ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tysslinge socken : Örebro härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 343 Naturnamn : 415 Bebyggelsenamn : 779 Naturnamn : 666
Tysslinge sn Acksjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Tysslinge socken sn Abborrtjärnen skogstjärn
Tysslinge sn Allmänningsviken vik Tysslinge socken sn Abborrtjärnen skogstjärn
Tysslinge sn Aspen sjö /Se Tysslinge socken sn Alfallsgatan väg
Tysslinge sn Axasjöarna sjöar Tysslinge socken sn +Alhagen, Stora hage
Tysslinge sn Axsjöbogrufvan gruva Tysslinge sn Alkärrshaget hage
Tysslinge sn Axsjöbäcken Saknas Tysslinge sn Allmänningsviken, se Gilsåssjön, Lilla sjö
Tysslinge sn Axsjön Saknas Tysslinge sn Allmänningsviken vik
Tysslinge sn Axsjön, Lilla sjö Tysslinge sn Aspebråten skogsmark
Tysslinge sn Axsjön, Lilla sjö Tysslinge sn Aspholmastycket åker
Tysslinge sn Lilla Axsjön Saknas bergslagingar inbyggarbeteckning +Avbrända fallet skogsmark(?)
Tysslinge sn Axsjön, Lilla sjö rovebukar inbyggarbeteckning Avunden täppa
Tysslinge sn /Se Axsjön, Lilla sjö Tysslinge märralortar inbyggarbeteckning Axsjön, Lilla sjö
Tysslinge sn Axsjön, Stora sjö Tysslinge rovbukar inbyggarbeteckning Axsjön, Lilla sjö
Tysslinge sn Axsjön, Stora sjö Tysslinge rovor inbyggarbeteckning Axsjön, Stora sjö
Tysslinge kyrkby, sn Axsjön, Stora sjö Bonda-Pelle personnamn Axsjön, Stora sjö
Tysslinge sn Axsjön, Stora sjö Klet-Israel personnamn Baggaholmen holme
Tysslinge sn Axsjön, Stora sjö Lillegubben personnamn Bannmossen mosse
Tysslinge sn Axsjön, Stora sjö Sotar-Anna personnamn Barrkärret sankmark
Tysslinge sn Stora Axs...ön, se Gilsåssjön sjö Spele-Gustav personnamn Berga triangelpunkt
Tysslinge sn Baggholmen holme Spele-Petter personnamn Bergaängarna sankmark
Tysslinge sn Beatæ Christenæ alunverk Saknas Stormen personnamn Bergaängen sankmark
Tysslinge socken sn Berga triangelpunkt Strävåsa-Albertina personnamn Berggrens björkholme skogsdunge
Tysslinge sn Bergaängen äng Ulan personnamn Berghällarna berghällar
Tysslinge sn Bjurbäcken bäck Varga-Sara personnamn Bergkärn tjärn
Tysslinge sn Bjurbäcken bäck Abrahamstorpet torp Bjurbäcken bäck
Tysslinge sn Bjurhusen sjö Adolfsberg lht Bjurhusen, se Bjurusen sjö
Tysslinge sn Bjurhusen tjärn +Albrekt Nilssons torp f.d. torp Bjurhusen sjö
Tysslinge sn Bjurusen sjö /Se Almberga avs Bjursbäcken bäck
Tysslinge krkby o sn Bjurusen sjö /Se Almberga lht Bjurusen sjö
Tysslinge sn Bjurusen sjö /Se Almnäs hmd Bjurusen skogstjärn
Tysslinge sn *Björkeröset gränsmärke Almnäs lht Björkholmarna kullar
Tysslinge sn *Björkeröset gränsmärke Altorp avs Björkkärn, se Björktjärnen tjärn
Tysslinge sn Björktjärnen sjö Altorp lht Björktjärnen tjärn
Tysslinge sn Björktjärnen sjö Alunverket alunbruk Björktjärnen tjärn
Tysslinge sn *Björngranen röse gränsmärke Anderslunda tp Björnalyan kärrhål, bergstalp
Tysslinge sn Björntjärnen sjö Anderslunda lht Björnkärn, se Björntjärnen tjärn
Tysslinge sn Björntjärnen skogstjärn Anderslunda lht Björntjärnen tjärn
Tysslinge sn Björntjärnen tjärn Angelsberg lht Björntjärnen skogstjärn
Tysslinge sn Borgartjärnen sjö Arontorp avs Bofors skjutfält skogsmarker
Tysslinge sn Borgen, Kanterboda skans fornborg /Se Arontorp lht Bondskogarna skogar
Tysslinge sn /Se Bottenlösen göl /Se Askerfallet torp Bondåkern åker
Tysslinge sn /Se Bottenlösen sjö Asklundahagen, se Asklundstorp Saknas Borgaretjärnen tjärn
Tysslinge sn /Se Bredmossen mosse Asklundahagen f.d. torp Borgartjärnen tjärn
Tysslinge sn /Se Bre Måsen, se Odlingsmossen mosse Asklundstorp lht Borgartjärnsbäcken bäck
Tysslinge sn /Se Breemåsen, se Bredmossen mosse Asklundstorp bebyggelse Borgarkärn, se Borgaretjärnen tjärn
Tysslinge socken /Se Bree Måsen, se Odlingsmossen mosse Axsjöboda bebyggelse Borgartjärnen, se Borgaretjärnen tjärn
Tysslinge kyrka kyrka /Se Brudhällarna terräng Axsjöboda bebyggelse Borgen berg
Andersta Saknas *Brunneboröset gränsmärke Axsjöfallet tp Borgtjärnen tjärn
Saknas Saknas Brädlappen tjärn Axsjöfallet torp Bottenlösen sjö
Axsjöboda Saknas Brädlappen tjärn Axtorp lht Bottenlösen tjärn
Axsjöboda gd Dalkarlen sjö Backa lht Bottenlösen tjärn
Axsjöboda gd o. gruva Dalkarlen tjärn Backen tplht Bredmossen mosse
Axsjöboda gd Dalkarlsbäcken bäck Backen lht Bretorpamossen mosse
Axsjöboda gd /Se Dalströmmabäcken bäck Backen lht Brudhällamossen mosse
Beata-Kristina alunbruk, se Latorp Saknas Dammkärret kärr Banvaktstugan lht? Brudhällarna hällar
Berga Saknas Dammviken vik Baracken lht Brudhällarna berghällar
Bjurbäcken Saknas Dampendal terräng +Bengterstorp f.d. torp Brudpigepussen vattenhål
Bleckbruket Saknas Damsiöar, se Ånnabosjön, Norra, Mellersta o. Östra sjöar Benstampen benmjölsfabrik Bryckarmossen mosse
Bleckbruket Saknas Damsiögar, se Ånnabosjön, Norra, Mellersta, Östra sjöar Berga gd Brädlappen skogstjärn
Saknas Saknas Damsiögar, se Norra, Mellersta, Östra Ånnabosjön sjöar Berga tplht +Brända fallet skogsmark (?)
