ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örkeneds socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 551 Bebyggelsenamn : 728 Naturnamn : 2082
Örkened sn /Se Aborragylet tjärn Örkeneds sn sn Abborrabackarna skogsmark
Örkened sn Aborrasjön sjö Örkened sn Abborragylet göl
Örkened sn Arcke(s) källa, se Arkakällan källa Örkened sn Abborrahallarna skär
Örkened sn ?Arkakällan källa Örkened sn Abborranabben ö
Örkened sn /Se ?Arkakällan källa Örkened, se Lönsvoda-socken sn Abborrasjön sjö
Örkened sn ?Arkakällan källa Örkened sn Abborrasjön sjö
Örkened sn /Se Arkakällan källa Lönsboda sn Abborrasjön sjö
Örkened sn /Se *Attakälla f.d. källflöde o. gränsmärke Lönsboda-socken gränstrakter Abolåkar åker
Örkened sn /Se *Attakälla = Arkakällan? källa o. gränsmärke Albergstorpet t. Agntun ö
Örkened sn /Se *Atta källa = Arkakällan? källa Äplehult gård Albergsgyl göl
Örkened sn /Se Attarp terräng Applahult traktnamn Allabacken åker
Örkened sn /Se Bassagylet göl /Se Applahult by Allehagen äng, åker
Örkened sn /Se Bassagylet göl /Se Applahult gd, torp Allehålan skogsmark
Örkened sn /Se Bassagylet göl /Se Applehult, se Applahult traktnamn Allekärr kärr
Örkened sn /Se Beckabäcken bäck /Se Attarp f.d. torp Allekärret kärr
Örkened sn /Se *Bikagölet sjö /Se Backagården gård Andersåker åker
Örnened sn /Se *Birkagölet sjö /Se Backatorpet t. Annika stockar stockar att gå på
Örkened sn /Se Birkagölet (= Björngylet?) sjö /Se Backatorpet småbruk Annikekärr kärr
Örkened sn /Se Björkön ö Backatorpet f.d. torp Arkakällan käla
Örkened sn /Se Björkön ö Backens t. Asieviken vik
Örkened sn /Se Björngylet tjärn Backens småbruk Askalocket åker
Örkened sn /Se Björngylet sjö /Se Bagaretorpet torp Asken åkerkulle
Örkened sn /Se Björnhultabäcken bäck Baggastugan f.d. jordstuga Backarna skogsbackar
Örkened sn /Se Björnvik vik Baggatorpet småbruk Backavången betesmark, f.d. t
*Konungs-Örken (= Örkeneds sn Saknas /Se Blekingsbäcken bäck /Se Baggatorpet ödetorp Badingaåkern åker
Lönsboda sn /Se Bockegyl sjö Bassaboa gd Bagaremyren myr
Ørcken, se Örkened sn Bockhallen gränssten Bassaboda gård Baggakällan källa
Örken, se Örkened by o. sn Brimsabackarna terräng Bastatorpet f.d. torp, jordstuga Baggakällan källa
Applahult by /Se Britatorpet ägomark Bengtstorp småbruk Baggakärret kärr
Applehult gd /Se Broershall, se Brorshall gränssten Bergatorpet t. Baggakärret kärr
Biskopsgården förr gd /Se Broers näsa Siö, se Bökönasjön sjö Bergens småbruk Baggatjärebacken f.d. tjärbacke
Björkhult by /Se Brohall, se Brorshall gränssten Berghem gd Baggaåker åker
Björnvik torp Brokabro bro /Se Berlingstorpet t. Bankudden skogsbacke
Björnvik Saknas /Se *Brokabäck vattendrag Besegården gård Bassagylet göl
Björstorp by /Se *Brokabäck bäck /Se Bissatorpet t. Bastabacke skogsbacke
Blissingatorpet tp /Se Brokabäck bäck /Se Bjass gdr Bastahagen skogsmark
-boda ortnamnselement /Se Brokakärr kärr /Se Bjällrabacke t. Bastebacken backe
Bosakulla by /Se Bronäsa myr, se Östre myr myr Bjällaretorpet t. Bastebacken backe
Brönsholm (Broraö) gård /Se *Brorshall föremål, möjl. gränssten /Se Bjälönstorpet f.d. torp Bastehålan vattenhål, källa
Buggestorp Saknas /Se Brorshall gränsmärke Björkatorpet t. Bastelien backe
Böglarehult by /Se Brorshall gränssten Björkatorpet t Bastemåsen mosse
Böglarehult by /Se Brorshall gränssten Björkemo t. Baståker åker
Bökön by /Se Brorsöhall sten Björkemo hus Baståker åker
Bökön, Lilla gd /Se *Brorshall f.d. gränsmärke Björkhult by Baståkern åker
Bökön, Stora by /Se Brosmyr, se Såntamyren o. Östre myr myr Björkhult by Baståkern åker
Björkhult by /Se Brosnääs Myhr, se Santamyren o. Östre myr myr Björkhult by Bengtsudde udde
Dummetorp (Slättehejan) Saknas /Se Brossiön, se Bökönasjön sjö Björnstorpet t. Bengtåker åker
Duvhult by /Se Bullrebäcken bäck /Se Björnvik t. Bergamåsen mosse
Duvhult, Norra by /Se Bullrebäcken bäck /Se Björnvik småbruk Bertesäng äng
Duvhult, Södra by /Se Bäckängarna sank mark Björstorp gdr Betesvången skog, betesmark
Edema by Bögegylet tjärn Blankatorpet t. Biahall gränssten
Edema by /Se Bökegyl tjärn Blanks torp Binnarebron bro
Edema gd /Se Bökegyl vattendrag /Se Blissingatorpet t. Binnaremåsen mosse
Ekeshult by /Se Bökegylet sjöar /Se Blisstorpet t. Bjällekärret kärr
Ekeshult by /Se *Bökegöl sjö Blommans f.d. torp Bjällereliar backar
Ekeshult by /Se Bökönasjön sjö Blomtorpet f.d. torp Bjärabackarna skogsbackar
Ekhult by /Se Bökönasjön mosse? Bodeletorpet t. Bjärabacken skogsbacke
Ekön gd /Se Bököna sjön sjö Boeltorpet t. Bjärabacken skogsbacke
Esseboda, Norra o. Södra byar /Se ?Bökösjön sjö Bollerupstorpet t Biäraliarna backar
Felastugan bebn? /Se Bökösjön sjö Borgatorpet t Bjäret f.d. åker, skog
Flyboda byar /Se Dammarna f.d. vattensamlingar /Se Borghäll gd Bjäret backe, stenberg
Flyboda by /Se Dammbron bro Bosakulla gammalt sergeantbost. Bjärlemåse mosse
Flyboda, Östra o. Västra byar /Se Dammen ägomark Bosakulla gård Bjärnahagen beteshage
Frillestad gdar /Se Draget halvö Bosekulla småbruk Bjärnaman äng
Frostenstorp småbruk /Se Draget bäck /Se Bravavången f.d. torp, småbruk Björkamåsen mosse
Frostenstorp Saknas /Se Dragsundet, Lilla sund Brittetorpet f.d. torp Björkavången mark
Frostenstorp by /Se Dragsundet, Stora sund Brobatorpet f.d. torp Björkebacken åker
Fröatorp by Dragudden udde Brobatorpet f.d. torp Björkedramåsen mosse
Fröatorp gd /Se Ebbapöl vattensaml. /Se Brodins torp Björkekullen åkerbacke
Gisslaboda by /Se Ekeshultssjön sjö /Se Brorsö gdr Björkekärr kärr
Gisslaboda by /Se Ekön ö Brändatorpet t. Björkekärret kärr
Gisslaboda by /Se Ekön ö Brändetäppe småbr. Björkelycka betesmark, f.d. åker
Graveboda by /Se Ellebäck bäck /Se Brändö småbr. Björkemyren myr
Graveboda by /Se Elsegyl sjö /Se Brömsholm f.d. hus Björkenabben skogsudde
Grimmatorp gd /Se *Eneviken gränsplats Bullerup t. Björkeåker åker
Grimsboda by /Se *Enevik gränsmärke Byggestorpet f.d. torp Björkåker åker
Gylleboda gd /Se *Enviken vik o. gränsmärke Byggestorpet t. Björkåker åker
Gylleboda gd /Se Farlången sjö /Se Byggestorpet f.d. torp Björkåker åker
Gylsboda by /Se Farlången sjö /Se Bygget t. Björkäng äng
Göttorpet tp /Se Farlången sjö /Se Bäckaskog t. Björkö ö
Havkult, Norra och Södra byar /Se Farlången sjö /Se Bäckatorp t. Björkön ö
Hjärtatorpet torp? /Se Farlången sjö /Se Bärnatorpet t. Björnabacken åkerbacke
Hunshult by /Se Feleviken vik /Se Böglarehult by Björnamåsen mosse
Hunshult by /Se Felån å /Se Böglarehult by Björnamyren myr
Hunshult by /Se Ferön holme Böglarehult by Björnanabben udde
Hägghult by /Se Ferön holme Böglarehult by Björngylet göl
Hägghult by /Se Ferön ö Bökatorpet t. Björngylsmyr myr
Hässlehult gd /Se Ferön ö Bökön gård Björnhultabäcken bäck
Hövidstorp gd /Se Fixagylet sank mark Bökön by Björnsäng äng
Jonstorp by /Se Fjärhanabacken skogsmark /Se Bökön by Björnvik vik
Jonstorp by /Se Fjärhanadungen skogsmark /Se Bökön by Björnvik vik
Jägarbacken kronjägarboställe /Se Fjärhanakärret kärr /Se Bökön, Lilla gd Björnvik vik
Jössatorp torp /Se Flyet ägomark Bökön, Stora by Björnön backe
Komålen by /Se Flöjgylet, Norra o. Södra tjärnar Dammens småbruk Blekingsbäcken bäck
Komålen gd /Se Flöjgylet, Norra o. Södra sjöar /Se Dammtorpet småbruk Blissmåsen mosse
Krokatorpet tp /Se *Flötegyl natn /Se Danielstorpet t. Blåbärkärret kärr
Kroken bebn /Se Fröstnagylet tjärn Danielatorpet t. Blötemåse mosse
Krusaboda by /Se Fröstnagylet sjö /Se Danielatorpet t. Blötemåse mosse
Kungsgården gd Fulagylet tjärn Daniels gd Blöteudde kärr
Kungsgården by /Se Fulagylet göl /Se Degesö f.d. torp-nu skog Blöteuddemyr myr
Kvarntorp gd /Se Fyrkabacken backe /Se Draget t. Boahäjan åker, mosse
Kärraboda by /Se Fåknasjön sjö /Se Draget småbruk Bobackakärret kärr
Kätteboda by /Se Gisslabodasjön sjö /Se Drygstorp t. Bockahäjan betesmark
Lönsboda by *Gridsesundh, se *Grytsjösund sund Dumhult småbruk Bockahäjan betesmark
Lönsboda by /Se Grimmastenen sten /Se Dummetorp småbruk Bockalyckan skog
Lönsboda samh. /Se Grimsvik vik Duvelycke småbruk Bockamyren myr
Lönsboda by /Se Grimsvik vik Duvhult by Bockamåsen mosse
Lönsboda m:e /Se *Grisesund, se Grytsjösund sund Duvhult by Bockamåsen mosse
Lönsboda by /Se grisesiö, se Grytsjön, Norra o. Södra sjö(ar) Duvhult by Bockavången betesmark
Mattis Torp tp *Grisesund sund Duvhultagård gd Bockegöl göl
Mulatorp, Lilla gd /Se *Grisesund sund Duvhultatorp torp Bockåker åker
Nedraryd gdr /Se Grisiön, se Södra Grytsjön o. Norra Grytsjön sjö Duvhult, Norra by Bockön ö
Nedraryd by /Se Gropabäcken bäck /Se Duvhult, Norra Saknas Bodelanabbe udde
Nybygden by /Se *Grysesund f.d. sund Duvhult, Södra gd o. t. Bodlaåker åker
Nybygden gd /Se Grytsiöhall, se Grytstenen sten o. gränsmärke Duvhult, Södra Saknas Bolsäng ö (vid lågt vattenstånd)
Nyteboda by /Se Grytsjön sjö Duvhult station järnvägsstation Bonafrynen åker
Nyteboda, Stora by /Se Grytsjön sjö Duvolyckohus t. Bonahagen sankmark
Nyteboda by /Se Grytsjön sjö Dåaladan hölada Boråsakärret kärr
Nyteboda by /Se Grytsjön sjö Ebbasatorpet gd Boråsakärret, Lilla kärr
Nyteboda by /Se Grytsjön sjö /Se Edema by Boråsakärret, Stora kärr
Olastorp gd /Se Grytsjön, Södra sjö Edema gård Bosamarken skog
Orrabacken äldre namn gd /Se Grytsjön, Norra o. Södra sjöar Edema by Bossö ö
Orratorpet gd /Se Grytsjön, Norra o. Södra sjö(ar) Edemaa gd, småbruk Bovetesbacken skogsbacke
Pickatorpet tp /Se Grytsjön, Södra sjö Ekelundstorpet småbruk Bredema kärr
Picketorp tp /Se Grytsjön Södra sjö Ekeshult by Bredemyr myr
Picketäppet förr tp /Se *Grytsjösund sund Ekeshult by Bredåker åker
Pigga Torpet tp /Se *Grytsjösund sund Ekeshult by Bredåker åker
Pigga Torpet, Nya tp /Se *Grytsjösund sund Ekeshults kvarn kvarn Bremesbackarna skogsbackar
Rumpeboda by /Se *Grytsjösund sund Ekhult gård Brittemark mark
Rumpeboda by /Se *Grytsjösund sund Ekhult by Brittes mark
Rumpeboda by /Se Grytstenen sten o. gränsmärke Ekhult by Brobackarna backar
Rågeboda, Södra by /Se Grytån å Ekhultagården gård Brobackalyckan åker
Rävatorp by /Se Grytån å Ekhultamölla f.d. sågverk Brobalien backe
Rönneboda by Grytån å Ekhultamölla vattenkvarn Brobalyckan skogsmark, f.d. smedja
Rönneboda by /Se Grytån å Ekön gd Brobemåsen mosse
Rönneboda by /Se Grytån å /Se Erikas gd Brobavången åkermark, nu bebyggd
Rönneboda by /Se Gräingagylet tjärn Esbjörnatorpet ödetorp Brobavången mark
Rönnetorp tp /Se *Gröna vad vadställe Esseboda, se Äskeboda Saknas Brokabro bro
Rönnetorp Saknas /Se Gunga sjö natn /Se Esseboda by Brokabäck bäck
Santatorp gdr /Se Gylet tjärn Esseboda, Norra by Brokakärr kärr
Santatorp by /Se Gylsboda gyl sjö Esseboda, Norra Saknas Brorsökall sten
Sissebäck bebn. /Se Gödas myr myr Esseboda station järnv.station Brostycket åker
Skinnemyran by /Se Gödas myr myr Esseboda, Södra by Broåker åker
Skinnemyra by /Se Gössarör natn /Se Esseboda Södra Saknas Bruabacken backe, skog
Skräddaretorp Saknas /Se Gössasjön uttorkad sjö /Se Falkatorpet t. Bruahölen djup i å
Skyttatorp by /Se Hallatorpaön terräng Fiskarestugan f.d. hus Bruamåse mosse
Skyttatorp by /Se Hallaån å /Se Fiskaretorpet torp Bruavadet f.d. vadställe
Smålatorp [Smørlorp] by Hannebacke terräng Friskatorpet t. Bruman äng, förr odl.
