ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Båstads köping : Bjäve härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 46 Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 132
Båstad sn /Se Apotekarebäcken bäck /Se Båstad sn och by Apotekarebäcken annat namn på Bockabäck
Båstad köping /Se Bockabäck bäck Båstad stad Apotekslyckan f.d. åkerlycka
Båstad f. stad, nu köping Båstadbukten del av Laholmsbukten Båstad sn Backarna terrängnamn
Båstad köping *Båstadviken vik Båstad sn o. köping Badhusparken park
Båstad nu köping Båstadviken vik Stora Båstad annat namn på Båstads köping Bakgatan äldre namn på nuv. Kyrkogtan
Båstad köping *Båstadviken vik Båstad köping Bak hagarna terrängnamn
Båstad köping Båtestadsvik, se Båstadbukten bukt Båstad köping *Baksträtet äldre namn på nuv. Kyrkogatan
Båstad köping *Båtestad vik vik Båstad köping Bernts brygga fragment av hamnbrygga
Båstad köping *Gadelyckenn f. åker Båstad köping Bocka bäck bäck
Båstad köping *Galtastenar stenar Båstad köping Båstad berg höjder
Båstad köping Galta stenar fornlämning Båstad Saknas Båstad bro hamn
Båstad köping Hyllebäcken bäck Båstad köping Båstadbukten bukt
Båstad f. stad, nu köping Hyllebäcken bäck Båstad köping Båstads mal strandmark
Båstad f. stad, nu köping Hyllebäcken bäck /Se Bryggerigården fastighet Båstad mal strandmark
Båstad kpng o. sn.? Iglasjöbäcken bäck /Se Byn del av Båstads köping Båstad vång terrängnamn
(?)Båstad köping *Kircke stycker Saknas /Se Båstadbo inbyggarbeteckning Bäckabron bro
Båstad f. stad, nu köping *Lagårdshöjderna höjder Dala gårdar Bäckaängen äng
Båstad f. stad, nu köping Laholmsbukten del av kattegatt Dockastället gård Bäckängarna ängsmark
Båstad köping Malamöllan vattenkvarn /Se Gamleby del av Båstads köping Djurgatan annat namn på Nedre gatan
Båstad f. stad, nu köping Pilebäcken bäck /Se Grönegård gård Doktorns sträte gata
Båstad köping Pilebron bro /Se Hagalund kvarter Flatan sten
Båstad f. stad, nu köping Rävahögarna höjder Korröd gård Fläckan sten
Båstad köping Rävahögarna höjder Korröd gård Fläckesten sten
Båstad sn. o. kp. *Rävahögen, V. höjd Korrödslund gård Förste skans udde
?Båstad köping *Rävahögsröret gränsröse Korrödsmölla gård och vattenkvarn Galta stenar bautastenar
Båstad köping Rödskallen klippa Kungsskogastället gård Galta stenar bautastenar
Båstad f. stad, nu köping Röeskallesten klippa Kungsskogen bebyggt område Glosan gata
Båstad köping *Röskall (trol. gränsmärke) Kärret hussamling Glosasträtet gata
Båstad sn *Sandvik bukt Lilla mölla kvarnhus Graffens lycka f.d. åkerlycka
Båstad f. stad, nu köping *Slouuerup wong f. vång Malamöllan vattenkvarn *Graffens sträte gränd
Båstad köping Stenlid skogklätt bergsområde Malen del av Båstads köping Grisatorget f.d. torg
Båstad köping, sn *Stenlidsstenen gränssten Malen strandmark, numera bebyggt område Grävlingahögen ättehög
Båstad köping /Se Stensån å /Se Malen strandmark, numera bebyggt område Gröna torget torgplats
Båstad sn /Se *Tiörnnis ager f. åker Mor Olenas stuga kaffestuga Görans lycka f.d. åkerlycka
Båstad köping /Se Tjuvavadet vadställe Mor Olenas stuga kaffestuga Hallagärdet stengärdsgård
Båstad sn /Se *Tjuvavadsstenen gränssten Mor Olenas stuga kaffestuga Hallandsstenar gränssten
Båstad sn /Se *Älvdansareträdet träd /Se Nyled gårdar Hallandsvägen landsväg
Båstad köping o. sn /Se Örbäcksbro bro /Se Pershög hussamling Hallastenen gränssten
Båstad köping /Se Örebron bro /Se Pershög restaurang Hyllebäcken bäck
Båstad köping /Se Örebäcken bäck Sjöbecks magasin f.d. spannmålsmagasin Iglasjöbäcken bäck
Båstad köp. /Se Örebäcken bäck Sjötorp gård Iglasjön kärr
Båstad köping /Se *Örebäcks os gränsmärke Skånegården hotell Ivarssten sten
