ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örebro län : Karlskoga härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn :
Karlskoga hd /Se Abborreholmen Saknas Karlskoga Härad härad  
Karlskoga härad härad Alkvettern sjö Karlskoga härad hd  
Karlskoga blg o. sn Biörkekiärn Saknas Karlskoga bergslag bergslag  
Karlskoga härad Immen sjö /Se    
Karlskoga blg o. sn Jättsjön, Stora Saknas /Se    
Karlskoga blg o. sn *Stägelviksberget Saknas    
Karlskoga blg o. sn Svartälven älv    
Karlskoga blg o. sn Svartälven älv /Se    
Karlskoga blg o. sn *Svinehöjden Saknas    
Brattersbo Saknas Timoelfven älv    
Breme beken Saknas Tvärälven Saknas    
Dottersboda Saknas Visnebäcken bäck    
*Fällsjötorpet torp Vismen sjö    
Hagan Saknas *Äspelund stenrå Saknas    
Herrfallet Saknas      
Kiärret Saknas      
Kerretorp Saknas      
Labbacken Saknas      
labbeSånd Saknas      
Luntorp Saknas      
läningen Saknas      
Råhult Saknas      
Rödingen Saknas      
Skrekaråsen Saknas      
Steensiöö Saknas      
Huentorp Saknas      
Hvenetorp Saknas      
Ösbroowijk Saknas      

  ^  

Örebro läns härader m.m.