ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torekovs socken : Bjäve härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 352 Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 84
Torekov sn /Se Andrebäck bäck /Se Torekov sn Andre bäck bäck
Torekov sn Andrebäck bäck /Se Torekov sn Backen öppen plats
Torekov sn *Arskär holme Torekov sn o. fiskläge Brunskär skär
Torekov sn Badeskär skär Torekov sn Bockakås primitiv båthamn
Torekov sn Baggagrundet grund /Se Torekov sn Det norra skäret skär
Torekov sn Bagganäsan udde /Se Torekov sn o. fiskläge Det söndra skäret skär
Torekov sn Bagganäsan udde Torekov sn Texasträtet gata
Torekov fiskläge o. sn *Baggaröset röse /Se Torekov sn o. fiskläge Flommen invatten
Torekov fiskläge o. sn Baggen udde Torekov sn, by o. municipalsamhälle Fägården vägstycke
Torekov sn /Se *Baggenäsan udde Torekov sn, by o. municipalsamhälle Förste bäck bäck
Torekov sn /Se *Baggenäsan udde Torekov socken, by och fiskläge Gibraltar udde
Torekov sn /Se Bakkläppen skär Torekov sn, by och fiskläge Gibraltar kulle
Torekov sn /Se Bakkläppen holme /Se Torekov sn Hallands Väderö Saknas
Torekovs kyrka Saknas *Baklien holme Torekov fiskeläge o sn *Hamna både sten
Bläsinge husrad /Se *Baklin holme Torekov sn Henriks flaska hall (klipphäll)
Bläsinge kvarter /Se Bakläppen holme Torekov socken Hälledammen damm
Bläsinge(husen) el. Bläsingeraden lht:er /Se Bakläppen holme Torekov sn Höökens lycka åker
Bläsingeraden el. Bläsinge(husen) lht:er /Se Bakläppen holme Torekov sn Jansa Flom invatten
Börsen lht /Se Bakläppen holme Bläsinge husrad Kalvskärslid höjd
Fexagården lht /Se Bakläppen holme Bläsingehusen = Bläsinge husrad Kapellhamn vik
Gästgivaregården lht /Se Bakläppen holme Bläsingeraden = Bläsinge hussamling Kapellhamnskärret kärr
Hiet lg /Se Bengtsskär, se Per-Bengtsskär skär Börsen samlingslokal Kattegatt hav
Jungfru Toras kapell kapell *Björnabådan grund Fexagården gård Klimpen sten i havet
Kyrkan Saknas *Boakläpp holme Gästgivaregården f.d. gästg.-gård Kohallen klippa
Nilskans gård lht /Se Bockakås vik Nilskans gård gård Kon skär
Prästgården Saknas Bockakås båtplats /Se Romaregården gård *Kristians brott undervattensgrund
Romaregården lht /Se Brötholmarna skär Skjulet samlingsplats Käften hall (klipphäll)
*Sankta Toras gods förläning Brötholmarna holmar /Se Skogvaktarebostället hus Käringahålan grotta
Skjulet, se Börsen lht *Bådan, (eller ev. Vrenbådan) grund Södervärn el. Södra värn hussamling Lerhallarna klippor
Torekov by Christians brödd undervattensskär /Se Torekov municipalsamhälle Lilla håla ränna i havet
Torekov municipalsamhälle Christians hamn vik /Se Tunnby gårdar Lilla Mätta sten
Torekov by o. fiskeläge Ekmansbåden undervattensskär /Se Östervärn hus-samling Lille Sandhamn vik
Torekov by o. fiskeläge Förstebäck bäck /Se   Norre Tånge udde
Torekov samhälle /Se Genehall udde /Se   Norre Svarteskär skär
Torekov by /Se Getaryggen skär   Näset udde
  Getaryggen skär /Se   Oahallen klippa