Bäcketorp Saknas Djurgården terräng Berga bebyggelse Brända väggen berg
Bäcketorp Saknas *Durmossen mosse Berga lht Bäckagärdet åker
Bäcketorp gård Elgsimar, se Älgsimmen, Västra o. Östra sjöar Bergahagen torp Bäckastycket åker
Egeby Saknas Elgsimssjöar, se Västra o. Östra Älgsimmen sjöar Bergahaget f.d. tp Bäcken bäck
Egeby Saknas Södra Elgsiön, se Elgsjön sjö Berget avs:r Dalen slåttermark
Egeby Saknas Elgsjön sjö Berget lht +Dalfallet skogsmark
Egeby by /Se Ellikekärr kärr Bergfalkstorp f.d. torp Dalkarlen tjärn
Egersta by Falkabacken terräng Bergskarlstorp, se Kvarntorp Saknas +Dalkarlsviksängen äng
Egersta by Falkaberget höjd Bergskarlstorp, se Kvarntorp Saknas Dammen vik
Ekersta Saknas Falkasjön sjö Bergstorp lht Dammkärret sankmark
Ekersta Saknas Falkasjön sjö Björkbacken lht Dammkärret sankmark
Egersta by Falkasjön sjö Björkemo lht Dammkärrsbäcken bäck
Egersta by /Se Falkasjön sjö Björksätter lht Dammviken vik
Saknas Saknas Falkasjön sjö Bleckbruket Saknas Dammsjömossen mosse
Eketorp Saknas Falkasjön sjö Bohult avs Dammsjön tjärn
Eketorp Saknas Falkasjön sjö /Se Bredtorp tplht Dampendal lokalitet
Eketorp gd Falksiön, se Falkasjön sjö Bretorp gd Djupa stenbrottet stenbrott
Filipshyttan by Fisklösebäcken bäck Bretorp hmn Djursbäcken bäck
Filipshyttan Saknas Fisklösen sjö +Bromans torp f.d. torp Dyen åker
Filipshyttan by? Fisklösen sjö Brotorp lht Egebybacken landsvägsbacke
Galtholmen Saknas Fisklösen sjö Brunnstorp lht Egerstagatan byväg
Galtaholme Saknas Fisklösen sjö /Se Brunnstorp lht Egerstaskogen skog
Garphyttan Saknas Fjerdingsäng Saknas Brända väggen f.d. stuga +Ekbacken kulle
Garphyttan Saknas Fyrbacken terräng Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Elgsimmarna sjöar
Bleckbruket bleckbruk Gammelån å Bäckalund avs Elgsimmen, V. sjö
Garphyttan bruk Garphytteklint berg Bäckalund lht Elgsimmen, Ö. sjö
Bleckbruket? Saknas Garphytteklint berg Bäcken eller Bäcktorpet lht Elgsjön sjö
Garphyttan bruk Garphytteklint berg Bäcken lht Elgsjön, S., se Elgsjön sjö
Garphyttan bruk /Se Garphytteklint berg Bäcketorp gd Epahaget skogsmark
Garphyttan bruk Garphytteklint berg Bäcketorp hmn Erik Lars björkholme träddunge
Garphyttan bruk Garphytteklint triangelpunkt Bäcklund avs Falkaberget berg
Garphyttan bruk Garphytteviken Saknas Bäcklund lht Falkasjön sjö
Garphyttan bruk Garphytteån å Bäcktorpet, se Bäcken eller Bäcktorpet Saknas Falkasjön sjö
Garphyttan bruk Garphytteån å +Dahltorp lht Farliga vägen skogsväg
Garphyttan bruk Garphytteån å /Se Dalstorp tp Finnafallsviken vik
Garphyttan bruk /Se Getingsticket terräng Daltorp lht Fiskalösafallet skogsmark
Garphyttan bruk /Se Gieddtiern, se Gäddtjärnen, Stora tjärn Dammen tp Fiskelösen sjö
Garphyttan brukssamhälle /Se Gilsåsaborg Saknas Dammen torp Fisklösen tjärn
Garphyttan samhälle /Se Gilsåsaborg höjd? Donationsjord Saknas +Flaterna lokalitet
Garphyttan järnbruk /Se Gilsåsamossen mosse Donationsjord Saknas Flodan mosse
Garphyttan bruk /Se Gilsåsfallet terräng Egebo lht Foksaviken vik
Garphyttan Saknas /Se Gilsåshyttan terräng(?) Ekeby gd Frustebäckakällan källa
Gillsåsen Saknas Gilsåssjön sjö Egeby hmn Frustebäckabackarna vägbackar
Gillsåsen Saknas Gilsåssjön sjö Egersta bebyggelse Frustebäcken bäck
Gillsåsen Saknas Gilsåssjön sjö Egersta by Fröidstallen f.d. tall
Gillsåsen gd Gillsåssjön Saknas Egersta by Fältabacken landsvägsbacke
Grytsätter Saknas Gilsåssjön sjö Ekbacka lht Förvaringsberget berg
Grytsätter Saknas Gilsåssjön sjö Ekeberg lht Gamla ån å
Grytsätter Saknas Gilsåsasjön sjö Ekeberg bebyggelse Gammelån vattendrag
Grytsäter gård Gilsåssjön sjö +Ekelövstegen lht Garphyttebergen skogsmarker
Grytsätter by /Se Gilsåssjön sjö Eketorp gd Garphyttedammen damm
Grytsäter gd /Se Gilsåssjön sjö Eketorp hmn Garphytteklint Saknas
Grytsätter by /Se Gilsön holme Ekhult lht Garphytte klint bergshöjd
Grytsäter gd /Se Gluggmossen mosse Ekhult lht Garphytte klint berg
Gymninge gd Granviken vik Elim lht Garphyttemarken skog
Gymminge gård Grustagmossen mosse Enebacken gd Garphytteviken vik
Gymminge gård Gråteken ek(?) Epa öknamn på Gymninge Garphyttevägen landsväg
Gymninge gd Guldhålet Saknas Eriksberg lht Garphytteån å
Gymminge gd Guldhålet terräng Eriksberg lht Garphytteån å
Gymminge gård Guntjugälven älv Erikslund lht +Gatfallet lokalitet
Gymminge gd Gymningens grav gruvhål Erikslund torp +Gattäppan åker
Gymminge gd Gåsögat sjö Ekströmatorpet f.d. torp Getakärret sankmark
Gymminge gd Gäddtjärnen, Norra tjärn Fabrikstomten avs Gilsåsa borg kulle
Gymminge gd Gäddtjärnen, Stora tjärn Fabrikstomten lht Gilsåsaberg berg
Gymminge gård Gäddtjärnen, Stora tjärn Fabrikstomten lht Gilsåsamossen mosse
Gymminge gd Gäddtjärnen, Stora sjö Fagerås lht Gilsåsdammen dammbyggnad
Gymminge gd /Se Gäddtjärnen, Stora tjärn Falkabacken lht Gilsåssjön, Lilla sjö
Gymminge Saknas Gäddtjärnen, Södra tjärn Falkagärdet lht Gilsåssjön, Stora sjö
Gymminge Saknas Hammarbergs fall terräng Falkagärdet lht Gilsåssjön sjö
Gymminge Saknas Hemsjön sjö Fallet lht Gilsåsviken vik
Gymminge Saknas Hemsjön sjö Fallet torp Gilsåsön ö
Gymminge gd Hjortronsdroget terräng Fallet lht Gilsåsön ö
Gymminge gd /Se Holmsjön sjö Falltorp tplht Gluggmossen mosse
Gårviken Saknas Holmsjön sjö Falltorp lht Gorrviken vik
Gårviken Saknas Holmsjön sjö Fattigvårdstomten, se 19 Tysslinge Saknas Granviken vik
Gårviken Saknas Holmtjärnen tjärn Fattihus fattighus Granviken vik
Hacklyckan bebyggelse /Se Hultasjön sjö Fenix lht Grottekullen kulle
Hakelyckan Saknas Hweenmåsen, se Venåsarna skogsmark Filipshyttan bebyggelse +Grustumossedammen dammbyggnad(?)
