ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Näsby socken : Fellingsbro härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 142 Bebyggelsenamn : 993 Naturnamn : 348
Näsby sn Arbogaån å Närby socken sn Alanäsvägen väg
Näsby socken Arbogaån å Näsby socken förklaringar Alarna f.d. badsätlle
Näsby sn /Se Avdalasjön f.d. sjö Näsby socken förklaringar Altj. tjärn
Näsby sn Avdalasjön f.d. sjö Näsby socken förklaringar Anders-Lambergs-stigen skogsstig
Näsby sn Besslingsbäcken bäck Näsby socken förklaringar Rlagatan gata
Näsby sn Bläsåsberget berg Näsby socken sn Avdalasjön sjö
Näsby sn Bläsåsviken vik Näsby socken sn Avdalasjön sjö
Näsby sn Bobackaberget berg Näsby socken sn Bastugatan gata
Näsby sn Bosjön, Nedre sjö Näsby socken sn Bergslagsvägen väg
Näsby sn Bosjön, Övre sjö Näsby socken sn Bergsparken park
Näsby sn Bredmossen mosse Näsby socken sn Bergsstigen väg
Näsby sn Delkilarna ägomark Näsby sn Bergsvägen landsväg
Näsby sn Dykärret kärr Näsby socken socken Besslingbäcken bäck
Näsby sn Fjärskarlen holme abborre inbyggarbeteckning Besslingen skog
Näsby sn Fröviån Saknas lutfisk inbyggarbeteckning Besslingskogen skogsmark
Näsby sn Fågelviken vik mockor inbyggarbeteckning Björklundsstreken del av å
Näsby sn Fårhagen hage skvättor inbyggarbeteckning Björkvägen väg
Näsby sn Fänsbohagen hage skvättor inbyggarbeteckning Björnbotten kolbotten
Näsby sn? Gottströmmen ström skvättor inbyggarbeteckning Björnstenen stenblock
Näsby sn Grängbacken backe skvättor inbyggarbeteckning Blomtorpängen åker
Näsby sn Grävlingskogen skog Abborren kvarter Bosjöarna sjöar
Näsby sn Gröna skär holme Adolfsberg lht Bosjöbäcken bäck
Näsby sn Gubberget berg Agnesberg lht Bosjön, Lilla sjö
Näsby sn Gungneten ägomark Alanäs lht Bosjön, Lilla sjö
Näsby sn Gällingen f.d. sjö Albano lht Bosjön, Nedre sjö
Näsby sn Gällingen sjö Alen kvarter Bosjön, Stora sjö
Näsby sn Haga brunn brunn Alingården lht Bosjön, Stora sjö
Näsby socken sn Hagaviken vik Almslund lht Bosjön, Övre sjö
Näsby sn Halkes (Harkes?) udde udde Alphyddan avs +Bosjöängen äng
Näsby sn Herrafallet ägomark Alphyddan avs Boängsbäcken bäck
Näsby sn Hjältmyra by /Se Alphyddan lht Bredmossen f.d. åker
Näsby sn Hultanabben udde Alphyddan lht Brogesjön sjö
Näsby sn Hunstorpsbäcken bäck Alvik lht Brogesjön sjö
Näsby sn Hunstorpssjön sjö Annelund lht Brogetorpasjön sjö
Näsby sn Hällön ö Arla lht Brogetorpasjön sjö
Näsby sn Hästängsbron bro Asken kvarter Brogtorpssjön, se Brogesjön sjö
Näsby sn Högstabosjön sjö Aspen kvarter Bruksvägen väg
Näsby sn Högstabosjön sjö Asphyddan lht Brunnsparken park
Näsby sn Högstabo(-da-)sjön sjö Augustenberg avs Brännan skogsmark
Näsby sn Högstabosjön sjö Augustenberg avs +Bryaråsen ås (?)
Näsby sn Hökstabosiön, se Högstabosjön sjö Augustenberg lht Byängen åkrar
Näsby socken sn /Se Högstabosjön sjö Augustenborg, se Augustenberg Saknas Båtshagen skogsmark
Näsby sn /Se Kaninholmen holme Augustenborg avs Bäckbron landsvägsbro
Näsby sn /Se Kanonskogen skog Baberg, se Boberg bs Bäcken bäck
»næs», se Näsby sn Kattvråskogen skog Backa avs Centralparken park
Berg torp Kellmansskiftet Saknas Backa lht Centraltorget torg
*Berg Saknas Kolmossen mosse Backalid lht Centralvägen gata
Berg torp /Se Kolmosskärret kärr Banvaktarestuga bebyggelse Danielskärret sankmark
Björkelund Saknas Källbacken backe Berg avs Delkilarna åkrar
Saknas Saknas Käpphagen ägomark Berg hmd Doktorsvägen gata
Saknas Saknas Käringön ö Berga lht Ekbacken stenbacke
Boängen Saknas Köttholmen holme Bergboda avs Ekenäsvägen gata
Boängen Saknas Köttholmen, Lilla holme Bergboda bebyggelse Ekorrstigen gata
Saknas Saknas Lasse-Majas grotta grotta Berget lht Eltrudgärdet åkrar
Ersbo Saknas Liasjön sjö /Se Berget kvarter Eltrudskogen skog
Saknas Saknas Liaviken vik Berggården lht Engbergshäll holme
Frövi by Lillsjöbackarna terräng Berghagen lht Engbergshäll, se Sotarholmen holme
Frövi by Lillsjön f.d. sjö Berghamra lht Fallet åkrar
Saknas Saknas Lillsjön sjö Berghem lht Fjaggahagen hage
Frövi egendom Långa kärret kärr Berghyddan lht Fjärdingsmansholmen holme
