ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Linde socken : Lindes och Ramsbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 312 Naturnamn : 557 Bebyggelsenamn : 2000 Naturnamn : 1815
Linde sn Abborrtjärnen tjärn Linde socken sn Abborrkärret, se Abborrtjärnsmossen mosse
Lindesberg sn Abborrtjärnen tjärn Lindes sn förklaring Abborrtjärn sjö
Linde sn Abborrtjärnen tjärn Lindes sn förklaring Abborrtjärn sjö
Linde sn Abborrtjärnen tjärn Linde sn Abborrtjärnen skogstjärn
Linde blg o. sn Abborrtjärnen, Lilla tjärn Linde socken Abborrtjärnen skogstjärn
Linde sn /Se Abborrtjärnen tjärn Lindsocken förs. o. kom. Abborrtjärnen skogstjärn
Linde blg Abborrtjärnsbäcken bäck Lindsocken förs. o. kom. Abborrtjärnsbäcken bäck
Linde kyrkby & sn Abborrtjärnsbäcken bäck Linde socken sn +Abborrtjärnsfallet lokalitet
Linde sn Abborrtjärnsbäcken bäck Linde sn Abborrtjärnsgrundet grund
Linde sn Abborrtjärnsmossen mosse Linde landsförsamling Abborrtjärnsmossen mosse
Linde gd Abborrtjärnsmossen, Stora mosse Dunder personnamn Abborrtjärnsmossen mosse
Linde landsförs. Ach Siön, se Acktjärnen tjärn Fårfalls-David personnamn Abborrtjärnsmossen mosse
Linde sn Acksjön sjö fässingar inbyggarbeteckning Abborrtjärnsmossen mosse
Linde sn Acksjön sjö fässingar inbyggarbeteckning Abborrtjärnsmossen, Stora mosse
Linde sn Acktjärnen tjärn fässingar inbyggarbeteckning Abborrtjärnstall tall
Linde landsförs. Acktjärnen tjärn fässingar inbyggarbeteckning Akademi markområde
Linde sn Acktjärnen tjärn fässingar inbyggarbeteckning Albäcken bäck
Linde sn Acktjärnen tjärn fässingar inbyggarbeteckning Albäcksån bäck
Linde sn Acktjärnen tjärn Lindes fässingar inbyggarbeteckning +Aldahlsängen äng
Linde blg o. sn Acktjärnsbäcken bäck Gällsjö-Nisse personnamn Aldalen dalsänka
Linde blg o. sn? Aksiön, se Acksjön sjö högstaboarna inbyggarbeteckning Alperna berg
Linde sn /Se Alsmarken terräng Lindesockensfässingar inbyggarbeteckning Alsjön, se Åtsjön sjö
Linde sn /Se Alströmsnäs ägomark lindsockare inbyggarbeteckning Alströms näs udde
Linde sn /Se Alströmsnäs näs lidsocknar inbyggarbeteckning Alströms näs näs
Anders Bengtstorp Saknas Ambrusgärdet ägomark lindsocksfässing inbyggarbeteckning Abrusgärdet åker
Andershammar Saknas Andsjöberget, Lilla berg Oxhags-Anders personnamn Abruslogen loge
Andershammar Saknas Andsjöberget, Stora berg Rud-Pelle personnamn Anders-Ers ris kolbotten
Andershammar Saknas Andsjöbäcken bäck Snosken personnamn +Anders Erssons backe lokalitet
Andershammar Saknas Andsjömossen mosse Abbortjärnstorpet lht Andra botten kolbotten
Andershammar Saknas Andsjön sjö Abborrtjärnstorpet f.d. torp Andsjöbergen berg
Andershammarshyttan Saknas Andsjön, Lilla sjö Abrahamstorp f.d. bebyggelse Andsjöbäcken bäck
Anders Perstorp Saknas Andsjön sjö Ahlstrandstorp lht Andsjö-bäcken, Lilla bäck
Aspa by Andsjön, Lilla o. Stora sjöar Akademi, se Akademihemmanet f.d. gd Andsjömossen, se Ångsjömossen mossar
Aspa Saknas Andsjön sjö Akademihemmanet hmn Andsjömossen mosse
Aspa Saknas Andsjön, Lilla och Stora sjöar Albäcken hmd Andsjön, se Ånsjön, Lilla o. Ånsjön, Stora sjöar
Aspa by Andsjön, Stora och Lilla sjöar Albäcken bebyggelse Andsjön Lilla sjö
Aspa by Andsjön sjö Albäcken lht Ansjön, Stora sjö
Aspa by Andsjön, Lilla sjö Alphyddan hmd Anktjärnen tjärn
Aspa by Andsjön, Stora sjö Asphyddan lht Anna-Majas vik vik
Aspa by Andtjärnen tjärn Alsta lht Antjärn tjärn
Aspafallet Saknas Angs Siöar, se Andsjön, Lilla o. Stora sjöar Ambrusgärdet lht Antons botten kolbotten
Backagården gd /Se An Siön, se Andsjön sjö Ambrustorp torp +Apeltäppan åker
Backatorpet Saknas Ansiön, se Andsjön sjö +Ambrustorp f.d. bebyggelse Askebruket markområde
Backen Saknas Arbogaån (=Borsån) Saknas Andershammar, se Hammarn by Aspabotten kolbotten
Baggetorp Saknas Arbogaån å Andershammar by Aspabäcken bäck
Bastberget torp Arbogaån å Anders-Lars-Pellestorp lht Aspafallsån å
Bellmossen torp Arbogaån (Borsån) å Anders Perstorp torp +Aspakullen kulle
Bergmansborenn Saknas Arbogaån (Dalkarlshytteån) å +Anders Perstorp f.d. bebyggelse Aspa källor källor
Bergsmanshyttan by Artkärn, se Acktjärnen tjärn Andrewtorp lht Aspasjön, Lilla, se Lilla sjön sjö
Bergsmanshyttan by Artsiön, se Åtsjön sjö Anneberg jord Aspasjön, Lilla sjö
Bergmanshyttan by Arttiern, se Acktjärnen tjärn Anneberg lht Aspasjön, (Stora) sjö
Bergmanshyttan by *Aspafallsröset gänsmärke Anneberg torp Aspasjön, Stoa sjö
Bergmanshyttan by *Aspahamnen?, se Aspasjön sjö Anneberg lht Aspavägen landsväg
Bergmanshyttan by Aspa källor terräng Anneberg lht Aspdalen dalsänka
Bergmanshyttan by Aspasjön, Lilla sjö Anneberg torp Aspdalsbotten kolbotten
Björka by Aspasjön, Stora sjö Annelund, se Skomakarhagen, Lilla torp Asphagen åker
Björka by Aspasjön, L. sjö Annelund lht Aspsjöbacken backe, lutning, timmerväg
Björka by Aspasjön, St. sjö Annelund hmd +Asptäppan åker
Björka by Aspasjön, Stora sjö Annelund, se Anneberg lht +Backafallet lokalitet
Björka by Aspasjön, Stora sjö Annelund lht Backavreten ägoskifte?
Björka by Aspasjön, Stora sjö Annelund lht +Backavreten åker
Björka by *Aspasjön, se St. Aspasjön sjö Aspa by Backsbergs(ängs)backen backe
Björka by Aspbacken ägomark Aspa by +Backslättshagen åker
Björka by *Aspefallsröset gränsmärke Aspefallet torp +Badstuguvreten åker
Björka by? *Aspekalven, se Kalven sjö Aspafallet hmd Badstuhagarna hage
Björkatorp Saknas Sion Aspen, se Aspasjön, Stora sjö Aspafallet hmd +Bakgärdet åker
Björkatorp by Aspen sjö Aspafallet torp Barfotabacken landsvägsbacke
Björkhammaren Saknas Aspen sjö Aspafallet gdr Barfotagruvan gruva
Björkhammar Saknas Aspen sjö Aspahyttan hytta Bastberget berg
Björkhammaren Saknas Aspasjön sjö Aspaängen avs Bastbergsbacken backe
Björkhammarshult by Aspasjön sjö Aspensäng hmd +Basthultet markområde
Björkhammarshult by Aspasjön sjö Aspensäng hmd Bastubacken landsvägsbacke
Björkhammarshult by Aspasjön, St:a sjö /Se Aspensäng hmd Bastugrinden grind
Björkhammarshult gård Aspen sjö Aspensäng bebyggelse Bengtesfallavägen landsväg
Björkhyttan by Aspen sjö /Se Asphammar lht Begtesfallaån å
Björkhyttan by *Aspfall gränsmärke Asphult lht Bergabotten kolbotten
Björkhyttan by? Aspeholmen halvö Asplunds äng, se Aspensäng hmd Bergbotten kolbotten
Björkhyttan by Bastberget berg Backa, se Kvarnbackan hmd? Bergmossen mosse
Björkhyttan Saknas Bastmossen mosse Backa hmd Bergstu(gu)backen backe
Björkhyttan by Bastmossen mosse Backa lht Besslingen sjö
Björkhyttan by Bastmossen mosse Backa lht Besslingen sjö
Björkhyttan by Bastubacken terräng Backagården hmd Besslingsbäcken bäck
Björkhyttan by Bengtesfallsbäcken bäck Backagården hmd Betesmossen mosse
Björkhyttan by Berglundsberg berg Backagården hmd Billsviken, se Bilsviken vik
Björkhyttan by Besslingen sjö Backagården gd? Bilsviken vik
Björkhyttan by Besslingen sjö /Se Backagården f.d. bebyggelse Björkabacken landsvägsbacke
Björkhyttan by Bestmåsen, se Bastmossen mosse Backagården gd Björkasjön sjö
Björkhyttan by Biökesiön, se Björkasjön sjö Backebo lht Björkasjön sjö
Björneboda by Biörkaren Saknas Backen, se Kvarnbacken hmn? Björka ö ö
Björneboda by Biörken, se Björkasjön sjö Backen hmd Björköbäcken bäck
Björneboda by *Björkabroröset röse Backen hmd +Björkbärsmossen mosse
Björneboda by Björkasjö sjö Backkullafall f.d. torp Björkhammaren f.d. hammarsmedja
Björneboda by Björkasjön sjö Bakhålet, se Ängshagen hmn Björkhyttebacken, se Bergstugubacken backe
Björnhammaren by Björkasjön sjö Banvaktstuga lht Björkhyttebäcken bäck
Björnhammaren by Björkasjön sjö Banvaktstugan bebyggelse Björkhyttebäcken bäck
Björnhammaren by Björkasjön Saknas Bastberget torp Björklundsbacken landsvägsbacke
Björnhammaren by Björkasjön sjö Bastberget hmd Björklundsstycket åker
Björnhammaren by Björkasjön sjö /Se Bastberget torp Björkvedjan äng
Björnhammaren by? Björkasjön sjö Bastberget bebyggelse Björkvedjan, se Björkvedsängen äng
Björnhammaren by Björkasjön sjö Bellsmossen, se Bällsmossen Saknas +Björkvedstäppan lokalitet
Björnkärret torp Björkasjön sjö Bengtesfall hmd Björkvedsängen äng
Bondefjerdingen Saknas Björkasjön sjö Bengtesfall hmd +Björkvedsängen äng
Bondfjerdingen Saknas Björkasjön sjö Bengtesfall hmd Björkvidjan ängar
Bondetorpet torp Biörcken, se Björkasjön sjö Bengtesfall bebyggelse Björnberget berg
Bor by Björkviken vik Bengtsfallaegendomarna bebyggelse Björndalen mosse
Bor by Björkå Saknas Berga torp Björndalsviken vik
Bor by Björndalen dal Berga lht Björnhagen hagmark
?Bor by Björnkällsbottnen terräng Berga lht Björnhagsbotten kolbotten
Bor förs. o. by? Björnkärrsmossen mosse Berga lht +Bjrönhammarsvretten lokalitet
Bor by Björnmossberget berg Bergalid lht Björnkärret åker
Bor by Björnmossen mosse Bergahalla lht Björnkärrsmossen mosse
Bor Saknas Björnmossen mosse +Bergmanstorp f.d. torp Björnlyåsbäcken bäck
Bor Saknas Björnsjön, se Björkasjön sjö /Se Bergsfogdehagen torp Björnmossberget berg
Bor Saknas Björnsjön sjö Bergsfogdehagen lht Björnmossbotten kolbotten
Bor by o. gd Björnsjön, se Björkasjön sjö Bergsätra lht Björnmossen mosse
Östra Bor gd Björnsjön, se St. Lindssjön sjö Bergåsen hmd Björnmossen mosse
Bor by Bläsåsarna åsar Bergåsen bebyggelse Björnmossen mosse
Bor by o. gd *Bondbyforsen fors Bertils, se Gustavsberg hmd Björnstenen stenblock
Östra Bor gd Bondtäppan ägomark Bertilstorp, se Gustavsberg hmd +Blankhagen hage
Östra Bor gd Bondviken vik Betesda lht Blomsterbergshagen, se Blottenbergshagen berghage
Bor by Borsforsen fors Bieborg bebyggelse Blottenbergshagen bergshage
Östra Bor gd Borskärret ö /Se +Bjurbergshammanet hmn Blåsgärdet gärde
Vestra Bor Saknas Borssjön, Lilla sjö Björka by Blåstorparens gärde gärde
Östra Bor gd Borssjön sjö /Se Björka by +Blåstorphagen hagmark
Bor by o. gd Bors udde udde /Se Björka lht Blåsåsar höjder
Östra Bor gd Borsån Saknas Björkalund lht Bläsåsbotten kolbotten
Bor, Västra by /Se (Borsån) Arbogaån å Björkasjöfallet hmd Bläsåsen skogsås
Bor (V. o. Ö.) byar /Se Bosjön, Nedre sjö Björkasjöfallet bebyggelse +Blötängen lokalitet
Borshytta Saknas Bosjön, Övre sjö Björka skola skola +Bogärdshagen åker
Bromsjöbodar by? Bottengruvorna gruvor Björkatorp hmn Bohagabacken landsvägsbacke
Bromsjöbodar by Brantabacken backe Björkatorp hmn Bohagabotten kolbotten
Brotorp gd Brattforsbäcken bäck Björka ö, se Ön hmd Bohagen hage
Brotorp gd Brattahällskogen skog Björkaö bebyggelse Bohagen hage
Saknas Saknas Brembo måsen, se Brännbomossen mosse Björkbacka lht Bo(h)r-, se Bår- Saknas
Byrkeby, se Björka by Brickhagen terräng Björkeberga lht Bohrsbron bro
Dalen, Lilla Saknas Brum siön, se Brunnsjön, Södra sjö Björkbo lht Bohrsfallet hage
Dalkarlshyttan bruk Brunnsjön Saknas Björkebo lht Bohrskärret kärr
Dalkarlshyttan bruk Brunnsjön, N. sjö Björkebo lht Bohuskärrsberget berg
Dalkarlshyttan bruk Brunnsjön, N. sjö Björkeliden lht Bohussjön sjö
Dalkarlshyttan bruk Brunnsjön, Södra sjö Björketorps hyttebleck och vattenfall lht Bohrssjön, Lilla sjö
Dalkarlshyttan bruk Brunnsjön, Södra sjö Björkhaga lht Bohrsån å
Dalkarlshyttan bruk Brunnsjön, S. sjö Björkhagen lht Bondamossbacken landsvägsbacke
Dalkarlshyttan bruk Brunnsjön, Södra sjö Björkhammar, Västra, se Gåsnäsboda hmn Bondamossen mosse
Dalkarlshyttan bruk Brunnsjön, Södra sjö Björkhammar, Västra hmd Bondesvik vik
Dalkarlshyttan bruk Bråtviken terräng Björkhammarn torp Bondgårdskullarna kullar
Dalkarlshyttan bruk Brännan terräng Björkhammarshult hmn +Bondgärdet åker o. berg
Dalkarlshyttan bruk Brännberget berg Björkhammarshult hmn Bondmossen mosse
Dalkarlshyttan bruk Brännbomossen mosse Björkhammarstorp, se Björkhammarshult gd Bondslätten åker
Dalkarlshyttan bruk Brännbomossen mosse Björkhamra lht Bondviken vik
Dalkarlshyttan bruk Brännbomossen mosse Björkholma lht Bonnafallet kolbotten
Dalkarlshyttan bruk Brännmossen mosse Björkhult bebyggelse +Borrkärrsänget lokalitet
Dalkarlshyttan by Brännpussarna terräng Björkhult lht Borssjön sjö
Dalkarlshyttan bruksegendom /Se Brännåsen skogsmark Björkhyttan by Bors udde udde
Dalkarlshyttan bruksegendom /Se Bullerberget berg Björkhyttan by Bottenån å
Dalkarlshyttan by /Se Bullerbäcken bäck Björkhyttetorp, Östra lht Brakabron bro
Dammen Saknas Bullerhålet terräng +Björkhyttetorp, Östra f.d. bebyggelse Brandbotten kolbotten
Dammen gd Buskafallet terräng Björkkullen lht +Brannartäppan lokalitet
Danshyttan by Buskafallskojan koja Björkkullen lht Braskafallet mark?