Smålatorp by /Se Harkullen terräng Fjälatorpet f.d. torp Brunnaviken vik
Snuggetorpet tp /Se Hassafloen sankmark /Se Flankatorpet f.d. torp Brunnåker åker
Snuggetorpet Saknas /Se Hassleviken vik Flyboda by Brändemåse mosse
Snärjatorpet tp /Se *Havkulla gränsmärke Flyboda by Brändö ö i myr
Strönhult by /Se Havudden udde Flyboda by Brännan åker
Svanshult by /Se Hiortakärr, se Hjortahall kärr o. gränsmärke Flyboda, Västra by Brännan förr åker
Svanshult by /Se Hjortahall kärr o. gränsmärke Flyboda, Västra Saknas Brännan åker
Tjuvön by /Se Hjortahall terräng Flyboda, Östra by Brännan åker
Tjuvön by /Se Hjärtagyl sjö /Se Flyboda Östra Saknas Brännan åker
Tjuvön by /Se Hjärtasjön sjö /Se Flyboda Östra Saknas Brännan åker
Tommaboda by /Se Hjärtasjön sjö /Se Frankatorpet f.d. torp Brännekärret kärr
Tommahult by /Se Horsakorran natn /Se Frilestad, Norra småbruk Brännåkrarna åkrar
Tostaboda by /Se Hultabäcken bäck /Se Frilestad, Söndra småbruk Bröbacken backe, skog
Tostaholm gd Hundön natn /Se Friskatorpet småbruk Brötakärret kärr
Tostaholm gd /Se Hunnakullen terräng Friskatorpet småbruk Brötehygget skogsbacke
Tosthult by /Se Hunnö terräng Friskavången småbruk Brötelandet åker
Tosthult by /Se Hägghultsjön sjö /Se Frostenstorp småbruk Brötängakärret kärr
Traneboda by Hässledammen bäck /Se Frostentorp t. Bullrebäck bäck
Traneboda by /Se *Hässlehults led grind Fröapellavången småbruk Bullrebäck bäck
Tranetorp by /Se Höfkulla gam: landmärke, se *Havkulla gränsmärke Fröatorpet t. Bullrebäcken bäck
Tranetorpet torp /Se *Höganaklint förmodl. en höjd /Se Fröatorpet gd o. torp Buskavången mark, f.d. t
Trollatorpet Saknas /Se Högaskog terräng Fulatorpet ödetorp Byggeshagen mark
Trollatorpet tp /Se *Högaskogsmossen mosse Fureboa t. Byggesvången mark
Trulsatorp gdr /Se *Högelidsstenen gränssten Furetorpet f.d. torp Byggesängen äng, nu skog
Trånghyltan gd /Se Immeln sjö Fyans f.d. hus, plats Byglarna myr o. mosse
Tygas gd /Se Immeln sjö Fäbackatorpet t. Byssemaden kärr
Ubbaboda by /Se Immeln sjö Fäboatorpet t. Bålbromåsen mosse
Ubbaboda by /Se Immeln sjö Fäbodatorpet t. Bäckabohagen åker
Ubbaboda by /Se Immeln sjö Fejlastugan t. Bäckabron bro
Ubbalt Saknas /Se Immeln sjö Gamlegård gård Bäckabäcken bäck
Ulvshult gd /Se Immeln sjö Gamlegård gd Bäckakärrabäcken bäck
Ulfshult gård /Se Immeln sjö Gislaboda by Bäckakärren, Norra kärr
Ulvshult gd /Se Immeln sjö Gisslaboda by Bäckakärren, Söndra kärr
Vasatorp Saknas /Se Imsjö sjö Gislaboda by Bäckalien backe
Värmanshult Saknas /Se *Ingaspång gränspunkt Gislagården gd Bäckalyckan åker
Väsmanshult by /Se *Isvadskulle höjd Granatorpet t Bäckalyckan mosse, åker
Värmanshult by /Se *Isvallskulle höjd Granattorpet t. Bäckavången åker, äng, f.d. t
Värmanshult by /Se *Isvalls sten gränssten Graveboda gård Bäckäng äng
Åbuen by /Se Isswals sten, se Isvalls sten gränssten Graveboda by Böglarehultavång område, skog, åker
Åbuen by /Se Jämkullen ö Graveboda by Bökebackaliarna backar
Åstrads by /Se Jämningen sjö /Se Graveboda Saknas Bökebackarna skogsbackar(numera fur)
Örkened by /Se Jössasjön, se Gössasjön uttorkad sjö /Se Grevatorpet t Bökebackaåkrarna åkrar
Örnanäs by /Se Jössasjön sjö /Se Grevatorpet t. Bökebacken skogsbacke
Örnanäs by /Se Jössastycke natn /Se Grimmetorpet gård Bökegylet göl
Örnanäs by /Se Jössehall sten Grimmatorp, (Norra) ödetorp Bögagyl sjö
  Jössäng ägomark Grimmatorp, Södra ödetorp Bökegylet göl
  Kajepöl sjö /Se Grimsboda gård Bökakällan källa
  Kalvalyckan betesmark Grimsboda by Bökelien skogsbacke
  Kalven tjärn Grimsboda by Bökelyckan f.d. svedja, skog
  Kalven göl /Se Grimsboda by Bökelyckan skog (nu m. gran o. fur)
  Kanalen bäck/kanal Grimshult t Bökelyckan åker
  Kanalen å Gripsvalla gård Bökelyckekärret kärr
  Karitäppe terräng Gripsvalla t Bökelyckemåsen mosse
  Kaven sumpmark /Se Grotatorpet ödetorp Bökestycket åker
  Kattegyl göl /Se Grottastugan f.d. hus Böket skog
  Klampagylet tjärn Gråatorpet f.d. t, hus Böket skogsmark (skogen avverkad)
  Klampagylet (även Skälnagylet) sjö /Se Gubbaladan hölada Bökönasjön torrlagd sjö
  Klampamossan odlad mark /Se Gustavstorpet t Bökösjön sjö
  Klaragyl tjärn Gylaboda gd Bönelannaåkern åkerbit
  Klaragyl sjö /Se Gylastugan ödetorp Dalen åker
  Knödreknöls terräng Gylatorpet t. Dalen åker
  Knösebäck bäck Gylatorpet ödetorp Daläng äng
  Knösebäck bäck /Se Gylatorpet småbruk Dalängarna äng
  Kogylet sjö /Se Gylingstorpet t. Dalängen höstnadsmark
  Komålabäcken bäck Gylleboda ödegård Dammaslätten åker
  *Komålens hage hage Gylsboda by Dammbackarna skogsbacke
  Korrorna sumpmark /Se Gylsboda by Dammbron bro
  Kringlemyren myr Gylsboda Saknas Dammen mosse
  Krokagylet sjö /Se Gylsboda station järnvägsstation Dammen f.d. damm, åker
  Krokagylet, Östra tjärn Götas småbruk Dammen f.d. vattensamling, nu odlad åker
  Krokagylet, Östra tjärn Götas småbruk Dammen ängsmark
  Krokagylet, Östra sjö /Se Götas småbruk Dammerikens f.d. t
  Krokgylet sjö /Se Götas småbruk Dammhagen betesmark
  *Kroksjöhall sten Götas gd Dammhygget skogsmark
  Krokasjön sjö Göteborgstorpet t. Dammvångarna åkrar
  Krokasjön, Norra o. Södra sjöar Göteborgstorpet torp Dammåker åker
  Kroksjön, Norra o. Södra sjöar /Se Göteborgstorpet f.d. t Dammåsen mosse
  *Kronokulle gränsmärke Göteborgstorpet småbruk Dammängen äng
  Kroppedamm dammar /Se Göteborgstorpet t Daniela backe backe
  Kroppegylet, även Lillagyl göl /Se Götes(?) gård Degesö ö i mosse
  Kusagylet göl /Se Götetorpet småbruk Den gamla ridvägen f.d. väg
  Kvarnbäcken bäckar /Se Götorpet t. Den röde åkern åker
  Kyrkön terräng Hacketorpet f.d. torp Djupehåla åker
  Källegyl gölar /Se Hallestugan f.d. hus Draget halvö
  Källsagylet tjärn Hallatorpet gd, f.d. t Draget backe
  *Kärrshall f.d.? gränsmärke Havhult gård Draget mosse
  *Käxle myr myr Havhult by Dragsundet, Lilla sund
  Lammagylet göl /Se Havhult by Dragsundet, Stora sund
  Lammagylet (=Gubbagylet) göl /Se Havhult, Norra by Drahasali skogsbacke
  Lammagylet, (även Lommagylet) sjö /Se Havhult, Norra Saknas Drängahålan ängshåla
  Laskamossen mosse Havhult, Södra by Drängaskränet åker
  Lerdammen damm /Se Havhult, Södra gård Drängastycket ängshåla
  Lillagyl göl /Se Havhult Södra Saknas Dummabrötet åker
  Lillagyl, även Kroppegylet göl /Se Hjärtatorpet t Duåker åker
  Lindegyl (även Fiskagyl) göl /Se Holmatorpet t Dyevik vik
  Lommagylet tjärn Hunshult by Dåamåsen mosse
  Lommagylet, eller Lammagylet sjö /Se Hunshult by Dåarna gungfly
  *Lommegöl göl Hunshult by Dåarna gungfly
  Lomudden terräng Hurtigs torp Dåaviken vik
  Lueknubben udde Hurtigs f.d. t Dälden sank skogsmark
  Lusögyl göl Hurtigstorpet t. Dödsmyren myr
  *Låkhults myr myr Hyltan gd Döltemyr myr
  Långagyl tjärn Hylte-Pellens torp Döltemyr myr
  Långagyl göl /Se Håkantorpet t. Döltemyr myr
  Matissa Betestäppe betesmark /Se Håkantorpet t Ebbapöl vattensamling
  Matsasjö kärr /Se Hålestugan f.d. t Ekebacken skogsbacke
  Mobäck bäck /Se Håsejonstorpet t Ekebacken åker
  *Mossabjärssten gränssten Hägghult gammalt kaptenbost. Ekebacken backe
  Mossagyl sjö Hägghult by Ekekroken stenrös
  Mossagyl tjärn Hägghult gård Ekeshultssjön sjö
  Mossagyl sjöar /Se Hägghult by Ekeshultasjön sjö
  Mossavik vik Hägghult by Ekeshultmaden äng
  Mulasjön sjö Hägghult by /Se Ekhultasjön sjö
  Mulasjön sjö Hässlehult Saknas Ekhultasjön sjö
  Mulasjön sjö Hässlehyttan gård Ekön ö
  Mulasjön sjö /Se Hässlehyltan gd Eldsvång mark
  *Muli, förr Mulasjön? sjö /Se Hövidstorp t. Ellebäck bäck
  Myren myr Hövitstorp gd Elsegyl göl
  Myrsflo vattendrag? /Se Hövidstorp Saknas Elsegyl göl
  Månsasjö sjö /Se (Immelbaden) område med hus Enebacken åker
  Månssa Broen bro /Se Jeppaknöl t Eskilavång åkermark
  *Måsavik vik Jonstorp t. Fabriksmåsen mosse
  Märtevrå terräng Jonstorp by Falkabackarna backar
  Mättingabäck bäck /Se Jonstorp t Fallöarna skogsmark
  Mörka bäck bäck Jonstorp Saknas Fallörabackarna åkerbackar
  Mörkabäck bäck /Se Julastugan småbruk Farfarasåker åker
  Mörka gyl mosse Jägaretorpet t Farfarsabacke åkerbacke
  Mörkagylet göl /Se Jyssas bebyggelse Farfarsabacke skogsbacke
  Mörkagylet göl /Se Jägarbacken numera kronojägarbost. Farfarsåker åker
  Mörkavik vik Jösses gd Farlången sjö
  Miklassonstorpet ägomark Jösses gård Farlång sjö
  Norrakärr kärr Karipellastugan hus Farmorslycka åker
  Norrakärr kärr Karistuga f.d. hus Farsbacke backe, betesmark
