ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ekers socken : Örebro härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 4 Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 2
Eker by Ekers hamna Saknas /Se Eker sn Avelskogsmossen mosse
Eker sn /Se Penningastenen sten /Se Eker sn Ekersmossen mosse
Eker sn Penningtallen offertall /Se Eker sn  
Eker sn Prestaåttingen Saknas Eker sn  
Eker sn   Ekers tallkottar inbyggarbeteckning  
Eker sn   stallekottar inbyggarbeteckning  
Eker sn   tallkottar inbyggarbeteckning  
Eker sn   Apeltorp f.d. tp  
Eker sn   Averskogen gd  
Eker sn   Averskogen bebyggelse  
Eker sn   Averskogen, Lilla, se Averskogen Saknas  
Eker sn   Averskogstorp avs  
Eker sn   Backa by, soldattorp  
Eker sn   Backagården hmd  
Eker sn   Björketorp bs  
Eker sn   Björklund tplht  
Eker sn   Bromstorp lht  
Eker sn   Bäcketorp lht  
Eker sn   Bönhus avs  
Eker sn /Se   Charlottenlund lht  
Eker sn /Se   Dunderbacken bs  
Eker sn /Se   Ekeberga f.d. avs  
Eker sn /Se   Eker bebyggelse  
Eker sn /Se   Ekersby, se Eker Saknas  
Averskogen Saknas   Ekersmon Saknas  
Averskogen bebyggelse /Se   Eketorp tplht  
Eker by   Eklunda bs  
Eker gd   Erikslund bs  
Eker gd   Falltorp lht  
Eker gd   Fridhem lht  
Ekersby by   Fridhem tplht  
Ekersby by   Gölfallet hmd  
Hammarby Saknas   Gölfallet hmd  
Hjulberga Saknas   Haga lht  
Hjulberga Saknas   Hagalund f.d. avs  
Hjulberga Saknas   Hagatorp f.d. avs  
Hjulberga gd /Se   Haget f.d. avs  
Hjulberga by /Se   Hammaren ängstegar, åkerstycke  
Saknas Saknas   Hjulberga gd  
Runnaby by   Holmstorp bs  
Runnaby by   Häggslätt lht  
Runnaby hg   Höglunda avs  
Runnaby by   Karlstorp tp  
Runnaby by   Karlstorp f.d. avs  
Runnaby by   Karlsdal lht  
?Runnaby by   Katrineborg lht  
Rundaby Saknas   Kristinelund f.d. avs  
Runnaby by   Kristinelund lht  
Runnaby by   Kungsholmen hmd  
Runnaby by   Källtorp tp  
Runnaby, Norra o. Södra gd:ar   Kärret f.d. avs  
Runnaby by   Ljungstorp f.d. avs  
Runnaby by   Lugnet bs  
Runnaby by   Lundbytorp avs  
Runnaby by   Mogetorp bs  
Runnaby by   Norrängen hmd  
Runnaby by   Nyhem tp  
Runnaby by   Nyland lht  
Runnaby by   Nytorp, Västra bs  
Runnaby by   Nytorp Östra lht  
Runnaby by   Nyängen hmd  
Runnaby by   Nyängen lht  
Runnaby by   Perstorp f.d. avs  
Runnaby by   Perstorp avs  
Runnaby by   Prästebol f.d. lht  
Runnaby by?   Prästgården kyrkoherdeboställe  
Runnaby by   Ronningen hmd  
Runnaby by   Rosenlund avs  
Runnaby by /Se   Rosenlund tp lht  
Runnaby by /Se   Runnaby bebyggelse, åkerstycke  
    Runnaby, Norra Saknas  
    Runnaby, Södra Saknas  
    Sandtorp f.d. avs  
    Skogaholm lht  
    Skoglund, se Fridhem Saknas  
    Skogshult tp  
    Skogstorp lht  
    Skolgården (skolhus o. fattighus), avs.  
    Stenstorp bs  
    Sveaborg lht  
    Sörby hmd  
    Torsmossen lht  
    Torstorp bs  
    Tredingen, se Tredingsgården Saknas  
    Tredingsgården hmd  
    Åsen tp  
    Ängstorp lht  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.