Danshyttan Saknas Byksjön sankmark Björkliden lht Braskhagen hage?
Danshyttan by Bällsmossen mosse Björkliden lht Braskhagsfallet åker
Danshyttan by Dalbrohed hed Björklund hmd Bratta knippan backe på skogsväg
Danshyttan by Dalkarlsberget berg Björklund, se Solhem hmd Brattaknippbotten kolbotten
Danshyttan by (Dalkarlshytteån) Arbogaån å Björklund hmd Brattaknippvägen skogsväg
Saknas Saknas Dalkarlsmossen mosse Björklund hmn Breckhagen hagmark
Ermundaboda by Dalkarlsmossen mosse Björklund lht Breckhagsbotten kolbotten
Ermundaboda by Dalkarlsmossen mosse Björklund hmd Bredmossen mosse
Ermundaboda Saknas *Dalkarlsröset gränsmärke Björklund hmn Bredmossen mosse
Ernkullen Saknas *Dalkarlsröset gränsmärke Björklund gd +Bredmossen mosse
Falltorp Saknas Dalskog brunn Björklund lht Britthagen hage
Fanthyttan by Dammen tjärn Björklund f.d. torp Bromsesjön sjö
Fanthyttan by Dammen sjö Björklund bebyggelse Bromseskillnaden Saknas
Fanthyttan by Dammen, Nya sjö Björklund bebyggelse Bromsesjön sjö
Fanthyttan byar Dammfallet damm? Björklund, Västra lht +Bromsfallet lokalitet
Fanthyttan by Dammossen mosse Björklund, Östra hmd Bromsevägen byväg
Fanthyttan by Dammossen mosse Björklund, Östra lht Bromsjösjön, se Bromsesjön sjö
Flögfors kprvrk Dammosstorp triangelpunkt Björklundstorp lht +Brotäppan åker
Forneboda by Dammsjöbäcken bäck Björklundstorp bebyggelse +Bruastenstegen skogsteg
Forneboda by *Dammsjön sjö Björklundstorpet torp? Brudastensbacken backe
Forneboda by Dammsjön f.d. sjö Björknäs hmd +Bruksdammen damm
Forneboda by Dammsjön sjö Björksta lht Brunnsjöfallamossen mosse
Forneboda by Dammsjön sjö Björksta bebyggelse Brunnsjöhäll ägoskifte??
Forneboda by Dammsjön sjö Björkvik hmn +Brunnsjökärret sankmark
Fornebohyttan by Dammsjön sjö Björkvik bebyggelse Brunnsjömossen ägoskifte
Fornebohyttan by Dammsjön sjö Björkäng lht Brunnsjön, Norra, se Bromsesjön sjö
Fornebohyttan by Dammsjön tjärn Björneborg hmn Brunnsjön, Norra sjö
Fornebohyttan by Dammsjön sjö Björneborg hmd Brunnsjön, Södra sjö
Fryggesboda by Dammsjön sjö Björneborg lht Brunnsjön, Södra sjö
Fryggesboda Saknas Dammsjön sjö Björneborg lht Brunsjötegen ägoskifte?
Fryggesboda by Dammsjön sjö Björnetorpet lht +Brunnstäppan åker
Fryggesboda by ?Dammsjön Saknas Björngården, se Björneborg hmn Brunnviken vik
Fryggesboda by Dammsjön sjö Björnhammarn hmn Brunnviken vik
Futtertorpet Saknas Dammsjön sjö Björnhammarn hmn Brynäsbackarna landsvägsbackar
Garboda Saknas Dammsjön sjö Björnhammarn, Lilla hmd Brynäsgrinden f.d. landsvägsgrind
Garboda by Dammsjön sjö Björnhammaren, Lilla lht +Bråtatorpet lokalitet
Garboda by Dammsjön, se Nyberget-Dammsjön sjö Björnhammarn, Stora, se Gåsnäsboda hmn Bråtviken sänka i skogen
Garboda by *Dammsjön, se Smedsjön sjö Björnhammarn, Stora hmn Bränna(n) trakt
Garpeboda torp Dammstugan terräng Björnkärret torp Bränna(n) skogstrakt
Garpeboda by Damsiön, se Dammen tjärn Björnkärret hmd Brännbackarna skogsmark
Garphyttan by Danshyttegruvan gruva +Björnkärret f.d. torp Brännbergen berg
Garphyttan by Djupdalsbergen berg Björnkärret, Stora, se Björnkärret hmd Brännberget berg
Garphyttan Saknas Djupborn backsluttning /Se Björnshage lht Brännbergshästen sten
Garphyttan by Djupnäs terräng Björsbo lht Brännbomossen mosse
Garphyttan by Djupudden udde Blankhagen, se Erkensfall lht Brännbomossen mosse
Garphyttan by Djuramossen mosse Blankhagen torp Brännkojbotten kolbotten
Garphyttan by Djuramossen mosse Blåstorpet hmd Brännemossen mosse
Garphyttan by /Se Djúr måsen, se Djuramossen mosse Blåstorpet lht Brännpussarna sankmark
Garphyttan by /Se Dombäcken bäck Bläckhornet stuga Bränntorf torvmosse
Garphyttan by /Se Drakabäcken bäck Boastaden gdar Brännåsen skogsås
Germundaboda Saknas Dykärret kärr? Bogärdet hmd Bullerberget berg
*Gissle hammarsmedja Saknas Engs siön, se Andsjön, Lilla sjö Bogärdet gd +Bullerhagen hagmark
Gisslehyttan, se Kungshammaren Saknas Enkullen ägomark Bohagen hmd Bullerhålet dalsänka
Saknas Saknas Ensamheten holme Bohagen hmd Bullerhålet skogsmark
Grantorp Saknas Erikabassängen sjö? Bohagen hmd Buskafallet skogstrakt
Grängsgrufvan? Saknas Erikakanalen kanal Bohagen lht Buskafallet berg och skogstrakt
Gränshyttan gd Fabomasen, se Fäbromossen mosse Bohagen gård Buskafallsbotten kolbotten
Gränshyttan gd Falkaberget berg Bohagen bebyggelse Busken tjärn
Gränshyttan gd Fallet ägomark Bohagen, Lilla lht +Buskhagen, Västra hagmark
Gränshyttan gd Falu gruva terräng(?) Bohr, Västra by +Buskhagen, Östra hagmark
Gränshyttan gd Fanthytte damsjö Saknas Bohr byar Bussabotten kolbotten
Gränshyttan gd Fasiön, se Fåsjön sjö Bohr, se Bohr, Västra by Byabäcken bäck
Gränshyttan gd Finnafallet terräng Bohr, Västra by Bybacken backe
Gränshyttan gd Finnakvarnsbäcken bäck Bohr, Västra by Byktjärnen tjärn
Gränshyttan gd Finntorp triangelpunkt Bohr, Västra by Bymossen, se Hammarmossen mosse
Görnboda by Fjortondagarskärret kärr Bohr, Östra by +Bymossen mosse
Grönboda Saknas Flingbomossen mosse Bohr, Östra by +Bymossen mosse
Grönboda by Flintberget berg Bohrs bönhus, se Bohrs Missionsnus samlingslokal Bymossen mosse
Guldsmedshyttan bruk Flottenängen ägomark Bohrskär(et) hmd Byängen äng
Guldsmedshyttan hytta Flyet, Stora terräng Bohrs Missionshus lht Byängen åker (delvis)
Guldsmedshyttan Saknas Folbo ö Bohrstorp lht +Byängen lokalitet
Guldsmedshyttan Saknas Forsbergsgufvor Saknas Bohrstorp lht +Byängen lokalitet
Guldsmedshyttan by Fransosbron bro Bohrsäng hmd +Byängen lokalitet
Guldsmedshyttan bruk Frosttorpet terräng Bohrvalla hmd +Byängsmossen mosse
Guldsmedshyttan bruk Fågelmossen mosse Bohrvalla lht Bångagärdet skogsmark
Guldsmedshyttan bruk Fågeludden udde Bomansfall, se Fallet hmd Bångagärdsmossen mosse
Guldsmedshyttan bruk Fågelviken vik Bondfjärdingen del av sn Bårsbron bro
Guldsmedshyttan bruk Fågelön ö Bondslätten hmd Bårsforsen fors
Guldsmedshyttan bruk Fåhs Siön, se Fåsjön sjö Bondslätten bebyggelse Bårsgrinden f.d. landsvägsgrind
Guldsmedshyttan bruk Fårberget berg Bondtäppan avs Bårsjön, Lilla f.d. sjö
Guldsmedshyttan bruk Fårhagen hage Borgholma lht Bårsvägen landsväg
Guldsmedshyttan bruk Fårängen ägomark Borskärret avs Bårsån å
Guldsmedshyttan bruk o. by Fåsjön sjö Borsäng fst Bäckabron bro
Guldsmedshyttan bruk Fåsjön sjö Brasktorpet, se Björklund hmd Bäckabron landsvägsbro
Guldsmedshyttan bruk Fåsjön sjö Brasstorpet f.d. torp +Bäckafallet lokalitet
Guldsmedshyttan bruksamhälle /Se Fåsjön sjö Bredmossen hmd Bäckbron bro
Guldsmedshyttan förs. /Se Fåsjön sjö Bredmossen, se Nybygget hmd +Bäckhagen åker
Gusselby by? Fåsjön sjö Bredmossen gd Bäckholmsjämnfen vägstycke
Gusselby Saknas Fåsjön sjö Bromsjö, se Bromsjöbodar o. Bromsjöbyn by Bäckkilen åker
Gusselby Saknas Fåsjön sjö Bromsjö[bodar] hmn Bäckströms botten kolbotten
Gusselby Saknas Fåsjön sjö /Se Bromsjöbodar hmn +Bäckängen äng
Gusselby Saknas Fåsjön sjö Bromsjöbyn by Bällsmossen mosse
Gusselby by? Fåsjön sjö Bromstorpet hmd Böksjömossen, se Tjärnmossen mosse
Gusselby by? Fåsjön sjö Brotorp, se Lindeshemman hmn Böksjömossen kärr
Gusselby by fäbomåsen, se Fäbromossen mosse Brotorp, se Broändan hmd Böksjön sjö
Gusselby by Fäbromossen mosse Brottet hmd Dalbotten kolbotten
Gusselby by Fäbromossen mosse Brottet bebyggelse Dalbäcken bäck
Gusselby by Fäsjön, se Fåsjön sjö /Se Broändan hmd +Dalgärdet åker
Gusselby by /Se Gamla grufvan Saknas Broändan lht Dalhagstegen skogsteg
Gusselhyttan by Gamla grufvan Saknas Bruket f.d. järnbruk Dalkarlsberget berg
Gusselhyttan Saknas Gamblehyttan Saknas Brunnsjöfallet f.d. torp +Dalkarlsbergstegen skogsteg
Gusselhyttan Saknas Gammelbohyttan Saknas Brunnvik hmn Dalkarsbokröken vägkrök
Gusselhyttan Saknas Gammelskogsflyet terräng Brunnvik hmd +Dalkarlshugget åker
Gusselhyttan Saknas Garboholmen holme Brunnvik bebyggelse Dalkarshytteön ö
Gusselhyttan Saknas Garboviken vik Brunsjöboda, se Bromsjöbodar hmn Dalkarlshyttskogen skog
Gusselhyttan by? Garpbäcken bäck Brunsjöfallet hmd Dalkarlshyttån å
Gusselhyttan by Garpesjön Saknas Brynsarhagen bebyggelse Dalkarlsmossen mosse
Gusselbyhyttan Saknas Garphyttedammen sjö Brynäs hmd Dalkarlsmossen mosse
Gusselbyhyttan Saknas Garpkärret kärr Brynäs lht +Dalström täppa åker
Gusselhyttan by Garpkärret kärr Bråntorp lht Dambokärren kärr
Gusselhyttan by Gatgruvan gruva Bråntorp torp Dammen dammbyggnad
Gusselhyttan by Girmosskogen skog Brännan, se Hälsingbo hmd Dammen damm
Saknas Saknas Gjutarmossen mosse Brännan bebyggelse Dammen dammbyggnad
Gåsnäsboda Saknas Gjutarmossen, Lilla mosse Brännan torp Dammhagsmossen mosse
Gåsnäsboda by Gladtjärnen tjärn Brännbo f.d. torp Dammkärret sankmark
Gåsnästorpet Saknas Gladtjärnsbäcken bäck Brännholmen torp +Dammkärrshagen hage
Gellingsjötorp gd Glasbäcken bäck Brännbomossen f.d. torp Dammossen mosse
Gellingsjötorp gd Glikällsröset gränsmärke Bränneriet f.d. brännvinsbränneri +Dammossen mosse
Gellingsjötorp gd Glittran gruva Brännkärrshagen bebyggelse Dammsjöbäcken bäck
Giärslehyttan Saknas Glittra gruva Bränntorpet, se Brännan torp Dammsjöbäcken bäck
Giöhlhyttan Saknas Glittra(n) gruva /Se Bullertorp lht Damsjöholme holme
[Hoffstadt] Saknas Gongs masen, se Gungsmossen mosse Buskafallet hmd Damsjön sjö
?Hafsta by Gongs Måsen, se Gungsmossen mosse Byn Saknas Damsjön sjö
Hafsta by Grankärn, se Gräntjärnen tjärn Byn Saknas Dammsjön sjö
Hafsta Saknas Gransiön, se Gränsjön sjö Bångagärdet hmd Dammsjön sjö
Hafsta Saknas Grantiern, se Gräntjärnen tjärn Bår-, se Bohr- och Bor- förled i flera namn Damsjöände vik
Lille Haffsta torp Saknas Grasmasen, se Grossmossen mosse Bäckadal hmd Dammsjöängen mosse
Hafsta Saknas Grinaberget berg Bäckadal lht +Dammvreten åker
Hafsta by Grindbacken berg Bäckagården hmd +Dammvreten åker
Hafsta by Grindkullen Saknas /Se Bäckagården gd +Davidstomten åker
Hafsta by /Se Grossmossen mosse Bäckaholm gd +Degelvedsgärdet gärde
Hafstatorp Saknas Grossmossen mosse Bäckalund hmn Degervedsviken, se Knotboviken vik
Saknas Saknas Gruvberget berg Bäckalund lht Dickebergstäppan åker och skog
Hammarn by? Gruv-Pelles mosse mosse Bäckelund lht Djupdalen gd
Östra hammaren Saknas Gruvrå ägomark Bäcken lht Djupnäs näs
Hammaren Saknas *Gryskialla gränsmärke? Bäcken, se Bäckagården hmd Djupnäs strand
Storå stn? Grytan terräng Bäcken hmd Djupnäsbacken landsvägsbacke
Hammarn by Grängesbergsgruvan gruva Bäcken, se Bäckagården avs Djupudden udde
Hammarbacken kv? Gränshyttesjön Saknas Bäck(e)torp, se Bäckholm lht Djuramossbotten kolbotten
Hammarbacken Saknas Gränshytteån å Bäckhall lht Djuramossbotten, Västra kolbotten
Hammarbacken masugn Gränsjön sjö Bäckhem, se Vidlundstorp hmd Djuramosen, Stora mosse
*Hammerfors hammarsmedja Saknas Gränsjön sjö Bäckholm hmd Djuramossen mosse
*Harsberget Saknas Gränsjön sjö Bäckholm hmd Djurstocksbotten kolbotten
Hartsberget Saknas /Se Gränssjön sjö Bäckholm gd Dombäcken bäck
Havsta by /Se Gränssjön sjö Bäckholm lht Dombäcken bäck
Hedenshammar Saknas Gränssjön sjö Bäckholm bostadsområde Dunderbodahagen hagmark
Helleboda Saknas Gränsjön sjö Bäckmanstorp torp Dunderbosjön sjö
Helleboda gd Gräntjärnen tjärn Bäckmanstorp bebyggelse Dundret tall
Hermanstorp by Gräntjärnen tjärn Bäcktorp hmd Dunsastenen flyttblock
Herrgården Saknas Gräntjärnen tjärn Bäcktorp hmd +Dygärdena gärden
*Hyttekvarnen Saknas Gräntjärnen tjärn Bäcktorp torp Dykärret sankmark
Härrakällaren Saknas /Se Gräntjärnsberget berg Bäcktorp lht Ejnardalsbotten kolbotten
Högstaboda by? Gräntjärnsskogen skog Bäcktorp lht +Ekhagen hage
Högstaboda Saknas »gräsmasen», se Grossmossen mosse Bäcktorp torp Ekorrbergen, se Ikonabergen berg
  Grävlingberget berg Bäcktorp bebyggelse Ekorrbotten kolbotten
  Grävlingmossen mosse Bäcktorp lht Ekskallaberget berg
  Grävlingsborg terräng Bäcktorp bebyggelse Elkesmossen, se Älkesmossen mosse
  Grönvållsön halvö Bäcktorp lht Emils botten kolbotten
  Grötastenen sten Bällsmossen hmd Enbacken nyröjning
  Gubbaberget berg Bällsmossen torp +Enbergstäppan åker
  Guds gåvas berg berg Bärmossen, se Bällsmossen hmd Enbusken kolbotten
  Gullblanka gruva Bönhuset samlingslokal Enebackstäpporna åker
  Gullblankabanan järnväg Bönhuset bebyggelse Ensamheten holme
  Gungsmossberget berg Bönhuset bebyggelse Erik-Ers åkrar gräsmark
  Gungsmossen mosse Bönhuset bebyggelse Erik Hans-botten kolbotten
  Gungsmossen mosse Carlsberg, Lilla lht +Erkenfallen lokalitet
  Gungsmossen mosse Charlottenlund hmd +Fagerhagen hage
  Gunnarsstenen sten Charlottenlund lht Fagerstaberget berg
  Gusselby tredingar terräng Dalen, se Liljendal hmd Fagerängarne mosse
  Gårskalken sjö Dalen lht Fagerängarne mosse
  *Gåstjärnen tjärn Dalen bebyggelse Fagerängsbotten kolbotten
  Gäddtjärnen tjärn Dalgärdet, se Dalvreten hmd? Fagerängslogen loge
  Gäddtjärnen sjö Dalhagen hmd Fagerängsmossen, se Fagerängarna mosse
  Gäddtjärnen tjärn Dalhagen hmd Falkaberget berg
  Gäddtjärnen tjärn Dalhagen hmd Falkaberget berg
  Gäddtjärnen tjärn Dalhagen hmd +Falkabergstegen skogsteg
  Gällingen, Övre f.d. sjö(?) Dalhagen torp Fallet åkrar
  Gällingen, Övre sjö /Se Dalhagen, se Liljendal, Hagetorp m.fl. hmdar Falu gruva sänka
  Gällingen, Övre sjö /Se Dalhagen bebyggelse +Farmors vret åker
  Göljorna sank mark Dalhagen bebyggelse Fattigstugtomten stugtomt
  Hackmossbäcken bäck Dalhem lht Faugruvan gruvhål
  Hackmossen mosse Dalkarlsbo hmd Fennkärrsängen mark
  Hackmosshagen terräng Dalkarlsbokröket torp Fillmansbodviken vik
  Hagen, Södra terräng Dalkarlshyttan hmn Filmansboviken vik
  Hagen, Östra ägomark Dalkarlshyttan Saknas Fiunafallet skogstrakt(?)
