ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kils socken : Örebro härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 335 Naturnamn : 415 Bebyggelsenamn : 657 Naturnamn : 815
Kil sn Abraham-Lars täppa terräng Kils sn sn Abborrtjärnen tjärn
Kil sn *Algutstorps äng åker Kil sn Abborrtjärn tjärn
Kil sn Alkotteberget berg Kil sn +Alekärret sankmark
Kil sn Anders-Jons drog röjning(?) Kil sn Amboberget berg
Kil socken *Aplaröset gränsmärke Kil sn Amboberget berg
Kil sn *Apleröse röse Kil sn Amboberget berg
Kil sn Askärret kärr Kils vantatottar inbyggarbeteckning Anders-Nilsabacken landsvägsbacke
Kil sn Aspviken vik Backa-Pelle personnamn Anders-Olsabacken landsvägsbacke
Kil sn /Se Avstupet terräng Bryggar-Lotta personnamn Aplabacken kulle
Kil sn *Backa skog skog Gropa-Lasse personnamn Askärret sankmark
Kil sn /Se Backa tvära terräng Tallås-Lovisa personnamn Askärrskullen kulle
?Kil sn *Björkeröset gränsmärke Kilar inbyggarbeteckning Aspviken vik
Kil sn *Björkeröset gränsmärke Kils vantatottar inbyggarbeteckning Axbergstighagen hage
Kil sn Björnamossen mosse tummatott Saknas Backa-Pelles höväg byväg
Kil sn Björnbäcken bäck Vantar inbyggarbeteckning Backatvära skog
Kil sn Björn, St. holme vantar inbyggarbeteckning +Backåkrarna åkrar
Kil sn Björntjärnen göl Vantatott Saknas +Bastuhagen åker
Kil sn Blacksta hamna Saknas /Se vantatottar inbyggarbeteckning Bergbotten kolbotten
Kil sn Blackstaån å Alebron, se Dartorp Saknas +Bergmossen mosse
Kil sn Blankebron bro Algutstorp gd Billingsmossen mosse
Kil sn Blåsåsen ägomark Algutstorpet hmn Billingegraven avvattningsdike
Kil sn Bocksbomossen mosse Algårdstorpet, se Algutstorp Saknas Billingen f.d. sjö
Kil sn Bocksbosjön sjö Alkärret lht Björket gärde
Kil sn Bolafalldraget terräng Allmänningen, se Hålahult Saknas Björkgruvekärret sankmark
Kil sn Bondhyttan terräng Allmänningen Saknas Björkgruvsåsen ås
Kil sn Bremossen mosse Alntorp tp Björkhultatallen tall
Kil sn Bremossen mosse Alntorp bebyggelse Björkhultavägen skogsväg
Kil sn Brändbergsmossen mosse Ankdammen ligghall Björnabergen berg
Kil sn Bränningen udde Anneberg lht Björnabäcken bäck
Kil sn *Bäckebergs röset gränsmärke Annelund lht Björnakäckebotten kolbotten
Kil sn Bäcken ägomark Arbetarebost. bebyggelse Björnamossen mosse
Kil sn Daladiket dike Argorstorpet hmn Björnen sten
Kil sn Dalatorpet terräng Argårdstorpet hmn Björngölen mosse
Kil sn *Dalkärret kärr Arken bebyggelse Björntjärnen tjärn
Kil sn Damkärret Saknas Backa gd Blackshyttevägen byväg
Kil sn Dammkärret kärr Backa hmn Blackstaskogen skog
Kil sn Damm-mossen mosse Backanäs lht Blacksatavägen landsväg
Kil sn Dammsjön, Lilla sjö Backarna, se Skoglund Saknas Blackstaån vattendrag
Kil sn Dammsjön, Lilla sjö Backgården gd Blackstaängarna ängar
Kil sn Dammsjön, Lilla sjö Bergmansgården gd +Blankeberget berg
Kil sn Dammsjön, Lilla sjö Bergslagen landsdel Blankebrobäcken bäck
Kil sn Dammsjön, Lilla sjö Billinge gd Blankebron landsvägsbro
Kil sn Dammsjön, Stora sjö Billinge byar Blomgrenabacken landsvägsbacke
Kil sn Dammsjön, Stora sjö Billinge byar Blossafallet skogsmark
Kil sn Dammsjön, Stora sjö Billinge, Norra Saknas Blåsarefallet skogsmark
Kils socken sn /Se Dammsjön, Stora sjö Billinge, Norra by Bläsakärret sankmark
Kil sn /Se Damsiön, se Rammsjön sjö Billinge, Södra bebyggelse Bocksbodamossen mosse
Kil sn /Se Damsiön, se Rammsjön, Lilla sjö Billinge, Södra by Bocksbosjön sjö
Kil sn /Se *Dunderbäcken bäck Björkelund handelslht Bocksbosjön sjö
Kil sn /Se dunnerbäcken, se *Dunderbäcken bäck Björkelund avs Bolafallsdråget dalgång
Kil sn /Se Dykärret kärr Björkhaga avst. Bondabackaberget berg
Kil sn /Se Engemåse, se Ängamossen mosse Björkhaget bebyggelse Bondabackarna landsvägsbackar
Algutstorp gd Falkaberget berg Björnakulan f.d. bs Bondabrobäcken bäck
Algutstorp gd Falkaberget berg Blackshyttan by Bondabron vägbro
Backa gd Falkaberget berg Blacksta bebyggelse Bondavägen skogsäg
Backa gd Falkaberget berg Blacksata by Bondhyttedalen dalgång
Backa gd Falkberget berg Blackstahyttan bebyggelse Brattåsstegen skogsteg
Billinge by Falkberget berg /Se Blackstahyttan by Brattåsen berg
Billinge by Falkberget berg /Se Blackstaskogen bebyggelser Bredmossen mosse
Billinge by ?Fallamossen mosse Blakshyttan, se Blackstahyttan Saknas Brobybäcken bäck
Billinge by Fallamossen mosse Blakstalötan hmd Brobygatan väg
Billinge by Falleraberget berg Blakstalöten hmd Brobyskogen skog
Billinge by Finngårdsmossen mosse Blankefallet, se Skoglund Saknas Bromans täppa åker
Billinge byar Finntorps källa källa Blankefallet torp Bronnabäcken bäck
Billinge by Flyckeberget berg Blankhult gd Brudabacken backe
Billinge by Flyckebergsviken vik Blankhult hmn Brudabacken backe
Billinge by Frösvidalsån å Blankhults skolhus avs Brudavägen byväg
Billinge by *Furustubben gränsmärke Blomgrensborg lht Brudslöjan vattenfall
Billinge by Fåglahällarna terräng Blomstorp lht +Bruksdammen damm
Billinge by *Fåglahällsröset gränsmärke Blomstorp avs Brygghushagen hage
Billinge by Fåglamossen mosse Blåsåsen bebyggelse Brända haget skogsmark
Billinge by? Fårberget berg Bocksboda gd Brännbergsmossen mosse
Billinge, S. o. N. byar /Se Fölungastenen sten /Se Bocksboda by Brännbobotten kolbotten
Billinge, N. o. S. byar /Se Gamla dammen f.d. damm Bocksboda, Norra gd Bränningen skogsmark
Billinge, N. o. S. byar /Se Grabbtjärnen tjärn Bocksboda, Södra gd Brännorna skogsdungar
