ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lillkyrka socken : Glanshammars härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 286 Naturnamn : 254 Bebyggelsenamn : 669 Naturnamn : 541
Lillkyrka sn Arholm, se Orrholmen holme Lillkyrka socken socken Albackarna backsluttningar
Lillkyrka sn arrHolmen, se Orrholmen holme Lillkyrka socken sn Allmänningarna skogsmarker
Lillkyrka sn Backakärret kärr Lillkyrka sn Arntäppgärdet gärde
Lillkyrka sn Badhusholmen, Inre holme Lillkyrka socken Asphagen hagmark
Lillkyrka sn /Se Badhusholmen, Yttre holme Lillkyrka sn /Se August Anders kärr sankmark
Lillkyrka sn Badhusviken vik Oljebergs-Olle inbyggarbeteckning Axelsvrån gärde
Lillkyrka sn Ballbo sten sten Alberts gd Backafallet skogsmark
Lillkyrka sn Bastholmen holme Albertsberg bebyggelse Backakällan källa
Lillkyrka sn Bastholmen holme Albertsberg lht Backakärret, Nedra åkrar
Lillkyrka sn ?Bengtsen holme Andtäppan, Lilla o Stora torp Backakärret, Övra åkrar
Lillkyrka sn Bengtsen ö Andtäppan gd? /Se Banan järnväg
Lillkyrka sn Bengtsholmen holme Anneberg bebyggelse Bastholmen holme
Lillkyrka sn Björkkärret kärr Anneberg bebyggelse Bastholmen holme
Lillkyrka sn Björkö Saknas Anntäppan, Lilla tp +Berglyckan åker
Lillkyrka sn Bobergsbacken Saknas Arntäppan, Lilla torp Berglötshagen jordstycke
?Lillkyrka sn Bokärret kärr Arntäppan, Stora tp Björkhagen hagmark
Lillkyrka sn Branstorpsån å Arntäppan, Stora torp Björnhålet gräsmark
Lillkyrka sn Branstorp Saknas Arrendegården gd Björntorpshagen hagmark
Lillkyrka sn Bredmossen mosse Aspetorp, se Laketorp Saknas Blybergagatan byväg
Lillkyrka sn Brohammarsgraven bäck Asplund lht +Blåbärstegsbacken kulle
Lillkyrka sn Brohammarsholmarna holmar Asplund bebyggelse Bobergsbacken landsvägsbacke
Lillkyrka sn Brohammarsholmarna holmar Asptorp f.d. bebyggelse Bobergsbacken, Lilla landsvägsbacke
Lillkyrka sn? Brohammarsholmarna holmar Backen avs Bobergsbacken, Stora landsvägsbacke
Lillkyrka sn Brohammarsholmarna holmar Backen avs Bokärret, Lilla sankmark
Lillkyrka sn Brohammarsholmarna holmar Backen bebyggelse Bokärret, Stora sankmark
Lillkyrka sn Brohammarsholmarna holmar Berga bebyggelse +Bondjordstäppan åker
Lillkyrka sn Brohammarsviken vik Berghagen bebyggelse +Borfallet hagmark
Lillkyrka sn Broholmsengen Saknas Berghagen bebyggelse Brandstorpbäcken bäck
Lillkyrka sn Djurgården terräng Bergslagen Saknas Brandstorpsviken vik
Lillkyrka sn Dramatiska sjön göl Bergstugan bebyggelse Brandstorpfallet skog
Lillkyrka sn Ekbacken backe Bergstugan bebyggelse Brandstorphugget skogsmark
Lillkyrka sn Ekebergsskären holmar Bernstorp bebyggelse Bransta kyrka sten
Lillkyrka sn Ekebergsviken vk Bernstorp avs Bredmossen mosse
Lillkyrka sn Ekebergsviken vik Betel avs Bredmossen mosse
Lillkyrka sn Erik-Anders kärr kärr Bjärbotorp bebyggelse Bredmossvägen skogsstig
Lillkyrka sn Erikslund ägomark Björkebo lht Brohammarsgatan byväg
Lillkyrka sn Flatskär holmar Björkekullen bebyggelse Brohammarsholmen, Norra holme
Lillkyrka sn Fogdören holme Björkekullen hmn Brohammarsholmen, Norra holme
Lillkyrka sn Furnäs näs Björklund bebyggelse Brohammarsholmen, Södra holme
Lillkyrka sn Furnäs udde Björklunda bebyggelse Brohammarsholmen, Södra holme
Lillkyrka sn Furnäs udde Björknäs bebyggelse Brohammarslöten, se Lötholmarna Saknas
Lillkyrka sn Furnäsholmen holme Björknäs bebyggelse Brohammarsskäret skär
Lillkyrka Saknas Furunäs udde Björkvik lht Brohammarsviken vik
Lillkyrka Saknas Furunäs udde Björ(n)botorp Saknas Brohammarsängarna ängsmarker
Lillkyrka sn Furuskallviken vik Björnbotorp hmn Bråntorp ängsteg
?Lillkyrka sn /Se Furuskallviken vik Björneborg bebyggelse Bråten hagmark
Lillkyrka sn Giötawijkwdd, se Tegelugnshagen udde Björneborg lht Bråtgrinden landsvägsgrind
Lillkyrka sn Giöte wijk, se Götarsviksviken vik Björntorp bebyggelse Bråtvägen byväg
Lillkyrka socken Saknas Giötviwijk, se Götarsviksviken vik Björntorp hmn Brädgården f.d. brädupplag
Lillkyrka sn Glugge terräng(?) Björntorpgården gd Brädgårdsviken vik
Lillkyrka sn Grimsten gränssten /Se Björntorps skola skola Brännan åkrar
Lillkyrka sn Grindtorpet ägomark Björntorpsågen såg Brännerikällan källa
Lillkyrka sn Grythemsviken vik Blyberga hmn Brännhugget skogsmark
Lillkyrka sn Gunnarsöknamåse, se Slutmossen o Vargmossen mosse Blyberga bebyggelse Brännvinsvägen byväg
Lillkyrka sn Gålltorp, Lilla terräng Bostället f.d. stuga +Bulltingarna åkrar (?)