  Hagkärret ägomark Dalkarlshyttan hmn Finnafallet skogsmark
  Hagsån, Nedre å Dalkarlshytte bruk f.d. bergsbruk Finnafallsbotten, Västra kolbotten
  Halsmossen mosse Dalkarlshytteön, se Ön lht Finnafallsbotten, Östra kolbotten
  Hammarbacksån å Dalkarlshyttan lht Finnafallsryggen, se Finnaryggen höjd
  Hanskabergsåsen ås Dalkarlstorp bebyggelse Finnafallsryggen, se Finnryggen trakt
  Handskabergsåsen ås Dalslund lhtr Finnaryggen höjd
  Harsberget berg Dalvreten hmd Finnryggen skogstrakt(?)
  Havregärdet gärde Damhagen hmd Finntorpbron landsvägsbro
  Hedsmossen mosse Dammen hmn Finntorpgrinden f.d. landsvägsgrind
  Hedsmossen mosse Dammen torp (h) Finntorplogen loge
  Hedsmossen ägomark Dammen bebyggelse Fiskartorphagen hage
  Hedsmossen mosse Dammfallet hmd Fisklösaviken vik
  *Hemmluge bro, se Hidinge bro bro Dammfallet lht Fisklösa viken vik
  Herrgårdshagen terräng Dammhagen lht Fisktegen skog
  *Hidinge bro bro Dammossen hmd Flingbomossen mosse
  Hindrikshage skogsmark Dammossen hmd Flingomossen mosse
  Hocksmossen mosse Dammossen lht Flintberget berg
  Hocksmossen mosse Damsjön hmd Flintberget berg
  Hocksmossen mosse Damsjön hmd Flinthagsmossen mosse
  Hoas berg berg Damsjön hmd Flinthällen berghäll
  Hoggsmåsen, se Hocksmossen mosse Dammsjön bebyggelse Flintmossen, se Flintbergsmossen mosse
  Holmen holme Damsjötorp, se Damsjön hmd Flotteängen åkrar
  Holmen, Stora holme Damsjötorp hmd Flottenängshagen hage
  Holmsjöbäcken bäck Dammsjötorp bebyggelse Flåtenängen äng(?)
  Holmsjön sjö Damsjöände hmd Flåtängsån å
  Holmsjön sjö Damsjöände bebyggelse +Fodgebacken lokalitet
  Holmsjön sjö Dammtäppan avs +*Fogdehagen hage
  Holmsjön sjö Dammåsen lht Forboholmen udde
  Holmsjön sjö Degelveden hmd Forbyttbäcken bäck
  Holmsjön sjö Degelveden lht Fornabobron bro
  Holmsjötjärnen tjärn Degelvidjan lht Fornabobäcken bäck
  Hopategen terräng Degelvreten, se Degelveden hmd Fornebohyttebacken landsvägsbacke
  Hoppet gruva Dikesbäcksgärdet hmd Fornebohyttebäcken bäck
  Hultasjön f.d. sjö Djupedal f.d. torp +Fornbohytte rå gränsskillnad
  Hultasjön sjö Djupnäs hmd Fornbohyttevägen byväg
  Hultasjön sjö Domsjöudde, se Damsjöände hmd Fransabotten kolbotten
  Store Hultsiön, se Hultasjön f.d. sjö Dubblargården hmd Frans-Frans´ berg berg
  Hultsjön Saknas Dunderboda hmd Fryggesbodhäll berghäll
  Hultasjön sjö Dunderboda lht Fräkenkärret sankmark
  Hyttdammen damm Dunderboda hmd +Främstetegen skogsteg
  Hyttebacken udde Dunderboda torp Fröddesbodavägen skogsväg
  Hyttgärdet trol. gärde Dunderboda bebyggelse Frövifors å(??)
  Hyttskogshöjden höjd Dunsarhagen lht Fröviån å
  Hålldammsbron terräng? Dunsarhagen gd Furmossen mosse
  Häjbackafallet skogsmark Duvbergsfall lht Furmossen mosse
  Hällabacken backe /Se Duvbergsfall lht Furnabben udde
  Hällabomossen mosse Duvnäs lht Fyrfotabäcken bäck
  Hällamossen mosse Ebeneser, se Rya Ebeneser Saknas Fågelkärret sankmark
  Hällamossen mosse Egebo lht Fågelmossen mosse
  Hällarna terräng Ejnarsdal hmd Fågelmossen mosse
  Hällsjön sjö Ejnarsdal hmd Fågelstigskärret sankmark
  Hälludden udde Ejnarsdal lht +Fågelvikshagen stenbackar
  *Härkällaren Saknas /Se Ejnarsdal gd Fållabacken ägoskifte?
  Hästskokärret kärr Ekkullen statarbostäder +Fåraberget berg
  Högkvarteret skogsmark Elinshill avs Fårabäcken bäck
  Högs Måsen, se Hocksmossen mosse Elversbacke hmd +Fårabäckshagarna hagmark
  Högstabosjön sjö Elvers Backe bebyggelse Fårarisbotten kolbotten
  Högstabosjön sjö Emaus lht Fårariset buskområde
  Högstabo(da)sjön sjö England, se Ängland lht +Fårahagen hagmark
  Högstabosjön sjö Eriksberg hmd +Fårhagen hage
  Högstabosjön sjö Eriksberg hmd Fårhagen hagmark
  Högstabosjön sjö Eriksberg lht Fårkojbotten kolbotten
  Högstabosjön sjö /Se Eriksberg handelslägenhet Fårsjön, se Fåsjön sjö
  Högsäter terräng Eriksberg lht Fårudden udde
  Höjderna terräng Eriksberg bebyggelse Fårängen ängsmark
  Hökstabosiön, se Högstabosjön sjö Eriksberg lht Fåsjön sjö
  Ingelströms streke lund Eriksberg lht Fåsjön sjö
  Jan-Karls mosse mosse Eriksfall, se Erkersfall lht Fäbobacken backar
  Jonskulle kulle Eriksfall f.d. torp Fäbodhagen ägoskifte?
  Jordgrufvan Saknas Erikshill hmn +Fäbodhagen hage
  Jordgruvan gruva Erikshill lht Fäboån, se Bengtesfallaån å
  Jämmerdalen dal Erikslund hmn Fäbromossar mossar
  Järpabacken bäck Erikslund hmd Fäbromossen åker
  Jättåkersberget berg Erikslund avs Fäbromossen mosse
  Jönsahällarna triangelpunkt Eriksro hmn o. jord Fägatberget berg
  Jönshyttebäcken bäck Eriksro bebyggelse Fägatberget berg
  Jönsaråviken vik Erkersfall jord Fägotaberget berg
  Kajsas udde udde Erkerstäppa, se Erkersfall lht +Fähustäppan åker
  Kalaskog skog Ermundaboda by Fännkärrsängarna ängsmarker
  Kallberg triangelpunkt Erstorp lht Fördelsvreten ägoskifte?
  Kallberg berg Ettskogen bebyggelse +Fördelsvreten åker
  Kallernäs näs /Se Fagersta lht Första botten kolbotten
  Kallernäsudden udde Fagersta gd +Gahlbergsäng sankmark
  Kalven sjö Fagervik hmd Galgbacken bergshöjd
  Kalven sjö Fageräng, se Fagerängs Herrgård hmd Galgberget, se Galgbacken berg
  Kalven sjö /Se Fageräng hmd Galtabäcken, se Albäcken bäck
  Kalvhöjden triangelpunkt Fageräng by Gamla kyrkvägen f.d. väg
  Kambo hav tjärn Fageräng Saknas Gamla kyrkvägen väg
  Kambohav göl /Se Fagerängarne o. Vitmosen lht Gamla sågvägen skogsstig
  Kambohaf tjärn /Se Fagerängarna och Vitmossen lht Gammelbotegen skogsteg
  Kampaberget berg Fagerängs Herrgård hmd Gammelskogen skog
  *Kampafallsgruvan gruva Fagerängs herrgård bebyggelse Gammelskogsflyet sankmark
  Kampagruvan gruva Falkatorp(et), se Björneborg hmd Gammelskogsvägen skogsväg
  Kampakällan göl? Falkatorpet bebyggelse Garboviken del av Oskarboviken
  *Kampehavet, se Krampen sjöar Falkehemmanet hmn Garpabäcken bäck
  Kaninholmen holme Falkenberg torp(?) Garparbäcken bäck
  Kapellvreten Saknas Fallatorpet torp Garparkärret kärr
  Kaptens hage terräng Fallet hmd Garpkärret mosse
  Kattgruvan gruva Fallet hmd Gastervedjan ängsmark
  Kattgruvan gruva Fallet torp Gastenvedsbäcken bäck
  Kil terräng Fallet, se Ringkärrsfallet hmd Gastevidjan ängar
  Kil ägomark Fallet hmd +Gatan, Västra lokalitet
  Kilbacken terräng Fallet, se Sjöfallet hmd +Gatan, Östra lokalitet
  Kilsbäcken bäck Fallet, se Björklund hmn +Gatgärdet åker
  Kilåsarna Saknas Fallet lht +Gatgärdsmossen mosse
  Kimbohult tjärn Fallet lht +Gatmansfallet lokalitet
  Kittelgrufvan Saknas Fallet bebyggelse Getabron bro
  Klackpotten, Lilla tjärn Fallet bebyggelse Gethagen skogsmark o. betesmark
  Klackpotten, Stora tjärn Falltorp torp Getingdalen dalsänka
  Klyftan terräng Fanthyttan Saknas Getingdalskärret sankmark
  Knaperstensbacken backe Fantorp, se Lövsta hmd Gillrahagen hage
  Knotboviken vik Fantorp bebyggelse Girmossen mosse
  Knäfalla backe backe Fattiggården gd Girmossen åker
  Kodammen damm Fattiggården lht Girmosskogen skog
  Kolarhagen terräng Fennkärrsbron hmd(?) Glamossen mosse
  Kolebottensröset gränsmärke Fennkärrsbron bebyggelse Gladmossvägen byväg
  Ronstportsgrufvan Saknas Finnaryggen, se Slåttermossen hmd Gladtjärn, se Abbortjärn sjö
  Korsmossen mosse Finnfallet bebyggelse Gladtjärn tjärn?
  Korsmossen mosse Finnfallstorp, se Nybygget lht Glamossen mosse
  Kotjärnen tjärn Finnryggen bebyggelse Glamyren sankmark
  Kotjärnskullen kulle Finntorp hmd +Glamyrsfallet lokalitet
  Koverbodabäcken bäck Finntorp bebyggelse Goda botten kolbotten
  Koverbodabäcken bäck Finntorp, Södra hmd +Godgårdshagen lokalitet
  Koverbodabäcken bäck Finntorp, Södra bebyggelse Gorrdalskärret sankmark
  Krafthagsbäcken bäck Finntorp, Västra lht Gorrskalken sankmark
  Krampen sjöar Finntorpet, Västra bebyggelse Granabobacken landsvägsbacke
  Krampen, Lilla sjö Finntorp (Östra) hmd Granabobäcken bäck
  Krampen, Stora sjö Finntorpet, Östra bebyggelse Grankärret sankmark
  Krampen, L:a o. St:a sjöar /Se Finntorpet, se Finntorp, Västra lht +Gravkärret sankmark
  L. Krampen, se Krampen sjö Fiskarbo banv. stuga Grinnaberget berg
  St. Krampen, se Krampen sjö Fiskarbo jord o. h. Grinnaberget bergsmark
  Krampgrufvan Saknas Fiskarbo avs Grinaberget kulle
  Krampgrufvan Saknas Fiskartorp hmd Grindbacken backe
  Kringmossen mosse Fiskartorpet bebyggelse Grindgruvan gruva
  Kristoffers hage terräng Flintberget avs Grindtorpudden udde
  Krokbäcken bäck Folkestorp hmd Gronnbotten kolbotten
  Krokbäcken bäck Folkestorp gd Gronnbäcken bäck
  Krokbäckkärret kärr, f.d. sjö el. »göl» Forbohyttan, se Fornbohyttan by Gropbotten kolbotten
  Krokbäckkärret, Nedra kärr Forbohytte Hiding lhter Gropbotten kolbotten
  Nedra Krokbäckkärret, se Krokbäckkärret kärr Forbyhyttan, se Fornbohyttan by Grossmossen mosse
  Krokbäckkärret, Övra kärr Fornaboda by Grossmossen mosse
  Övra Krokbäckkärret, se Krokbäckkärret kärr Fornabodagården gd Grossmosshagen hagmark
  Kroktjärnen tjärn Forneboda by Grusgropen grustag
  Kroktjärnen tjärn Fornaboda ö,, se Storön hmd Gruvbergen berg
  Kroktjärnen tjärn Forneboda ö lht Gruvberget berg
  Kroktjärnsbäcken bäck Fornbohyttan by +Gruvbergsåsen ås
  Kroktjärnsängarna terräng Fornbohyttan Saknas Gruvbotten, Nedra kolbotten
  Krongruvan gruva Fornebohyttan Saknas Gruvbotten, Övra kolbotten
  Kronohyttan hyttruin Fornebohyttan by +Gruvfältet lokalitet
  Kroppmossen mosse Forsbacka lht +Gruvhagen hage
  Kråkberget berg Fredriksborg hmd +Gruvhagen hage
  Kråkkullen höjd Fredriksborg hmd Gruvrudet åkrar
  Kullen terräng Fredriksborg hmd Gruvrudsladet lada
  Kullfallet terräng Fredriksborg lht Gruvudden bergknalle
  Kumblegrufvan Saknas Fredriksborg lht Gruvvägen väg
  Kuraviken Saknas /Se Fridhem hmd Grymma udden udde
  Kurraviken vik Fridhem hmd Grymmen udde
  Kvarnaberget berg /Se Fridhem hmd +Grymslätten åker
  Kvarnkärrsbäcken bäck Fridhem lht Grymnaberget, se Grinnaberget berg
  Kvarnsjöhammaren Saknas Fridhem lht +Gräsbovreten gräsvall
  Kvarnsion, se Kvavsjön sjö Fridhem lht +Gräsgårdena åkrar
  Kvarnsjön Saknas Fridhem lht +Gräshagen hagmark
  Kvarnsjön Saknas /Se Fridhem lht +Gräsmohagen äng
  Kuarnsiön, se Kvavsjön sjö Fridhem lht Gräsmossen, se Grossmossen mosse
  Kuarn Siön, se Kvavsjön sjö Fridhult lht +Gräsmossen mosse
  Kvarnsjön, se Kvavsjön sjö Fridilund lht Gräsudden udde
  Kvarnängen ägomark Fridlund lht Grävvallsbackarna landsvägsbackar
  Kvavsjöfallet Saknas /Se Fryggesboda by Grävkullen, se Skäggebacke backe
  Kvavsjön sjö Fryggesboda by Grömmen udde
  Kvavsjön sjö Fryggesbodhäll stuga Grömmudden, se Grömmen udde
  Kvavsjön sjö Fryggesbolund, se Huskärret hmd Grönvållen udde
  Kvavsjön sjö Fryggesbolund bebyggelse Grönvålln halvö
  Kvavsjön sjö Fryggesbotorp lht Grönvållsön udde
  Kvavsjön Saknas /Se Fröddesboda, se Fryggesboda by Grönvållsön udde
  Kviddtjärnen tjärn Fröddesboda hmd Grönvållsön halvö
  Kviddtjärnen tjärn Frövi-Ludvikabanan Saknas Gubbaberget berg
  Kviddtjärnen tjärn Frövi-Ludvikabanan Saknas Gubberudsslätten åker
  Kviddtjärnsviken vik Frövi-Ludvikabanan Saknas Gubbhagen ägoskifte?