Hakelyckan Saknas *Hynsjön sjö Filipshyttan by +Gruvhagen hage
Hakelyckan Saknas *Hynsjön sjö Finnafallet f.d. bebyggelse Gråboskogen skog
Hagby Saknas *Hålldammen damm Finnatorp hmn Gråtarebacken backe
Hagen Saknas Häggkärret kärr Finnatorpet, se Ingelsgård Saknas Gråtarebacken landsvägsbacke
Hagen Saknas Häll kiern, se Östra Hällsjön sjö Finnefallet, se 1 Svartkärnstorp gd +Gräsfallet markområde
Hjulåsen berg Hällsjömossen, Södra mosse Finntomten lht +Gräshålet lokalitet
Hjulåsen by Hällsjömossen, Norra mosse Flita torp +Grästäppan åker
Hjulåsen gd:ar /Se Hällsjömossen, Södra mosse Flittorpet torp Grävlingastenen stenblock
Hjulåsen by /Se Hällsjön sjö Flyhagen lht Grönäng sankmark
Holmstorp by Hällsjön sjö Flyhagen torp Gubbadöden plats
Holmstorp by Hällsjön sjö Framnäs lht Gubbakullen slåttermark, kulle
Holmstorp by Hällsjön sjö Framnäs lht Gubbakullen åker
Holmstorp by Hällsjön sjö Frans-Karlsastället lht Gubbakärret sankmark
Holmstorp by Hällsjön, Östra sjö +Fredriksberg Saknas +Gubbahagen hage
Holmstorp by Hällsjön, Östra sjö Fredriksberg torp Gudfarsbacken backe
Holmstorp by Hällsjön, Östra sjö Fredrikstorp torp Guldhålet håla
Holmstorp by Hälltjärnen tjärn Fridhem lht Guntjugebäcken å
Holmstorp by *Härschilsröset gränsmärke Fridhem tplht Guntjugeån å
Holmstorp by Jutafallet terräng Fridhem lht Guntjugeälven å
Holmstorp by Kanontjärnen sjö Fridhult lht Gustav-Olsabäcken bäck
Holmstorp by Kanterboda skans fornborg Fridhult lht Gustav-Olsaholmen skogsdunge
Holmstorp by Karteberg gruvor Frustebäcken stuga Gymningabron landsvägsbro
Holmstorp gård Kiernar, se Kotjärnen, Lämmatjärnen sjöar Frälsegården Saknas Gymningabäcken bäck
Holmstorp Saknas Kinneråsmossen mosse Fröjdehult torp Gymningagruvan gruva
Holmstorp by Klintatorpet terräng Furuberg lht Gymningetegen skog
Holmstorp by Kotjärnen, Lämmatjärnen sjöar Furuberg lht Gymningsgrav sänka
Holmstorp by Kotjärnen tjärn Furubo lht Gårviken terrängområde
?Holmstorp by *Krokkiärsfallet terräng Fåboden, se Torpet Tåbo Saknas Gåsholmarna skogsholmar
Holmstorp by Kroktjärnen, Norra tjärn Fäboden bebyggelse Gåssjön sjö
Holstorp by Kroktjärnen, Norra tjärn Galtagölen bebyggelse Gåssjön sjö
Holstorp Saknas Kroktjärnen, Norra sjö Galtholmen ängsteg Gåssjön tjärn
Holstorp Saknas Kroktjärnen, Norra tjärn Galtholmen kronolägenhet Gåstjärn, se Gåssjön Saknas
Holstorp Saknas Kroktjärnen, Södra tjärn Gamla skolan f.d. skolhus Gåstjärnen skogstjärn
Holmstorp by Kroktjärnen, Södra sjö Garphyttan pst Gåsögat skogstjärn
Holmstorp by Kroktjärnen, Södra tjärn Garphyttan bebyggelse Gäddkärn, se Gäddtjärnen tjärn
Holmstorp by Kroktjärnen, Södra sjö Garphyttan hmn Gäddtjärnen tjärn
Holmstorp Saknas Kroppa bro Garphyttan, Västra bebyggelse Gäddtjärnen, Stora skogstjärn
Holmstorp by /Se Krompa äng Garphyttan, Östra bebyggelse Gäddtjärnen skogstjärn
Häggen lhtr /Se Kullen udde Garphytte bruk samhälle Gäddtjärnen tjärn
Häggen lhter /Se Kungshatt berg (?) Garphytte gård gård Gölen göl
Hällebergstorp Saknas Lammasen, se Lämmamossen mosse Garphyttegården gd Hackelyckekärret sankmark
Hällebergstorp Saknas Lammåsen, se Lämmamossen mosse Gattholmen äng Hackelycketegen skog
Hällebergstorp Saknas Langkärn, se Långtjärnen tjärn +Gatutorpet f.d. torp +Hagerud, Västra åker
?Hällebergstorp by Legårdstjärnen sjö Gillsåsen gd +Hagbacken kulle
Höghult gd? Legårdstjärnen sjö Gilsåsen hmn Hagen festplats
Höghult gd? Lillsjön göl Gilsåsfallet torp Hammars hage skog
Hökerkulla by Lilltjärnen tjärn Granelund don.jord +Helgåsaängen äng
Hökerkulla by? Ljustjärnen tjärn Granhäll lht Hemsjön sjö
Hökerkulla by Ljustjärnen tjärn Grenadjärhemmet lht Hemsjön sjö
Hökerkulla by Ljustjärnen sjö Grustaget lht Hemsjön tjärn
Hökerkulla by Ljustjärnen tjärn Grytsätter gd Hemsjön tjärn
Hökerkulla by Lomsjömossen mosse Grytsätter hmn Hemskogen skogsmark
Hökerkulla by? Lomsjön sjö Gråbo bebyggelse Hjortronsdrågen sankmark
Hökerkulla by Lomtjärnen sjö Gröna kullen torp Hjulåsavägen byväg
Hökerkulla by Lomtjärnen tjärn Guldhäll lht Hjulåsskogen skogsmark
Hökerkulla by Långtjärnen tjärn Gulltorpet torp Holmbacken grustag
Höckerkulla Saknas Långtjärnen tjärn Gustav Ols lht Holmabacken landsvägsbacke
Höckerkulla Saknas Långtjärnen tjärn Gustavsberg lht Holmen åker
Hökerkulla by Långtjärnen sjö Gustavsberg lht Holmsjön sjö
Hökerkulla by Långtjärnen sjö Gustavsdal lht Holmsjön sjö
Höckerkulla Saknas Långtjärnen tjärn Gymninge gd Holmsjön vattendrag
Hökerkulla by Långtjärnen tjärn Gymninge hmn Holmstorpabrottet stenbrott
Höckerkulla Saknas Långtjärnsmossen mosse Gärderslund lht Holmstorpabäcken bäck
Hökerkulla by Långtjärnsmossen mosse Gärdet lht Holmstorpagatan byväg
Ingelsgård Saknas Lämmamossen mosse Hacklyckan gd Holmstorpagraven avloppsdike
Ingelsgård Saknas Lämmamossen mosse Hacklyckan hmn Holmstorpagruvan stenbrott
Ingelsgård gård Lämmamossen mosse Hacklycke hmn Holmstorpaskogen, Stora skog
Ingelsta Saknas Lämmamossen mosse Haga lht Holmtjärnen tjärn
Ingelsta Saknas Lämmatjärnen, Kotjärnen sjöar Haga lht Hultabackarna skogsvägsbackar
Ingelsta by /Se Lämmatjärnen tjärn Haga lht Hultabackavägen skogsväg
Ingelsta by o. gd /Se Lämmåsen, se Lämmamossen mosse Hagaberg tplht Hultamossen mosse
Irvingsholm hrgd Lofskogsmåsen, se Löskermossen mosse Hagaberg lht Hultasjön sjö
Irvingsholm hrgd Löfskogsmåse, se Löskermossen mosse Hagaberg lht Hultasundet sund
Irvingsholm hrgd Löfskogsmåsen, se Löskermossen mosse Hagaberg lht Hultaviken vik
Irvingsholm hrgd Lögaredammen damm Hagaberg lht Humlegårdsbacken kulle
Israelsberg torp Lönnagruvan gruvhål Hagafallet tp Humlegårdsgraven avloppsdike
Israelsberg Saknas Löskermossen mosse Hagalund tp Hundamossen mosse
Kantarboda Saknas Löskermossen mosse Hagalund hmd Hundvägen landsväg
Kantarboda Saknas Löskermossen mosse Hagalund lht +Hålkärret sankmark
Kantarboda gd Löskermossen mosse Hagalund lht Hålmossen mosse
Kantarboda gd Magasinshagen hage Hagby lht Häggakärret sankmark
Kantarboda gd Matbyttan tjärn Hagby lht +Häggen äga
Kantarboda gd Matbyttan sjö Hagby lht Häggen åker
Karntarboda gd Matbyttan sjö Hageberg lht +Hägnaden hage(?)