Båstad köping /Se *Örebäcks vad Saknas Stensättarens gård Jöns Petterssons sträte gata
Båstad köp. /Se Öremölla kvarn /Se Stolpagården gård Kalkgravarna kalkbrott
Båstad köping /Se Öremölla vattenkvarn /Se Strandhotellet hotell Kapten Graff sten
Båstads socken Saknas /Se Örejö sjö Tarra-Petterns gård Kapten Nils-lyckan f.d. åkerlycka
*Baa, se ?Båstad köping   Tarren gårdar Karstorpsvägen väg
*Badstugan lht /Se   Tarren by och gård Kattastenarna stenar
*Belöslyckan lht /Se   Yderhult gårdar Killebacken gränd
*Berget lht /Se   Yderhult gårdar Klinkehög ättehög
Botzstædæ, se Båstad köping   Åhus hus Klockareboken bok
Båstad by /Se     Knallaliden sluttning och krök
Båstadsmal Saknas /Se     Kobryggan Saknas
*Degne hussed f. gd     Kodden sten
*Degnehuset lht /Se     Korredsmölla vattenkvarn
Dockagården el. Dockastället lht /Se     Korrödsbäcken bäck
Dockastället el. Dockagården lht /Se     Korrödslund skog
*Ewalds länga lht /Se     Korrödsvång åkerområde
Grönegård lht /Se     Krabba kung sten
Jägersborg lht /Se     Kungsberget berg
Korredsmölla gd och ättehögar     Kungskåven skog
Korredsmölla kvarn     Kvists lycka åker
Korredsmölla kvarn     Lilla Båstadbäcken bäck
Korresmölla Saknas /Se     Lilla Grisatorget f.d. torg
Korröd kvarn /Se     Malamöllan vattenkvarn
Korröd, se Korröds mölla kvarn     Malmströms lycka f.d. åkerlycka
Korröd el. Korröds mölla gd /Se     Nedre gata(n) äldre namn på nuv. Agardhsgatan
Korröds mölla kvarn /Se     Nedre gata(n) Saknas
Korröds mölla el. Korröd gd /Se     Nedre gata gata
Kungsberg lht /Se     Nedre gata gata
Kungsskogsstället lht /Se     Nobelsplanen Saknas
Kyrkan Saknas     Nordströms sträte gata
Malen del av Båstads köping /Se     Nybäcksstenen sten
Malen del av sn /Se     Nyledbackarna landsvägsbackar
Malen samh. /Se     Nyledliden backsluttning
Malen samh. /Se     Nyledskogen skogsmark
Malen samhälle /Se     Nyledvången åkerområde
*Mons Stjernas gård lht /Se     Ola Hanssons lid backe
Mor Olenas stuga lht /Se     Parken parkanläggning
Nyled gd:ar /Se     Pershögsliden backe
Stolpagården lht /Se     Pershögsskogen skogsområde
Stora Båstad, se Båstad sn     Pilebron bro
Tarrarna el. Tarren del av sn /Se     Pilebäcken bäck
Tarren el. Tarrarna del av sn /Se     Pjucken sten
Yderhult gd:ar /Se     Postmästarens sträte gata
      Prästaliden skogsområde
      Prästasträtet gata
      Prästgården kyrkoherdebostad
      Reuters sträte gata
      Rohästen sten
      Runda torn sten
      Råhögen ättehög
      Rävahögarna höjder
      Rödskallen klippa
      Sinarps dal dalgång
      Själarevet rev
      Sjövägen Saknas
      Skansarna udde
      Skrålhansen sten
      Smålänningatorget f.d. torg
      Stampereveln revel
      Stationsbacken vägstycke
      Stationsbacken vägstycke
      Stationsbron bro
      Stegatorget torgplats
      Stenbacken höjd
      Stenlid eller Stenliderna skogklätt bergsområde
      Stensån å
      Stockholms sten sten
      Strandgatan gata
      Strandkärr kärr
      Strandpromenaden väg
      Strandängen äng
      Stutatorget f.d. torg, nu gatumöte
      Svanastenen sten
      Tarraliderna vägbackar
      Tarraskogen skogsmark
      Tarravägen väg
      Tarren skogs- och ljungmark
      Tegelugnslyckan tomt
      Tjuvavadet vadställe
      Wennerbergs lycka f.d. åkerlycka
      Västkustbanan järnväg
      Yderhultavägen väg
      Åsen = Hallandsås Saknas
      Åshällen skogsmark
      Ängelholmsvägen landsväg
      Örebron bro
      Örebäcken bäck
      Öremölla vattenkavarn
      Övre gatan äldre namn på nuv. Köpmansgatan
      Övre gata nuv. Köpmansgatan

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.