Frövi egendom Långa kärret kärr Bergliden lht Fjärdingsmansholmen holme
Frövi Saknas Länsmansholmen holme Bergstugan avs Fjärskarlen holme
Frövi by Mangårdsbacken terräng Bergstugan lht Flottbron bro
Frövi Saknas Marstrandsudde udde Bergsätra lht Fridhemsgatan gata
Frövi egendom Messjön f.d. sjö Bergvik lht Frövidalsgatan gata
Frövi egendom Mjölnarhagen hage Bergåsa lht Frövi elfven vattendrag
Frövi egd Myråsgärdet ägomark Betania avs Fröviforsån å
Frövi gård Myråsudden udde Betania lht Frövi torgplats avs
Frövi by /Se Myråsviken vik Betel lht Fröviån å
Frövi municipalsamhälle /Se Måsön holmar Björka avs Fröviån vattendrag
Frövi järnvägsstation /Se Notholmen holme Björka lht Fänsbodängen f.d. slåttermark
Frövi municipalsamhälle /Se Olles äng äng Björka lht Gamla vägen väg
Frövi municipalsamhälle /Se Orrmosskärret kärr Björkbacka lht Gottströmmen gren
Frövi municipalsamhälle /Se Pörtbacken ägomark Björkeberga lht Granstigen gata
Frövi municipalsamhälle /Se Ringvassen holme Björkebo lht Grindabobacken öppen plats
Frövi järnvägsstation /Se Riskärret ägomark Björkebo lht Gropen markområde
Frövi samhälle /Se Råsjön göl Björkelund frälsetorp Gropgatan gata
Gillbergsboda Saknas Salomonsön ö Björken kvarter Gruvbacken markområde
?Hinseberg hgd Sandön holme Björkhaga lht Gruvgränd gata
?Hinseberg hg Sarvgärdet, Norra ägomark Björkhaga lht Gäddnäsudden udde
Hinseberg hg Segelvena ö Björkhagen avs Gällingen, Nedre se Gällingsjön sjö
?Hinseberg hg Sjölundaviken vik Björkhagen torp Gällingen, Nedre sjö
Hinseberg hg Skillingsbäck ägomark Björkhamra lht Gällingsjöbäcken bäck
Hinseberg herrgård Skillingsbäckmossen mosse Björkheden lht Gällingsjön sjö
Hinseberg hg Skogsbergsviken vik Björkkärret avs Gällingsjön sjö
Hinseberg herrgård Slätmossen mosse Björkliden lht Gällsjön sjö
Hinseberg hg Smörklämman terräng Björkliden lht Hagabrunn brunn
Hinseberg herrgård Sofiaholmen holme Björkliden lht Hagavägen väg
Hinseberg hg Solarön holme Björklund avs Gavregärdsgärdena åkrar
Hinseberg hg Spångbacken terräng Björklund, se Björkelund Saknas Havregärdsskogen skogsmark
Hinseberg Saknas Storö, Hinsebergs ö Björklund torp Hedavägen landsväg
Hinseberg hg Storö, Lia ö Björklunda lht Heden skogsmark
Hinseberg hg Storö, Medinge ö Björklunda bebyggelse Hedvägen gata
Hinseberg herrgård Streken sund Björklunda gd Herrafallet åker
Hinseberg hg Strågorna ägomarker Björkmyran hmd Hinsebergsbron flottbro
Hinseberg herrgård Strågbäcken bäck Björktorp avs Hinsebergs Storö, se Storön ö
Hinseberg hg /Se Suggkärret kärr Björkudden lht Hinsebergs Storö ö
Hinseberg hrgd Svartviken vik Björkvik avs Hinsebergsvägen väg
Hjältmyra Saknas Sänkan sänka Björkvik avs Hjältmyrsbacken landsvägsbacke
Hjältmyra by /Se Sänkbäcken bäck Björkvik lht Hjältmyrsstigen skogsstig
Hjältmyra by /Se Tallholmen holme Björkås avs Hobackaberget berg
Saknas Saknas Talludden udde Björkåsa lht Hultanabben skogsås
Hunstorp gård /Se Tvillingstenarna skär Björn lht Hunstorpsbäcken bäck
Karsboda Saknas Ullersättersviken vik Blomstugan avs Hunstorpssjön sjö
Kiltorpet torp /Se Ullersätersviken vik Blomstugan bebyggelse Hunstorpssjön sjö
Kolaretorp Saknas Vagnshäll holme Blomtorp avs Hustorpsvägen byväg
Saknas Saknas Vagnshäll gränsholme Blomtorp bebyggelse Hällön ö
Lia by Vagnshäll gränsmärke Blåklinten kvarter Hällön ö
Saknas Saknas Valfisken holme Blåklockan kvarter Hästhagakällan källa
Lia Saknas Waringen, se Väringen sjö Blåsippan kvarter Hästhagen hage
Lia by Vedevågsholm holme Blåsåsen frälsetorp Hättängbrobäcken bäck
Lia by Vedevågssjön sjö Blåsåsen, se Bläsåsen torp Hättängen äng
Lia by /Se Vedevågssjön sjö Bläsåsen, se Blåsåsen Saknas Hättängen ängsmarker
Löfboda Saknas Venen, L. ägomark Bläsåsen avs Hättängen ängsmarker
Mariedal Saknas Venen, St. terräng Bläsåsen torp Hättängsbrobäcken bäck
Medinge by Vågaren sjö Boberg avs Hättängsbron bro
Medinge by Våramorsberg berg(?) Boberg f.d. bs Hättängsbron landsvägsbro
Medinge herrgård Väringen sjö Bofinken kvarter Hättängsbron landsvägsbro
Medinge hg Väringen sjö Bomstugan avs Högstabodasjön sjö
Medinge hg Väringen sjö Borensberg avs Högstabosjön sjö