Lillkyrka sn Gölholmen holme Brandstorp by Busgärdet åkrar
Lillkyrka sn Gölmosstäppan terräng Brandstorp, Lilla bebyggelse Bybacken kulle
Lillkyrka sn Götarsviksviken vik Brandstorps skola skolhus Bäckflatan åker
Lillkyrka sn Götarsviksviken vik Brandstorps Missionshus lht Bängsen holme
Lillkyrka sn *Göteviken vik Bredmossen by +Dammen dammbyggnad (?)
Lillkyrka sn Haddemossen mosse Bredmossen bebyggelse Dummhagen hage
Lillkyrka sn Hakona äng äng Bredmossen hmn +Dammkärret sankmark
Lillkyrka sn *Halbosten ö Bredmossen gdr /Se Digerängen lågmark
Lillkyrka socken sn *Hall vik eller udde Brohagen bebyggelse Djupdalen Saknas /Se
Lillkyrka socken sn Hall, se Kullhäll holme Brohagen avs Djupdalsbäcken bäck
Lillkyrka sn /Se Hall, se Kullhäll holme Brohammar bebyggelse Djupdalsgärdet åker
Lillkyrka sn /Se *Hallö sten sten Brohammar by Djupdals kapell ruin
Lillkyrka sn /Se *Hallösten holme o. uddgarn Brohammar bebyggelse Djupdahls kapell stenhögar
Lillkyrka sn /Se Henslätten terräng Brohammar bebyggelse Djurgården udde
Saknas Saknas Holmshäll terräng Brohammar bebyggelse Djurgården skogsmark
Björbotorp Saknas Hofsudden Saknas Brohammar bebyggelse Drängbacken landsvägsbacke
Björbotorp Saknas Hovudden udde Brohammarstorp bebyggelse Ekbacken kulle
Björkekullen Saknas Hovudden udde Brohammarstorp bebyggelse Ekebergallén allé
Björksunden Saknas häll, se Stavhäll holme Brotorp bebyggelse Ekebergsberget marmorbrott
Björntorp gd Häll, se Stavhäll skär Brotorp bebyggelse Ekebergsgatan byväg
Björntorp gd Häll, se Stavhäll ö Brunstorp bebyggelse Ekebergsskogen skogsmark
Björntorp gd Hästhagen ägomark Brånstorp bebyggelse Ekebergsskäret skär
Björntorp by ?Hästholmen udde Brånstorp by Ekebergsskäret holme
Björntorp gd? Hästholmen udde Brånstorp, Lilla tp +Ekhagen hagmark
Björntorp gd Hästslåttern ägomark Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Enbuskbacken kulle
Blyberga prästgård Iddharen, se Uddgarn holme Båtplatsen avs Erik Anders´ kärr sankmark
Blyberga prästgård Johanneslund terräng Båtplatsen, se 14 Slyte Saknas Erikersängen ängsmark
Bredmossen Saknas Kaninholmen holme Bäck bebyggelse +Farfars fall åker
Bredmossen by Kapellet fornlämning Bäck avs Farfars gärde åker
Brohammar by Killingberget berg Bäckhagen tp Farmors åker åker
Brohammar by Klockarängen äng Bäckhagen avs Finnmossen åker
Brohammar by Klämmabacken terräng Bönhuset bebyggelse Fiskarhagen hagmark
Brohammar by Knöpps kyrka flyttblock Bönhuset bebyggelse Flintgropen f.d. stentag
Brohammar by Korset vägkorsning(?) Charlottenberg lht Flintgropvägen skogsväg
Brohammar by Kråkskär holme Charlottenberg lht Flåhackan åker
Brohammar by Kullhäll holme Damsätter lht Fogdeholmen förr holme, nu landfast
Brohammar by Kullhäll holme Dammsätter bebyggelse Fogdholmen halvö
Brohammar by Kullhäll holme Damsås lht Fogdudden udde
Brohammar by Kullhäll holme +Danielstorp f.d. bebyggelse +Franshagen hagmark
Saknas Saknas Kyrkängen hlm Djupdala avs Franstäppan åker
Brohammar Saknas Kyrkängen ägomark +Djupdalen bebyggelse Fulskallen åker
Brohammar by Kyrkängsviken vik Djupdalen bebyggelse Furnäs udde
Brohammar gd Käglan skogstrakt Eka f.d. bebyggelse Furskallviken vik
Brohammar by? Käglan höjd Ekeberg bebyggelse Furunäs holme
?Brandstorp by Käglan berg Ekeberg säteri Fårfallet beteshage
Saknas Saknas Käglan berg Ekeberg herrgård /Se Fäkärret sankmark
Saknas Saknas Käglan berg Ekebergs gård hgd Gluggebäcken bäck
Saknas Saknas Käglekropp offerhögar /Se Ekedalen avs Granhultfallet åker
Bråntorp by? Kärstabäcken bäck Ekenäs avs Grimsten gränsmärke
Bråntorp by Kärstagärdet ägomark Eklund bebyggelse +Grindtegarna åkrar
»Daal» beb *Labot: Täre holmar Eklund avs Grisbotten kolbotten
*Dall Saknas *Lanbholmar holme Engelbrektsgården hmd +Gruvbackeängen äng
Djupdalen Saknas *Landboholmarna holmar Eriksberg bebyggelse +Grytfallet skogsmark (?)