  Kyrkmossen mosse Funken lht +Gudmunds hage hage
  Kyrkmosstorpet ägomark Furuhäll lht +Gullfalla lokalitet
  *Kåsl Batne Röset gränsröse Furulid lht +Gullhagen hagmark
  Kåva terräng Furulund lht Gullhällen berghäll
  Källbacken skogsmark Fyllnaden lht (+)Gummängen lokalitet
  Källsten sten(?) Fyllnaden avs Gumsagölen sjö
  Källsten terräng Fyrkanten hmd Gumsmossen mosse
  Käringhagen terräng Fyrkanten hmd Gumsmossberget berg
  *Kärrbroröset röse Fyrkanten gdr +Gumsåtegen skogsmark
  Kärrgruvan gruva Fårafallet lht Gungsmossen mosse
  Ladfallet odlad mark Fårafallet f.d. torp Gungsmossen mosse
  Ladtjärnen tjärn Fårfallet, se Höglunda hmd +Gungsmosstegen skogsteg
  Ladtjärnsbäcken bäck Fårfallet bebyggelse Gunnarstenen stenblock
  Laggarkärrskogen skog Fårängen torp +Gunnarstenshagen hage
  Laggarmyren myr Fäboda hmd Gunnilla hål ägoskifte
  Laggarskogen skog Fäboda gdar Gusselby tredingar skogstegar
  Laggartjärnen tjärn Fäboda bebyggelse Gusselhytte å vattendrag
  Langtiern, se Långtjärnen tjärn Fäboda, Lilla hmd +Gusselhyttekilen lokalitet
  Laxatjärnen tjärn Fäboda Lilla bebyggelse Gusselhytholmen, se Damsjöholme holme
  Laxatjärnen tjärn Fäboda, Stora hmd Gusselhyttån å
  Laxatjärnsbäcken bäck Fäboda Stora bebyggelse Gustav Ers botten kolbotten
  *Laxtjärnar tjärnar Fäfallsgrinden, se Erstorp lht Gårskalken sjö
  *Laxtjärnarna tjärnar +Fördelstorpet torp Gåsnästjärn, se Gårskaleken sjö
  *Laxtjärnen tjärn Galtabäcken, se Albäcken hmd Gåsnästjärnen tjärn
  *Laxtjärnen tjärn Galtbäcken lhtr Gåstjärn, se Gårskallen sjö
  Lejelsgrufvan Saknas Gamla smedjan bebyggelse Gäddtjärn tjärn
  Lentorpet terräng Gammelbo hmd Gäddtjärnen tjärn
  Lilla fallet terräng Gammelbo torp Gällingne, Nedre sjö
  Lilla mossen mosse Garparbäcken, se Östanå hmd Gällingen (Övre), se Gällingsjön sjö
  Lillsjön sjö Garpabäcken gd Gällingen, Övre sjö
  Lillön holme Gatan, se Fridhem hmd +Gällingshagen hagmark
  Lillön udde Gatan hmd Gällingsjön sjö
  Limbergsgruvorna gruvor Gatan bebyggelse Gällsjöbacken landsvägsbacke
  Limbergsmossen mosse Gatan lht Gällsjön sjö
  Limbergstjärnen tjärn Gatan, Västra torp Gällsjövägen byväg
  Limnäs udde udde Gatan, Östra torp Götbergstorp åker
    Geijerslund hmd Hackafallsbacken landsvägsbacke
    Geijerslund lht +Hackagärdet gärde
    Geijerstorp torp Hackmossberget berg
    Geijerstorp bebyggelse Hackmossberget berg
    Gillstenstorp hmd Hackmossen mosse
    Gillstenstorp bebyggelse Hackmossen mosse
    Girmossen hmd Hackmossen mosse
    Girmossen hmd Hackmossbotten, Nedre kolbotten
    Girmossen lht Hackmossbotten, Övre kolbotten
    Glamossen hmd Hackmossbäcken bäck
    Glamossen torp Hackmossen mosse
    Glamossen hmd +Hackmossetegen skogsmark
    Gladmossen bebyggelse Hackmosshagen hagmark
    Glamosstegen, se Glamossen hmd? Hackmosskärret sankmark
    Gladmosstegen avs Hagabacken landsvägsbacke
    Glamosstorpet torp? +Hagaberget berg
    +Gladmosstorpen torp Hagabotten kolbotten
    Glamyra hmd Haga grind f.d. landsvägsgrind
    Gläntan f.d. soldatställe Hagbotten kolbotten
    Gläntan bebyggelse Hagen, Södra hage?
    Godgården hmd Hagkärret kärr
    Godgården f.d. gd Hagkärret, se Gubberudsslätten åker
    Granaboda torp +Hagkärret lokalitet
    Granaboda bebyggelse Hagkärret åkrar
    Granbacka lht Hagudden udde
    Granberga lht Hakaringen, Nedra kolbotten
    Granebo lht Hakaringen, Övra kolbotten
    Granhult hmd Hakaringstegen ägoskifte?
    Granhult hmd Hallandsholmen, se Hollandsholmen holme
    Granhult lht +Hallaskälshagen hage
    Granliden lht Halldammen sjö
    Granliden lht Halldamsbäcken bäck
    Granlund lht Halldamskärret kärr
    Granlundstorp hmd Hallonpussen puss
    Gransnåret hmd Halsmossen mosse
    Gransnåret, se Hagalund hmd Halsmossen mosse
    Gransnåret gd +Hammarbergsfall lokalitet
    Gransnåret bebyggelse +Hammarbergs äng lokalitet
    Grindbacken torp Hammarmossen mosse
    Grindbacken bebyggelse Hammar Rödmosse mosse
    Grindkullen lht Hammarån å
    Grindkullen avs +Hammossen mosse
    Grindstugan f.d. stuga Hamptjärn sjö
    Grindtorp hmd Hamregärdet åkrar
    Grindtorp f.d. bebyggelse Hanskebergsåsen ås
    Grindtorpet lht Hanskabergsåsen skogsås
    Grindtorpet torp Harrysongruvan gruva
    Grindtorpet torp Hansbergsbacken backe
    Gronnkullen bebyggelse Hansbergsbacken, Stora backe
    Gronnkullen f.d. torp Harsbergsjämnden vägstycke
    Gropen hmd +Havregärdet åker
    Gropen bebyggelse Havregärdet åkrar
    Grummen, se Grömmen torp Havregärdsbotten kolbotten
    Grusgropen lht (?) +Havretäppan lokalitet
    Grusåsen hmd +Havretäppan åker
    Gruvan lht Heden, se Hedmarken skog
    Gruvan torp Heden, se Hedskogen skog
    Gruvbacken hmd Heden skogsområde
    Gruvbacken lht Heden tallskog
    +Grästorpet, Norra f.d. torp Hedhagstäppan åker
    Gräsudden torp Hedsmarken skog
    Gräsudden torp +Hedmossen mosse
    Gräsudden hmd Hedskogen skog
    Gräsudden torp Hedsmossen mosse
    Gräsudden bebyggelse Hedmossen mosse
    Grävens lhter Hedsmossen mosse
    Grävfallet hmn o. jord Hejbackafallet skogsmark
    Grävfallet lht Hejbackagrundet grund
    Grävkullen, se Grävfallet lht Hejbackaviken vik
    Grävlingsborg lht Hermanbäcken bäck
    Grävlingsborg torp Hermanstorpsbäcken, se Hermansbäcken bäck
    Grömmen hmn Herrehagen hage
    +Grönbo f.d. torp Herrgårdshagen hage
    Grönkullen f.d. torp Herrhagen hage(?)
    Grönvållsgruvan gruva Herrhagsviken vik
    Grönvållsön, se Ön lht Hidingsbron bro
    Gubbhagen hmd Hidingsbäcken bäck
    Guldbrandstorp torp Hidingsäcken bäck
    +Gulbrandstorp f.d. torp Hidingsmossarna mossar
    Guldsmedshyttan, se Storå samhälle Hinrikshage skogsmark
    Gulladalstorpet torp Hinsaviken vik
    Gullatorp lht Hinsaudden udde
    Gullhällan torp Hinsviken vik
    Gullsätra stuga Hjortronkärret kärr
    Gunnarsberg hmd Hjortronkärret sankmark
    Gusselborg hmd Hjortronkärret, Lilla sankmark
    Gusselborg hmd Hjortronkärret, Stora sankmark
    Gusselborg hmd +Hjulstviksmossen mosse
    Gusselborg hmd +Hjulstvikstegen skogsmark
    Gusselborg gd Hjärttjärn, se Gäddtjärn sjö
    Gusselby by Hollandsholmen holme
    Gusselby Saknas Holmbergs utkikstorn berg
    Gusselby by Holmen, se Damsjöholme holme
    Gusselby gård gd Holmen holme
    Gusselby stationsjord lht Holmen, se Hollandsholmen holme
    Gusselby station bebyggelse +Hopafallet åker
    Gusselbytorp torp Hopahagen hage
    Gusselbytorp torp Hopaskogsbergen berg
    Gusselby Trallvagnsbana avs Hopategen skogsteg
    Gusselhytte malmtorg lht +Hopategen skogsteg
    Gusselhyttan by Hopaskogsbotten kolbotten
    Gusselhyttan by +Hoppvreten, Stora åker
    Gusselhyttan by Hultebacken åker
    Gusselhyttan by Hultabacken backe
    Gusselhytte slaggtorg lht Hultabacken landsvägsbacke
    Gusselhytte slaggtorg lht Hultabacken landsvägsbacke
    Gustavsberg hmd Hultabackskärret kärr
    Gustavsberg hmd +Hultafalls backe lokalitet
    Gustavsberg lht +Hultahagen hage
    Gutenborg avs Hultasjön sjö
    Gåsnäsboda el. Stora Björnhammarn hmn Hultasjön, Lilla, se Bohrssjön, Lilla sjö
    Gåsnäsboda hmn Hultasjön, Lilla f.d. sjö
    Gåsnäsboda hmn Hultasjön (Stora) sjö
    Gällingsjö, se Gällingsjötorp hmn Hultaskogen skogsmark
    Gällingsjösund, se Gustavsberg hmd? Hultaslätten åkrar
    Gåsnäsbodasund f.d. torp Hultastigen skogsväg
    Gällingsjötorp hmn Hultavägen skogsväg
    Gällingsjötorp hmn +Humlegårds gärde åker
    Gällsjötorpet, se Gällingsjötorp hmn +Humlegårdshagarna hagmark
    Gärdet hmd Hyttbacken backe
    Gärdet hmd Hyttbacken öppen plats
    Gärdet hmd Hyttbacken landsvägsbacke
    Gärdet, se Stjärnvik hmd Hyttblecket udde
    Gärdet lht Hyttblecket markområde
    Gärdet lht +Hyttbleckstäpporna åkrar
    Gärdet bebyggelse Hyttbäcken bäck
    Gärsta hmd Hyttbäcken bäck
    Gärdsta lht Hyttegärdet ägoskifte?
    Gästgivaregården f.d. värdshus +Hyttehagen lokalitet
    Göran-Ershage lht Hyttfallet skogsmark
    Göran Ershage lht Hyttfallet markområde
    Göran-Erstorp, se Göran-Ershage lht Hyttfallslogen loge
    Hackafallet bebyggelse Hyttkärret kärr
    Haga hmd +Hyttvägskärret sankmark
    Haga hmd Hålldammen, se Halldammen sjö
    Haga torp Hålldammen dambyggnad
    Haga lht Hålldammen dammbyggnad
    Haga lht Hålldammsbotten kolbotten
    Haga lht Hålldamsbron landsvägsbro
    Haga lht Hålldammsbron landsvägsbro
    Hagaberg hmd +Hålldammshagen hage
    Hagaberg hmd Hålldammsåsen ås
    Hagaberg hmd +Hållingstegen skogsmark
    Hageberg hmd Hällabacken backe
    Hagaberg lht Hällabacken backe
    Hagaberg lht Hällabackstegen skogsmark
    Hagaberg gd Hällabotten kolbotten
    Hagaberg lht Hällagruvan järngruva
    Hagaborg lht Hällarna berghällar
    Hagalund lht Hällen berghäll
    Hagalund hmd Hällbäcken bäck
    Hagalund hmd Hällbäcksbron landsvägsbro
    Hagalund hmd Hälludden udde
    Hagalund hmd Hälludde udde
    Hagalund hmd Hässjemossen ägoskifte?
    Hagalund hmd Hästbentabacken landsvägsbacke
    Hagalund hmd Hästbotten kolbotten
    Hagalund hmd +Hästfallen »åkerlände»
    Hagalund, se Korsbacken hmd Hästfallet skogsmark
    Hagalund lht Hästfallsbotten, Nedre kolbotten
    Hagalund lht Hästfallsbotten, Övre kolbotten
    Hagalund lht Hästhagen hage
    Hagalund bebyggelse Hästhagen hage
    Hagalund lht +Hästhagen hage
    Hagalund lht Hästhaen hage
    Hagalund lht Hästhagsmossen mosse
    Hagalund lht +Hästhagstäppan åker
    Hagalund lht Hästkärret sankmark
    Hagatorp lht Hästmossen mosse
    Hagatorp hmd Högmossen mosse
    Hagatorp hmd +Hästskokärret sankmark
    Hagatorp hmd Höga botten kolbotten
    Hagatorp bebyggelse Höga botten kolbotten
    Hagatorp bebyggelse Höga botten kolbotten
    Hagatorpet gd Höga botten kolbotten
    Hagby lht Höga botten kolbotten
    Hagbylund hmd +Högdebergsåsen berg
    Hagen torp Högstabodasjön sjö
    Hagen lhter Högstabosjön sjö
    Hagen bebyggelse Högåsbacken backe
    Hagen bebyggelse Högåsbotten kolbotten
    Hagen lht Högåsgruvan gruva
    Hagen, Västra torp Höjderna höjder
    Hagen, Östra hmd Höjdarna berg
    Hagen, Östra torp Höjdebotten, Lilla kolbotten
    Hagen, Östra torp Höjdebotten, Stora kolbotten
    Hallonskillnaden hmd Höj(d)smossen mosse
    Halsbergstorp, se Harsbergsgatan hmd Höjsmossen mosse
    Hammarby Kraftstation, se 5 Yxe Saknas Hökaberget berg
    Hammarn by Hökatjärn tjärn
    Hammarn by Hökatjärnen skogstjärn
    Hammarn f.d. bebyggelse Hökatjärnsbäcken bäck
    Hamre hmd Hökfallet äga
    Hamre lht Hönshöjden höjd
    Hanneberg, se Larsbo lht +Hönshöjden lokalitet
    Hanneberg lht Igeltjärn tjärn
    Hantorpet lht Igeltjärn tjärn?
    Hantorpet torp Igeltjärnen skogstjärn
    Harsberget bebyggelse Igeltjärnen skogstjärn
    Harsbergsgatan torp Igeltjärnsbäcken bäck
    Harsbergsgatan hmd Igeltjärnsbäcken bäck
    Harsbergsgatan, se Lycksta hmn Igeltjärnsholmen holme
    Harsbergsgatan bebyggelse Igeltjärnskullen kulle
    Harsbergshagen, se Jönsahagen hmd Igeltjärnsmossen mosse
    Harsbergshagen, se Harsbergsgatan hmd Igeltjärnsön ö
    Hartzberget lht(?) Ikornabergen berg
    Hartorp, se Hagatorp hmd +Insategen skogsmark
    Hasparshage, se Harsbergsgatan hmd Insudden, se Hinsudden udde
    Hasparshage bebyggelse Inängen gräsmark
    Havregärdet hmd Isgetberget berg
    Havregärdet hmd Isgateberget berg
    Havregärdet gd Iskalaberget berg
    +Hedbomstorp f.d. torp +Israels gärde åker
    Hedebo hmd Israels trädgård trädgård
    Hedebo lht Jakopagrundet grund
    Hedelund lht Jaktkojan koja
    Heden, se Hidingen torp? Jaktkojbotten kolbotten
    Heden gd Jan Ers backe landsvägsbacke
    Hedmanstorp, se Lindeshyttan, Övre hmd Jan Ers vik vik
    Hedås hmd +Jonassetäpporna åkrar
    Hedås lht Jonsabro bro
    Hejbacken hmd Jonsamossen mosse
    Hejbacken bebyggelse +Jonshage lokalitet
    Hejdbacken, se Hejbacken hmd Jonskulle berg
    Heleneberg hmd Jordbotten kolbotten
    Heleneberg hmd Jordbotten kolbotten
    Heleneberg lht Jungens stenar stenar(?)