Medinge hg Väringen sjö Borensberg lht Idrottsgatan gata
Medinge hg Väringen sjö Bosjön gd Idrottsplatsen idrottsanläggning
Medinge hg Väringen sjö Bosjön hmn Industrigatan gata
Medinge gd Väringen sjö Boängen gd Industriparken park
Medinge Saknas Väringen sjö Boängen bebyggelse Jungens stenar stenblock
Medinge Saknas Väringen sjö Boängstorp avs Järnvägsgatan gata
Medinge Saknas Väringen sjö Boängstorp avs Järnvägsparken park
Medinge herrgård Väringen sjö Bragtorp avs Karlslättkärret sankmark
Medinge herrgård Väringen sjö Braxen kvarter Kaninholmen holme
Medinge hg /Se Väringen sjö Broatorp, se Bragtorp Saknas Kaninholmen holme
Medinge gd /Se Väringen sjö Brogetorp, se Bragtorp Saknas Karsboängen ängsmark
Måssbrotorp Saknas Väringen sjö /Se Brogetorp f.d. hmn Knattorpvägen byväg
Norrby by Väringen sjö /Se Brogtorp, se Bragtorp Saknas Kofallsskogen bebyggelse
Nyby Saknas Väringen sjö /Se Brogtorp, se Brotorp Saknas Kofallsvägen väg
Nyby Saknas Västerängen ägomark Brogtorp lht Kolerakyrkogården begravningsplats
Nyby Saknas Ålsjön f.d. sjö Broktorp, se Brotorp Saknas Kolhagen åkrar
Nybytorp Saknas Årängen ägomark Brolund lht Kolugnsbacken landsvägsbacke
Nytorp Saknas Åtorp udde Brolund lht Kommunskogen skogsmark
Näsby by Älgberget berg Brotorp frälsetorp Konsumgatan gata
Saknas Saknas Ältreskogen skog Brotorp torp Korsbacken landsvägsbacke
Näsbybacka by Ängarna ägomarker Bylingsborg lht +Krokmyren mosse (?)
Pikarboda Saknas Ängskogen skog Båtshagen stuga Kråklundsvägen väg
Prästegården Saknas   Bäck avs Kyrkvägen gata
*Ringesta kvarn Saknas   Bäck avs Källbacken logbacke
Rörstorp Saknas   Bäcka-Lottas stuga stuga Källbackkällan källa
»skærwik» beb.?   Bäcketorp, se Gillbergsboda eller Bäcketorp Saknas Källgatan gata
Saknas Saknas   Bäcketorp, Lilla lht Källmanstorpsgärdet gärde
Schogxtorph Saknas   Bäcktorp, se Gillbergsboda eller Bäcketorp Saknas Källmanstorpsskogen skog
*Skogstorp gd   Bäcktorp hmn Källtorpsbacken landsvägsbacke
*Skogstorp Saknas   Bäcktorp, Lilla, se Bäcketorp, Lilla Saknas Käringön ö
Strömstorp Saknas   Bäcktorp, Lilla avs Käringön ö
Svansjön gårdar /Se   Charlottenberg, se Charlottenborg Saknas Köttholmen holme
Svansjön gårdar /Se   Charlottenberg lht Köttholmen holme
Svansjön gårdar /Se   Charlottenborg avs Lagårdskil(?) udde
Saknas Saknas   Charlottenlund lht Lasse-Majas kammare stengryt
Svinskinn gd   Charlottenlund hus Lasses kammare stengryt
Svinskinn Saknas   Charlottenlund lht Lialandet strandsträcka
Svinskinn gd   Columbia lht Liavägen byväg
Svinskinn gd   Daggkåpan kvarter Liaängarna åker och äng
Svinskinn gd /Se   Dala lht Liaön ö
Svinskinn gd /Se   Dalbo lht Liaön ö
Sågen Saknas   Dalbo lht Lillsjöbacken landsvägsbacke
?Torp gd   Dalen avs Lillsjögrinden f.d. grind
Torp Saknas   Dalen avs Lillsjö-Jans-backen landsvägsbacke
Torp Saknas   Dalhem lht Lillsjö-Jans-täppan åker
Ullersäter by   Dalskogen lht Lillsjön sjö
Ullersäter by   Dalvik lht Lillsjön sjö
Ullersäter by?   Djursholm lht Lillsjön sjö
Ullersäter by   Domherren kvarter Lillsjön sjö
Saknas Saknas   Ebba Brahe-gården bebyggelse Lillströmmen vattendrag
Vllsäter Saknas   Edevi avs Lillskogen skog
Ullersäter gd   Egebo lht Långa kärret sankmark
Ullersäter by och station   Ekbacken lht Långa kärret sankmark
Ullersäter by /Se   Eken kvarter Långkärret sankmark
Ullersäter by   Ekenäs avs Länsmansholmen holme
Ullersäter järnvägs-, post- och telegrafstation /Se   Ekholmen lht Länsmansholmen holme
Ullersätter by m.m. /Se   Eliseberg lht Lövstagatan gata
Unneboda hg   Elterud, se Älterud Saknas Maggviken vik
Vandeboda Saknas   Eltrud bebyggesle Magnussontorget torgplats
?Viby by   Enebo lht Mangärdet gärde
?Viby by   Eneborg lht Marstrand udde
?Viby by   Enelid lht Marstrands udde udde
?Viby by   Epidemisjukhuset lht Marstrands udde udde
Viby by   Eriksberg avs Medingsgärdet gärde
?Viby by   Eriksberg lht Medings Storö, se Medingsön ö
Saknas Saknas   Eriksberg lht Medingsvägen landsväg
*Viby Saknas   Eriksborg lht Medingsön ö
Viby by   Erikslund avs Medingsön ö