Kantareboda gd /Se Matbyttan sjö /Se Hageberg tp +Hägnamossen mossse
Kartorp Saknas Matbyttekullen höjd Hagen gd Hällamossabäcken bäck
Kartorp Saknas Måckatjärnen tjärn Hagen tp Hällamossen mosse
Kartorpa ö Saknas Mårdberget berg Hagen torp Hällbergstorpstegen skogsteg
Saknas Saknas Mörttjärnen sjö Hagen hmn Hällbergstorpagatan byväg
Kartorpa ö Saknas Mörttjärnen tjärn Haglundstorp bebyggelse Hällkärn, Lilla, se Gölen göl
Konungsvalla, se Valla, Södra gd Nyckelsten sten(?) Hallingen lht Hällkärn, Lilla, se Hållsjön, Lilla sjö
Kvarntorp Saknas Nyhammarsdammen sjö Halltorp lht Hällsjömossen mosse
Kvarntorp Saknas *Nävertjärn sjö Hammartorp lht Hällsjömossen, Norra mosse
Latorp Saknas Odlingen ägomark Hammartorp torp Hällsjömossen, Södra mosse
Saknas Saknas Odlingsmossen mosse Hannedal avs Hällsjön sjö
Latorp Saknas Odlingsmossen mosse Hannelund lht Hällsjön sjö
Latorp hrgd? Odlingsmossen mosse Hannelund torp Hällsjön, Lilla sjö
Latorp herrgård Sion Omningen, se Ymningen, Stora sjö Hellbergstorp gd Hällsjön sjö
Latorp hrgd Ormtjärnen sjö Henriksholm avs Hällsjön sjö
Latorp hrgd Ormtjärnen sjö Hillerakärret bebyggelse Hällsjösnåret terräng
Latorp hrgd Orrlekarna sjöar Hillerakärret tp Hälltjärnen, se Hällsjön sjö
Latorp hrg Orrlekarna tjärn Hillerakärret lht Hälltjärnen skogstjärn
Latorp hrgd Orrlekarna sjö /Se Hjulåsen bebyggelse Hästafallet, Nedra f.d. slåttermark
Latorp gd /Se Ormtjärn Saknas Hjulåsen hmn Hästafallet, Övra f.d. slåttermark
Mamrelund gd /Se Orrlekarna sjö /Se Hjulåsen, Norra gdr Hästkällabacken vägbacke
Nyhammar Saknas Porstegen Saknas Hjulåsen, Södra gdr Hästkällan källa
Nyhammar Saknas Ranglabäcken bäck Hjulåsfallet tp Höckerkullaskogen skog
Olofstorp Saknas Ronbo Slette, se Rumboslätten slätt Hjulåsfallet bebyggelse Höckerkullabacken landsvägsbacke
Olofstorp Saknas Sion Rosimmen, se Rösimmen sjö Holmen lht Höga berget skogshöjd
Osvalla Saknas Rudflyt sjö /Se Holmen gd Högabergskärret sankmark
Osvalla by Rudtjärnen tjärn Holmsta lht Isakagärdet åker
Osvalla by Rumboslätten slätt Holmsta lht Jordbotten kolbotten
Osvalla by Rumboslätten slätt Holmstorp bebyggelse Jutafallet skogsmark
Osvalla by *Rumptallröset gränsmärke Holmstorp bebyggelse Järstaden slåttermark
Prestaåttingen Saknas Ryshimmen, se Rösimmen sjö Holmstorp by Kanontjärnen skogstjärn
Prästebol Saknas Ryttarbo terräng Holmstorp by Karl Ers björkholme träddunge
Prästebol Saknas Rättaredammen damm Holmstorp, Lilla avs Karl-Jonsabotten kolbotten
Prästebol Saknas Rävslätten terräng Holmstorp, Lilla lht Karl-Nilsaholmen skogsbacke
Prestebol by Römossen mosse Holmstorp, Norra Saknas Karl-Osvallskällaren källare
Saknas Saknas Römossen mosse Holmstorp, Norra by Karl-Persabrotten skog
Saknas Saknas Rösimmen sjö Holmstorp, Södra Saknas Kartaberget berg
Sjömarken Saknas Rösimmen sjö Holmstorp, Södra gd Kartabergsgruvorna gruvhål
Sjömarken Saknas Rösimmen sjö Holmstorpakajen lastageplats Kattegullsbacken landsvägsbacke
Slottsallmänningen Saknas Rösimmen sjö Holmstorps gård gd Kattegruvan gruvhål
Sudhrawalla by Rösimmen sjö Hopafallet f.d. lht Kattekullagruvan gruvhål
Suttareboda Saknas Rösimmen sjö Hopafallet torp Kattekullen kulle
Suttareboda by Rösimmen sjö Hultet hmn Kattekärret sankmark
Suttareboda gdar /Se Rösimmen sjö Husartorp tp? Kattgruvukullen kulle
Suttareboda by /Se Rösimmossen mosse Husartorp torp Kilsbergen berg
Svalnäs Saknas Rösimmen sjö /Se Husartorp tp Kinneråsmossen mosse
Svartkärnstorp Saknas Sangtora källa källa(?) Husartorp torp Klara gruva kalkbrott
Sånnaboda by? Skansen berg(?) Husartorpet torp Klaramossen mosse
Sånnaboda Saknas Skarmossen mosse Husartorpet lht Klintaflyna sankmark
Sånnaboda by Skvaleberget berg Husartorpet torp Klintgruvorna gruvor
Sånnaboda gdar /Se Slottsallmänningen kronopark Husartorpet lht Klockarebacken höjd
Sörgården gd Slätåsen ås(?) Hyddan lht Klockarehålet försänkning i mark
*Sörgården gd Slätåsen, Norra ås Hyddan lht +Klossdammkärret sankmark
Tolsboda by? Småsjöarna sjöar Hyddan lht Kokärn, se Kotjärnen tjärn
Tolsboda by Småsjödroget sankmark Hyddan, Lilla tplht Kolbottnavägen skogsstig
Tolsboda by Spjuttjärn tjärn Hyttvägen lht Konahagen hage
Tolsboda gdar /Se Spjuttjärnen sjö Häggen lht Konhagen hage
Tolshyttan Saknas Spjuttjärnen tjärn Häggen tplht Konjakshagen hage med täppa
Tolshyttan gd Steenfalsmåsen, se Svartfallsmossen mosse Häggen lhtr Kotjärnarna skogstjärnar
Tolstorp Saknas Stensjön sjö Häggen torp Kotjärnen tjärn
Tolstorp gd Stensjön sjö Hällbergstorpet hmn Kotjärnen skogstjärn
Tysslinge by Stensjön sjö Hällen lht +Kringelängen äng
Tysslinge by o. sn Stensjön sjö Höckerkulla bebyggelse Kristi grav bergskreva
Tysslinge by Stensjön sjö Höckerkulla by Krokkärn, se Kroktjärnen tjärn
Tysslinge Saknas Stensjön sjö Höckerkulla by Krokkärn, se Kroktjärnen tjärn
Tysslinge Saknas Stensjön sjö Höghult gd Krokstenarna stenblock
Tysslinge kyrkby? Stensjön sjö Höghult hmn Kroktjärnen tjärn
?Tysslinge by Stigs backe terräng Höglund tplht Kroktjärnen tjärn
Tysslinge Saknas Stockagårdsmossen mosse Höglunda lht Kroktjärnen skogstjärn
Tysslinge kyrkby Stockagårdsmossen mosse Högsätter lht Kroktjärnen skogstjärn
Tysslinge kyrkby Stora mossen mosse Högsätter lht Kroktjärnsstenen flyttblock
Tysslingen krnallm Stormossen mosse Högtorp tplht Kronparken, Gamla kornopark