    Heleneberg, Lilla lht Jungfrustensängen äng(?)
    Heleneborg, Lilla lht Jungfrustensängen mossmark
    Heleneberg, Stora lht Jämmerdalen dal?
    Hembygdsgård bebyggelse Jämmerdalen dalsänka
    Hemre, se Ejnarsdal hmd Jämmerdalskärret kärr
    Hemrud gdr Järpabäcken bäck
    Hermanstorp hmn Jätteåkersbergen berg
    Herrgården, se Östergården hmn Jätteåkersbotten, Lilla kolbotten
    Herrgården hmd Jätteåkersbotten, Stora kolbotten
    Herrgården, se Fattiggården gd Jätteåkersflyet sankmark
    Herrgården hmd Jättåkrarna åkrar(?)
    Herrgården hmd Jätteåkrarna skogsmark
    Herrgården förr gd +Jökelstenarna lokalitet
    Herrgården gd +Jönsabotäppan åker
    Herrgården, Lilla bebyggelse Jönsarudviken vik
    Herrgårdsfallet bebyggelse Jönshagen åker
    Hermanstorp hmn Jönshyttefallet vattenfall
    Herrmanstorp, Västra hmd +Jöns Lars Rå lokalitet
    Hermanstorp, Östra hmd +Jöns mosse mosse
    Herrskapsberget bebyggelse Kabokärret sankmark
    Herrudden f.d. bebyggelse Kaklösahäll berghäll
    Herrudden bebyggelse Kakmossen mosse
    Hersbergstorpen, se Harsbergsgatan hmd Kalkberget berg
    Hidens hammare, se Torphyttan by? +Kalkgärdet gärde
    Hidingelund lht Kalkugnsbacken backe
    Hidingen torp Kalkugnsgärdet åkrar
    Hidingen hmd Kalkåsaberget berg
    Hidingen hmd Kallberg berg
    Hidingen hmd Kalles sten stenblock
    Hidingen torp Kallfallsviken vik
    Hidingen bebyggelse Kallingsmossen mosse
    Hidingen Norra hmd Kallsberg berg
    Hidingen, Norra, se Vänerslund hmd Kallvikmossen mosse
    Hidingen, Norra hmd +Kallviksmossen mosse
    Hidingen, Norra bebyggelse Kalvafallsbergen berg
    Hidingen, Södra hmd +Kalvgärdet åker
    Hidingen, Södra hmd +Kalvtäpporna åkrar
    Hidingen, Södra bebyggelse Kamboha vattensamling
    Hidingshemmanet hmn Kamphagabotten kolbotten
    Hidingslund bebyggelse +Kampkärrshagen hage
    Hidingslunds missionshus Saknas Kampstenen sten i sjön
    Hidingstorp lht Kampviken vik
    Hidingsängen hmn o. jord Kanalen, se Stora diket dike
    Hidingsängen lht Kanalen kanal
    Hidingsängen lht Kanaltorpbron landsvägsbro
    Hidingsängen avs Kanaltorpgrinden f.d. landsvägsgrind
    Hjällströmstorp f.d. bebyggelse Kanaltorplogen loge
    Hollandsholmen, se Holmen lht Kaninholmen holme
    Holmaskogen, se Skogaholm hmd Kaninholmen holme
    Holmaskogen bebyggelse Kaplansbäcken bäck
    Holmebo lht Karl Ers botten kolbotten
    Holmen lht Karl-Ers täppa åker
    Honungsfallet lht +Karlsbacke lokalitet
    Hult, Norra hmd Kattgubbens sjö vattensamling
    Hult, Södra bebyggelse Kavelbron landsvägsbro
    Hult, Västra by Kavelbron broläggning i mosse
    Hultabacken torp Kavelbroviken vik
    Hultabacken bebyggelse Kilbacken hagmark o. skog
    Hultabackstorpet, se Hultabacken bebyggelse +Kilbackelyckan åker
    +Hultaboda bebyggelse (?) Kilbotten kolbotten
    +Hulta hemman hmn Kilen Saknas
    Hultatorp gd Kilhagarna åker
    Hultatorp, Östra avs Kilhagen hage
    +Hultatorpet f.d bebyggelse Killingön ö
    Humlegårdshagen bebyggelse Killingön ö
    Humlegårdsskogen lht Kilstubacken backe
    Huskärret hmd +Kiltorpa teg skogsmark
    Huskärret bebyggelse +Kiltäppan åker
    Hyddan hmn Kilängen äng
    Hyddan lht +Kilängen äng
    Hyttan f.d. smältverk Kimbohult puss
    Hyttan f.d. smältverk Kimbohult sankmark
    Hyttan f.d. smältverk +Kingsetäppan åker
    Håga lht +Kjänshage lokalitet
    Hålldammskärret hmd +Klemetshagsgärdet åker
    Hålldammskärret hmd Klingbomossen mosse
    Hålldamskärret bebyggelse Klinkemossen åker
    Hållingfallet torp Klockarhagen hagmark
    Hållingsfallet bebyggelse Klockarhagsgrinden grind
    Hälla hmd Klockarholmen holme
    Hälla hmd Klockarviken vik
    Hällabacken hmd Klockarviken vik
    Hällabacken hmd Klossflyet, Lilla sankmark
    Hällabacken hmd Klossflyet, Stora sankmark
    Hällabacken gdr Klosspussen vattensamling? (ägoskifte?)
    Hällabackstegen lht +Klossängen lokalitet
    +Hällen bebyggelse (?) Klotviken vik
    Hällen gd Knaperstensbacken landsvägsbacke
    Hällen gd Knaperstensbacken landsvägsbacke
    Hälltorp torp Knaperstensgrinden f.d. landsvägsgrind
    Hälsingbo hmd Knapphagen hage
    Hästhagen hmd Knattorpsvägen byväg
    Hästhagen lht Knophålet vik
    Hästhagen hmd Knotbobackarna landsvägsbackar
    +Hästhagstorpet f.d. torp Knotbogrinden f.d. landsvägsgrind
    Hästmossen hmd Knotbogärdet gärde
    Hästmossen gd Knotboviken vik
    Högalund bebyggelse Knotboviken vik
    Högbo hmd Knäfalla backe skogskulle
    Höglunda hmd Knäfallabacksbotten kolbotten
    Höglunda lht Kobotten kolbotten
    Höglunda bebyggelse Kodammskärret sankmark
    Högstaboda by Kodammavägen gångstig
    Högstaboda by Kodöden vik
    Högstaboda, Nedre del av by Kofallet skogsmark
    Högstaboda soldatställe bebyggelse Kojbotten kolbotten
    Högstaboda, Övre del av by Kolarhagsåsen skogsås
    Högåsen torp +Kolbottenkärret sankmark
    Högåsen bebyggelse Kolhuset förvaringshus för träkol
    Höjsmossen hmd Kolkilsgrinden f.d. landsvägsgrind
    Hökasteboda, se Högstaboda by Kolkilslogen loge
    Hönshuset stuga Koloniviken vik
    Igeltjärn torp Kolumbia åker
    Ingelsgruvan gruva Konrads botten kolbotten
    Igeltjärnstorpet torp Kopparbäcken bäck
    Jerlehemmanet hmn Kopparbäcken bäck
    Jermos, se Girmossen hmd Kopparbäcksmossen mosse
    Jermos = Girmossen gd +Kopparslagartäppan åker
    Joga torp Koppgatan väg
    Johanneberg hmd Kopphagategen skogsmark
    Johannelund, se Damsjöände hmd Koppvägen skogsväg
    Johannelund hmd Korsbackagatan byväg
    Johannelund lht +Korsbacksfallet lokalitet
    Johannesberg lht Korsgatan väg
    Johannesberg, se Johanneberg o. Johannelund hmd Korsmossen, Stora mosse
    Johannesberg lht Korsmossen mosse
    Johannesberg lht Korsmossen mosse
    Johannesberg lht Korsvägen vägkorsning
    Johannisberg hmd Kortspelarbacken landsvägsbacke
    Johansberg lht Kaverbodbäcken bäck
    Johansberg lht Koverboviken vik
    Jonsabro hmd Krampedalsbäcken bäck
    Jonsakärr, se Lånsakärr hmd Krokbergskärren kärr
    Jonsakärr gd Krokbäcken bäck
    Jonsarå, se Jönsarå hmd Krokbäcken bäck
    Jonsarå, se Jönsarud Saknas Krokbäckkärret, Nedra sankmark
    Jonsbro gd Krokbäckkärret, Övra sankmark
    Jönsahagen hmd Krokbäckskärren, se Krokbergskärren kärr
    Jönsarud bebyggelse Krokhagen ägoskifte?
    Jönsanrå hmd +Krokkärret sankmark
    Jönsarå, Norra bebyggelse Kronfallet skogsmark
    Jönsarå, Södra bebyggelse Kroppmossbotten kolbotten
    Jönshagen lht Kroppmossen mosse
    Jönshyttan, se Jönsahagen hmd Kråkberget berg
    Jönshyttan Saknas Kråkbergsmossen mosse
    Jöns-Larstorp lht Kråkkullabacken landsvägsbacke
    Kabo, se Kabokärret hmd Kråkkullen skogshöjd
    Kabo lht Kråkmossen mosse
    Kabokärret hmd +Kränderna lokalitet
    Kaklösa lht Krögarmossen mosse
    Kaklösa backe, se Lugnet lht Kuckelbotten kolbotten
    Kala kålgård Saknas +Kullahagen hage
    Kalkugn bebyggelse Kullen höjd
    Kalkugnen kalkugn Kullfallet skogsmark
    Kalmarsund, se Nästantorp hmd Kulmossen mosse
    Kalmarsund lht Kungshagaskogen skog
    Kamphagatorpet f.d. torp Kungshagatäppan åker
    Kamphagen hmd Kungsholmen skogsholme
    Kamphagen f.d. gd Kunsa kyrka flyttblock
    Kanaltorpet hmd Kurraviken vik
    Kanaltorpet bebyggelse Kurravikskärret sankmark
    Kaplanshagen, se Kapplandshagen hmd Kuttlappen vassrugge
    Kaplanshagen, se Kapplandshagen bostadsområde Kvarnabergsbacken backe
    Kapplandshagen hmd Kvarnabergsbron landsvägsbro
    Kapplandshagen hmd Kvarnabergsbäcken bäck
    Kapplandshagen bostadsområde Kvarnabergsån å
    Kapplandshagen lht Kvarnabergsån bäck
    Kappsäcken stuga Kvarnbacka ö ö
    Karelen bostadsområde Kvarnbacken landsvägsbacke
    Karl-Anders torp torp Kvarnbron bro
    Karlberg lht Kvarnbron bro
    Karlsberg hmd +Kvarngärdet lokalitet
    Karlsberg hmd Kvarnsjön, se Kvavsjön sjö
    Karlsberg lht Kvarnängen äng(?)
    Karlsborg hmd Kvarnängen äng(?)
    Karlsborg hmd Kvarnängen åkrar
    Karlsborg hmd Kvarnängen äng
    Karlsborg lht Kvarnängsbäcken bäck
    Karlsborg lht Kva(v)sjön sjö
    Karlsborg lht Kvavsjön sjö
    Karlsborg lht Kvavsjön sjö
    Karlsborg lht +Kvistgärden åkrar
    Karlsborg, Lilla lht +Kyrkhagen åker
    Karlsborg, Lilla lht Kyrkogården begravningsplats
    Karlslund hmd Kåbergs botten kolbotten
    Karlslund hmd Kåbergs mosse mosse
    Karlslund, se Långmossfallet torp +Kålgårdsgärdet gärde
    Karlslund hmd +Kålgårdstäppan åker
    Karlslund hmn o. jord Kålholmaviken vik
    Karlslund hmd Kålholmen holme
    Karlslund hmd Kålholmen holme
    Karlslund lht Kålholmen holme
    Karlslund lht Kåltäppan åker
    Karlslund hmd Kåverbobäcken bäck
    Karlslund lht Kälkbottenstegen skogsmark
    Karlslund lht Källbackabotten kolbotten
    Karlslund lht Källbacken backe
    Karlslund lht Källbacken ås
    Karlslund stuga Källbacken landsvägsbacke
    Karlslund lht Källbacken landsvägsbacke
    Karlslund lht +Källbacksfallen lokalitet
    Karlslund lht Källbotten kolbotten
    Karlslund lht +Källbottnategen skogsmark
    Karlslund lht Källbäcken bäck
    Karlslund lht Källbäcken bäck
    Karlsro hmd Källbäckslogen loge
    Karlsro gd +Källebacken lokalitet
    Karlstorp hmd Källerud åker
    Karlstorp hmd +Källfallet lokalitet
    Karlstorp hmd +Källfallsmossen mosse
    Karlstorp torp Källgärdet åkrar
    Karlstorp bebyggelse +Källgärdet åker
    Karlstorp gårdar Källhagen hagmark
    Katrineberg hmd Källhagen åker och skogsteg
    Katrineberg hmd +Källhagen hage
    Katrineberg lht Källviken vik
    Katrineberg lht Källvreten åker
    Katrineberg lht Käringehagarna hagar
    Katrinedal hmd +Käringhagen åker
    Katrinelund hmd Käringhagen hagmark
    Kattosten f.d. bebyggelse Käringmossen mosse
    Kavelbro, se Fagervik hmd Käringmossen mosse
    Kavelbron lht Käringrud åker
    Kavelvik hmd Kärrbotten kolbotten
    Kilbäcken hmd +Kärrbrännarängen lokalitet
    Kilbäcken bebyggelse Kärrbäcken ägoskifte??
    Kilbäckshemmanet hmn Kärrdråga, Södersta mosse
    Kilen lht +Kärrsundsfallet åker
    Kilen lht Kölnaberget berg
    Kilen gd +Kölngärdet åker
    Kilen lht Kölnviken vik
    Killingen Saknas Körartorps brunnsäng åker
    Kilsbo lht Ladtjärnen tjärn
    +Kiltorpet f.d. torp Ladtjärnsbäcken bäck
    Kingsatorpet bebyggelse Ladtjärnsängen mosse
    Kingsehammanet hmn +Ladugårdsgärdet åker
    Kinnakulle lhter Ladugårdsgärdet åkrar
    Kinnekulle avs Laggarängen åker
    +Klasatorp f.d. bebyggelse Laggarängsbotten kolbotten
    Klastorp lht +Landbonäset »kärrvall»
    Klementsboda hmn Landbonäskullen kulle
    Klementsboda hmn Landboängen gräsbevuxen sankmark
    Klippan hmn Landboängskullen, se Landbonäskullen kulle
    Klippan lht Lasses grind f.d. landsvägsgrind
    Klippen, Lilla lht Lasses ris buskområde
    Klippan, Lilla lht Lassesrisbotten kolbotten
    Klockaregården, se Kyrkobordsgården hmd? Lastafallsdråget ljungmark
    Klämmesboda, se Klementsboda hmn Latjärn sjö
    Klöven gd Laxatjärn tjärn
    Knektstugan f.d. soldatställe Laxatjärnen skogstjärn
    Knotbo bebyggelse Laxatjärnsbäcken bäck
    Knotboda lht Lerdalsbron bro
    Knottbo, se Knotboda lht +Lerdalsfallet lokalitet
    Knutsberg lht +Lerfallet åker
    Knutstorp hmd Lergatan väg
    Knutstorp bebyggelse Lergropshagen åker
    Kohagen torp Lilla Flyet sankmark
    Kohagen f.d. torp Lillaflybotten kolbotten
    Kolarhagen lht Lilla flyet sankmark
    Kolarhagen f.d. torp Lilla gruvan gruva
    Kolarhagstorpet torp Lilla källan källa
    Kolhustomten lht Lilla ladan lada
    Kolkilen hmd Lilla Marken skogsparti
    Kolkilen bebyggelse Lilla mossen mosse
    Kopparbäcken torp Lilla rudet åker
    Kopparbäcken torp Lilla sjön sjö
    Kopparbäcken bebyggelse Lilla sjön del av sjö
    Korsbacken hmd Lillefallet lokalitet
    Korsbacken hmd +Lillgårdshagen hage
    Korsbacken gd Lillsjön sjö
    Koverboda by Lillön, se Holmen holme
    Koverboda by Lillön ö
    Kranktorpet, se Liljedal hmd Lillön halvö
    Kranktorpet bebyggelse Linbergshagen ägoskifte?