Vibyn by   Erikslund bebyggelse Mjölnarhagen hagmark
Viby by?   Ersbo torp Mossen skog och betesmark
Viby by   Ersboda avs +Mosshagen hage
Vågaretorp gd /Se   Ersboda hmd Mossängen åkrar
Øen Saknas   Falkboda bebyggelse Motorvägen väg
    Fallet avs Munkabosjön sjö
    Fallet lht Munkabodängen äng
    Fallet kvarter Murstugbacken landsvägsbacke
    Falltorp, se Fallet Saknas Myråsbacken skog
    Fattiggården bebyggelse Myråsgärdet gärde
    Filadelfia avs Myråsudden udde
    Filadelfia lht Myråsviken vik
    Fiskebäck avs Måsstenen stenblock
    Fjällnäs lht Måsön ö
    Flinktorp torp Nedra bron landsvägsbro
    Flinktorp lht Nedra fallet vattenfall
    Flinktorp hmd Nittontunnlands gärde
    Folkets Hus lht Norra bangatan gata
    Folkets hus lht Norra gärdet gärde
    Forsbo lht Norra skogen skogsmark
    Forsnäs lht Norrtorpsgatan gata
    Fransostorp skattetorp Notholmen holme
    Fransostorp f.d. torp Notholmen holme
    Fredrikslund avs Nybybäcken bäck
    Fredrikslund lht Nybyggevägen gata
    Friborg lht Näsbybackavägen gata
    Fridensborg lht Näsbyheden skog
    Fridhem avs Näsbyheden skogsmark
    Fridhem avs Näsbyåsen ås
    Fridhem lht Olles äng äng
    Fridhem lht Oxholmarna holmar
    Fridhem lht Oxkärren sankmark
    Fröjdhagen avs Parkgatan gata
    Fröjdtorpet bebyggelse Parkvägen gata
    Frövi by Predikstolen f.d. stenblock
    Frövi stationssamhälle Prästen holme?
    Frövi hmn Prästryggen ås
    Frövi bebyggelse Prästtyggen ås
    Frövi-Ludvika järnvägsjord Näsbybacka Saknas Prästskogen skogsmark
    Fröviberg avs Reska åker
    Fröviberg avs Rosenvägen väg
    Fröviberg lht Råbrittskogen skogsmark
    Fröviborg avs Råsjön sjö
    Fröviborg lht Råsjön sjö
    Frövibro avs Röjen åkrar
    Frövibro hp Röstorphagen skogsmark
    Frövi bruk anläggning Salomonsön ö
    Frövibruket f.d. järnbruk Salomonsön ö
    Fröviby lht Saltkärret sankmark
    Frövi by by Sandön ö
    Frövi by bebyggelse Sandön ö
    Frövidal hus Segelvenen ö
    Frövidal lht Sjögärdet åker
    Frövidal lht Skillingsbäckakällan källa
    Frövifors avs Skolgatan gata
    Frövifors f.d. järnbruk, nu pappersbruk Skolhusbacken landsvägsbacke
    Frövifors bruk avs Slingran landsväg
    Frövi gård, se Frövi Saknas Sliperibron landsvägsbro
    Fröviholm lht Sotarholmen holme
    Frövi Hotell lht Sotarskär holme
    Frövi järnvägsjord markområde i samhället Sotarön ö
    Frövi järnvägsstation avs Sotarön holme
    Frövi-Ludvika järnvägsjord markområde Stenfallsvägen gata
    Frövilund lht Stora backen landsvägsbacke
    Frövi mejeri avs Storströmmen vattendrag
    Frövi Pumpverk lht Storön, se Liaön ö
    Förvi Skolhus lht Storön ö
    Furuhäll lht Storön ö
    Furulid lht Storön ö
    Furuskog avs Strupen åkrar
    Fyrkanten lht Strågorna åkrar
    Fänsboda avs Strågtorpbäcken bäck
    Fänsboda avs Strömstorpån vattendrag
    Fänsboda bebyggelse Strömudden udde
    Geten kvarter Strömängen äng
    Gillbergsboda eller Bäcketorp gd Störgils källa källa
    Gillbergsboda hmn Surbrunnsbotten kolbotten
    Gläntan lht Svansjön, se Avdalasjö sjö
    Gläntan lht Svansjöskogen skog
    Gnejsen kvarter Svarta grinden grind
    Granbacka lht Svarthäll Saknas
    Granberga lht Svarthäll, se Vagnshäll holme
    Granberga lht Svinskinnberget skogshöjd
    Granhult avs Svinskinnskogen skog
    Granhult lht Sågbäcken bäck
    Granhult, Västra hmd Såggärdet markområde
    Granhult, Östra hmd Sågvägen väg
    Graniten kvarter Sänkan sankmark
    Granliden lht Sänkberget skogsås
    Grindstugan avs Sänkbäcken bäck
    Gropen hus Sänkkällan källa
    Grustaget lht Sänkskogen skogsmark
    Gruvan kvarter Sänkskogen, Västra skogsmark
    Gruvbacken avs Sänkskogen, Östra skogsmark
    Gullebo lht Södra bangatan gata
    Gullberg lht Sönnersängsbäcken bäck
    Gullingsbo lht Sörängen ängsmark
    Gullsätra lht Tallbacken skogsmark
    Gullvivan kvarter Tersmedens park lekplats
    Gungneten hmd Tomtebogatan gata
    Gunanrsberg lht Torggatan gata
    Gunnebo lht Torpvägen väg
    Gustafsberg lht Tottvägen väg
    Gustavsberg lht Treskär skär?