Blackstad by Grabbtjärnen tjärn Bomarsund bebyggelse Brännvinsstigen skogsväg
Blacksta by Grabbtjärn tjärn /Se Bombasund bebyggelse Brännvinsstigen skogsväg
Blacksta by Grabbtjärnsviken vik Bondvreten f.d. torp +Bultarna åkrar
Blacksta by Gruvberget berg Bondvreten, Lilla bebyggelse Byabron landsvägsbro
Blacksta by *Gråberget berg Bondvreten, Stora; Bondvreten, Lilla Saknas Byakällan källa
Blacksta by Gräsbergsåsen ås Bondvreten, Stora torp Bygatan byväg
Blacksta by Gräsviken vik Bostället gd Båtbotten kolbotten
Blacksta by Gröndal terräng Boxboda kvarn avs Båtbottnakärret sankmark
Blacksta by Gröna löken terräng Boxboda kvarn lht Båten stenblock
Blacksta by *Gulbron ?bro Broby bebyggelse Bäckebotten kolbotten
Blacksta by Gålsiön, se Gårdsjön, Stora o. Lilla sjöar Broby by Bäckhusstegen skogsteg
Blacksta by Gåhlsjön, se Stora Gårdsjön sjö Brobylöten hmd Bäckängen vik
Blacksta by gållsiön, se Gårdsjön, Stora sjö Brolund f.d. avs Bäsabotten kolbotten
Blacksta by Gålsiön, se Gårdsjön, Stora sjö Brolund bebyggelse Bäsabotten kolbotten
Blacksta by /Se Gålsiön, se Gårdsjön, Stora sjö Brolundskrogen f.d. krog Böksjön sjö
Blacksta by /Se Gålsjön, se Lilla Gårdsjön sjö Brotorp hmd Dagshagen åkrar
Blacksta by /Se Gårdsjögruvan vik Brotorp bebyggelse Daladiket avloppsdike
Blackstahyttan by Gårdsjön, Lilla o. Stora sjöar Bruket hmd Daladiksbron landsvägsbro
Blackstahyttan by Gårdsjön, Lilla sjö Bruket torp Dalakärret sankmark
Blackstahyttan by Gårdsjön, Lilla o. Stora sjöar Brunnstorp tplht Dalhagen hage
Blackstahyttan by Gårdsjön, Lilla vik Brunnstorp bebyggelse +Dalhagen hage
Blackstahyttan by Gårdsjön, Stora o. Lilla sjöar Bråten hmd Dammen, Gamla dammbyggnad
Blackstahyttan by Gårdsjön, Stora sjö Bråten bebyggelse Dammen, Nya dammbyggnad
Blackstahyttan by Gårdsjön, Stora sjö Bråten, se Nybråten Saknas Dammen, Nya sjö
Saknas Saknas Gårdsjön, Stora sjö Bråten, Lilla tplht Dammkärret sankmark
Saknas Saknas Gårdsjön, Stora sjö Bråten, Lilla gd Dammsjöarna Saknas
Saknas Saknas Gårdsjön, Stora o. Lilla sjöar Bäckafallet, se Skoglund Saknas +Dammsjöbergen berg
Blåsåsen torp Gårdsjön, Stora sjö Bäckafallet torp +Dammsjömossen mosse
Bocksboda by? Gårdsjöudden udde Bäckafors avs Dammsjön, se Dammsjön, Lilla sjö
Bocksboda by Gåsaflyna tjärn Bäckalund missionshus Dammsjön, se Dammsjön, Stora sjö
Boxboda by Gåsflyna sjöar /Se Bäckalund lht Dammsjön sjö
Broby by Gäddtjärnen, Stora tjärn Bäckaskog avs Dammsjön sjö
Broby by Gäddtjärnen tjärn Bäckatorp bebyggelse Dammsjön sjö
Broby by Gäddtjärnen, Stora sjö Bäcken hmd Dammsjön, Lilla sjö
Broby by Gäddtjärnen, Stora tjärn Bäcken f.d. avs Dammsjön, Lilla sjö
Broby by Stora Gäddtjärnen, se Gäddtjärnen tjärn Bäcken gd Dammsjön, Stora sjö
Broby by Göljan sjö Bäcketorp gd Dammsjön, Stora sjö
Broby by Göljan sjö /Se Bäcketorp bebyggelse Dikesbotten kolbotten
Broby by Göljan sjö Bäcketorp gd Domaregärdet gärde
Broby by Göljan sjö /Se Bäcketorp hmn Drebergsvägen landsväg
Broby by Göljan sjö /Se Bäcketorp bebyggelse Dunderdalhugget skogsmark
Broby by Göljan sjö /Se Bäcketorp, Lilla lht Dunderdalshålet fördjupning i marken
Broby by Göljebäcken bäck Bäcketorp, Lilla bebyggelse +Dunderdalsteg mosse
Broby by Hackåsarna skogsmark Bäckhammar avs Dunderhagen hage
Broby by Hagamossen mosse Bäckhammar bebyggelse Dunderängen äng
Broby by Hammarboda limpa triangelpunkt Bäckholmen avs Dussikullen kulle
Brooby (lgd) Hammarbybäcken bäck Bäckholmen lht Dykärret sankmark
Broby by Hammardalen dal Bäcktorp tplht Dykärret sankmark
Broby by Hammarbo limpa jordkulle Bäcktorp bebyggelse Ekersbäcken bäck
Broby by Hanstorpaberget berg +Bäcktorpet f.d. bebyggelse Eldpetters stenar stenblock
Broby by Havregruvan gruvhål Bönhus avs Erik-Jansa-haget hage
Bäcketorp by Hjortberget berg Bönhuset samlingslokal +Espänghagen hage
Bäcketorp by Hultafallskärret kärr Dalatorpet torp Fallabergen berg
Bäcketorp by Hyttedammen göl Dalbrotorp tp Fallabäcken bäck
Dreberg gård Hålaberget berg Dalbrotorpet bebyggelse Falladammen damm
Dreberg gård Hålaberget berg Dalskogen lht +Fallet markområde
Falkebergsdal torp Hällarna berghällar(?) Dalskogen bebyggelse Falkeberget berg
Falla by Hälleby skog skog Daltorp hmd Falkaberget berg
Falla Saknas *Hälleby äng åker Daltorp gd Falkaberget berg
Falla Saknas *Hälleröset gränsmärke Dreberg gd Falkabergs spricka dal
Falla Saknas Hällkiern, se Östra Hällsjön sjö Dreberg hmn Falkabergssprickan spricka i berg
Falla Saknas Hällsjömossen mosse Erik-Olsatorpet f.d. torp Fallabotten kolbotten
Saknas Saknas Hällsjön sjö Eriksberg lht Fattigstugbron landsvägsbro
Finntorp Saknas Hällsjön, Östra sjö Eriksholm tplht Femlingarna björk(ar)
Finntorp Saknas Hällsjön, Östra sjö Eriksholm gd Femlingsvägen skogsväg
Saknas Saknas Hällsjön, Östra sjö Erikslund tplht Fesåsakullen kulle
?Frösvidal hg Hälltjärnen tjärn Falkebergsdal bebyggelse Fias källa källa
Frösvidal hg Hästkärret vik Falkenberg hmd Fikällan källa
Frösvidal hg Hästmossadammen göl Falendal lht Finntorpabacken landsvägsbacke
Frösvidal Saknas Hästmossen mosse Falkendal lht Finntorpabäcken bäck
Frösvidal Saknas *Hästskotallen gränsmärke Falkendal lht Fjärilsaberget berg
Frösvidal egd *Hästskotallen gränsmärke Falkenlund avs Fjärilagruvan gruva
Frösvidal Saknas *Hästtummelåsen ås Falkenå hmd Flickelindorna gärde
Frösvidal Saknas *Hästtummelåsen höjd Falla bebyggelse +Flickelindorna åkrar