  *Nyrevik vik Karlsro hus Fejlån å
  *Nyta å /Se Karpalund f.d. t Felaviken vik
  Nytebodaskogen skogsområde Kattatorpet f.d. t, åkermark Fesön f.d. t., skog, udde i myr
  Nytebodaviken vik Kattatorpet t Fiskavången åker
  Nytebodaviken vik Kinkakrog f.d. hus Fiskängen äng
  Nytebodaviken vik Kitta kvarn kvarn Fittan o. röven äng
  Nytebodaviken vik Kjetteboda by Fixabacken backe
  Nytebodaviken vik Klampetorpet ödetorp Fixagyl utgrävd göl
  Nytebodaviken vik Klemmedatorpet ödetorp Fixavången mark f.d. torp
  Nytebodaviken vik /Se Klockarebacken hus Fjälabackarna skogbackar
  Nytegylet (resp. Nytegölen) sjö - numera möjl. torrlagd Klockaretorpet hus Fjälabackarna skogbackar
  Nytegylet tjärn Klovången f.d. t Fjälabacken åkerbacke
  Nytegylet f. göl /Se Knappatorpet torp Fjälavången åker, mosse
  *Nytevik vik Knappatorpet t Fjäramosse mosse
  Nyteån å /Se Knappatorpet t. Fjäremåse mosse
  *Nytteå å /Se Knappatorpet t Fjärhanabacken skogsmark
  *Nytteå å Koddahiet småbruk Fjärhanahallen hall
  Olegyl tjärn Kolarestugan f.d. t, hus Fjärhanedungen skogsdunge
  Olegyl sjö /Se Kolaretorpet f.d. t, hus Flankavången skog å f.d. t
  Oraviken vik Komålen gdr Flankäng odl. äng
  *Ottakällan = Arkakällan? källa Komålen by Flasen åker
  Oxafloarne sank mark? /Se Komålen by Flasebackarna skogsbackar
  Pickeheydan, Norra o. Södra skogsmark /Se Krickabacken t Flasekällan källa
  Pickepölen vattenhål /Se Krickatorpen t Flatesten sten, sprängd
  Picke Wången, Norra o. Södra åkrar /Se Krickatorpet t. Floen mad
  *Piggasten gränssten Krickatorpet småbruk Floen ängsbit
  Piggesten, se Pigga sten gränssten Krickens, (Krickatorpet) t Flugegyladungen skog
  Rafnabäcken bäck /Se Kvistauzustens t Flugegylaängen mosse
  Rammöarna holmar Kristenstorpet t. Flugegylen gölar
  Ramnö, N. o. S. (resp. *Ramnöarna) holmar Krocketorpet t. Flybodaåker åker
  *Rensten sten Krocketorpet t Flybodamaden odl. kärrmark
  *Rimsten gränssten Krokatorp småbruk Flybodamyr myr
  *Risesund f.d. sund Kroken småbruk Flyboda sjö sjö
  Rotabackarna terräng Krokstorpet småbruk Flyet odal mosse, förr gungfly
  Rumpebacken höjd Kronsaköj f.d. jordkoja Flyet mosse
  Rumpebacken höjd /Se Kruseboda by Flyet odlad myr
  Rumpegylet tjärn Kruseboda by Flygöl, se Flugegylen Saknas
  Rumpegylet sjö /Se Krångastugan f.d. hus Fläskakärret kärr
  Rågebodasjön sjö Krångens (Krångatorpet) t Fläskön ö i myr
  Rågångsbäcken bäckar /Se Krångetorpet småbruk Flöjgylet sjö
  Rännilen bäck /Se Krävsatorpet t. Forkavik vik
  Rävön terräng Kräfsens (Kräfsatorpet) t Forkensjön sjö
  Röbäck bäck /Se Kullaro hus Frankabacken åkerbacke
  Rödpöl vattenpuss /Se Kungatäppet gd, f.d. t. Frankavången åkermark
  Rönnebäck bäck /Se Kungsgården by Frankängen äng
  Rönnegylet göl /Se Kungsgården gd, skogsområde Fredrikalyckan f.d. svedja, skog
  Rönnemad Saknas /Se Kungsgården gård Friarebacken skogsbacke
  Rönnesjön sjö Kungsgården gård Frilehagen skog
  Rönnesjön sjö /Se Kusaboda by Frilemyren myr
  Rönnån å /Se Kusastugan hus Friljustebacke skogsbacke
  *Rönvik vik Kuseboda by Friskabackarna skogsbackar
  Rörvik vik Kvarnaladan hölada Friekängavången skog, betesmark
  Rörvik vik Kvarnatorp by Fruakärret kärr
  Rörvik vik Kvarnatorp Saknas Fruktahagen gammal husplats
  Rörvik vik Kvarnatorp by Fruktakroken höstnadsmark
  Rörvik vik /Se Kvarnatorp by Främre bränna åker
  Rörvik vik Kvarnatorp småbruk Fröagyl nu utgrävd göl
  Rörvik vik Kilastugan f.d. hus, ruin Fröaledet grind
  *Sandhöfmyren f.d. myr Källeboda annat namn på Källetorp Fröadammen vattensaml, damm
  Sandhöf Siön, se Sandören sjö Källetorp t. Fröatorpavång skog
  Sandhöfven siön, se Sandören sjö Källetorpet småbruk Fulagylet sjö
  *Sandhöga grundh plats Kärraboda by Fulagylet vattensaml.
  *Sandhöge grud punkt Kärraboda by Fulamyren myr
  *Sandhöva grut gränsmärke Kärraboda Saknas Fulamyren myr
  *Sandhöve grud plats Kärraboda station järnvägsstation Fulamyren myr
  Sandön gränsmärke /Se Kärratorpet t Fulamåsen mosse
  *Sandönsjö sjö Kärratorpet f.d. t Fulanabbarna udde i myr
  Sandören sjö Kätteboda by Furekärret kärr
  Sandören sjö Kätteboda gård Furemåsen mosse
  Sandören sjö Kätteboda gdr o. småbruk Furestycket åker
  Sandören sjö Kätteboda by Furevrån skog
  Sandören sjö Kätteboda Saknas Furkalien backe
  Sandören sjö Lamens (Lamatorpet) t Furudden udde
  Sandören sjö /Se Larmatorpet t Furudden udde m. fur
  *Sanna grut grund o. gränsm. Lassapellas (Lassapellastorpet) t Furön ö i myr
  Sannagyl tjärn Lerkroken småbruk Furön ö
  Sannagyl sjö /Se Liastugan t. Furön ö
  Sannönsjö sjö Liastugan gd Fåknasjön sjö
  Santagylet tjärn Liatorpet f.d. t Fårabacken backe, betesmark
  Santagylet sjö /Se Liatorpet f.d. t Fårahagen skog
  Santavägen väg /Se Liljans f.d. t Fåramarken betesmark
  Sejle myr myr Liljastugan hus Fåramarken betesmark, område
  Sexmarkaängen ägomark Liljehall f.d. t Fäbrolien backe
  Sissebäck bäck /Se Lindsatorpet t Fähuslyckan åker
  Sisseåker åker? /Se Linnebjäret t. Fähusåker åker
  Siön Sandhöfden, se Sandören sjö Linnebjäret t Fähusåkern åker
  Sjufamnahallen sten Linnenabben småbruk Fähusåkern åker
  Sjumannabäcken bäck /Se Ljugarestugan hus Fämåsen mosse
  Sjöhagen ägomark Lousatorpet torp Färgarelyckan betesmark
  Skallagylet sjö /Se Lundarnas gd Fästempen skog
  *Skarvattnet sjö Lundatorpet småbruk Galgabjäret skogsbacke, berg
  Skinnakärr Saknas /Se Lundbergatorpet gd Gastalien backe
  Skinnpadegyl sjö /Se Lusolavång f.d. t, småbruk Gastafastan grotta
  Skoggylet sjö /Se Lussestuga f.d. hus Gastahallen sten (nu sprängd)
  Skränegyl göl /Se Långens (Långetorpet) f.d. t Gastaliarna backar
  Skällna myren myr? /Se Lönsboda kyrkby Gatan skog
  Skälnagylet, annat namn för Klampagylet sjö /Se Lönsboda by Gatekärret kärr
  Skälnagylet göl /Se Lönsboda by Gatelyckan åker
  Skäravattnet sjö Lönsboda by Gatestycket mosse
  Skäravattnet sjö Lönsboda by Gateåker åker
  Skäravattnet sjö Lönsboda by Gatåkern åker
  Skäravattnet sjö Lönsboda gdr, municipalsamh. Gatäng äng
  Skäravattnet sjö Lönsboda (sn, kyrkby) Getakölen djup i å
  Skäravattnet sjö /Se Lönsboda samhälle Getakällan källa
  *Skärbäck bäck? /Se Lönsboda samhälle Getama äng (mad)
  Skäregyl sjö /Se Lönsboda by Getatäppet skog, betesmark
  Smalsjön del av sjö /Se Lönsboda kyrkby Getön ö
  Smedegylet tjärn Lönsboda kyrkby Gislabodasjön sjö
  Smedegylet göl /Se Lönsboda kyrkby Gislabodasjön sjö
  Smedemossen åker Lönsboda Saknas Gislagyl göl
  Smedjesjön sjö /Se Lönsboda by Gislalien backe
  Smedsjöhagen Saknas /Se Lönsboda station järnvägsstation Gislaåker åker
  Smedsjön, Norra sjö Magnitorpet småbruk Glarögnamåsen mosse
  Smedsjön, Södra sjö Malmatorpet t. Glarögnastycket höstnadsmark
  Smedsjön, Norra o. Södra sjöar /Se Malmatorpet t Gnebet smal del av sjö
  Snapphanestenen Saknas Malmgrenstorpet t. Gnebet smal del av sjö
  Snapphanestenen skär Mettingatorpet torp Gnebåker åker
  Snattaregyl göl /Se Mulatorp, Lilla småbruk Grankullamyren annat namn på Dödsmyren
  Snoggegylet (eller Tyransgyl) göl /Se Munkali småbruk Gnebbekölen djup i å
  Snogge äng äng? /Se Munkalid t. Grebbornas åker åker
  Snuggegylet göl /Se Munkalitorpet t Greingagylet göl
  Snärjagylet sjö /Se Muratorpet f.d. t Greingahagen skog
  Sogylet tjärn Murreboa f.d. t Greingahiet skogsmark m. grävlingbo
  Sogylet sjö /Se Myrakulla t. Grevakärret kärr
  Starramossen mosse Myrakulla småbruk Grimmamåsarna mossodlingen
  Starramossen Saknas Myrbergs torp Grimsbodamaden äng
  Stensjön sjö /Se Myskedal ödetorp Grisakärr kärr
  Stensrännan vattendrag? /Se Myskelund f.d. t Grisäng ängsmark
  Stinebäck bäck /Se Månsas gd Gropabäcken grävd bäck
  Stineäng äng /Se Månsas gård Gropabäcken bäck
  Stockagylet tjärn Månsatorpet t. Gropåker åker
  Stockagyl(et) göl /Se Måsaboda t. Grotahäjan kärr
  Storke Måsen Saknas /Se Måsaboa f.d. t Grottatäppet åker
  *Storke Måsen mosse /Se Måsatorpet, se Måsaboda Saknas Grumleängar odl. äng
  *Storke Måsen mosse /Se Måsatorpet f.d. t Gryteå å
  Strångeln sjö /Se Märtingatorpet ödetorp Grytsjöbackarna skogsbackar
  Strängeln sjö /Se Märtingatorpet f.d. t Grytsjön sjö
  Strängeln sjö Mörkatorpet småbruk Grytsjön sjö
  Strängeln sjö Mörkatorpet t Grytsjön sjö
  Strängeln sjö Mörkatorpet t Gråabäcken bäck
  Strängeln sjö /Se Nedraryd by Gräskärret kärr
  Strängeln sjö /Se Norregård gd Grötahålan höstnadsmark