    Gåvan lht Treskär berghällar
    Gäddan kvarter Trädgårdsgatan gata
    Gärdet gd Träningsvägen gata
    Gästgivargården gd Tränäver skogsmark
    Göken kvarter Tvillingkärret sankmark
    Gösen kvarter Tvillingstenarna stenblock
    Haga lht Ullersättersbäcken bäck
    Hagaberg avs Ullersättersviken vik
    Hagaberg hmd Ullersättersviken vik
    Haga brunn avs Ullvisberget berg
    Hagalund avs Vagnshäll holme
    Hagalund bebyggelse Vagnshäll holme
    Hagalund lht Vallskogen skog
    Hagalund lht Vannebodagärdet gärde
    Hagatorp avs Vannebodavägen landsväg
    Hagby lht Vedevågholm holme
    Hagby avs Vedevågssjön sjö
    Hagen avs Vedevågssjön sjö
    Hagen bebyggelse Venen äng
    Hammartorp lht Venen, Lilla äng
    Hassels lht Venen, Stora äng
    Havregärdet avs Vibyviken del av sjö
    Havregärdet bebyggelse Vinkelgatan gata
    Hede lht Vintorpskogen skog
    Hedebo lht Vågaren sjö
    Hedby lht Vågartorpbäcken bäck
    Heden lht Våramorsberg berg
    Heden, Norra eller Pikarboda gd Väringen sjö
    Heden, Norra hmn Väringaparken park
    Heden, Västra eller Mariedal gd Västerängen åkrar
    Heden, Västra eller Mariedal gd Västerängen åker och äng
    Heden, Västra avs Västerängsbäcken bäck
    Heden, Västra hmn Västra parken park
    Heden, Östra gd? Västra strandparken park
    Hedenlund lht Ålbacken backsluttning
    Hedensberg lht Ålhärrssjön sjö
    Hedens vaktstuga avs Ålkärrsjön sjö
    Hedvigslund lht Åludden udde
    Hedåker lht Årängen ängsmark
    Hedås lht Åsen skogsås
    Helsingbo lht Åtjärn, se Ålkärrsjön sjö
    Hemdal lht Åtorp station f.d. omlastningsplats
    Hemgården lht Åtorpön ö
    Hemmet lht Älggrytet markområde
    Hemmet lht Änggatan gata
    Herrgården avs Ängskogen skog
    Hertigsbron, se Hättängsbron avs Ängsvägen byväg
    Hertigsbron, se 2 Hättängsbron Saknas Ön ö
    Hinsberg, se 3 Hinseberg Saknas Österängen åker och äng
    Hinseberg gd +Österängsbacken backe
    Hinseberg säteri Österängsbäcken bäck
    Hinsebergs såg f.d. sågverk Österrastaviken vik
    Hjalmarsberg avs Östra parken park
    Hjalmarsberg lht Övra bron landsvägsbro
    Hjälpmyra, se 1 Hjältmyra Saknas Övra fallet vattenfall
    Hjälpmyra hmn Övra sjön vik
    Hjälpmyra, Lilla, se Hjältmyra, Lilla Saknas  
    Hjältmyra gd  
    Hjältmyra hmn  
    Hjältmyra, Lilla avs  
    Hjältmyra, Lilla avs  
    Hjältmyra, Lilla bebyggelse  
    Hjältmyra, Stora, se 1 Hjältmyra Saknas  
    Hjältmyra, Stora bebyggelse  
    Hjältmyran by  
    Hjältmyretorp, se Hjältmyra, Lilla Saknas  
    Hjältmyretorp f.d. bebyggelse  
    Hoppet lht  
    Hopet lht  
    Hotellet eller Fröviberg lht  
    Hult, se Hultet Saknas  
    Hult hmd  
    Hultet avs  
    Hunden kvarter  
    Hunstorp gd  
    Hunstorp by  
    Hunstorp, Norra gd  
    Hunstorp, Södra gd  
    Hyacinten kvarter  
    Hyddan avs  
    Hyddan lht  
    Hyddan lht  
    Hyddan avs  
    Hyddan lht  
    Hyddan lht  
    Hyddan lht  
    Håga lht  
    Hällebo lht  
    Hällen lht  
    Hällklippan lht  
    Härtigsbron, se Hättängsbron avs  
    Härtigsbron, se 1 Hättingsbron Saknas  
    Hästen kvarter  
    Hästhagen avs  
    Hättängen Saknas  
    Hättingsbron, se Västanberg Saknas  
    Hättängsbron avs  
    Hättängsbron avs  
    Hättängsbron bebyggelse  
    Hättängsbron bebyggelse  
    Höganlid lht  
    Högliden lht  
    Högås lht  
    Hörnan lht  
    Iden kvarter  
    Jaktstugan bebyggelse  
    Jaktvillan bebyggelse  
    Johannesdal lht  
    Johannesberg lht  
    Johannesberg lht  
    Johannesdal avs  
    Johannesdal lht  
    Johanneslund avs  
    Johanneslund bebyggelse  
    Johanneslund bebyggelse  
    Johannislund, se Johanneslund Saknas  
    Järnvägen, se 4 Vanneboda Saknas  