Frösvidal egd Igeltjärnen tjärn Falla by Flyckebergsviken vik
Frösvidal egd Igeltjärnen tjärn Falla by Flymossen mosse
Frösvidal egd Igeltjärnen tjärn Falla, Lilla gd Flytallen tall
Frösvidal egd Igeltjärnen sjö Falla Mellan, se 1 Falla Södra Saknas Fransosebotten kolbotten
Frösvidal egd Igeltjärn tjärn /Se Falla, Norra, se Falla, Lilla Saknas Frumossen mosse
Frösvidal egd Igeltjärnen göl Falla, Norra hmn Frösvidalbäcken bäck
Frösvidal gård /Se Igeltjärnen göl Falla, Södra gd Furubacken ås
Frösvidal gd /Se Ingelkiärn, se Igeltjärnen tjärn Falla, Södra gd Fåglahällarna berghällar
Frötorp by Jua-Petter sten /Se Falla, Södra hmn Fåglahällarna berghällar
Frötorp by Kajsas klämma terräng Fallahultet bebyggelse Fåglarhällstegen skogsteg
Frötorp Saknas Kalltjärnen tjärn Fallet tp Fåraberget berg
Frötorp by /Se Kalltjärnen sjö Fallet f.d. avs Fårakärret gärde
Gettingedalen Saknas Kalvmossen mosse Fallet tp Fåramon skog
Getingdalen by Kamhavet göl /Se Fallet torp Fåramoskärret sankmark
Grindtorp Saknas Kaninholmarna holmar Fallet f.d. torp +Fägatbacken skogsmark
Saknas Saknas Karfhälla Måse, se Karthälleömossen mosse Fallhöjden, se Tallhöjden Saknas Gabbkärn tjärn
Hammarboda gd Karl-Abrahams torp ägomark Fallhöjden torp Gamla-Kvarnbäcken bäck
Hammarboda gd Karthälleömossen mosse Fallkvistatorpet torp +Gamlan åker
Hammarby by Karthälleötjärnen tjärn Fanjunkarebostället gd Gammelängen äng
Hammarby by Kartlamossarna mossar Fanjunkarns gd +Garptjärnsbäcken bäck
Hammarby by Kartlaviken vik Fattiggården hmd +Gatgårdsåkrarna åkrar
Hammarby by Kattpussen sankmark Finntorpet, se Hillerstorp Saknas Glysastenen sten
Hammarby by Kiernar, se Kotjärnen, Lämmatjärnen sjöar Finntorpet gd Gottfrids backe landsvägsbacke
Hammarby Saknas Kilsheden skog Flyckeberget Saknas Grabbtjärn tjärn
Hammarby Saknas Kjellmanstorpet sankmark Flyckeberget bebyggelse Grabbtjärnsbäcken bäck
Hammarby Saknas Klintabäcken bäck Flyckeberget, Norra tp Grabbtjärnsviken vik
Hillerstorp by Klockarhyttan hyttruin /Se Flyckeberget, Norra bebyggelse Gretefallet åker
Hålahult lhtr /Se Klockarhyttersjön, lilla sjö Flyckeberget, Södra tp +Grevestenstäppan åker
Helleby by Klockarhyttesjön, Stora sjö Flyckeberget, Södra bebyggelse Grevetäppan åker
?Hälleby by Klyftkärret kärr Flängtorp tplht Gruvberget berg
Hälleby by Kokiärn, se Korttjärnen sjö Framnäs handelslägenhet Gräsbergsåsen skogsås
Hälleby by Kökärn, se Korttjärnen tjärn Fredensborg lht Gröna dalen dalgång
Hellbo Saknas Komhavet göl Frökenberget bebyggelse Gröna dalsbotten kolbotten
Hälleby by Konrads terräng Frösta lht Granadalstegen skogsteg
Hälleby by Konäset udde Frösta bebyggelse Gröna löken berg
Hälleby by Kortspelarhäll terräng(?) Frösvidal bebyggelse Gubbagärdet gärde
Helleby by Kortspelarehällen berghäll /Se Frösvidal by +Gubbahagen hage
Helleby by Korttjärnen tjärn Frösvidals kvarn avs +Gubbahagen hage
Hällebytorp Saknas Korttjärnen tjärn Frötorp gd Gubbtäppan åker
Hällebytorp Saknas Korttjärnen sjö Frötorp hmn Gubbängen bäckdal
Hällebytorp Saknas Korttjärnen tjärn Fyrkanten lht Gålsjön, Lilla, se Gåsjön, Lilla sjö
Hällebytorp Saknas Kossebäcken bäck Fyrkanten lht Gålsjön, Stora, se Gåsjön, Stora sjö
Hällebytorp Saknas kotiern, se Korttjärnen tjärn Fältabacken bebyggelse Gårdsjön, Lilla, se Gåsjön, Lilla sjö
Hällebytorp Saknas Kotjärnen, Lämmatjärnen sjöar Fältesta Saknas Gårdsjön, Lilla sjö
Juli kor Saknas Kotjärnen tjärn Fästningen annat namn på Älgesta Gårdsjön, Stora, se Gåsjön, Stora sjö
Julikor Saknas Kotjärnen tjärn Gamla kvarnen tp Gårdsjön, Stora sjö
Klockarhyttan Saknas Krokmossen mosse Gamla kvarnen bebyggelse Gårdsjötorpavägen byväg
Klockarhyttan Saknas Kroktjärnen tjärn Gammel-Kalles stuga stuga Gårdstorpavägen byväg
Klockarhyttan gd Kroktjärnsviken vik +Gammeltorpet f.d. torp Gårdstorpamossen mosse
Klockarhyttan gd *Kronröset gränsmärke Gatan, se Brotorp Saknas Gårdstorpviken vik
Klockarhyttan gd Kungahagen hage Gatorna gdr Gåsjögruvan gruva
Klockhammar hrgd Kvarnberget berg Gatstugan stuga Gåsjön, Lilla sjö
Klockhammar Saknas Kvarnbäcken bäck Getadalen hmn Gåsjön, Stora sjö
Klockhammar hrgd Kvarndammen sjö Getdalen hmn Gäddkärn, se Gäddtjärn tjärn
Klockhammar hrgd Kvarndammen sjö Getingadalen hmn Gäddtjärn tjärn
Klockhammar herrgård Kvarnkärret kärr Getingadalen hmn Gäddtjärn tjärn
Klockhammar gård /Se Kvarnsjön göl Getingedalen gd Gäddtjärnen tjärn
Kullby Saknas Kvarnstensöarna holmar Gjuthuset hmd Gäddtjärnen skogstjärn
Kullby Saknas Kviddtjärnen tjärn +Grevtorpet f.d. torp Gölen göl
Locknekil gd el. by? Kviddtjärn tjärn /Se Grindtorp tp Göljan göl
Lockenkil by Kyrkstenen fornlämning /Se Grindtorp hmd Göljan sjö
Locknekil Saknas *Källhaga röset gränsmärke Grindtorp bebyggelse Göljan sjö
Locknekil Saknas *Källhagsröset gränsmärke(?) Grindtorp bebyggelse Göljebäcken bäck
Locknekil Saknas Källtjärnsmossen mosse Grindtorp, Södra bebyggelse Göljebäcken bäck
Locknekil Saknas Laboäng äng Grindtorp, Västra hmd Gölängen sank äng
Lockenkil bebyggelse /Se Ladmossen mosse Grindtorp, Västra bebyggelse Hackåsen skogsås
Lockhyttan by Lammasen, se Lämmamossen mosse Gropen avst. Hafregrufvan gruva
Lockhyttan by Lammåsen, se Lämmamossen mosse Grönborg avs Haget åkrar
Lockhyttan by Lannabäcken bäck Grönborg avs Hammarbodavägen väg
Lockhyttan by Lassjöbäcken bäck Gubbhagen avs Hammarbo limpa berg