  Strönasjön sjö Norrgård gdr Grötavrån skog, förr höstnad
  Strönasjön sjö /Se Nybro(torpet) t Gubbagylet göl
  Strönhultssjön sjö Nybygden gård Gubbahäjan mosse
  Stålagyl tjärn Nybygden gd Gubbakärret kärr
  Stålagyl sjö /Se Nyrenatorpet t Gubbamåsen mosse
  Stättabäcken bäck /Se Nyteboda by Gubben åker
  Svalebäcken bäckar /Se Nyteboda by Gubbens stycke mosse
  Svaleholmen holme Nyteboda by Gubbåker åker
  *Svalskulle höjd Nyteboda by Gubbåker åker
  Svanagylet gölar /Se Nyteboda by Gubbåker åker
  Svanagylet sjönamn /Se Ola-Sissestuga hus Gubbåker åker
  Svansbäck gränsbäck /Se Olastorp gård Gubbåker åker
  Svartagyl sjö /Se Olastorp by Gunnelavången åkerbit
  Svessgyl sjö /Se Olsatorpet f.d. t Gyckle myr myr
  Svångeshölen djup i å /Se Oratorpet t. Gylabodamaden äng
  Sågmöllaregylet göl /Se Orrabacken f.d. t Gylabäcken bäck
  Sågmölleån å /Se Orratorpet f.d. t Gyladåarna gungfly
  *Södra led grind Orratorpet småbruk Gylahålan göl
  Södra myr myr Pellajössatorpet f.d. t Gylamaden äng
  Söndrakärr kärr Pernilletorp ödetorp Gylamaden äng
  Söndre vång ägomark Perstorp småbruk Gylamyren myr
  Sönra led, se Södra led grind Pettersborg småbruk Gylamåsen mosse
  Tjärebacken backe Pickarens gård Gylavången skog o. åkerbit
  Tockabäck(en) bäck /Se Pickatorpet t. Gylsboda göl sjö
  Togylet tjärn Pickatorpet torp Gylsbodagyl göl
  Togylet gölar /Se Pickebacken backe med småbruk Gyläng mosse
  Torpagylet göl /Se Picketorpet t Gårdmad äng (mad)
  Torpavången terräng Piggatäppet f.d. t Gårdsjö, se Rågeboda Saknas
  *Tostaholmen holme Piggens gård Gårdsjön sjö
  Tostaholmen ö Pinetorpet t Gåsabjäret backe
  Tostebäcken bäck /Se Pinetorpet småbruk Gåsabäcken bäck
  Tostekärret kärr? /Se Pinnavången f.d. t Gåsabäcken bäck
  Tranegylet tjärn Pockers Kålhage t Gåsafloen kärrhåla
  Tranegylet sjö /Se Prästastället hus, f.d. t Gåsafloen äng (ibland under vatten)
  Treagyl sjö /Se Prästens hus, f.d. t Gäddegöl sjö
  Trintåker ägomark Pröjsens f.d. hus Gäddegyl göl
  Trollagylet göl /Se Ralaté torp Gäddeliarna backar
  Trollaån å /Se Rallate t Gäddeåker åker
  Trollaån vattendrag /Se Ranatorpet gd Gängalyckan åker, nu bebyggd
  Trängbacken terräng Ranatorpet gård Gängeshölen djup i å
  *Trängbäcken gränsbäck Renudatorpet torp Gänget äng, höstnad
  Trängebäck skiljebäck /Se Rotabacken t Gärslebacken skogsbacke
  Trättaskogen terräng Rotatorpet t Gärslemåsen mosse
  Tvättebacken backe? /Se Rumpeboda by Gömmensdunge skog
  Tvättebacken bäck? /Se Rumpeboda gård Götemåse mosse
  Tygagylet, Norra o. Södra tjärnar Rumpeboda by Hagamåsen mosse
  Tygagylet, Norra o. Södra sjöar /Se Rumpeboda by Hagen betesmark, skog
  Tyga myr myr Rumpeboda by Hagvrån obrukbar mark
  Tyka myr mosse /Se Rumpeboda skola skola Hallabron bro
  Tyransgyl (Snoggegylet) göl /Se Rumpestugan hus Hallamåsen mosse
  Tyransgöl göl /Se Rumpetorpet t Hallatorpaön udde i myr
  Tyransmosse mosse /Se Ryttaretorpet t Hallaån å
  Tyskagylet sjö /Se Ryttema t Halsaåker åker
  Tyska myr myr Ryttersvången småbruk Haltepersö ö i myr
  Tåstaholmen holme Ryttersladan lada Hampestycket åker
  Ubbabodaån bäck Rytterstorpet småbruk Hannebacke åker-o. skogsbacke
  Ubbabodaån å Rågeboda by Hannemåse mosse
  Ubbabodasjön sjön Rågeboda by Hannestycke skogsmark
  Ubbasjön sjö /Se Rågeboda, Norra g Harabacken åkerbacke
  Ubbasjön sjö /Se Södra Rågeboda by Harakärret kärr
  Ubbasjön sjö /Se Rågeboda, Södra by Haramyren myr
  Udryen sjö Rågeboda, Södra Saknas Haramåsen mosse
  Udryen sjö Råsatorpet f.d. t Harkullen backe
  Udryen sjö Rävatorp by Harudden udde
  Udryen sjö Rävatorp by Hassabacken skogsbacke
  Udryen sjö Rävatorp Saknas Hassafloen sankmark, vattensamling
  Udryen sjö Rävatorpet by Hassafloen vattensaml.
  Udryen sjö Rävatorpet torp Hassekarren kärr
  Udryen sjö /Se Rävatäppet hus Hassakärr kärr
  Udryen sjö? /Se Röingetorpet t Hassakärr kärr
  *Ugglebäck bäck? /Se Rönneboda by Hassakärrsängen äng
  Ulkasjön sjö /Se Rönneboda by Hassalyckorna skogsmark
  Ulkasjön sjö /Se Rönneboda gård Hasslemåse mosse
  Ulken sjö /Se Rönneman småbruk Hasslenabben udde
  Ulkenehall stenblock /Se Rönnetorp t. Hassleviken vik
  Ulkenesjön sjö /Se Rönnetorpet t Hassleviken vik
  Ulsudden udde Rörvik område med hus Hassåker åker
  Ulvsbäck bäck /Se Rörvik gård Hassön ö
  Ulvshultsbäcken bäck Sandholmen f.d. t Hatten åker, kulle
  Ulvshultsbäcken bäck Sands småbruk Havakroken vik
  *Vakrer eller Käxle myr myr Sandtorpet småbruk Havhultagata utmark
  *Valån (möjl. avsett att vara *Valön) ö Santatorp by Havrabrännan åker
  Vanningabackarna backar? /Se Santatorpet t. Havrakärr kärr
  Vanningabäcken bäck /Se Santatorpet by Havudden udden
  Vargabacken backe Saxelnestugan f.d. hus Helgabäcken bäck
  Vasatäppet terräng Segeltorpet f.d. t Herarnasåker åker
  Vattenkurran vattensaml? /Se Simonas småbruk Herralyckan skog, förr betesmark
  Vejlön ö Simontorp by Herramåsen mosse
  Vielången sjö /Se Simonatorpet småbruk, f.d. t Herravägen väg
  Vielången sjö /Se Sjöbo småbruk Hillerslycka skog, f.d. rödja
  Vielången sjö /Se Sjöboholm småbruk Himpåker åker
  Vinnabäcken bäck /Se Sjöholmen t Hjortahall gränssten
  Vinnavången skog, åker o. äng /Se Sjötorpet t Hjortakärret kärr
  *Visle myr myr /Se Skallastugan hus Hjortema måsen mosse
  Vångagylet tjärn Skallastugan f.d. hus Hjortenakärret kärr
  Vångagylet göl /Se Skarpatorpet t Hjortenamåsen mosse
  Vångagylet göl /Se Skarpatorpet t Hjortenamyren myr
  Väjlön ö Skatatäppet f.d. t Hjortenatuet myr
  Västermosse mosse Skatens småbruk Hjortnaskogen skog
  Västra myr myr Skinnakärr t. Hjältalien backe
  Västravik vik /Se Skinnakärr gd, f.d. torp Hjältaåkern åker
  Västraviken vik Skinnemyra by Hjältängen äng
  Västraviken vik Skinnemyra by Hjärtasjöbäcken bäck
  Västre myr myr Skinnemyra by Hjärtasjön sjö
  Åbroån å /Se Skoggården gd Hjärtasjön sjö
  Ålabäcken bäck /Se Skrojsabygge f.d. hus Hjärtasjön sjö
  (*)Ålabäcken bäckar /Se Skräddaretorpet t Hoddebacken f.d. åker, skog
  Ålabäcken bäck /Se Skräddaretorpet ödetorp Holmakullen backe
  Åsudden udde Skräddaretorpet f.d. t Holmamyren myr
  Ältagyl göl /Se Skyttetorp by Holmamåsen mosse
  Ängrännan vattendrag? /Se Skyttatorp t. Holmavången åker
  Äntragylet sjö /Se Skyttetorpet by Holmen ö
  Äspebacken terräng Skäktetorpet f.d. t Hopamyren odlad myr
  Öasjön sjö Skärpatorpet småbruk Hottaren åker
  Öasjön sjö Skärpens småbruk Hultabäcken bäck
  Öasjön sjö Skärvatorpet småbruk Hultmannavången åker, betesmark
  Öasjön (resp. Örsjön) sjö Skältsatorpet småbruk Humlehagen snårbeväxt backe
  Öasjön sjö Smeanissatorpet småbruk Humleåker åker
  Öasjön sjö /Se Smeanissavången småbruk Humleåker förr åker nu skog
  Öegylet göl /Se Smedjetorpet gårdar Humleåker åker
  Örsjön sjö Smeetorpet småbruk Hunnabacken backe
  Örsjön sjö /Se Smålas by Hunnagäddegylet göl
  Örsjön sjö Smålas by Hunnakullen åkerbacke
  Östra myr myr Smålatorp t. Hunnakullen ö i myr
  Östre myr myr Smålatorp by Hunnamossen mosse
  Östre myr myr Snoggatorpet t Hunnamossen mosse
  Östre myr myr Snoggeboa f.d. t, skog Hunnö ö i myr
  Östre myr myr Snoggetorpet f.d. t Hunnö ö i myr
    Snuggetorpet t Hunnön skogsbacke
    Snärjens torp Hunshultaån å
    Snärjens (Snärjatorpet) f.d. t Husbonahagen sankmark
    Snärjens (Snärjatorpet) t Husbonastycket betesmark
    Snärjens (Snärjatorpet) f.d. t Husbonaåkern åker
    Snärjens småbruk Huvudet åker
    Sobacken t Huvudet åker
    Soppestugan f.d. hus Hynnefittan kärrhål
    Spegelns torp Hynnefittan utmark, betesmark
    Spjutatorp f.d. t Håkanolegyl göl
    Spjutatorpet t. Håkenavång skog, f.d. t
    Spjutatorpet torp Håkenavång åker till f.d. t
    Spjutatorpet torp /Se Hålebackarna skogsbackar
    Spyttastugan t. Hålemossen mosse
    Späjlatorpet t Hålevången skog, åker till f.d. t
    Stamens (Stammatorpet) t Hålledammarna mossar
    Stampatorpet t. Hålåker, Lilla åker
    Stampatorpet f.d. t Hålåker, Store åker
    Stampabacken t Hålängen äng
    Stampen t Häggehåla åker
    Stampen hus, område Hägghultagyl göl
    Stampetorpet torp Hägghultamo skog
    Stampetorpet t Hägghulta sjö sjö
    Staves (Stavatorpet) t Hägghulta sjö sjö
    Stenhagen t. Hägghultasjön sjö
    Stenhagen t Hägghultaåkern åker
    Stenklatorpet f.d. t Häjan betesmark
    Stensnäs ödetorp Häjan betesmark
    Stenudden t Häjan mosse