    Järnvägsstationen, se Ullersätters station anhalt  
    Kalslätt, se Karslätt Saknas  
    Kalslätt bebyggelse  
    Karlberg avs  
    Karlberg lht  
    Karlberg gd  
    Karlhäll lht  
    Karlsborg avs  
    Karlsborg lht  
    Karlsborg lht  
    Karlshem lht  
    Karlshem lht  
    Karlslund hus  
    Karlslund avs  
    Karlslund kvarter  
    Karlslund lht  
    Karlslund avs  
    Karlslätt avs  
    Karlslätt avs  
    Karlsnäs lht  
    Karlsro lht  
    Karlsvik bebyggelse  
    Karsboda avs  
    Karsboda avs  
    Karsboda, se Karsby Saknas  
    Karsboda bebyggelse  
    Karsbodatorp, se Karsboda Saknas  
    Karsby frälsetorp  
    Katrineberg avs  
    Katrineberg avs  
    Katrineborg, se Katrineberg Saknas  
    Kattvrån bebyggelse  
    Kilen avs  
    Killingen kvarter  
    Klasehill lht  
    Klippan avs  
    Klippan lht  
    Klockaregården avs  
    Klockargården hmn  
    Kojansa f.d. stuga  
    Koljan kvarter  
    Kolmossen avs  
    Kolmossen bebyggelse  
    Koltorp frälsetorp  
    Koltorp avs  
    Koltorp, se Källtorp Saknas  
    Koltorpet bebyggelse  
    Koltorpskärret avs  
    Konsum lht  
    Konsum bebyggelse  
    Korpen kvarter  
    Krasehill lht  
    Kristineberg bebyggelse  
    Kristineborg lht  
    Kristinelund eller Stenfallsbacken avs  
    Kristinelund lht  
    Kullen lht  
    Kullen lht  
    Kullen lht  
    Kyrkan bebyggelse  
    Kyrkoherdebost., se Prästgården hmn  
    Kåtorp, se Källtorp Saknas  
    Källbacken avs  
    Källbacken f.d. bebyggelse  
    Källhult lht  
    Källmanstorp avs  
    Källmanstorp bebyggelse  
    Källmo lht  
    Källtorp avs  
    Källtorp lht  
    Källtorp bebyggelse  
    Kiälltrå Saknas  
    Kärrboda avs  
    Kärrboda avs  
    Kärret avs?  
    Kärrängen avs  
    Kärrängen bebyggelse  
    Ladugården, se Näsbybacka Saknas  
    Ladugården hmn  
    Laken kvarter  
    Lambergstorp hmd  
    Laxen kvarter  
    Lia bebyggelse  
    Liabyn by  
    Liabyn by  
    Liljan kvarter  
    Liljedal avs  
    Liljedal bebyggelse  
    Liljero lht  
    Lillebo lht  
    Lilleskog lht  
    Lillsjöberg lht  
    Lillsjön bebyggelse  
    Lillsjötorp lht  
    Lillsjötorp bebyggelse  
    Lillstugan lht  
    Lindbacka lht  
    Linden kvarter  
    Lindholmen lht  
    Lindholmen gd  
    Lindtorp lht  
    Linedal lht  
    Linnéan kvarter  
    Lugnet avs  
    Lugnet avs  
    Lugnet avs  
    Lugnet lht  
    Lugnet bebyggelse  
    Lund avs  
    Lund avs  
    Lundby lhter  
    Lundby avs  
    Lundby gårdar  
    Lundby äng avs  
    Lundås avs  
    Lutfisken kvarter  
    Lyckebo lht  
    Lyckebo lht  
    Lyckås lht  
    Lyckåsen lht  
    Läkarbostaden lht  
    Lärkan kvarter  
    Löjan kvarter  
    Lövboda gd  
    Lövboda hmn  
    Lövhaga lht  
    Lövnäs lht  
    Lövsta avs  
    Lövsta lht  
    Lövsäter avs  
    Lövsätter lht  
    Lövåsen lht  
    Majtuna lht  
    Makrillen kvarter  
    Mamre lht  
    Margaretelund lht  
    Marieberg avs  
    Marieberg avs  
    Marieberg lht  
    Mariedal, se Heden, Västra eller Mariedal Saknas  
    Mariedal hmn  
    Marielund avs  
    Marielund avs  
    Marielund avs  
    Marielund bebyggelse  
    Marielund lht  
    Medinge gd  
    Medinge hmn  
    Medinge gård gd  
    Medinge ladugård hmn  
    Medingeö, se Medinge Ö Saknas  
    Medinge Ö frälsetorp, avs  
    Medinge Ö torp  
    Mejeriet lht  
    Mellangården hmd  
    Minelund avs  
    Mirano lht  
    Mossbotorp frälsetorp  
    Mossbotorp torp  
    Mossen lht  
    Mossen bebyggelse  
    Munkaboda avs  
    Munkaboda bebyggelse  
    Murano lht  
    Murgrönan lht  
    Murstugan avs  
    Murstugan bebyggelse  
    Myrbo avs?  