    Kristineberg bebyggelse Lindblomsslätten åkrar
    Kryparkärret hmd Lindebacken backsluttning
    Kryparekärret f.d. bebyggelse Lindebacksbotten, Nedre kolbotten
    Kuckeltorp f.d. bebyggelse Lindebacksbotten, Övre kolbotten
    Kulbo bebyggelse Lindesbacken backe
    Kullen hmd Lindesbydalen dal?
    Kullen hmd Lindesbymossen mosse
    Kullen, se Björkkullen lht Lindesmossen, se Lindsbymossen mosse
    Kullen hmd Lindessjön sjö
    Kullen lht Lindessjön, Lilla, se Lillsjön sjö
    Kullen lht Lindesån å
    Kullen bost. Lindsåsahäll häll
    Kullen lht Linjebotten kolbotten
    Kullen lht Linskyttebäcken bäck
    Kullen lht +Lintäppan åker
    Kullen lht +Lisas fall lokalitet
    Kullen gd +Lisas hage lokalitet
    Kullen bebyggelse Lisebacke landsvägsbacke
    Kullfallet f.d. torp Lisebacksvreten åker
    Kullfallstorp torp Lisselgatan byväg
    Kulltäppan torp Lisselgärdet åkrar
    Kultorp lht +Lisslegärdet åker
    Kungshagaskogen bebyggelse Litjärnsbäcken bäck
    Kungshagen hmd Littkärrsbäcken bäck
    Kungshagen bebyggelse Ljuvliga botten kolbotten
    Kungsholmen lht Lobråtarna terräng
    Kungsholmen lht Lofallshagen åkrar
    Kutbo, se Damsjötorp hmd Logefallet hage
    Kutbo bebyggelse +Logtäppan åker
    Kutorp lht Lokullen kulle
    Kvarnaberget hmd Lokullen höjd
    Kvarnaberget hmd Lokärret, se Lortkärret kärr
    Kvarnaberget hmd +Lomanstäppa åker
    Kvarnaberget hmd Lomtjärn sjö
    Kvarnaberget bebyggelse Lomtjärnen skogstjärn
    Kvarnaberget lht Lomtjärnen tjärn
    Kvarnbacka Ö hmn Lomtjärnen skogstjärn
    Kvarnbackaö Saknas Lomtjärnsmossen mosse
    Kvarnbacka Ö hmn Lomtjärnsängarna mossmark
    Kvarnbacken hmn Lomudden udde
    Kvarnbacken hmn Lomuddsviken vik
    Kvarnberga, se Kvarnaberget hmd +Lonsafallet lokalitet
    Kvarnberga lht Loppholmarna holmar
    Kvarnen f.d. kvarn Lortbrokärret sankmark
    Kvarnen kvarn Lortbromossen mosse
    Kvarnforsen lht Lortbäckar bäckar
    Kvarntorpet lht Lortbäckarna mark(?)
    Kvarntorpet bebyggelse Lortkärret kärr
    Kvavsjöfall lht Lortkärret åker
    Kvavsjöfall(et) torp Lortviken vik
    Kvavsjön hmd Lortängen sankmark
    Kvavsjön lht Lucifers kyrka gran
    Kva(v)sjön hmd Ludviken vik
    Kvavsjön gd Ludviksmossen mosse
    Kvavsjön gdr Lundboms äng åker
    Kvavsjötorpen, se Kvavsjön hmd Lundbomsäng äng
    Kvavsjöängen f.d. torp Lustighäll berghäll
    Kyltorpet, se Kölatorp lht Lyarkullbotten kolbotten
    Kyrkgärdet bebyggelseområde Lyarkullen kulle
    Kyrkobordsgården hmn Lyckan åker
    Kåbergs Saknas Lyckmossbotten kolbotten
    Kåbergstorp torp Lyckomossen mosse
    Kåverbo, se Koverboda by Lysfallsstigen klövjeväg
    Källbacken, se Källbäcken hmd Lysfallsstigen gångstig
    Källbäcken hmd Lysfallsstigen skogsväg
    Källbäcken hmd Lågön del av Grönvålln
    Källbäcken jord (o. h) Långa backen landsvägsbacke
    Källbäcken hmd +Långa fallet åker o. sankmark
    Källbäcken hmd Långa granen område
    Källbäcken gd Långagransbotten kolbotten
    Källhagen hmd Långa koxet landsvägssträcka
    Källhagen, se Källängen hmd Långa kärret sankmark
    Källhagen gd Långa kärret sankmark
    Källtorp, se Källbäcken hmd Långa Leran vägstycke(?)
    Källtorp lht Långa leran åker
    Källvik, se Källbäcken hmd Långa mossen mosse
    Källvik lht Långbanan gruva
    Källängen hmd Långbangruvan gruva
    Källängen lht Långbanvägen skogsväg
    Käpphagen torp Långbroarna bro(?)
    Käpphagen bebyggelse Långbrobacken backe
    Käringmossen, se Hagalund hmd Långbrobacken landsvägsbacke
    Käringrud bebyggelse Långbrobacken backe
    Käringrå, se Hagalund hmd Långbrobotten, Lilla kolbotten
    Kärna bebyggelse Långbrobotten, Stora kolbotten
    Kärnan, se Tjärnen hmn Långbrobäcken bäck
    Kärret, se Vitmossen hmd Långbrobäcken bäck
    Kärret bebyggelse +Långbrofallet lokalitet
    Kärret bebyggelse Långbrohagen hage
    Kölntorp torp Långbrokärret kärr
    Körntorpet bebyggelse Långbrokärret, Lilla sankmark
    Körartorp, se Granhult? hmd Långbrokärret, Stora sankmark
    Körartorp hmd Långbron bro
    Körartorp hmd Långbron landsvägsbro
    Körartorp gd Långbroviken vik
    Körartorpet bebyggelse Långbrovägen gångstig
    Landa lht Långmossbron landsvägsbro
    Larsbo lht Långmossen, Stora mosse
    Larsbo hmd Långmossfallet sankmark
    Larsbo avs Långsakärrsgrinden f.d. landsvägsgrind
    Larsbyggetorp lht Långsakärrsskogen skogsmark
    Lars-Nilstorp torp? Långsjöbäcken bäck
    +Lars Nils torp f.d. bebyggelse Långsjömossen mosse
    +Lars Ols torp f.d. torp Långsjön sjö
    Larstorp lht Långsjön skogstjärn
    Larstorp hmd Långtjärn, se Långsjön sjö
    Larstorp lht Långudden udde
    Larstorp lht Långudden udde
    Leonardstorp, se Lundbomstorp lht +Långvretten åker
    Lerdalen hmd Långängen mosse
    Lerdalen gd Långängen åker
    Lerdalen bebyggelse Långängsbacken landsvägsbacke
    Lerdalsbron lht Långängsbäcken bäck
    Lerdalsbron f.d. bebyggelse +Långängsfallen lokalitet
    Lerdalstorp lht Långängsmossen, se Långängen mosse
    Lerdalstorp bebyggelse Långängsmossen mosse
    Lergropen hmd Lånsakärret kärr
    Lergropen gd Lämmabacken åker o. skogsmark
    Liljedal hmd Lämmabacksgrundet grund
    Liljedal hmd Lämmabacksviken vik
    Liljedal lht Länsmansudden udde
    Liljedal bebyggelse Löafallet skogsmark
    Lilje(n)dal hmd Lönnströmsåsen ås
    Liljendal hmd Lötabacken backe
    Liljendal hmd Lötabacken landsvägsbacke
    Liljendal lht Löten åker
    Liljendal, se Åsbylund lht +Magerviksängen slåttermark
    Liljendal bebyggelse Maggviken vik
    Lilla Marken lht Maggviken åker
    Lilla Mossen bebyggelse Majas udde udde
    Lillbo lht Makabacken ägoskifte?
    Lillgården gd Malmbergsudden udde
    Lillhaga lht Malmbergsudden skogsmark
    Lillhamra lht Malmbergsviken, Norra o. Södra vikar
    Lill-Tomta bebyggelse Malmtorget öppen plats
    Lillängen hmd +Marjes äng lokalitet
    Lindbergstorpet torp? +Masugnsbacken lokalitet
    Lindbomsslätten f.d. bebyggelse +Masugnstäppan åker
    Linde, se Lindesby hmd Matsabromossen mosse
    Lindesby hmn Matsahål sankmark
    Lindesby, se Ängland lht +Matsavret åker
    Lindesby eller Lindeshemman och Lindshyttan hmn +Mats Bengts hage åker
    Lindeshagen hmd +Matsbromossen mosse
    Lindeshagen gd Matsäcksholmen holme
    Lindeshemman bebyggelse +Mattsa äng lokalitet
    Lindeshyttan tp Mellangärdet åker
    Lindeshyttan hmn Mellansjöbotten kolbotten
    Lindeshyttan Borgmästarebost. bebyggelse Mellansjöbäcken bäck
    Lindeshyttan, Mellersta, se Lindeshyttan, Övre hmd Mellansjön sjö
    Lindeshyttan, Nedre, se Linshyttan, Gamla lht Mellansjön tjärn
    Lindeshyttan, Norra lokalitet Mellansjöängarna mossmark
    Lindeshyttan, Övre hmd +Mellantrindmossen mosse
    Lindeshyttan, Övre, se Hidingen, Norra hmd +Milbrottskärret sankmark
    Lindeshytte Hiding lhter +Millanhagen hage
    Lindesås, se Kyrkobordsgården hmn +Millankärret lokalitet
    Lindhill lht +Millantäppan åker
    Lindsbro lht +Millantäppan åker
    Lindvallstorp torp? +Milvedsberget berg
    Linshyttan, Gamla lht Mjuksjöbäcken bäck
    Linvävartorpet lht Mjuggsjön, Lilla sjö
    Litero avs Mjuksjön, Lilla sjö
    Ljung, se Ljungby hmd Mjögaviken vik
    Ljungby hmd Mjögavikstegen ägoskifte?
    Lokärret lht Mogaviken vik
    Lomansgärde bebyggelse Mor Annas täppa åker
    +Lomanstorp torp Morfars vrå vik?
    Lomanstorp torp Morfars ö ö
    Lomudden avs Morkulla (bergen) berg(?)
    Lonsakärr gd Morkullbotten kolbotten
    Lopphem, se Solhem hmd Mors vilosten stenblock
    Lopphem f.d. stuga Mose kärr sankmark
    Loviselund lht +Mossbrokärret sankmark
    Loviselund hmd +Mossbrotäppan åker
    Loviselund lht Mossen, se Fagerängarne mosse
    Loviselund lht Mossen åkrar
    Luderbo, se Guldbrandstorp lht +Mosshagkärr sankmark
    Luderbo f.d. bebyggelse Mosshalsen mosse
    Ludvika bebyggelse Mosskärret sankmark
    Ludvik(en) vaktstuga Mosters sva landsvägsbro
    Ludviken hmd Munkatrapporna stenhällar
    Lugnet lht Munken, se Munkudden udde
    Lugnet lht Munkhyttbäcken bäck
    Lugnet lht Munkhyttbäcken bäck
    Lugnet lht Munkhytte mosse mosse
    Lugnet lht Munkhyttevägen landsväg
    Lugnet lht Munkudden udde
    Lugnet, Lilla lht +Murmästarhagen, Västra lokalitet
    Lund hmd +Murmästrahagen, Östra lokalitet
    Lund hmd Murstensberget berg
    Lund torp Mygghålet, se Vadstens åkertäppa åker
    Lund bebyggelse Myrhagen skogsmark
    Lunda lht Myrhagsbäcken bäck
    Lundbomstorp lht Mågaviken, se Mjögaviken vik
    Lunden lht Målbergen berg
    Lundstenshemman hmn Målegraven, se Skinnarbäcken bäck
    Lundstenstorp hmd Målemossen mosse
    Lundstenstorp gd Målgärdet åker
    Lunsenstorp, se Lundstenstorp hmd Måltomten åker
    Lunsenstorp gd Måltorpeberget berg
    Lushem hmd Mårdbergen, se Målbergen berg
    Lushem f.d. stuga Mårshagen ägoskifte?
    Lyckan avs Mårshagstegen ägoskifte?
    Lyckebo lht Måsgärde åker
    Lyckebo lht +Måsängen sankmark
    Lyckhem lht Märrabrogatan väg
    Lyckhem lht Märrabro rå åker
    Lycksta hmn o. jord Märrhagen hagamark
    Lycksta lht Märrtjärn, se Mättjärn tjärn
    Långa Fallet hmd Mättjärnsbron landsvägsbro
    Långbanstorpen lhter Mättjärnsbäcken bäck
    Långbantorpen torp Mögaviken, se Mjögaviken vik
    Långbrobacken hmd Mörka botten kolbotten
    Långbrobacken bebyggelse Mörkön skogsmark
    Långbrohagen hmd Nabben udde
    Långmossen hmd Nabben landtunga
    Långmossen hmd +Nabben, Nedre lokalitet
    Långmossen bebyggelse +Nabben, Övre lokalitet
    Långmossen lht Nabbudden udde
    Långmossfallet torp Nabbudden udde
    Långmossfallet lht Nabots vingård trädgård
    Långsakärr gd Nakfisberget berg
    Långängen torp Nakfisberget berg
    Långängen hmd Nakfisberget berg
    Långängen gd Nakfisbotten kolbotten
    Långsakärr hmd Nattjärn tjärn
    Länderiet lht Nattjärn tjärn
    Lönnströms torp torp Nattjärnsbäcken bäck
    Lövhagen hmd Nattjärnsbäcken bäck
    Lövhagen hmd Nattjärnsmossen mosse
    Lövhagen bebyggelse Nattjärnsmossen mosse
    Lövnäs torp Nattjärnstegen skogsteg
    Lövsta hmd Nattkärret sankmark
    Lövsta lht Nattkärrsbotten, Västra kolbotten
    Lövsta gd Nattkärrsbotten, Östra kolbotten
    Lövstakulle lht Nedra fallet hage
    Lövåsen hmd Nippesviken vik
    Lövåsen torp +Nisses äng lokalitet
    Lövåsen bebyggelse Njuramossen mosse
    Lövåsen, Nedre hmd Norabacken backe
    Majshagen lht Noragärdet åkrar
    Majshagen bebyggelse Nordgärdet, se Norra gärdet åker
    Malmbacken, se Gusselhytte slaggtorg lht Nordins udde udde
    Malmbergsudden hmd Norra Gärdet åker
    Malmvik hmd Norra gärdet åker
    Malmvik gd Norragärdskällan källa
    Mamre gård Norrahagsladan lada
    Mamre lht Norrbäcken, se Kopparbäcken bäck
    Mankudden f.d. torp Norrängen åker
    Marbo hmd Norrängen åker
    Margaretelund lht +Norrängsfallsbacken lokalitet
    Marieberg hmd Norrängsån å
    Marieberg lht Norsviken vik
    Marielund lht Norsviksbacken backe
    Marielund hmd Nya dammen sjö
    Marielund lht Nya dammen tjärn
    Marielund gd Nyadammsbotten kolbotten
    Marielund lht Nyadammsängen äng, f.d. mosse
    Mariero lht Nybergstorpsbäcken bäck
    Markusmossen lhter Nybergstorpbäcken bäck
    Markusmossen lht Nybergstorpskogen skog
    Masugn f.d. smältverk Nybergstorptjärn, se Ålrudtjärn tjärn
    Matildelund hmd Nybergstorptjärnen skogstjärn
    Matildelund lht Nybrofallet mark?
    Matildelund lht Nybrohagen, Södra åker
    Matildelund lht Nybrottet, se Nybrohagen, Södra åker
    Matsesfall lht (beb.) +Nybrottet åker
    Mattsartorp f.d. bebyggelse Nyckelgrundet, Stora grund
    Mellan-Björnkärret lht? Nyckelmossen mosse
    Mellangårdarna hmn Nyckelmossen mosse
    Mellangården hmn Nyckelmossen markområde
    Mellangården gd +Nyckhagen hage
    Mellangården gd Nydammen sjö(?)
