ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gällersta socken : Sköllersta härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 221 Naturnamn : 71 Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 160
Gellersta sn Aftonvardsbacken ägomark Saknas Saknas Aftonvardsbacken berg
Gällersta sn Amerika terräng Gällersta sn Aftonvardskroken vägstycke
Gällersta sn Attersta fors fors adel inbyggarbeteckning Aftonvardsstenen sten
Gällersta sn Atterlövstorpet terräng Gällersta baggar inbyggarbeteckning Almbrobron bro
Gällersta sn Borgen berg daggar inbyggarbeteckning Almbroån å
Gellersta sn Braxnabrötarna ägomark Gällersta småherrar inbyggarbeteckning Anders-Jönsatäppan åker
Gällersta sn Brotegen ägomark Adolfsro lht Askebäcken bäck
Gällersta sn Fräknabottnen del av Västra Kvismaren Alltorp lht Atterstafallet skogstrakt
Gällersta sn Grytbo gärde, se Gryt by Almbro gd Attersta rönning, se Sjölyckan Saknas
Gällersta sn »Grytet» jättesten /Se Almbro egendom /Se Atterstaskogen skog
Gällersta sn Gällebrunnsgraven dike (?) Almtorp lht Attersta utäng, se Frisängen Saknas
Gällersta sn *Gällerstakärret f.d. kärr(?) Alsborg lht Atterstaån å
Gällersta sn Härmingsmossen mosse Alsta, se Strömsborg Saknas Barboslätten åker
Gällersta sn /Se Härmingsmossen mosse Alvik lht Barbroslätten, se Barboslätten Saknas
Gellersta sn Jungfrukällan källa Amerika torp Bindebacken backe (med skog)
Gällersta sn Jättastenen flyttblock Andragården gd Björneborgshagen hage
Gällersta sn Karlskärr ägomark Anneberg lht Björnmosahäll berg
Gällersta sn Kvismare kanal kanal Annelund lht Björnrösan stenrösa
Gällersta sn Kvismare kanal kanal Attersta by Brotegen ängs-lott
Gellersta sn? Kvismaren, Västra f.d. sjö Atterstenstorp lht Emilslund (skogsmark)
Gällersta sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Berga lht Ekorrabacken backe
Gellersta sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Berglunda lht Frisagårdshag, se Frisängen Saknas
Gällersta sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Berglunda lht Frisahaget, se Frisängen Saknas
Gällersta sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Björkholmen lht Frisängen åker (äng)
Gällersta sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Björkvik lht Fräknabotten åker, äng (sank)
Gällersta sn Ladhagen ägomark Björneborg bs Fyrkanten åker
Gällersta sn Lilla mossen mosse Blommelund, se Bäcktorp Saknas Fällerstagatan väg
Gellersta sn Långkärret kärr Bondsätter gd Första skogsgatan väg
Gällersta sn Lövfallskärret kärr Boängegården Saknas Gamla ån å
Gällersta sn Lövsätter triangelpunkt Boängen gd Getastenen. se Jättastenen Saknas
Gällersta sn Mosjön torrlagd sjö Bro Norra by Gotland äng
Gellersta sn Mosjön förr sjö Bro Norra by Gropategarna åker
Gellersta sn Mosjön f.d. sjö Bro Södra by Gölategarna åkrar, förr äng
Gellersta sn Mosjön f.d. sjö Brotegen obebyggd änglott Hala berget berghäll
Gellersta sn Mosjön f. sjö Bäcktorp lht Hansk Röset gränsröse
Gällersta sn /Se Mosjön f.d. sjö Bäcktorp lht Håkvägen väg
Gällersta sn /Se Mosjön f.d. sjö Domaregården gd Hålldammen damm
Gällersta sn /Se Mosjön f.d. sjö Emilslund skogsmark Häggen trakt, (förr) betesmark
Gällersta by o. sn /Se Mosjön förr sjö Emmelund lht Hägg-gärdet åker
Almbro egendom m. kvarn Mosjön f.d. sjö Eriksberg lht Härmingsmossen (el. Härmingemossen) mosse