    Myråsen avs  
    Myråsen bebyggelse  
    Månsebo avs  
    Mörten kvarter  
    Nain avs  
    Nain bebyggesle  
    Nedra Bruket bebyggelse  
    Nedre gården Saknas  
    Nejlikan kvarter  
    Norensberg avs  
    Norensberg lht  
    Norra gården bebyggelse  
    Norra gården gd  
    Norra gården gd  
    Norra gården hmd  
    Norra hammaren hammare  
    Norrby gd  
    Norrbyberg lht  
    Norrsäter avs  
    Norsätter lht  
    Norrtorp lht  
    Norrvay lht  
    Norsen kvarter  
    Nurstugan stuga  
    Nya kyrkogården avs  
    Nya Kyrkogården avs  
    Nyboda avs  
    Nyboda bebyggelse  
    Nybotorp, se Nybytorp eller Nygård Saknas  
    Nyby gd  
    Nybygget avs  
    Nybygget hmd  
    Nybygård gd  
    Nybyn, se Nyby Saknas  
    Nybyn hmn  
    Nybyslätt anhalt  
    Nybyslätt hp  
    Nybytorp eller Nygård gd  
    Nybytorp hmn  
    Nygård, se Nybytorp eller Nygård Saknas  
    Nygården, se Nybytorp eller Nygård Saknas  
    Nygården bebyggelse  
    Nygården, Norra hmd  
    Nygården, Södra hmd  
    Nyhem lht  
    Nyliden lht  
    Nylund lht  
    Nylund lht  
    Nylund avs  
    Nylunda bebyggelse  
    Nysätter avs  
    Nysätter lht  
    Nytorp frälsetorp  
    Nytorp torp  
    Nyttorp avs  
    Nyttorp lht  
    Näckrosen kvarter  
    Näsby Saknas  
    Näsbybacka gd  
    Näsbybacka hmn  
    Näsbybacka bebyggelse  
    Näsbybacka bebyggelse  
    Näsbybacka gård gd  
    Näsbybacka ladugård bebyggelse  
    Näsby Fattiggård avs  
    Näsby fattighus avs  
    Näsbyheden lht  
    Näsbyholm avs  
    Näsbyholm bebyggelse  
    Näsby kolerakyrkogård lht  
    Näsby kyrka kyrka  
    Olofsborg lht  
    Oppermanstorp skattetorp  
    Opperanstorp f.d. torp  
    Orremossen, se Orrmossen Saknas  
    Orren kvarter  
    Orrmossen avs  
    Orrmossen bebyggelse  
    Oskarsborg lht  
    Oskarshäll lht  
    Oskarslund avs  
    Oskarslund lht  
    Oskarsvik bebyggelse  
    Ottohall lht  
    Ovanlid lht  
    Oxen kvarter  
    Oxhagen avs  
    Oxhagen hmd  
    Palmhult lht  
    Pensionärshemmet lht  
    Persberg avs  
    Pikaboda, se Heden, Norra eller Pikarboda Saknas  
    Pikaboda hmn  
    Pikarboda, se Heden, Norra eller Pikarboda Saknas  
    Piketorp, se 1 Heden, Norra eller Pikarboda Saknas  
    Pilen kvarter  
    Piludden lht  
    Pionen kvarter  
    Prostgården, se Prästgården Saknas  
    Prästgården gd  
    Prästgården hmn  
    Prästkragen kvarter  
    Pumpen pumpverk  
    Rabbostan husklunga  
    Rallar-Linas stuga f.d. stuga  
    Resedan kvarter  
    Ringblomman kvarter  
    Ringholmen avs  
    Ringholmen bebyggelse  
    Rosen kvarter  
    Rosenborg bebyggelse  
    Rosenhill lht  
    Rosenhill lht  
    Rosenlund avs  
    Rosenlund bebyggelse  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Rosta lht  
    Rudan kvarter  
    Runeborg lht  
    Råbritta f.d. stuga  
    Rödjen lht  
    Röjens vaktstuga avs  
    Rörstorp gd  
    Röstorp hmn  
    Sabbatsberg avs  
    Sabbatsberg lht  
    Sabbatslund avs  
    Sabbatslund bebyggelse  
    Sabbatslunds missionshus lht  
    Sandvik lht  
    Sandås lht  
    Sebohus lht  
    Sebohus lht  
    Selmedal lht  
    Siken kvarter  
    Sjökullen lht  
    Sjölunda lht  
    Sjötorp avs  
    Sjövik lht  
    Sjöåker lht  
    Skillingsberg, se Skillingsbäck Saknas  
    Skillingsbäck lht  
    Skillingsbäck f.d. bebyggelse  
    Skinnaretorp gd  
    Skinnartorp hmn  
    Skogaholm avs  
    Skogaholm bebyggelse  
    Skogalund lht  
    Skogslund bebyggelse  
    Skogslund lht  
    Skogby lht  
    Skogen lht  
    Skogen bebyggelse  
    Skoghall lht  
    Skoghem lht  
    Skogsberg avs  
    Skogsberg bebyggelse  
    Skogsberg lht  
    Skogsgläntan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogsjö avs  
    Skogsjö lht  
    Skogslund avs  
    Skogstorp avs  
    Skogstuna lht  
    Skolen bebyggelse  
    Skolen bebyggelse  
    Skomakartorp avs??  
    Skomartorp avs?  
    Skuggan avs  
    Skuggen bebyggelse  
    Smedst. stuga  
    Snödroppen kvarter  
    Sofielund avs  
    Sofielund lht  
    Sofiero avs  
    Sofiero lht  
    Solbacka lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solberga lht  
    Solgläntan lht  
    Solgården lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solinge avs  
    Solliden lht  
    Solrosen kvarter  
    Solsidan lht  
    Solstugan lht  
    Soltomta lht  
    Solvalla lht  
    Solvik lht  
    Solvik lht  
    Stationen hållplats  
    Stenbacken avs  
    Stenbacken hmd  
    Stenbäcken lht  
    Stenfallet avs  
    Stenfallet f.d. bebyggelse  
    Stenfallet kvarter  
    Stenfallet lht  
    Stenfallsbacken Saknas  
    Stenfallsbäcken,se Kristinelund el Stenfallsbacken Saknas  
    Stenfallsbäcken avs  
    Stenhagen torp  
    Stenhall lht  
    Stenhammar lht  
    Stenhamra lht  
    Stenholmen avs  
    Stenholmen avs  
    Steninge lht  
    Stenkullen lht  
    Stenkullen kvarter  
    Stensnäs lht  
    Stensjö lht  
    Stensäter lht  
    Stenåsa lht  
    Strandkullen lht  
    Stråghagen avs  
    Strågtorp avs  
    Strågtorp hmd  
    Stråhagen bebyggelse  
    Strömsnäs lht  
    Strömstorp gd  
    Strömstorp hmn  
    Stuthagen avs  
    Stuthagen f.d. bebyggelse  
    Stångjärnssmedja bebyggelse  
    Störgilstorp f.d. torp  
    Störielstorp avs?  