Tysslinge sn *Stormossen mosse Idaholm avs Kronoparken Tysslingen skogsmark
Tysslinge by /Se Storstenshöjden höjd Idaholm lht Krontallen tall
Valla by Storstenshöjden höjd Ingelsgård gd Kungastigen skogsväg
Valla by Storängen mosse Ingelsgård hmn Kungshöjden berg
Valla by Storön ö Ingelsta gd Kungsstigen skogstig
Valla by Strasiön, se Stråsjön, Stora sjö Ingelsta hmn Kungsstigen väg
Valla by Stretsiön, se Stensjön sjö Ingelsta, Lilla lht Kvarndammen damm
Valla by *Stretsjön sjö Ingelstorp lht Kvarntorpabäcken bäck
Valla by Stretsiön, se Stensjön sjö Ingvaldsdal lht Kvarntorptegen skogsteg
Valla by Stråsjöbäcken bäck Ingvallsdal, se Ingvaldsdal lht +Kyrkgärdet åker
?Valla by Stråsjöbäcken bäck Ingvaldsdal lht Kyrkgärdet gärde
?Valla by Stråsjön, Stora sjö Ingvaldstorp torp Kyrkstigen gångstig
?Valla by Stråsjön, Stora sjö Irvingsholm bebyggelse Kyrkvägen väg
Valla by Stråsjön, Stora sjö Irvingsholm gd Kålgården markområde
Valla by? Stråsjön, Stora sjö Irvingsholms järnvägsjord, se 20 Tysslinge Saknas Källarekullen åker
Valla by Stråsjön, Stora sjö Israelsberg lht +Källargropsbacken kulle(?)
Valla by Stråsjön, Stora sjö Israelstorp torp +Källaregröpperna gropar (?)
Valla by *Stråsjövad gränsmärke? +Jan Svenssons torp torp Källarkullen kulle
Valla by Stråsjövad gränsmärke +Jonstorp lht Källosabäcken bäck
Valla by Suttarbomossen mosse Jutfallet torp Källoset källa
Valla gd? Svartbergsgruvan gruva Jutafallet bebyggelse Kämpatjärn, se Kämptjärn Saknas
Valla by Svartfallsmossen mosse Jäderslund lht Kämptjärn tjärn
Valla by Svartfallsmossen mosse Järnbodhagen lht Kämptjärn tjärn
Valla by Svartkarn, se Brädlappen tjärn Jättehäll lht Kämptjärnen skogstjärn
Vinsten, se Tysslinge sn Svartpotten sjö Kalkugnen kalkfabrik +Kämptjärnsängen äng
Värberg by Svartpotten tjärn Kalle Hindriks bebyggelse +Kämpängen äng
Värberg Saknas Svartpytten göl /Se Kanterboda bebyggelse Kärrakullarna kullar
Värberg Saknas Svarttjärn tjärn Kantarboda hmn Kärret sankmark
Värberg Saknas Svarttjärnen tjärn Kanterboda, Norra bebyggelse Kärret åker
Ymningshyttan Saknas Svarttjärnen sjö Kanterboda, Södra bebyggelse Kärret åker
Ymningshyttan Saknas Svarttjärnen tjärn Karlberg lht Lamakärn, se Lämmamossasjön sjö
Ymningshyttan gd /Se Svarttjärnen sjö Karlberg lht Lamtjärn, se Lämmamossasjön sjö
Ånnaboda Saknas Svarttjärnen, Västra sjö Karlberg lht Lanforsdammen damm
Ånnaboda Saknas Svarttjärnen, Västra sjö Karl-Jonsatorpet lht Lannaforsmossen mosse
Ånnaboda Saknas Svartån å Karlsdal f.d. torp Latorpamossen mosse
Ånnaboda by? *Svarvareröset gränsmärke Karl Ols lht Latorpaskogen skogsmarker
Ånnaboda by Sågdammen damm Karlsberg lht Latorps norra allmänning skogsmark
Ånnaboda Saknas Sånnaboda triangelpunkt Karlsborg lht Latorps södra allmänning skogsmark
Ånnaboda by *Säbyröset gränsmärke Karlslund tp Legårdskärn, se Legårdstjärnen Saknas
Ånnaboda gdar /Se Tolsboda triangelpunkt Karlslund lht Legårdstjärnen tjärn
Ånnebohyttan Saknas Tolsbodamossen mosse Karlslund lht Legårdstjärnen skogstjärn
Ömningshyttan Saknas Tolsbodamossen mosse Karlstorp lht +Lergropegärdet gärde
Ömningshyttan Saknas Tolstjärnen tjärn Karlstorp lht Libbaflyet kärrmark
Örsta by Tolstorpsmossen mosse Karlstorp lht +Liljas hage hagmark
Örsta gd Torpälven å Karlstorp lht Lillgårdsängen äng
Örsta gd /Se *Tors Engmosse mosse Kartorp gd Lillsjön sjö
Östa Saknas Tröskelmossen mosse Kartorp hmn Lillsjön sjö
Övratorp Saknas Tulinstorpen terräng Kartorpsö gd Lillsjön vattensamling
Övratorp Saknas Tullbacken terräng Kartorpsö hmn Lillån å
  *Tyslingesjön, se Tysslingen sjö Kinnekulle f.d. torp Limberget berg
  Tysslinge hamn Saknas /Se Klara gruvor bebyggelse Lisselängen äng
  Tysslingen sjö Klara gruva järngruva Ljuskärn, se Ljustjärnen tjärn
  Tysslingen sjö Klastorp tp Ljustermossen mosse
  Tysslingen sjö Klastorp lht Ljustjärnen tjärn
  Tysslingen sjö Klingsborg lht Ljustjärnen skogstjärn
  Tysslingen sjö Klingsborg lht Logen åker
  Tysslingen sjö Klintafallet avs Lomkärnarne, se Lomtjärnarna tjärnar
  Tysslingen sjö Klintafallet torp Lomsjömossen mosse
  Tysslingen sjö Klintatorpet, se Klintafallet avs Lomsjön sjö
  Tysslingen sjö Klintatorpet torp Lomsjön sjö
  Tysslingen sjö Klinten f.d. tp Lomsjön tjärn
  Tysslingen sjö Klinten lht Lomtjärn, se Lomsjön Saknas
  Tysslingen sjö Klippan lht Lomtjärnarna tjärnar
  Tysslingen sjö Klippan lht Lomtjärnarna vik
  Tysslingen triangelpunkt Klockaregård klockaregård Luddes backe backsluttning
  Tysslingen sjö /Se Klockaregården bebyggelse Lunsåsen kulle
  Tysslingen sjö /Se Knekttorpet lht Lyckan, Östra åker
  Tysslingen sjö /Se Knutsberg lht Långforsdammarna dammar
  Ungersmossen mosse Komministergården lht Långforsen fors
  Ungersmossen mosse Kristineberg lht Långkärn, se Långtjärnen tjärn
  Ungersmossen mosse Kristineberg lht Långtjärnen tjärn
  Ungersmossen mosse Kristineberg lht Långtjärnen tjärn
  Ungersmossen mosse Kroggården Saknas Långtjärnen tjärn
  Valla bro Saknas Krontorp lht Långtjärnsmossen mosse
  Vallabron bro Krontorp f.d. torp Långåkrarna åkrar
  Vallaholmen Saknas Kullen torp Lämmamossarna mossar
  Vargavraket terräng Kuskens lht Lämmamossasjön sjö
  Venåsarna skogsmark Kvarnen kvarn Lämmamossasjön sjö
  Videkärret kärr Kvarnen kvarn Lämmamossatjärnarna skogstjärnar