  Glimmingebådan holme   Orskär skär
  Glimmingebådan holme   Parken gammal kyrkogård
  Glimmingebådan holme   Prästalyckan tomt
  Glimmingebådan holme   Pålsafallet åker
  Glimmingebådan holme   Revbukten havsbukt
  Glimmingebådan holme   Revet udde
  Glimmingebåden skär   Romarelyckan åker
  Glimmingebåden skär /Se   Rävaskogen skog
  Gråben holme   Sahara öppen plats
  Gråben skär   Sandhamn vik
  Gråben sten /Se   Sandskär skär
  Grönskären skär   Sankt Toras källa källa
  Gårdslätt slätt /Se   Sankt Toras sten flyttblock
  Gårdsslätten slätt /Se   Själaviksävan tångtäkt (äva)
  ?Hallands Väderö ö   Skäppaskär skär
  ?Hallands Väderö ö   Stora håla ränna i havet
  Hallands Väderö ö   Stora Mätta sten
  Hallands Väderö ö   Store Sandhamn del av vik
  Hallands Väderö ö   Storgatan huvudgata
  Hallands Väderö ö   Strömmen gata
  Hallands Väderö ö   Svartehall klippa
  Hallands Väderö ö   Svarteskär skär
  Hallands Väderö ö   Svinahallen klippa
  Hallands Väderö ö   Säcken gränd
  Hallands Väderö ö   Söndreskog skog
  Hallands Väderö ö   Söndre svarteskär skär
  Hallands Väderö ö /Se   Tivolibäcken bäck
  Hallands Väderö ö   Toras källa källa
  Hallands Väderö ö   Toras sten flyttblock
  Hallands Väderö ö   Torekov gata utmark
  Hallands Väderö ö   Torekov gärde stengärdsgård
  Hallands Väderö ö   Torekov hamn hamn
  Hallands Väderö ö   Torekov plantering skog
  Hallands Väderö ö   Torekov väderö Saknas
  Hallands Väderö ö   Torekovö Saknas
  Hallands Väderö ö   Torekov ö Saknas
  Hallands Väderö ö   Tångakärret kärr
  Hallands Väderö ö   Tången udde
  Hallands Väderö ö   Ulvagapet kärr
  Hallands Väderö ö   Ulvagapskärret kärr
  Hallands Väderö ö   Vinga skär skär
  Hallands Väderö ö   Vrenen skär
  Hallands Väderö ö /Se   Yttre hall klipp-parti
  Hallands Väderö, se Svederön Saknas /Se   Öasundet sund
  Hallands Väderö ö /Se   Öasundet sund
  Hallands Väderö ö /Se   Ön Saknas /Se
  Hallands Väderö ö /Se   Ön Saknas
  Hallands Väderö el. Väderön, jfr Torekov ö el. Ön ö /Se   Ön Saknas
  Väderö ö /Se    
  Väderön el. Hallands Väderö, jfr Torekov ö el. Ön ö /Se    
  Hallands Väderö ö /Se    
  Hallö, Yttre holme    
  Hallö, Yttre holme    
  Hallö, Yttre holme    
  Hallö, Y. holme    
  Hamnaskär grund    
  *Hamnbådan grund o. holmar    
  *Hamnbådan holme    
  *Hamnbådan grund eller holme    
  Hannelund slätt /Se    
  Henriks flaska fiskegrund /Se    
  Henriks flaska skär /Se    
  *Herr Bengts hamn hamn    
  Hertz´ sten skär    
  Hertz sten u.-vattenskär /Se    
  *Hofatet holme    
  *Hofater holme    
  Hälledammen damm    
  Hälledammen damm /Se    
  *Högabådan grund    
  Högabäcken undervattensskär /Se    
  Innäset udde /Se    
  *Kaften holme eller sund    
  *Kallskär udde    
  Kallskärslid triangelpunkt    
  Kallskärslid höjd /Se    
  Kapellshamn hamn    
  Kapellshamn hamn    
  Kapellshamn hamn    
  Kapellshamn hamn    
  Kapellshamn hamn    
  Kapellshamn hamn    
  Kappelhamn vik    
  Kappelhamn skär /Se    