    Sndet avs  
    Sundet bebyggelse  
    Sutaren kvarter  
    Svalan kvarter  
    Svanelid lht  
    Svansjön, se Svinskinn Saknas  
    Svansjön, se Svinskinn hmn  
    Svansjön bebyggelse  
    Sveaborg lht  
    Sverige avs  
    Sverige bebyggelse  
    Sverigestorp bebyggelse  
    Svinskinn gd  
    Svinskinn hmn  
    Svinskinn, se 1 Svansjön Saknas  
    Sågbacken avs  
    Sågbacken lht  
    Sågen utjord  
    Sågen såg  
    Sågen utjord  
    Sågen kvarter  
    Säterboda avs  
    Säterslund lht  
    Sätterboda bebyggelse  
    Södra gården bebyggelse  
    Södra gården gd  
    Södra gården gd  
    Söra hammaren hammare  
    Sörby avs  
    Sörby lht  
    Sörby bebyggelse  
    Sörbyholm avs  
    Sörbyholm bebyggelse  
    Sörsta lht  
    Sörängen avs  
    Talgoxen kvarter  
    Tallbacken avs  
    Tallbacken bebyggelse  
    Tallbacken lht  
    Tallbo lht  
    Tallbo lht  
    Tallby lht  
    Talldungen lht  
    Tallebo lht  
    Tallebo lht  
    Tallebo lht  
    Tallen kvarter  
    Tallholmen lht  
    Tallklippan lht  
    Talludden lht  
    Tallåsen lht  
    Tellusborg lht  
    Teodors stuga stuga  
    Tjädern kvarter  
    Tomtebo lht  
    Torberg lht  
    Toroborg lht  
    Torp gd  
    Torp hmn  
    Torpet lht  
    Torshill lht  
    Totten lht  
    Trasten kvarter  
    Trekanten lht  
    Trekanten avs  
    Trunhem avs  
    Trunhem bebyggelse  
    Trögenborg f.d. stuga  
    Tröskverk bebyggelse  
    Tulpanen kvarter  
    Tuppen kvarter  
    Täppan f.d. bebyggelse  
    Ugglan kvarter  
    Ullersäter gd  
    Ullersäters station jvst  
    Ulfåsa lht  
    Ullersätter, se Ullersäter Saknas  
    Ullersätter by  
    Ullersätters skola, se Skolen lht  
    Ullersätters station bebyggelse  
    Ullvis avs  
    Ullvis, se Uttvis Saknas  
    Ullvis bebyggelse  
    Ulriksberg avs  
    Ulriksberg lht  
    Ulrikslund avs  
    Ulrikslund lht  
    Ulvklippan lht  
    Ulvåsa lht  
    Urshagen avs  
    Urshagen, se Norra gården Saknas  
    Urshagen bebyggelse  
    Urshagen bebyggelse  
    Utsikten lht  
    Uttvis, se Ullvis Saknas  
    Uttvis avs  
    Ullvistorp, se Uttvis Saknas  
    Vaktstugan lht  
    Valdemarslund avs  
    Valdemarslund lht  
    Vallbacken bebyggelse  
    Vallebo lht  
    Vallmon kvarter  
    Valltorp lht  
    Vanneboda gd  
    Vanneboda hmn  
    Vanneboda by  
    Vanneboda bebyggelse  
    Vanneboda gård gd  
    Vanneboda hotell avs  
    Vanneboda station jvst  
    Vanneboda station anhalt  
    Vernersro lht  
    Viby gd  
    Vibyn hmn  
    Vibyn bebyggelse  
    Videbo lht  
    Viken bebyggelse  
    Vilan lht  
    Vilhelmsberg lht  
    Villan avs  
    Villberga lht  
    Villna lht  
    Vindstorp, se Vinstorp Saknas  
    Vinga lht  
    Vingetorp, se Vinstorp Saknas  
    Vingstorp, se Vinstorp Saknas  
    Vinstorp gd  
    Vinstorp hmn  
    Violen kvarter  
    Visborg lht  
    Vittlingen kvarter  
    Vågartorp gd  
    Vågartorpet hmn  
    Vågarängen bebyggelse  
    Vågatorp, se Vågartorp Saknas  
    Vårbacka lht  
    Vänneboda, se Vanneboda Saknas  
    Värnsta lht  
    Västanberg avs  
    Västanberg bebyggelse  
    Västanfläkt lht  
    Västersäter lht  
    Västersätter lht  
    Västersätter avs  
    Västra gården hmd  
    Västra gården gd  
    Ålen kvarter  
    Åkerlid lht  
    Åkersberg lht  
    Ålderdomshemmet lht  
    Ånäs lht  
    Åsen lht  
    Åsen avs  
    Åsen lht  
    Åtorp avs  
    Åtorpet f.d. bebyggelse  
    Åtorps station station  
    Ältere, se Älterud Saknas  
    Älterud avs  
    Ältra, se Älterud Saknas  
    Ältra bebyggelse  
    Ängatorp f.d. bebyggelse  
    Ängbacken lht  
    Ängbacken lht  
    Ängbacken lht  
    Ängsberg lht  
    Ängsberg lht  
    Ängsdala bebyggelse  
    Ön avs??  
    Östanby lht  
    Östanlid lht  
    Österbergstorp lht  
    Östersbergstorp, se Boängstorp Saknas  
    Östenbergstorp f.d. bebyggelse  
    Östergården gd  
    Öster Norra gården hmd  
    Östra gården bebyggelse  
    Östra gården hmd  
    Östra gården hmd  
    Överås lht  
    Övralid lht  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.