    Sterset f.d. bränneri Häjan kärr
    Stickens ödetorp Häjan skogsmark, instängd till bete
    Stockastugan småbruk Hälleskärret kärr
    Stockatorpet t. Hällningaåker åker
    Stockens (Stockatorpet) t Häradsbron bro
    Stockholm t. Häsabacken ljungbacke
    Stockholm hus Hässledammen bäck
    Strandastugan hus Hässlehäjen åker
    Strålastugan f.d. hus Hästalien backe
    Strålsund småbruk Hästalyckan betesmark
    Strönhult gård Hästalyckan skog, betesmark
    Strönhult by Hästalyckan åker
    Strönhult by Hästamyren myr
    Strönhult by Hästaslätta betesmark
    Stättakäjan småbruk Hästastycket mosse
    Stättatorpet t Hästhagaholmen höstnadsäng
    Stättatorpet torp Hästhagaliarna backar
    Suens (Suentorp) t Hasthagen skog, f.d. betesmark
    Surapellens småbruk Hästhagen skog, betesmark
    Surbrunnsalen f.d. hus Hästhagen skog
    Svanatorpet f.d. t Hästhagen skog
    Svanbergs gård Hästhagen skog, f.d. betesmark
    Svanbergs gd, f.d. t Hästhagränet granskog
    Svanshult by Hästhagled(et) f.d. grind
    Svanshult gård Hästhagmossen mosse
    Svanshult gdr Högabjär backe
    Svartetorpet t Högabjär skogsbacke
    Sven-Ola-Björnsas torp Högabjär skogsbacke
    Svintorpet t. Högabjär backe
    Svinatorpet t Högabjär backe
    Syraladan f.d. lada Högabjär skogsbacke
    Såg mölletorpet småbruk Högalycka skogsmark
    Sönnastu gd Högaskog skog
    Sönnergård gd Högeli backe
    Sönnergård gd Högli backe
    Söte-Björns torp Höglid backen
    Tjuvön by Högsmoån annat namn på Rönneboaån
    Tjuvön by Högåker åker
    Tjuvön by Högåker åker
    Tjuvön Saknas Högåker åker
    Tjäratorpet t Högön ö
    Tjärebackatorpet t. Hökabacken skogsbacke
    Tjäretorpet torp Hökadungen skog
    Tommaboda by Hökahäjan kärrhåla
    Tommaboda gård Hökavången åker, skog till f.d. t
    Tommaboda by Hökängabäcken bäck
    Tommaboda by Hökängen äng
    Tommahult by Hökängen äng
    Tommahult by Höramossen mosse
    To(r)astuga f.d. t Hörlandsåkern åker
    Tostaboda by Hörlebacken backe
    Tostaboda by Höstakärret kärr
    Tostaholm gård Iglakärren odlade kärr
    Tostaholm gd Immelen sjö
    Tostaholm Saknas Immelsjön sjö
    Tosthult by Imningen sjö
    Tosthult by Imningen sjö
    Tosthult by Imningen sjö
    Tosthult by Ingemannavången åker
    Tosthult by Ingemansåker åker
    Tosthult Saknas Ingemansäng äng
    Trananderstorpet f.d. t Intaget mosse
    Traneboda by Intaget skogsmark
    Traneboda Saknas Intaget mosse
    Traneboda by Intaget betesmark, f.d. höstnad
    Traneboda by Intaget åker
    Traneboda by Intaget odlad mosse o. äng
    Tranetorp by Intaget mosse o. åker
    Tranetorp gård Intäppesbacken åkerkulle
    Tranetorp by Intäppet område med åker och skog
    Trettioåringens hus Jakobagyl göl
    Trollatorpet torp Janslycka åker, en del nu kyrkogård
    Trollatorpet torp Janslycke skogsmark
    Trollatorpet t Janstäppe mark, f.d. t
    Trulsakvarn f.d. vattenkvarn Jeppestycke åkerbit
    Trulsatorp gård Jockamossen mosse
    Trulsatorp gdr Jo göl göl
    Trussabacken t Jonsemosse mosse
    Trånghyltan, Lilla småbruk Jonshåla ängshåla
    Träskostugan t Jonsons åkerlycka åker
    Träskotorpet t Jonsåker åker
    Tuasatorpet f.d. t, gd Jägarebacken skogsbacke
    Tuavång f.d. t, gd Jägarevången betesmark
    Tuggalite ödetorp Jämkullaudden udde
    Tullas småbruk Jämkullen ö
    Tuve Jonsa torp Jämning sjö
    Tygas gd Jämning sjö
    Tykas gård Jörnesäng äng
    Tykatorpet ödetorp Jössakall åker, sten
    Tyskakvarnen f.d. vattenkvarn Jössahall sten
    Tyskatorpet f.d. t Jössalaåker åker
    Tyskatorpet t. Jössamyr myr
    Tyskatorpet torp Jössamyr myr
    Tåpellatorpet f.d. t Jössasjö tappad sjö
    Tåtorpet f.d. t Jössavång åkermark
    Tåvången småbruk Jössavången, Gamla åker
    Ubbaboda by Jössefarskälla källa
    Ubbaboda by Jössäng äng
    Ubbaboda by Jössängaåker åker
    Ulvshult gård Kadissen förr obrukbar mark, nu bebyggd
    Ulvshult gård Kaffakroken äng, höstnadsmark
    Ulvshult gd, småbruk Kaffamossen mosse
    Ulvshult Saknas Kaffavången åker
    Uloskulta sågmölla f.d. sågverk Kaffaåker åker
    Vanås småbruk Kaffängen åker
    Vasatorp t Kagelösebacke skogsbacke
    Vasatorpet t Kalahäjan mossjord
    Vasatäppet f.d. t Kala mosse mosse
    Vaxatäppet f.d. t Kalesåker åker
    Vegatorpet småbruk, skog Kallekärramossen mosse
    Vekastatorpet (Vekastens) hus Kallekärren kärr
    Vermanshult, se Värmlandshult traktnamn Kalevrå äng
    Vermanshult by Kalvabackarna skogsbackar
    Vermanshult by Kalvabacken skogsbacke
    Vermanshult Saknas Kalvahagen skog
    Vilingatorpet torp Kalvakräjten betesmark för kalvar
    Vingatorpet annat namn på Nybygden Kalvalyckan kärr o. backe
    Vinketorpet småbruk Kalvalyckan betesmark
    Vinnatorpet gd Kalvalyckan skog, betesmark
    Vinnatorpet gård Kalvalyckemossen mosse
    Värmanshult traktnamn Kalvalyckeviken vik
    Värmanshult by Kalvalyckeängen äng
    Västergård gd Kalvaman äng
    Västu gd Kalvaåkern åker
    Ylsudden småbruk(o. udde) Kalven göl
    Åbwen gård Kalösåker åker
    Åbuen by Kanettahagen skog
    Åbuen by Kanevång åker till f.d. t
    Åka Pellas torp Karipöl sumphåla
    Åkarp t. Karitäppe mark, f.d.t
    Åkarp småbruk Karnåker åker
    Åstradas by Karpabacken åkerbacke
    Ängaholm småbruk Karran vik
    Ängarna gd Karren sumpmark
    Ängatorpet småbruk Karring äng
    Ängatorpet ödetorp Karrudden udde
    Ängatorpet f.d. t Kattabacken backe
    Äskeboda by Kattaklint backe
    Örnanäs by Kattegyl mosshåla
    Örnanäs by Kavlabrodungen skogsbit
    Örnanäs gdr, t Kavlabron bro
    Örnanäs by Kiahagen betesmark
    Örnanäs by Kiahagen höstnadsmark
    Örnanäs by Kiahagen skog o. backe
    Österbladstorpet t. Kiahagen betesmark
    Östra torp gård Kiakroken skogssnår
    Östratorp by Kialien backe
    Östra torpen torp Kialisåker åker
      Kiaviken vik
      Kittavången höstnads- o. betesmark
      Kittaäng äng
      Kittemosse mosse
      Kittevik vik
      Kitteåkern åker
      Kittåker åker
      Kiåker åker
      Kiön ö
      Klackhagen betesmark
      Klampagylet göl
      Klampamossen odl. mosse
      Klampamossen mosse
      Klampavången mark
      Klaragyl göl
      Klarakälla källa
      Klemmedalycka åker
      Klemmedastycke höstnadsmark
      Klemmedaäng äng
      Klemmedaäng äng
      Klenelien backe
      Klenevångarna åkrar
      Klenhölen djup i å
      Klintabacken åkerbacke
      Klintafuren fur
      Klintarna backar
      Klintevik vik
      Klolyckan skog, förr åker
      Klubbfilalyckan åker
      Klåöarna kärr, skogsmark
      Klämteäng äng
      Klörehall rågångssten
      Knaggahålan ängshåla
      Knallakulle backe
      Knallekulle backe
      Knappakärret kärr
      Knutsajäjt plats
      Knutsamyren myr
      Knödreknöls skogsmark, förr höstnad
      Knösebäck å
      Knösebäck bäck
      Kodden mossbit
      Kogylalien backe
      Kogylamossen mosse
      Kogylet sjö
      Kogylet göl
      Kohagen betesmark, skog
      Kohagen betesmark
      Kohagen skog, f.d. betesmark
      Kohagen betesmark, skog
      Kohagen skogsmark
      Kohagen mosse
      Kohagen skog, betesmark
      Kohagen skog
      Kohålekärret åker
      Kolafuren fur
      Kolarevången mark
      Kolaviken vik
      Kolyckan skogsmark
      Komålabäcken bäck
      Komålamossen mosse
      Koppekulle skogsbacke
      Koön backe i myr
      Kottahåla ängshåla
      Kraggöl göl
      Kringlemyren myr
      Kringlemyren myr
      Kringleåker åker
      Kristinebacke åkerbank
      Kristoffersskiftena mossodling
      Krokabacken skogsbacke
      Krokabacken åkerbacke
      Krokagylet, Norra göl
      Krokagylet, Söndra göl
      Krokamyren myr
      Krokamyren myr
      Krokamossen mosse
      Krokamossen mosse
      Krokanabben udde
      Krokegyl göl
      Krokagölet sjö
      Krokegyl göl
      Krokegyl göl
      Krokegylsmosse mosse
      Kroken höstnadsäng
      Kroken mosse
      Kroken äng
      Kroken, Östra skog
      Krokgylabäcken bäck
      Kroksjöbäcken bäck
      Kroksjön sjö
      Kroksjön sjö
      Krokåker åker
      Krokåker, Lille åker
      Krokåker, Store åker
      Krokåkrarna åkrar
      Kroppedammen kärr
      Kroppedammen odlat kärr
      Kroppedammen vattensaml., nu fylld
      Kroppedammen kärrhåla
      Kroppedammen vattensaml.