Lockhyttan by Larssjön sjö Gubbhagen torp Hammarbo limpa berg
Lockhyttan by *Lavsten gränsmärke Gårdsjötorp gd Hammarbosjön tjärn
Lockhyttan by Lekarehällen berghäll /Se Gårdsjötorp gd Hammarbybäcken bäck
Lockhyttan by Liaberget berg Gårdstorpet gd Hammarbäcken bäck
Lockhyttan by Lilla ön terräng Gästgivaregård f.d. avs Hammarbäckshagen åker
Lockhyttan bebyggelse /Se Lockhyttemossen mosse Gästgivargården f.d. bebyggelse Handskeberget gärde
Saknas Saknas *Ljungåsröset gränsmärke Göranstorp tp Hansabotten kolbotten
Löönsta Saknas Lomtjärnen tjärn Göranstorp bebyggelse Hanstorpaberget berg
Löppern lht /Se Lundholmen terräng Haga avs Havragruvan gruva
Saknas Saknas Lundsbacken terräng Haga avs Hjortberget berg
Mosshyttan Saknas *Luta käller källor Hagaberg bebyggelse Honsabotten kolbotten
Mosshyttan Saknas Lutamossen mosse Hagaby, se Hagby Saknas Hopahagen hage
Mosshyttan Saknas Lybackagruvorna gruvhål Hagalund hmd Hultafallet skogsmark
Munkhuset Saknas Lycksalighetens ö terräng Hagalund gdr Hultafallskärret sankmark
Neggelke Saknas Långaön terräng Hagby tplht +Hultahget åker
Norrbacka Saknas Långmossen mosse Hagby avs Hultavägen väg
Norrbacka by Långmossen mosse Hagen tp Hyttedammen damm
Norrbacka by Långsmossen mosse Hagen bebyggelse Hyttvägen väg
Saknas Saknas Långtjärnen sjö Haget hmd Hällarna berghällar
Saknas Saknas Långtjärnen, Lilla tjärn Haget lht Hällbergs äng äng
Saknas Saknas Långtjärnbäcken bäck Hallatorpet torp Hällbytorpabäcken bäck
Ramshyttan bruk Långtjärnsviken vik Hallsberg avs Hällkärn, Lilla, se Gölen göl
Ramshyttan bruk Lämmamossen mosse Halsberg lht Hällsjön sjö
Ramehyttan gd Lämmamossen mosse Halsen, se Frösta Saknas Hällsjön sjö
Ramshyttan bruk Lämma mossen mosse Halsen, se Halsberg Saknas Hälltjärn, Lilla skogstjärn
Ramshyttan Saknas Lämmamossen mosse Hammarboda tp Hälltjärnen, se Hällsjön sjö
Ramshyttan bruk? Lämmatjärnen, Kotjärnen sjöar Hammarboda gd Häradfallsvägen skogsväg
Ramshyttan bruk Lämmatjärnen tjärn Hammarby bebyggelse Hästfallet kulle
Ramshyttan bruk Lämmåsen, se Lämmamossen mosse Hammarby by Hästgölen göl
Ramshyttan bruk Löpperkärret kärr /Se Hammarby by Hästhagen hagmark
Ramshyttan gd /Se Lövåsgruvorna gruvhål Handelsbod avs Hästhugen gärde
Rangeltorp gd /Se Markabäcken bäck Handelsbod avs Hästhuvudet sankmark
Randesta, se Rånnesta by Markabäcken bäck Hanstorp tp +Hästkärret sankmark
Rosendal torp? Markamossen mosse Hanstorp bebyggelse Hästkärret sankmark
?Rånnesta by Marken Saknas Hebron avs Hästkärrsviken vik
Rånnesta by *Matshällen gränsmärke Hallbergs, se Olofsborg Saknas Hästlyckan åker
Rånnesta by ?Mossberget berg Helsike gd Hästmossetjärn tjärn
Rånnesta by Mossen, Stora mosse Henriksberg avs Hästmosen mosse
Rånnesta by *Mossklinten berg Herrgården hgd Hästmossen mosse
Rånnesta by Munkagårdskärret kärr Hillerstorp gd Hästskotallen tall
Rånnesta by *Myrtall gränsmärke Hillerstorp gd Hästskotallröset gränsröse
Rånnesta by Mårtensäng Saknas Hovslagarebostället bebyggelse Hästtumlan kolbotten
Rånnesta by Måseklint, se Hålaberget berg Hultet bebyggelse Höglundabacken landsvägsbacke
Rånnesta by /Se Måseklint, se Hålaberget berg Hultet kronojäg.-bost. Igelkärn, se Igeltjärnen tjärn
Röcklinge by Märrabromossen mosse Hultet bebyggelse Igeltjärn tjärn
Röcklinge by Nilsberget berg Hultet hmd Igeltjärn sjö
Röcklinge by Notboviken vik Hultet bebyggelse Igeltjärnen tjärn
Röcklinge by Nya dammen vik Hultholmen gd Igeltjärnen tjärn
Röcklinge by Nya dammen göl Hultholmen hmn Janavägen byväg
Ricklinge Saknas Sion Omningen, se Ymningen, Stora sjö Husartorpet, se Hultet Saknas Jan Jans väg landsväg
Röcklinge Saknas Ormstensviken vik Husartorpet f.d. torp Johannes-Nilsatäppan åker
Röcklinge Saknas Orrmossen mosse Hyttebacka kvarn kvarn Jordpärgropabacken kulle
Röcklinge Saknas Penningastenen sten /Se Hyttebocken tp +Kajelyckan åker
Röcklinge by Penningtallen offertall /Se Hyttebacken bebyggelse Kajsas klämma lokalitet
Röcklinge by /Se ?Prästamossen mosse Hålahult kronopark Kalltjärn tjärn
Röcklinge by /Se Prästamossen mosse Hålahult kronopark Kalltjärn tjärn
Röcklinge by /Se *Pårsmossen mosse Hålahults sanatorium avs Kalljtärnen tjärn
Röcklinge by /Se *Pårsmossen mosse Häggen tp Kalltjärnsbergen berg
Rökärret torp *Pännenge sten gränsmärke Häggen bebyggelse Kalltjärnssjön tjärn
Rönninge gd /Se *Ragla sten gränsmärke +Hällbergstorp f.d. torp Kallyckan gärde
Skogen Saknas Ramsjön? Saknas Hällbytorpet by Kalvafallet hage
Skogatorp Saknas Rammsjön sjö Hällbytorpet, Norra hmd Kalvfallsgruvan gruva
Skogen by Rammsjön sjö Hällbytorpet, Södra hmd Kaninholmarna holmar
Skrikarboda Saknas Rammsjön sjö Hälleby bebyggelse +Kapellhagen hage
Skrikarboda gd Rammsjön, Lilla sjö Hälleby by Karfhälleökärn tjärn
Skrikarboda gd /Se Rammsjön, Lilla sjö Hällebytorp gd Karl-Abrahams tall tall
Stenarstugan bebyggelse /Se Rammsjön, Lilla sjö Häradshöfdingebost. gd Karl-Larsafallet skogsmark
Tallåsen torp Stora Ramsjön, se Rammsjön, Lilla sjö Höglunda hmd Karlsborgstäppan åker
Tomasboda by Rangelbäcken bäck Höglunda lht Karmstolsberget berg
Tomasboda by Ringsjön Saknas Höjden bebyggelse Karmstolsberget berg
Tomasboda by Rosenlundspussen göl Hönshuset ligghall Kartlamossen mosse
Torsaboda Saknas Rosenlundspussen vattensamling /Se Jan-Persatorpet torp Kartelatjärnen tjärn
Torsaboda gd? Rudflyet göl Kaggstugan stuga +Kartlahäll berghäll(?)