    Mellansjön torp Nydammen dammbyggnad
    Mellansjön f.d. torp Nydammen damm
    Metodistkapellet lht +Nydammskärret sankmark
    Millagården gd? +Nydammskärret sankmark
    Missionarnas parningställe bebyggelse +Nygärdet åker
    Missionshus lht +Nyhagen hage
    Missionshuset lht +Nyhagstegen skogsteg
    Missionshuset lht Nyhyttebäcken bäck
    Missionshuset lht Nymossen åker
    Missionshuset lht Nyrödjefallat skogsmark
    Missionshuset bebyggelse +Nyröjningen åker
    Mjölpundet hmd +Nyängen lokalitet
    Mobergstäppan, se Bäckadal hmd +Nyängen åker
    Morkulla bebyggelse +Nyängen ängsmark
    Morrhålet hmn +Nyängen lokalitet
    Mose backe hus Nyängsmossen mosse
    Mossabron hmd Nämsta rå åker
    Mossabron hmd Näset udde
    Mossabron torp Näset udde
    Mossabron bebyggelse Näset udde
    Mossboda, se Mossebron hmd Näset udde
    Mossboda, se Mossabron bebyggelse Näset, se Alströms näs udde
    Mossen, se Bäcktorp hmd +Näsgärdet åker
    Mossen, se Slåttermossen hmd Näset halvö
    Mossen bebyggelse Näset udde
    Mosshagatorpet torp Näsuddarna uddar
    Mosshagen lht Näsviken vik
    Mosshalsen, se Ängsgården hmd Näsviken vik
    Mosshalsen gd Nötabotten, Nedre kolbotten
    Mosstorpet torp Nötabotten, Övre kolbotten
    Mosstorpet, se Mosshagatorpet torp Nötabottnarna kolbottnar
    Mossängen lht +Olofs gärde åker
    Mukden lht Ol-Ols botten kolbotten
    Mukden, se Munken hmd Ormholmarna holmar
    Mukden avs Ormholmarna holmar
    Munken hmd Ormmossen mosse
    Munken f.d. torp Orramossen mosse
    Munkhyttan by Orramossen mosse
    Munkhyttan by Orramossen mosse
    Munktorp, se Kryparkärret hmd Orramossen mosse
    Munkudden, se Munken hmd Orramossen mosse
    Myrbohagen hmd Orramossen mosse
    Myrbohagen bebyggelse Orramossen mosse
    Myrhagen hmd Orramossbotten kolbotten
    Myrhagen, se Myrbohagen hmd Orramossbäcken bäck
    Myrhagen bebyggelser Orrhönskärret sankmark
    Myrtorpet, se Prästtorpet, Lilla hmd Orrmossen mosse
    Myrtorpet bebyggelse +Orrmossfallet lokalitet
    Målartorpet, se Måltorp, Norra torp? +Oxfallet lokalitet
    Måle hmd Oxhagen ägoskifte?
    Måle (Södra), se Måltorp, Södra hmd +Oxhagen hage
    Måle gdr +Oxhagen hage
    Måle bebyggelse Oxhagen, Nedre hagmark
    Måle, Västra lht +Oxhagsmossen mosse
    Måleborg hmd Palnängsbäcken bäck
    Måleborg lht Palnfallet ägooskifte?
    Målerud hmd Palnhalsen åker
    Målerud hmd Palnmossen mosse
    Målerud hmd Panthagen hage
    Målerud hmd Parken mark(?)
    Målerud gdr Parken markområde
    Måle(rud), se Måleborg hmd Parkudden udde
    Måle(rud) Södra hmd +Pelles mosse mosse
    Måletorp, se Rönnberg hmd +Pelletäppan åker
    Måltorp, se Måle bebyggelse Per Arvids botten kolbotten
    Måltorp, Norra torp Per Ilisa-botten kolbotten
    Måltorp, Södra torp +Per Mats fall åker o. vall
    Måltorpet gd Persbäcken bäck
    Måltorphagen lht Perssons botten kolbotten
    Målntorp, Norra, se Måltorp, Norra torp Pickhammarsbacken backe
    Målro, se Målerud hmd +Pigängen äng
    Måltorp hmd Pilatigruvan gruva
    Måltorp hmn o. jord +Piparbacken lokalitet
    Måltorp, Norra torp Pirdammen vik
    Måltorp, Södra torp Pjäckhällsbacken backe
    Måltorp, Södra hmd Pjäckhällsberget berg
    Måltorpet hmd Pojka-Karins botten kolbotten
    Mårdshyttan Saknas +Posckekärr skogsmark
    Mårtorpet, se Måltorpet o. Måltorp hmd +Pottbrohagen hagmark
    Mårtorp, se Måltorpet hmd Pottmossefallet mosse
    +Märinas torp f.d. torp Pottmossen mosse
    Märrhagsgatan, se Gatan hmd Pottmossen mosse
    Märrkärnsfallet, se Mättjärnsfallet hmd Predikstolsberget berg
    Märrkärnsfallet gd Predikstolsbotten kolbotten
    Mässings gd +Prytshagen hage
    Mättjärnsfallet hmd Präsdråget ägoskifte
    Mättjärnsfallet hmd Prästbacken backe
    Mättjärnsfallet, se Hälltorp torp Prästbron bro
    Mättjärnsfallet bebyggelse +Prästfallet lokalitet
    Nabben hmd Prästgårdsholmar, se Loppholmarna holmar
    Nabben hmd Prästgårdstegen skogsteg
    Nabben hmd +Prästgärdet åkrar
    Nabben gd Prästhagen åker
    Nabben bebyggelse Prästholmarna, se Loppholmarna holmar
    Natorp torp Prästskogen skogsmark
    Natorp bebyggelse Prästtorpvägen landsväg
    Nedra gatan lht Prästudden udde
    Nilsahage lht Prästängen åker
    Nilsahage lht +Prästängstegen skog
    Nils-Karlstorp lht Pussahagen åker
    Nisses hage hmd Pussen, se Pussahagen åker
    Nisstorp sommarstuga Puttes hål sankmark
    Nordalsäng Saknas Putteshålsbotten kolbotten
    Norra Fallet lht Putteshålsbäcken bäck
    Norra gården hmn Puttmossbacken landsvägsbacke
    Norra gården gd Puttmossen åkrar
    Norra gården gd +Pånsa äng lokalitet
    Norra Hagen lht +Rambergshagen åker
    Norra Hagen avs Rektorsdalen dal?
    Norra Hagen bebyggelse Repsten(sudden) udde
    Norra hemmanet hmn Restabäcken bäck
    Norra Mossen hmn o. jord Restabäcken bäck
    Norra Mossen hmd Resthällen berghäll
    Norra Mossen lht Ridvägen väg
    Norra Mossen bebyggelse +Rigärdet åker
    Norrbacka bebyggelse Rigärdet gärde
    Norrbo hmd +Rigärdet åker
    Norrbäck, se Hålldammskärret hmd Rihagsslätten slätt(?)
    Norrbäck avs Rihagsstenen sten
    Norrgården gd Risbron sankmark
    Norrmalm hmd +Risgärdet gärde
    Norrmalm bebyggelse Risgärdet åker
    Notboda, se Knotboda lht Ritäppan åker
    Notboda bebyggelse Rolands fly sankmark
    Nya Fallet, se Bohräng hmd Rossvalen, se Råsvarn sjö
    Nya Fallet lht Rovfallsberget berg
    Nya Vägen, se 7-8 Fanthyttan Saknas Rudberget berg
    Nybergstorp torp Rudberget berg
    Nybergstorp hmd Ruddammen sjö
    Nybergstorpet bebyggelse Ruddammen damm
    Nybergstorpet bebyggelse Ruddammen tjärn
    Nybo, se Nyborg hmd +Ruddammsgärdet gärde
    Nybo hmd Ruddammsbotten kolbotten
    Nybo hmd Ruddammsbäcken bäck
    Nybo lht Ruddammskärret sankmark
    Nybo bebyggelse Rudenahagen hage
    Nybo gd Rudet, Stora o. Lilla åkrar
    Nybo lht Rudhålet åkrar, f.d.
    Nyborg hmd Rudvägen byväg
    Nyborg avs Rudängen åker
    Nyborg lht Ruhagen ägoskifte?
    Nybygget, se Nyborg hmd Ruhålet ägoskifte?
    Nybygget lht Ruhällstegen ägoskifte?
    Nybygget hmd Rumpenäset udde
    Nybygget lht Rumpnäset ägoskifte?
    Nybygget bebyggelse Rumpnäsudden, se Näset udde
    Nyckelmossen, se Johannelund hmd Rumängsbäcken bäck
    Nyckelmossen, Västra hmd +Rundbottnategen skogsteg
    Nyckelmossen, Västra lht Rundeln ängsmark
    Nyckelmossen, Östra hmd Ryaforsen fors
    Nyckelmossen, Östra lht Ryaheden hed?
    Nyfallet, se Bohrsäng hmd Ryaheden skogsområde
    Nyfallet bebyggelse Ryaviken vik
    Nygård hmd +Råghagen lokalitet
    Nygård gd Rågpelles näs, se Stora Näset udde
    Nygården bebyggelse Råsvalen sjö
    Nyhagen hmd Råsvan sjö
    Nyhagen f.d. gd Råsvarsån å
    Nyhem lht +Råängen, Lilla åker
    Nyhyttegården hmd +Råängen, Stora åker
    Nyhyttegården gd Rävaberget berg
    Nyhyttehemmanet hmn Rävaberget berg
    Nylund lht Rävabergshagen hagmark
    Nylunda, se Måle hmd Rävbotten kolbotten
    Nylunda lht Rävgropmossen mosse
    Nyrödjet, se Johanneberg hmd Rävgrytet skogstrakt
    Nyrödjet bebyggelse Rävrumpen mosse
    Nysätra lht Rävudden udde
    Nytegården, se Nyhyttegården hmd Rävudden udde
    Nytegården bebyggelse Röda grinden f.d. landsvägsgrind
    Nytorp torp Röda jorden jord?
    Nytorp lht Röda jorden markområde
    Nytorp(et) lht Rödajordsbacken landsvägsbacke
    Nyäng gdr Rödajordsbäcken bäck
    Nådåret lht Röda ladan lada
    Nådeåret bebyggelse Rödbäcken bäck
    Näset torp Rödbäcksvägen skogsstig
    Näset torp Rödkärret kärr
    Näset, se Karlslund lht +Rödkärret sankmark
    Näset hmd Rödkärrsbacken landsvägsbacke
    Näset hmd +Rödkärrsteg skogsteg
    Nyäng(en) hmd Rödmossen, se Yxemossen mosse
    Näset f.d. bebyggelse Rödmossen mosse
    Näset torp +Rödtjärnsberget berg
    Näset gd Römossen mosse
    Näset, Västra torp ? Rössmossen mosse
    Nästantorp hmd Salabodviken vik
    Nästantorp bebyggelse Salabokärret, se Sållabokärret kärr
    Olofsborg lht Salaboviken, se Sållaboviken vik
    Olov Simonstorp hmn Salomons kärr sankmark
    Olov Simonstorp, se 1 Simonstorp Saknas Sandbacken backe
    Olssonsgärdet avs Sandbergsåsen skogsås
    Ormkärret torp Sandbotten, Nedra kolbotten
    Ormkärret bebyggelse Sandbotten, Övra kolbotten
    Ormmosshagen lht Sandfallen mark
    Orramossen gd Sandfallet skogsmark
    Orramossen torp Sandfallsbotten kolbotten
    Orramosstegen avs Sandfallstäppan åker
    Orrmosshagen torp +Sandgropstäppan åker
    Oskarsro lht Sandmossen mosse
    Ottetorpet f.d. torp +Sandmossen mosse
    Oxbetet bebyggelse Sandnäsudden udde
    Oxhagen bebyggelse Sandslätten åker
    Palmtorp lht Sandslättsbotten kolbotten
    Palmängstorpet, se Palnängen, Västra hmd +Sandtäppan åker
    Palntorp torp Sandviken vik
    Palntorp, se Lövsta hmd Sandviken vik
    Palntorpet torp Sandviken vik
    Palnängen, se Lövsta hmd Sandviksängen ängsmark
    Palnängen hmder Sandåsen ås
    Palnängen bebyggelse Sandåsen udde
    Palnängen, Södra, se Palnängstorp hmd Sandåsvägen byväg
    Palnängstorpet bebyggelse Sankmossen mosse
    Palnängstorp hmd Sekterns vik vik
    Palnängen, Västra hmd Selkanberget berg
    Parkudden hmn Selkanbäcken bäck
    Parkudden lht Siggebobäcken bäck
    Pensionärshemmet lht Siggabondbäcken bäck
    Parkstugan bebyggelse Siggebohyttbacken landsvägsbacke
    Parken, se Parkudden hmn Siggebohyttbäcken bäck
    Pantstycket lht Siggeohyttfallet skogsmark
    Persbo torp Siggebohyttgruvan gruva
    Persbo hmd Siggebohyttviken vik
    Persbo bebyggelse Siggebyttbacken backe
    Persbofallet, se Persbo lht Siggebyttbäcken bäck
    Persbotorp bebyggelse Sikterns vik vik
    +Petter Pers torp f.d. torp Sillflyet sänka, nu mosse
    Pettersberg lht Sillflyet sankmark
    Pettersberg avs Sillflymossen mosse
    Pettersburg hmn o. jord Silvergruvorna gruvhål
    Pilati gruva gruva Silvergruvåsen ås
    Pilfallet, se Kvavsjöfall(et) torp Silvkannberget berg
    Pilmattes, se Kvavsjöfall(et) torp Silvkannbotten kolbotten
    Piltorpet lht Simonsviken vik
    Pirfallet, se Kvavsjöfallet torp Sinderhoparna slagghögar
    Pirfallet bebyggelse +Sinderhopstäppan åker
    Pirtorpet lht? Sinderstalpet slagghögar
    Pirtorpet hmd? Sinderudden udde
    Piteåtorpet, se Haga torp Sinderudden udde
    Piteåtorpet f.d. torp Sjuvägarbotten kolbotten
    Port Arthur hmn Självotstenen kolbotten
    Prostgården, se Sandvik hmn +Sjöbergsmossen skogsmark
    Prästtorp, Nya lht Sjödiket bäck (?)
    Prästtorpen torp Sjöfallet skogsmark
    Prästtorpet lht Sjöfallsbotten kolbotten
    Prästtorpet lht +Sjögärdet åker
    Prästtorpet bebyggelse Sjökärret kärr
    Prästtorpet bebyggelse Sjökärrsviken vik
    Prästtorpet, Gamla lht +Sjölyckan åker
    Prästtorpet, Lilla hmd +Sjötäppan åker
    Prästtorpet, Lilla lhter +Sjötäppan åker
    Prästtorpet, Lilla torp Sjöudden udde
    Prästtorpet, Lilla lht Sjöuddsgärdet åkrar
    Prästtorpet, Lilla bebyggelse Sjöviken vik
    Prästtorpet, Stora hmd +Sjövreten åker
    Prästtorpet, Stora bebyggelse +Sjövreten åker
    Prästängen lht Sjöängsfallet skogsmark
    Prästängen lht +Sjöängshagen skogsmark
    Prästängstorpet, se Prästängen lht +Skakelkärret lokalitet
    Pungalätta lht Skalleudden udde
    Punglättan f.d. krog +Skamgärdet, Lilla lokalitet
    Puttebålstegen hmd Skansviken vik
    Raffelforsen lht Skarrbogärdet gärde(?)
    Rafrumsfallet f.d. bebyggelse Skarbogärdet åker
    Ragnarök torp +Skarbohagen hage
    Ragnarök lht +Skarphagen hage
    Ragvaldsberg hmd +Skarphuslyckan åker
    Ravalsberg bebyggelse +Skarptäppan åker
    Ravelsberg, se Ragvaldsberg hmd Skarrpussen sjö
    Ravrumsfallet, se Norrbo hmd Skartången, se Skårtången åker
    Ringkärret hmd Skartången höjdsträckning
    Ringkärrsfallet hmd Skattbohöjden höjd?
    Ringkärnsfallet bebyggelse Sketenkärrsmossen, se Skettingkärret kärr?