Almbro gård Mosjön f.d. sjö Eriksberg, se Skogstorp Saknas Hästersängen, se Hästersängen Saknas
Almbro gd med kvarn Mosjön torrlagd sjö /Se Fallet lht Hästhagen (skogsmark)
Almbro gd med kvarn Mossen mosse Finntorpet, se Lövsätter Saknas Jungfrukällan källa
Almbro egd Mossen, Stora mosse Fogdegården gd Jällebrunnsdiket (el. -graven) dike
Almbro egd Näckastenen sten Fogdegårdskvarn kvarn Jättastenen sten
Almbro egd Oskarsborg terräng o. ägomark Forsbergsgården gd Kanalen, se Ådran Saknas
Almbro gd /Se W Qvismaren, se Kvismaren, Västra f.d. sjö Forsnäs lht Karlskärr hage (förr kärr)
Almbrokvarn gd Ronningen ägomark Fredrikslund lht Klabba-bron bro
Almbro kvarn Saknas Råspussen terräng Frisagården gd Klovsten gränsröse
Almbro kvarn Saknas Råsängen ägomark Fridsta lht Klämman åker, för avrösningsmark
Andesetther, se Bondsäter gd Råttlindorna ägomark Frommagården gd Klämvägen väg
Athelstom, se Attersta by Skrehällen häll Frälsegården gd Kungsgropen kulle
Attersta by Skrivarebäcken bäck Frälsegården gd Kvarnstensvrån plats
Attersta by Skrivarebäcken dike Frälsegården gd Kvigeviken äng (betesmark)
Attersta by Svanfallet ägomark Frälsegården gd Lagmanshällen berg
?Attersta by Trumbacken backe /Se Fällersta by Lerviks strand strandparti
Attersta by Ulvagryt terräng Fällersta by Lilla graven dike
Attersta by /Se *Undersholmen f.d. holme Föraregården Saknas Lillgärdet åker
Attersta by *Älvtomta utäng ängsmark Gamla Klockaregården fattighus Långkärret kärr
Attersta by Ändalösen ägomark Granliden torp Långör(e)n backe, holme
Attersta by m. kvarnar Änkelyckan ägomark Gryt by Lögegölen badställe
Attersta by o. kv. Ässkogen skogstrakt Gröna Lund lht Lövfallskärret åker med lada
Attersta by Ässkogen skogstrakt Gustavsberg lht Mickels åker (odling), förr stuga
Attersta by Ässkogen skogstrakt Guttersboda gd Morfars vrå plats (el. trakt)
Attersta by med kvarnar Ässkogen skogstrakt Gällersta bebyggelse Mosjön f.d. sjö (del av)
Attersta by Ässkogen skogstrakt Gällersta by Norra haget åker, förr betesmark
Attersta by Ässkogen skogstrakt Gällersta by, se Gällersta Saknas Notbobacken backe
Attersta by Ässkogen skogstrakt Gärdeskvarnen, se Nergårdskvarn Saknas Nybrottet åker
Attersta by Ässkogen ödemark /Se Gärsta lht Nygärdet åker
Attersta by Ässkogen skogsområde /Se Haga lht Näckastenen sten (o. badställe)
Attersta by Öbacken ägomark o. terräng Haga lht Nästegårds kvarnbacke backe
Attersta by?   Hagalund torp Ormatvärar åker
Attersta by   Hagalund lht Panck Röset gränsröse
Attersta by   Hagen h Pankmossen skogslott
Attersta by   Hallagården gd Pankvägsskiftet åker
Attersta by   Hallatorpet, se Skogalund Saknas Prinsafallet plats (varit ställe)
Attersta by   Hanneberg lht Prästaflaten äng (utäng)
Attersta by   Hyddan lht Pällas Tose f.d. holme
Attersta by   Håkansgården gd Pölsebäcken försvunnen bäck
Attersta by   Hällagården gd Pölsorna åkrar, förr äng
Attersta by   Härminge by Risen åker, förr äng
Attersta by /Se   Hästersängen gd Ronnarebacken backe (»höjd»)
Attersta by /Se   Hästhagen (skogsmark) Ronningen, se Ronnängen Saknas
Attersta by /Se   Högalund lht Ronnängen åker
Attersta kvarn Saknas   Högtorp lht Rumpegärdet åker
Attersta rättaredöme f. rd   Inspektorsgården gd Rumpetegen åker?
