ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mosjö socken : Örebro härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 286 Naturnamn : 14
Mosjö sn Brunnsberg ägomark Mosjö socken sn Jättebrunn källa
Mosjö sn »diäflbrun», se Gälle brunn brunn Mosjö sn Koklöven midsommarkälla
Mosjö sn Drottning Kristinas sten gränsmärke Mosjö sn Mosjön sjö
Mosjö sn Drottningstenen sten o. råskillnad Mosjö sn Mosåsby utäng äng
Mosjö sn /Se Dråning stenen, se Drottning Kristinas sten gränsmärke Mosåsare, se Mosåsing inbyggarbeteckning Råbyfallet lokalitet
Mosjö tingsställe /Se Gälle brunn brunn Mosåsing inbyggarbeteckning Sandvad vad
Mosås, (Mosjö) sn Gällebrunnsgraven dike (?) Mosås kämpar inbyggarbeteckning Sodomsskogen skog
Mosjö sn Gällebrunnsgraven dike Mosås herrar inbyggarbeteckning Sundsbron bro
Mosjö sn *HökSten gränsmärke Mosås småherrar inbyggarbeteckning Sörbyfallet lokalitet
Mosjö sn Kullkyrkan Saknas Mosås småherrar inbyggarbeteckning Sörbykärret mosse
Mosjö sn Kullkyrkan kyrkolämning /Se Småherrar inbyggarbeteckning Torsbron bro
Mosjö sn Kullkyrkan fornlämning /Se småherre inbyggarbeteckning Täbyån å
Mosjö sn Kullkyrkebacken Saknas Abro[?] lht Tössjöfallet lokalitet
Mosjö sn Kullkyrkebacken höjd Adolfsberg lht Villmossen mosse
Mosjö sn Kullkyrkebacken sandkulle Adolfsberg avs  
Mosjö sn *Kyrkeby Äng ängsmark Adolfsberg avs  
Mosjö sn Lansåsen triangelpunkt Anderstorp hmd  
Mosjö (Mosås) sn *Lukhällarna gränsmärke Anneberg avs  
Mosjö sn /Se *Långåsen höjd o. gränsmärke Anneborg avs  
Mosjö sn Midsommarkällan källa Annelund lht  
Mosjö sn *Moses ås ås(?) Anstorp lht  
Mosjö sn Mosjö hamna Saknas /Se Aspa hmd  
Mosjö sn Mosjö förr sjö Aspa lht  
Mosjö sn Mosjö sjö Aspenlund lht  
Mosjö sn Mosjön f. sjö Aspholmen lht:r  
Mosjö sn Mosjön f.d. sjö Augustaborg avs  
Mosjö sn /Se Mosjön f.d. sjö Augustalund avs  
Mosjö sn Mossjön Saknas Augustalund skolhus[?]  
Mosjö sn Mosjön f.d. sjö Axelstorp avs  
Mosjö sn Mosjön f.d. sjö Axelstorp lht  
Mosjö sn Mosjön förr sjö Backa avs  
Mosjö sn Mosjön Saknas Backa lht  
Mosjö l. Mosås sn Mosjön sjö Backa lht  
Mosjö sn Mosjön f.d. sjö Backtorp tp  
Mosjö sn Mosjön sjö Berga hmd  
Mosjö sn Mosjön f.d. sjö Björka avs  
Mosjö (Mosås) sn Mosjön sjö Björka lht  
Mosjö sn Mosjön Saknas Björkemo gd  
Mosjö sn Mosjön sjö /Se Boklunda f.d. lht  
Mosjö sn *Mösås äng ängsmark Brunnsberg avs  
Mosjö sn Råbyfallet terräng Bäcketorp lht  
Mosjö sn Rävbacken terräng Bäcklunda lht  
Mosjö sn Skeppstabäcken bäck Bäcklunda hmd  
Mosjö sn Sorby Kier, se Sörbykärret kärr Bättre opp, se Lerkrukan Saknas  
Mosjö sn *Stiällkoåsen höjd o. gränsmärke Charlottenlund(?) lht  
Mosjö sn *Söderby hagar åkermark Charlottenlund hmd  
Mosjö sn Sörbykärret kärr Danielsgården Saknas  
Mosjö sn Sörbykärret kärr Danielsgården Saknas  
Mosjö sn Täbyån å Drottningholm jord- och handelslägenhet  
Mosjö sn *Vite häll gränsmärke Dyringe bebyggelse  
Mosjö sn Åsbo äng Saknas Dyringe bebyggelse  
Mosås sn   Dyringe Saknas  
Mosjö sn   Dyringstorp, Västra Saknas  
Mosjö sn   Dyringstorp, Östra Saknas  
Mosjö sn   Dyringstorp Saknas  
Mosjö sn   Eka lht  
Mosjö sn /Se   Eka lht  
Mosjö sn   Ekeborg avs  
Mosjö sn   Eneborg lht  
Mosjö sn /Se   Enedal lht?  