Djupdalen Saknas *Landboholmarna holmar Eriksberg bebyggelse Gråa logen loge
Djupdal gård *Landboholmen holme Eriksberg lht Grålogsbacken landsvägsbacke
Ekeberg Saknas Lilla holmen holme Eriksberg avs Gråtarbacken åker
Ekeberg herresäte /Se Lillasp udde +Eriksdal bebyggelse Gröna pussarna sankmark
Ekeberg herresäte Lillasp udde Eriksdal lht Gröna vägen byväg
Ekeberg hg Lindstorp terräng Eriksdal gd Gubbvrån åker
Ekebärg gård Långmossen mosse Erikslund lht Gullvivbackarna kullar
Ekeberg hg Löten ägomark Erikslund avs Gunnarsöknabäcken bäck
Ekeberg herrgård Lötholmen holme Fallahagen lht Gålltorpbäcken bäck
Ekeberg by Lötviken vik Fallet, se Kärstafallet Saknas Gärdesvägen byväg
Ekeberg gd Mellanfjärden del av Hjälmaren Fallet bebyggelse Gölmossen mosse
Ekeberg hg Merholmen holme Fallhagen bebyggelse Gölmossen mosse
Ekeberg herresäte Moakärret kärr Falltorpet bebyggelse Gölmosshagen hage
Ekeberg herresäte Mohäll terräng Fattiggården bebyggelse Gölmoddkällan källa
Ekeberg herresäte Mosstorpmossen mosse Finnmossen bebyggelse Gölmosstäppan åker
Ekeberg herresäte Mörtholmen holme Finnmossen bebyggelse Gölmossvägen byväg
Ekeberg herresäte Mörthäll udde Finntäppan lht Götarsviksviken vik
Ekeberg herresäte Orrholmen holme Finntäppan avs Götarsviksallén byväg
Ekeberg hg Orrholmen holme Fogdegården Saknas +Göthagen hagmark
Ekeberg hg Orrholmen holme Fogdagården hmd Haddemossen mosse
Ekeberg hg Orrholmen holme Framnäs lht Hasselbotten kolbotten
Ekeberg herresäte Orrholmen holme Fredrikslund lht Hastorpgrinden grind
Ekeberg hg Oxhagen hage Fredrikslund lht Havrelandet åker
Ekeberg herrgård Ringsmossen mosse Fredrikstorp bebyggelse +Havretäppan åker
Ekeberg hg *Roo Hall holme Fredrikstorp bebyggelse Hemfallet åker
Ekeberg hg Rundstyckeslätten slätt /Se Fridhem avs Henslätten udde
Ekeberg hg Saltorp ägomark(?) +Fridhem bebyggelse +Herrgårdsbacken kulle (?)
Ekeberg hg *Sansviken vik Fridhem bebyggelse Herrvägen landsväg
Ekeberg hg ?Sikhäll holme Fridhem bebyggelse Hjälmaren sjö
Ekeberg hg Sikhäll holme Fridsborg bebyggelse Hovsudden udde
Ekeberg hg Simben, se Sinken, Yttre holme Fridsdal lht Hovudden udde
Ekeberg herresäte Simben, se Sinken, Yttre holme Fridsdal lht Hultet skogsmark
Ekeberg hg Sinkan hlm Fritzdal avs +Hultet, Västra skogsmark
Ekeberg hg Sinken, Inre holme Frälsegården gd +Hultet, Östra skog
Ekeberg herresäte Sinken, Inre holme Fågeltorpet torp Humlegårdsbacken kulle
Ekeberg hg Sinken, Inre holme Fågeltorp f.d. torp Hundfallet åker
Ekeberg hg Sinken, Inre holme Galltorp, se Gåltorp Saknas Husartäppan åker
Ekeberg herrgård Sinken, Yttre holme Glugge f.d. torp Hälglötberget berg
Ekeberg herresäte Sinken, Yttre holme Gluggekvarnen kvarn Hällarna berghällar
Ekeberg herresäte Sinken, Yttre holme Gluggesågen såg Hällen skär
Ekeberg Saknas Sinken, Yttre holme Granhult boställe Hällen holme
Ekeberg herresäte? Sinken, Yttre ö Granhult avs Hällhagen åker
Ekeberg herresäte Sinken, Yttre triangelpunkt Grentorp bebyggelse Hällötaberget berg
Ekeberg herresäte *Sispen holme Grentorpet bebyggelse Hällötbacken landsvägsbacke
Ekeberg herresäte? *Sispen holme Grigga bebyggelse Hällötbäcken bäck
Ekeberg herresäte Sjöboviken vik Grimsten bebyggelse Hänslättsudden udde
Ekeberg herresäte /Se Skannhäll holme Grimstena lht Hänslättsudden udde
Saknas Saknas Skarphagen ägomark o. terräng Grimstena avs Hästfallet åker
Grimstena lägenhet /Se Skrikarberget berg Grindstugan bebyggelse Häshagen hagmark
Grythem by Skyttholmarna? Saknas +Grindstugan bebyggelse Hästholmen holme
Grythem gd Skäret holme Grindtorp bebyggelse Hästholmon holme
Grythem gd Slakaren skär /Se +Grinstugtorpet f.d. bebyggelse Hästslåttersbacken landsvägsbacke
Grythem by Slutmossen o. Vargmossen mossar Grytberga lht Ingeborgbacken hagmark
?Grythem gd Slutööwijk, se Slytviken vik Grytberga avs Ingeborgviken vik
Grythem Saknas Slytberget skär Grythem bebyggelse Innersinken holme
Grythem gd Slytbäcken bäck Grythem by Ivar Munks håla stenkummel
Grythem gd Slÿtevik, se Slytviken vik Grythem by Ivar Munks håla stenkummel
Grythem gd Slyteån å Grythems Ångsåg f.d. sågverk Janeriknilsholmen holme
Gryttamo Saknas Slytviken vik Grytstorp hmd Jan Nils äng ängsmark
Grythem Saknas Slytviken vik Grytstorp tp Johan Lars Kärr sankmark
Saknas Saknas Slytviken vik Grytstorp bebyggelse Kalkberget holme
Saknas Saknas Slytviken vik Grå logskiftet lht Kalkberget berg
Saknas Saknas Slytviken vik Grönlund tp Kaninholmen holme