      Kroppedammen kärr
      Kroppegylet göl
      Krunorna bokbacke
      Kråkebacken åkerbacke
      Kråkekulle kulle i myr
      Kråkema äng
      Kråkemossen mosse
      Krångalyckan f.d. svedja
      Kräjtabacken betesmark
      Kräjten betesmark
      Kräjten betesmark
      Kräjten kärr, höstnad
      Kullarna backar
      Kullen backe
      Kullåker åker
      Kullåkern åker
      Kursabacken åkerbacke
      Kusagylet göl
      Kusakärret kärr
      Kvarnabackarna skogsbackar
      Kvarnakärret kärr
      Kvarnamossen mosse
      Kvarnamossen mosse
      Kvarnamossen mosse
      Kvarnastycket betesmark
      Kvarnavägen väg
      Kvarnbacken backe
      Kvarnbron bro
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarndammen vattensaml. damm i bäck
      Kvarnakärret mosse
      Kvarnkärret kärr
      Kvarnlien backe
      Kvarnlien backe
      Kvarnåker åker
      Kvarnåker åker
      Kvarnäng äng
      Kvarnängen äng
      Kylneåker åker
      Kylsumpabron bro
      Kylsumpabäcken bäck
      Kylsumpakärret kärr
      Kylsumpamossen mosse
      Kyrkebacken backe
      Kyrkebacken skogsbacke
      Kyrkemossen mosse, nu bebyggd
      Kyrk(l)ekärr kärr
      Kålhagaåkern åker
      Kålhagen åker
      Kålhagen åkerbit, höstnad
      Kålhagen åkerbit
      Kålhagen åker
      Kålhagåkern åker
      Kålhagkroken åker
      Källarebacken backe
      Källarebacken skogsbacke
      Källareåker åker
      Källareåker åker
      Källareåkern åker
      Källareåkern åker
      Källareåkern åker
      Källareåkern åker
      Källareåkern åker
      Källegyl göl
      Källegyl göl
      Källegyl göl
      Källemosse mosse
      Källemossen mosse
      Källemossen kärr
      Källåker åker
      Källåker åker
      Källsudde skog, udde i myr
      Käringahallen sten
      Käringaåkern åker
      Käringaåker åker
      Käringaåkern åker
      Käringaäng odlad äng
      Käringadrabäcken bäck
      Käringdraget äng
      Kärrabodamaden äng
      Kärråkern åker
      Körnesön skogsbacke
      Körnesön ö i myr
      Ladebacken backe
      Ladekärret kärr
      Lademossen mosse, skog
      Ladeslätten åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåkern åker
      Ladäng åker, f.d. äng
      Ladäng äng
      Ladäng äng
      Laggaskiftena mossodling
      Lakärret kärrmark
      Lammahagen betesmark
      Lammahagen betesmark
      Larmagylet göl
      Larmagylet göl
      Larmamyren myr
      Laskamossen mosse
      Lassakrok åkerbit
      Lassamad odlad äng
      Lassatäppe åker, f.d. t
      Lassavång åker f.d. t
      Lassavång åkermark
      Lassäng kärr, höstnadsmark
      Lassängamossen mosse
      Legarekullen åker
      Lejesåker åker
      Lemossen mosse
      Lesåker åker
      Leåker åker
      Leåker åker
      Leåker åker
      Leåker åker
      Liabron bro
      Liadungen skog
      Liakärret kärr
      Liavången mark
      Liljamossen mosse
      Lillagyl göl, nu fyllt
      Lillahäja kärr
      Lillebäck bäck
      Lillehagaudde udde
      Lille hage betesmark
      Lillemad äng
      Lillemad äng
      Lillemans tvättafat kärr
      Lille mosse mosse
      Lillemosse mosse
      Lillemosse mosse
      Lillemosse mosse
      Lillemyr myr
      Lilleskos åker
      Lillestubacke åkerbacke
      Lillestuhage åker
      Lillestuåker åker
      Lillestuåker åker
      Lillevång åkerområde
      Lillevång äng
      Lillevång åkerbit
      Lillevång nu odlad kärrmark
      Lillevång åker
      Lillevångsåker åker
      Lilleäng odlad äng
      Lilleäng äng
      Lilläng äng
      Lillöbacke skogsbacke
      Lindalakärret kärr
      Lindalalien backe
      Lindalavången betesmark, f.d. t
      Lindalaåkern åker
      Lindellagylet göl
      Linnegyl utgrävd göl
      Linnemosse mosse
      Linnemossen mossodling
      Linnåker åker
      Linnön skogsmark
      Ljugaremossen mosse
      Lobjäret backe
      Lommagylet göl
      Lommagylet sjö
      Lommagylet göl
      Lommagylsmyren myr
      Lommamyren myr
      Lommauddastycket del av tappad sjö
      Lommudden udde
      Lomön ö
      Loppevrån äng
      Lappevrån kärrmark
      Loppesnaben höstnadsmark
      Loåkern åkerbacke
      Lueknubbastenen sten
      Lueknubben udde
      Lundavången skog o. åkermark
      Lundbergalyckan åker
      Lusabjär backe
      Lusagyl göl
      Lusamyr myr
      Lusö ö i myr
      Lusögöl insjö
      Lusömyr myr
      Lusömyr myr
      Lyckebacken åkerbacke
      Lyckåker f.d. åker, skog
      Lyckåker åker
      Lyckåker åker
      Lågåker åker
      Långagata väg
      Långagyl göl
      Långakärr kärr
      Långakärr kärr
      Långelycka åker
      Långanäs udde i myr
      Långanäs udde i myr
      Långebacke grusbacke, allmänning
      Långebro bro
      Långebrosbäck bäck
      Långebrosmosse mosse
      Långemosse mosse
      Långemosse mosse
      Långenäs skogsudde
      Långeslätt åkermark
      Långsmaleåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker, Norre åker
      Långåker, Söndre åker
      Långö ö i myr
      Lönskällan käll
      Lönatäppet åker
      Lönsbodavägen väg
      Lönslycka skogsmark, f.d. svedja
      Lönsåker åker
      Magnusdunge skogsdunge
      Magö ö
      Malmgrensviken vik
      Malenetäppe jord
      Malmsmosse mosse
      Malmolabäcken bäck
      Man odlad mosse
      Man mosse
      Man odlat kärr
      Man nu odl. äng
      Man kärr
      Man odlad äng
      Man äng
      Margretehage åkerbit
      Marken skogsmark
      Martinslycka skogsmark, f.d. rödja
      Massavång åker, betesmark
      Mastrannalyckan åkerbit
      Matpåsen äng, höstnad
      Mattsakälla källa
      Mattsasjö kärr
      Mattsatäppe åker, f.d. t
      Mattse Karneåker åker
      Maön kärr
      Maön ö i kärr
      Mellangylet göl
      Mellangylet göl
      Mellanmad äng(mad)
      Mellanmaden äng
      Mellanstycket mosse
      Mellanvången höstnadsmark
      Mellanängen äng
      Mettinga bäcken bäck
      Micklagäre skog, rågång
      Missehöl djup i å
      Mjöesund del av sjö
      Mjömyrsdunge skog
      Mjö örtahålan höstnadsmark
      Moahall gränssten
      Moaliden backe
      Moamossen mosse
      Mon skog, nu delvis huggen
      Mon skog
      Mormorsbacke backe, buskmark
      Morsbacke skogsbacke
      Morshåla åkerbit
      Morskärr kärr
      Morsåker åker
      Mossagöl sjö
      Mossavik vik
      Mulasjön sjö
      Munka lid vägbacke
      Munkalidarna backar
      Munkäng äng
      Muravången åkermark, mosse till f.d. t
      Myrabron kavelbro
      Myraliden backe
      Myranabben udde
      Myrslettamossen mosse
      Myrstettavången mark
      Myrstettaängen äng
      Myrudden udde
      Myråker åker
      Myråker åker
      Myräng mosse
      Myskebacken skogsbacke
      Målaviken vik
      Målavången åker
      Måsabjär bergknalle, skogsbackar
      Måsagyl göl
      Måsagyl göl
      Måsagylsmyr myr
      Måsaskogen f.d. skog
      Måsavik vik
      Måsmaden åker, förr äng
      Måsmaden mad, äng
      Måsudden udde(mosse)
      Märkesmossen mosse
      Märrakärret kärr
      Märrakärret kärr
      Märramossen mosse
      Märtevrå äng
      Märtingabron bro
      Märtingabäcken bäck
      Mättingabäcken bäck
      Märtingaliden backe
      Märtingaudden skogsmark
      Märtingaängen äng
      Möllebacken backe
      Möllebacken backe
      Möllemossen mosse
      Mörkabäck bäck
      Mörkagylet göl
      Mörkamosse mosse
      Nabben skog, udde i kärr
      Nissakärr kärr
      Nissaäng äng
      Norrabränna f.d. åker, stenbrott
      Norragylet göl
      Norra gylet göl
      Norrahåla åker
      Norrakärr mosse
      Norrakärr kärr
      Norrakärr kärr
      Norrakärr kärr
      Norralycka åker
      Norrastycke åker
      Norrastycke betesmark
      Norraudden udde
      Norredragmossen mosse
      Norrehagen skog, betesmark
      Norremad äng
      Norremad äng
      Norremosse mosse
      Norremosse mosse
      Norremosse mosse
      Norremosse mosse
      Norremosse mosse
      Norresjö del av Ekeshultasjö
      Norreskos åker
      Norrvång åker
      Norrevång åker, äng, betesmark
      Norrevång åkerområde
      Norrevång åker, höstnadsmark
      Norrevång åkerområde
      Norrevång åkerområde
      Norrevång åkerområde
      Norrevång åker
      Norreåker åker
      Norreåker åker
      Norreåker åker
      Norreäng odl. äng
      Norråker åker
      Norråker åker
      Nyavång skog
      Nyavångsudde udde
      Nybröt åker
      Nybröt åker
      Nybröt åker
      Nybröt(et) åker
      Nybröt(et) åker
      Nybrötet åker
      Nybrötet åker
      Nybrötsåkrarna åkrar
      Nyevång betesmark, förr höstnad
      Nylycka åker
      Nyrenamossen mosse
      Nytebodadamm damm till f.d. sågverk, nu höstnadsmark
      Nytebodafuren ö
      Nyteboda Furö ö
      Nytebodaviken vik
      Nytebodaviken vik
      Nytegyl utgrävd göl
      Nyäng äng, nyodling
      Nyängsbacke skogsbacke
      Näsalyckan skog
      Näsamaden slåtteräng
      Näsastycket skog
      Näsavägen väg
      Näset skog
      Näset skog
      Näsudden udde
      Nävrakärret kärr
      Nävramossen mosse
      Nötabacken åkerbacke
      Nötakullen buskmark
      Oarävabacken skogsbacke
      Olaskiftena mossodling
      Olasmaden mad
      Olaåker åker
      Olegyl göl
      Olegylabäcken bäck
      Olegylakäjan mosse
      Olegylemossen mosse
      Olingemosse mossodling
      Olsaviken vik
      Olsavången åker
      Onakärr kärr
      Oraviken, Norre vik
      Oraviken, Söndre vik
      Oredabacke backe
      Oredaåker åker
      Orrabacken skogsbacke
      Orrabacken skogsbacke
      Orrahanaön ö i myr
      Osmaden äng
      Oxahagamyren myr
      Oxahagen betesmark
      Oxahagen skog, f.d. betesmark
      Oxahagen skog
      Oxahagen skogsmark
      Oxahagen betesmark
      Oxahagen betesmark
      Oxahagen betesmark
      Oxörnabacken backe
      Paddekärret kärr
      Paddekärret kärr
      Pellahus sten
      Pellahåla mosse
      Pellaäng äng
      Pellagislingshall sten
      Pengalyckebacken skogsbacke
      Pengamossen mosse
      Pernillemosse mosse
      Persudde udde, betesmark
      Pestbacken backe