  Kappelhamnskärret kärr    
  Kappelhamnskärret skogbevuxet kärr /Se    
  Kapellhamnsskären holmar    
  Kapellhamnsskären holmar    
  Kapellhamnsskären holmar    
  Kapellhamnsskären holmar    
  Kappelhamnsskären skär    
  Kattegatt hav    
  *Killan holme (ev. holmar)    
  Killan terräng    
  Killekärret kärr    
  Kohallen udde    
  Kohallen udde /Se    
  *Kollingebådan grund    
  Kollingebåden skär /Se    
  Kon skär    
  Kristianshamn vik    
  *Kristianstadsbådan grund    
  Kristianstadbåden skär /Se    
  Kråkan holme    
  Kråkan holme    
  Kråkan holme    
  Kråkan skär    
  Kråkan holme /Se    
  *Kråkön holme    
  Kungseken ek /Se    
  *Kungshamn vik    
  Kungshamn vik    
  Kungshamn vik /Se    
  Kungsmosse kärr /Se    
  Kyrkogården terräng    
  Kyrkogården, Engelska område /Se    
  Käften skär /Se    
  *Källskär udde    
  Luckan sund /Se    
  Måseskär, Lilla skär    
  Måseskär, Stora udde    
  Måseskär, St. o. L. skär /Se    
  Möhamn vik    
  Möhamn vik    
  Möhamn vik /Se    
  *Näset udde    
  Nörre skog skogsparti /Se    
  Oadammen kärr /Se    
  Oadammen kärr /Se    
  Oahallen udde    
  Oahallen klippa /Se    
  Oahallen udde /Se    
  Oakärret sankmark    
  Oed område /Se    
  Ofatet holme    
  Ofatet holme    
  Ofatet holme    
  Ofatet holme    
  Ofatet holme    
  Ofatet holme    
  Ofatet skär    
  Ofatet sten i vattnet /Se    
  Ofatsbåden skär /Se    
  Orbjär kulle    
  Orbjär kulle /Se    
  Orbjärsskären udde    
  Orskär, Lilla skär    
  Orskär, Stora skär    
  *Oreberget höjd    
  *Ores skären holmar    
  *Ormskären holmar    
  *Ormskären holmar    
  Orskär, St. o. L. holmar    
  Orskär, St. o. L. holmar    
  Oreskär, St. o. L. holmar    
  Orskär, St. o. L. holmar    
  Orskär, St. o. L. holmar    
  Orskär, St. o. L. holmar    
  Orskär, St. o. L. holmar    
  Orskär, St. o. L. holmar    
  Orskär, St. o. L. holmar    
  Orskär, Stora o. Lilla skär /Se    
  Per-Bengtsskär skär    
  Per Bengtsskär skär /Se    
  Per Bondes hall udde    
  Per Bondes hall klippa (udde) /Se    
  *Plattröfs källa (Tjuveltabrunnen) källa /Se    
  Pys mosse mosse    
  Pys mosse kärr /Se    
  Pärlhamn vik    
  *Rahästarna holmar    
  *Rahästarna holmar    
  Rahästarna skär /Se    
  Rahästarna grund    
  Rahästarna skär /Se    
  Ravnahult skogsparti /Se    
  Ravnahult skogsparti    
  *Rev, St. o. L. uddar o. grund    
  *Revasten möjl. del av udde    
  *Rosäcken trol. grund eller holme    
  *Rågsäcken grund    
  Rågsäcken skär /Se    
  Råhästarna grund    
  *Råhästarna holmar    
  Saltpannan holme    
  Saltpannan skär    
  Saltpannan skär /Se    
  *Saltpanneskär holmar    
  Sandhamn, St. vik    
  Sandhamn, St. o. L. vikar    
  Sandhamn, St. o. L. vikar    
  Sandhamn, Lilla vik    
  Sandhamn, Stora vik    
  *Sandskär holme    
  Sandskär holme    
  Sandskär skär    
  Sandskär skär /Se    
  *Sandviken vik    
  *Sankta Toras vila stenhäll    