?Grythem Saknas Slytviken vik Grönlund lht Kapphålet stengrund
Grythem gd Slåtterkärret kärr Gunnarsborg avs Karljansholmen holme
Grythem gd *Slåtterkärrsröset röse Gunnarsökna bebyggelse Karl-Jansbron landsvägsbro
Grythem by /Se Stavhäll holme Gunnarsökna by Karl-Ols-hålet åker
Grythem by /Se Stavhäll skär Gunnarsökna bebyggelse Karltorpbäcken bäck
Grythem by /Se Stavhäll ö Gytorp bebyggelse Karltorpvägen skogsstig
Gunnarsökna by Stavhäll holme Gållstavik avs Kattkärret sankmark
*Gunnarsökna by Stensinken, se Sinken, Inre holme Gåltorp bebyggelse Kilabron vägbro
(?)Gunnarsökna by Steensinken, se Hästholmen holme Gålltorp hmn Killingholmen holme
Gunnarsökna by Stenholmen holme Gåltorp, Lilla tp (raserat) Killingholmen holme
Gunnarsöckne Saknas Stenholmsskäret, L. skär Gålltorp Lilla f.d. bebyggelse Killingholmen holme
Saknas Saknas Stenholmsskäret, St. skär Gålltorp, Stora hmn Kissen holme
Saknas Saknas Stentorp terräng +Gårhagen hage Klämmabacken landsvägsbacke
Gunnarsökna by /Se Stora holmen holme Gärdstorp Lilla boställe Klämmabacken landsvägsbacke
Gottorp gd Stora holmen holme Gästgivaregården Saknas Klämmagrinden f.d. landsvägsgrind
Gåhltorp Saknas Storängen ägomark Gästgivargården gd Klämman dalsänka
Götarsvik Saknas Stytewijk, se Slytviken vik Götarsvik bebyggelse Klämmberget berg
Götarsvik gd Sundhällen holme Götarsvik säteri Klämberget berg /Se
Götarvik herrgård Svartstenarna skär Götavi bebyggelse Klämberget berg /Se
Götarsvik herrgård Svedmossen Saknas Haga lht Klockarbacken landsvägsbacke
Götarsvik herrgård Sågbäcken bäck Haga lht Klockarängen äng
Götarsvik herrgård Sågviken vik Haga lht Knektfallet åker
Götarsvik herrgård /Se Tall-, se Furunäs udde Hagaberg lht +Knekthagsåkrarna åkrar
Götarsvik gård /Se Tall:H, se Furnäs holme Hagalund lht +Knäskiftet åker
Götevi lht /Se *Tallholmen holme Hagalund lht Knupp kyrka stenblock
Hastorp Saknas Tallholmen, se Furnäs udde Hagalund lht Knutsmossen åkrar
Hälglöt by Tallholmen hlm? Hagalund, Lilla avs Knutsmosslogen loge
Helgalöt Saknas Tegelwdd, se Hovudden udde Haget bebyggelse Kobacken bergudde
Hjälmarsberg lägenhet /Se Tegeludden udde +Haget, Stora bebyggelse Kobacken betesmark
Hälserud, se »Härse» gd? *Tegeludden udde Haget bebyggelse +Kocktäppan åker
»Härse» gd? /Se Tegeludden udde Haget avs Koholmen holme
Korsbacken Saknas Tegelugnshagen terräng, f. udde? Haglund bebyggelse Kohällen sten
Kärsta by Tegelugnshagen hage Haglunda bebyggelse +Kokängen äng
?Kärsta by Tispen, se Tissholmarna holmar Haglunda lht Kokärret åker
Kärsta by Tispen, se Tissholmarna holmar Hagsätter bebyggelse Kolvedshugget skogsmark
?Kärrsta by Tispen, se Tissholmarna holme Hagsätter bebyggelse Kompåsen holme
?Kärsta by Tissholmarna holmar Hammar lht Korran källa
Kärrsta by Tissholmarna holmar Hammar lht Korrbacken berg
Kärsta by Tissholmarna holmar Hasstorp, Stora bebyggelse Korsbacksbacken landsvägsbacke
Kärsta by Tissholmarna holmar Hastorp, Lilla hmd Korsbackängen äng
Kärsta Saknas Tisstenen skär Hastorpet, Lilla torp Korsmossen? mosse
Kärsta Saknas Tjurholmen ö Hastorp, Stora bebyggelse Krontegen åkrar
Kärsta Saknas Torpanäs terräng Hastorpet, Stora torp Kråkhagen hagmark
Kärrsta Saknas Torpanässundet sund Hjälmarsberg avs Kråknäs ö
Kärsta by Trinten skär Hoget bebyggelse +Kråknäsön ö
Kärrsta Saknas Trollberget berg Holmshäll bebyggelse Kråkskär skär
Kärsta by /Se Trollberget berg Holmshäll bebyggelse Kråkskär holme
Kiärstatorpet Saknas Tullholm, se Furunäs udde Holmskiftet, Mellersta avs Kråkslätten åkrar
Lillkyrka by *Tullholmarna holmar Holmskiftet, Västra avs Kullaskogen skogsmark
Lund Saknas Tången terräng Holmskiftet, Östra avs Kullhäll holme
Lysinge by *Täpen holme Hultet Saknas /Se Kullhällen holme
Lysinge Saknas Uddgarn ö Hultnäs bebyggelse Kungseken ek
Lysinge gd /Se Uddgarn holme Hundfallet bebyggelse Kyrkgrinden f.d. grind
Lysinge by /Se Uddgarn ö Husartorpet torp Kyrkgärdet åkrar
Lysinge by /Se Uddgarn holme Husartorpet f.d. torp Kyrkogården åker
Lysinge by /Se Uddgarn ö Husartorpet f.d. torp +Kyrkskiftet åker
Lysingsbacka Saknas Uddgarn holme /Se Hussartorp, se Grentorp Saknas Kyrkvägen f.d. gångväg
Lÿsingsztorp Saknas Udharen hlm Hyddan bebyggelse Kyrkvägen skogsväg
Måstorp Saknas Ugglekärret kärr Hyddan bebyggelse Kyrkängen halvö
Mosstorp gd Ursnäsudde udde +Hyddan tp Kyrkängsön nu fastland
Munkeboda gd Vagnbottnaröset terräng Hyttan bebyggelse Kyrkängsön halvö
?Munkeboda gård Vargmossbacken terräng Hälglöt bebyggelse +Kålbackarna kullar (?)