  Hvässingsäng Saknas Kvarnhult lht Lämmamossen mosse
  Ymningen sjö Kvarntorp gd Lämmamossen mosse
  Ymningen sjö /Se Kvarntorp hmn Lämmatjärnen skogstjärn
  Ymningen sjö /Se Kvarntorpasågen förr såg Lämmemossen, se Lämmamossen mosse
  Ymningen, Lilla sjö Kyrkogården jordlägenhet Lögadammen damm
  Ymningen, Lilla sjö Källtorp tp Lögadammen gruva
  Ymningen, Lilla sjö Källtorp lht Lögarna dammar
  Ymningen, Lilla vik Källtorp lht Lövkojbotten kolbotten
  Ymningen, Stora sjö Kärret lht +Maet, Stora lokalitet
  Ymningen, Stora sjö Kärret lht Magasinsbacken landsvägsbacke
  Ymningen, Stora sjö Kärret torp Maj-Olas väg skogsväg
  Ymningen, Stora sjö Kärrmon lht Matbyttan, se Matbyttesjön sjö
  Ymnings siön, se Ymningen, Lilla sjö Kärrtorpet lht Matbyttan skogstjärn
  Ymningshultsmossen mosse Kärrtorpet lht Matbyttefallet skogsmark
  Ymningshyttan hyttruin Lagertorp lht Matbyttesjön sjö
  Ymningssiön, se Ymningen, Lilla sjö Lagertorp lht Matsamossen mosse
  Ågruvan (f.d.) gruva Lannafors bruk Matsavägen väg
  *Ålkärrsröset gränsmärke Lannaforskvarnen kvarn +Mellanskogen skogsmark
  Åmossberget berg Larsbo tplht Millbergshålet vattensjukt ställe
  Åmossen mosse Larsbo lht Milängsmossen mosse
  Ånnabobäcken bäck Larslunda tp Milängsåsarna berg
  Ånnabohyttan terräng Larslunda lht +Moshyttetäpporna åkrar
  Ånnabosjön, se Södra Ånnabosjön sjö Lars Perssons teg, se 10 Tysslinge sn Moshyttevägen väg
  Ånnabosjön, Mellersta, Östra o. Norra sjöar Larstorp bs Mossen mosse
  Ånnabosjön, Mell. göl Larstorp tplht Mossen åker
  Ånnabosjön, Norra, Mellersta o. Östra sjöar Larstorp lht Myrängsviken vik
  Ånnabosjön, Norra, Mellersta o. Östra sjöar Larstorp lht Måcktjärnen skogstjärn
  Ånnabosjön, Norra, Mellersta o. Östra sjöar Lastplatsen lht Måktjärn, se Måkatjärnen tjärn
  Ånnabosjön, N. göl Latorp kalkugn, väderkvarn o. benstamp Möcktjärn, se Måkatjärnen tjärn
  Ånnabosjön, Södra sjö Latorp by Mörka backen backe
  Ånnabosjön, Södra sjö Latorp, Norra statarboställe Mörttjärnen skogstjärn
  Ånnabosjön, Östra, Norra o. Mellersta sjöar Latorp, Norra hmn Nedra kvarndammen damm
  Ånnabosjön, Ö. göl Latorps bruk samhälle Nerhammarsdalen dal
  Älgsimmen, Västra o. Östra sjöar Latorps Bruks järnvägsstation jvst Norra mossen mosse
  Älgsimmen, Västra o. Östra sjöar Latorps herrgård hgd Norra ängen äng
  Älgsimmen, Västra sjö Latorps järnvägsstation Saknas Nya vägen landsväg
  Älgsimmen, Östra sjö Legårdsfallet gd Nyckelstenen råmärke
  Älgsimmen sjöar /Se Legårdsfallet hmn Nycklastenen sten
  Älgsjön, Västra sjö Legårdsfallet, Norra bebyggelse Nyhammarsdammen damm
  Älgsjön, Östra sjö Legårdsfallet, Södra hmn Odlingen åkrar
  Lilla Ömningen, se Lilla Ymningen sjö Leonards lht Odlingen markområde
  Stora Ömningen, se Stora Ymningen sjö Lidsta avs Odlingsvägen byväg
    Lidsta lht Olofstorpabäcken bäck
    Lilla Hyddan lht Olofstorpahaget hagmark
    Lillebo lht Olofstorpategen skogsteg
    Linbanestugan lht Olshaga åker
    Lindesborg lht Orangeribacken landsvägsbacke
    Lindesborg lht Orkes fly sankmark
    Linelund lht Ormadammen vattensamling
    Linelund lht Ormasjön tjärn
    Linvägen lht Ormtjärnen tjärn
    Ljungstorp tplht Ormtjärnen tjärn
    Ljungstorp lht Orralekamossen mossar
    Loviseberg avs Orralekarna tjärnar
    Lugnet tp Orralekarna terräng
    Lugnet lht Orrkojemossen mosse
    Lunda lht Osvallabäcken bäck
    Lunda lht Oxbackarna landsvägsbackar
    Lundby lht +Oxbacksängen äng
    Löfhult tplht Pannebacken landsvägsbacke
    Lötgatan jord Peter Pers björkholme skogsdunge
    Lötgatan byväg Pinnabotten kolbotten
    Lövenborg lht +Pörtestomten lokalitet
    Lövenborg lht Rotebo rösen Saknas
    Lövhagen lht Rudtjärnen skogstjärn
    Lövhult lht +Rymningen lokalitet
    Lövsta lht Råstenen sten
    Lövsta lht Rättaredammen damm
    Lövsta lht Röbäcken bäck
    Lövåsen tplht Rödfyrarna slagghögar
    Lövåsen lht Römossen mosse
    Lövängen lht Rösimmen Saknas
    Lövängen lht Rösimmen sjö
    Marieberg tplht Rösimmsforsen bäck
    Marieberg lht Rösimmossen mosse
    Marieberg lht Sandhagen hage
    Marieberg lht Sandviken vik
    Marielund lht Sankt Olav källa
    Masugnen smältverk Sank Tora källa
    Mathildeberg lht Signalberget berg
    Matsa hmn Silvergruvan gruvhål
    Mattsa, se 1 Ånnabohyttan gd Sinderstensbacken landsvägsbacke
    Mellangården gd Sinkängen äng
    Mjölnargården lht Sjön Tysslingen, se Tysslingen sjö
    Moshyttan lht Skansabacken vägbacke
    Moshyttan lht Skansen berg
    Moshyttan torp Skarmossen mosse
    Moshyttan torp Skeppstedts hage hagmark
    Moshyttan bebyggelse Skiljen gränsskillnad
    Mosstorp lht Skjutfältet skogsmarker
    Mosstorp lht Skogsgrinden grind
    Myrtorpet, se Abrahamstorpet torp Skomakarehagen åker
    Mässen lht Skrilletegen skogsteg
    Mölnaren Saknas +Skräddarehagarna hagmark
    Mörthagen lht +Skräddarehäggen åker
    Nederås lht Skvalbergen berg
    Nedra bruket bebyggelse Skyttlakärret sankmark
    Nedra gården gd Slalombacken backe
    Nedra kvarnen kvarn Slalombacken backe
    Negerbyn lht Slåtterhäggen hage
    Nilstorp lht Slänthällarna berghällar
    Nilstorp lht Släta planen öppen plats
    Norenatorpet torp Slätaplansbacken landsvägsbacke
    Norra gården gd Slätåsen ås
    Norra gården gd Smedskullen kulle
