lyckan åker
  *Munsten gränsmärke Sonatäppet ödet. Långebacke höjd
  *Myllebäcken bäck Sperahusen lht Långebromossen mosse
  *Myllekärret kärr Stampe-Bengtens torp Långe mosse odling
  *Myråsen ö Stavshult Saknas Långåker åker
  Myrön ö Stavshult gård Madastycket åker
  *Mysikestenen sten Stavshult by Marie göl göl
  Månglingabacken terräng Stavshult by Mariehansa gyl göl
  *Möllegaards eng f. äng Stavshult gd Mossåkern åker
  Nabbagölen tjärn Stavshult Saknas Mulahult skogsområde
  Nabbagölen eller Nabbagylet sjö /Se Stavshultsmaden Saknas Mulakälla källa
  Nabben äng /Se Stavshultsmaden Saknas Munsten gränsmärke
  Norra sjö sjö Stirranissens t. Munsten gränsmärke
  Norra sjö sjö Stornissatruls ödet. Myraholm äng
  Norresjö sjö Stättatorpet ödet. Myrön ö
  Norrön ö Sweet Home villa Mångningabacken höjd
  Nosta Lilla sjö Sweet Home villa Månsanötet åker
  Nosta Stora sjö Sågarenissens hmd Månsa täppe äng
  Nosta, Lilla o. Stora sjöar /Se Södragård bebyggelse Månstorpakroken mad
  *Nör ager f. åker Söndragård bebyggelse Mögkullaledet grind
  Odenshall gränsmärke Takholmen t. Möllegårds ängar ängar
  Odenshall terräng Torpapellans t. Möllegårds öar öar
  Oderhall, se Odenshall gränsmärke Torup by Mörkadal raviner
  *Olvesten gränspunkt Torup by Mörkadal raviner
  *Orager f. åker Torshult by Norra liderna åker
  *Oragre f. åkrar Torstehult bebyggelse Norra sjö Saknas
  Orfloen vattendrag /Se Torslehult gård Norre s. sjö /Se
  Ornahult = *Örnahult skogshult Torslehult by Norrängarna äng
  Orsjön sjö Torslehult by Nosa sjö, se Nosta, Stora sjö
  Orsjön sjö Torslehult gd Nosta, Lilla sjö
  Orsjön sjö /Se Torslehult by Nosta, Stora sjö
  Orsjön sjö /Se Torslehult by Nyäng äng
  Oxhagsbackarna terräng Torstehult, se Torslehult bebyggelse Oder(s)hall sten
  Palmkvistatorpet terräng Torup bebyggelse Odeshall sten
  Per-Eriks terräng Torup gård Orsjön sjö
  Per-Olsa täppet ägomark Torup by Orsjön sjö
  Piggeshall sten Torup by Osängarna äng
  Piggeshall sten Torup gd Oxahagen höjd
  Piggshall, se Pikshall gränsmärke Torup by Persa kärr höstnadskärr
  *Piggsten f.d. gränsten Tulajöns ödet. Persa svedjor åker
  Pigshall, se Pikshall gränsmärke Tuves t. Pertruedssonsmossen mosse
  Pikshall gränsmärke Täppet gård Pikhallslyckan skogsskifte
  Pikshall gränsmärke Ugglans t. Pikshall sten
  Pikshall terräng Usatorpet ödet. Pikshall gränsmärke
  *Pishall trol. höjd Vejsljunga Saknas Pikshall gränsmärke
  *Pishall trol. höjd eller gränssten Vejsljunga by Plassarna åker
  *Porötiejer f.d. gränsmärke Vejsljunga gård Prästaskogen skogsmarker
  *Preste øyenn f. äng Vesljunga by Prästens byxor gungfly
  *Prästeberget höjd Vejsljunga gd Prästens byxor sank äng
  *Prästeberget höjd Vesljunga by Prästens kök Saknas
  *Prästevägen landsväg Vesljunga by Prästängarna ängar
  Prästskogen terräng Vesljunga Saknas Pukahagen skogsskifte
  Prästängarna terräng Viktorstorpet avs. Rakan ö
  *Prästön ö Vingapellens ödet. Rasbjeret backe
  *Quarn agir f. åker Vinnatorpet ödet. Rasbjär höjd