      Pettramyren myr
      Pickelyckan skog, f.d. svedja
      Pickepölen kärr
      Picketäppet mark
      Pickevången åker
      Pickevången åker
      Pickolakärret kärr
      Piggavången åker
      Piggaåker åker
      Pinnabacken backe(nu bebyggd)
      Pinnalyckan åker, nu bebyggd
      Plåtakroken skogsmark
      Plåten åker
      Plöttåker åker
      Pockershage betesmark
      Prinseln kärr
      Prisäng äng
      Prästahagen skog, betesmark
      Prästakällan källa
      Prästakällan källa
      Puaket skog, äng
      Pungakärret kärr
      Puttemad åker, mosse
      Puttingabackarna skogsbackar
      Påsasten sten
      Pärekärret kärr
      Pölarna sankmark
      Rackareskäret åker
      Rackareskäret stenig mark, förr höstnad
      Ralläng äng
      Rammöarne öar
      Ranamon skog
      Ranatorpa skiftena mossodling
      Remmen kärr
      Ridvägen, Gamle väg
      Ridvägen, Gamle väg
      Ringlakärr kärr
      Rispenabben udde
      Rotabackarna skogsbackar
      Rotabackarna skogsbackar
      Rumpan åker
      Rumpan åker
      Rumpebjäret hög skogsbacke
      Rumpebjäret skogsbacke
      Rumpegylet göl
      Rumpejössaåkern åker
      Rumpeåkern åker
      Rumpänden del av myr
      Ryakärret kärr
      Ryet åker
      Ryggen åker
      Ryggåsabacken skogsbacke
      Rynkeva kärr
      Ryttemad kärr
      Rytterskärret kärr
      Rytterslyckan åkerbit
      Ryttersmaden äng, höstnad
      Ryttersmossen mosse
      Ryttersmossen mosse
      Ryttersviken vik
      Ryttersviken vik
      Ryttersvångarna åker, skog
      Ryttersvången betesmark, f.d. torp
      Ryttersvången åker, betesmark, f.d. torp
      Ryttersvången betesmark, f.d. torp
      Ryttersängen äng
      Ryttersängen äng
      Ryåker åker
      Råahall Saknas
      Rågeboda Gårdsjö sjö
      Rågebodasjön sjö
      Råsavången mark
      Råsen skog
      Råsen berg
      Räjnelekärret kärr
      Rättarehäjan kärr
      Rävabackarna skogsbackar
      Rävabacken backe
      Rävabacken skogsbacke
      Rävahall rågångssten
      Rävahall sten
      Rävahiet sten
      Rävakärret kärr
      Rävakärret kärr
      Rävasten rågångssten
      Rävatorpa Femuddarör stenrör
      Rävskinnet sankmark, höstnad
      Rävåker åker
      Rävängen äng
      Rävön backe i kärr
      Rävön backe i mosse
      Rävön backe i myr
      Röakärr kärr
      Röbäckakärret kärr
      Röda kärr kärr
      Röestycket åker
      Rönnebacke skogsbacke
      Rönnebodaån å
      Rönnegylet göl
      Rönnesjön sjö
      Röpölabäcken bäck
      Röpölakärret kärr
      Rörvik vik
      Rörvik vik
      Rörvik vik
      Röven åker
      Rövlösatäppe åker, skog
      Röåker åker
      Sagapersbacke backe
      Sallatabackarna skogsbackar
      Samlingsbacken backe
      Sandlikärret kärr
      Sandåker åker
      Sannagyl göl
      Santabacken backe
      Santagylet göl
      Santagylet göl
      Santapellavången mark
      Sassa backe backe
      Sassabacke skogsbacke
      Saxen äng, udde i myr
      Segelmossen mosse
      Seilyckan f.d. svedja, skog
      Sejlemyr myr
      Sexmarkastycket höstnadsmark
      Sexmarkaängen äng
      Sexmarkaängen äng
      Sexstackamossen mosse
      Sibbahäjan mossodling
      Sibbalastoreåker åker
      Sibbalaåker åker
      Sibbamad äng
      Sibbavången åker, f.d. torp
      Siebodakroken äng, odlad
      Sieboden äng, odlad
      Sillebrånsöarna öar
      Simontorpabron bro
      Simonalid backe
      Simontorpaån å
      Simontorpsån annat namn på Rönnebodaån
      Sissekärr kärr
      Sissesten gränssten
      Sisseäng ängsmark
      Sjumannabäcken bäck
      Sjuskäppelandsåkern åker
      Själandsån annat namn på Tommabodabån
      Sjöbacken skogsbacke
      Sjöbjäret skogsbacke
      Sjöbjäret åkerbacke
      Sjödåarna gungfly
      Sjöhagen skog, bete
      Sjökärret kärr
      Sjölien backe
      Sjömossen mosse
      Sjömynnet åmynning
      Sjöstättalien backe
      Sjöudden udde
      Sjövången skogs- och åkerbit
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöänden äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Skabbehall sten
      Skabbehall bergknalle
      Skabbekulle backe
      Skabbelekulle obrukad backe
      Skabbagylet göl
      Skallalien backe
      Skallamyren mosse
      Skallaåkern åker
      Skalledebacken backe
      Skalepäret backe
      Skalleudde udde
      Skatamossen mosse
      Skatebacken åkerbacke
      Skatekulle åkerbacke
      Skatåker åker
      Skatåker åker, nu bebyggt
      Skatåker åker
      Skatön skog
      Skinnakärr kärr
      Skinnemyrasjö sjö
      Skinnpaddegöl sjö
      Skinnpaddehöl djup i å
      Skogbjörnalyckan åker
      Skoggölet sjö
      Skoggylet sjö
      Skoggylet sjö
      Skoggylet sjö
      Skogsnuvabacken skogsbacke
      Skogsnuvalaet stängselstakar
      Skogstycket äng
      Skohusastrånnarna del av kärr
      Skrinön skogsbacke
      Skrivaredungen skog
      Skrottäppan markområde med skrot, f.d. stenbrott
      Skrågräsamossen mosse
      Skräbeslycka åker
      Skräckestenen berghall
      Skräddareåkern åker
      Skränegyl göl
      Skumpehygget skog
      Skumpeskogen skog
      Skumpetjärebacken f.d. tjärbacke
      Skyttåker åker
      Skyttåker åker
      Skällandsrumpan mosse
      Skälnagylet göl
      Skälnamoen skog
      Skära gyl göl
      Skäravattensbäcken bäck
      Skäravattensmyren myr
      Skäravattnet sjö
      Skäravattnet sjö
      Skäregöl sjö
      Skäret stenberg
      Skärpängen äng
      Skärvik vik
      Skärvikshäja kärr
      Skärviks källa källa
      Slankekodd höstnadsmark
      Slätterna åker
      Slättåker åker
      Slättåker åker
      Slättåker åker
      Slättåker f.d. åker, skog
      Slättäng äng
      Smalemyr myr
      Smalsjön del av Farlång
      Smeamossen mosse
      Smebacken åker
      Smedjesjön sjö
      Smedsjön, Söndra sjö
      Smedsjön, Norra sjö
      Smeegylet göl
      Smeekärret mosse
      Smeemossen mosse
      Smeesmäll åker
      Smesjöarna sjöar
      Smedsjön sjö
      Smesjöudden udde
      Smesjöviken, Söndre vik
      Smeåker åker
      Smeåker åker
      Smeåker åker
      Smeåker åker
      Smeåkern åker
      Smeön åker
      Smällen åker
      Smååkrarna åkrar
      Snabåker åker
      Snappasvång betesmark
      Snappasäng äng
      Snapphanebacken skogsbacke
      Snapphanahålan håla
      Snapphanebacken backe
      Snapphanebacken skogsbacke
      Snapphaneängen äng
      Snattaregyl göl
      Snattaregyl göl
      Snettebacken backe
      Snippakluten åker
      Snoggegylet göl
      Snoggelaet gångstig
      Snoggestycket äng
      Snoggevången mark
      Snokakärret kärr
      Snokastenen sten
      Snärjagylet göl
      Snärjalyckan åker
      Snärjensmosse mosse
      Snärjeslien backe
      Sockertoppen sten
      Sogylet göl
      Sokärret kärr
      Sommarfähusåker åker
      Sommarlyckan åker
      Sonamosse mosse
      Sonavång åker
      Sonavång f.d. åker(nu planterad)
      Sopdyngeåkern åker
      Soppeledet f.d. grind
      Soppevången mark
      Sovarestenen sten
      Spelemyrabäcken bäck
      Spjudavången åker
      Spydene backe, skog, bete
      Spångamossen mosse
      Spångaåker åker
      Spängerna bro
      Spännekrokahålan åkerhåla
      Stacklanskärr kärr
      Stallemaden äng, mosse
      Stampelyckan skog
      Starramossen odlat kärr
      Starremyr myr
      Stenberget stenberg, brott
      Stenhagen område med stora stenar
      Stenkilabacke backe
      Stenkilahall sten
      Stenkilamosse mosse
      Stenkilatäppe åkermark
      Stenkullen åker
      Stensjön annat namn på Hägghultasjön
      Stensåker åker
      Stenvreten stenig åker
      Sterset åker
      Stershålan kärr
      Stersåker åker
      Stersåker åker
      Stickens udde i myr
      Stickensbäråker åker
      Stigbyglaåker åker
      Stinebäck bäck
      Stineäng äng
      Stjärndragemosse mosse
      Stockagylet göl
      Stockholmsbäcken bäck
      Stockholmsmarken skog
      Stora kärr kärr
      Stora kärr kärr
      Stora kärr kärr
      Stora mosse mosse
      Store backe backe i myr
      Store hagaviken vik
      Storehage skog
      Storemad mad
      Store mad äng
      Storemyr myr
      Storevång åkerområde
      Storevång ängsmark, skog
      Storeåker åker
      Storeåker åker
      Storeäng odlad äng
      Storsjön del av Farlång
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåkern åker
      Storäng kärr
      Storäng odlad äng
      Strandudden udde
      Strandaviken vik
      Strandängen äng
      Strålahäjan mossodling, förr höstnad
      Strångeln sjö
      Strånnen sankmark
      Strängakärret kärr
      Strängeln sjö
      Strömsjön, se Strönasjön Saknas
      Strönasjön sjö
      Strönasjön sjö
      Strönasjön sjö
      Strönhulta Gårdsjö sjö
      Strönhults sjön sjö
      Ströstyckedunge skog
      Stubbalien backe
      Stubbalyckan åker
      Stubbalyckekyrka sten
      Stubbamosse mossodling
      Stubbamosse mosse
      Stubbamossen mosse
      Stuestabackarna skogsbackar
      Stuestan skogsmark
      Stugåker åker
      Stybrehult skog
      Stycket höstnadsmark
      Stålagyl göl
      Stängsåker åker
      Stättabron bro
      Stättabäcken bäck
      Stättaliarna backar
      Stättalyckan åker
      Stättamyren myr
      Stättatäppet mark
      Stönfulabacken skogsbacke
      Stönfulakärret mosse
      Sumpalyckan åker
      Sumpelyckeskogen skog
      Sunddåarna gungfly
      Surbaggen åker
      Surbrunnsmossen mosse
      Suråker åker
      Svalaholm åker
      Svalebäcken bäck
      Svaleholm ö
      Svaleskäret skär
      Svanagylet göl
      Svanagylet göl
      Svanagylet göl
      Svanalyckan skog, f.d. svedja
      Svararehagen betesmark
      Svartagyl göl
      Svarta skolan backe
      Svarta skolan backe
      Svartavik vik
      Svarte backe åker
      Svartehäjan skogsmark
      Svartemosse kärr
      Svartevik vik
      Svedde backe skog
      Sveddakärr kärr
      Svennamosse ängsmark
      Svensåker åker
      Svessgöl göl
      Svinabacken betesmark
      Svinabobackarna backar
      Svinanabben udde
      Svinabromossen mosse
      Svinaliarna skogsbackar