    Norrgården gd Smedstorpamossen mosse
    Norrgården gd Smedstorpategen skog
    Norrängen tp Smutten slåttermark
    Norrängen lht Småkärnarne, se Småsjöarna sjöar
    Norrängen bebyggelse Småsjöarna sjöar
    Nyhammaren lht Småsjöarna skogstjärnar
    Nylunda lht Småtjärnarna skogstjärnar
    Ny och Nedan lht Sotarekärret sankmark
    Olins hage lht Spiksmedjedammen damm
    Olofstorp gd Spjutkärn, se Spjuttjärnen tjärn
    Olofstorp bebyggelse Spjuttjärnen tjärn
    Oskarsborg lht Spjuttjärnen skogstjärn
    Osvalla bebyggelse Spännerna provisorisk bro
    Osvalla by Stallbacken vägbacke
    Per-Ersastället lht Stenhallarna berghällar
    Persberg lht:r Stenharen kullerstensområde
    Persberg lht:r Stenharen kullerstensås
    Perstorp tplht Stenhusgrinden förr grind
    Perstorp lht Stenhusskogen skog
    Perstorp lht Stenhålet slåttermark
    Perstorp lht Stensjön sjö
    Perstorp lht Stensjön sjö
    Prästebol gd Stensjön sjö
    Prästebol hmn Stenvredet öppen plats
    Prästegården koministerbostad Stockagårdsmossen mosse
    Rabbesta bebyggelsegrupp Stora bron bro
    Rabbo stad trakt Stora mossen mosse
    Rabosta bebyggelse Stora stenen stenblock
    Radhuset lht Stora stenen stenblock
    Raststugan stuga Storastenshöjden berg
    Rickardsberg lht Stormossen mosse
    Rickardsberg (Rickardsborg) avs Stormossen mosse
    Rosendal lht Stormossen mosse
    Rosendal lht Stormossen mosse
    Rosendal lht Storstenen stenblock
    Rosenlund tplht Storstenshöjden berg
    Rosenlund lht Storstenskullen kulle
    Rudefly torp Storängen äng
    Rumboholm lht? Storängsmossen mosse
    Rumboholm gd Storön ö
    Rumboslätten gd Storön ö
    Rumboslätten ängsteg Strålsjön, Stora sjö
    Rusthållet gd Stråsjöbäcken bäck
    Rusthållet gd Stråsjömossen mosse
    Ryttarbo tplht Stråsjön, Lilla sjö
    Ryttarbo bebyggelse Stråsjön, Stora sjö
    Råby ängstegar Stråsjön sjö
    Råby ängstegar +Stuthagen hage
    Råremossen avs Sundskärn, W. tjärn
    Råremsan lht Sundskärn, Ö. tjärn
    Rävaslätten hmd Sundtjärnarne Saknas
    Rävslätten lht Sunneboklint Saknas
    Rävslätten gd Suttarbomossen mosse
    Röseminen Saknas Suttarboviken vik
    Rösimmen banvaktstuga Svannfallsmossen mosse
    Sanatoriet länssanatorium Svarta hålet skogstjärn
    Sandtorp lht Svartberget berg
    Silfvergrufveskog f.d. allm. Svartbergsbotten kolbotten
    Silvergruveskogen skogsmark Svartbergsgruvan gruva
    Silverhäll lht Svartfallsmossen mosse
    Sjögesta avs Svartkärn, se Svarttjärnen tjärn
    Sjölunda lht Svartpottabäcken bäck
    Sjömarken bebyggelse Svartpottamossen mosse
    Sjömarken hmn Svartpotten sjö
    Sjöstorp f.d. bebyggelse Svartpotten sjö
    Skansen f.d. torp Svartpotten tjärn
    Skattegården Saknas Svarttjärnen tjärn
    Skinnargården gd Svarttjärnen skogstjärn
    Skogaholm avs Svarttjärnen tjärn
    Skogaholm lht Svartån å
    Skogalund lht Svartån å
    Skogen tp Svartån, Gamla vattendrag
    Skogen, se Skogstorp Saknas Svenshytteviken vik
    Skogsbo lht Svens koja skogskoja
    Skogshyddan lht +Svinevallen lokalitet
    Skogstorp tplht Svärjarbotten kolbotten
    Skogstorp bs Sågverksdammen damm
    Skogstorp tplht Sånnabobacken landsvägsbacke
    Skogstorp lht Sånnaboflyet sankmark
    Skogstorp lht +Sädeshagen hage
    Skogstorp torp Sädesärleviken vik
    Skogstorp lht Säfkärn tjärn
    Skogstuna lht Sälinabacken kulle
    Skolan lht +Sänkängen äng
    Skolen skola Söderängen ängsmark o. åker
    Skolhus lht Södra gärdet åker
    Skolhus lht Södra Vallaskogen skog
    Skrillet lht Tallebackarna backar
    Skrillet lht Tjurgården gruvhål
    Skrilletorp torp Tolsmodamossen mosse
    Skrilletorp lht Tolsbogångan gångstig
    Skräddarehagen f.d. bebyggelse Tolshytteängen äng
    Skräddaretorpet f.d. torp Tolstjärnen tjärn
    Skräddartorp torp Tolstorpsmossen mosse
    Slottet hus Tomten, Norra slåttermark
    Slättåsen Saknas Tomten, Södra slåttermark
    Slätåsen, se Trätotegen[?] Saknas Torpabäcken bäck
    Slätåsen f.d. bs Torpälven vattendrag
    Slätåsen torp Trangårdsmossen mosse
    Slätåsen torp Trebottnavägen skogsväg
    Slätåsen, Norra torp Tretuvesjön tjärn
    Slätåsen, Södra bebyggelse Truna skogsmark
    Smedbergs, Gamla bebyggelse Tröskverksdammen damm
    Smedstorp gd Tullportabacken landsvägsbacke
    Smedstorp tp Tullporten f.d. grind
    Smedstorp lht? Tuvtjärnen tjärn
    Smedstorp, se Kartorpsö Saknas Tvestjärtamossen mosse
    Smedstorp hmn Tylintäppan åker
    Snickartorp torp Tysellängen åker
    Solbacka lht Tyskmossen mosse
    Solbacken lht Tysslingen sjö
    Solberg lht Tysslingen sjö
    Soldattorp torp Tysslingen sjö
    Soldattorp tp Tysslingen sjö
    Soldattorp torp Tysslingsjön sjö
    Soldattorp tp? +Täppekärret sankmark
    Soldattorpet lht? +Täppesgärdet gärde
    Soldattorpet tp Ugglemossen mosse
    Soldattorpet f.d. torp Ungersmossen mosse
    Soldattorpet f.d. torp Utskogen skogsmark
    Soldattorpet torp +Uttaget äng
    Soldattorpet torp Valsverksdammen damm
    Solhem lht Vargabraket skogsmark
    Sommarbaddet tp Venåsarna skogsåsar
    Sommarbaddet lht Venåsaängarna sankmarker
    Sotare-Annas stuga +Verdsmossarna mossar
    Spele-Gustavs stuga Videkärret sankmark
    Spelestället stuga Vikaudden udde