Saknas Saknas   Johanneslund lht Rå, se Råsängen Saknas
Bondsäter Saknas   Johannisberg förr torp Råghagen åker
Bondsäter herrgård   Jonstorp lht Råspussen kärr
?Bondsäter gd   Jönsagården Saknas Råsängen åker (odlad ängsmark)
Bondsäter herrgård   Karlberg bebyggelse Råttlindorna åker
Bondsätter gd /Se   Karlberg lht Rönningen, se Ronnängen Saknas
Boängen Saknas   Karlsberg h Rönningsskiftet åker
Boängen gd /Se   Karlsborg torp (lht) Sandfallstvärorna åkrar
Bro by   Karlsdal lht Sjöholmahaget? hage (bete)
Bro by   Karlsholm torp Sjölyckan åker
Bro, Norra o. Södra byar   Karlslund lht Skarven sten
Bro by   Karlsro lht Skogsgatan väg
Bro by   Katrineberg torp Skre(d)hällen berg, »klippa»
Bro by   Klinggården gd Skrivarebacken backe
Bro by   Klinggårdskvarn kvarn Skrivarebäcken bäck
Bro by   Klockarebol gd Skrukebacken backe
?Bro byar   Klockaregården, se Gamla Klockaregården Saknas Skrukegärdet åker
Bro, Norra by   Kristinelund lht Slosarebacken backe
Bro, Norra by   Krontorp lht Smedens hag hagmark
?Bro by   Kyrkebol gd Sonnafallahagen, se Svantfallet Saknas
Bro Saknas   Lerbo, se Stensbro Saknas Stavnäsbacken backe
Bro Saknas   Lindsborg lht Stenbron bro
Bro by?   Loviseberg lht:er Stenbroskiftet åker
Bro Saknas   Loviseholm h Stommabacken backe
Bro Saknas   Lunda bs Stora graven dike
Saknas Saknas   Lugnet lht Storgärdet åker
Saknas Saknas   Långäng lht Storgärdsbäcken bäck
Bro by   Lövdalen lht Stortegen åker
Saknas Saknas   Lövdalen lht Sundbergabacken backe
Bro by   Lövhult lht Svanfallet hage
Bro, Norra o. Södra byar /Se   Lövsätter gd Svarthällen berghäll
Ekeby by   Marieberg lht Svältan (skogs)hage
Finntorpet gd /Se   Mariedal lht Svältan åker
Fällersta by   Mellangården Saknas Sättertorpavrån åker (förr äng)
Fellersta by?   Mellangården gd Södrabroskogen skog
Fällersta by   Mjölnaregården gd Tiggarhålet plats
Fellersta by   Mullagården gd Tiggarkroken väg-stycke, krök
Fällersta by   Nergården gd Tjuvaklämman hage
Fällersta by   Nergårdskvarn kvarn Tomtgärdet åker
Fällersta by   Norra gården gd Torbjörnsäng äng
Fällersta gd   Norra gården gd Torparebacken, se Skrivarebacken Saknas
Fällersta gd   Norra torpet, se Näbben Saknas Torparebäcken, se Skrivarebäcken Saknas
Fällersta by   Norregården Saknas Trollkällan sten med vattenfylld fördjupning
Fellersta by   Norrgården Saknas Trollstolen sten
Fällersta by   Norrgården, se Norra gården Saknas Trumbacken backe (plats)
Fällersta by   Norrgården gd Tuparshäll berg(häll)
Fällersta by   Norrmalm lht Tvärorna åker(stycken), förr äng
Fällersta by   Norrtorp lht Uddenäs åker
Fellersta by   Nybygget torp Ulv(a)gryt »stenmoras»
Fellersta by   Nybygget lht Undersholmen, se Unnårsholmen Saknas
Fällersta by /Se   Näbben lht Unders Tosen, Unnårsudden Saknas
*Fällersta, ladugård ladugård   Näringe lht Unnårsholmen backe, holme
Gryt by   Nästegården gd Unnårsudden berghäll, udde
Gryt by   Olstorp lht Vialn (Västra) källa
Gryt by   Ostindien, se Ängsholm Saknas Vialn (Östra) källa