Munkeboda Saknas Vargmossen o. Slutmossen mossar Hälglöt by Kålsmossen åkrar
*Munkeboda Saknas Vargmossen mosse Hälglötstorp torp Kålfallsmossen mosse
Munkeboda gd Vargmossen mosse Hällstorp tp Kägleborgsgärdet gärde
Rudetorp Saknas Vargmossen mosse Hällstugan bebyggelse Kägleborgddkogen skogsmark
Skalbäcken Saknas Venfallet terräng Hällsätter tp Källgärdet gärde
Skougzmåsen Saknas Vilhomarna holmar Hällsätter avs Kämpås holme
Skogstorp Saknas Viholmarna holmar Hälltorpet f.d. torp Kämpås holme
Slyte by Viholmen udde Hällöta by by Käringlanan förr väg
Slyte by Viholmsviken vik Hällöta Saknas /Se Kärravägen byväg
Slyte by Vilhelmsro holme Hällöten by Kärstabäcken bäck
Slyte by Vindlabäcken bäck Hälserud tp Kärstavägen byväg
?Slyte by Västerängen ägomark Hälserud bebyggelse Ladbacken markområde
?Slyte by Årholmen holme Hälserud bebyggelse Larstorpbacken backsluttning
Slyte by /Se Åstabäcken bäck Häradsskrivaregården Saknas Lasse-Majas sten stenblock
Slyte Saknas Åstamossen mosse Häradsskrivaregården gd Lillasp holme
Slyte by Åstaviken vk Härse bebyggelse Lilla Asp udde
Slyte by Åstaviken vik Hästhagen tp Lilla holmen holme
Slyte by Åsudden udde Hästhagen lht Lillängen ängsmark
Slyte Saknas Åtorp ägomark Hästhagsgärdet avs +Linhagsåkrarna åkrar
Slytebotorp gd Ärholmen, se Orrholmen holme Hästslåttern bebyggelse Lisselgärdet gärde
Slytebotorp Saknas Östergrund holmar Hästslåttern bebyggelse Lundagruvan marmorbrott
Slytebotorp Saknas   Högsjö lht Lundaskogen skogsmark
Slytebotorp gd   Högtorp lht Lunnaskogen skog
Stomkiln gd   Högtorp tp +Lyckan åker
Stomskill Saknas   Högtorp lht Lyshemfallet Saknas /Se
Stomkilen Saknas   Högtorp tp /Se Lysingsbäcken bäck
Stormkilen Saknas   Höstslåttern, se Hästslåttern Saknas Lysingsgrinden f.d. grind
Slÿtesågen Saknas   Jakobsborg bebyggelse Lysingsskogarna skogsmarker
Sättran Saknas   Jan-Erika-hagen f.d. stuga Långåkrarna åkrar
Åsta by   Johanneslund lht Löbotallavägen skogsstig
Åsta by   Johanneslund bebyggelse Löten åker o. äng
Åsta by   Johannisberg tp Lötholmarna Saknas
Åsta by   Johannislund bebyggelse Lötholmarna holmar
Åsta by   Jonsapojkarnas gd Maja-Lisabacken landsvägsbacke
Åsta by   Kapellet lht Mellamsinken holme
Åsta by   Karlborg lht Mellantorpgärdet åkrar
Åsta by   Karlsborg lht Meskällan källa
Åsta by   Karlsdal bebyggelse Meskärret sankmark
?Åsta by   Karlsdal bebyggelse Moakärret sankmark
Åsta by   Karlshöjd lht Morottäppan åker
Åsta by   Karlshöjd bebyggelse Mossen ängsmark
Åsta by   Karlshöje bebyggelse Mosstorpmossen mosse
Åsta Saknas   Karlslund bebyggelse +Mossängen ängsmark
Åsta by   Karlslund lht Munkebodasjön sjö
Åsta by /Se   Karlslund bebyggelse Munkabodsjön sjö
Åsta by /Se   Karlslund bebyggelse Myrbacken landsvägsbacke
Ätterud Saknas   Karlslund bebyggelse Myrbackgrinden grind
Älterud gd   Karltorp bebyggelse Märholmen holme
Älterud gd   Karltorp hmn +Märrarna, Nedre åkrar (?)
Älterud gd   Karltorpgården gd +Märrhuvudena åkrar (?)