  *Quarnne backind f. äng Visseltofta bebyggelse Ravnakull höjd
  ?Ragan ö Visseltofta by Ravnåkern åker
  Ragan ö Visseltofta by Revekan åker
  *Ravnarpehult skogshult Visseltofta Södergård Saknas Risäng åker
  Reisesten = *Resestenen sten Vitahem lht Rumpängen äng
  *Resestenen sten Vitahem ödet. Ryabjäret höjd
  *Resestenen sten Vittseltofta Saknas Ryavången åker
  *Reysse steens oragir f. åker Västragård bebyggelse Ryet åker
  *Reysse stien stig Västragård bebyggelse Ryttersängen äng
  *Reysse stiens agir f. åker Äjshultastugan t. Råglyckan åker
  *Reysse stiens Oragir f. åker Ävralassens t. Råsarna åker
  Runda holmen holme   Rävabacken höjd
  Rågångsbäcken bäck /Se   Rävabacken höjd
  *Råstads mark skogsmark?   Rävahallar stenhällar
  Rävahallar stenhällar   Rävastenen, Lille sten
  Rävahallar stenhällar   Rävastenen, Store sten
  Rävahallar stenhällar   Rörsbjärsrör höjd
  Rävahallar terräng   Röråker åker
  Rävatorpet ägomark   Rövarebjäret höjd
  Rödebäck bäck /Se   Rövarebjeret backe
  *Rölickehall gränssten   Rövarebron bro
  Rörsberg höjd   Rövarebron bro
  Rörsberg höjd   Rövarebäcken bäck
  Rörsberg höjd   Rövarebäcken bäck
  Rörsbjär triangelpunkt   Rövarebäcken bäck
  Rövarebjäret höjd   Sadelmakarens ry höjd
  Rövarebjäret terräng   Sehaktet åker
  Rövarebäcken bäck   Sissebäck bäck
  Rövarebäcken bäck   Sisse lycke åker
  Rövarebäcken bäck /Se   Sissevik vik
  Sennholma Myr, se Holmamyren myr   Sjöbackarna höjder
  Simontorpsån å   Sjöåkern åker
  Sissebäck bäck /Se   Sjöåkersände åker
  Sissivik vik   Sjöängen äng
  Sissevik vik /Se   Skinnevik vik
  *Sjögrännan Saknas   Skogsnuvbacken höjd
  Sjömossen mosse   Skogsåker åker
  *Skaëlangs agir f. åker   Skogsäng äng
  *Skakuls agir f. åker   Skogäng äng
  *Ska kuls oragir f. åker   Skogängarna äng
  *Skerpinging f. äng   Skogängen äng
  *Skiblansberget berg   Skräddarelyckan åker
  »Skiblansbärget» berg /Se   Skräddareängen äng
  *Skiblansgölet göl   Skönelund skogsområde
  »Skiblansgiölet» göl /Se   Slättavång åker
  Skinnevik vik   Slättö ö
  Skinnevik vik   Slättö ö
  »Skiplands fly» vattensaml? /Se   Slättö ö
  Skogssnuvbacken terräng   Smedbacken höjd
  *Skridhallen klippa   Smedåker åker
  *Skutekull punkt på forna riksgr.   Sniglakroken höstnadskärr
  S(k)valdrebäck bäck /Se   Spjället åker
  *Skvalebäck f.d. bäck   Sporrakull höjd
  Skäppelandsberget, se »Skiblansbärger» berg   Sporrakullsmosse mosse
  Skäppelandsfly, se »Skiplands fly» vattensaml?   Starhultabacken höjd
  Skäppelandsgyl, se »Skiblansgiöler» göl   Stenige krok vång
  Skärbäck terräng?   Stenkull allmänning
  *Skärbäck terräng /Se   Stenkättan åker
  *Skärshult skogshult   Stickelidsbacken höjd
  Slättö ö   Stickelidskärret kärr
  Slättö ö   Stora kärr kärr
  Snokafloen vattensaml? /Se   Storåker åker
  Sorumpan terräng   Storåkers lycke åker
  Starrfloen vattensaml? /Se   Storäng äng
  *Stavshultsjö sjö   Storäng mosse
  *Stensnabba gränsmärke   Storängarna äng