Mosjö sn /Se   Eriksberg lht  
Mosjö sn /Se   Eriksberg lht  
Mosås sn /Se   Eriksberg lht  
Mosås sn /Se   Eriksberg lht  
Mosjö sn /Se   Eriksberg hmd  
Mosjö kyrka kyrka   Evadal avs  
Mosjö kyrka   Fagerhult f.d. hmd  
»Aasen» Saknas   Fattighuset lht  
Björkemo Saknas   Folkatorp tp  
Björkemo Saknas   Fredriksborg avs  
Björkemo Saknas   Frideborg avs  
Björkemo gård   Fridhem avs  
Björkemo gd   Fristad avs  
Bredategen Saknas   Godtemplaretomten avs  
Dyringe by   Graneholm f.d. hmd  
Dyringe by   Granelund f.d. lht  
Dyringe, (numera Norra o. Södra) byar   Granelund bs  
Dyringe byar   Grusbo avs:r  
Dyringe by   Gustavsberg hmd  
Dyringe by   Gustavsberg bs  
Dyringe by   Gälltorp tp  
Dyringe by   Haga hmd  
Dyringe by   Haga lht  
Dyringe by   Haga avs  
Dyringe by   Hagaberg avs  
Dyringe by   Hagaberg avs  
Dyringe by   Hagalund lht  
Dyringe by   Hagalunds skolhus lht  
Dyringe by   Hagby hmd  
Dyringe by /Se   Hagtorp f.d. lht  
Dyringe by /Se   Hallingsberg lht  
Dyringe by /Se   Halltorp avs  
Dyringstorp by /Se   Hellby hmd  
Dyringstorp by   Hildingsborg lht  
Dyringstorp by   Hilmedal avs  
Dyringstorp by   Hjortsberga hmd  
Dyringstorp by /Se   Hoberget hmd  
Dyringstorp gd:ar /Se   Holmstorp hmd  
Hulinge by   Hoppet, se Graneholm Saknas  
Hulinge by   Hulinge bebyggelse  
Hulinge by   Husartorp torp  
Hulinge by   Husartorp tp?  
Hulinge by   Husartorp tp  
Hulinge by /Se   Hyddan lht  
Klockaregården Saknas   Hyddan bs  
Krutbruket Saknas   Hällen f.d. lht  
Krutbruket Saknas   Högsätter lht  
Krutbruket gd   Höjen hmd  
Kyrkebyn Saknas   Hörningsholm avs  
Kyrkebyn Saknas   Johansro avs  
Kyrkebyn Saknas   Järnvägsstation avs  
Kyrkebyn Saknas   Karlberg hmd  
Saknas Saknas   Karlsberg avs  
Saknas Saknas   Karlsborg avs  
Lövåsen Saknas   Karlsdal lht  
Löfåsen gd   Karlsdal avs  
Mosås by   Karlshem avs  
Mosås by   Karlslund hmd  
Mosås Saknas   Karlslund avs  
Mosås by   Karlslund avs  
Mosås by   Karlslund avs  
Mosås by by   Karlslund lht  
Mosås Saknas   Karlslund lht  
Mosås Saknas   Karlsro avs  
Mosås Saknas   Katrinelund ödehemman  
Mosås Saknas   Kilstorp avs  
Mosås by   Klaralund bs  
Mosås by   Klint f.d. lht  
Mosås kyrkby   Klockaregården lht  
Mosås by?   Korsberg f.d. hmd  
Mosås by o. stn   Kristineberg avs  
Mosås el. Lund Saknas   Kristinelund lht  
Mosås el. Lund Saknas   Kristinelund tp (lht)  
Mosås by /Se   Kristinelund lht  
Mosås station /Se   Krutbruket bruk  
Mosås by /Se   Kullkyrkan lämningar av kyrka  
Mosås samhälle /Se   Kusberg stenkulle?  
Palmbohult Saknas   Kyrkeby gd  
Palmbohult Saknas   Kyrkeby bebyggelse  
Palmbohult by   Kytte, se Gustavsberg Saknas  
Saknas Saknas   Källbo avs  
Rangeltorp gd?   Källtorp avs  
Rangeltorp Saknas   Källtorp lht  
Rangeltorp gd:ar /Se   Källtorp hmd  
Rangeltorp Saknas   Källtorp hmd  
Råberga Saknas   Kärrtorp f.d. lht  
Råby by   Lansåsen lht  
Råby by   Lerkrukan hmd  
Råby by   Liden, Lilla hmd  
Råby by   Lilla stället, se Rumpan Saknas  
Råby Saknas   Loviselund lht  
Råby Saknas   Loviselund lht  
Råby by   Lund Saknas  
Råby by /Se   Lundby avs  
»ræffuagraff», se Rävgräva by   Lygnet hmd  
Rävgräva by   Löfsta, se 5 Sörby Saknas  
Rävgräva by   Lövsta hmd  
Räfgräfva by   Lövåsen gd  
Rävgräva by   Lövåsen, Lilla hmd  
Rävgräva by   Lövåsen, Stora hmd  
Rävgräva by   Magdeburg bs?  