Ullavi by Rudflyt sjö /Se Kaplansgården Saknas Kartlatjärnen tjärn
Ullavi by *Rumptallröset gränsmärke Karl-Abrahams torp torp Kartlaviken vik
Ullavi by Rusahavet göl /Se Karlsborg lht +Kartlången bergås
Ullavi by Rusakulan berg(?) Karlsborg tplht Kattbotten kolbotten
Ullavi Saknas Rusasjön sjö Karlslund tplht Kattkärn tjärn
Saknas Saknas Rusasjön göl Karlslund tplht Katt-tjärn, se Kalltjärnen tjärn
Ullavi Saknas Ryggsjön, Lilla o. Stora sjö Karlslund hmd Kavelbron broläggning
Ullavi by Ryggsjön, Lilla göl Kils kyrka kyrka Klintaberget berg
Ullavi by? Ryggsjön, Stora o. Lilla sjö Kjellmanstorp f.d. avs Klintabäcken bäck
Ullavi by Ryggsjön, Stora sjö Kjellmanstorp f.d. torp Klinten berg
Ullavi by Ryggsjöängen äng Kladdebo hammar bruk +Klockarelyckan åker
Ullavi by Rånnestaängen ägomark(?) Kladdegården gd +Klockareängen äng
Ullavi by /Se Rövabergsön terräng Klockaregården avs Klockarhyttesjön, Lilla sjö
Ullavi by /Se Röberget berg Klockargården gd Klockarhyttesjön, Lilla sjö
Ullavi by /Se Röberget, Lilla berg Klockarhammar bruk Klockarhyttesjön, Stora sjö
Ullavi by /Se Röberget, Stora berg Klockarhyttan bebyggelse Klockarhyttesjön, Stora sjö
Vallby by Röbergshagemossen mosse Klockarhyttan by Klockhammarsbäcken bäck
Vallby by Röbergshagen hage Klockarhyttegården, Västra gd Klockhammars fästning berg
Vallby by Rökärret sjö Klockarhyttegården, Östra gd Klockstenen stenblock
Vallby Saknas Römossen mosse Klockhammar bebyggelse Klosseberget berg
Vallby by Sjödammen vik Klockhammar hgd Klovstensberget berg
Vallby by Sjöängen äng Klockhammar Saknas Klyftkärret sankmark
Vallby by Skansberget fornborg /Se Klockhammarskvarnen kvarn Knäsjuka backarna backar
Vallby by Skattjärnen göl Klockhammarssågen såg Knäsjuka backe landsvägsbacke
Vallby by Skattjärnsmossen mosse Komminist. bost. f.d. bebyggelse Kobergsrännet bäck
Vårhällen torp Skogatorpsklinten berg Kristinelund missionshus Kokärn, se Kotjärnen tjärn
Väderberg Saknas Skogatorpeklinten berg Krongården gd Kolbotten kolbotten
Väderberg Saknas Skomakarhagen terräng o. ägomark Krongården gd Kommhavet sankmark
Ymningstorp Saknas Skomakartorp terräng Kråkheden bebyggelse Konäset udde
Ymningstorp gd? Skrikarbogruvan gruvhål Kråkhult hmd Kornfallsbron vägbro
Älgesta by Skräddartorpet terräng Kråkåsen tp Kornfallsbäcken bäck
Elgesta by Sleven holme Kråkåsen bebyggelse +Korpabergsåsen ås
Elgesta by *Slätmossen mosse Kröken gd Korpmossen mosse
Elgesta by *Spolröset gränsmärke Kuffagården ödegård Kortspelarehäll berghäll
Elgesta Saknas Stackadammen göl Kuffelund gd Kossebäcken bäck
Elgesta Saknas Stenarsstubäcken bäck Kullby del av Ullavi Kosseviken vik
Elgesta Saknas Stenarstugubacken landsvägsbacke /Se Kullby gdr Kotjärn tjärn
Elgesta Saknas *Stenudden gränsmärke Kulltorpet tp Kotjärn tjärn
Elgesta by Stora Mossen mosse Kulltorpet bebyggelse Kotjärn tjärn
Älgesta by /Se Stutaviken vik Kvarnbostaden bebyggelse Kotjärnen tjärn
Älgesta by /Se Svalholmen holme Kvarnen avs Kotjärnen tjärn
Älgesta by /Se Svarta viken vik Kvarntorp tp Kotjärnsmossen mosse
Saknas Saknas Svartberget berg +Kvarntorp bebyggelse Krog-Annikas kärr sankmark
  Svartpotten sjö Kvarntorpet bebyggelse Krokbackarna skogsväg
  Svartpotten göl Kyrkogården lägenhet Krokgärdet gärde
  Svartputten göl /Se Kyrkskolans trädgårdstomt avs Krokmossarna mossar
  Svartviken vik Kålbäcken bebyggelse Krokmossaön skogsholme
  Svenstorp terräng Källerud lht Krokåkern åker
  Såghagarna ägomark Källerud avs Kroktjärn tjärn
  Sågställningsbottnarna terräng Källhagen bebyggelse Kroktjärnsviken vik
  Sörby ägomark Källhult tp Kullabacken kulle
  Talltiern, se Kalltjärnen tjärn Källhult bebyggelse Kulltäppan åker
  Lilla Tamsjön, se Dammsjön, Lilla sjö Källtorp lht Kulltäppeflyet vattensamling
  Tjuramossen mosse Källtorp bebyggelse Kungahagen åker o. hage
  Tjärndammen Saknas Källtorp bebyggelse Kvarnaberget berg
  Tomasboda triangelpunkt Källtorpet tp Kvarnakärret sankmark
  *Torpeberget berg Kärrhagen hmd Kvarnaåsen ås
  Trankärret kärr Kärrhagen bebyggelse Kvarnbron landsvägsbro
  *Traphällan gränsmärke Larsjötorp tp Kvarnbäcken bäck
  Trehörningen terräng(?) Larssjötorp bebyggelse Kvarndammen f.d. dammbyggnad
  Trollberget berg Larsåsen bebyggelse Kvarndammen damm
  Trolldalen dal Lasjötorp, se Larsjötorp Saknas Kvarndammen damm
  Trolldalen, Västra dal Lerslätten, se Lersätter Saknas +Kvarnhagen hage
  Trolldalen, Östra dal Lerslätten bebyggelse Kvarnsjön sjö
  *Tystingesjön, se Tysslingen sjö Lersätter tp Kvarnstensöarna öar
  Tysslingen sjö Lersätter bebyggelse Kviddtjärn tjärn
  Tysslingen sjö Lillängen, se Annelund Saknas Kviddtjärn tjärn
  Tysslingen sjö Lindbergs torp torp Kyrkestenen berghäll
  Tysslingen sjö Lindesnäs hmd Kyrkhagen hage
  Tysslingen sjö Lindesnäs bebyggelse Kyrkhagen hage
  Tysslingen sjö Lisselängen hmd +Kyrkhagen hage
  Tysslingen sjö Lisselängen gd Kyrkhagaberget berg
  Tysslingen sjö Lockenkil gd Kyrkvägen landsväg
  Tysslingen sjö Lockenkil gd Kyssarnas spång spång
  Tysslingen sjö Lockenkil hmn Kålbäckabacken kulle
  Tysslingen sjö Lockhyttan bebyggelse Källarbotten kolbotten
  Uggleberget berg Lockhyttan by Källberget berg
  Ullavi hamna Saknas /Se Loppern bebyggelse Källklinten berg
  Ullaviklint berg Lorthagen f.d. avs Källtjärn skogstjärn
  Ullaviklint berg Lottas f.d. torp Källtjärnsbäcken bäck
  Ullavi klint klipputsprång Lunda tplht Källtjärnsmossen mosse
  Ullavi klint fornborg Lundby bebyggelse +Källtorpahöjden berg
  Uvberget berg Lutamossen lht Källängen gärde
  Vargdalen dal Lutamossen bebyggelse Käringestekan kojtomt
  Vintermossen mosse Löfbricktorpet torp +Käringfallet åker