Älterud gd   Karltorps soldattorp lht Mörthäll berghäll
Elttrö Saknas   Kiltegen lht Mörthäll, Lilla udde
»øknen» beb   Klockaregården bebyggelse Mörthäll, Stora udde
    Klockargården bebyggelse Mörthällsudden udde
    Klämman bebyggelse Mörtskär skär
    Klämman gd? /Se Nedra gärdet åkrar
    Knekthagen f.d. torp +Norlunds täppa åker
    Knutlösa f.d. stuga Norra skogen skogsmark
    Korsbacken bebyggelse Norrhaget hagmark
    Korsbacken torp Norrängen betesmark
    Korset tp Norrängsgrinden f.d. grind
    Korset bebyggelse Notbacken backsluttning
    Korset torp /Se Nyströmsviken vik
    Korsmossen avs +Nyängstäppan åker
    Kristinelund avs Olagliga berget holme
    Kronoskattegården, Västra gd Oljebergskällan källa
    Kronoskattegården, Östra gd Ol Abrams sten stenblock
    Kullen, se Björkekullen Saknas Orrholmen holme
    Kullen hmn Ormkärret sankmark
    Kyrkbyn tp Oxbacken hage
    Kyrkbyn bebyggelse Oxhagen hagmark
    Kyrkfallet, se Kärstafallet Saknas +Oxhaget, Lilla hagmark
    Kyrkogården avs +Oxhaget, Stora hagmark
    Kyrkoherdebostället hmn Per Hans hage hage
    Kyrkängen hmd Pär Lars äng ängsmark
    Kyrkängen bebyggelse Porsmossbäcken bäck
    Käggelborg bebyggelse Porsmossen mosse
    Kägleborg gd Postfallet åker
    Källtorp tp Prästskogen skogsmark
    Källtorp lht Prästtorpkärret odling
    Kärret lht Pumphusviken vik
    Kärret bebyggelse Pungen skogstjärn
    Kärsta bebyggelse Ramstigen landsväg
    Kärsta by Redvägen f.d. väg
    Kärsta by /Se Ringsmossen mosse
    Kärstabyn by Rishagen hage
    Kärstafallet bebyggelse Ringabystigen landsväg
    Kärstagärdet Saknas Ringsmossbäcken bäck
    Kärstagärdet gd Ringsmossen mosse
    Kärsta Persberg bebyggelse Ringsmossvägen skogsstig
    Kärsta skola lht Roledet grävd grav
    +Kärstatorp tp +Rotkärret sankmark
    Kärstatorp tp +Runntäppan åker
    Kärstatorp torp Rybacken backe
    Kärstavik avs Rynnstycket åker
    Laggargården Saknas Ryttarhuvet åker
    Laggargården hmd Röjningen äng
    Laketorp hmd Röjningen äng
    Laktorpet bebyggelse Röjningen åker
    Larstorp f.d. bebyggelse +Röjningshagen hage
    Lennartstorp bebyggelse +Röjningsänarna åkrar
    Leonardstorp, se Lindstorp Saknas Rövarkulorna stenhögar
    Liljedalen bebyggelse Salpetertomten åker
    Liljedalen bebyggelse Sandgropdkärret sankmark
    Lillkyrka kyrka kyrka Sandsviken vik
    Lillkyrka kyrkogård lht +Sandtegsbacken kulle (?)
    Lillnäs bebyggelse Sikhäll skär
    Lindegård avs Sikhäll holmar
    Lindhagen bebyggelse Sinkarna holmar
    Lindhagen lht Sinken, Inre holme
    Lindhagen lht Sinken, Yttre holme
    Lindnäs bebyggelse Sinkholmarna holmar
    Lindnäs avs Sjöhagen hagmark
    +Lindstorp bebyggelse Sjöhagen hagmark
    Linnarstorp bebyggelse Sjökärret sankmark
    Linstorp bebyggelse Skabäckbäcken bäck
    Ljungbacken hmd Skabäcksvägen byväg
    Lund tp Skallhäll holme
    Lund bebyggelse Skannhäll? skär?
    Lund bebyggelse Skanhäll holme
    Lund lht Skarphagen hage
    Lyshem bebyggelse Skogsmossvägen byväg
    Lyshen lht Skogsmossvägen skogsväg
    Lysinge bebyggelse Skogstorpgrinden f.d. landsvägsgrind
    Lysinge hmn Skolkällan källa
    Lysinge Saknas /Se Skommarbäcken bäck
    Lysingsbacka tp Skommargatan byväg
    Lysingsbacke bebyggelse Skommargrinden f.d. grind
    Lysingssmedjan smedja Skommarhagen gärde
    Lysingstorp tp Skommarhagsbäcken bäck
    Lysingstorp bebyggelse Skrabblinden åker
    Lättens bebyggelse +*Skrapfallet åkrar
    Lötholmsskiftet avs Skrikarbergen berg
    Lötholmsskiftet, se 7 Brohammar Saknas Skrillarkällan häll /Se
    Lövhult bebyggelse Skvalbäcken bäck
    Lövhult lht Skvalbäckskällan källa
    Lövlund bebyggelse Skybergsbacken kulle
    Lövlund lht +Skyhagen hagmark
    Lövlund tp Skyttholmen, Lilla holme
    Lövsätter lht Skyttholmen, Lilla holme
    Lövsätter bebyggelse Skyttholmen, Stora holme
    Lövåsen bebyggelse Skyttholmen, Stora holme
    Lövåsen lht Skäret holme
    Lövåsen bebyggelse Slammerbäcken bäck
    Lövåsen bebyggelse Slamerbäcksbron landsvägsbro
    Malmberga lht Slytberget holme
    Malmstorp bebyggelse Slytbron landsvägsbro
    Malmstorp bebyggelse Slytbäckbron landsvägsbro
    Malmtorp, Stora bebyggelse Slytbäcken bäck
    Manilla bebyggelse Slyte Stenholmar, se Stenholmarna Saknas
    Marieberg lht Slyte Stora Holme, se Killingholmen Saknas
    Marieberg lht Slytgatan byväg
    Marielund lht Slytgrinden f.d. grind
    Mellangården gd Slytlandet strand
    Mellangården hmd Slytmossen mosse
    Mellantorp bebyggelse Slytskogen skogsmark
    Mellantorp bebyggelse Slytviken vik
    Mellby bebyggelse Slåtterkärren sankmark
    Mellersta Holmskiftet, se 4 Brohammar Saknas Slängbäcken bäck
    Millangården gd Slättbron vägbro
    Missionshuset bebyggelse Slätten åker
    Missionshustomten avs Smörklämman stenblock
    Mohäll bebyggelse Smörklämmbacken landsvägsbacke
    Mohäll bebyggelse Snålhagen åkrar
    Mon bebyggelse Spinnkäringen stenblock
    Mon bebyggelse Spinnkäringstenen stenblock
    Mossen lht Spånbanan f.d. spånhyvleri
    Mosstorp bebyggelse Spångmossen mosse
    Mosstorp hmn Spångmosslogen loge
    Munkeboda bebyggelse Strakhällsängen äng
    Munkaboda hmn Starrhagen hage
    Munkaboda gdr /Se Stavelskärret sankmark
    Munketorp bebyggelse Stavhäll skär?