    Spiksmedjan smedja Viktor-Olsagruvan stenbrott
    Stenbacken avs Vilhelm-Olsagruvan stenbrott
    Stenbacken lht Vilhelm-Olsakullen kulle
    Stenbacken lht Vintakärret sankmark
    Stenhuset arbetarbostad Vistringategen skogsteg
    Stenkullen lht Vägstenen sten
    Stenlunda lht Värbergsbron landsvägsbro
    Stensätter lht Värbergsgraven dike
    Stensätter lht Värbergshagen hagmark
    Stenåsen tplht Värbergskröken vägkrök
    Stenåsen torp Värbergskullen kulle
    Stenåstorpet, se Stenåsen Saknas Värbergskullarna kullar
    Stenåstorpet torp Västerängen äng
    Stormatorpet f.d. torp Västgötakärret sankmark
    Storsten avs +Västgötavägen väg
    Storsten lht Västra fallet skogsmark
    Strävåsen stuga Ymningen, se Ymningen, Stora sjö
    Strömsborg lht Ymningen sjö
    Strömsborg lht Ymningen, Lilla sjö
    Stugan lht Ymningen, Lilla sjö
    Suttarboda gd Ymningen, Lilla sjö
    Suttarboda hmn Ymningen, Stora sjö
    Suttartorpet avs Ymningen, Stora sjö
    Suttartorpet lht Ymningen, Stora sjö
    Svalnäs, Södra gd Ymningen, Stora sjö
    Svalnäs, Södra hmn Ymningshultsmossen mosse
    Svalnäs, Västra lht Ågölen åkerstycke
    Svarta Sara lht Ålfallsgatan väg
    Svartkärnstorp gd Åmossberget berg
    Svartkärnstorp gd Åmossen mosse
    Svarttjärnstorp bebyggelse Ånnabobäcken bäck
    Svarttjärnstorp, se 1 Svartkärnstorp gd Ånnabosjöarna sjöar
    Svarttjärnstorp hmn Ånnabosjön, Norra sjö
    Svarvaretorpet, se Olofstorp Saknas Ånnabosjön, Norra sjöar
    Svinfallet torp Ånnabosjön, Stora sjö
    Svinfallet f.d. bebyggelse Ånnabosjön, Södra sjö
    Syndafallet lht Ånnabosjön, Västra sjö
    Sågarbacken bebyggelse Ånnabosjön, Västra sjö
    Sågen sågverk Ånnabosjön, Östra sjö
    Sånnaboda gd Ånnabosjön, Östra sjö
    Sånnaboda hmn Ånnabosjöön ö
    Södergården gd Åsen, Västra åker
    Södra gården gd Älgakärret sankmark
    Södra gården gd Älgsimmarna sjöar
    Taggafallet bebyggelse Älgsimmen, Norra sjö
    Tegelverket f.d. tegelbruk Älgsimmen, Västra sjö
    Tolsboda by Älgsimmsbäcken bäck
    Tolsboda hmn Älgsjön, Östra tjärn
    Tolsboda, Norra, se Torsboda, Norra gd Ängakällan källa
    Tolsboda, Norra hmn Ängarna slåttermark
    Tolsboda, Södra, se Torsboda, Södra gd Ängen ängsmark o. åkrar
    Tolsboda, Södra hmn Öbacken landsvägsbacke
    Tolsbohyttan, se Torsbohyttan hmd Ögrinden grind
    Tolsbohyttan bebyggelse Öpamorans sjö sankmark
    Tolshyttan, se 1 Torshyttan gd Örstagruvan gruvhål
    Tolshyttan bebyggelse Örstagärdena åkrar
    Tolstorp, se 1 Torstorp gd Örstagärdesgården gärdesgård
    Tolstorp bebyggelse Örstategen skogsteg
    Torkebacka lht Övra bruksdammen damm
    Torpet Tåbo lht Övratorpategen skog
    Torpängen lht  
    Torsboda, Norra gd  
    Torsboda, Södra gd  
    Torsbohyttan hmd  
    Torshyttan gd  
    Torstorp gd  
    Torstorps skolhus Saknas  
    Trekanten lht  
    Tre trappor lht  
    Trimbell lht  
    Trumslagarebost. lht  
    Trådvägen lht  
    Trätotegen tplht  
    Trätotegen skogsteg  
    Tröskverket tröskverksanläggning  
    Tvättstugan lht  
    +Tybergs torp f.d. torp  
    Tysellagården f.d. gd  
    Tysseläng lht  
    Tysslinge bebyggelse  
    Tysslinge bebyggelse  
    Tysslinge, 1-12 Tysslingeby Saknas  
    Tysslinge ängstegar  
    Tysslinge ängstegar  
    Tysslinge äng  
    Tysslinge utjord  
    Tysslinge teg  
    Tysslinge teg  
    Tysslinge ängsteg  
    Tysslinge kronopark  
    Tysslinge hmn  
    Tysslinge hmn  
    Tysslingeby by  
    Tysslingeby by  
    Tysslingeby gd  
    Tysslingeby säteri  
    Tysslingeby gd  
    Tysslingeby bebyggelse  
    Tysslinge kyrka kyrka  
    Ulans torp  
    Ulriksro lht  
    Utsikten lht  
    Vaktstuga lht?  
    Valberga tp  
    Valberga lht  
    Valla, Stora säteri  
    Valla, Stora hmn  
    Valla, Södra gd  
    Valla, Södra hmn  
    Vallaborg lht  
    Vallaholm lht  
    Vallskog lht  
    Valskog lht  
    Valsverket byggnad  
    Vilansro lht  
    Vilansro lht  
    Vilhelm Ols gd  
    Vinterlugnet tp  
    Vinterlugnet lht  
    Vreten lht  
    Vårglädjen tp  
    Vårglädjen torp  
    Väderkvarnen kvarn  
    Vägratorpet lht  
    Vägratorpet torp  
    Värberg bebyggelse  
    Värberg by  
    Värberg bebyggelseområde  
    Värberg bebyggelseområde  
    Värberg bebyggelseområde  
    Väster gd  
    Västergården gd  
    Västra gården hmd  
    Ymningshult gd  
    Ymningshult hmn  
    Ymningshyttan torp  
    Ymningshyttan bebyggelse  
    Ymningshyttegodset bebyggelse  
    Ådalen lht  
    Åfallet lht:r  
    Åfallet tp  
    Åfallet, Södra bebyggelse  
    Ånberga lht  
    Ånbergstorp lht  
    Ånnaboda gdr  
    Ånnaboda, Norra hmd  
    Ånnaboda, Södra hmd  
    Ånnabohyttan gd  
    Ånnebohyttan hmn  
    Ånnaboda, Norra hmn  
    Ånnaboda Södra hmn  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åtorpet lht  
    Åvik lht  
    Åvillan lht  
    Ängen f.d. stuga  
    Ängsholmen lht  
    Ängsholmen gd  
    Örsta gd  
    Örsta hmn  
    Östberga torp  
    Öster gd  
    Östergården gd  
    Öster Närkes fögderi Saknas  
    Östertysslinge hp  
    Östrabacken lht  
    Östra gården gd  
    Överås lht  
    Övra kvarnen lht  
    Öfratorp gd  
    Övratorp hmn  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.