  Vårhällen häll(?) Löppern, se Falkenlund, Falkenberg, Falkenå Saknas Käringledet passage
  Wänne Bäcken, se Markabäcken bäck Lövbrickan, se Lövbricktorpet Saknas Kärleksstenen stenblock
  Västantorp terräng Lövbrickan torp Kärret, Nedra sankmark
  Västerängen ägomark(?) Lövbricktorpet skogv.-tp Kärret, Övra sankmark
  Västerängsmossen mosse Lövdal avs Labotten kolbotten
  Västra hagen terräng Lövhult tp Ladmossen mosse
  Västra mossen mosse Lövhult bebyggelse Lagerboäng vik
  Ymningen sjö? Lövlund tp Lamakärn, se Lämmamossasjön sjö
  Ymnngen sjö Lövnäset tp Lamatjärn tjärn
  Ymningen sjö /Se Lövnäset gd Lamtjärn, se Lämmamossasjön sjö
  Ymningen, Lilla sjö Lövåsen tp Landabäcken avfattningsdike
  Ymningen, Lilla sjö Lövåsen gd Lars-Persa-stycket åker
  Ymningen, Lilla sjö Magnusatorpet f.d. bs Lars-Persa-tegen åker
  Ymningen, Lilla vik Marken hmd Larssjömossen, Västra mosse
  Ymningen, Stora sjö Marken gdr Larssjömossen, Östra mosse
  Ymningen, Stora sjö Marken, Norra gd Larssjön sjö
  Ymningen, Stora sjö Marken, Södra gd Lekebergsvägen landsväg
  Ymningen, Stora sjö Matildelund tp Liaberget berg
  Ymnings siön, se Ymningen, Lilla sjö Mejeriet avs Lidaberget berg
  Ymningssiön, se Ymningen, Lilla sjö Mellanfalla hmn Likarhällen berghäll
  Ålbron bro Mellangården gd Likhällen berghäll
  Ålbron bro(?) Mellangården gd Likkistan lokalitet
  Ålekällan källa Norge bebyggelser Lilla-Ramsjöbäcken bäck
  Ålekällan källa Norge bebyggelseområde Limpan berg
  *Ålkärrsröset gränsmärke Norrbacka hmd +Lisselkärret sankmark
  Ånnarotes körr kärr Norrbacka gdr +Lisselängen äng
  Åsgårdsbacken terräng Norsebäck f.d. hmd Lisselängstegen skogsteg
  Älgberget berg Norsebäck bebyggelse Lockhytte grind grind
  Ängamossebäcken bäck Nubbhyttan, se Fredensborg Saknas Lockhyttegrinden landsvägsgrind
  Ängamossen mosse Nya kvarnen kvarn Lockhyttegrinden grind
  Ängamossen mosse Nyberget avs Lockhyttemossen mosse
  Ängamossen mosse Nyberget bebyggelse Lomtjärn tjärn
  *Ängsmossen mosse Nybråten gd Lomtjärn tjärn
  Ölösamossen mosse Nybråten by Lomtjärnsmossen mosse
  Lilla Ömningen, se Lilla Ymningen sjö Nybygget, se Nyberget Saknas Loppernstigen väg
  Stora Ömningen, se Stora Ymningen sjö Nygården hmd Lopperskärret kärr
  Österängen ägomark Nygården gd Lorthålsfallet skogsmark
  Östra mossen mosse Nyland tp Lorthålskullen kulle
    Nyland torp Lorthålsladet lada
    Nyröjseln bebyggelse Lorthålsledet öppning i gärdesgård
    Nytorp gd Lorttäppan åker
    Nytorp lht Lortängen äng
    Nytorp Saknas Lundbrogatan byväg
    Nytorp bebyggelse Lundsbacken, Lilla kulle
    Nyängen hmd Lundsbacken, Stora kulle
    Nyängen torp Lunnbrogatan byväg
    Näset tp Lunnholmen öppen plats
    Näset bebyggelse Luta källor källor
    Olofsborg lht Lutamossen skogsbacke
    Ormstenstorp tp Lutamossvägen mosse
    Ormstenstorp torp Lutamossakullarna skogskullar
    Ormtorpet bebyggelse Lutamossarna mossar
    Paltfallet bebyggelse Lyrbackagruvan gruva
    Palthagen bebyggelse Lybacken skogshöjd
    Perstorp lht Långa Aron åker
    Perstorp bebyggelse Långbråsabotten kolbotten
    Pettratorpet torp Långhalsen gärde
    Posttorpet bebyggelse Långkällan källa
    Prästgården gd Långkärret sankmark
    Prästgården gd Långmossen mosse
    Prästgården f.d. bebyggelse Långtjärn, Lilla tjärn
    Prästtorp, se Väderberg Saknas Långtjärn, Stora tjärn
    Prästtorp gd Långjtärnen tjärn
    Raglan, se Rangeltorp Saknas Långtjärnsmossen mosse
    Raglan gd Långtjärnsviken vik
    Ramshyttan bebyggelse +Långtjärnsåsen ås
    Ramshyttan by Lämmamossasjön sjö
    Ramshytte kvarn avs Lärkbotten kolbotten
    Ramshytte skolhus avs Löpperskärret kärr
    Rangeltorp hmd Löten åker o. äng
    Rangeltorp gd Lövnäsabackarna landsvägsbackar
    Regementskrifvarebost. bebyggelse Lövåsavägen byväg
    Rosendal lht Lövbrickebackarna landsvägsbackar
    Rosendal tp Löfåsgrufvan gruva
    Rosendal bebyggelse Lövåsgruvan gruva
    Rosendal torp ?Magnusabacken landsvägsbacke
    Rosenlund tplht Malmtorget åker
    Rosenlund avs Malmåkern åker
    Rusatorpet, se Tomasboda Saknas Malte Osskarsbacken landsvägsbacke
    Rusatorpet gd Markabäcken bäck
    Rydaholm avs Markamossen mosse
    Rydaholm gd Markastolpen vägskäl
    Rådalen tp Markavägen byväg
    Rådalen torp Mellangatan bygata
    Rånnesta Saknas Mellanvreten åker
    Rånnesta by Milstensbacken landsvägsbacke
    Rånnestaängen, se Ängen Saknas Milstensbacken landsvägsbacke
    Rånnestaängen bebyggelse +Mjälabackarna åkerjord
    Rånningen hmd Mobergs väg skogsväg
    Röbergshage f.d. torp Mokällan källa
    Röbergshagen tp Monte Carlo stenhäll
    Röcklinge Saknas Mossberget berg
    Röcklinge by Mossberget berg
    Röcklingebyn bebyggelse Mosskärr, se Mosstjärnen tjärn
    Röcklinge grustag avs Mosskärn tjärn
    Rödtjärn hmd Mosstjärnen tjärn
    Rökärret hmd Munkakålskärret sankmark
    Rökärret bebyggelse Murstensberget berg
    Rönninge bebyggelser Myrhagen åker
    Rötjärn bebyggelse Märrhagen skogsmark
    Röttkärret, se Rökärret Saknas Märraklippan berghäll
    Salem baptistkapell Märrbotten kolbotten
    Sanatoriet vårdanstalt Nickkällan källa
    Sandtorp tp Nisses fall skogsmark
    Sandtorp hmd Nisses gärde åker
    Sandtorp bebyggelse Norra gärdet Saknas
    Sandtorp bebyggelse Norrängshaget gärde
    Sandtäppan avs Notbacken kulle
    Sjöbylund tplht Notboviken vik
    Sjölunda bebyggelse Notbuskaflyet, Norra sankmark
    Sjötorpet bebyggelse Notbuskaflyet, Södra sankmark
    +Skaftat äng Nothusbacken kulle
    Skanstorp avs +Nothusfallet skogsmark