    Munktorp bebyggelse Stavhällen holme
    Murmästarkärret avst Stenholmarna holmar
    Natorp, se Norrtorp bebyggelse Stenholmen holme
    Norlund bebyggelse Stenholmen holme
    Norlund f.d. bebyggelse Stenholmsskäret, Lilla skär
    Norra gården hmd Stenholmsskäret, Stora skär
    Norra gården gd Steniga fallet skog
    Norra gården Saknas Stora holmen holme
    Norra gården gd Stora holmen holme
    Norra gården Saknas Stora holmen holme
    Norra gården hmd Stora mossen mosse
    Norra gården hmd Stormossen mosse
    Norra gården gd Storängen åkrar
    Norra skolan avs Storängslandet åkrar
    Norra Skolan avs Strupen sankmark
    Norrgården Saknas Strömbäcksgrinden grind
    Norrgården hmd Sundhällen holme
    Norr i Kärsta del av by Svarta grinden f.d. grind
    Norrsäter bebyggelse Svartstenarna stenar
    Norrsäter bebyggelse +Svinvallen ås (?)
    Norrtorp lht Svältrikstången mossmark
    Norrtorp, se Norrsäter Saknas Svältrikvägen byväg
    Norrtorp avs +Svärdsbobacke avrösningsjord
    Nybyggarefallet, se Fallet Saknas +Sågarhagen hagmark
    Nybyggefallet torp Sågbäcken bäck
    Nybygget torp Sågkällan källa
    Nyfallet lht +Sågkärret sankmark
    Nyfallet lht Södra fallet skogsmark
    Nyhagen lht Södra fallet åker
    Nyhagen lht Södra gärdet åkrar
    Nylund lht Södra skogen skogsmark
    Nylund avs Tallbacken kulle
    Nylund bebyggelse Tallbergbacken markområde
    Nysätter bebyggelse Tallholmen holme
    Nysätter bebyggelse +Tallpasshagen hagmark
    Nytorp tp Tegelholmen holme
    Nytorp bebyggelse Tegelholmen holme
    Nytorp tp Tegeludden udde
    Nyvik bebyggelse Tegelugnshaget hagmark
    +Nyåsen tplht Tegstycksfallet åkrar
    Nyängen bebyggelse Tisen holme
    Nyängen bebyggelse Tissen holme
    Oljeberget bebyggelse Tjurholmen, se Skyttholmen, Stora Saknas
    Oljeberget bebyggelse Tjurholmen holme
    Olofstorp bebyggelse +Tomtgärdet gärde
    Oxhagen Saknas /Se Torkfallet åker
    Pannboda hmd Torpanäs udde
    Panneboda bebyggelse Torpanäsladan lada
    Persberg tp Torpanäsudden udde
    Persberg bebyggelse Torpsundet, se Troppsundet Saknas
    Persberg tp Torpudden udde
    Persberg lht Treröset gränsröse
    Prostgården gd Trollberget berg
    Prästgården, se Blyberga Saknas Troppsundet sund
    Prästgården gd Trulse hällar berghällar
    Prästtorp bebyggelse Trälåset f.d. grind
    Prästtorpet bebyggelse +Tuvtäppan åker
    Rosenberg bebyggelse Tången mosse
    Rudetorp, Lilla bebyggelse +Täppgärdet åkrar
    Rudtorpet, Lilla torp Uddgarn ö
    Rudetorp, Stora bebyggelse Uddgarn holme /Se
    Rudtorpet, Stora torp Ursnäs backe skogshöjd
    Rusthållaregården Saknas Ursnäs udde udde
    Rusthållaregården gd Utjordstegen åkrar
    Rusthållet hmd Utnäsudde udde
    Rusthållet hmd Vadbron bro
    Ryn f.d. bebyggelse Vadbron landsvägsbro
    Råkilen avs Vagnbottensvägen skogsstig
    Rånningen avs Vagnbottnahugget skogshygge
    Råtorp, Lilla torp Vagnbottnarna kolbottnar
    Råtorp, Stora torp Vagnbottnaröset gränsröse
    +Röjningstorpet f.d. torp Vallgatan kreatursgata
    Rönningsberg bebyggelse Vallgatan fägata
    +Rönningstorp bebyggelse Vargflatan åker
    +Rötorpet f.d. bebyggelse Varggropen grop
    Salstorp lht Varggropen grop
    Saltorp avs Vargmossen mosse
    Sjölunda hmd Vargmossen mosse
    Sjölunda lht Vargmossen mosse
    Sjölunda bebyggelse Vargmossbacken landsvägsbacke
    Sjötegen avs +Vargskogen skog
    Skabäcken bebyggelse Vargvrån åker
    Skabäcken hmn Vasastenen stenblock
    Skattbondegården hmd Venfallsgatan byväg
    Skogaholm bebyggelse Vedkärret sankmark
    Skogaholm f.d. bebyggelse Vedkärrsberget berg
    Skoglund tp Vedtorget berg
    Skoglund bebyggelse Venabacken ås
    Skoglund bebyggelse Venen ängsmark
    +Skogsberg tplht Viholmarna holmar
    Skogslund torp Viholmen holme
    Skogsmossen tp Viholmen holme
    Skogsmossen bebyggelse Vikudden udde
    Skogsmossen avs Vilahultet skog
    Skogsmossen lht Vilhelmsro holme
    Skogstorp bebyggelse Vindlabäcken bäck
    Skogstorp, Lilla bebyggelse Vindlarna markområde
    Skogstorp, Stora bebyggelse Vintermossen åkrar
    Skogstorp bebyggelse Värmland gärde
    Skogstorp tp Västertorpbacken backsluttning
    Skogstorp torp Västertorpprutan åkrar
    Skogstorp, Lilla bebyggelse Västeråsen ås
    Skolan, Östra skolh. Västeråsviken vik
    Skolhuset bebyggelse Västerängen åkrar
    Skomakartorp bebyggelse Västra backen kulle
    Sköttholmen, Stora avs Västra källan källa
