ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västmanlands län : Gamla Norbergs härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 136 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Norberg bergslag /Se      
Norberg blg      
Norberg bergslag      
Gamla Norberg blg      
Gamla Norberg blg      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Norberg bergslag      
Gamla Norbergs bergslag Saknas      
Gamla Norberg blg      
Norbergs, Gamla, bergslag hd      
Norberg bergslag /Se      
Norberg bergslag      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Norbergs bergslag bergslag      
Gamla Norbergs bergslag bergslag      
?Gamla Norbergs bergslag hd      
Gamla Norbergs Bergslag hd      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag /Se      
Norbergs bergslag bergslag      
Norberg bergslag      
Norberg blg      
Gamla Norberg blg?      
Norberg bergslag      
Gamla Norberg blg      
Gamla Norberg blg      
Norberg bergslag      
Norbergs, Gamla, Bergslag hd      
Norberg bergslag      
Norbergs gruvfält?      
Gamla Norbergs blg bergslag      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag      
Norberg blg      
Norberg blg /Se      
Norberg by och bergslag      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag /Se      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag /Se      
Norbergs bergslag, Gamla hd      
Gamla Norbergs bergslag bg      
Norbergs bergslag, Gamla hd      
Norbergs bergslag bergslag      
Norberg bergslag      
?Norberg bergslag      
Gamla Norberg blg      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Norbergs bergslag, Gamla hd      
Norbergs Bergslag, Gamla hd      
Gamla Norberg blg      
Norberg bergslag      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Norberg bergslag      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Gamla Norbergs Bergslag hd      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Norberg bergslag      
Gamla Norberg blg      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Gamla Norberg blg      
Norberg bergslag      
Norberg bergslag      
Gamla Norbergs bergslag hd      
Norberg malmfält      
?Norberg bergslag      
Norbergs bergslag bergslag      
?Gamla Norbergs bergslag hd      
Gamla Norberg blg      
Gamla Norberg blg      
Gamla Norbergs bergslag hd /Se      
Norberg, Gamla bg /Se      
Norbergs bergslag, Gamla tg /Se      
Norberg, Gamla Saknas      
Amundaböning byar      
benning (byggning) ortnamnselement /Se      
Berget Saknas /Se      
Berghit, Berghen, se Norberg gruvfält      
[Egisboda] Saknas      
Gamla berget Saknas /Se      
*Gisseberget Saknas      
Järnberget, se Norberg bergslag      
Jernberget Saknas      
Jernberget Saknas      
Jernberget Saknas      
Järnberget blg      
*Järnberget bergslag      
Jernbergslagen Saknas      
Järnberget bergslag      
Järnberget bergslag?      
Järnberget bergslag      
Järnberget bergslag      
Järnberget el. Gamla Norbergs Bergslag hd      
Järnberget blg      
Järnberget Saknas      
Järnberget Saknas      
Järnberget blg      
*Järnberget bergslag      
Järnberget Saknas      
Järnberget bergslag      
Järnberget bergslag      
Järnberget Saknas      
Järnbergh Saknas      
Järnberget fordom bergslag      
Järnberget bergslag      
Järnberget bergslag      
Järnberget bergslag      
Järnberget Saknas      
Järnberget Saknas      
Järnberget bergslag      
Järnberget bergslag      
Järnberget blg /Se      
Järnberget fd område /Se      
Järnberget Saknas /Se      
Jernbergs - lagen bergslag /Se      
Järnberget, se Norberg blg      
*Kyiomenn blg      
Meling f. gruva /Se      
Rosehyttan Saknas      
*Ryssberg blg      
Sudærberghe Saknas      
Thetmersz arweren Saknas      
*Vik Saknas      
Norbergs bergslag, Gamla hd      

  ^  

Västmanlands läns härader m.m.