    Skanstorp f.d. torp Nothuskullen kulle
    Skarbomatorpet bebyggelse Nya dammen damm
    Skaten torp Nyrödjekärret sankmark
    Skekan gd +Nyrödjningen markområde
    Skeken bebyggelse Nyängen äng
    Skogaholm tp Näset näs
    Skogaholm avs Ormstensviken vik
    Skogalund lht Orramossen mosse
    Skogalund avs Orrholmarna holmar
    Skogalund gd Oskarsbacken backe
    Skogatorpet, se Skogen Saknas Oskarsbacken ås
    Skogatorpet gd Oxhaget åkrar
    Skogen gd Oxkärret åkrar
    Skogen gd +Oxmossen odlingsmark
    Skogen hmn Paradiset öppen plats
    Skoglund avs Pekagrinden f.d. landsvägsgrind
    Skoglund tp Per Alriks bäck bäck
    Skogsberg lht Petters stenar stenrös
    Skogsberg avs Ponte corvo bro
    Skogslund bebyggelse Prästabacken backe
    Skogstorp f.d. avs Prästbacken landsvägsbacke
    Skogstorp lht Prästakärret sankmark
    Skogstorp tp Prästamossen åker
    Skogstorp bebyggelse Prästaskogen skog
    Skogstorp bebyggelse Qviddkärn, se Kviddtjärn tjärn
    Skogstorp torp Qviddtjärn, se Kviddtjärn tjärn
    Skogstorp bebyggelse Rammsjön sjö
    Skogvaktarboställe bebyggelse Ramshytteskogen skogsmarker
    +Skogvaktartorpet f.d. torp Ramshyttsvägen skogsväg
    Skollyckan skolhus, avs. +Ramsjömarken skogsmark
    Skomakarehagen bebyggelse Ramsjön sjö
    Skomakaretorp tp Ramsjön, Lilla sjö
    Skomakaretorpet bebyggelse Ramsjönäset udde
    Skommatorpet se Skomakaretorpet Saknas Rangeltäppan åker
    Skrikarboda gd Ranglabron landsvägsbro
    Skrikarboda gd Ranglabäcken bäck
    Skånska villan hus Ratagrinden f.d.grind
    Skärholmen hmd Ratagrinden f.d. landsvägsgrind
    Skärholmen gd Ratagrinden grind
    Slöhäggen tp Roliga fläcken öppen plats
    Sköhäggen bebyggelse Roliga fläcken öppen plats
    Smedstorp hmd +Ronnängshagen hage
    Smedstorp torp Rosenlundspussen, Lilla vattensamling
    Småskola avs Rosenlundspussen, Stora vattensamling
    Snurrin?, se Skoglund Saknas Rovfallet skogsmark
    Snurrin f.d. krog Rovfallet skogsmark
    Snöret, se Skogaholm Saknas Rovfallet åker
    Sofielund tplht Rovfallsviken vik
    Solberga tp Rovfallsvägen skogsväg
    Solberga f.d. bebyggelse Rubberget berg
    Spåhagen tp Rudflyet, Lilla vattensamling
    Spåhagen bebyggelse Rudflyet, Stora vattensamling
    Spåhögen bebyggelse Rudtjärnen skogstjärn
    Statbyggningen bebyggelse Rumpamossategen skogsmark
    Stenarstorp bebyggelse Rumpamossen mosse
    Stenarstugan avs Rumpamossen mosse
    Stenartugan bebyggelse Rumpeviken vik
    Stenkullen tp Rumpudden udde
    Stenkullen f.d. bebyggelse Rusabäcken bäck
    Stenstorp tp Rusagrinden grind
    Stenängen avs Rusahavet sjö
    Stenängen bebyggelse Rusakulan? berg
    Stomhemmanet Saknas Rusakulan berg
    Stora gården gd Rusakulemossen mosse
    Storgården gd Rusasjöbäcken bäck
    Strömmamoran stuga Rustorpamossen mosse
    Strömmasgtället stuga Rustorpavägen byväg
    Svagdricksbryggeriet avs Ryggsjön, Lilla, se Ryssjön, Lilla sjö
    Svalnäs, Norra gd Ryggsjön, Stora, se Ryssjön, Stora Saknas
    Svalnäs gd Ryssjesjön sjö
    Sveaborg lht Ryssjesjön, Lilla sjö
    Svenstorp avs Ryssjesjön, Stora sjö
    Sörby hmd Ryssjesjötegen skogsteg
    Sörgården gdr Ryssjesjöängen ängsmark
    Sörmansgården gd Ryssjön, Lilla sjö
    Sörängen tp Ryssjön, Stora sjö
    Sörängen hmd Rånnestaängen äng
    Sörängen lht Rävaberget berg
    Sörängen gd Rävabergsön skogsholme
    Tallhöjden tp Röberget berg
    Tallhöjden bebyggelse Röberget, Lilla berg
    Talåsen tp Röberget, Stora berg
    Tallåsen tp +Röbergsdalen dal
    Tallåsen bebyggelse Röbergshagabäcken bäck
    Tallåsen f.d. torp Röbergshagamossen mosse
    Timmerslätten bs Rödjningen hage
    Timmerslätten bs +Römossen mosse
    Tomasboda gd Römossen mosse
    Tomasboda gd Rönningshagen hage
    Tomten lht Salemsbacken landsvägsbacke
    Torsaboda gd Sandfallsbacken landsvägsbacke
    Torsaboda, Norra f.d. avs Sandmossen mosse
    Torpet, Västra bebyggelse Schulsens udde udde
    Torpet, Östra bebyggelse Sjökärret sankmark
    Torsaboda gd Sjön Tysslingen, se Tysslingen sjö
    Torsaboda torp Skansberget berg
    Torsaboda, Södra gd Skansen berg
    Trekanten tplht Skansen berg
    Trekanten gd Skarpeträ gärde
    Tröstlösa personalhus +Skarpträdet åker
    Ullavi Saknas Skattjärn tjärn
    Ullavi Saknas Skattjärnsbäcken bäck
    Ullavi by +Skattjärnsåsen ås
    Valhalla avs +Skigårdsåkrarna åkrar
    Valhalla avs Skogatorpaklinten berg
    Vallatorpet f.d. torp Skogsgatan byväg
    Vallby bebyggelse Skolhuskullen kulle
    Vallby by +Skomarkartäppan åker
    Vallby by Skosulan berghäll
    Vallbylöten hmd Skosulebotten kolbotten
    Vallmon avs Skrabbacken grusgrop
    Vallmon gd Skrabborna åkrar
    Varghagen bebyggelse Skrikarbogruvorna gruvor
    Vargstenshagen tp Skrikarbovägen landsväg
    Vargstenshagen gd Skräddardöden lokalitet
    Vastenshagen, se Vargstenshagen Saknas Skräddargatan byväg
    Vastenshagen gd Skräddarhagen åkrar
    Vattsläggan bebyggelse +Skräphagen hage
    +Vibergs torp f.d. Ullavi +Skräphaget hage
    Vilan avs Skvallerbäcken bäck
    Villetorpet torp Skvallerbäcken bäck
    Vinkvistatorpet bebyggelse +Skyttetäppan åker
    Vinkvistens bebyggelse +Skäggubbehagen hage
    Vinterhagen tp Skärholmabacken landsvägsbacke
    Vinterhagen bebyggelse Skärmarbobergen berg
    Vreten torp Sleven berghäll
    Vårdhemmet vårdanstalt Smedfallsbotten kolbotten
    Värhällen f.d. avs Smedhagen hage
    Vårhällen torp Smedjedammen damm
    Väderberg gd +Smedjetäppan åker
    Väderberg gd +Småmossarna mossar
    Vänbäcken avs Smedbotten kolbotten
    Vännebäcken, se Dalskogen Saknas Sobacken backe