  *Stensnabbe gränsmärke   Storängarna ängar
  *Stensnabben ?höjd   Stubbastycket åker
  *Stensnabben trol. höjd   Stycket åker
  *Stensnäbben föremål /Se   Styrkö ö
  *Ster agir f. åker   Surehåla kärr
  Stickelidsbacken terräng   Suringen åker
  *Stiens agir f. åker   Svalebacken höjd
  *Storebro bro   Svalebäck bäck
  Svalebacken backe   Svalebäck bäck
  Svalebäcken bäck /Se   Svartakärr kärr
  Svartakärr kärr   Svartasjö sjö
  Svartasjö sjö   Svenborga krok åker
  Svartasjö sjö   Svensa pärsvedjor åker
  Svartasjö sjö   Svensåker åker
  Svartasjö sjö /Se   Sågmöllebacken backe
  Svartebäck bäck   Sönre lycke åker
  Svartebäck bäck   Tjärbackaåkern åker
  Svartingsåran vattendrag? /Se   Tjärbacken höjd
  Sågmölledammen damm /Se   Toftarna åker
  Sågmölledammen damm /Se   Toften åker
  *Söndregårdsö ö   Tornbacken höjd
  *Tofften f. åker   Torpatäppeåkern åker
  Toraljungarna terräng   Torpavången åker
  Torslehult triangelpunkt   Trintahåla kärr
  *Torupehult furu- o. bokskog   Trintåkern åker
  Tranagyll förr göl? /Se   Tuves äng äng
  Tranefloe vattensaml? /Se   Tuves äng äng
  *Tranegöls bro punkt på forna riksgr.   Tuvängarna äng
  *Tranemyr f.d. myr   Tvägålapåsen åker
  *Tranevad f.d. vadställe o. gränsmärke   Tvättalyckan åker
  *Trangölsva föremål   Ugnskvasten ö
  *Trangölsva föremål   Vargaliderna höjd
  *Trollegjöl göl? /Se   Varravången åker
  Trommebro bro? /Se   Vassarna äng
  Trommesbäck bäck? /Se   Vattenkiva vattensåg
  *Trumlaholm höjd   Vattenkiva vattensåg
  *Trumlaholmen föremål   Vaxåker åker
  *Trumlaholm höjd   Vedalaet äng
  Tullatorp terräng   Vejsljungasjön sjö
  Ugnkvasten ö   Vesljungasjön sjö
  Vattenkurran vattensaml? /Se   Vesljunga sjö sjö
  Vederlaget terräng   Vesljunga sjö sjö
  Vejsljungasjön sjö   Vilesoffan sten
  Veken terräng?   Vinnatäppet åker
  Vesljunga sjö sjö   Vita sjö sjö
  Vesljungasjön sjö   Vitasjö sjö
  *Wisla å /Se   Vitasten sten
  *Visseltofta vång vång   Vångaliden höjd
  *Visseltofta åkrar åkrar   Västra lycka åker
  Vitasjö sjö   Västra ängar mosse
  Vitasjö sjö /Se   Västre vång åker
  *Vångehultet skogshult   Åbjärsåkern åker
  *Västra myr myr   Åsvedjan äng
  *Ysmyr myr   Åveken äng
  *Åbäck bäck? /Se   Åängarna äng
  *Ålabäck bäck? /Se   Ängaviken vik
  Åveken terräng   Ängavången hage
  Äjshultstorp terräng   Ängavången åker
  Ängarna ägomark   Ängen kärr
  Ängaviken vik   Ävralyckan åker
  Ängavången ägomark   Örnastenarna stenar
  *Örnahult skogshult   Örnastenen, Lille gränsmärke
  *Örshult skogshult   Örsjön sjö
  Örsjön sjö   Örsjön sjö
  Örsjön sjö   Österäng äng
  Örsjön sjö   Östre backe höjd
  Örsjön sjö   Östre kärr åker
  Örsjön sjö   Ösvedjan, Stora åker
  Örsjön sjö   Övången åker
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö /Se    
  *Östragöl göl    
  »Östragiöl» göl /Se    
  *Östragöl göl /Se    
  Östra holmen holme    
  *Östrehult skogshult    
  *Östrehult förr bokhult /Se    
  *Øxnne holmind f. äng    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.