Gryt by   Per-Ersagården gd Väderstenarna stenar
Gryt by   Prungersgården Saknas Västra bäcken bäck
Gryt by   Ramuelsgården, se Ramundsgården Saknas Västra haget hagmark
Gryt by   Ramundsgården gd Ådran kanal
Gryt by   Rosendal lht Åflaget äng, slåttermark
?Gryt by   Rosenlund torp Ågärdet åker
Gryt by   Rumpegärdet gd Ålandsgärdet åker
Gryt by   Rumpetegen gd Ändalösen åker, äng
Gryt by   Rutagården gd Ängarna, se Ängen el. Ängarna Saknas
Gryt by /Se   förr torp Ängen el. Ängarna åkrar
Guttersboda Saknas   Rå, se Hagen Saknas Änggatan väg
Guttersboda Saknas   Råghagen, se Sveaborg Saknas Änggatan, Östra, se Östra änggatan Saknas
Guttersboda gd /Se   Råsängen, se Rå Saknas Ängland ängsteg
Gellersta Saknas   Rönninge förr torp Öaskiftet åker
Gellersta Saknas   Samuelsgården gd Öbacken backe
Gellersta Saknas   Sandfallet torp Öknahaget hagmark
Gellersta kyrkby?   Sandtorp lht Öknaskogen skog
Gellersta sn o. by   Sjölanda torp Östra bäcken bäck
Gellersta sn   Sjölunda lht Östra änggatan väg
Gällersta by o. sn /Se   Sjölunda, Lilla lht  
Saknas Saknas   Sjötuna, se Sjölunda, Lilla Saknas  
Saknas Saknas   Skogaholm lht  
Härminge by   Skogalund lht  
Herminge by   Skogalund lht  
Härminge by   Skrukegården Saknas  
Härminge by   Skogehall lht  
Herminge by   Skogstorp torp  
Härminge by   Sofieberg torp  
Härminge by   Sofielund lht  
Härminge by   Sofiero torp  
Härminge by   Sofiero lht  
Härminge by   Sonnafallahagen förr torp  
Härminge by   Spektorsgården, se Inspektorsgården Saknas  
Herminge by   Stensbro förr torp  
Härminge by /Se   Stenstorp lht  
Herminge by /Se   Stenströmstorpet, se Haga Saknas  
Härminge by /Se   Stommagården, se Klockarebol Saknas  
Klockaretegen Saknas   Stommen, se Klockarebol Saknas  
Kyrkebol gård   Strömsborg lht  
Kyrkebol Saknas   Strömsholm lht  
Saknas Saknas   Stubbetorp, se Granliden Saknas  
Saknas Saknas   Surkålsberg, se Hagen Saknas  
Kyrkebol Saknas   Svantegården Saknas  
Kyrkebol Saknas   Svea h  
Kyrkebol Saknas   Sveaborg lht  
Lövsätter Saknas   Svennagården Saknas  
Lövsätter Saknas   Södergården Saknas  
Lövsätter gd /Se   Södra gården gd  
Saknas Saknas   Södra gården gård  
»nordhasta gardhen» gd   Sörgården Saknas  
Saknas Saknas   Sörgården gd  
Prestaåttingen Saknas   Torbjörnsgården gd  
Saknas Saknas   Turegården gd  
Saknas Saknas   Uddenäs lht  
Saknas Saknas   Vena lht  
Siggetegen Saknas   Vårdhem missionshus  
Södrabroby Saknas   Västanlund lht  
Södraby Saknas   Västergården, se Västra gården Saknas  
Saknas Saknas   Västra gården gd  
Voro Saknas   Västra gården gd  
Åttersta, se Attersta Saknas   Ängdalen lht  
Saknas Saknas   Ängland ängteg  
Äskog, L. torp   Ängsholm lht  
Ässkog, Lilla gd /Se   Äskogen, Lilla gd  
Ässkog, L. gd /Se   Ökna by  
Ökna by   Östra gården gd  
Ökna, Östra del av by   Östra gården gd  
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by /Se      
Ökna by /Se      
Ökna by /Se      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.