    Vännebäcken, se Vänbäcken Saknas Sobacken landsvägsbacke
    Vännebäcken bebyggelse Spanska stigen gångstig
    Västantorp avs Spelevinkabron landsvägsbro
    Västantorp bebyggelse Spelevinkabäcken bäck
    Västerängen hmd Sprickberget berg
    Västerängen tp Sprötängen hagmark
    Västerängen bebyggelse Spyssjestenarna stenblock
    Ymningstorp gd Spånerstalpet berg
    Ymningstorpet gd Spånhyvelbäcken bäck
    +Åkerbergs torp f.d. torp Spånhyveldammen damm
    Ålbron bebyggelse Spånhyveldammen damm
    Ålebron, se Daltorp Saknas Stackadammen damm
    Åsen tp +Stacktjärn tjärn
    Åsen bebyggelse +Stackängen äng
    Åtorp tplht Stackkärrsdiket avvattningsdike
    Åtorp bebyggelse Stakadammen vägskäl
    Älgesta bebyggelse Stakadammen damm
    Älgesta by Stakadammen damm
    Älgesta by +Stakavreten åker
    Älgesta kulle gd Stenarstugbacken landsvägsbacke
    Ängby bebyggelse Stenarstugbäcken bäck
    Ängen hmd Stenarstuggrinden grind
    Ängen gd Stenbrokärret sankmark
    Ängslunda bebyggelse Stenbrokärrsbotten kolbotten
    Ängstorp tp +Stenhagen hage
    Ängstorp bs Stenhagen hage
    Ängstorp tplht Stenskvaltet f.d. kvarnplats
    Ängstorp tplht Stenvreten sloghage
    Ängstorp bebyggelse Stenåkern f.d. strandlinje
    Ängstorp avs +Stockholm mosse
    Ängstorp bebyggelse Storabotten kolbotten
    Österängen hmd Stora-Dammsjöbäcken bäck
    Övratorp lht Storhagen gärde
    Övratorp bebyggelse +Storhagen hage
      Storkärret sankmark
      Storkärret sankmark
      Storkärrsvägen byväg
      Stutaviken vik
      Stuthagen hage
      Stybbesbrobacken landsvägsbacke
      Stybbesbron bro
      Stålugnen grop
      Stålugnsgropen grop
      Suckarnas bro bro
      Suggebotten kolbotten
      Suggebotten kolbotten
      Sumpagatan byväg
      Sumpen vattensamling
      Sundsmarken halvö
      Svarta grinden grind
      Svarta viken vik
      Svartberget berg
      Svartholmen holme
      Svartpotten skogstjärn
      Svartpotten tjärn
      Svartviken vik
      Sven-Persastycket åker
      +Svenshuggakärret sankmark
      Svinajorden åkrar
      Sågdammen damm
      Sågdammen damm
      Såghagabäcken bäck
      Såghagarna hagar
      Såghagavägen byväg
      Säbrohaget hage
      Säbron landsvägsbro
      Sängkammaren öppen plats
      Södra gärdet Saknas
      Sörlångorna åkrar
      +Söderlångorna åkrar
      Södra mossen åker
      Tallholmen kulle
      Tattarebron gärde
      Tjuramossen mosse
      Tjuratallen tall
      Tjädergillervägen skogsväg
      Tjädergillret kolbotten
      Tjärbacken gärde
      +Tjärnhavsmossen mosse
      Torpabotten kolbotten
      Torsabodaviken sjö
      Torvmossen mosse
      Traneviken gärde
      Trankärret sankmark
      Trollberget, Lilla berg
      Trollberget, Stora berg
      Trolldalen dalgång
      Trolldalen, Stora dalgång
      Trolldalen, Västra dal
      Trolldalen, Västra dal
      Trolldalen, Östra dal
      Trolldalen, Östra dal
      Trolldalsbäcken bäck
      Trollholmen berghällar
      Trollholmskogen skogsdunge
      +Trollhällen berghäll
      Trollhällsbacken backe
      +Trollhällsgärdet åkrar
      +Träkärret sankmark
      Trätarehagen gärde
      Tunnebotten kolbotten
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingabottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvärholmakärret sankmark
      Tysslingen sjö
      Tysslingen sjö
      Tysslingesjön sjö
      Täppan åker
      +Täpptegen åker
      Uggleberget berg
      +Uggelbergstegen skogsteg
      Ullavi klint berg
      Ullavi klint berg
      Utsikten berg
      Utsikten, Lilla berg
      +Utskogen skog
      Uvberget berg
      Vallbybacken ås
      Vallbybron landsvägsbro
      Vallbyskogen skogsmark
      Vallbyån å
      Vallgatan byväg
      Valskärret gärde
      Vargadalen dalgång
      Vargadalsbäcken bäck
      Vargagropen gärde
      Varggrottan grotta
      Varma badet bergsklyfta
      Varsbron landsvägsbro
      +Vattenlindorna åkrar
      +Vattujorden åker
      Vekarna ängsmark
      Vekarna, Södra ängsmark
      Vekarna, Västra ängsmark
      +Velins hage hage
      Vendelas rusakula berg
      Vinterbotten kolbotten
      Vinnerbrokärret sankmark
      Vintervägen skogsväg
      Vintervägskärret sankmark
      +Vretaskogen skog
      Vretaskogen skog
      Vreten åkrar
      Vreten, Södra slåttermark
      Vreten, Norra åker
      Vreten, Södra åker
      Våglycke bro
      Vårhälla häll
      Vårhällaberget berg
      Vårhällen berg
      Vännebäcken bäck
      Vännebäcksbron landsvägsbro
      Västra ängarna ängsmark
      Ymningen sjö
      Ymningen, Lilla sjö
      Ymningen, Lilla del av sjö
      Ymningen, Stora sjö
      Ymningen, Stora del av sjö
      Åkerhagen hage med åker
      Ålekällan källa
      Ålestenen gränssten
      Ålhaget hagmark
      Ålkotafallet skogsmark
      Ållabacken grusgrop
      +Åndaskogsmossen mosse
      Åsavägen skogsväg
      Åsbron landsvägsbro
      Åsgårdsbacken ås
      Åsgårdsbacken ås
      Älgabotten kolbotten
      Älgbergen beg
      Älgestaskogen skog
      Ängafallsladet lada
      Ängamossabäcken bäck
      Ängamossa slott stenblock
      Ängamossavägen skogsväg
      Ängamossen mosse
      Ängarna ängsmarker
      Ängavägen byväg
      Ängen ängsmark
      Änggatan, Stora byväg
      Ängskogen skog
      Örebrovägen landsväg
      Örlöseberget berg
      Örlösen mosse
      Österängen äng
      Österängsbäcken bäck
      Östra diket Saknas
      Östradiksbron bro
      +Östrafallskärret sankmark
      +Övrafallskärret sankmark

  ^  

Örebro läns socknar m.m.