    Ringkärret lht Skettingkärret kärr
    Ringkärrsfallet lht Skillingbäcken bäck
    Riskärret lht Skillingen sjö
    Riskärret lht Skillingen sjö
    Ristorpet, se Riskärret lht Skillingsbäcken bäck
    Rofallshagen hmd Skinnarbackarna backar
    Romängen, se Rumäng hmd Skinnarbäcken bäck
    Rosendal, se Rosenlund hmd Skinnarbäcken dike el. rännil
    Rosendal lht Skogsmossen mosse
    Rosengård hmn Skolhusbacken landsvägsbacke
    Rosengården villa +Skomakareberget lokalitet
    Rosenhill lht +Skomakareudden udde
    Rosenlund hmd +Skomakarhagen stenbackar
    Rosenlund hmd +Skomakarhagen, Västra sankmark
    Rosenlund lht +Skomakarhagen, Östra sankmark
    Rosenlund lht Skommarberget berg
    Rovfallshagen bebyggelse Skommarbergsbotten kolbotten
    Rud bebyggelse Skommarbotten kolbotten
    Rud bebyggelse Skommarbotten kolbotten
    Rud bebyggelse +Skommargärdet, Lilla lokalitet
    Rud, Västra bebyggelse +Skommargärdet, Västra lokalitet
    Ruden torp +Skommargärdet, Östra lokalitet
    Rudhagen hmd +Skommarhagen, Stora lokalitet
    Rudhagen f.d. torp Skottbackarna backar
    Ruhålet, se Rudhagen hmd Skrabbfallet hage
    Rumptorpet lht Skrikarkärret gärde
    Rumstorpet, se Rumptorpet lht Skrovlingen sjö
    Rumstorp bebyggelse Skrovlingsbäcken bäck
    Rumsängen bebyggelse Skrovlingsmossen mosse
    Rumäng hmd Skrymkärret sankmark och åkrar
    Rumäng, Nedre hmd Skrymkärrslogen loge
    Rumäng, Nedre lht +Skrymtfallet lokalitet
    Rumäng, Övre, se Rumängen, Stora lht +Skråpängen lokalitet
    Rumängen hmd Skräddarbacken landsvägsbacke
    Rumängen, Lilla lht Skräddarstuggrinden grind
    Rumängen, Stora lht +Skräddartäppan åker
    Rumängen, Övre hmd Skräddarviken vik
    Rumängstorpet, se Tallbo hmd Skrävlingen, se Skrövlingen sjö
    Rya by Skräflingen sjö
    Rya by Skröders backe landsvägsbacke
    Rya Ebeneser lht Skrövlingen sjö
    Rya Ebeneser lht Skrövlingen sjö
    Ryaheden lht Skrövlingsbergen berg
    Rya torp, se Körartorp hmd Skrövlingsmossen mosse
    Ryda, se Rya by Skvallerbäcken bäck
    Ryheda gd Skvallerbäcken bäck
    hmd +Skvallerbäckstäppan åker
    Rå(na) hmd Skvalpabron bro
    Råna lht Skvalpersbacken landsvägsbacke
    Råna torp Skvatthammarsbäcken bäck
    Rå(å) torp Skvatthammarsbäcken bäck
    Råå, se Rud bebyggelse Skvatthammarssjön, se Brunnsjön, Södra sjö
    Råttfällan bebyggelse Skvatthammarssjön sjö
    Rännfallet bebyggelse Skyttarhultsviken vik
    Rävkullen lht Skytterkärret, se Skettingkärret kärr
    Rävrumpan, se Norrbo hmd Skårtången åker
    Rävtäppan lht Skäggebacke backe
    Rävudden torp Skällfallsmossen, se Källfallsmossen mosse
    Rävudden gd Skärmhultbäcken bäck
    Röjsmossen hmd Sköna botten kolbotten
    Röjsmossen gdr Skyttängen äng
    Römåsen lht +Sköttängen äng
    Rönnberga hmd Slaggbacken avstjälpningsplats för slagg
    Rönnberga lht Slumpbotten kolbotten
    Rönnåsen avs +Slåtterhagstenen skogsmark
    Rössmossen, se Röjsmossen hmd Slåttermossen mosse
    Salaboda gd Slåttermossen mosse
    Salaboda hmd Slåttermossen mosse
    Salaboda hmd Slåttermossen mosse
    Salaboda hmd +Slåttermossen mosse
    Salem lht Slåttermosskullarna skogskullar
    Salomonskärr hmd Slängbotten åker
    Sanddalen lht Slöj(d)smossen mosse
    Sanddalen lht Slöjdöholmen holme
    Sandfallen, se Sandfallet trakt resp. hmd Slöjdön ö
    Sandfallet hmd Slöjdöudden udde
    Sandfallet, se Ulriksberg hmd Slöjdöviken vik
    Sandfallet hmn o. jord Smedhagen ägoskifte?
    Sandfallet, se Sandtaget lht +Smedhagen hage
    Sandfallet lht +Smedhagen hage
    Sandfallet bebyggelse Smedjedammen damm
    Sandgropsfallet torp Smedmossen mosse
    Sandgropfallet bebyggelse Smedudden udde
    Sandrödjan hmn o. jord Smedängen åker
    Sandslätten, se Ulriksberg hmd Smedängsbotten kolbotten
    Sandslätten bebyggelse Smimossarna mossar
    Sandtaget lht Smygers backe backe
    Sandtaget lht Smällgloppan gruva
    Sandvik hmn +*Smällgloppmossen kärräng
    Sandvik kyrkoherdeboställe, bebyggelse Smällglopptegen skogsmark
    Saras (backe) lht Smörmossen mosse
    Saras backe f.d. torp Smörmossen mosse
    Saxhagen avs (h. o. jord) Smörmossen mosse
    Saxhagen gd Smörmossbotten kolbotten
    Segertorpet hmd Smörängen åker
    Segertorpet lht Smörängsbotten kolbotten
    Setterbo lht Sneda botten kolbotten
    Sigfridsberg lht Snickarbacken landsvägsbacke
    Siggeboda by +Snickargärdet gärde
    Siggeboda by Snickar(gårds)gärdet gärde
    Siggebohyttan by Snuggebäcken bäck
    Siggebohyttan by Snuggabäcken bäck
    Siggebohyttans Museum bebyggelse +Snuggarået gränsskillnad
    Siggebohyttgården hembygdsgård Snuggavägen byväg
    Siggebytten, se Siggebohyttan by Snugghyttebäcken, se Snuggebäcken bäck
    Simonstorp hmd Snåltegen åker
    Simonstorp bebyggelse Snåltäppan åker
    Simonstorp, se Olof Simonstorp hmn Snåltäpplogen loge
    Simonstorp bebyggelse Snärmossen mosse
    Sindertorget, se Gusselhytte slaggtorg lht +Snärmossen mosse
    Sinderudden hmn +Snärmossen mosse
    Sinnerbackgården f.d. gård Sockertoppen berg
    Sionskapellet lht Sollabodviken vik
    Sjöbacka lht Solskinsberget berg
    Sjöfallet hmd Solskinsmossen mosse
    Sjöfallet torp Solskinstäpporna åker
    Sjöfallet hmd Spettbrobäcken bäck
    Sjöfallet lht Spettbäcken bäck
    Sjöfallet lht Spettbäcksbacken backe
    Sjöfallet lht Spikberget berg
    Sjöfallet bebyggelse Spikhagsslätten slätt (?)
    Sjöhagen hmd Spikmossarna mossar
    Sjöhagen gd Spikmossbotten kolbotten
    Sjölunda torp Spikmossbotten kolbotten
    Sjölunda hmd Spikmossen mosse
    Sjölunda omlastningsplats Spikmossen mosse
    Sjölunda lht Spjutudden udde
    Sjölunda lht Spjälltegen skogsmark
    Sjölunda lht +Springarbackshagen hage
    Sjölunda lht Spånga odlad mark
    Sjötorp lht Spångabäcken bäck
    Sjötorp bebyggelse Spånbotten kolbotten
    Sjövik hmd Spången åker
    Sjövik lht Spångmossen mosse
    Sjövik bebyggelse Stackerudsbäcken bäck
    Sjöviken hmd Stackerudsviken vik
    Sjöängen, se Sörängen hmd Stackstubotten kolbotten
    Sjöängen lht Stagg-Olles sten stenblock
    Sjöängen torp Stallgärdena äng o. berg
    Sjöängen gd? Stansberget berg
    Sjöängen lht Stansberget berg
    Sjöängen bebyggelse Stenbäcken bäck
    Sjöängen f.d. torp Stenfalla backar kuperad terräng
    Sjöängsfallet lht Stenfallabotten kolbotten
    Sjöängsfallet lht +Stenfallet åker
    Skansen torp Stenforsen bäck
    Skansen bebyggelse +Stenhagen hage
    Skarpgärdet avs Stenknapersbacken backe
    Skarrpussen hmd Stenkärrshagen hage
    Skarppussen gd Stensmossen mosse
    Skarvpussen, se Skarrpussen hmd Stensnäs näs
    Skettenkärret f.d. torp Stenstagärdet ägoskifte?
    Skillingsängen torp +Stenstagärdet lokalitet
    Skogaholm hmd Stenstaängen ägoskifte?
    Skogaholm bebyggelse +Stenstaängen lokalitet
    Skogalund hmd Stentäppan åker
    Skogalund hmn o. jord +Stentäppan åker
    Skogalund hmd +Stentäppan åker
    Skogalund hmd Stora botten kolbotten
    Skogalund lht Stora dalen dalsänka
    Skogalund lht Stora diket dike
    Skogalund lht Stora diket dike
    Skogfallet lht +Storafallet lokalitet
    Skogsberg lht Storaflybotten kolbotten
    Skogsbo lht Stora flyet sankmark
    Skogsfallet lht Stora flyet sankmark
    Skogshill lht Stora granen gran
    Skogshult lht Stora granen gran
    Skogstorp hmd Storagranåsen skogsås
    Skogstorp avs Stora hagen hage
    Skogstorp, Norra lht Stora Hagsbotten kolbotten
    Skogstorpet, se Skogfallet lht Stora källan källa
    Skogstorpet bebyggelse Stora kärret sankmark
    Skogstuna lht Stora Näset udde
    Skogvaktartorpet, se Ragnarök torp Stora rudet åker
    Skolan bebyggelse Stora viken vik
    Skolen bebyggelse Storfallet åker
    Skolhuset lht Storfallslogen loge
    Skolhuset lht Stormossen mosse
    Skolhuset bebyggelse Stormossen mosse
    Skolhuset lht Stormossen, se Korsmossen, Stora mosse
    Skolhuset bebyggelse Stormossen mosse
    Skomakaretorpet bebyggelse Stormossen mosse
    Skomakarhagen, Lilla torp Stormossen mosse
    Skomakarhagen, Stora lht Stormossen mosse
    Skomakarhagen lht +Stormosshalsen lokalitet
    Skomakartorp hmd Storåkern, se Storåkerstäpporna åker
    Skomakartorp hmd Storåkersflaten åker
    Skrymta, se Skrumtarboda by Storåkerstäpporna åker
    Skrymten, se Skrumtarboda hmn Storängen åkrar
    Skrymtarboda hmn +Storängskärren sankmark
    Skrymtarboda by Storängsmossen, se Yxemossen mosse
    Skrymtarboda, Norra, se Skrymtarboda hmn Storön ö
    Skräphagen, se Fredriksborg hmd Storön ö
    Skuggen torp Storön ö
    Skuggen bebyggelse Storön halvö
    Skuggtorpet f.d. torp Streken del av Bårsån
    Skvatthammarn hmn Strömmingsbacken backe
    Skvatthammarn hmn Strömmingsbacken landsvägsbacke
    Skvatthammarshult hmn Stabberud ägoskifte?
    Skvatthammarshult hmn Stålugnsgärdet åkrar
    Skyttenkärret lht Stäckesviken vik
    Skyttenkärret f.d. torp Stödstenen stenblock
    Skåneborg lht Stödstenen stenblock
    Skäggebacke, se Granhult hmd Stöparvreten ägoskifte?
    Skärmhult hmd Sundbo Rödmosse mosse
    Skärmhult gd Sundbylogen loge
    Skärningen lht Sundsbron bro
    Skärningen avs Sunds römosse mosse
    Slaggatorpet, se Staggetorpet hmd Sunnankärrsskillnaden gräns
    Slaggatorpet torp +Svadet lokalitet
    Slinkin hmd Svarttjärn tjärn
    Slinkin, se Björklund, Östra hmd  
    Slinkin gd  
    +Slåtterhagen f.d. torp  
    Slåttermon lht  
    Slåttermossen hmd  
    Slåttermossen hmd  
    Slåttermossen hmd  
    Slåttermossen hmd  
    Slåttermossen torp  
    Slåttermossen gd  
    Slåttermossen bebyggelse  
    Slögsmåstorpet, se Slöjdsmossen lht  
    Slöjdsmossen hmd  
    Slöjdsmossen torp  
    Slöjdsmossen gd  
    Smedbacken hmd (?)  
    Smedbacken bebyggelse  
    Smedbyggningen hus  
    Smedhagen gd  
    Smedjebacken avs  
    Smedjebacken avs  
    +Smedstorpet f.d. torp  
    Smedtorpet, se Fridhem hmd  
    Snickarbacken hmd  
    Snickarbacken bebyggelse  
    Snickaregården lht  
    Snickartorp hmn  
    Snickartorp hmn  
    Snickartorpsgård bebyggelse  
    Snickarviken lht  
    Snickarviken hmd  
    Snickarviken torp el. lht  
    Snittenbur hmd  
    Snittenbur f.d. gd  
    Snuggan by  
    Snuggan by  
    Snåret, se Larstorp hmd  
    Sofielund hmd  
    Sofielund lht  
    Sofielund lht  
    Sofielund lht  
    Solbacken torp  
    Solbacken avs  
    Solbacken torp  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solberga lht  
    Solberga lht  
    Solebo lht  
    Solgården gd  
    Solhaga lht  
    Solhem hmd  
    Solhem gd  
    Solhöjden lht  
    Solliden lht  
    Solliden lht  
    +Solvik bebyggelse  
    Spjälltorpet torp  
    Spångmossen lht  
    Spångmossen hmd  
    Spångmossen bebyggelse  
    Spångmossen gd  
    Spårtorpet torp  
    Spännartorp torp  
    Spänntorpet, se Spännartorp torp  
    Spänntorpet torp  
    Stackerud hmn  
    Stackerud gd  
    Stackerud hmn  
    Stackerudstorp lht  
    Stackstaängen hmd  
    Stackstuängen lht  
    Stadgetorpet, se Staggetorpet hmd  
    Staggatorpet hmd  
    Staggatorp torp  
    Stakerud, se Stackerud hmn  
    +Stambergstorpet f.d. torp  
    Stampen bebyggelse  
    Statbacken hmd  
    Statbacken lht  
    Stationsvreten lht  
    Stationsvreten lht  
    Stenbäcken hmd  
    Stenbäcken hmd  
    Stenbäcken bebyggelse  
    Stenbäcken gd  
    Stenbäckskärret, se Stenbäcken hmd  
    Stenbäckskärret bebyggelse  
    Stenen, se Sjölunda hmd  
    Stenhagatorpet f.d. torp  
    Stenhagen lht  
    Steninge lht  
    Stensmossen hmd  
    Stensmossen bebyggelse  
    Stensnäs hmd  
    Stensro lht  
    Stenstorp lht  
    Stentorp avs  
    Stentorpet, se Fiskartorp hmd  
    Stentorpet bebyggelse  
    Stjärnan lht  
    Stjärnvik hmd  
    Stolpagården, se Kvarnaberget hmd  
    Stolpagården gd  
    Stolpens, se Kvarnaberget hmd  
    Stora stenen, se Sjölunda hmd  
    Storgården gd  
    Storgården gd  
    Storgärdet hmd  
    Storgärdet f.d. gd  
    Storhemmanet hmn  
    Stormossen lht  
    Stormossen, Lilla lht  
    Storå tätortsnamn  
    Storön, se Kvarnbacka Ö hmn  
    Storön hmd  
    Storön arbetarebostäder  
    Strömbacka gård  
    Strömbacka lht  
    Strömmenstorp hmd  
    Strömmenstorp bebyggelse  
    Strömsborg hmd  
    Strömsborg lht  
    Strömsbro lht  
    Strömsnäs gd  
    Strömsro lht  
    Stugåsa bebyggelse  
    Stäckes bebyggelse  
    Stöparbackstorpet torp ?  
    Stöpargatan lht  
    Stöpargatan bebyggelse  
    Stövelskaftet stuga  
    Sundkärr, se Sunnankärr hmn  
    Sundkärrstorp, se Sunnkärrstorp torp  
    Sundlings, se Skogfallet lht  
    Sunnankärr hmn  
    Sunnankärr hmn  
    Sunnantorp torp  
    Sunnantorp torp  
    Sunnbo lht  
    Sunnkärrstorp torp  
    Sunnkärrstorpet torp  
    Sunnkärrsäng avs  
    Svalboet statarbostäder  
    Svartkärrstorp, se Fårängen lht  
    Svarttjärn torp  
    Svarttjärnstorpet torp  
    Svarttjärnstorp bebyggelse  
    Svarvarbacken hmd  
    Svarvarbacken gd  
    +Svarvaretorp f.d. bebyggelse  
    Svarvartorpet, se Svarvasängen hmd  
    Svarvarängen hmd  
    Svensborg hmd  
    Svensborg lht  
    Svensnäs hmd  
    Svensnäs hmd  
    Svensnäs lht  
    Svensnäs hmd  
    Svensnäs hmd  
    Svensnäs bebyggelse  
    +Svenstorp f.d. bebygggelse  
    Svintomten, se Strömbro lht  
    Syndafallet bebyggelse  
    Sågarbacken hmd  
    Sågarbacken gd  
    Sågen bebyggelse  
    Sågen sågverk  
    Sågen f.d. sågverk  
    Sågtorpet lht  
    Sågtorpet lht  
    Sågverkskontoret bebyggelse  
    Sågvreten lht  
    Sågvreten lht  
    Sågängen torp  
    Sålleboda, se Saleboda hmd  
    Sälles Majas lht  
    Sämskhagen bebyggelse  
    Södermalm hmn  
    Södermalm hmd  
    Södermalm hmd  
    Södermalm bebyggelseområde  
    Södra begrafningsplatsen lht  
    Södra Fallet hmd  
    Södra Fallet bebyggelse  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.