Räfgräfva by   Magnustorp lht  
Rävgräva by   Majtorp bs  
Rävgräva by   Marieberg f.d. lht?  
Rävgräfva by   Marieberg avs  
?Rävgräva by   Marieberg avs  
Rävgräva Saknas   Marieborg lht  
Rävgräva Saknas   Mariedal bs  
Räfgräfva by   Mariedal avs  
Rävgräva by /Se   Marielund lht  
Rävgräva by /Se   Marielund avs  
Rävgräva by /Se   Marielund avs  
»Stoortrangh» Saknas   Marielund f.d. lht  
Storgården Saknas   Marielund avs  
Sättertorp Saknas   Mark hmd  
?Sörby by   Matildelund lht  
?Sörby by   Melltorp avs  
Sörby by   Moholm hmd  
Sörby by   Moholm hmd  
Sörby by   Mosebacke hmd  
Sörby Saknas   Mossboda handelslokal, lht  
Sörby Saknas   Mossen bs  
Sörby Saknas   Mosås, se Mosjö Saknas  
Sörby Saknas   Mosås bebyggelse  
Sörby ruin /Se   Mosås gård  
Sörbykärr Saknas   Mosåsby bebyggelse  
Tuskøgha, se Törsjö by   Mosåsby bebyggelse  
Törsjö by   Mosås järnvägsstation Saknas  
Törsjö by   Muraregården Saknas  
Törsjö by   Nastorp lht  
Törsjö by   Nilstorp lht  
Törsjö Saknas   Nordanås hmd  
Törsjö by   Norensborg hmd  
Törsjö, Tossö Saknas   Norra gården, se Sodom Saknas  
?Törsjö by   Novilla avs  
Törsjö Saknas   Nytorp avs  
Törsjö Saknas   Nyttorp hmd  
Törsjö Saknas   Näsan, se Marielund Saknas  
Törsjö by   Näset avs  
Törsjö Saknas   Näset Saknas  
Törsjö Saknas   Palmbohult bebyggelse  
Törsjö Saknas   Palmbohult bebyggelse  
Törsjö by   Palmbohult bebyggelse  
Törsjö by /Se   Paris tp  
Törsjö by /Se   Parken avs  
Åsen Saknas   Parken bost  
Åsenn by /Se   Perstorp f.d. lht  
Åsbyn by   Perstorp lht  
    Perstorp f.d. lht  
    Pettersborg bs  
    Prästgården gd  
    Prästtorp f.d. lht?  
    Ragnarrök avs  
    Rangeltorp gd  
    Rangtorp, se Rangeltorp Saknas  
    Rosenlund avs  
    Rosenlund lht  
    Rostorp hmd  
    Rumpan lht  
    Råboholm avs  
    Råby bebyggelse  
    Rävgräva gd  
    Sjölunda lht  
    Sjötorp tp  
    Skalut hmd  
    Skogaholm hmd  
    Skogalund lht  
    Skogsbacken f.d. lht?  
    Skogstorp tp  
    Skogstorp tp(?)  
    Skogstorp avs  
    Skolhuset lht  
    Skräbacken gd  
    Slätäng avs  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp lht  
    Sodom hmd  
    Sofielund lht  
    Solberga f.d. lht  
    Soldattorp lht  
    Soldattorp tp  
    Stene lht  
    Steneborg avs  
    Steneborg lht?  
    Stenkulla lht  
    Stensta lht  
    Stenstorp lht  
    Stensäng lht  
    Storgården bebyggelse  
    Stormbacka lht  
    Svea f.d. lht  
    Sveaborg avs  
    Sättertorp gd  
    Sörby bebyggelse  
    Sörby bebyggelse  
    Sörbyfallet småställen  
    Sörbykärr utjord och ängsteg  
    Sörhult lht  
    Torsborg avs  
    Torstorp lht  
    Torvfabriken avs  
    Trätan, Södra, se 17 Mosås Saknas  
    Tängstorp avs  
    Törsjö bebyggelse  
    Törsjöfallet småställen  
    Tössjö bebyggelse  
    Ugglebo tp  
    Vilan hmd  
    Vilan avs  
    Vinsberg lht  
    Vinstorp avs  
    Västanberg hmd  
    Västervik lht  
    Åbydal avs  
    Åbydal avs  
    Årsta avs  
    Åsbyn, se Mosåsby Saknas  
    Åsen avs  
    Åsen, se Mosåsby Saknas  
    Ängstorp lht?  
    Ängtorpet lht  
    Äsplunda ödehemman  
    Österdal lht  
    Österdal, se Sörhult Saknas  
    Östergården, se Gustavsberg Saknas  
    Östersätter lht  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.