      Svinaviken vik
      Svägrebacken backe
      Svägremossen mosse
      Svägring kärr
      Svängeshölen djup i å
      Svängeshölsmaden åker, förr mad
      Svärkahygget skog
      Svärtebacken skogsmark
      Svärtehålan sankmark
      Svärtöarna äng, förr odlad
      Syreåkern åker
      Syringen åker
      Syringen åker
      Syringen, Västra åker
      Syringen, Östra åker
      Sågmöllaregylet göl
      Sågmöllebacken skogsbacke
      Sågmölleån å
      Såtten backe
      Söndagsmossen mosse
      Söndagsmossen mosse
      Söndrakärr kärr
      Söndrakärr kärr
      Söndrakärr odlat kärr
      Söndralasmyr myr
      Söndraudde udde
      Söndredramossen mosse
      Söndremad äng
      Söndremosse mosse
      Söndrevång åkerområde, höstnadsmark
      Söndre vång åkerområde
      Söndre vång åkerområde, nu skog
      Söndre vång åker, höstnad
      Söndre vång åker
      Söndre vång åker
      Söndre vång åker, höstnadsmark
      Söndre vång åker, betesmark
      Söndreåker åker
      Söndreåker åker
      Söndreåker åker
      Söndreåker åker
      Söndreåker åker
      Söndre äng äng
      Sönnergårdsvik vik
      Sönnerskos åker
      Sönnertäppet åker
      Söringakärret, Lilla kärr
      Söringakärret, Stora kärr
      Tiehall sten
      Timmerbackaåkern åker
      Timmerbacken skogsbacke
      Timmerön skog
      Tiostyverstycket höstnadsmark
      Tiostyverstycket f.d. höstnadsmark, nu åker
      Tjockan åker
      Tjuvahallen sten
      Tjuvamossen mosse
      Tjuröarna öar i myr
      Tjärbackaviken vik
      Tjärebackakärret kärr
      Tjärebackalien backe
      Tjärebackalien backe
      Tjärebackalyckan skogsmark
      Tjärebackaåkern åker
      Tjärebacken f.d. tjärbacke
      Tjärebacken grusbacke
      Tjärebacken skogsbacke
      Tjärebacken skogsbacke
      Tjärejonavången åkermark
      Toatäppe betesmark
      Toavång mark
      Tobakskärr kärr
      Tockabäcken bäck
      Tockabäcken bäck
      Toftahuvudet bit av Toften
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Togöl sjö
      Togylet göl
      Togylet göl
      Tolvskillingaåkern åkerlapp
      Tommabodaån å
      Tommahultamyr myr
      Tommakärr kärr
      Tomåsen mosse
      Tontarna åker
      Tontåkrarna åker, f.d. tomt
      Torpagylet göl
      Torpagylet göl
      Torpavången mark
      Torpåkern åker
      Tostabodagyl göl
      Tostabodaån å
      Tostaholmen ö
      Tostaholmen, Lille ö
      Tostaholmen, Store ö
      Tostaholmskärret kärr
      Tostaholmsviken vik
      Tostaholmsön ö
      Tostaseke betesmark, förr ekskog
      Tostebron bro
      Tostebäcken bäck
      Tostekärret kärr
      Tosänket kärrhål
      Traggegata höstnadsmark
      Tranandersbacke backe
      Trananderskärr kärr
      Tranandersäng äng
      Tranbergsåker åker
      Traneberg backe, bergknalle
      Tranebodaån annat namn på Tommabodaån
      Tranedungen skog
      Tranegylet göl
      Tranekärr annat namn på Dödsmyren
      Tranekärr kärr
      Tranrävelen skär
      Trehörnemossen mosse
      Trehörning åker
      Trehörningamossen mosse
      Tredalaåkern åker
      Trettiåringabacken backe
      Trintakärr kärr
      Trintåker åker
      Trintåker åker
      Trinåker åker
      Trollabackarna backar
      Trollabackarna skog
      Trollabacken bergsknalle
      Trollabacken skogsbacke
      Trollagölet sjö
      Trollahall gränssten
      Trollahall sten
      Trollahölen djupt ställe
      Trollahölen djup i å
      Trollamarken betesmark, skog
      Trollamossen mosse
      Trollevången åkermark
      Trollång annat namn på Åbroaån
      Trollaån å
      Truedamyr myr
      Truedamosse mosse
      Truedastycke höstnadsmark
      Truedatäppe åkermark
      Trulsabrunn brunn, tomt till f.d. gård
      Trulsahage skog
      Trulsa kärr mossodling
      Trulslyckelien skogsbacke
      Trulsavång åkermark, nu skog
      Trulsaåker åker
      Trumbackarna skogsbackar
      Trunesbacke skogsbacke
      Trånga mosse mosse
      Trängbackamossen mosse
      Trängbacken skogsbacke
      Trättaskogen skog
      Trättaskogängen äng
      Trätteviten åkerbit
      Trättehall sten
      Trättehall gränssten
      Trättekärret kärr
      Trättevrån skogsmark
      Tuasalyckan granskog
      Tuemossen mosse
      Tuesamossen mosse
      Tustycket mosse
      Tuten mosse
      Tvättakällan källa
      Tvättebacken backe
      Tykagöl sjö
      Tykagylet, Norra göl
      Tykagylet, Söndra göl
      Tykamyr myr
      Tykamyr myr
      Tykamossen mosse
      Tyka ö ö i myr
      Tynnmossen sankmark
      Tyransgyl göl
      Tyransmosse mosse
      Tyratäppe skog
      Tyskagylet göl
      Tåhättemaden äng
      Tångeskärr kärr
      Tåvångamyren myr
      Tåvången åker, skog, betesmark, höstnad
      Tåängen mosse
      Ubbamarken skogsmark
      Ubbasjön sjö
      Ubbasjön sjö
      Ubbasjön sjö
      Ubbasjön sjö
      Udryen sjö
      Uggleön mosse
      Ugglebacken skog
      Ulkasjön sjö
      Ulkenesjön sjö
      Ulkenhall sten
      Ullabacken backe, skog
      Ulsudden halvö
      Ulvsbäck bäck
      Ulvshulta kohage skogsmark
      Undantaget åker, förr äv. hus
      Vadet kärrmark
      Vadmalsbacken skogsmark
      Vadmalsmossen mosse
      Vagnboslätten plats
      Vanningabäcken bäck
      Vantakärret kärr
      Vantakäret kärr
      Vardagsåkern åker
      Vargabackarna skogsbackar
      Vargabacken skogsbacke
      Vargabacken ljungbacke
      Vargamossen kärr
      Vasahåla äng
      Vasamyren myr
      Vasaåker åker
      Vasaåkern åker
      Vasen åker
      Vasen kärr
      Vasen kärr
      Vassåker åker
      Vedeslätt f.d. åker, nu skog
      Veråkra åker
      Vesslarpssjön sjö
      Vesslarpsjön sjö
      Vielången sjö
      Vielång sjö
      Vielång(en) sjö
      Vinikebacken åker
      Vinkebacken backe
      Vinkemossen mosse
      Vinkängarna odlad äng
      Vinkängen äng
      Vinnabäcken bäck
      Vinnabäcken bäck
      Vinnavången område med skog
      Visunnakärret kärr
      Visunt del av myr
      Vitakärr kärr
      Vitebenen åker
      Vitåkavången mark
      Vrian åker
      Vriåkern åker
      Vrån skogsmark
      Vångagylet göl
      Vångagylet göl
      Vångamyren myr
      Vångamossen mossodling
      Vångamossen mosse
      Väjeltavången åkermark, mosse
      Väjlön ö
      Väjlön ö
      Väjlösundet sund
      Värmingamossen mosse
      Värmingavången åker
      Västmosse mosse
      Västrakärr kärr
      Västrebacke backe i myr
      Västrebacke åker, skog
      Västre backe backe
      Västre hage skogsmark
      Västremosse mosse
      Västremosse mossodling
      Västremosse mosse
      Västre vång åker, mosse
      Västrevång åker- och höstnadsmark
      Västre vång åker, äng
      Västre vång mossodling
      Västrevång skog, betesmark
      Västreåker åker
      Västreåker åker
      Västreåker åker
      Västu-Ole-ängar ängsmark
      Västååker åker
      Vävabacken backe med några träd
      Vävåker åker
      Ybäcken åker
      Ylsuddaviken, Västre vik
      Ylsuddaviken, Östre vik
      Ylsudden udde
      Ysnamossen mosse
      Ysnemosse mosse
      Åbron bro
      Åbron bro
      Åbron bro
      Åbron bro
      Åbroaån å
      Åbroliden backe
      Ådåarna nu odlad gungfly
      Åkabacke backe, betesmark, f.d. torp
      Åkarp åker, äng
      Åkerlyckan åker
      Åkerlyckan åker
      Åkerlyckan åker
      Åkerlyckan, Lilla åker
      Åkerlyckan, Lilla åker
      Åkerlyckan, Stora åker
      Åkerlyckan, Stora åker
      Åkerlyckan, Söndra åker
      Åkervången åkerområde, åkrar
      Åkesön skog, betesmark
      Åkrokarna mosse
      Ålabäckakärret kärr
      Ålabäckakärret kärr
      Ålabäcken bäck
      Ålabäcken bäck
      Ålabäcken vattenränna
      Ålabäcken bäck
      Ålabäcken bäck
      Ålabäcken bäck
      Ålabäcksdraget f.d. bäck, kärrdrag
      Ålabäckskärret kärr, skog
      Ålamaden odlat kärr
      Ålien backe
      Ålien backe
      Åmaden äng(mad)
      Åsabacken skogsbacke
      Åstradamyr myr
      Åsudden udde
      Åsåkershåla åkerhåla
      Åsängaviken, Norre vik
      Åsängaviken, Söndre vik
      Åsängen äng
      Åsön ö, backe
      Åvången höstnadsmark
      Ååker kärr
      Äggakärret kärr
      Ällebacken skogskulle
      Älvadungen skogsbacke
      Älvahugget skogsmark
      Älvamossen mosse
      Älvamossen mosse
      Älvamossen mosse, betesmark
      Ängavången skogs- och betesmark
      Ängavången skogsbacke
      Ängavången skog, f.d. höstnadsmark
      Ängavången åker, mosse
      Ängavången åker, betesmark
      Ängavången höstnadsmark, ljungbacke
      Ängavången betesmark
      Ängavången skogsmark, bete
      Ängavången skogsmark
      Ängavången äng, odling
      Ängavången kärr
      Ängavången betesmark
      Ängavången, Nederste åker, äng
      Ängavången, Överste åker, äng
      Ängavångsbacken backe
      Ängavångskärret kärr
      Ängavångslyckan åker
      Ängavångsmaden äng
      Ängavångsmossen mosse
      Ängen äng
      Ängen äng
      Änglakärret kärr
      Änkenaheramosse mosse
      Äntragylet sjö
      Äntargylet göl
      Äntargylet göl
      Äntargylsbackarna skogsbackar
      Ärtabacken åkerbacke
      Äskekärr mosse
      Äskekärret kärr
      Äskevången åker, betesmark
      Äspebacken backe
      Äspebacken skogsbacke
      Äspön ö
      Öarna öar i myr
      Öasjön sjö
      Öegylet igenväxt göl
      Öegylsmosse mosse
      Öestycket åker
      Öevång åker, betesmark
      Ölkarlabacken backe
      Ön ö i myr
      Örastenarna skär
      Örat åkersnibb
      Örnanäse Gårdsjö sjö
      Örren skär
      Örsjön sjö
      Öråker backe
      Östra hage betesmark
      Östra håla åker
      Östra kärr odlat kärr
      Östra kärr mosse
      Östra kärr kärr
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östra stycke äng, betesmark
      Östra stycke äng
      Östra stycke äng
      Östre stycke skogsbacke
      Östre mosse mosse
      Östre mosse mosse
      Östre mosse mosse
      Östre mosse mosse
      Östre mosse mosse
      Östre vång åker, betesmark
      Östre vång mossodling
      Östrevångsåker åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.