  Sankt Toras källa källa    
  Sankt Toras sten flyttblock    
  Själhundsskären skär /Se    
  *Skräddaren holme    
  Skäppeskären holmar    
  Skäppeskären skär    
  Skäppeskären skär /Se    
  *Slagön holme    
  *Slegdan holme /Se    
  *Slegdan holme    
  *Stegdan holme    
  *Slegdan holme    
  Slejdan skär /Se    
  Släpkistan holme    
  *Släppekistan holme    
  Släppekistan skär    
  Släppekistan skär /Se    
  Smygan vik    
  Sneckerdyped sund /Se    
  Sockertoppen (äv. Vädersten) skär /Se    
  *Stegdan holme    
  *Stegden holme /Se    
  Stenstugorna del av udde /Se    
  Stora Gröning slätt /Se    
  Sankta Toras källa offerkälla /Se    
  Strandparken terräng    
  Svarteskär holme    
  Svarteskär holme    
  Svarteskär holme    
  Svarteskär skär    
  Svarteskär skär    
  Svarteskär skär /Se    
  Svartskär holme    
  Svartskär holme    
  Svartskär holme    
  Svartskär holme    
  Svartskär holme    
  Svartskär holme    
  Svartskär holme    
  *Svederö eller Värö ö    
  Svederön = Hallands Väderö ö /Se    
  *Swederö ö /Se    
  Svinahallen udde /Se    
  Söndre skog skogsområde /Se    
  Tivolibäcken bäck /Se    
  Tivolibäcken bäck /Se    
  Tjuveltabrunnen (Plattröfs källa) källa /Se    
  Tjuvelthamn landningsställe /Se    
  Tjuvelthamn vik    
  Torekov ö el. Ön, se Väderön ö    
  Trelleborg stenlabyrint /Se    
  Troedshallen ö /Se    
  *Troeds hamn hamn    
  Troedshamn tilläggsplats /Se    
  *Tyge holme    
  Tyge skär /Se    
  *Tyke grund    
  *Tykehamnsbådan grund    
  Tångakärret sankmark    
  Tångakärret kärr /Se    
  Tånge, Lilla udde    
  Tånge, Stora udde    
  Tånge, St. udde    
  Tånge, St. o. L. uddar    
  Tånge, St. o. L. uddar /Se    
  *Tången udde    
  *Tången o. Tången, L. uddar    
  *Udfallet holme    
  *Udfatet holme    
  *Ulagapet vik    
  Ulvagapet vik /Se    
  Ulagapet vik    
  Ulagapskärret kärr    
  Ulvagapskärret mosse /Se    
  *Utfatet (eller ev. *Uddfatet) holme    
  Utlängan udde    
  Utlängan klippudde /Se    
  *Varö holme    
  *Verön holme    
  *Vindskär holme    
  Vingaskär ö    
  Vingaskär ö    
  Vingaskär ö    
  Vingaskär ö    
  Vingaskär ö /Se    
  Vingaskär holme    
  Vingaskär holme    
  Vingaskär holme    
  Vingaskär ö    
  Vingaskär ö    
  Vingaskär ö    
  Vingaskär ö    
  Vingaskär ö med fyr /Se    
  Vinga skär skär    
  Vinga skär skär /Se    
  *Vinnaskär ö    
  *Vinner ö    
  Vitsandsbryggan vik med nu försv. båtbrygga /Se    
  *Vongeskär ö    
  Vren, St. o. L. holmar    
  Vrenbåden u.vattenskär /Se    
  Vrenen holme /Se    
  Vrenen holme    
  Vrenen holme    
  Vrenen holme    
  Vrenen holme    
  Vrenen holme    
  Vrenen holme    
  Vrenen holme    
  Vrenen holme    
  Vrenen holme    
  Vrenen sjömärke    
  Vrenen skär /Se    
  *Värnö ö    
  Ön el. Torekov ö, se Väderön ö    
  *Öreskär holmar    
  *Öreskären holmar    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.