    Slytbyn by Yttersinken holme
    Slyte bebyggelse +Åbrinken åker
    Slyte by Åbron landsvägsbro
    Slyte by /Se Ånddraken, Lilla sankmark
    Slyte bebyggelse Ånddraken, Stora sankmark
    Slytebotorp bebyggelse Ånstorpbacken backe
    Slytebotorp hmn Ånstorpbron bro
    Slytefallet fattiggård +Årängen äng
    Slyte skola bebyggelse Årängsviken vik
    Slytfallet bebyggelse +Åsgärdet åkrar
    Slytsågen torp Åstabäcken bäck
    Smedstorp bebyggelse Åstagatan byväg
    Snickartorp bebyggelse Åstagatan, Norra byväg
    Snickartorpet bebyggelse Åstagatan, Södra byväg
    Solberga bebyggelse Åstamossen mosse
    Sockenmagasinet bebyggelse Älkärrsvägen byväg
    Solbacka lht Ältrudhultet skogsmark
    Soldatjorden avs Ängsvägen byväg
    Soldattorpet f.d. torp +Änkans hage hagmark
    Soldattorpet f.d. soldattorp Öabacken åker
    Soldattorpet lht Öafallet skog och betesmark
    Soldattorpet bebyggelse Öamossen mosse
    Soldattorpet f.d. torp Örebrovägen landsväg
    Solgläntan f.d. stuga Östergrundet stengrund
    Solhem lht Östergårdsberget berg
    Spånga bebyggelse Östergårdsgärdet åkrar
    Spånga bebyggelse Österängen åkrar
    Starkhälla torp Österängen åkrar
    Starkhällen f.d. torp Österängen ängsmark
    Stenfallet bebyggelse  
    Stenfallet bebyggelse  
    +Stenhagstorpet f.d. bebyggelse  
    Stenhammar bebyggelse  
    Stensätter lht  
    Stensätter lht  
    Stentorp torp  
    +Stenviken bebyggelse  
    Stomkilen bebyggelse  
    Stomskil hmn  
    Stomsköla hmn  
    Storgården hmd  
    Stormossen bebyggelse  
    Stormossen avs  
    Storsätter avs  
    Stutladugården bebyggelse  
    Sveaborg avs  
    Svenstorp bebyggelse  
    Svältrikdet bebyggelse  
    Svältriket, Norra, se Munketorp Saknas  
    Svältriket, Norra bebyggelse  
    Svältriket, Södra, Ymningsberg Saknas  
    Svältriket, Södra bebyggelse  
    +Sågargården gd  
    +Sågarkärret f.d. torp  
    Sågen förr såg  
    Sågen såg  
    Sågen torp  
    Sättertorp bebyggelse  
    Sättertorp bebyggelse  
    Sättran, Lilla tp  
    Sättran, Stora tp  
    Sättran torp  
    Södergården gd  
    Södergården gd  
    Södergården gd  
    Söder i Kärsta del av by  
    Södra gården hmd  
    Södra gården gd  
    Södra gården gd  
    Södra gården hmd  
    Södra gården hmd  
    Södra gården hmd  
    Sörlund bebyggelse  
    Sörlund avs  
    Sörlund f.d. bebyggelse  
    +Sörlund tplht  
    Sörsjö lht  
    Sörstugan bebyggelse  
    Sörsätter bebyggelse  
    Sörsätter bebyggelse  
    Tallbacken lht  
    Tallbacken tp  
    Tallberget bebyggelse  
    Tallbergstugan f.d. stuga  
    Tjurbetet avs  
    +Tomtgården gd  
    Torpanäs bebyggelse  
    Torphälla lht  
    Tuvan lht  
    Tuvan lht  
    Uddgarn avs  
    Vallaholm lht  
    Vallaholm avs  
    Vapenvilan bebyggelse  
    Vapenvilan bebyggelse  
    Vasstorp, Lilla hmd  
    Vasstorpet, Lilla torp  
    Vasstorp, Stora hmd  
    Vasstorpet, Stora torp  
    Waterlo boställe  
    Vattenstället mark  
    Vattenstället, se 5 Gunnarsökna Saknas  
    Vedkärret hmd  
    Vedkärret torp  
    Venen avs  
    Venfallet bebyggelse  
    Vilan bebyggelse  
    Vilan bebyggelse  
    Vittesberg Saknas  
    Vittersberg gd  
    Vänäs lht  
    Vännäs avs  
    Värnhem lht  
    Västergården gd  
    Västersätter lht  
    Västersätter avst  
    Västersätter bebyggelse  
    Västersätter bebyggelse  
    Västertorpet bebyggelse  
    Västra Holmskiftet, se 5 Brohamar Saknas  
    Ymningsberg bebyggelse  
    Ymningsberg bebyggelse  
    Ålderdomshemmet bebyggelse  
    Ångsågen f.d. sågverk  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bebyggelse  
    Åslund avs  
    Åsta bebyggelse  
    Åsta by  
    Åsta, Norra del av byn  
    Åsta Persberg lht  
    Åsta, Södra del av byn  
    Åsta by /Se  
    Åstavik avs  
    Åtorp bebyggelse  
    Åtorp avs  
    Åttan bebyggelse  
    Älterud, Lilla bebyggelse  
    Älterud, Stora bebyggelse  
    Älterud bebyggelse  
    Älterud, Lilla bebyggelse  
    Älterud, Stora bebyggelse  
    Ängfallet bebyggelse  
    Ängtorp bebyggelse  
    Änglund bebyggelse  
    Ängtorp f.d. bebyggelse  
    Äversta avs  
    Ön bebyggelse  
    Ön avs  
    Österby bebyggelse  
    Östersätter avs  
    Österåker avs  
    Östra gården gd  
    Östra Holmskiftet, se 6 Brohammar Saknas  
    Östra Skolan avs  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.